Sinhronizacija seznama SharePoint 2010 s programom Access 2010

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Sinhronizacija podatkov med seznami SharePoint 2010 in Office Access 2010 in posodabljanje oba nabora podatkov. Na primer morda želeli ohraniti prodajno kampanjo sledenje informacij v SharePointov seznam, tako da lahko preprosto sodelovanje z drugimi člani vaše ekipe, izvedete pa tudi periodično poročanje, poizvedovanje, in množično spremembe s programom Access 2010.

V tem članku

Predstavitev sinhronizacije SharePointovega seznama s programom Access

Sinhronizacija podatkov seznama z ukazom Odpri z Accessom

Sinhronizacija podatkov seznama z ukazom Sledi temu seznamu v pogledu podatkovnega lista

Sinhronizacija podatkov seznama z ukazom SharePointov seznam v programu Access

Prednosti povezovanja Accessove tabele s SharePointovim seznamom

Iskanje podatkov

Spreminjanje strukture

Učinkovitost delovanja

Skupinsko urejanje

Prenos podatkov za delo brez povezave in razreševanje sporov

Priporočila glede sinhronizacije podatkov

Sinhronizacija SharePointovega seznama s programom Access

Osveževanje sinhroniziranih podatkov

Predstavitev sinhronizacije SharePointovega seznama s programom Access

Sinhronizacija podatkov med seznami SharePoint 2010 in Access 2010 in posodabljanje oba nabora podatkov. Na primer, morda želeli ohraniti prodajno kampanjo sledenje informacij v SharePointov seznam, tako da lahko preprosto sodelovanje z drugimi člani vaše ekipe, izvedete pa tudi periodično poročanje, poizvedovanje, in množično spremembe s programom Access 2010.

Podatke je med SharePointovim seznamom in programom Access 2010 mogoče sinhronizirati na tri načine. Ne glede na to, kateri način izberete, sinhronizacija poteka v obeh smereh oziroma je dvosmerna. Spremembe podatkov seznama, narejene v programu Access, so prenesene v strežnik, spremembe SharePointovega seznama, narejene v strežniku, pa so prenesene v program Access v računalnik.

Če želite sinhronizirati SharePointov seznam, mora biti v odjemalskem računalniku nameščen Access 2010, poleg tega pa morate imeti dovoljenje za prispevanje na seznam.

Poiščite več informacij o uporabi programa SharePoint 2010 s programom Access 2010, v odseku Glejte tudi in Access 2010 pomočjo sistema.

Opomba : SharePointovega zunanjega seznama ni mogoče sinhronizirati s programom Access 2010.

Na vrh strani

Sinhronizacija podatkov seznama z ukazom Odpri z Accessom

Podatke na SharePointovem seznamu lahko sinhronizirate s programom Access 2010 z ukazom Odpri z Accessom, ki je na voljo na traku seznama. S tem ukazom ustvarite Accessovo tabelo, ki je povezana s SharePointovim seznamom, in tabelo s podatki o uporabnikih, v kateri so dodatni podatki, na primer uporabniška imena, računi in e-poštni naslovi.

Vsakič ko odprete SharePointov seznam ali Accessovo povezano tabelo, so prikazani najnovejši podatki. SharePointov seznam se nenehno posodablja, zato lahko Accessovo tabelo osvežite tudi ročno z najnovejšimi spremembami seznama. Tudi Accessova povezana tabela se nenehno posodablja, zato lahko podatke na SharePointovem seznamu osvežite ročno z najnovejšimi spremembami iz Accessa.

Na vrh strani

Sinhronizacija podatkov seznama z ukazom Sledi temu seznamu v pogledu podatkovnega lista

SharePointov seznam lahko sinhronizirate tudi v pogledu podatkovnega lista, in sicer z ukazom »Sledi temu seznamu«, ki je na voljo v podoknu opravil podatkovnega lista. Tudi s tem ukazom ustvarite povezano tabelo v Accessu. Z dodatnimi ukazi v podoknu opravil lahko sinhronizirate tudi podatke seznama in:

 • ustvarjate poročila s programom Access ter

 • izvažate podatke v Access.

Več informacij najdete v sistemu pomoči za pogled podatkovnega lista (na dnu pogleda podatkovnega lista kliknite povezavo Pomoč).

Na vrh strani

Sinhronizacija podatkov seznama z ukazom SharePointov seznam v programu Access

V programu Access 2010 lahko tabelo povežete tudi z obstoječim SharePointovim seznamom, in sicer z ukazom SharePointov seznam, ki je na voljo na zavihku Zunanji podatki v skupini Izvozi in poveži.

