Spremenite prikaz osi grafikona

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Pri večini vrst grafikonov lahko prikažete ali skrijete osi grafikona. Če želite omogočiti lažje razumevanje podatkov grafikona, lahko spremenite tudi njihov videz.

Pomembno: Ta članek ne obravnava spreminjanje merila osi grafikona. Več informacij o tem, kako spremeniti merilo, glejte:

Več informacij o oseh

Grafikoni imajo po navadi dve osi, ki sta uporabljeni za merjenje in razvrščanje podatkov: navpično os (znano tudi kot os vrednosti ali os y) in vodoravno os (znano tudi kot os zvrsti ali os x). 3D-stolpčni, 3D-stožčni ali 3D-piramidni grafikoni imajo tretjo os oz. globinsko os (znano tudi kot os niza ali os z), tako da lahko podatke narišete vzdolž globine grafikona. Polarni grafikoni nimajo vodoravne osi (kategorije), tortni in kolobarni grafikoni pa sploh nimajo osi.

Grafikon, na katerem so prikazane vodoravna, navpična in globinska os

Oblaček 1 Navpični osi (vrednost)

Oblaček 2 Vodoravne osi (kategorija)

Oblaček 3 Globinska os (nizov)

To opisali, kako lahko spremenite grafikonov za dodajanje učinka in bolje posredovati informacij. Če želite več informacij o kakšne osi in kaj lahko storite z njimi, si oglejte vse o osi.

Opomba: Ta postopek velja za Office 2013 in novejših različicah. Navodila za Office 2010?

Prikaz ali skrivanje osi

 1. Kliknite poljubno mesto v grafikonu, za katerega želite prikazati ali skriti osi.

  Prikažejo se Orodja za grafikone z zavihkoma Načrt in Oblika.

 2. Na zavihku načrt kliknite puščico dol ob možnosti Dodaj elementi grafikona in nato premaknite kazalec miške nad osi v pojavnem oknu menija.

  Dodajanje elementa odseka z osi, ki so označena

 3. Kliknite vrsto osi, ki ga želite prikazati ali skriti.

Prilagajanje kljukic in oznak osi

 1. Na grafikonu kliknite os s kljukicami in z oznakami, ki jih želite prilagoditi, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   Prikažejo se Orodja za grafikone z zavihkoma Načrt in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Trenutni izbor z vodoravno osjo izbrana

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V podoknu možnosti osi v razdelku Kljukic, naredite nekaj od tega:

  1. Če želite spremeniti prikaz glavnih kljukic, v polju Vrsta glavne kljukice kliknite položaj želene kljukice.

   Označite oznako in oznake odseka plošči oblikovanje osi

  2. Če želite spremeniti prikaz pomožnih kljukic, v polju s spustnim seznamom Vrsta pomožne kljukice kliknite položaj želene kljukice.

  3. Če želite spremeniti položaj oznak, v razdelku oznake, kliknite želeno možnost.

   Namig    Če želite skriti kljukice ali oznake kljukic, v polju Oznake osi kliknite Brez.

   Če skrijete črtice tako, da nastavite brez za oznako položaja

  Oblikovanje osi plošča

Spreminjanje števila kategorij med oznakami ali kljukicami

 1. Na grafikonu kliknite vodoravno os (kategorijo), ki jo želite spremeniti, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Trenutni izbor z vodoravno osjo izbrana

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V razdelku Možnosti osi naredite nekaj od tega ali pa vse:

  1. Če želite spremeniti intervale med oznakami osi, v razdelku Interval med oznakami kliknite Določi enoto intervala, nato pa v polje z besedilom vnesite želeno število.

   Intervali osi in razmik

   Namig    Vnesite 1 za prikaz oznake za vsako kategorijo, 2 za prikaz oznake za vsako drugo kategorijo, 3 za prikaz oznake za vsako tretjo kategorijo itn.

  2. Če želite spremeniti postavitev oznak osi, v polje Označi razdaljo od osi vnesite želeno število.

   Namig    Če želite oznake približati osi, vnesite manjše število. Če želite večjo razdaljo med oznako in osjo, vnesite večje število.

Spreminjanje poravnave in usmerjenosti oznak

Spremenite lahko poravnavo oznak osi tako na vodoravni (kategoriji) kot tudi na navpični osi (vrednosti). Ko je večravninske oznake kategorij v grafikonu, lahko spremenite poravnavo vseh ravni oznak. Spremenite lahko tudi količino prostora med ravnmi oznak na vodoravni osi (kategoriji).

