Ročno vnašanje podatkov v celice delovnega lista

Ročno vnašanje podatkov v celice delovnega lista

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če želite podatke ročno vnašati v Excelu, imate na voljo več možnosti. Podatke lahko vnašate v eno celico ali v več celic hkrati na na več delovni list hkrati. Vnesete lahko števila, besedilo, datume ali ure. Podatke lahko oblikujete na različne načine. Lahko tudi prilagodite več nastavitev, tako da si olajšate vnos podatkov.

V poglavju ni razloženo, kako vnašate podatke na delovni list z obrazcem za vnos podatkov. Če želite več informacij o delu z obrazci za vnos podatkov, glejte Dodajanje, urejanje, iskanje in brisanje vrstic z obrazcem za vnos podatkov.

Pomembno : Če ne morete urejati podatkov na delovnem listu ali jih vnašati, je list morda zaščiten pred nenamernih spreminjanjem podatkov. Na zaščitenem delovnem listu lahko izberete celice in si ogledate podatke, vendar pa ne morete vnašati podatkov v celice, ki so zaklenjene. V večini primerov odsvetujemo odstranjevanje zaščite delovnega lista, če vam tega ne dovoli oseba, ki je list ustvarila. Če želite odstraniti zaščito delovnega lista, kliknite Odstrani zaščito lista v skupini Spremembe na zavihku Pregled. Če je bilo pri uporabi zaščite določeno geslo, morate najprej vnesti geslo, da odstranite zaščito delovnega lista.

Kaj želite narediti?

Vnos besedila ali števila v celico

Vnos števila s fiksno decimalno vejico

Vnos datuma ali ure v celico

Vnos istih podatkov v več celic hkrati

Vnos istih podatkov na več delovnih listov hkrati

Prilagoditev nastavitev delovnega lista in oblik zapisov celic

Spreminjanje smeri za tipko Enter

Spreminjanje širine stolpca

Prelivanje besedila v celici

Spreminjanje oblike zapisa števil

Oblikovanje števil kot besedilo

Vnos besedila ali števila v celico

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite številke za vnos in pritisnite tipko Enter ali Tab.

  Če želite vnesti podatke v novo vrstico v celici, vnesite prelom vrstice, tako da pritisnete Alt+Enter.

Na vrh strani

Vnos števila s fiksno decimalno vejico

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti.

 2. Kliknite Dodatno in nato v razdelku Možnosti urejanja potrdite polje Samodejno vstavi decimalno vejico.

 3. V polje Mesta vnesite pozitivno število, ki označuje koliko števk naj bo na desni strani decimalne vejice, ali negativno število, ki označuje, koliko števk naj bo na levi strani decimalne vejice.

  Če na primer vnesete 3 v polje Mesta in nato v celico vnesete 2834, bo vrednost prikazana v tej obliki: 2,834. Če vnesete -3 v polje Mesta in nato vnesete 283, bo vrednost 283000.

 4. Na delovnem listu kliknite celico in nato vnesite želeno število.

  Podatki, ki ste jih vnesli v celico preden ste potrdili polje Fiksna vejica, ostanejo nespremenjeni.

  Če želite začasno razveljaviti možnost Fiksna vejica, vnesite decimalno vejico med vnosom števila.

Na vrh strani

Vnos datuma ali ure v celico

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite datum ali uro tako:

  • Če želite vnesti datum in želite ločiti dele datuma, uporabite vezaj ali poševnico; vnesite npr. 5/9/2002 ali 5-September-2002.

  • Vnesite čas, ki temelji na 12-urni zapis časa, vnesite čas, ki ji sledi presledek in nato vnesite ali p po vpisu; primer 9:00 p. V nasprotnem primeru Excel vnese čas kot AM.

   Če želite vnesti trenuten datum in uro, pritisnite Ctrl+Shift+; (podpičje).

