Spletni gradnik pogleda seznama

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Spletni gradnik z imenom »Pogled seznama« ne obstaja. Ko iz predloge mesta ustvarite novo mesto, so spletni gradniki samodejno dodani na domačo stran mesta. Na mestu skupine so na primer spletni gradniki objav, koledarja in povezav. Ti spletni gradniki so primerki spletnega gradnika pogleda seznama, ki za prikaz podatkov seznama uporabljajo vnaprej konfigurirano predlogo seznama.

Ko na mestu ustvarite seznam ali knjižnico, je na podoben način samodejno ustvarjen spletni gradnik pogleda seznama z istim imenom kot seznam ali knjižnica. Če na primer ustvarite seznam »Pogodbe«, bo v galeriji Ime mesta na voljo tudi spletni gradnik pogleda seznama z imenom »Pogodbe«. Spletni gradnik samodejno prikaže podatke, ki so na ustvarjenem seznamu ali v knjižnici.

V tem članku

Načini uporabe spletnega gradnika pogleda seznama

Prilagajanje pogleda seznama ali knjižnice v spletnem gradniku

Povezava spletnega gradnika pogleda seznama do drugega spletnega gradnika

Podprte vrste seznamov za povezavo

Podprte vrste stolpcev seznama za povezavo

Lastnosti po meri spletnega gradnika pogleda seznama

Splošne lastnosti spletnih gradnikov

Načini uporabe spletnega gradnika pogleda seznama

Spletni gradnik pogleda seznama lahko uporabite za prikaz in urejanje podatkov seznama ali knjižnice na mestu. Prav tako jih lahko povežete z drugimi spletnimi gradniki vključno z drugimi spletnimi gradniki pogleda seznama. Na seznamih so informacije, ki jih imate v skupni rabi s člani skupine in so večkrat prikazane v obliki tabele. V pogledih seznama so lahko informacije iz različnih razlogov prikazane na različne načine, na primer filtriranja, razvrščanja ali izbiranja določenih stolpcev.

Večino seznamov in spletnih gradnikov pogleda seznama je mogoče prikazati v enem od dveh pogledov tabele: v standardnem pogledu, ki ja na voljo vsem uporabnikom, in v pogledu podatkovnega lista. Pogled podatkovnega lista zahteva program ali kontrolnik, ki je združljiv s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services, na primer Microsoft Office Access 2007, in podporo za kontrolnik ActiveX.

S spletnim gradnikom pogleda seznama lahko naredite to:

 • Če želite podatke hitro razvrstiti, filtrirati, osamiti in posodobiti, na strani s spletnimi gradniki prikažite podatke seznama.

 • Dokumente, ki so pripravljeni za pregledovanje ali pa jih skupina redno uporablja, lahko prikažete v spletnem gradniku pogleda seznama.

 • V spletnem gradniku pogleda seznama lahko sledite podatkom v projektu in jih filtrirate ali razvrstite po stolpcu, v katerem je ime osebe ali dodeljen posel iz ustreznega stolpca povezanega spletnega gradnika pogleda seznama stikov.

 • Iz spletnega gradnika pogleda seznama osnovnih podatkov o zaposlenih, v katerem je ime zaposlenega in ID številka, v povezanem spletnem gradniku pogleda seznama podrobnosti o zaposlenih poiščite podrobne informacije o zaposlenem, na primer ugodnosti, družinsko stanje in kritje zdravstvenega zavarovanja.

 • V dveh povezanih spletnih gradnikih pogleda seznama preglejte celotno naročilo stranke: spletni gradnik pogleda seznama naročila, v katerem so informacije o naročilu in spletni gradnik pogleda seznama, v katerem so vsi vrstični elementi za to naročilo.

 • S prikazom slike osebe v povezanem spletnem gradniku slike ali preslikave naslova podjetja osebe v povezanem spletnem gradniku preslikave po meri lahko vizualno razširite osnovne informacije o osebi v spletnem gradniku pogleda seznama stikov.

