Ročno vnašanje podatkov v celice delovnega lista

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če želite podatke ročno vnašati v Excelu, imate na voljo več možnosti. Podatke lahko vnašate v eno celico ali v več celic hkrati na na več delovni list hkrati. Vnesete lahko števila, besedilo, datume ali ure. Podatke lahko oblikujete na različne načine. Lahko tudi prilagodite več nastavitev, tako da si olajšate vnos podatkov.

V tej temi ne razložena uporaba obrazca za vnos podatkov za vnos podatkov na delovnem listu. Če želite več informacij o delu s podatkovnimi obrazci, si oglejte Dodajanje, urejanje, iskanje, in brisanje vrstic z uporabo obrazca za vnos podatkov.

Pomembno : Če ne morete urejati podatkov na delovnem listu ali jih vnašati, je list morda zaščiten pred nenamernih spreminjanjem podatkov. Na zaščitenem delovnem listu lahko izberete celice in si ogledate podatke, vendar pa ne morete vnašati podatkov v celice, ki so zaklenjene. V večini primerov odsvetujemo odstranjevanje zaščite delovnega lista, če vam tega ne dovoli oseba, ki je list ustvarila. Če želite odstraniti zaščito delovnega lista, kliknite Odstrani zaščito lista v skupini Spremembe na zavihku Pregled. Če je bilo pri uporabi zaščite določeno geslo, morate najprej vnesti geslo, da odstranite zaščito delovnega lista.

Kaj želite narediti?

Vnos besedila ali števila v celici

Vnos števila s fiksno decimalno vejico

Vnos datuma ali ure v celico

Vnos istih podatkov v več celic hkrati

Vnos istih podatkov na več delovnih listov hkrati

Prilagoditev nastavitev delovnega lista in oblik zapisov celic

Spreminjanje smeri za tipko ENTER

Spreminjanje širine stolpca

Prelivanje besedila v celici

Spreminjanje oblike zapisa števila.

Oblikovanje števil kot besedilo

Vnos besedila ali števila v celico

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite številke ali besedilo, ki jih želite vnesti, in nato pritisnite tipko ENTER ali TAB.

  Če želite vnesti podatke v novo vrstico v celici, vnesite prelom vrstice tako, da pritisnete ALT + ENTER.

Na vrh strani

Vnos števila s fiksno decimalno vejico

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti.

 2. Kliknite Dodatno, nato pa pod Urejanje možnosti potrdite polje Samodejno vstavi decimalno vejico.

 3. V polje Mesta vnesite pozitivno število števk desno od decimalne vejice ali negativno število za števke levo od decimalne vejice.

  Če na primer vnesete 3 v polje Mesta in nato v celico vnesete 2834, bo vrednost prikazana v tej obliki: 2,834. Če vnesete -3 v polje Mesta in nato vnesete 283, bo vrednost 283000.

 4. NA delovnem listu kliknite celico in nato vnesite želeno število.

  Opomba    Podatki, ki ste jih vnesli v celico preden izberete možnost določeno število decimalnih mest ne vpliva.

  Če želite začasno razveljaviti možnost Fiksna vejica, vnesite decimalno vejico med vnosom števila.

Na vrh strani

Vnos datuma ali ure v celico

 1. Na delovnem listu kliknite celico.

 2. Vnesite datum ali čas na ta način:

  • Če želite vnesti datum in želite ločiti dele datuma, uporabite vezaj ali poševnico; vnesite npr. 5/9/2002 ali 5-September-2002.

  • Če želite vnesti čas, ki temelji na 12-urni zapis časa, vnesite čas, ki ji sledi presledek in nato vnesite ali p po času; primer 9:00 p. V nasprotnem primeru Excel vnese čas kot AM.

   Če želite vnesti trenutni datum in uro, pritisnite CTRL + SHIFT +; (podpičje).

Opomba : 

 • Če želite vnesti datum ali čas, ki ostane trenutno, ko znova odprete delovni list, lahko uporabite funkciji danes in zdaj .