 • Če želite vnesti datum ali uro, ki se vsakič posodobi kot trenutni datum ali ura, ko znova odprete delovni list, lahko uporabite funkciji TODAY in NOW.

 • Ko v celico vnesete datum ali uro, je prikazana bodisi v privzeti obliki zapisa datuma in ure računalnika bodisi v obliki, ki je bila uporabljena za celico, preden ste vnesli datum ali uro. Privzeta oblika datuma ali ure temelji na nastavitvah datuma in ure v pogovornem oknu Področne in jezikovne možnosti (nadzorna plošča, Ura, jezik in področje). Če ste te nastavitve v računalniku spremenili, sta datum in ura v delovnih zvezkih, ki niso bili oblikovani z ukazom Oblikovanje celic, prikazana v skladu s temi nastavitvami.

 • Če želite uporabiti privzeto obliko datuma ali ure, kliknite celico, v kateri je vrednost datuma ali ure, nato pa pritisnite Ctrl+Shift+# ali Ctrl+Shift+@.

Na vrh strani

Vnos istih podatkov v več celic hkrati

 1. Izberite celice, v katere želite vnesti iste podatke. Ni treba, da so celice priležne.

  Kako izbrati celice

  Če želite izbrati

  Naredite to

  Eno celico

  Kliknite celico ali pritisnite puščične tipke, če se želite premakniti v celico.

  Obseg celic

  Kliknite prvo celico v obsegu in nato povlecite do zadnje celice ali pa držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščično tipko, da razširite izbor.

  Lahko izberete tudi prvo celico v obsegu, pritisnete F8 in s puščičnimi tipkami razširite izbor. Ko je obseg dovolj velik, znova pritisnite F8.

  Velik obseg celic

  Kliknite prvo celico v obsegu. Nato držite pritisnjeno tipko Shift in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če si želite ogledati zadnjo celico, se premaknite do nje.

  Vse celice na delovnem listu

  Kliknite gumb Izberi vse.

  Gumb »Izberi vse«

  Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi Ctrl+A.

  Če so na delovnem listu podatki, boste s kombinacijo Ctrl+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete Ctrl+A, boste označili celoten delovni list.

  Nesosednje celice ali obsege celic

  Označite prvo celico ali obseg celic in pridržite tipko Ctrl med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

  Označite lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pridržite tipki Shift+F8, da izboru dodate drugo nesosednjo celico ali obseg celic. Če izboru ne želite več dodati nobene celice ali obsega, znova pritisnite tipki Shift+F8.

  Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

  Celotno vrstico ali stolpec

  Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

  Delovni list s prikazano glavo vrstice in glavo stolpca

  1. Glava vrstice

  2. Glava stolpca

  Celice v vrstici ali stolpcu lahko označite tudi tako, da izberete prvo celico in nato pritisnete Ctrl+Shift+puščična tipka (puščica desno ali puščica levo za vrstice, puščica gor ali puščica dol za stolpce).

  Če so v vrstici ali stolpcu podatki, s kombinacijo Ctrl+Shift+puščična tipka označite vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če znova pritisnete kombinacijo Ctrl+Shift+puščično tipko, označite celotno vrstico ali stolpec.

  Sosednje vrstice ali stolpce

  Povlecite čez glave vrstic ali stolpcev. Lahko označite tudi prvo vrstico ali stolpec in nato držite pritisnjeno tipko Shift med označevanjem zadnje vrstice ali stolpca.

  Nesosednje vrstice ali stolpce

  Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato pridržite tipko Ctrl in klikajte glave drugih vrstic ali stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

  Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

  V vrstici ali stolpcu izberite celico in pritisnite kombinacijo CTRL+puščična tipka (puščico desno ali puščico levo za vrstice, puščico gor ali puščico dol za stolpce).

  Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v Microsoft Office Excelovi tabeli

  S kombinacijo Ctrl+Home izberete prvo celico na delovnem listu ali seznamu Excela.