Povezave do več informacij o prilagajanju različnih vrst spletnih gradnikov najdete v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Prilagajanje pogleda seznama ali knjižnice v spletnem gradniku

Ko na stran s spletnim gradnikom dodate spletni gradnik s pogledom seznama, lahko prilagodite pogled tako, da prikazuje samo informacije, ki jih želite prikazati na strani. Trenutni pogled lahko uredite s strani s spletnim gradnikom.

Ustvarite lahko tudi poglede po meri za seznam ali knjižnico, ki jih lahko uporabite za prikaz različnih naborov informacij v različnih primerkih spletnega gradnika za ta seznam ali knjižnico. Poglede po meri za seznam ali knjižnico ustvarite v meniju Pogled Meni »Pogled« na seznamu ali v knjižnici, ki jo želite prilagoditi. V razdelku Glejte tudi so na voljo povezave do dodatnih informacij o ustvarjanju pogledov po meri za seznam ali knjižnico.

 1. V meniju Dejanja mesta Slika gumba kliknite Urejanje strani.

 2. Kliknite meni »Spletni gradnik« Meni spletnega gradnika spletnega gradnika, ki ga želite prilagoditi, in nato kliknite Spremeni spletni gradnik v skupni rabi.

 3. V podoknu z orodji kliknite Urejanje trenutnega pogleda.

 4. V razdelku Stolpci lahko prikažete ali skrijete stolpce tako, da potrdite ustrezna potrditvena polja. Zraven imena stolpca vnesite število za vrstni red stolpcev v pogledu.

 5. V razdelku Razvrščanje izberite, ali naj bodo podatki razvrščeni in kako. Za razvrščanje lahko uporabite dva stolpca, kot na primer prvi po avtorju in nato po imenu datoteke za vsakega avtorja.

 6. V razdelku Filtriranje izberite, ali želite informacije filtrirati in kako jih želite filtrirati. Filtriran pogled prikaže manjši izbor, kot na primer elemente, ustvarjene v določenem oddelku, ali elemente s stanjem »Odobreno«.

 7. V razdelku Združi po lahko združujete elemente z enakimi vrednostmi v njihovih razdelkih, kot je razširljiv razdelek za dokumente določenega avtorja.

 8. V razdelku Skupaj lahko prikažete število elementov v stolpcu, kot je skupno število zadev. V nekaterih primerih lahko delate povzetke ali izpeljete dodatne informacije, kot je na primer povprečje.

 9. V razdelku Slog izberite želeni slog pogleda, kot je na primer zasenčeni pogled, v katerem je vsaka druga vrstica zasenčena.

 10. Če so na seznami ali v knjižnici mape, lahko ustvarite pogled, v katerega niso vključene te mape. To se včasih imenuje preprost pogled. Če si želite ogledati vse elemente seznama na isti ravni, kliknite Prikaži vse elemente brez map.

 11. Če je seznam ali knjižnica velika, lahko omejite število datotek, ki si jih je mogoče ogledati na seznamu, v knjižnici ali na isti strani. V razdelku Omejitev števila elementov izberite želene možnosti.

 12. Če si želite seznam ali knjižnico ogledati na prenosni napravi, v razdelku Prenosne naprave izberite želene možnosti.

 13. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Povezava spletnega gradnika pogleda seznama do drugega spletnega gradnika

Večino seznamov in spletnih gradnikov pogleda seznama je mogoče prikazati v enem od dveh pogledov tabele: v standardnem pogledu, ki ja na voljo vsem uporabnikom, in v pogledu podatkovnega lista. Pogled podatkovnega lista zahteva program ali kontrolnik, ki je združljiv s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services, na primer Office Access 2007, in podporo za kontrolnik ActiveX.

Z uporabo standardnega pogleda ali pogleda podatkovnega lista, lahko spletni gradnik pogleda seznama povežete z drugim spletnim gradnikom skupaj s podatki in spremenite način, kako so ti prikazani v drugem spletnem gradniku skupaj s spletnim gradnikom pogleda seznama.