 • Ko vnesete datum ali čas v celici, se pojavi v privzeti datum ali čas za računalnik in ga oblikovati ali v obliki zapisa, ki je bila uporabljena v celici, preden ste vnesli datum ali čas. Privzeto obliko datuma ali časa, ki temelji na nastavitve datuma in časa v Področne in jezikovne možnosti pogovornem oknu (Nadzorna plošča). Če te nastavitve v vašem računalniku so bile spremenjene, datum in čas v delovnih zvezkih, ki niso bili oblikovani tako, da uporabite ukaz »Oblikovanje celic« so prikazani glede na te nastavitve.

 • Če želite uporabiti privzeto obliko datuma ali časa, kliknite celico, v kateri je vrednost datuma ali časa in nato pritisnite CTRL + SHIFT + # ali CTRL + SHIFT + @.

Na vrh strani

Vnos istih podatkov v več celic hkrati

 1. Izberite celice, v katere želite vnesti iste podatke. Ni treba, da so celice priležne.

Če želite izbrati

Naredite to

Eno celico

Če se želite pomakniti v celico, jo kliknite ali uporabite puščične tipke.

Obseg celic

Kliknite prvo celico v obsegu celic in povlecite do zadnje celice ali pridržite tipko SHIFT in pritiskajte puščične tipke, da razširite izbor.

Lahko tudi označite prvo celico v obsegu, pritisnete F8, da s puščičnimi tipkami razširite izbor. Če želite zaustaviti razširitev izbora, znova pritisnite F8.

Velik obseg celic

Kliknite prvo celico v obsegu. Nato držite SHIFT in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če si želite ogledati zadnjo celico, se premaknite do nje.

Vse celice na delovnem listu

Kliknite gumb Izberi vse.

Gumb »Izberi vse«

Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi CTRL+A.

Če delovni list vsebuje podatke, boste s pritiskom CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

Nesosednje celice ali obsege celic

Označite prvo celico ali obseg celic in držite CTRL med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

Označite lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pridržite tipki SHIFT+F8, da izboru dodate drugo nesosednjo celico ali obseg celic. Če izboru ne želite več dodati nobene celice ali obsega, znova pritisnite tipki SHIFT+F8.

Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

Celotno vrstico ali stolpec

Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

Delovni list s prikazano glavo vrstice in glavo stolpca

1. Glava vrstice

2. Glava stolpca

Celice v vrstici ali stolpcu lahko označite tudi tako, da pritisnete CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA tipka (PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO za vrstice, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL za stolpce).

Če vrstica ali stolpec vsebuje podatke, s pritiskom na CTRL+SHIFT+PUŠČIČNO tipko označite vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNO tipko pritisnete še drugič, označite celotno vrstico ali stolpec.

Sosednje vrstice ali stolpce

Povlecite čez glave vrstic ali stolpcev. Lahko označite tudi prvo vrstico ali stolpec in nato držite SHIFT med označevanjem zadnje vrstice ali stolpca.

Nesosednje vrstice ali stolpce

Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato držite CTRL in klikajte glave stolpcev ali vrstic drugih vrstic oziroma stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

V vrstici ali stolpcu izberite celico, držite tipko CTRL+ PUŠČIČNO tipko (PUŠČICO DESNO ali PUŠČICO LEVO za vrstice, PUŠČICO GOR ali PUŠČICO DOL za stolpce).

Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v tabeli programa Microsoft Office Excel

S tipkama CTRL+HOME izberite prvo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici.

S tipkama CTRL+END izberite zadnjo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici, v kateri so podatki ali oblikovanje.

Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot).

Celice do začetka delovnega lista

Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

Držite SHIFT med klikom zadnje celice, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 1. V aktivno celico vnesite podatke in nato pritisnite CTRL+ENTER.

  Iste podatke lahko vnesete tudi v več celic z uporabo zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica za samodejno vnašanje podatkov v celice delovnega lista.

  Če želite več informacij, glejte članek samodejno Zapolnjevanje podatkov v celice delovnega lista.