  S kombinacijo Ctrl+End izberete zadnjo celico na delovnem listu ali seznamu Excela, na katerem so podatki ali oblikovanje.

  Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

  Izberite prvo celico, nato pritisnite kombinacijo CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot).

  Celice do začetka delovnega lista

  Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

  Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

  Pridržite tipko Shift in kliknite zadnjo celico, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

  Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 2. V aktivno celico vnesite podatke in nato pritisnite Ctrl+Enter.

  Iste podatke lahko vnesete v več celic tudi tako, da uporabite zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica in tako samodejno zapolnite celice na delovnem listu s podatki.

  Če želite več informacij, glejte članek Samodejno vnašanje podatkov v celice delovnega lista.

Na vrh strani

Vnos istih podatkov na več delovnih listov hkrati

Tako, da več delovnih listov hkrati aktivno, lahko vnesete nove podatke ali spremenite obstoječe podatke v enega od delovne liste in spremembe so uporabljene v istih celicah in na vse izbrane delovne liste.

 1. Kliknite zavihek prvega delovnega lista, na katerem so podatki, ki jih želite urediti. Nato pritisnite in pridržite tipko Ctrl, hkrati pa klikajte zavihke drugih delovnih listov, na katerih želite sinhronizirati podatke.

  Gumbi za pomikanje po listih

  Opomba : Če ne vidite zavihka želenega delovnega lista, kliknite gumbe za pomikanje po zavihkih, da najdete delovni list, nato pa kliknite njegov zavihek. Če še vedno ne najdete želenega delovnega lista, morate morda maksimizirati okno dokumenta.

 2. Na aktivnem delovnem listu, izberite celico ali obseg , v katerem želite urediti obstoječe podatke ali vnesti nove.

  Kako izbrati celice

  Če želite izbrati

  Naredite to

  Eno celico

  Kliknite celico ali pritisnite puščične tipke, če se želite premakniti v celico.

  Obseg celic

  Kliknite prvo celico v obsegu in nato povlecite do zadnje celice ali pa držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščično tipko, da razširite izbor.

  Lahko izberete tudi prvo celico v obsegu, pritisnete F8 in s puščičnimi tipkami razširite izbor. Ko je obseg dovolj velik, znova pritisnite F8.

  Velik obseg celic

  Kliknite prvo celico v obsegu. Nato držite pritisnjeno tipko Shift in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če si želite ogledati zadnjo celico, se premaknite do nje.

  Vse celice na delovnem listu

  Kliknite gumb Izberi vse.

  Gumb »Izberi vse«

  Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi Ctrl+A.

  Če so na delovnem listu podatki, boste s kombinacijo Ctrl+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete Ctrl+A, boste označili celoten delovni list.

  Nesosednje celice ali obsege celic

  Označite prvo celico ali obseg celic in pridržite tipko Ctrl med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

  Označite lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pridržite tipki Shift+F8, da izboru dodate drugo nesosednjo celico ali obseg celic. Če izboru ne želite več dodati nobene celice ali obsega, znova pritisnite tipki Shift+F8.

  Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

  Celotno vrstico ali stolpec

  Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

  Delovni list s prikazano glavo vrstice in glavo stolpca

  1. Glava vrstice

  2. Glava stolpca

  Celice v vrstici ali stolpcu lahko označite tudi tako, da izberete prvo celico in nato pritisnete Ctrl+Shift+puščična tipka (puščica desno ali puščica levo za vrstice, puščica gor ali puščica dol za stolpce).

  Če so v vrstici ali stolpcu podatki, s kombinacijo Ctrl+Shift+puščična tipka označite vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če znova pritisnete kombinacijo Ctrl+Shift+puščično tipko, označite celotno vrstico ali stolpec.

  Sosednje vrstice ali stolpce

  Povlecite čez glave vrstic ali stolpcev. Lahko označite tudi prvo vrstico ali stolpec in nato držite pritisnjeno tipko Shift med označevanjem zadnje vrstice ali stolpca.