 1. V meniju Dejanja mesta Slika gumba kliknite Urejanje strani.

 2. Kliknite meni spletnega gradnika Meni spletnega gradnika in pokažite na Povezave.

 3. Pokažite na Posreduj vrstico ali Pridobi razvrščanje/filter iz in nato kliknite ime spletnega gradnika, do katerega se želite povezati.

Ključni ukazi v podmeniju Povezave

Ukaz v podmeniju

Opis

Zagotovi vrstico za

Spletni gradnik s pogledom seznama lahko povežete z drugim spletnim gradnikom tako, da izbrano vrstico podatkov posredujete drugemu spletnemu gradniku. Odvisno od tega, kako je bil drug spletni gradnik ustvarjen in kako pridobiva podatke, lahko drug spletni gradnik prikaže podatke v vrstici ali jih uporabi kot vrednost filtra ali parametra.

V navadnem pogledu je stolpec Izbira elementa, ki vsebuje izbirne gumbe, samodejno dodan, ko povežete spletni gradnik s pogledom seznama, tako da lahko prikažete, katero vrstico želite posredovati drugemu spletnemu gradniku. V navadnem pogledu lahko hkrati izberete samo eno vrstico. Nekateri stolpci, kot na primer Urejanje, niso na voljo za uporabo v povezavi spletnega gradnika.

V pogledu podatkovnega lista lahko izberete več vrstic, vendar je drugemu spletnemu gradniku posredovana samo ena vrstica. Če izberete več vrstic, je drugemu spletnemu gradniku posredovana vrstica z aktivno celico, vse druge vrstice pa so prezrte. Drugemu spletnemu gradniku ne morete zagotoviti podatkov v vrstici Skupno ali Nova.

S to vrsto povezave lahko spletni gradnik s pogledom seznama povežete z več spletnimi gradniki.

Zagotovi podatke za

Spletni gradnik s pogledom seznama lahko povežete z drugim spletnim gradnikom, v katerem je uporabljen seznam podatkov. V tem primeru je spletni gradnik s pogledom seznama vir podatkov za drug spletni gradnik.

V navadnem pogledu in pogledu podatkovnega lista lahko drugemu spletni gradnik zagotovite samo podatke v tem pogledu.

S to vrsto povezave lahko spletni gradnik s pogledom seznama povežete z več spletnimi gradniki.

Pridobi razvrščanje/filter od

V standardnem pogledu in pogledu podatkovnega lista lahko spletni gradnik pogleda seznama povežete z drugim spletnim gradnikom, ki mu lahko priskrbi te informacije:

 • Enega ali več imen stolpcev in pare vrednosti podatkov, ki filtrirajo podatke v spletnem gradniku s pogledom seznama.

 • Stolpec podatkov za razvrščanje podatkov v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu v spletnem gradniku s pogledom seznama.

S to vrsto povezave lahko s spletnim gradnikom s pogledom seznama povežete samo en drug spletni gradnik.

Vsi spletni gradniki na mestu so ponavadi na voljo v galeriji Ime mesta. Ko iz galerije spletnih gradnikov prvič dodate spletni gradnik pogleda seznama na stran s spletnimi gradniki, je na strani s spletnimi gradniki prikazan privzet pogled seznama v spletnem gradniku. Če želite prikazati podatke, ki jih želite imeti v spletnem gradniku pogleda seznama in v drugem povezanem spletnem gradniku, morate urediti pogled seznama. Lahko na primer filtrirate, razvrščate ali združite podatke na drugačen način ali pa jih prikažete v drugačnih stolpcih.

Pogled seznama iz odseka lastnosti po meri pogledov seznama podokna z orodji lahko na nekaj načinov spremenite:

 • Iz lastnosti Izbrani pogled izberite drug pogled.

 • Kliknite Uredi trenutni pogled, če želite urediti trenutni pogled.

Kadarkoli izberete ali uredite pogled seznama, je iz izvirnega načrta seznama mesta narejena kopija načrta seznama, ki se shrani v spletni gradnik pogleda seznama. Podatki seznama pa ostanejo nespremenjeni.