V programu Access lahko ustvarite tudi prazen SharePointov seznam. Na traku na zavihku Ustvari v skupini Tabele kliknite SharePointovi seznami in nato nekaj od tega: Stiki, Opravila, Težave, Dogodki ali Po meri.

Več informacij o uporabi programa Access najdete v sistemu pomoči programa Access 2010.

Na vrh strani

Prednosti povezovanja Accessove tabele s SharePointovim seznamom

Ne glede na to, kako sinhronizirate SharePointov seznam, Access 2010 ustvari povezano tabelo, ki vključuje strukturo in vsebino SharePointovega seznama. Access izbere pravilen podatkovni tip za vsako polje, ki ustreza stolpcu seznama. Te povezane tabele deluje tako kot vse druge Accessove tabele, ustvarite pa lahko tudi poizvedbe, obrazce, poročila, makre ali kodo, ki deluje s podatki v programu Access 2010.

Na vrh strani

Iskanje podatkov

Access samodejno ustvari povezane tabele tudi za vse sezname za iskanje (razen če seznami za iskanje niso že povezani z zbirko podatkov). Če so na seznamih za iskanje stolpci, ki iščejo po drugih seznamih, so tudi ti seznami vključeni v postopek povezovanja, tako da ima seznam za iskanje vsake povezane tabele ustrezno povezano tabelo v zbirki podatkov. Access ustvari tudi relacije med temi povezanimi tabelami.

Na vrh strani

Spreminjanje strukture

Tako kot pri drugih vrstah povezanih tabel tudi v tej vrsti povezane tabele ne morete dodajati, brisati ali spreminjati polj, kadar delate v programu Access. Če pa želite spremeniti strukturo, na primer odstraniti ali spremeniti stolpec, morate odpreti seznam na SharePointovem mestu. Iz programa Access lahko odprete stran z nastavitvami SharePointovega seznama in spremenite strukturo seznama. Z desno tipko miške kliknite Accessovo tabelo v podoknu za krmarjenje, pokažite na Več možnosti in kliknite Spremeni stolpce in nastavitve.

Spremembe v strukturi SharePointovega seznama niso samodejno uporabljene v povezani tabeli. Če želite posodobiti povezano tabelo z najnovejšo strukturo seznama, z desno tipko miške kliknite Accessovo tabelo v podoknu za krmarjenje, pokažite na Več možnosti in kliknite Osveži seznam.

Na vrh strani

Učinkovitost delovanja

Podatki s povezanih SharePointovih seznamov so samodejno sinhronizirani z lokalnimi tabelami, uporabniki pa vedno delajo z lokalnimi podatki, zato je učinkovitost delovanja povezane Accessove tabele v primerjavi z različicami, ki so starejše od programa Access, boljša.

Na vrh strani

Skupinsko urejanje

Sinhronizacija SharePointovega seznama s programom Access 2010 omogoča preprostejše skupinsko urejanje podatkov na SharePointovem seznamu. Če želite skupaj z drugimi dodati ali posodobiti podatke na SharePointovem seznamu ali jih izbrisati z njega, zaženite poizvedbo za dodajanje, posodabljanje ali brisanje v programu Access 2010 in nato odprite ali osvežite SharePointov seznam.

Na vrh strani

Prenos podatkov za delo brez povezave in razreševanje sporov

Če želite včasih delati doma ali na poti, lahko s programom Access 2010 prenesete povezane SharePointove sezname za delo brez povezave. Primer: stranki morate morda poslati katalog izdelkov, ko ste na poti. S podatki lahko delate v programu Access 2010 in nato sinhronizirate spremembe, ko pozneje znova vzpostavite povezavo s SharePointovim mestom.

Če pride do sporov – če na primer druga oseba posodobi isti zapis v strežniku ali če ta oseba prav tako dela brez povezave –, lahko spor razrešite v pogovornem oknu Razreševanje sporov, ko znova vzpostavite povezavo s spletom. V pogovornem oknu so prikazane informacije o sporu, na primer vzroki za napako, in možnosti, s katerimi lahko znova poskusite poslati podatke ali pa zavržete spremembe. Če je prišlo do več napak, si lahko ogledate podrobnosti za vsako posamezno napako, tako da v pogovornem oknu kliknete gumb Prejšnji ali Naslednji. Nekatere napake lahko odpravite le tako, da zavržete spremembe.

Na vrh strani

Priporočila glede sinhronizacije podatkov

V spodnji tabeli je navedenih nekaj priporočil, ki ji morate upoštevati pri sinhronizaciji podatkov med SharePointovim seznamom in Accessovo povezano tabelo.

Funkcija

Primerjava

Stolpci

Access ne podpira več kot 256 polj v tabeli, zato povezana tabela vsebuje samo prvih 256 stolpcev.

