Sledenje sprememb v Wordu

Če si želite ogledati, kdo je spreminjal vaš dokument, vklopite možnost »Sledi spremembam«.

Vklop ali izklop sledenja sprememb

 • Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite Sledenje spremembam.

Ko vklopite sledenje spremembam, Word označi nove spremembe, ki so bile narejene v dokumentu.

Ko izklopite sledenje spremembam, Word preneha označevati nove spremembe. Vse obstoječe sledene spremembe ostanejo označene v dokumentu, dokler jih ne odstranite.

»Sledenje spremembam« na Wordovem traku

Ko vklopite sledenje spremembam, Word označi in prikaže vse spremembe, ki jih kdor koli naredi v dokumentu.

Slika revizij v vrstici v Wordu

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje na seznamu Preprosta oznaka izberite možnost pogleda.

  • Preprosta oznaka je privzeta možnost, pri kateri so spremembe označene z rdečo črto v robu dokumenta.

   Črta na obrobi, ki prikazuje sledeno spremembo, je na tem mestu

  • Brez oznak skrije oznake, da prikaže, kako bodo videti vgrajene spremembe.

   Opomba : Oznake lahko znova prikažete tako, da kliknete Preprosta oznaka ali Vse oznake.

  • Vse oznake prikaže vse spremembe z drugačno barvo besedila in črt.

  • Izvirnik pokaže dokument v izvirni obliki.

 2. Na seznamu Pokaži oznako izberite, katere popravke si želite ogledati: pripombe, rokopis, vstavljanja in izbrise, oblikovanje, oblačke, določene osebe.

Če želite preprečiti, da bi kdo drug izklopil funkcijo sledenja spremembam, vklopite možnost za zaklep sledenja in dodajte geslo. Ko je možnost sledenja sprememba zaklenjena, ne morete izklopiti funkcije niti sprejeti ali zavrniti sprememb.

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje spremembam izberite Zakleni sledenje.

  Ukaz »Zakleni sledenje« v meniju »Sledi spremembam«

 2. Naredite nekaj od tega:

  • V pogovornem oknu Zakleni sledenje vnesite geslo, nato ga znova vtipkajte v polje Znova vnesite za potrditev in izberite V redu.

   Opomba : Dodajanje gesla je izbirno. To ni varnostna funkcija. Njena naloga je, da drugim uporabnikom prepreči izklop funkcije sledenja spremembam.

  • V pogovornem oknu Zakleni sledenje izberite Prekliči.

Izklop možnosti »Zakleni sledenje«

 1. Na seznamu Sledenje spremembam izberite Zakleni sledenje.

 2. Če ste dodali geslo, ga ob pozivu vnesite in nato izberite V redu.

  Opomba : Sledenje spremembam je še vedno vklopljeno, vendar lahko spremembe sprejmete ali zavrnete.

Če želite odstraniti sledene spremembe iz dokumenta, jih sprejmite ali zavrnite. Če izberete v polju Prikaži za pregled možnost Brez oznake, si lahko ogledate, kako bo videti končni dokument, vendar s tem sledene spremembe skrijete le začasno. Spremembe niso izbrisane in se znova pokažejo ob naslednjem odpiranju dokumenta. Če želite trajno izbrisati sledene spremembe, jih sprejmite ali zavrnite.

Sprejemanje ali brisanje ene sledene spremembe

 1. Odprite dokument.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Spremembe izberite Naslednja ali Prejšnja.

 3. Izberite Sprejmi ali Zavrni.

  Gumbi »Sprejmi«, »Zavrni« ali »Naprej«

Sprejemanje ali brisanje vseh sledenih sprememb

 1. Odprite dokument.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Spremembe naredite nekaj od tega:

  • Na seznamu Sprejmi izberite Sprejmi vse spremembe.

   ali

  • Na seznamu Zavrni izberite Zavrni vse spremembe.

Word ali sprejme spremembo ali pa jo odstrani, nato pa se premakne na naslednjo spremembo.

Ogled pripomb

 • Word prikaže oblaček na mestih, kjer so drugi dodali pripombo. Če si želite ogledati pripombo, izberite oblaček.