Na vrh strani

Vnos istih podatkov na več delovnih listov hkrati

Tako, da več delovnih listov hkrati aktivno, lahko vnesete nove podatke ali spremenite obstoječe podatke v enega od delovne liste in spremembe so uporabljene v istih celicah in na vse izbrane delovne liste.

 1. Kliknite zavihek prvega lista, ki vsebuje podatke, ki ga želite urediti. Nato držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite zavihke drugih delovnih listih, v katerem želite sinhronizirati podatke.

  Gumbi za pomikanje po listih

  Opomba : Če ne vidite zavihka želenega delovnega lista, kliknite gumbe za pomikanje po zavihkih, da najdete delovni list, nato pa kliknite njegov zavihek. Če še vedno ne najdete želenega delovnega lista, morate morda maksimizirati okno dokumenta.

 2. Na aktivnem delovnem listu, izberite celico ali obseg , v katerem želite urediti obstoječe podatke ali vnesti nove.

Če želite izbrati

Naredite to

Eno celico

Če se želite pomakniti v celico, jo kliknite ali uporabite puščične tipke.

Obseg celic

Kliknite prvo celico v obsegu celic in povlecite do zadnje celice ali pridržite tipko SHIFT in pritiskajte puščične tipke, da razširite izbor.

Lahko tudi označite prvo celico v obsegu, pritisnete F8, da s puščičnimi tipkami razširite izbor. Če želite zaustaviti razširitev izbora, znova pritisnite F8.

Velik obseg celic

Kliknite prvo celico v obsegu. Nato držite SHIFT in kliknite zadnjo celico v obsegu. Če si želite ogledati zadnjo celico, se premaknite do nje.

Vse celice na delovnem listu

Kliknite gumb Izberi vse.

Gumb »Izberi vse«

Če želite označiti celoten delovni list, lahko pritisnete tudi CTRL+A.

Če delovni list vsebuje podatke, boste s pritiskom CTRL+A označili trenutno območje. Če znova pritisnete CTRL+A, boste označili celoten delovni list.

Nesosednje celice ali obsege celic

Označite prvo celico ali obseg celic in držite CTRL med označevanjem drugih celic ali obsegov celic.

Označite lahko tudi prvo celico ali obseg celic in nato pridržite tipki SHIFT+F8, da izboru dodate drugo nesosednjo celico ali obseg celic. Če izboru ne želite več dodati nobene celice ali obsega, znova pritisnite tipki SHIFT+F8.

Opomba : Izbora pri označevanju nesosednjih celic ali obsega celic ne morete preklicati, ne da bi preklicali celoten izbor.

Celotno vrstico ali stolpec

Kliknite glavo vrstice ali stolpca.

Delovni list s prikazano glavo vrstice in glavo stolpca

1. Glava vrstice

2. Glava stolpca

Celice v vrstici ali stolpcu lahko označite tudi tako, da pritisnete CTRL+SHIFT+PUŠČIČNA tipka (PUŠČICA DESNO ali PUŠČICA LEVO za vrstice, PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL za stolpce).

Če vrstica ali stolpec vsebuje podatke, s pritiskom na CTRL+SHIFT+PUŠČIČNO tipko označite vrstico ali stolpec do zadnje uporabljene celice. Če tipke CTRL+SHIFT+PUŠČIČNO tipko pritisnete še drugič, označite celotno vrstico ali stolpec.

Sosednje vrstice ali stolpce

Povlecite čez glave vrstic ali stolpcev. Lahko označite tudi prvo vrstico ali stolpec in nato držite SHIFT med označevanjem zadnje vrstice ali stolpca.

Nesosednje vrstice ali stolpce

Kliknite glavo stolpca ali vrstice prve vrstice ali stolpca v izboru. Nato držite CTRL in klikajte glave stolpcev ali vrstic drugih vrstic oziroma stolpcev, ki jih želite dodati v izbor.

