Spreminjanje širine stolpca in višine vrstice

Spreminjanje širine stolpca in višine vrstice

Na delovnem listu lahko določite širino stolpca od 0 (nič) do 255. Ta vrednost predstavlja število znakov, ki so lahko prikazani v celici, oblikovani s standardna pisava. Privzeta širina stolpca je 8,43 znaka. Če je širina stolpca nastavljena na 0, je stolpec skrit.

Višino vrstice lahko nastavite od 0 (nič) do 409. Ta vrednost predstavlja mero višine v točkah (1 točka je enaka približno 1/72 palca ali 0,035 cm). Privzeta višina vrstice je 12,75 točke (približno 1/6 palca ali 0,4 cm). Če je višina vrstice nastavljena na 0, je vrstica skrita.

Če imate odprt pogled postavitve strani (zavihek Ogled skupina Pogledi delovnega zvezka gumb Postavitev strani), lahko širino stolpca ali višino vrstice določite v palcih. V tem pogledu so palci privzeta merska enota, lahko pa jo spremenite v centimetre ali milimetre (na zavihku Datoteka kliknite Možnosti, nato kliknite kategorijo Dodatno in v razdelku Prikaži izberite možnost na seznamu Enote ravnila).

Nastavitev stolpca na določeno širino

 1. Izberite stolpec ali stolpce, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Na zavihku »Osnovno« kliknite »Oblika«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Širina stolpca.

 4. V polje Širina stolpca vnesite želeno vrednost.

 5. Kliknite V redu.

  Namig: Če želite hitro nastaviti širino posameznega stolpca, z desno tipko miške kliknite izbrani stolpec, kliknite Širina stolpca, vnesite želeno vrednost in nato kliknite V redu.

Spreminjanje širine stolpca tako, da se samodejno prilagaja vsebini (samoprilagodi)

 1. Izberite stolpec ali stolpce, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Na zavihku »Osnovno« kliknite »Oblika«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Samoprilagodi širino stolpca.

  Opomba: Če želite hitro samodejno prilagoditi vse stolpce na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato dvokliknite katero koli mejo med dvema naslovoma stolpcev.

Gumb »Izberi vse«

Ujemanje širine stolpca z drugim stolpcem

 1. Izberite celico v stolpcu z želeno širino.

 2. Pritisnite Ctrl + C ali na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite Kopiraj.

  Na zavihku »Osnovno« kliknite »Kopiraj«

 3. Z desno tipko miške kliknite celico v ciljnem stolpcu, pokažite na Posebno lepljenje in nato kliknite gumb Obdrži izvorne širine stolpcev Slika gumba

Spreminjanje privzete širine vseh stolpcev na delovnem listu ali v delovnem zvezku

Vrednost za privzeto širino stolpca nakazuje povprečno število znakov standardne pisave, ki jih lahko vnesete v celico. Za privzeto širino stolpca za delovni list ali delovni zvezek lahko navedete drugo število.

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti privzeto širino stolpca za delovni list, kliknite njegov jeziček lista.

  • Če želite spremeniti privzeto širino stolpca za celoten delovni zvezek, z desno tipko miške kliknite zavihek lista in nato kliknite Izberi vse liste v Priročni meni.

   Kliknite zavihek lista

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Na zavihku »Osnovno« kliknite »Oblika«

 3. Pod Velikost celice kliknite Privzeta širina.

 4. V polje Standardna širina stolpca vnesite novo mero in kliknite V redu.

  Namig: Če želite določiti privzeto širino stolpca za vse nove delovne zvezke in delovne liste, lahko ustvarite predlogo delovnega zvezka ali predlogo delovnega lista in nato uporabite te predloge kot osnovo za nove delovne zvezke ali delovne liste.

Spreminjanje širine stolpcev z miško

Naredite nekaj od tega:

 • Če želite spremeniti širino enega stolpca, povlecite mejo na desni strani naslova stolpca, dokler stolpec ne doseže želene širine.