  Ikona pripombe v preprostih oznakah

 • Spremembe prikažete tako, da kliknete črto blizu obrobe – s tem dejanjem preklopite Word v pogled Vse oznake.

  Sledene spremembe, ki so prikazane v pogledu s preprostimi oznakami

Brisanje ene pripombe

 • Izberite pripombo, nato pa na zavihku Pregled v skupini Pripombe izberite Izbriši.

Brisanje vseh pripomb

 • Na zavihku Pregled v skupini Pripombe na seznamu Izbriši izberite Izbriši vse pripombe v dokumentu.

Namigi : Preden daste končno različico dokumenta v skupno rabo, priporočamo, da zaženete nadzornika dokumentov. To orodje preveri, ali so prisotne sledene spremembe in pripombe, skrito besedilo, osebna imena in lastnosti ter druge informacije, ki jih morda ne želite deliti z drugimi osebami.

 • Na zavihku Datoteka izberite Informacije > Preveri, ali je prišlo do težav > Preglej dokument.

Če želite izvedeti več o pripombah, glejte Vstavljanje in brisanje pripomb.

Kaj želite narediti?

 • Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite Sledenje spremembam.

  Možnost Sledenje spremembam je označena, kot je prikazano na spodnji sliki.

  Skupina »Sledenje« z vklopljenim sledenjem spremembam

Opomba : Če funkcija Sledenje spremembam ni na voljo, boste morda morali izklopiti zaščito dokumenta. Na zavihku Pregled v skupini Zaščiti kliknite Omeji urejanje in nato kliknite Ustavi zaščito na dnu podokna opravil Zaščiti dokument. (Morda boste morali poznati geslo za dokument.)

V vrstico stanja lahko dodate tudi kazalnik revizij.

 • Z desno tipko miške kliknite vrstico stanja in izberite Sledenje spremembam.

  Vrstica stanja prikazuje vklopljeno sledenje spremembam

  Opomba : Zdaj lahko z indikatorjem Sledenje spremembam v vrstici stanja vklopite ali izklopite funkcijo sledenja spremembam.

Ko izklopite funkcijo sledenja spremembam, lahko pregledate dokument, ne da bi označili, kaj se je spremenilo. Če izklopite funkcijo, ne odstranite nobenih sprememb, ki so že bile sledene.

 • Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite gumb Sledenje spremembam.

  Gumb Sledenje spremembam ni več označen, kot je prikazano na spodnji sliki.

  Skupina »Sledenje«

Pomembno : Če želite odstraniti sledene spremembe, uporabite ukaza Sprejmi in Zavrni na zavihku Pregled v skupini Spremembe.

Kaj želite narediti?

Med delom v dokumentu lahko preprosto ustvarite in si ogledate sledene spremembe in pripombe. Microsoft Office Word 2007 privzeto uporablja oblačke za prikaz izbrisanih elementov, pripomb, sprememb oblikovanja in vsebine, ki je bila premaknjena. Če si želite ogledati vse svoje spremembe v vrstici, lahko spremenite nastavitve tako, da so sledene spremembe in pripombe prikazane na želeni način.

Sledene spremembe v oblačkih

V oblačkih (1) si prikazane spremembe oblikovanja, pripombe in izbrisane elemente.

Opomba : Da ne bi nehote spremenili dokumenta, v katerem so sledene spremembe in pripombe, Word privzeto prikaže sledene spremembe in pripombe. Oznaka v končnem prikazu je privzeta možnost v polju Prikaži za pregled.

 1. Odprite dokument, ki ga želite pregledati.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje kliknite gumb Sledenje spremembam. Gumb Sledenje spremembam se označi, kot je prikazano na spodnji sliki.

  Vklopljen gumb za sledenje spremembam

 3. Izbirno. V vrstico stanja dodajte kazalnik revizij. Z desno tipko miške kliknite vrstico stanja in nato še Sledenje spremembam. Kliknite indikator Sledenje spremembam v vrstici stanja, če želite vklopiti ali izklopiti spremembe.