Pri preklapljanju iz trenutnega pogleda v drug pogled morate biti previdni. Izbrišete lahko spremembe trenutnega pogleda in onemogočite povezave spletnega gradnika, ki so odvisne od stolpcev v trenutnem pogledu. Pri preklopu pogledov, vas računalnik vpraša za potrditev.

Na vrh strani

Podprte vrste seznamov za povezavo

Čeprav so lahko v spletnem gradniku pogleda seznama prikazane vse vrste seznamov, so podprte samo nekatere vrste seznamov, ko naredite povezavo do spletnega gradnika. Na splošno so podprte vrste seznamov, ki prikažejo podatke v obliki tabele, na primer stiki. Seznami, ki podatke prikažejo v drugačni obliki od tabele, na primer pogled mape, niso podprti. Spodaj so navedene podprte in nepodprte vrste seznamov.

Podprte vrste seznamov

Nepodprte vrste seznamov

 • Objave

 • Stiki

 • Dogodki

 • Težave

 • Povezave

 • Opravila

 • Seznami po meri

 • Seznami s podatki, uvoženimi iz preglednice

 • Knjižnice dokumentov

 • Knjižnice obrazcev

 • Pogled koledarja seznama dogodkov

 • Table za razprave

 • Ankete

 • Knjižnice slik

 • Katalogi predlog mesta in seznama

 • Galerije spletnih gradnikov

 • Viri podatkov

Na vrh strani

Podprte vrste stolpcev seznama za povezavo

Čeprav so lahko v spletnem gradniku pogleda seznama prikazane vse vrste stolpcev seznama, so podprte samo nekatere vrste stolpcev seznama, ko naredite povezavo do spletnega gradnika. Spodaj so navedene podprte in nepodprte vrste stolpcev seznama.

Podprte vrste stolpcev seznama

Nepodprte vrste stolpcev seznama

 • Ena vrstica besedila

 • Izbira

 • Število

 • Valuta

 • Datum in čas

 • Hiperpovezava ali slika (za ujemajoče se stolpce)

 • Iskanje

 • Da/ne

 • Izračunano

 • Hiperpovezava ali slika (za filtriranje)

 • Več vrstic besedila

 • Uredi

Na vrh strani

Lastnosti po meri spletnega gradnika pogleda seznama

Spodaj so navedene lastnosti po meri spletnega gradnika pogleda seznama.

Opomba : V osebnem pogledu ne morete urejati nobene od teh lastnosti po meri ali si jih ogledati.

Lastnost

Opis

Izbrani pogled

Pri preklapljanju iz trenutnega pogleda v drug pogled morate biti previdni. Izbrišete lahko spremembe trenutnega pogleda in onemogočite povezave spletnega gradnika, ki so odvisne od stolpcev v trenutnem pogledu. Pri preklopu pogledov, vas računalnik vpraša za potrditev.

Navede pogled seznama za prikaz v spletnem gradniku. Izberete lahko nekaj od tega:

 • Vsi seznami ali vsi dokumenti     – ta lastnost, glede na vrsto seznama, prikaže vse stolpce na seznamu ali v knjižnici.

  Opomba : Preden kliknete V redu ali Uporabi, izberite <Trenutni pogled>, da se povrnete na zadnji uporabljen pogled in zavrnete neshranjene spremembe, ki ste jih naredili na kopiji informacij o načrtu pogleda seznama. Ko kliknete V redu ali Uporabi, so spremembe, ki ste jih naredili uporabljene v novem pogledu in so jih shranjene v spletnem gradniku pogleda seznama.

 • Pogled raziskovalca     Lastnost prikaže vsebino knjižnice dokumentov samo z ikonami, podobno kot v raziskovalcu. Ta pogled je na voljo samo za knjižnice dokumentov.

 • <Pogled povzetka>     Lastnost prikaže pogled povzetka seznama. Ta pogled se razlikuje med vrstami seznamov.