  Vlečenje roba stolpca

 • Če želite spremeniti širino več stolpcev, izberite stolpce, ki jih želite spremeniti, in nato povlecite mejo na desni strani izbranega naslova stolpca.

 • Če želite prilagoditi širino stolpcev vsebini, izberite stolpec ali stolpce, ki jih želite spremeniti, in nato dvokliknite mejo na desni izbranega naslova stolpca.

 • Če želite spremeniti širino vseh stolpcev na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato povlecite mejo katerega koli naslova stolpca.

  Gumb »Izberi vse«

Nastavitev vrstice na določeno višino

 1. Izberite vrstico ali vrstice, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Na zavihku »Osnovno« kliknite »Oblika«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Višina vrstice.

 4. V polje Višina vrstice vnesite želeno vrednost in kliknite V redu.

Ujemanje višine vrstice z vsebino

 1. Izberite vrstico ali vrstice, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Na zavihku »Osnovno« kliknite »Oblika«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Samodejno prilagodi višino vrstice.

  Namig: Če želite hitro samodejno prilagoditi vse vrstice na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato dvokliknite mejo pod enim izmed naslovov vrstice.

Gumb »Izberi vse«

Spreminjanje višine vrstic z miško

Naredite nekaj od tega:

 • Če želite spremeniti višino ene vrstice, povlecite mejo pod naslovom vrstice, dokler vrstica ne doseže želene višine.

  Vlečenje roba vrstice

 • Če želite spremeniti višino več vrstic, izberite vrstice, ki jih želite spremeniti, in nato povlecite mejo pod poljubnim izbranim naslovom vrstice.

 • Če želite spremeniti višino vseh vrstic na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato povlecite mejo pod katerim koli naslovom vrstice.

  Gumb »Izberi vse«

 • Če želite prilagoditi višino vrstice vsebini, dvokliknite mejo pod naslovom vrstice.

Na vrh strani

Če želite delati s širino stolpcev in višino vrstic v palcih, morate delati v pogledu postavitve strani (zavihek Pogled, skupina Pogledi delovnega zvezka, gumb Postavitev strani). V pogledu postavitve strani lahko določite širino stolpca ali višino vrstice v palcih. V tem pogledu so palci privzeta merska enota, vendar lahko spremenite merske enote v centimetre ali milimetre (v Excel 2007 kliknite gumb »Microsoft Office« Slika gumba »Office« > Excelove možnosti> Dodatno. V Excel 2010, Datoteka > Možnosti > Napredna kategorija).

Nastavitev stolpca na določeno širino

 1. Izberite stolpec ali stolpce, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Skupina »Celice« na zavihku »Osnovno«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Širina stolpca.

 4. V polje Širina stolpca vnesite želeno vrednost.

Samodejno prilagajanje širine stolpca vsebini (samoprilagodi)

 1. Izberite stolpec ali stolpce, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Skupina »Celice« na zavihku »Osnovno«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Samoprilagodi širino stolpca.

Namig    Če želite hitro samodejno prilagoditi vse stolpce na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato dvokliknite katero koli mejo med dvema naslovoma stolpcev.

Gumb »Izberi vse«

Ujemanje širine stolpca z drugim stolpcem

 1. Izberite celico v stolpcu z želeno širino.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite Kopiraj in nato izberite želeni stolpec.

  Slika Excelovega traku

 3. Na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite puščico pod možnostjo Prilepi in nato Posebno lepljenje.

 4. V razdelku Prilepi izberite Širine stolpcev.

Spreminjanje privzete širine vseh stolpcev na delovnem listu ali v delovnem zvezku

Vrednost za privzeto širino stolpca nakazuje povprečno število znakov standardne pisave, ki jih lahko vnesete v celico. Za privzeto širino stolpca za delovni list ali delovni zvezek lahko navedete drugo število.