  Indikator Sledenje sprememb

 4. Naredite želene spremembe, tako da vstavite, izbrišete, premaknete ali oblikujete besedilo ali grafike. Dodate lahko tudi pripombe.

Opomba : Če uporabite sledenje spremembam in nato shranite dokument kot spletno stran (.htm ali .html), bodo sledene spremembe prikazane na spletni strani.

Upoštevajte, da lahko sledene spremembe in pripombe skrijete na različne načine. Vendar pa vse spremembe, ki so bile narejene z vklopljeno funkcijo sledenja spremembam, in vse pripombe, ki so bile vstavljene, ostanejo del dokumenta, dokler jih ne sprejmete ali zavrnete (oz. izbrišete, če gre za pripombe).

Skrivanje sledenih sprememb – če v razdelku Pokaži oznako na primer počistite potrditveno oznako za Vstavljeno in izbrisano, ne izbrišete obstoječih sledenih sprememb ali pripomb iz dokumenta. Namesto tega si lahko s skritimi sledenimi spremembami ogledate dokument, ne da bi se morali prebijati skozi prečrtano in podčrtano besedilo in oblačke.

 • Na zavihku Pregled v skupini Sledenje kliknite gumb Sledenje spremembam.

  Gumb Sledenje spremembam ni več označen, kot je prikazano na spodnji sliki.

  Slika Wordovega traku

Če ste prilagodili vrstico stanja tako, da vključuje indikator sledenja spremembam, boste s klikom možnosti Sledenje spremembam v skupini Sledenje prav tako izklopili indikator v vrstici stanja.

Opomba : Če izklopite funkcijo sledenja spremembam, ne izbrišete sledenih sprememb v dokumentu. Če želite zagotoviti, da v dokumentu ni več sledenih sprememb, se prepričajte, da so prikazane vse spremembe, in nato uporabite ukaza Sprejmi ali Zavrni za vsako spremembo v dokumentu.

Sledene spremembe in pripombe lahko skrijete na več načinov. Zato lahko pomislite, da jih ni v dokumentu. Primer:

 • Polje »Prikaži za pregled«    Na zavihku Pregled v skupini Sledenje polje Prikaži za pregled pokaže, kateri način za ogledovanje uporabljate. Nudi tudi dodatne možnosti za ogled dokumenta. Če kliknete možnost končne različice ali izvirnika, so sledene spremembe in pripombe skrite. Če jih želite prikazati, izberite Oznaka v končnem prikazu ali Oznaka v izvirnem prikazu.

  Slika Wordovega traku

 • Pokaži oznake    Na zavihku Pregled v skupini Sledenje lahko s seznamom Pokaži oznake skrijete pripombe in sledene spremembe. Elementi, ki so pod možnostjo Pokaži oznake označeni s potrditveno oznako, so prikazani. Elementi brez oznake pa so skriti. Če želite prikazati element, kot je na primer Vstavljeno in izbrisano, kliknite meni Pokaži oznake.

  Slika Wordovega traku

Privzeta nastavitev v Word prikaže izbrisane elemente in pripombe v oblačkih v robovih dokumenta. Vendar pa lahko spremenite prikaz tako, da bodo pripombe prikazane v vrstici in bodo vsi izbrisani elementi prečrtani namesto v oblačkih.

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite Oblački.

  Slika Wordovega traku

 2. Kliknite Pokaži vse revizije v vrstici, če želite pokazati izbrisane elemente kot prečrtane in pripombe v vrstici.

Prikaz sledenih sprememb (oznak) lahko spremenite na več načinov.

 • Spremenite lahko barvo in drugo oblikovanje, ki ga Word uporablja za označevanje spremenjenega besedila in grafike, tako da kliknete puščico ob možnosti Sledenje spremembam, nato pa kliknete Spremeni možnosti sledenja.

  Opomba : Čeprav ne morete dodeliti določenih barv za spremembe različnih pregledovalcev, so spremembe različnih pregledovalcev prikazane z drugo barvo v dokumentu, tako da lahko spremljate več pregledovalcev.