  Nesosednje vrstice ali stolpce

  Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato pridržite tipko Ctrl in klikajte glave drugih vrstic ali stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

  Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

  V vrstici ali stolpcu izberite celico in pritisnite kombinacijo CTRL+puščična tipka (puščico desno ali puščico levo za vrstice, puščico gor ali puščico dol za stolpce).

  Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v Microsoft Office Excelovi tabeli

  S kombinacijo Ctrl+Home izberete prvo celico na delovnem listu ali seznamu Excela.

  S kombinacijo Ctrl+End izberete zadnjo celico na delovnem listu ali seznamu Excela, na katerem so podatki ali oblikovanje.

  Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

  Izberite prvo celico, nato pritisnite kombinacijo CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot).

  Celice do začetka delovnega lista

  Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

  Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

  Pridržite tipko Shift in kliknite zadnjo celico, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

  Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 3. V aktivni celici vnesite nove podatke ali uredite obstoječe podatke, nato pa pritisnite tipko Enter ali Tab, da se premaknete izbor v naslednjo celico.

  Spremembe so uporabljene za vse izbrane delovne liste.

 4. Ponavljajte prejšnji korak, dokler ne dokončate vnosa ali urejanja podatkov.

 • Če želite preklicati izbiranje več delovnih listov, kliknite kateri koli neizbrani delovni list. Če noben neizbrani list ni viden, z desno tipko miške kliknite kartico izbranega lista, nato pa v priročnem meniju kliknite Razdruži liste.

 • Ko vnašate podatke ali jih urejate, vplivajo spremembe na vse izbrane delovne liste, zato lahko nenamerno zamenjate podatke, ki jih niste nameravali spremeniti. Temu se izognete tako, da imate hkrati prikazane vse delovne liste, saj lahko tako prepoznate morebitne podatkovne spore.

  1. Na zavihku Pogled v skupini Okno kliknite Novo okno.

  2. Preklopite v novo okno, nato pa kliknite delovni list, ki si ga želite ogledati.

  3. Koraka 1 in 2 ponovite za vsak delovni list, ki si ga želite ogledati.

  4. Na zavihku Pogled v skupini Okno kliknite Razporedi vse, nato pa kliknite želeno možnost.

  5. Če si želite ogledati le delovne liste v aktivnem delovnem zvezku, v pogovornem oknu Poravnaj okna potrdite polje Okna aktivnega delovnega zvezka.

Na vrh strani

Prilagoditev nastavitev delovnega lista in oblik zapisov celic

V Excelu lahko spremenite več nastavitev tako, da olajšate postopek ročnega vnosa podatkov. Nekatere spremembe vplivajo na vse delovne zvezke, nekatere pa le na celice, ki jih določite.

Spreminjanje smeri za tipko Enter

Ko pritisnete tipko Tab, da vnesete podatke v več celic v vrstici, in na koncu te vrstice pritisnete tipko enter, se izbor samodejno premakne na začetek naslednje vrstice.

Če pritisnete tipko Enter, se izbor pomakne za eno celico navzdol. Če pritisnete tipko Tab, se izbor pomakne za eno celico v desno. Smeri pomikanja za tipko Tab ni mogoče spremeniti, lahko pa določite drugo smer za tipko Enter. Ta sprememba vpliva na celoten delovni list in vse druge odprte delovne liste, na druge odprte delovne zvezke in na vse nove delovne zvezke.

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti.

 2. V kategoriji Dodatno v razdelku Možnosti za urejanje potrdite polje Po pritisku tipke Enter premakni izbor in nato kliknite želeno smer v polju Smer.

