Ročno vnašanje podatkov v celice delovnega lista

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Imate več možnosti, če želite ročno vnašanje podatkov v Excelu. Vnesete lahko podatke v eno celico v več celic hkrati ali pa na več kot en delovni list hkrati. Podatki, ki ga vnesete lahko številke, besedilo, datume ali čase. Lahko oblikujete podatke na različne načine. In obstaja več nastavitev, ki jih lahko prilagodite in tako Poenostavite vnos podatkov za vas.

V tej temi ne razložena uporaba obrazca za vnos podatkov, če želite vnesti podatke na delovnem listu. Če želite več informacij o delu s podatkovnimi obrazci, si oglejte Dodajanje, urejanje, iskanje, in brisanje vrstic z uporabo obrazca za vnos podatkov.

Pomembno : Če ne morete urejati podatkov na delovnem listu ali jih vnašati, je list morda zaščiten pred nenamernih spreminjanjem podatkov. Na zaščitenem delovnem listu lahko izberete celice in si ogledate podatke, vendar pa ne morete vnašati podatkov v celice, ki so zaklenjene. V večini primerov odsvetujemo odstranjevanje zaščite delovnega lista, če vam tega ne dovoli oseba, ki je list ustvarila. Če želite odstraniti zaščito delovnega lista, kliknite Odstrani zaščito lista v skupini Spremembe na zavihku Pregled. Če je bilo pri uporabi zaščite določeno geslo, morate najprej vnesti geslo, da odstranite zaščito delovnega lista.

Kaj želite narediti?

Vnos besedila ali števila v celici

Vnos števila s fiksno decimalno vejico

Vnos v datume ali ure v celico

Vnos istih podatkov v več celic hkrati

Vnos istih podatkov na več delovnih listov hkrati

Prilagoditev nastavitev delovnega lista in oblik zapisov celic

Vnos besedila ali števila v celico

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite številke ali besedilo, ki jih želite vnesti, in nato pritisnite tipko ENTER ali TAB.

  Če želite vnesti podatke v novo vrstico v celici, vnesite prelom vrstice tako, da pritisnete ALT + ENTER.

Na vrh strani

Vnos števila s fiksno decimalno vejico

 1. Kliknite gumb »Microsoft Office« Podoba gumba , nato pa še Možnosti za Excel.

 2. Kliknite Dodatno, nato pa pod Urejanje možnosti potrdite polje Samodejno vstavi decimalno vejico.

 3. V polje mesta vnesite pozitivno število števk desno od decimalne vejice ali negativno število števk levo od decimalne vejice.
  Na primer, če ste v polje mesta vnesite 3 in v celico vnesite 2834 , vrednost bodo prikazani kot 2.834. Če ste v polje mesta vnesite -3 in nato vnesite 283, bo vrednost 283000.

 4. NA delovnem listu kliknite celico in nato vnesite želeno število.

  Podatki, ki ste jih vnesli v celico preden ste potrdili polje Fiksna vejica, ostanejo nespremenjeni.

  Če želite začasno razveljaviti možnost Fiksna vejica, vnesite decimalno vejico med vnosom števila.

Na vrh strani

Vnos v datume ali ure v celico

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite datum ali čas na ta način:

  • Če želite vnesti datum in želite ločiti dele datuma, uporabite vezaj ali poševnico; vnesite npr. 5/9/2002 ali 5-September-2002.

  • Vnesite čas, ki temelji na 12-urni zapis časa, vnesite čas, ki ji sledi presledek in nato vnesite ali p po vpisu; primer 9:00 p. V nasprotnem primeru Excel vnese čas kot AM.

   Če želite vnesti trenutni datum in uro, pritisnite CTRL + SHIFT +; (podpičje).

 • Če želite vnesti datum ali čas, ki ostane trenutno, ko znova odprete delovni list, lahko uporabite funkciji DANES in zdaj .

 • Ko vnesete datum ali čas v celici, se pojavi v privzeti datum ali čas za računalnik in ga oblikovati ali v obliki zapisa, ki je bila uporabljena v celici, preden ste vnesli datum ali čas. Privzeto obliko datuma ali časa, ki temelji na nastavitve datuma in časa v Področne in jezikovne možnosti pogovornem oknu (Nadzorna plošča). Če te nastavitve v vašem računalniku so bile spremenjene, datum in čas v delovnih zvezkih, ki niso bili oblikovani tako, da uporabite ukaz »Oblikovanje celic« so prikazani glede na te nastavitve.

