Office
Vpis

Razumevanje ravni dovoljenj v SharePointu

Ko ustvarite SharePointovo mesto, boste morda želeli zagotoviti ali omejiti dostop uporabnika do mesta ali njegove vsebine. Morda boste npr. želeli zagotoviti dostop samo članom skupine; ali boste želeli omogočiti dostop vsem, vendar nekaterim preprečiti urejanje. Najlažji način za delo z dovoljenji je uporaba privzetih skupin in ravni dovoljenj, ki so nastavljena za najpogostejše primere. Če pa želite, lahko poleg privzetih ravni nastavite več podrobnih dovoljenj. V tem članku so opisana različna dovoljenja in ravni dovoljenj, medsebojno delovanje SharePointovih skupin in dovoljenj ter načini pretakanja dovoljenj v zbirki mest.

Opomba: Ali se želite takoj pomakniti na korake za spreminjanje ali nastavljanje ravni dovoljenj? Glejte Ustvarjanje in urejanje ravni dovoljenj

Za vizualni pregled si oglejte Videoposnetek: Razumevanje dovoljenj v SharePointu.

Če delate na spletnem mestu, delate znotraj zbirke mest. Vsako spletno mesto obstaja znotraj zbirke mest, ki je skupina mest pod spletnim mestom najvišje ravni. Spletno mesto najvišje ravni se imenuje korensko mesto zbirke mest.

Na tem primeru zbirke mest je prikazana preprosta hierarhija mest, seznamov in elementov seznama. Obsegi dovoljenj so oštevilčeni in se začnejo na najširši ravni, na kateri lahko nastavite dovoljenja, končajo pa se na najožji ravni (element na seznamu).

Slika prikazuje varnostne funkcije SharePointa za mesto, podmesto, seznam in element.

Dedovanje

Pomemben koncept, ki ga je treba razumeti, je dedovanje dovoljenj. Vsa mesta in vsebina mest v zbirki so zasnovana tako, da dedujejo nastavitve dovoljenj korenskega mesta ali mesta najvišje ravni. Ko uporabniku dodelite enolična dovoljenja za mesta, knjižnice in elemente, ti elementi ne dedujejo več dovoljenj od svojega nadrejenega mesta. Tukaj je več informacij o tem, kako delujejo dovoljenja v hierarhiji:

 • Skrbnik zbirke mest konfigurira dovoljenja za mesto najvišje ravni ali korensko mesto za celotno zbirko.

 • Če ste lastnik mesta, lahko spremenite nastavitve dovoljenj za mesto, s čimer ustavite dedovanje dovoljenj za mesto.

 • Seznami in knjižnice dedujejo dovoljenja od mesta, ki mu pripadajo. Če ste lastnik mesta, lahko prekinete dedovanje dovoljenj za seznam ali knjižnico in spremenite nastavitve dovoljenj.

 • Elementi seznama in datoteke v knjižnici dedujejo dovoljenja nadrejenega seznama ali knjižnice. Če imate nadzor nad seznamom ali knjižnico, lahko ustavite dedovanje dovoljenj in spremenite nastavitve dovoljenj neposredno v določenem elementu.

  Zapomnite si, da lahko uporabnik prekine privzeto dedovanje dovoljenj za element seznama ali knjižnice tako, da omogoči skupno rabo dokumenta ali elementa z osebo, ki nima dostopa. V tem primeru SharePoint samodejno ustavi dedovanje v tem dokumentu.

Privzete ravni dovoljenj omogočajo hitro in preprosto zagotavljanje skupnih ravni dovoljenj za enega uporabnika ali skupine uporabnikov.

Spreminjate lahko katero koli od privzetih ravni dovoljenj, razen ravni Poln nadzor in Omejen dostop, ki sta opisani podrobneje v tej tabeli.

Raven dovoljenja

Opis

Poln nadzor

Vključuje vse razpoložljiva dovoljenja za SharePoint. Privzeto je ta raven dovoljenj dodeljena skupini »Lastniki«. Ravni ni mogoče prilagoditi ali izbrisati.

Oblikovanje

Omogoča ustvarjanje seznamov in knjižnic dokumentov, urejanje strani ter uporabo tem, obrob in seznamov slogov na mestu. Ta raven dovoljenja ni samodejno dodeljena nobeni SharePointovi skupini.

Urejanje

Omogoča dodajanje, urejanje in brisanje seznamov; ogled, dodajanje, posodobitev in brisanje elementov seznama in dokumentov. Ta raven dovoljenja je privzeto dodeljena skupini »Člani«.