Spreminjanje širine stolpca

V času, morda celici prikaže #. To se lahko zgodi, ko je celica vsebuje število ali datum in širino svoje stolpca ne more prikazati vse znake, ki zahteva njena oblika zapisa. Recimo, da celica z obliko datuma "mm/dd/yyyy" vsebuje 31/12/2015. Stolpec pa le dovolj širok za prikaz šest znakov. Celica prikaže #. Če si želite ogledati celotno vsebino celice s svojo trenutno obliko zapisa, povečate širino stolpca.

 1. Kliknite celico, ki ji želite spremeniti širino stolpca.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Skupina »Celice« na zavihku »Osnovno«

 3. V razdelku Velikost celice naredite nekaj od tega:

  • Če želite prilagoditi celotno besedilo v celici, kliknite Samoprilagodi širino stolpca.

  • Če želite določiti večjo širino stolpca, kliknite Širina stolpca in nato v polje Širina stolpca vnesite želeno širino.

Opomba : Širino stolpca pa lahko povečate tudi drugače. Spremenite lahko obliko stolpca ali celo obliko posamezne celice. Obliko zapisa datuma lahko na primer spremenite tako, da je datum prikazan le kot dan in mesec (oblika zapisa »dd/mm«), na primer 31/12. Število pa lahko prikažete tudi v znanstveni obliki zapisa (eksponentno), na primer 4E+08.

Prelom besedila v celici

V celici lahko prikažete več vrstic besedila tako, da prelomite besedilo. Prelom besedila v celici ne vpliva na druge celice.

 1. Kliknite celico, v kateri želite prelomiti besedilo.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Poravnava kliknite Prelomi besedilo.

Skupina »Poravnava« na zavihku »Osnovno«

Opomba : Če je besedilo dolge besede, ne bodo prelomi znake (besedo ne bo mogoče razdeliti); namesto tega lahko razširite stolpec ali Zmanjšaj velikost pisave, če si želite ogledati celotno besedilo. Če celotno besedilo ni vidno, ko ga prelomiti besedilo, boste morda morali prilagodi višino vrstice. Zavihek osnovno , v skupini celice kliknite oblikain nato v razdelku Velikost celice kliknite Samodejno prilagodi vrstico.

Več informacij o prelomu besedila najdete v članku Prelom besedila v celici.

Spreminjanje oblike zapisa števil

V Excelu je oblika celice ločena od podatkov, shranjenih v celici. Razlika v prikazu ima lahko velik vpliv na številske podatke. Če je število, ki ste ga vnesli, zaokroženo, je po navadi zaokroženo le prikazano število. Pri izračunih je uporabljeno dejansko število, ki je shranjeno v celici, ne oblikovano število, ki je prikazano. Zaradi zaokrožanja v eni celici ali več celicah je lahko videti, da izračuni niso pravilni.

Potem ko vnesete število v celico, lahko spremenite obliko zapisa, v kateri je prikazano.

 1. Kliknite celico s številkami, ki jih želite oblikovati.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob polju Oblika zapisa števil in kliknite želeno obliko zapisa.

  Polje »Oblikuj število« na zavihku »Osnovno«

  Če želite izbrati obliko zapisa števil s seznama oblik, ki so na voljo, kliknite Več oblik števil in nato kliknite obliko, ki jo želite uporabiti v seznamu Kategorija.

Oblikovanje števil kot besedilo

Števila, ki jih v Excelu ne želite izračunavati, na primer telefonske številke, lahko oblikujete kot besedilo tako, da uporabite obliko besedila na praznih celicah, preden vnesete števila.

 1. Izberite prazno celico.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob polju Oblika zapisa števil in nato Besedilo.

  Polje »Oblikuj število« na zavihku »Osnovno«

 3. Vnesite želeno število v oblikovano celico.

  Števila, ki ste jih vnesli, preden ste uporabili obliko besedila za celice, je treba znova vnesti v oblikovane celice. Če želite hitro znova vnesti števila kot besedilo, izberite vsako od celic, pritisnite F2 in nato pritisnite Enter.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×