 • Dodatni pogledi seznamov    – odvisno od vrste seznama lastnost prikaže uporabniško določene poglede ali druge privzete poglede.

Uredi trenutni pogled

Izberite Uredi trenutni pogled, če želite trenutni pogled uporabljen v spletnem gradniku skupaj s prikazanimi stolpci, uporabljenim vrstnim redom razvrščanja in filtrom, urediti za prikaz skupne vsote in omejitev elementov.

Kadarkoli izberete ali uredite pogled seznama, je iz izvornega načrta seznama mesta narejena kopija informacij o načrtu seznama, ki se shrani v spletni gradnik pogleda seznama. Podatki seznama pa ostanejo nespremenjeni.

Vrsta orodne vrstice

Navede način, kako, če sploh, je prikazana orodna vrstica seznama. Izberite eno od treh možnosti:

Del orodne vrstice     Možnost prikaže del orodne vrstice trenutno izbranega pogleda seznama. Ta vrednost večine vrst seznamov je privzeta, razen za sezname po meri.

Polna orodna vrstica     Možnost prikaže celotno orodno vrstico trenutno izbranega pogleda seznama. To je privzeta vrednost seznamov po meri.

Brez orodne vrstice     Orodna vrstica ni prikazana.

Na vrh strani

Splošne lastnosti spletnega gradnika

Vsi spletni gradniki uporabljajo skupen nabor lastnosti, ki nadzira njihov videz, postavitev in dodatne značilnosti.

Opomba : Skupne lastnosti spletnega gradnika, ki jih vidite v podoknu z orodji, se lahko razlikujejo od opisanega v tem razdelku, če sta izpolnjena dva razloga:

 • Če si želite v podoknu z orodji ogledati razdelek Dodatno, morate imeti ustrezno dovoljenje.

 • Razvijalec spletnega gradnika je lahko za določen spletni gradnik izbral, da zanj ne bo prikazal eno ali več teh skupnih lastnosti, ali pa je ustvaril in prikazal dodatne lastnosti, ki niso prikazane v razdelkih Videz, Postavitev in Dodatno podokna z orodji.

 • Nekatere nastavitve dovoljenj in lastnosti lahko onemogočijo ali skrijejo lastnosti spletnega gradnika.

Videz

Lastnost

Opis

Naslov

Določa naslov spletnega gradnika, prikazanega v naslovni vrstici spletnega gradnika.

Višina

Določa višino spletnega gradnika.

Širina

Določa širino spletnega gradnika.

Stanje okvirja

Določa, ali se na strani prikaže celoten spletni gradnik, ko uporabnik odpre stran s spletnim gradnikom. Stanje okvirja je kot privzeto nastavljeno na Navadno, tako da se prikaže celoten spletni gradnik. Če je stanje nastavljeno na Minimirano, se prikaže samo naslovna vrstica.

Vrsta okvirja

Določa, ali sta prikazana naslovna vrstica in obroba okvirja spletnega gradnika.

Postavitev

Lastnost

Opis

Skrito

Določa, ali je spletni gradnik viden, ko uporabnik odpre stran s spletnim gradnikom. Če je polje potrjeno, je spletni gradnik viden samo pri načrtovanju strani, v naslov pa je pripeta pripona (Skrito).

Spletni gradnik lahko skrijete, če želite z njim zagotoviti podatke drugemu spletnemu gradniku prek povezave spletnega gradnika, vendar pa spletnega gradnika ne želite prikazati.

Smer

Določa smer besedila v vsebini spletnega gradnika. Arabščina je na primer jezik s smerjo od desne proti levi, medtem ko so angleščina in večina drugih jezikov jeziki s smerjo od leve proti desni. Ta nastavitev morda ne bo na voljo za vse vrste spletnih gradnikov.

Območje

Določa območje strani s spletnim gradnikom, kjer je spletni gradnik.

Opomba : Območja na strani s spletnim gradnikom niso navedena v polju s seznamom, če nimate dovoljenj za spreminjanje območja.

Indeks območja

Določa položaj spletnega gradnika v območju, kadar je v območju več spletnih gradnikov.