Prispevanje

Ogled, dodajanje, posodobitev in brisanje elementov seznama in dokumentov

Branje

Oglejte si strani in elemente na že obstoječih seznamih in v knjižnicah dokumentov ter omogočite prenos dokumentov.

Omejen dostop

Ta možnost omogoča uporabniku ali skupini premik na stran mesta ali v knjižnico, kjer lahko uporabnik dostopa do specifičnega elementa vsebine, če nima dovoljenj za odpiranje ali urejanje drugih elementov na mestu ali v knjižnici. To raven samodejno dodeli SharePoint, ko omogočite dostop do določenega elementa. Dovoljenj za omejen dostop ne morete sami dodeliti uporabniku ali skupini. Ko dodelite dovoljenja za urejanje ali odpiranje za en element, SharePoint samodejno dodeli omejen dostop do zahtevanih lokacij, npr. do mesta ali knjižnice s tem določenim elementom.

Odobritev

Omogoča urejanje in odobritev strani, elementov seznama in dokumentov. To dovoljenje je privzeto dodeljeno skupini Potrjevalci.

Upravljanje hierarhije

Omogoča ustvarjanje mest in urejanje strani, elementov seznama in dokumentov. Ta raven dovoljenja je privzeto dodeljena skupini Upravitelji hierarhije.

Omejeno branje

Omogoča ogled strani in dokumentov, ne pa tudi ogleda zgodovinskih različic ali uporabniških dovoljenj.

Samo ogled

Ogled strani, elementov in dokumentov. Vsak dokument s programom za obravnavo datotek na strani strežnika si lahko ogledate v brskalniku, ne morete pa ga prenesti. Vrste datotek, ki nimajo programa za obravnavo datotek na strani strežnika (ni jih mogoče odpreti v brskalniku), kot so videodatoteke, .pdf datoteke in png. datoteke je še vedno možno prenesti.

Varnostno opozorilo: V paketih storitve Office 365 je ustvarjena varnostna skupina »Vsi, razen zunanjih uporabnikov«, v kateri so vse osebe, ki jih dodate v imenik storitve Office 365 (razen oseb, ki jih izrecno dodate kot zunanje uporabnike). Ta varnostna skupina je samodejno dodana v skupino »Člani«, tako da lahko uporabniki storitve Office 365 dostopajo do mesta storitve SharePoint Online in ga urejajo. Poleg tega je v paketih storitve Office 365 ustvarjena varnostna skupina »Skrbniki podjetja«, v kateri so skrbniki storitve Office 365 (kot so globalni skrbniki in skrbniki za obračunavanje). Ta varnostna skupina je dodana skupini »Skrbniki zbirke mest«.

Ravni dovoljenj sodelujejo s SharePointovimi skupinami. SharePointova skupina je nabor uporabnikov, ki imajo enako raven dovoljenj.

To deluje tako, da v raven dovoljenj dodate vsa povezana dovoljenja. Nato to raven dovoljenj dodelite SharePointovi skupini.

Pogovorno okno z dovoljenji spletnega mesta pod možnostjo »Nastavitve mesta/uporabniki in dovoljenja/dovoljenja mesta«

Privzeto vsako SharePointovo mesto vključuje določene SharePointove skupine. Mesto skupine na primer samodejno vključuje skupine »Lastniki«, »Člani« in »Obiskovalci«. Mesto portala za objavljanje vključuje te skupine in še nekatere druge, kot so »Potrjevalci«, »Načrtovalci«, »Upravitelji hierarhije« in druge. Ko ustvarite mesto, SharePoint zanj samodejno ustvari vnaprej določen nabor SharePointovih skupin. Poleg tega lahko SharePointov skrbnik določi tudi skupine in ravni dovoljenj po meri.

Če želite izvedeti več o SharePointovih skupinah, preberite Razumevanje SharePointovih skupin.

Privzete SharePointove skupine in ravni dovoljenj na vašem mestu se lahko razlikujejo glede na:

 • Predlogo, ki jo izberete za mesto.

 • Ali je mesto notranje mesto ali javno spletno mesto

 • Ali je SharePointov skrbnik ustvaril nabor enoličnih dovoljenj na mestu, ki ima določen namen, na primer iskanje.

V spodnji tabeli so navedene privzete ravni dovoljenj in povezana dovoljenja za tri standardne skupine, in sicer za obiskovalce, člane in lastnike.

