Spreminjanje funkcije povzemanja ali izračuna po meri za polje v poročilu vrtilne tabele

Podatki v območju »Vrednosti« povzemajo temeljne izvorne podatke (in ne prikazano vrednost) v poročilu vrtilnega grafikona tako, kot je prikazano tukaj: številske vrednosti uporabljajo funkcijo SUM, besedilne vrednosti pa uporabljajo funkcijo COUNT. Vendar lahko spremenite funkcijo povzemanja. Lahko pa tudi ustvarite izračun po meri.

 1. Izberite polje v območju »Vrednosti«, za katerega želite spremeniti funkcijo povzemanja poročila vrtilne tabele.

 2. Na zavihku Analiziraj v skupini Aktivno polje kliknite Aktivno polje in nato kliknite Nastavitve polja.

  Prikaže se pogovorno okno Nastavitve polja vrednosti.

  Izvorno ime je ime polja v viru podatkov.

  Ime po meri prikazuje trenutno ime v poročilu vrtilne tabele ali izvorno ime, če ni imena po meri. Če želite spremeniti Ime po meri, kliknite besedilo v polju in uredite ime.

 3. Kliknite zavihek Povzemi vrednosti po.

 4. V polju Povzemi polje z vrednostmi po kliknite funkcijo povzemanja, ki jo želite uporabiti.

  Funkcije povzemanja, ki jih lahko uporabite

  Funkcija

  Kaj povzema

  Sum

  Vsota vrednosti. To je privzeta funkcija za številske vrednosti.

  Count

  Število vrednosti. Funkcija povzemanja Count se obnaša enako kot funkcija COUNTA na delovnem listu in je privzeta funkcija povzemanja za vrednosti, ki niso številke.

  Average

  Povprečje vrednosti.

  Max

  Največjo vrednost.

  Min

  Najmanjšo vrednost.

  Product

  Zmnožek vrednosti.

  Count Numbers

  Število vrednosti, ki so številke. Funkcija povzemanja Count Nums se obnaša enako kot funkcija COUNT na delovnem listu.

  StDev

  Oceno standardnega odklona za populacijo, kjer je vzorec podmnožica celotne populacije.

  StDevp

  Standardni odklon populacije, kjer predstavljajo populacijo vse vrednosti, ki jih želite povzeti.

  Var

  Oceno variance populacije, kjer je vzorec podmnožica celotne populacije.

  Varp

  Varianca populacije, kjer predstavlja populacija vse vrednosti, ki jih želite povzeti.

  Opomba: Za nekatere vrste izvornih podatkov, kot so podatki OLAP, in za izračunana polja ter za polja z izračunanimi elementi ni možno spremeniti funkcije povzemanja.

 5. Lahko pa uporabite izračun po meri tako, da naredite to:

  1. Kliknite zavihek Pokaži vrednosti kot.

  2. Kliknite želeni izračun v polju Pokaži vrednosti kot.

   Uporabite ta izračun

   Dejanje

   Brez izračuna

   Izklop izračuna po meri.

   % skupne vsote

   Prikaz vrednosti v odstotkih skupne vsote vseh vrednosti ali podatkovnih točk v poročilu.

   % vsote stolpca

   Prikaz vseh vrednosti v vsakem stolpcu ali nizu v odstotkih vsote za stolpec ali niz.

   % vsote vrstice

   Prikaz vrednosti v vsaki vrstici ali kategoriji, in sicer v odstotkih skupne vsote za vrstico ali kategorijo.

   % od

   Prikaz vrednosti v obliki odstotka vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   % vsote nadrejene vrstice

   Izračun (vrednosti elementa)/(vrednosti nadrejenega elementa v vrsticah)

   % vsote nadrejenega stolpca

   Izračun (vrednosti elementa)/(vrednosti nadrejenega elementa v stolpcih)

   % vsote nadrejenega

   Izračun (vrednosti elementa)/(vrednosti nadrejenega elementa v izbranem osnovnem polju)

   Razlika od

   Prikaz vrednosti kot razlike od vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   % razlike od

   Prikaz vrednosti kot razlike v odstotkih od vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   Tekoča vsota v

   Prikaz vrednosti za zaporedne elemente v osnovnem polju kot delne vsote.

   % delne vsote v

   Prikaz vrednosti kot odstotka za zaporedne elemente v osnovnem polju kot delne vsote.

   Razvrsti od najmanjšega do največjega

   Prikaz razvrstitev izbranih vrednosti v določenem polju, tako da navede element z najnižjo vrednostjo v polju kot 1 in vsako višjo vrednost z višjo vrednostjo razvrstitve.

   Razvrsti od največjega do najmanjšega

   Prikaz razvrstitev izbranih vrednosti v določenem polju, tako da navede element z najvišjo vrednostjo v polju kot 1 in vsako nižjo vrednost z višjo vrednostjo razvrstitve.

   Kazalo

   Izračun vrednost tako:

   ((vrednost v celici) x (skupna vsota skupnih vsot)) / ((skupna vsota vrstic) x (skupna vsota stolpcev))

  3. Izberite osnovno polje in osnovni element, če so za izbrani izračun te možnosti na voljo.

   Opomba: Osnovno polje ne sme biti enako polju, ki ste ga izbrali v prvem koraku.