 1. Na grafikonu kliknite os z oznakami, ki jih želite drugače poravnati, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   Prikažejo se Orodja za grafikone z zavihkoma Načrt in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Trenutni izbor z vodoravno osjo izbrana

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V pogovornem oknu Oblikovanje osi kliknite Možnosti besedila.

 4. V razdelku Polje z besedilom, naredite nekaj od tega:

  1. V polju Poravnava po višini kliknite želeni položaj poravnave po višini.

  2. V polju Usmerjenost besedila kliknite želeno usmerjenost besedila.

  3. V polju Kot po meri izberite želeno stopnjo sukanja.

Namig    Vodoravno poravnavo oznak osi, spremenite tudi tako, da kliknete OS in nato kliknite Poravnaj levo Slika gumba , Center Slika gumba ali Poravnaj desno Slika gumba osnovno orodnivrstici.

Spreminjanje besedila oznak kategorij

Besedilo oznak kategorij lahko spremenite na delovnem listu ali pa neposredno v grafikonu.

Spreminjanje besedila oznake kategorije na delovnem listu

 1. Na delovnem listu kliknite celico z imenom oznake, ki jo želite spremeniti.

 2. Vnesite novo ime in pritisnite tipko ENTER.

Opomba    Spremembe, ki jih naredite na delovnem listu, se samodejno posodobijo v grafikonu.

Spreminjanje besedila oznake v grafikonu

 1. V grafikonu kliknite vodoravno os ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   Prikažejo se Orodja za grafikone z zavihkoma Načrt in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite vodoravno os (kategorijo).

   Trenutni izbor z vodoravno osjo izbrana

 2. Na zavihku Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Izbiranje podatkovnega vira v razdelku Oznake vodoravne osi (kategorije) kliknite Uredi.

 4. V pogovornem oknu Obseg oznake osi naredite nekaj od tega:

  1. Določite obseg delovnega lista, ki ga želite uporabiti kot oznake osi kategorij.

  2. Vnesite oznake, ki jih želite uporabiti, pri čemer jih ločite z vejicami, na primer Oddelek A, oddelek B, oddelek C.

   Opomba    Če vnesete besedilo oznake v polje Obseg oznake osi, besedilo oznake osi kategorije ni več povezano s celico na delovnem listu.

 5. Kliknite V redu.

Spreminjanje besedila in številk videz oznak

Spremenite lahko obliko besedila v oznaki osi kategorije ali števil na osi vrednosti.

Oblikovanje besedila

 1. V grafikonu kliknite z desno tipko miške os, ki prikazuje oznake, ki jih želite oblikovati.

 2. Osnovno orodnivrstici kliknite želene možnosti oblikovanja.

Namig    Izberete lahko tudi os, ki prikazuje oznake, in nato uporabite gumbe za oblikovanje na zavihku Osnovno v skupini Pisava.

Oblikovanje števil

 1. Na grafikonu kliknite os s številkami, ki jih želite oblikovati, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  • Kliknite kjer koli v grafikonu.

   Prikažejo se Orodja za grafikone z zavihkoma Načrt in Oblika.

  • Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Trenutni izbor z vodoravno osjo izbrana

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V razdelku možnosti osi, kliknite številko, in nato v polju Kategorija , izberite obliko zapisa števila, ki jih želite.

  Namig    Če oblika zapisa števila, ki jo izberete, uporablja decimalna mesta, jih lahko določite v polju Decimalna mesta.

 4. Če želite, da števila ostanejo povezana s celicami v delovnem listu, izberite potrditveno polje Povezano z virom.

Razdelek število oblikovanje v razdelku možnosti osi

Opomba    Preden številke oblikujete kot odstotke, se prepričajte, da so bila števila na grafikonu izračunana kot odstotki v izvornih podatkih in da so prikazana v decimalni obliki zapisa. Odstotki so na delovnem listu izračunani z enačbo znesek/skupaj = odstotek. Na primer, če izračunate 10/100 = 0,1 in nato oblikujete 0,1 kot odstotek, bo število pravilno prikazano kot 10 %.

Spreminjanje prikaza osi grafikona v sistemu Office 2010

 1. Kliknite poljubno mesto v grafikonu, za katerega želite prikazati ali skriti osi.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na zavihku Postavitev v skupini Osi kliknite Osi.