Skupina

Raven dovoljenja

Obiskovalci

Branje   Ta raven vključuje ta dovoljenja:

 • Odpiranje

 • Ogled elementov, različic, strani in strani aplikacije

 • Brskanje po informacijah o uporabniku

 • Ustvarjanje opozoril

 • Uporaba samopostrežnega ustvarjanja mest

 • Uporaba oddaljenih vmesnikov

 • Uporaba funkcij integracije odjemalca

Člani

Urejanje   Ta raven vključuje vsa dovoljenja v ravni »Branje« in:

 • Ogled, dodajanje, posodabljanje in brisanje elementov

 • Dodajanje, urejanje in brisanje seznamov

 • Brisanje različic

 • Brskanje po imenikih

 • Uredi osebne uporabniške informacije

 • Upravljanje osebnih pogledov

 • Dodajanje, posodabljanje ali odstranjevanje osebnih spletnih gradnikov

Lastniki

Poln nadzor    Ta raven vključuje vsa razpoložljiva SharePointova dovoljenja.

Dovoljenja za mesto so uporabljena na SharePointovem mestu. V spodnji tabeli so opisana dovoljenja, ki so uporabljena za mesta, in ravni dovoljenj, ki uporabljajo ta dovoljenja.

Dovoljenje

Poln nadzor

Oblikovanje

Urejanje

Prispevanje

Branje

Omejen dostop

Odobritev

Upravljanje hierarhije

Omejeno branje

Samo ogled

Upravljanje dovoljenj

X

X

Ogled podatkov storitve Web Analytics

X

X

Ustvarjanje podmest

X

X

Upravljanje spletnega mesta

X

X

Dodajanje in prilagajanje strani

X

X

X

Uporaba tem in obrob

X

X

Uporaba seznamov slogov

X

X

Ustvarjanje skupin

X

Brskanje po imenikih

X

X

X

X

X

X

Uporaba samopostrežnega ustvarjanja mest

X

X

X

X

X

X

X

X

Ogled strani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oštevilčenje dovoljenj

X

X

Brskanje po informacijah o uporabniku

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Upravljanje opozoril

X

X

Uporaba oddaljenih vmesnikov

X

X

X

X

X

X

X

X

Uporaba funkcij integracije odjemalca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Odpri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Urejanje osebnih informacij o uporabniku

X

X

X

X

X

X

Dovoljenja za seznam so uporabljena za vsebino na seznamih in v knjižnicah. V spodnji tabeli so navedena dovoljenja, ki so uporabljena za sezname in knjižnice, in ravni dovoljenj, ki uporabljajo ta dovoljenja.

Dovoljenje

Poln nadzor

Oblikovanje

Urejanje

Prispevanje

Branje

Omejen dostop

Odobritev

Upravljanje hierarhije

Omejeno branje

Samo ogled

Upravljanje seznamov

X

X

X

X

Preglasi rezervacijo

X

X

X

X

Dodajanje elementov

X

X

X

X

X

X

Urejanje elementov

X

X

X

X

X

X

Brisanje elementov

X

X

X

X

X

X

Ogled elementov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Odobritev elementov

X

X

X

Odpiranje elementov

X

X

X

X

X

X

X

X

Ogled različic

X

X

X

X

X

X

X

X

Brisanje različic

X

X

X

X

X

X

Ustvarjanje opozoril

X

X

X

X

X

X

X

X

Ogled strani programa

X

X

X

X

X

X

X

X

Osebna dovoljenja so uporabljena za vsebino, ki pripada enemu uporabniku. V spodnji tabeli so navedena dovoljenja, ki so uporabljena za osebne poglede in spletne gradnike, in ravni dovoljenj, ki uporabljajo ta dovoljenja.

Dovoljenje

Poln nadzor

Oblikovanje

Urejanje

Prispevanje

Branje

Omejen dostop

Odobritev

Upravljanje hierarhije

Omejeno branje

Le ogled

Upravljanje osebnih pogledov

X

X

X

X

X

X

Dodajanje/odstranjevanje osebnih spletnih gradnikov

X

X

X

X

X

X

Posodobitev osebnih spletnih gradnikov

X

X

X

X

X

X

SharePointova dovoljenja so lahko odvisna od drugih SharePointovih dovoljenj. Če si želite na primer ogledati element, morate najprej imeti dovoljenje za odpiranje. Dovoljenje za ogled elementov je torej odvisno od dovoljenja za odpiranje.

Ko izberete SharePointovo dovoljenje, ki je odvisno od drugega dovoljenja, SharePoint samodejno izbere povezano dovoljenje. Če na primer odstranite SharePointovo dovoljenje, SharePoint samodejno odstrani vsa odvisna SharePointova dovoljenja. Če torej odstranite dovoljenje »Ogled elementov«, SharePoint samodejno odstrani dovoljenje »Upravljanje seznamov« (seznama ne morete upravljati, če si ne morete ogledati elementa).