Prvo ali zadnjo celico v vrstici ali stolpcu

V vrstici ali stolpcu izberite celico, držite tipko CTRL+ PUŠČIČNO tipko (PUŠČICO DESNO ali PUŠČICO LEVO za vrstice, PUŠČICO GOR ali PUŠČICO DOL za stolpce).

Prvo ali zadnjo celico na delovnem listu ali v tabeli programa Microsoft Office Excel

S tipkama CTRL+HOME izberite prvo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici.

S tipkama CTRL+END izberite zadnjo celico na delovnem listu ali v Excelovi preglednici, v kateri so podatki ali oblikovanje.

Celice do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot)

Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+END, da razširite izbor celic do zadnje uporabljene celice na delovnem listu (spodnji desni kot).

Celice do začetka delovnega lista

Izberite prvo celico, nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+HOME, da razširite izbor celic do začetka delovnega lista.

Več ali manj celic, kot jih je v aktivnem izboru

Držite SHIFT med klikom zadnje celice, ki jo želite vključiti nov izbor. Pravokotni obseg med aktivna celica in celico, ki jo kliknete, postane nov izbor.

Če želite preklicati izbor celic, kliknite katero koli celico na delovnem listu.

 1. V aktivni celici vnesite nove podatke ali uredite obstoječe podatke in nato pritisnite tipko ENTER ali TAB, da se premaknete izbor v naslednjo celico.

  Spremembe so uporabljene za vse izbrane delovne liste.

 2. Ponavljajte prejšnji korak, dokler ne dokončate vnosa ali urejanja podatkov.

Opomba : 

 • Če želite preklicati izbiranje več delovnih listov, kliknite kateri koli neizbrani delovni list. Če noben neizbrani list ni viden, z desno tipko miške kliknite kartico izbranega lista, nato pa v priročnem meniju kliknite Razdruži liste.

 • Ko vnašate podatke ali jih urejate, vplivajo spremembe na vse izbrane delovne liste, zato lahko nenamerno zamenjate podatke, ki jih niste nameravali spremeniti. Temu se izognete tako, da imate hkrati prikazane vse delovne liste, saj lahko tako prepoznate morebitne podatkovne spore.

  1. Na kartici Pogled, v skupini Okno kliknite Novo okno.

  2. Preklopite v novo okno, nato pa kliknite delovni list, ki si ga želite ogledati.

  3. Koraka 1 in 2 ponovite za vsak delovni list, ki si ga želite ogledati.

  4. Na zavihku Pogled v skupini Okno kliknite Razporedi vse, nato pa kliknite želeno možnost.

  5. Če si želite ogledati le delovne liste v aktivnem delovnem zvezku, v pogovornem oknu Poravnaj okna potrdite polje Okna aktivnega delovnega zvezka.

Na vrh strani

Prilagoditev nastavitev delovnega lista in oblik zapisov celic

V Excelu lahko spremenite več nastavitev tako, da olajšate postopek ročnega vnosa podatkov. Nekatere spremembe vplivajo na vse delovne zvezke, nekatere pa le na celice, ki jih določite.

Spreminjanje smeri za tipko ENTER

Ko pritisnete tipko TAB, če želite vnesti podatke v več celic v vrstici in pritisnite tipko ENTER na koncu vrste, privzeto izbiro premakne na začetek v naslednjo vrstico.

Izbor pritisnete tipko ENTER premakne eno celico navzdol in pritisnete tipko TAB premaknete izbora eno celico na desni. Ni mogoče spremeniti smer Premakni za tipko, vendar lahko določite različne smeri za tipko ENTER. Sprememba te nastavitve vpliva na celoten delovni list, druge odprte delovne liste, druge odprte delovne zvezke in vse nove delovne zvezke.

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Možnosti.

 2. V kategoriji Dodatno v razdelku Možnosti za urejanje potrdite polje Po pritisku tipke Enter premakni izbor in nato kliknite želeno smer v polju Smer.