 • Ogledate si lahko vse spremembe, vključno z izbrisanimi elementi, v vrstici namesto znotraj oblačkov, ki se pojavijo v robovih dokumenta. Če želite prikazati spremembe v vrstici, kliknite v skupini Sledenje možnost Oblački in nato kliknite Pokaži vse revizije v vrstici.

  Ko kliknete Pokaži vse revizije v vrstici, so vse revizije in pripombe v dokumentu prikazane v vrstici.

 • Če želite označiti območje roba, kjer so prikazani vsi oblački, v razdelku Pokaži oznako kliknite Označeno območje oznake.

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje kliknite puščico ob možnosti Pokaži oznako.

  Slika Wordovega traku

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Izberite vrsto spremembe, ki jo želite prikazati.

   Opomba : Tudi če skrijete vrsto oznake tako, da jo počistite v meniju Pokaži oznako, se oznaka samodejno prikaže vsakič, ko vi ali pregledovalec odprete dokument.

  • Pokažite na Pregledovalci in nato kliknite, če želite počistiti vsa potrditvena polja razen tistih ob imenih pregledovalcev, čigar spremembe in pripombe želite prikazati.

   Opomba : Če želite izbrati ali počistiti vsa potrditvena polja za vse pregledovalce na seznamu, kliknite Vsi pregledovalci.

S seznamom Prikaži za pregled v skupini Sledenje si lahko ogledate dokument na različnih stopnjah postopka urejanja. Vsaka od štirih možnosti na seznamu nudi drugačen pogled dokumenta. Oznaka v končnem prikazu je privzeta možnost, ko odprete kateri koli dokumente.

Slika Wordovega traku

 • Oznaka v končnem prikazu    Ta pogled prikaže končni dokument z vsemi sledenimi spremembami in pripombami. To je privzeti pogled za vse dokumente, ki jih odprete v Wordu.

 • Končno    Ta pogled prikaže dokument z vsemi spremembami, ki so vključene v besedilo, ne prikaže pa sledenih sprememb. Hkrati pa vse sledene spremembe ali pripombe, ki niso bile sprejete, zavrnjene ali izbrisane, ostanejo v dokumentu.

 • Oznaka v izvirnem prikazu    Ta pogled prikaže izvirno besedilo s sledenimi spremembami in pripombami.

 • Izvirno    Ta pogled prikaže izvirni dokument brez sledenih sprememb in pripomb. Vendar pa vse sledene spremembe ali pripombe v dokumentu, ki niso bile sprejete, zavrnjene ali izbrisane, ostanejo v dokumentu.

Urednik ali pregledovalec običajno želi videti dokument takšen, kot bo prikazan, ko bodo vse spremembe vključene. Ta postopek omogoča uredniku ali pregledovalcu, da vidi, kako bo dokument videti s spremembami.

 • Na zavihku Pregled v polju Prikaži za pregled v skupini Sledenje kliknite Oznaka v končnem prikazu.

Opomba : Če si želite ogledati pripombe in sledene spremembe v oblačkih, morate biti v pogled postavitve tiskanja ali pogled spletne postavitve.

Privzeta nastavitev v Word prikaže izbrisane elemente in pripombe v oblačkih v robovih dokumenta. Vendar pa lahko spremenite prikaz tako, da prikaže pripombe v vrstici. Pripombe v vrstici si lahko ogledate, če postavite kazalec na indikator pripombe.

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje izberite Oblački.

  Slika Wordovega traku

 2. Kliknite Pokaži vse revizije v vrstici, če želite pokazati izbrisane elemente kot prečrtane in pripombe v vrstici.

 3. Postavite kazalec na pripombo v dokumentu. Pripombe se prikaže v zaslonskem namigu.

  Pripomba v vrstici

Če želite izvedeti več o pripombah, glejte Vstavljanje in brisanje pripomb.