Namig: Edino SharePointovo dovoljenje brez odvisnosti je dovoljenje za odpiranje. Vsa druga SharePointova dovoljenja so odvisna od njega. Raven dovoljenj po meri lahko preskusite tako, da odstranite dovoljenje »Odpiranje«. S tem so samodejno odstranjena vsa druga dovoljenja.

V spodnjih razdelkih so tabele z opisi SharePointovih dovoljenj za vsako kategorijo dovoljenj. V tabeli so za vsako dovoljenje navedena tudi odvisna dovoljenja.

Dovoljenja za mesto in odvisna dovoljenja

V spodnji tabeli so navedena dovoljenja, ki so uporabljena za mesta, in njihova odvisna dovoljenja.

Dovoljenje

Opis

Odvisna dovoljenja

Upravljanje dovoljenj

Omogoča ustvarjanje in spreminjanje ravni dovoljenj na spletnem mestu in dodeljevanje dovoljenj uporabnikom in skupinam.

Odobritev elementov, oštevilčenje dovoljenja, odpiranje

Omogoča ogled podatkov storitve Web Analytics

Omogoča ogled poročil o uporabi spletnega mesta.

Odobritev elementov, odpiranje

Ustvarjanje podmest

Omogoča ustvarjanje podmest, na primer mest skupin, mest delovnega prostora srečanja in mest delovnega prostora za dokumente.

Ogled strani, odpri

Upravljanje spletnega mesta

Omogoča izvajanje vseh skrbniških opravil za spletno mesto, kar vključuje tudi upravljanje vsebine.

Ogled strani, odpri

Dodajanje in prilagajanje strani

Dodajanje, spreminjanje ali brisanje strani HTML ali strani s spletnimi gradniki in urejanje spletnega mesta, tako da uporabite urejevalnik, združljiv s storitvami Windows SharePoint Services.

Ogled elementov, brskanje po imenikih, ogledovanje strani, odpiranje

Uporaba tem in obrob

Omogoča uporabo tem ali obrob za celotno spletno mesto.

Ogled strani, odpiranje

Uporaba seznamov slogov

Omogoča uporabo datoteke s slogi (datoteke .css) na spletnem mestu.

Ogled strani, odpiranje

Ustvarjanje skupin

Omogoča ustvarjanje skupine uporabnikov, ki jo je mogoče uporabiti kjer koli v zbirki mest.

Ogled strani, odpiranje

Brskanje po imenikih

Omogoča oštevilčenje datotek in map na spletnem mestu prek vmesnikov, kot sta na primer SharePoint Designer ali razširitev Web DAV (distribuirano izdelovanje in vodenje različic spletnih strani).

Ogled strani, odpri

Uporaba samopostrežnega ustvarjanja mest

Omogoča ustvarjanje spletnega mesta prek samopostrežnega ustvarjanja mest.

Ogled strani, odpiranje

Ogled strani

Omogoča ogled strani na spletnem mestu.

Odpiranje

Oštevilčenje dovoljenj

Omogoča oštevilčenje dovoljenj na spletnem mestu, seznamu, v mapi, dokumentu ali elementu seznama.

Ogledovanje elementov, odpiranje elementov, ogledovanje različic, brskanje po imenikih, ogledovanje strani, odpiranje

Brskanje po informacijah o uporabniku

Omogoča ogled informacij o uporabnikih spletnega mesta.

Odpiranje

Upravljanje opozoril

Omogoča upravljanje opozoril za vse uporabnike spletnega mesta.

Ogledovanje elementov, ustvarjanje opozoril, ogledovanje strani, odpiranje

Uporaba oddaljenih vmesnikov

Omogoča dostop do spletnega mesta prek vmesnikov SOAP (Object Access Protocol), razširitev Web DAV ali SharePoint Designerja.

Odpri

Odpiranje*

Omogoča odpiranje spletnega mesta, seznama ali mape, da je mogoče dostopati do elementov v vsebniku.

Ni odvisnih dovoljenj

Uredi osebne uporabniške informacije

Omogoča uporabniku, da spremeni osebne podatke, na primer dodajanje slike.

Brskanje po informacijah o uporabniku, odpri

Dovoljenja za seznam in odvisna dovoljenja

V spodnji tabeli so navedena dovoljenja, ki so uporabljena za sezname in knjižnice, in njihova odvisna dovoljenja.

Dovoljenje

Opis

Odvisna dovoljenja

Upravljanje seznamov

Omogoča ustvarjanje in brisanje seznamov, dodajanje ali odstranjevanje stolpcev na seznamu ter dodajanje ali odstranjevanje javnih pogledov seznama.