  Slika traku

 3. Kliknite vrsto osi, ki jo želite prikazati ali skriti, nato pa kliknite želene možnosti.

 1. Na grafikonu kliknite os s kljukicami in z oznakami, ki jih želite prilagoditi, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V razdelku Možnosti osi naredite nekaj od tega:

  1. Če želite spremeniti prikaz glavnih kljukic, v polju Vrsta glavne kljukice kliknite položaj želene kljukice.

  2. Če želite spremeniti prikaz pomožnih kljukic, v polju s spustnim seznamom Vrsta pomožne kljukice kliknite položaj želene kljukice.

  3. Če želite spremeniti položaj oznak, v polju Oznake osi kliknite želeno možnost.

   Namig    Če želite skriti kljukice ali oznake kljukic, v polju Oznake osi kliknite Brez.

 1. Na grafikonu kliknite vodoravno os (kategorijo), ki jo želite spremeniti, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V razdelku Možnosti osi naredite nekaj od tega ali pa vse:

  1. Če želite spremeniti intervale med oznakami osi, v razdelku Interval med oznakami kliknite Določi enoto intervala, nato pa v polje z besedilom vnesite želeno število.

   Namig    Vnesite 1 za prikaz oznake za vsako kategorijo, 2 za prikaz oznake za vsako drugo kategorijo, 3 za prikaz oznake za vsako tretjo kategorijo itn.

  2. Če želite spremeniti postavitev oznak osi, v polje Označi razdaljo od osi vnesite želeno število.

   Namig    Če želite oznake približati osi, vnesite manjše število. Če želite večjo razdaljo med oznako in osjo, vnesite večje število.

Spremenite lahko poravnavo oznak osi tako na vodoravni (kategoriji) kot tudi na navpični osi (vrednosti). Ko je večravninske oznake kategorij v grafikonu, lahko spremenite poravnavo vseh ravni oznak. Spremenite lahko tudi količino prostora med ravnmi oznak na vodoravni osi (kategoriji).

 1. Na grafikonu kliknite os z oznakami, ki jih želite drugače poravnati, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V pogovornem oknu Oblikovanje osi kliknite Poravnava.

 4. V razdelku Postavitev besedila naredite nekaj od tega:

  1. V polju Poravnava po višini kliknite želeni položaj poravnave po višini.

  2. V polju Usmerjenost besedila kliknite želeno usmerjenost besedila.

  3. V polju Kot po meri izberite želeno stopnjo sukanja.

Namig    Spremenite tudi vodoravno poravnavo oznak osi, z desno tipko miške kliknete OS in nato kliknite Poravnaj levo Slika gumba , Center Slika gumba ali Poravnaj desno Slika gumba v Mini orodni vrstici.

Besedilo oznak kategorij lahko spremenite na delovnem listu ali pa neposredno v grafikonu.

Spreminjanje besedila oznake kategorije na delovnem listu

 1. Na delovnem listu kliknite celico z imenom oznake, ki jo želite spremeniti.

 2. Vnesite novo ime in pritisnite tipko ENTER.

Opomba    Spremembe, ki jih naredite na delovnem listu, se samodejno posodobijo v grafikonu.

Spreminjanje besedila oznake v grafikonu

 1. V grafikonu kliknite vodoravno os ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  1. Kliknite kjer koli v grafikonu.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite vodoravno os (kategorijo).

   Slika traku

 2. Na zavihku Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Izbiranje podatkovnega vira v razdelku Oznake vodoravne osi (kategorije) kliknite Uredi.

 4. V pogovornem oknu Obseg oznake osi naredite nekaj od tega:

  1. Določite obseg delovnega lista, ki ga želite uporabiti kot oznake osi kategorij.

   Namig    Lahko tudi kliknete Skrči pogovorno okno gumb Gumb Strni in izberite obseg, ki ga želite uporabiti na delovnem listu. Ko končate, kliknite gumb Razširi pogovorno .

  2. Vnesite oznake, ki jih želite uporabiti, pri čemer jih ločite z vejicami, na primer Oddelek A, oddelek B, oddelek C.

   Opomba    Če vnesete besedilo oznake v polje Obseg oznake osi, besedilo oznake osi kategorije ni več povezano s celico na delovnem listu.