 6. Če želite spremeniti način oblikovanja števil, kliknite Oblika zapisa števil in na kartici Število pogovornega okna Oblikovanje celic izberite obliko zapisa števil in nato kliknite V redu.

 7. Če ima poročilo več polj vrednosti, ponovite prejšnje korake za vsako polje, ki ga želite spremeniti.

Opomba: Če želite uporabiti nekaj funkcij povzemanja za isto polje, ga znova dodajte s seznama polj vrtilne tabele in nato ponovite korake tako, da izberete drugo želeno funkcijo.

 1. Izberite polje v območju »Vrednosti«, za katerega želite spremeniti funkcijo povzemanja poročila vrtilne tabele.

 2. Na kartici Možnosti v skupini Aktivno polje kliknite Aktivno polje in nato kliknite Nastavitve polja.

  Prikaže se pogovorno okno Nastavitve polja vrednosti.

  Izvorno ime je ime polja v viru podatkov.

  Ime po meri prikazuje trenutno ime v poročilu vrtilne tabele ali izvorno ime, če ni imena po meri. Če želite spremeniti Ime po meri, kliknite besedilo v polju in uredite ime.

 3. Kliknite zavihek Povzemi vrednosti po.

 4. V polju Povzemi polje z vrednostmi po kliknite funkcijo povzemanja, ki jo želite uporabiti.

  Funkcija

  Kaj povzema

  Sum

  Vsota vrednosti. To je privzeta funkcija za številske vrednosti.

  Count

  Število vrednosti. Funkcija povzemanja Count se obnaša enako kot funkcija COUNTA na delovnem listu in je privzeta funkcija povzemanja za vrednosti, ki niso številke.

  Average

  Povprečje vrednosti.

  Max

  Največjo vrednost.

  Min

  Najmanjšo vrednost.

  Product

  Zmnožek vrednosti.

  Count Numbers

  Število vrednosti, ki so številke. Funkcija povzemanja Count Nums se obnaša enako kot funkcija COUNT na delovnem listu.

  StDev

  Oceno standardnega odklona za populacijo, kjer je vzorec podmnožica celotne populacije.

  StDevp

  Standardni odklon populacije, kjer predstavljajo populacijo vse vrednosti, ki jih želite povzeti.

  Var

  Oceno variance populacije, kjer je vzorec podmnožica celotne populacije.

  Varp

  Varianca populacije, kjer predstavlja populacija vse vrednosti, ki jih želite povzeti.

  Opomba: Za nekatere vrste izvornih podatkov, kot so podatki OLAP, in za izračunana polja ter za polja z izračunanimi elementi ni možno spremeniti funkcije povzemanja.

 5. Lahko pa uporabite izračun po meri tako, da naredite to:

  1. Kliknite zavihek Pokaži vrednosti kot.

  2. Kliknite želeni izračun v polju Pokaži vrednosti kot.

   Uporabite ta izračun

   Dejanje

   Brez izračuna

   Izklop izračuna po meri.

   % skupne vsote

   Prikaz vrednosti v odstotkih skupne vsote vseh vrednosti ali podatkovnih točk v poročilu.

   % vsote stolpca

   Prikaz vseh vrednosti v vsakem stolpcu ali nizu v odstotkih vsote za stolpec ali niz.

   % vsote vrstice

   Prikaz vrednosti v vsaki vrstici ali kategoriji, in sicer v odstotkih skupne vsote za vrstico ali kategorijo.

   % od

   Prikaz vrednosti v obliki odstotka vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   % vsote nadrejene vrstice

   Izračun (vrednosti elementa)/(vrednosti nadrejenega elementa v vrsticah)

   % vsote nadrejenega stolpca

   Izračun (vrednosti elementa)/(vrednosti nadrejenega elementa v stolpcih)

   % vsote nadrejenega

   Izračun (vrednosti elementa)/(vrednosti nadrejenega elementa v izbranem osnovnem polju)

   Razlika od

   Prikaz vrednosti kot razlike od vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   % razlike od

   Prikaz vrednosti kot razlike v odstotkih od vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   Tekoča vsota v

   Prikaz vrednosti za zaporedne elemente v osnovnem polju kot delne vsote.

   % delne vsote v

   Prikaz vrednosti kot odstotka za zaporedne elemente v osnovnem polju kot delne vsote.

   Razvrsti od najmanjšega do največjega

   Prikaz razvrstitev izbranih vrednosti v določenem polju, tako da navede element z najnižjo vrednostjo v polju kot 1 in vsako višjo vrednost z višjo vrednostjo razvrstitve.

   Razvrsti od največjega do najmanjšega

   Prikaz razvrstitev izbranih vrednosti v določenem polju, tako da navede element z najvišjo vrednostjo v polju kot 1 in vsako nižjo vrednost z višjo vrednostjo razvrstitve.