Ogled elementov, ogled strani, odpri, upravljaj osebne poglede

Preglasi rezervacijo

Omogoča zavračanje ali sproščanje dokumenta, ki je rezerviran za drugega uporabnika.

Ogled elementov, ogled strani, odpri

Dodajanje elementov

Omogoča dodajanje elementov na sezname, dodajanje dokumentov v knjižnice dokumentov in dodajanje pripomb spletnih razprav.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Urejanje elementov

Omogoča urejanje elementov na seznamih, urejanje dokumentov v knjižnicah dokumentov, urejanje pripomb spletnih razprav v dokumentih in prilagajanje strani spletnih gradnikov v knjižnicah dokumentov.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Brisanje elementov

Omogoča brisanje elementov s seznama, dokumentov iz knjižnice dokumentov in pripomb spletnih razprav v dokumentih.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Ogled elementov

Omogoča ogled elementov na seznamih, dokumentov v knjižnicah dokumentov in pripomb spletnih razprav.

Ogled strani, odpiranje

Odobritev elementov

Omogoča odobritev podrazličice seznama ali dokumenta.

Urejanje elementov, ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Odpiranje elementov

Omogoča ogled vira dokumentov, ki uporablja strežniške programe za obravnavo datotek.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Ogled različic

Omogoča ogled preteklih različic elementa seznama ali dokumenta.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Brisanje različic

Omogoča brisanje preteklih različic elementa seznama ali dokumenta.

Ogled elementov, ogled različic, ogled strani, odpiranje

Ustvarjanje opozoril

Omogoča ustvarjanje e-poštnih opozoril.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Ogled strani programa

Omogoča ogled dokumentov in pogledov na seznamu ali v knjižnici dokumentov.

Odpiranje

Osebna dovoljenja in odvisna dovoljenja

V spodnji tabeli so navedena dovoljenja, ki so uporabljena za osebne poglede in spletne gradnike, in njihova odvisna dovoljenja.

Dovoljenje

Opis

Odvisna dovoljenja

Upravljanje osebnih pogledov

Omogoča ustvarjanje, spreminjanje in brisanje osebnih pogledov seznama.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Dodajanje/odstranjevanje osebnih spletnih gradnikov

Omogoča dodajanje ali odstranjevanje zasebnih spletnih gradnikov na strani spletnih gradnikov.

Ogledovanje elementov, ogledovanje strani, odpiranje, posodabljanje osebnih spletnih gradnikov

Posodobitev osebnih spletnih gradnikov

Omogoča posodabljanje spletnih gradnikov za prikaz prilagojenih informacij.

Ogledovanje elementov, ogledovanje strani, odpiranje

Način zaklepa dovoljenja za omejen dostop uporabnikov je funkcija zbirke mest, s katero zaščitite objavljena mesta. Ko je način zaklepa vklopljen, so zmanjšana natančno določena dovoljenja za raven dovoljenj za omejen dostop. V spodnji tabeli so natančno razložena privzeta dovoljenja ravni dovoljenj za omejen dostop in zmanjšana dovoljenja, ko je vklopljena funkcija načina zaklepa.

Dovoljenje

Omejen dostop – privzeto

Omejen dostop – način zaklepa

Dovoljenja za seznam: Ogled strani v aplikaciji

X

Dovoljenja za mesto: Brskanje po informacijah o uporabniku

X

X

Dovoljenja za mesto: Uporaba oddaljenih vmesnikov

X

Dovoljenja za mesto: Uporaba funkcij integracije odjemalca

X

X

Dovoljenja za mesto: Odpri

X

X

Način zaklepa je privzeto vklopljen za vsa mesta za objavljanje, tudi če je bila za zbirko mest uporabljena starejša predloga mesta za objavljanje. Način zaklepa je priporočena konfiguracija, če je na vaših mestih potrebna večja varnost.

Če onemogočite način zaklepa dovoljenja za neomejen dostop uporabnikov v zbirki mest, lahko uporabniki z ravnjo dovoljenj »omejen dostop« (na primer anonimni uporabniki) pridobijo dostop do nekaterih območij spletnega mesta.

Izvedeli ste več o dovoljenjih, dedovanju in ravneh dovoljenj ter morda želite načrtovati strategijo, tako da lahko nastavite smernice za uporabnike, čim bolj zmanjšate vzdrževanje in zagotovite skladnost s pravilniki organizacije za upravljanje s podatki. Za namige za načrtovanje strategije si oglejte Načrtovanje strategije dovoljenj.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×