Če želite določiti vrstni red, v polje z besedilom vnesite celo število.

Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od vrha proti dnu, vrednost 1 pomeni, da je spletni gradnik prikazan na vrhu območja. Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od leve proti desni, vrednost 1 pomeni, da je spletni gradnik prikazan na levi strani območja.

Če na primer dodate spletni gradnik v prazno območje, v katerem poteka vrstni red od zgoraj navzdol, je indeks območja 0. Če dodate drug spletni gradnik na dno območja, je njegov indeks območja 1. Če želite premakniti drugi spletni gradnik na vrh območja, vnesite 0, nato pa še 1 za prvi spletni gradnik.

Opomba : Vsak spletni gradnik v območju mora imeti enolično vrednost v indeksu območja. Če torej spremenite vrednost v indeksu območja za trenutni spletni gradnik, boste mogoče spremenili tudi vrednost v indeksu območja za druge spletne gradnike v območju.

Dodatno

Lastnost

Opis

Dovoli minimirano

Določa, ali je spletni gradnik mogoče minimirati.

Dovoli odstranitev

Določa, ali je spletni gradnik mogoče odstraniti s strani s spletnim gradnikom.

Dovoli skrivanje

Določa, ali je spletni gradnik mogoče skriti.

Dovoli spremembo območja

Določa, ali je spletni gradnik mogoče premakniti v drugo območje.

Dovoli povezave

Določa, ali spletni gradnik lahko sodeluje v povezavah z drugimi spletnimi gradniki.

Dovoli urejanje v osebnem pogledu

Določa, ali je lastnosti spletnega gradnika mogoče spremeniti v osebnem pogledu.

Način izvoza

Določa raven podatkov, ki jih je mogoče izvoziti za ta spletni gradnik. Ta nastavitev morda ne bo na voljo, odvisno od vaše konfiguracije.

URL naslova

Določa URL datoteke z dodatnimi informacijami o spletnem gradniku. Ko kliknete naslov spletnega gradnika, se datoteka prikaže v ločenem oknu brskalnika.

Opis

Določa zaslonski namig, ki se prikaže, ko postavite kazalec miške na naslov ali ikono spletnega gradnika. Vrednost te lastnosti uporabite pri iskanju spletnih gradnikov z ukazom Iskanje v meniju Poišči spletne gradnike podokna z orodji v naslednjih galerijah spletnih gradnikov: mesto, navidezni strežnik in stran s spletnim gradnikom.

URL pomoči

Določa mesto datoteke z informacijami o pomoči za spletni gradnik. Ko v meniju spletnega gradnika kliknite ukaz Pomoč, se informacije o pomoči prikažejo v ločenem oknu brskalnika.

Način pomoči

Določa, kako bo brskalnik prikazal vsebino pomoči za spletni gradnik.

Izberite eno od teh možnosti:

 • Modalno okno Odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabnik mora zapreti okno, preden se vrne na spletno stran.

 • Pogovorno okno Odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabniku ni treba zapreti okna, preden se vrne na spletno stran. To je privzeta vrednost.

 • Krmari Odpre spletno stran v trenutnem oknu brskalnika.

Opomba : Čeprav spletni gradniki tehnologije Microsoft ASP.NET po meri podpirajo to lastnost, so privzete teme pomoči za Windows SharePoint Services 3.0 odprte le v ločenem oknu brskalnika.

URL slike ikone kataloga

Določa mesto datoteke s sliko, ki bo uporabljena kot ikona spletnega gradnika na seznamu spletnega gradnika. Velikost slike mora biti 16 x 16 slikovnih pik.

URL slike ikone naslova

Določa mesto datoteke s sliko, ki bo uporabljena v naslovni vrstici spletnega gradnika. Velikost slike mora biti 16 x 16 slikovnih pik.

Sporočilo o napaki pri uvozu

Določi sporočilo, ki se prikaže, če pride do težave pri uvažanju spletnega gradnika.

Na vrh strani

Zadnja posodobitev 2014-6-16

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×