 • Če želite uporabiti privzeto obliko datuma ali časa, kliknite celico, v kateri je vrednost datuma ali časa in nato pritisnite CTRL + SHIFT + # ali CTRL + SHIFT + @.

Na vrh strani

Vnos istih podatkov v več celic hkrati

 1. Izberite celice, v katere želite vnesti iste podatke. Ni treba, da so celice priležne.

  Če želite izbrati

  Naredite to

  Eno celico

  Če se želite pomakniti v celico, jo kliknite ali uporabite puščične tipke.

  Obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega in povlecite do zadnje celice obsega, ali pa izbor razširite tako, da med pritiskanjem puščičnih tipk pridržite tipko SHIFT.

  Izberete lahko tudi prvo celico obsega in nato pritisnete tipko F8, da razširite izbor s puščičnimi tipkami. Če želite ustaviti razširitev, znova pritisnite tipko F8.

  Velik obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega. Pridržite tipko SHIFT in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če želite videti zadnjo celico obsega, uporabite drsnik.

  Vse celice na delovnem listu

  Kliknite gumb Izberi vse.

  Gumb »Izberi vse«

  Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi CTRL+A.

  Če delovni list vsebuje podatke, boste s pritiskom CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

  Nesosednje celice ali obsege celic

  Označite prvo celico ali obseg celic in držite CTRL med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

  Izberete lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pritisnete tipki SHIFT+F8, da izboru dodate še eno nesosednjo celico ali obseg. Če izboru ne želite več dodati celic ali obsegov, znova pritisnite tipki SHIFT+F8.

  Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

  Celotno vrstico ali stolpec

  Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

  Glave delovnega lista

  1. Glava vrstice

  2. Glava stolpca

  Celice v vrstici ali stolpcu lahko izberete tudi tako, da izberete prvo celico in nato pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE (PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO za vrstice, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL za stolpce).

  Če vrstica ali stolpec vsebujeta podatke, izberete s tipkami CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če še enkrat pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE, izberete celotno vrstico ali stolpec.

  Sosednje vrstice ali stolpce

  Povlecite prek glav vrstic oziroma stolpcev ali izberite prvo vrstico oziroma stolpec, pridržite tipko SHIFT in izberite zadnjo vrstico oziroma stolpec.

  Nesosednje vrstice ali stolpce

  Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato držite CTRL in klikajte glave stolpcev ali vrstic drugih vrstic oziroma stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

  Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

  V vrstici ali stolpcu izberite celico, držite tipko CTRL+ PUŠČIČNO tipko (PUŠČICO DESNO ali PUŠČICO LEVO za vrstice, PUŠČICO GOR ali PUŠČICO DOL za stolpce).

  Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v tabeli programa Microsoft Office Excel

  S tipkama CTRL+HOME izberite prvo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici.

  S tipkama CTRL+END izberite zadnjo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici, v kateri so podatki ali oblikovanje.

  Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

  Izberite prvo celico in pritisnite tipke CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic na zadnjo uporabljeno celico na delovnem listu (spodnji desni kot).

  Celice do začetka delovnega lista

  Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

  Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

  Držite SHIFT med klikom zadnje celice, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

  Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 2. V aktivno celico vnesite podatke in nato pritisnite CTRL+ENTER.

  Iste podatke lahko vnesete tudi v več celic z uporabo zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica za samodejno vnašanje podatkov v celice delovnega lista.

  Če želite več informacij, glejte članek samodejno Zapolnjevanje podatkov v celice delovnega lista.

Na vrh strani

Vnos istih podatkov na več delovnih listov hkrati

Tako, da več delovnih listov hkrati aktivno, lahko vnesete nove podatke ali spremenite obstoječe podatke v enega od delovne liste in spremembe so uporabljene v istih celicah in na vse izbrane delovne liste.

 1. Kliknite zavihek prvega lista, ki vsebuje podatke, ki ga želite urediti. Nato držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite zavihke drugih delovnih listih, v katerem želite sinhronizirati podatke.

  Gumbi za pomikanje po karticah

  Opomba : Če ne vidite zavihek lista, ki jo želite, kliknite zavihek, pomikanjem gumbe, da poiščete na delovnem listu in nato kliknite. Če zavihki delovnega lista, ki ga želite še vedno ne najdete, boste morda morali maksimiziranje okna dokumenta.

 2. Na aktivnem delovnem listu, izberite celico ali obseg , v katerem želite urediti obstoječe podatke ali vnesti nove.

  Če želite izbrati

  Naredite to

  Eno celico

  Če se želite pomakniti v celico, jo kliknite ali uporabite puščične tipke.

  Obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega in povlecite do zadnje celice obsega, ali pa izbor razširite tako, da med pritiskanjem puščičnih tipk pridržite tipko SHIFT.

  Izberete lahko tudi prvo celico obsega in nato pritisnete tipko F8, da razširite izbor s puščičnimi tipkami. Če želite ustaviti razširitev, znova pritisnite tipko F8.

  Velik obseg celic

  Kliknite prvo celico obsega. Pridržite tipko SHIFT in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če želite videti zadnjo celico obsega, uporabite drsnik.

  Vse celice na delovnem listu

  Kliknite gumb Izberi vse.

  Gumb »Izberi vse«

  Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi CTRL+A.

  Opomba : Če delovni list vsebuje podatke, boste s pritiskom CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

  Nesosednje celice ali obsege celic

  Označite prvo celico ali obseg celic in držite CTRL med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

  Izberete lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pritisnete tipki SHIFT+F8, da izboru dodate še eno nesosednjo celico ali obseg. Če izboru ne želite več dodati celic ali obsegov, znova pritisnite tipki SHIFT+F8.

  Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

  Celotno vrstico ali stolpec

  Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

  Glave delovnega lista

  1. Glava vrstice

  2. Glava stolpca

  Celice v vrstici ali stolpcu lahko izberete tudi tako, da izberete prvo celico in nato pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE (PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO za vrstice, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL za stolpce).

  Opomba : Če vrstica ali stolpec vsebujeta podatke, izberete s tipkami CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če še enkrat pritisnete tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNE TIPKE, izberete celotno vrstico ali stolpec.

  Sosednje vrstice ali stolpce

  Povlecite prek glav vrstic oziroma stolpcev ali izberite prvo vrstico oziroma stolpec, pridržite tipko SHIFT in izberite zadnjo vrstico oziroma stolpec.

  Nesosednje vrstice ali stolpce

  Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato držite CTRL in klikajte glave stolpcev ali vrstic drugih vrstic oziroma stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

  Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

  V vrstici ali stolpcu izberite celico, držite tipko CTRL+ PUŠČIČNO tipko (PUŠČICO DESNO ali PUŠČICO LEVO za vrstice, PUŠČICO GOR ali PUŠČICO DOL za stolpce).

  Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v tabeli programa Microsoft Office Excel

  S tipkama CTRL+HOME izberite prvo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici.

  S tipkama CTRL+END izberite zadnjo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici, v kateri so podatki ali oblikovanje.

  Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

  Izberite prvo celico in pritisnite tipke CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic na zadnjo uporabljeno celico na delovnem listu (spodnji desni kot).

  Celice do začetka delovnega lista

  Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

  Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

  Držite SHIFT med klikom zadnje celice, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

  Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 3. V aktivni celici vnesite nove podatke ali uredite obstoječe podatke in nato pritisnite tipko ENTER ali TAB, da se premaknete izbor v naslednjo celico.

 4. Ponavljajte prejšnji korak, dokler ne dokončate vnosa ali urejanja podatkov.

 • Če želite preklicati izbiranje več delovnih listov, kliknite kateri koli neizbrani delovni list. Če noben neizbrani list ni viden, z desno tipko miške kliknite kartico izbranega lista, nato pa v priročnem meniju kliknite Razdruži liste.

 • Ko vnašate podatke ali jih urejate, vplivajo spremembe na vse izbrane delovne liste, zato lahko nenamerno zamenjate podatke, ki jih niste nameravali spremeniti. Temu se izognete tako, da imate hkrati prikazane vse delovne liste, saj lahko tako prepoznate morebitne podatkovne spore.

  1. Na kartici Pogled, v skupini Okno kliknite Novo okno.

  2. Preklopite v novo okno, nato pa kliknite delovni list, ki si ga želite ogledati.

  3. Koraka 1 in 2 ponovite za vsak delovni list, ki si ga želite ogledati.

  4. Na zavihku pogled v skupini okno kliknite Razporedi vsein nato kliknite želeno možnost.
   Za ogled delovnih listih v aktivnem delovnem zvezku le, potrdite potrditveno polje okna aktivnega delovnega zvezka .

Na vrh strani

Prilagoditev nastavitev delovnega lista in oblik zapisov celic

V Excelu lahko spremenite več nastavitev tako, da olajšate postopek ročnega vnosa podatkov. Nekatere spremembe vplivajo na vse delovne zvezke, nekatere pa le na celice, ki jih določite.

Spreminjanje smeri za tipko ENTER

Ko pritisnete tipko TAB, če želite vnesti podatke v več celic v vrstici in pritisnite tipko ENTER na koncu vrste, privzeto izbiro premakne na začetek v naslednjo vrstico.