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite spremeniti privzeto širino stolpca za delovni list, kliknite njegov jeziček lista.

  • Če želite spremeniti privzeto širino stolpca za celoten delovni zvezek, z desno tipko miške kliknite zavihek lista in nato kliknite Izberi vse liste v Priročni meni.

   Zavihki na Excelovem listu

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Skupina »Celice« na zavihku »Osnovno«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Privzeta širina.

 4. V polje Standardna širina stolpca vnesite novo mero.

Namig    Če želite določiti privzeto širino stolpca za vse nove delovne zvezke in delovne liste, lahko ustvarite predlogo delovnega zvezka ali predlogo delovnega lista in nato uporabite te predloge kot osnovo za nove delovne zvezke ali delovne liste. Če želite več informacij, glejte Shranjevanje delovnega zvezka ali delovnega lista kot predloge.

Spreminjanje širine stolpcev z miško

Naredite nekaj od tega:

 • Če želite spremeniti širino enega stolpca, povlecite mejo na desni strani naslova stolpca, dokler stolpec ne doseže želene širine.

  Vlečenje roba stolpca

 • Če želite spremeniti širino več stolpcev, izberite stolpce, ki jih želite spremeniti, in nato povlecite mejo na desni strani izbranega naslova stolpca.

 • Če želite prilagoditi širino stolpcev vsebini, izberite stolpec ali stolpce, ki jih želite spremeniti, in nato dvokliknite mejo na desni izbranega naslova stolpca.

 • Če želite spremeniti širino vseh stolpcev na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato povlecite mejo katerega koli naslova stolpca.

  Gumb »Izberi vse«

Nastavitev vrstice na določeno višino

 1. Izberite vrstico ali vrstice, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Skupina »Celice« na zavihku »Osnovno«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Višina vrstice.

 4. V polje Višina vrstice vnesite želeno vrednost.

Ujemanje višine vrstice z vsebino

 1. Izberite vrstico ali vrstice, ki jih želite spremeniti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Skupina »Celice« na zavihku »Osnovno«

 3. V razdelku Velikost celice kliknite Samodejno prilagodi višino vrstice.

Namig    Če želite hitro samodejno prilagoditi vse vrstice na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato dvokliknite mejo pod enim izmed naslovov vrstice.

Gumb »Izberi vse«

Spreminjanje višine vrstic z miško

Naredite nekaj od tega:

 • Če želite spremeniti višino ene vrstice, povlecite mejo pod naslovom vrstice, dokler vrstica ne doseže želene višine.

  Vlečenje roba vrstice

 • Če želite spremeniti višino več vrstic, izberite vrstice, ki jih želite spremeniti, in nato povlecite mejo pod poljubnim izbranim naslovom vrstice.

 • Če želite spremeniti višino vseh vrstic na delovnem listu, kliknite gumb Izberi vse in nato povlecite mejo pod katerim koli naslovom vrstice.

  Gumb »Izberi vse«

 • Če želite prilagoditi višino vrstice vsebini, dvokliknite mejo pod naslovom vrstice.

Na vrh strani

Ali ste vedeli?

Če nimate naročnine na Office 365 ali najnovejše različice Officea, jo lahko preizkusite:

Preskusite Office 365 ali najnovejšo različico Excela

Ali imate vprašanje o določeni funkciji?

Objavite vprašanje v forumu skupnosti za Excel

Pomagajte nam izboljšati Excel

Ali imate predloge za izboljšanje naslednje različice Excela? Če jih imate, si oglejte teme na spletnem mestu Excel UserVoice.

Glejte tudi

Spreminjanje širine stolpca in višine vrstice v Excelu za Mac

Spreminjanje širine stolpca in višine vrstice v storitvi Excel Online

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Iskanje in popravljanje napak v formulah

Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke v Excelu

Exceove funkcije (po abecedi)

Excelove funkcije (po kategoriji)

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×