   Kazalo

   Izračun vrednost tako:

   ((vrednost v celici) x (skupna vsota skupnih vsot)) / ((skupna vsota vrstic) x (skupna vsota stolpcev))

  3. Izberite osnovno polje in osnovni element, če so za izbrani izračun te možnosti na voljo.

   Opomba: Osnovno polje ne sme biti enako polju, ki ste ga izbrali v prvem koraku.

 6. Če želite spremeniti način oblikovanja števil, kliknite Oblika zapisa števil in na kartici Število pogovornega okna Oblikovanje celic izberite obliko zapisa števil in nato kliknite V redu.

 7. Če ima poročilo več polj vrednosti, ponovite prejšnje korake za vsako polje, ki ga želite spremeniti.

Opomba: Če želite uporabiti nekaj funkcij povzemanja za isto polje, ga znova dodajte s seznama polj vrtilne tabele in nato ponovite korake tako, da izberete drugo želeno funkcijo.

 1. Izberite polje v območju »Vrednosti«, za katerega želite spremeniti funkcijo povzemanja poročila vrtilne tabele.

 2. Na kartici Možnosti v skupini Aktivno polje kliknite Aktivno polje in nato kliknite Nastavitve polja.

  Prikaže se pogovorno okno Nastavitve polja vrednosti.

  Izvorno ime je ime polja v viru podatkov.

  Ime po meri prikazuje trenutno ime v poročilu vrtilne tabele ali izvorno ime, če ni imena po meri. Če želite spremeniti Ime po meri, kliknite besedilo v polju in uredite ime.

 3. Kliknite kartico Povzemi.

 4. V polju Povzemi polje z vrednostmi po kliknite funkcijo povzemanja, ki jo želite uporabiti.

  Funkcije povzemanja, ki jih lahko uporabite

  Funkcija

  Kaj povzema

  Sum

  Vsota vrednosti. To je privzeta funkcija za številske vrednosti.

  Count

  Število vrednosti. Funkcija povzemanja Count se obnaša enako kot funkcija COUNTA na delovnem listu in je privzeta funkcija povzemanja za vrednosti, ki niso številke.

  Average

  Povprečje vrednosti.

  Max

  Največjo vrednost.

  Min

  Najmanjšo vrednost.

  Product

  Zmnožek vrednosti.

  Count Nums

  Število vrednosti, ki so številke. Funkcija povzemanja Count Nums se obnaša enako kot funkcija COUNT na delovnem listu.

  StDev

  Oceno standardnega odklona za populacijo, kjer je vzorec podmnožica celotne populacije.

  StDevp

  Standardni odklon populacije, kjer predstavljajo populacijo vse vrednosti, ki jih želite povzeti.

  Var

  Oceno variance populacije, kjer je vzorec podmnožica celotne populacije.

  Varp

  Varianca populacije, kjer predstavlja populacija vse vrednosti, ki jih želite povzeti.

  Opomba: Za nekatere vrste izvornih podatkov, kot so podatki OLAP, in za izračunana polja ter za polja z izračunanimi elementi ni možno spremeniti funkcije povzemanja.

 5. Lahko pa uporabite izračun po meri tako, da naredite to:

  1. Kliknite zavihek Pokaži vrednosti kot.

  2. Kliknite želeni izračun v polju Pokaži vrednosti kot.

   Uporabite to funkcijo

   Dejanje

   Navaden

   Izklop izračuna po meri.

   Razlika od

   Prikaz vrednosti kot razlike od vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   % od

   Prikaz vrednosti v obliki odstotka vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   % razlike od

   Prikaz vrednosti kot razlike v odstotkih od vrednosti osnovnega elementa v osnovnem polju.

   Tekoča vsota v

   Prikaz vrednosti za zaporedne elemente v osnovnem polju kot delne vsote.

   % vrstice

   Prikaz vrednosti v vsaki vrstici ali kategoriji, in sicer v odstotkih skupne vsote za vrstico ali kategorijo.

   % stolpca

   Prikaz vseh vrednosti v vsakem stolpcu ali nizu v odstotkih vsote za stolpec ali niz.

   % vsote

   Prikaz vrednosti v odstotkih skupne vsote vseh vrednosti ali podatkovnih točk v poročilu.

   Kazalo

   Izračun vrednost tako:

   ((vrednost v celici) x (skupna vsota skupnih vsot)) / ((skupna vsota vrstic) x (skupna vsota stolpcev))

  3. Izberite osnovno polje in osnovni element, če so za izbrani izračun te možnosti na voljo.

   Opomba: Osnovno polje ne sme biti enako polju, ki ste ga izbrali v prvem koraku.

 6. Če želite spremeniti način oblikovanja števil, kliknite Oblika zapisa števil in na kartici Število pogovornega okna Oblikovanje celic izberite obliko zapisa števil in nato kliknite V redu.

 7. Če ima poročilo več polj vrednosti, ponovite prejšnje korake za vsako polje, ki ga želite spremeniti.

Opomba: Če želite uporabiti nekaj funkcij povzemanja za isto polje, ga znova dodajte s seznama polj vrtilne tabele in nato ponovite korake tako, da izberete drugo želeno funkcijo.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×