Izbor pritisnete tipko ENTER premakne eno celico navzdol in pritisnete tipko TAB premaknete izbora eno celico v desno. Ni mogoče spremeniti smer Premakni za tipko, vendar lahko določite različne smeri za tipko ENTER. Sprememba te nastavitve vpliva na celoten delovni list, druge odprte delovne liste, druge odprte delovne zvezke in vse nove delovne zvezke.

 1. Kliknite gumb »Microsoft Office« Podoba gumba , nato pa še Možnosti za Excel.

 2. V kategoriji Dodatno, pod Urejanje, potrdite polje Po pritisku tipke Enter premakne izbiro, in nato kliknite želeno smer v polju Smer.

Spreminjanje širine stolpca

V celici so lahko občasno prikazani znaki #####. Do tega lahko pride, ko je v celici število ali datum, stolpec pa ni dovolj širok, da bi bila lahko vsebina pravilno prikazana. Recimo, da je v celici z obliko zapisa datuma »dd/mm/llll« datum 31/12/2007. Stolpec pa je dovolj širok le za prikaz šestih znakov. V celici bo prikazano #####. Če si želite ogledati celotno vsebino celice s trenutno obliko zapisa, morate povečati širino stolpca.

 1. Kliknite celico, ki ji želite spremeniti širino stolpca.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Slika traku programa Excel

 3. Pod Velikost celice naredite nekaj od tega:

  • Če želite prilagoditi celotno besedilo v celici, kliknite Samoprilagodi širino stolpca.

  • Če želite določiti večjo širino stolpca, kliknite Širina stolpca in nato v polje Širina stolpca vnesite želeno širino.

Opomba : Širino stolpca pa lahko povečate tudi drugače. Spremenite lahko obliko stolpca ali celo obliko posamezne celice. Obliko zapisa datuma lahko na primer spremenite tako, da je datum prikazan le kot dan in mesec (oblika zapisa »dd/mm«), na primer 31/12. Število pa lahko prikažete tudi v znanstveni obliki zapisa (eksponentno), na primer 4E+08.

Prelivanje besedila v celici

V celici lahko prikažete več vrstic besedila tako, da prelomite besedilo. Prelom besedila v celici ne vpliva na druge celice.

 1. Kliknite celico, v kateri želite prelomiti besedilo.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Poravnava kliknite Prelomi besedilo.

  Slika Excelovega traku

  Opomba : Če je besedilo dolge besede, ne bodo prelomi znake (besedo ne bo mogoče razdeliti); namesto tega lahko razširite stolpec ali Zmanjšaj velikost pisave, če si želite ogledati celotno besedilo. Če celotno besedilo ni vidno, ko ga prelomiti besedilo, boste morda morali prilagodi višino vrstice. Zavihek osnovno , v skupini celice kliknite oblikain nato v razdelku Velikost celice kliknite Samodejno prilagodi vrstico.

Spreminjanje oblike zapisa števil

V Excelu je oblika celice ločena od podatkov, shranjenih v celici. Razlika v prikazu ima lahko velik vpliv na številske podatke. Če je število, ki ste ga vnesli, zaokroženo, je po navadi zaokroženo le prikazano število. Pri izračunih je uporabljeno dejansko število, ki je shranjeno v celici, ne oblikovano število, ki je prikazano. Zaradi zaokrožanja v eni celici ali več celicah je lahko videti, da izračuni niso pravilni.

Potem ko vnesete število v celico, lahko spremenite obliko zapisa, v kateri je prikazano.

 1. Kliknite celico s številkami, ki jih želite oblikovati.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Število pokažite na Splošno in kliknite želeno obliko zapisa.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Če želite izbrati obliko zapisa števil iz seznama oblik, ki so na voljo, kliknite Več in nato kliknite obliko, ki jo želite uporabiti v seznamu Zvrst.

Oblikovanje števil kot besedilo

Števila, ki jih v Excelu ne želite izračunavati, na primer telefonske številke, lahko oblikujete kot besedilo tako, da uporabite obliko besedila na praznih celicah, preden vnesete števila.

 1. Izberite prazno celico.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Število pokažite na Splošno in kliknite Besedilo.

  Slika Excelovega traku

 3. Vnesite želeno število v oblikovano celico.

  Opomba : Številke, ki ste ga vnesli, preden ste jih uporabili v obliki besedila v celicah treba znova vnesti v oblikovane celice. Če želite hitro znova vnesite številke kot besedilo, izberite vsako celico, pritisnite F2 in nato pritisnite tipko ENTER.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×