Office Word 2007 nudi funkcijo, imenovano nadzornik dokumentov, s katero lahko v vsakem dokumentu preverite, ali so notri sledene spremembe, pripombe, skrito besedilo in druge osebne informacije. Kako preverite dokument:

 1. Odprite dokument, v katerem želite preveriti, ali so v njem sledene spremembe in pripombe.

 2. Kliknite gumb za Microsoft Office Podoba gumba , pokažite na Pripravi, nato pa kliknite Preglej dokument.

 3. V pogovornem oknu Nadzornik dokumentov kliknite Preglej.

 4. Pregled rezultatov pregleda. Če nadzornik dokumentov najde pripombe in sledene spremembe, boste pozvani, da kliknete Odstrani vse ob možnosti Pripombe, popravki, različice in opombe.

 5. Kliknite Znova preglej ali Zapri.

Preden natisnete dokument, preklopite na pogled postavitve tiskanja in prikažite sledene spremembe in pripombe tako, kot želite, da so prikazane na natisnjenem dokumentu. Na voljo je več možnosti.

 • Tiskanje z vsemi prikazanimi oznakami    Na zavihku Pregled v skupini Sledenje kliknite Pokaži oznako.

  Slika Wordovega traku

  Opomba : Če kliknete Pokaži oznako se prikažejo ali skrijejo vse Oznaka v dokumentu za izbrane pregledovalce. Ko prikažete vse oznake, so izbrane vse vrste oznak v meniju Pokaži oznako.

 • Tiskanje s prikazom sprememb in pripomb glede na vrsto ali pregledovalca    Na zavihku Pregled v skupini Sledenje kliknite Pokaži oznako, nato pa izberite vrsto spremembe, ki jo želite prikazati.

  Slika Wordovega traku

 • Tiskanje sprememb in pripomb za urednika ali drugega pregledovalca    Na zavihku Pregled v skupini Sledenje kliknite v polju Prikaži za pregled možnost Oznaka v končnem prikazu.

  Slika Wordovega traku

Ko je oznaka prikazana tako, kot želite, ste pripravljeni na tiskanje dokumenta.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa Natisni.

 2. V pogovornem oknu Tiskanja kliknite v polju Natisni možnost Dokument z oznakami in nato še V redu.

  Opombe : 

  • Privzeto Microsoft Word izbere stopnjo povečave in usmerjenost strani za najboljših prikaz sledenih sprememb v natisnjenem dokumentu.

  • Če so oblački izklopljene, se bo dokument skrčil, da bo ustrezal oblačkom na natisnjeni strani. Če želite, da je natisnjena stran berljiva, lahko izklopite oblačke tako, da kliknete v skupini Sledenje možnost Oblački in nato kliknete Pokaži vse revizije v vrstici. Postavitev strani lahko nastavite tudi v ležečo, da natisnete oblačke in besedilo v bolj berljivi obliki. Na zavihku Postavitev strani v razdelku Priprava strani kliknite Usmerjenost, nato pa še Ležeče.

Spreminjanje postavitve za tiskanje sledenih sprememb

 1. Na zavihku Pregled v skupini Sledenje kliknite puščico ob možnosti Sledenje spremembam, nato pa kliknite Spremeni možnosti sledenja.

 2. V razdelku Oblački na seznamu Usmerjanje papirja pri tiskanju kliknite nekaj od tega:

  • Samodejno     Ko izberete to možnost, Word oceni usmerjenost, ki zagotavlja najboljšo postavitev dokumenta.

  • Ohrani     Ko izberete to možnost, Word natisne dokument z usmerjenostjo, ki je določena v pogovornem oknu Priprava strani.

  • Vsili ležeče     Ko izberete to možnost, je usmerjenost ležeča in največ prostora je omogočenega za oblački.

Tiskanje seznama sprememb, narejenih v dokumentu

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa Natisni.

 2. V polju Natisni kliknite Seznam oznak.

Če skrijete spremembe, jih ne odstranite iz dokumenta. Če želite odstraniti oznako iz dokumenta, morate to narediti z ukazoma Sprejmi in Zavrni v skupini Spremembe.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa Natisni.

 2. V polju Natisni kliknite Dokument (namesto Dokument z oznakami).

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×