Mape

Vsaka mapa na SharePointovem seznamu je v Accessovi tabeli vidna kot zapis.Tudi elementi v mapi so vidni kot zapisi, neposredno pod zapisom ustrezne mape.

Stolpci za iskanje

Če stolpec išče vrednosti na drugem seznamu, seznam z relacijami pa še ni v zbirki podatkov, Access za sezname z relacijami samodejno ustvari povezane tabele.

Opomba :  Vrsta stolpca »Oseba« ali »Skupina« je posebna vrsta stolpca za iskanje, ki išče vrednosti na seznamu podatkov o uporabniku. Če ustvarite povezavo do seznama, v katerem je stolpec »Oseba« ali »Skupina«, Access samodejno ustvari povezano tabelo za seznam podatkov o uporabniku.

Izračunani stolpci

Rezultati v izračunanem stolpcu so prikazani v ustreznem polju, vendar pa formule v Accessu ne morete videti ali spreminjati.

Priloge

Stolpec priloge seznama je prikazan kot seznam »Priloge«.

Stolpci samo za branje

Stolpci na SharePointovem seznamu, ki so samo za branje, bodo tudi v Accessu še naprej samo za branje. Poleg tega stolpcev v Accessu morda ne boste mogli dodajati, brisati ali spreminjati.

Stolpci z več vrednostmi

V stolpec vrste »Izbira« ali »Iskanje« lahko vnesete več vrednosti. V postopku povezovanja so za take stolpce ustvarjena polja, ki podpirajo več vrednosti. Stolpci z več vrednostmi so ustvarjeni v povezani tabeli, če je stolpec vrste »Iskanje«.

Nepodprti seznami

Podpora ni zagotovljena za ta dva seznama:

 • Ankete

 • Table za razprave

Na vrh strani

Sinhronizacija SharePointovega seznama s programom Access

 1. Obiščite SharePointovo mesto, na katerem je seznam, ki ga želite sinhronizirati s programom Access.

 2. V podoknu »Hitri zagon« kliknite ime seznama ali kliknite Dejanja mesta ter Ogled celotne vsebine mesta in nato v ustreznem razdelku seznama kliknite ime seznama.

  Opomba : Videz in krmarjenje v SharePointovem mestu je mogoče precej spremeniti. Če določene možnosti, na primer ukaza, gumba ali povezave, ne morete poiskati, se obrnite na skrbnika.

 3. Na traku kliknite zavihek Seznam in nato v skupini Vzpostavljanje povezave in izvoz kliknite Odpri z Accessom.

 4. Navedite mesto za novo ali obstoječo zbirko podatkov ali kliknite Prebrskaj, da poiščete zbirko podatkov.

 5. Izberite »Poveži s podatki na SharePointovem mestu« in kliknite V redu.

  Opomba :  Kliknete lahko tudi »Izvozi kopijo podatkov«. Izvažanje podatkov je za razliko od povezovanja podatkov enkratni postopek kopiranja trenutnih podatkov, pri katerem ni ustvarjena sinhronizacija med Accessovo tabelo, ki je ustvarjena, in SharePointovim seznamom.

 6. Če ste pozvani k potrditvi postopka, kliknite V redu.

 7. V pogovornem oknu Prenos datoteke kliknite Odpri.

 8. Če ste pozvani, če želite v računalniku omogočiti podatkovne povezave, kliknite Omogoči. Seveda, če ste prepričani, da je povezava do podatkov na mestu SharePoint varna.

Access 2010 ustvari Accessovo tabelo, ki je povezana s SharePointovim seznamom, tabelo s podatki o uporabnikih in dodatne povezane tabele, če so na SharePointovem seznamu stolpci za iskanje.

Na vrh strani

Osveževanje sinhroniziranih podatkov

Vsakič ko odprete sinhronizirani SharePointov seznam ali Accessovo povezano tabelo, so prikazani najnovejši podatki. Če želite zagotoviti, da so prikazani najnovejši podatki, ko je SharePointov seznam ali Accessova povezana tabela odprta, ročno osvežite podatke.

Če želite osvežiti sinhronizirane podatke, naredite nekaj od tega:

 • V programu Access 2010 na traku povezane Accessove tabele na zavihku Osnovno v skupini Zapisi kliknite Osveži in nato Osveži.

 • Na SharePointovem seznamu naredite nekaj od tega:

  • V pogledu podatkovnega lista na traku kliknite zavihek Seznam in nato v skupini Podatkovni list kliknite Osveži podatke.

  • V standardnem pogledu v naslovni vrstici programa Internet Explorer kliknite Osveži ali pritisnite tipko F5.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×