 5. Kliknite V redu.

Spremenite lahko obliko besedila v oznaki osi kategorije ali števil na osi vrednosti.

Oblikovanje besedila

 1. V grafikonu kliknite z desno tipko miške os, ki prikazuje oznake, ki jih želite oblikovati.

 2. V Mini orodni vrstici kliknite želeno možnost oblikovanja.

Namig    Izberete lahko tudi os, ki prikazuje oznake, in nato uporabite gumbe za oblikovanje na zavihku Osnovno v skupini Pisava.

Oblikovanje števil

 1. Na grafikonu kliknite os s številkami, ki jih želite oblikovati, ali pa naredite to, da izberete os s seznama elementov grafikona:

  • Kliknite kjer koli v grafikonu.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  • Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico v polju Elementi grafikona in nato kliknite os, ki jo želite izbrati.

   Slika traku

 2. Na zavihku Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. Kliknite Število, nato pa v polju Kategorija izberite želeno število.

  Namig    Če oblika zapisa števila, ki jo izberete, uporablja decimalna mesta, jih lahko določite v polju Decimalna mesta.

 4. Če želite, da števila ostanejo povezana s celicami v delovnem listu, izberite potrditveno polje Povezano z virom.

Opomba    Preden številke oblikujete kot odstotke, se prepričajte, da so bila števila na grafikonu izračunana kot odstotki v izvornih podatkih in da so prikazana v decimalni obliki zapisa. Odstotki so na delovnem listu izračunani z enačbo znesek/skupaj = odstotek. Na primer, če izračunate 10/100 = 0,1 in nato oblikujete 0,1 kot odstotek, bo število pravilno prikazano kot 10 %.

Dodajanje črtice na osi

Osi lahko oblikovani za prikaz različicam in podrazličicam kljukicami intervalih, ki jih izberete.

 1. V tem koraku velja le za Word za Mac: v meniju pogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon in nato še zavihek Načrt grafikona.

 3. Kliknite Dodaj Element grafikona > osi > več možnosti osi.

 4. V podoknu Oblikovanje osi razširite Črticein nato kliknite možnosti za različicam in podrazličicam označite oznako vrste.

  Ko dodate črtice, lahko spremenite intervale med črticami tako, da spremenite vrednost v polju Interval med oznakami .

Vse o oseh

Osi niso prikazane na enak način pri vseh vrstah grafikonov. Na primer, grafikoni xy (raztreseni) in mehurčni grafikoni pokažejo številske vrednosti tako na vodoravni kot tudi na navpični osi. Primer tega bi bil način, kako so mm dežja narisani glede na barometrski tlak. Oba elementa imata številske vrednosti, podatkovne točke pa bodo na oseh x in y narisane relativno glede na številske vrednosti. Osi vrednosti omogočajo številne možnosti, kot je nastavitev merila na logaritmično.

Druge vrste grafikonov, kot so stolpčni, črtni in ploščinski grafikoni, pokažejo številske vrednosti le na navpični osi (vrednosti), na vodoravni osi pa prikažejo besedilne skupine (ali kategorije). Na primer, kako so mm dežja narisani glede na geografske regije. V tem primeru so geografske regije besedilne kategorije podatkov, narisane na vodoravni osi (kategoriji). Geografske regije bodo enakomerno porazdeljene, ker so besedilo in ne vrednosti, ki jih je mogoče izmeriti. Upoštevajte to razliko, ko izbirate vrsto grafikona, saj so možnosti različne za osi vrednosti in kategorije. Globinska os (niz) je druga oblika osi kategorije.

Ko ustvarite grafikon, so oznake in kljukice privzeto prikazane na oseh. Način, kako so prikazane, lahko prilagodite tako, da uporabljate glavne in pomožne kljukice in oznake. Če želite odstraniti šaro z grafikona, lahko prikažete manj oznak ali kljukic osi na vodoravni osi (kategoriji) tako, da določite intervale za označevanje kategorij, ali pa tako, da določite število kategorij, ki jih želite prikazati med kljukicami.

Spremenite lahko tudi poravnavo in usmerjenost oznak ter spremenite ali oblikujete besedilo in številke, ki jih prikazujejo. Na primer, za prikaz števila kot odstotka.

Glejte tudi

Dodajanje ali odstranjevanje sekundarnih osi v grafikonu

Spreminjanje barve ali sloga grafikona

Ustvarjanje grafikona od začetka do konca

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×