Spreminjanje širine stolpca

V celici so lahko občasno prikazani znaki #####. Do tega lahko pride, ko je v celici število ali datum, stolpec pa ni dovolj širok, da bi bila lahko vsebina pravilno prikazana. Recimo, da je v celici z obliko zapisa datuma »dd/mm/llll« datum 31/12/2007. Stolpec pa je dovolj širok le za prikaz šestih znakov. V celici bo prikazano #####. Če si želite ogledati celotno vsebino celice s trenutno obliko zapisa, morate povečati širino stolpca.

 1. Kliknite celico, ki ji želite spremeniti širino stolpca.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika.

  Slika traku programa Excel

 3. Pod Velikost celice naredite nekaj od tega:

  • Če želite prilagoditi celotno besedilo v celici, kliknite Samoprilagodi širino stolpca.

  • Če želite določiti večjo širino stolpca, kliknite Širina stolpca in nato v polje Širina stolpca vnesite želeno širino.

Širino stolpca pa lahko povečate tudi drugače. Spremenite lahko obliko stolpca ali celo obliko posamezne celice. Obliko zapisa datuma lahko na primer spremenite tako, da je datum prikazan le kot dan in mesec (oblika zapisa »dd/mm«), na primer 31/12. Število pa lahko prikažete tudi v znanstveni obliki zapisa (eksponentno), na primer 4E+08.

Prelivanje besedila v celici

V celici lahko prikažete več vrstic besedila tako, da prelomite besedilo. Prelom besedila v celici ne vpliva na druge celice.

 1. Kliknite celico, v kateri želite prelomiti besedilo.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Poravnava kliknite Prelomi besedilo.

  Slika traku programa Excel

  Opomba : Če je besedilo dolge besede, ne bodo prelomi znake (besedo ne bo mogoče razdeliti); namesto tega lahko razširite stolpec ali Zmanjšaj velikost pisave, če si želite ogledati celotno besedilo. Če celotno besedilo ni vidno, ko ga prelomiti besedilo, boste morda morali prilagodi višino vrstice. Zavihek osnovno , v skupini celice kliknite oblikain nato v razdelku Velikost celice kliknite Samodejno prilagodi vrstico.

Namig : Če želite več informacij o prelomu besedila, si oglejte v članku prelom besedila v celici.

Spreminjanje oblike zapisa števil

V Excelu je oblika celice ločena od podatkov, shranjenih v celici. Razlika v prikazu ima lahko velik vpliv na številske podatke. Če je število, ki ste ga vnesli, zaokroženo, je po navadi zaokroženo le prikazano število. Pri izračunih je uporabljeno dejansko število, ki je shranjeno v celici, ne oblikovano število, ki je prikazano. Zaradi zaokrožanja v eni celici ali več celicah je lahko videti, da izračuni niso pravilni.

Potem ko vnesete število v celico, lahko spremenite obliko zapisa, v kateri je prikazano.

 1. Kliknite celico s številkami, ki jih želite oblikovati.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob polju Oblika zapisa števil in kliknite želeno obliko zapisa.

  Seznam z oblikami številk v skupini »Število« na zavihku »Osnovno«

  Če želite izbrati obliko zapisa števil iz seznama oblik, ki so na voljo, kliknite Več in nato kliknite obliko, ki jo želite uporabiti v seznamu Zvrst.

Oblikovanje števil kot besedilo

Števila, ki jih v Excelu ne želite izračunavati, na primer telefonske številke, lahko oblikujete kot besedilo tako, da uporabite obliko besedila na praznih celicah, preden vnesete števila.

 1. Izberite prazno celico.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Število kliknite puščico ob polju Oblika zapisa števil in nato Besedilo.

  Seznam z oblikami številk v skupini »Število« na zavihku »Osnovno«

 3. Vnesite želeno število v oblikovano celico.

  Opomba : Številke, da ste vnesli, preden ste jih uporabili v obliki besedila v celicah je treba znova vnesti v oblikovane celice. Če želite hitro znova vnesite številke kot besedilo, izberite vsako celico, pritisnite F2 in nato pritisnite tipko ENTER.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×