Ravni dovoljenj in dovoljenj v SharePoint 2007

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V tem članku

Privzete ravni dovoljenj v Windows SharePoint Services 3.0

Seznam, za mesto in osebna dovoljenja

Odvisnosti in opisi

Čeprav mest, ki so vgrajena v Windows SharePoint Services pogosto dodatne privzete SharePointove skupine, Windows SharePoint Services 3.0 vključuje pet ravni dovoljenj privzeto. Vsako od teh ravni dovoljenj so določena dovoljenja, ki so povezane z njim. Kot lastnik mesta lahko dovoljenja, ki so povezane s tem ravni dovoljenj (razen omejen dostop in popoln nadzor ravni dovoljenj) ali dodajte nove ravni dovoljenj za združevanje različne nabore dovoljenja.

Opomba: Pred storitvami Windows SharePoint Services 3.0 so se ravni dovoljenj imenovale skupine mesta, SharePointove skupine pa so se imenovale skupine za več mest.

Kot lastnik mesta lahko dovoljenja povežete z ravnmi dovoljenj ter povežete ravni dovoljenj z uporabniki in skupine SharePoint. Uporabniki in SharePointove skupine, ki so povezane z predmete, ki so na primer spletna mesta, sezname, elemente seznama, knjižnice, mape na seznamih in knjižnicah in dokumentov. Če želite več informacij o dodeljevanju dovoljenj v različne predmete, preberite nadziranje dostopa do mest in vsebine mest.

V teh tabelah so navedene in opisane ravni dovoljenj, ki jih lahko dodelite uporabnikom in SharePointovim skupinam, ter dovoljenja, ki jih lahko dodelite ravnem dovoljenj. Za vsako dovoljenje je navedena raven dovoljenja, ki je z njim privzeto povezana. Za vsako dovoljenje so navedena vsa dovoljenja, ki so od njega odvisna, ter vse privzete ravni dovoljenj, ki jim je dovoljenje dodeljeno.

Privzete ravni dovoljenj v storitvah Windows SharePoint Services 3.0

Raven dovoljenja

Opis

Poln nadzor

Ta raven dovoljenj, ki vsebuje vsa dovoljenja. Dodelite mestu ime SharePointove skupine lastnikov, privzeto. To ravnjo dovoljenj ne morete po meri ali izbrisani.

Načrt

Omogoča ustvarjanje seznamov in knjižnic dokumentov, urejanje strani ter uporabo tem, obrob in seznamov slogov na spletnem mestu. Privzeto ni dodeljena nobeni SharePointovi skupini.

Prispevki

Lahko dodajanje, urejanje in brisanje elementov na obstoječe sezname in knjižnice dokumentov. Dodelite mestu ime člani SharePointove skupine, privzeto.

Preberite

Samo za branje dostop do spletnega mesta. Uporabniki in SharePointove skupine s to ravnjo dovoljenj lahko ogledate elemente in strani, odpiranje elementov in dokumentov. Dodelite mestu ime obiskovalci SharePointove skupine, privzeto.

Omejeni dostop

Raven dovoljenja za omejeni dostop je namenjena skupni uporabi s podrobno določenimi dovoljenji, da bi tako uporabnikom omogočila dostop do določenega seznama, knjižnice dokumentov, elementa ali dokumenta, ne da bi uporabniki pri tem pridobili dostop do celotnega mesta. Če pa želi uporabnik pridobiti dostop do na primer seznama ali knjižnice, mora imeti dovoljenje za odpiranje nadrejenega spletnega mesta in branje podatkov v skupni rabi, na primer teme in vrstic za krmarjenje na spletnem mestu. Ravni dovoljenja za omejeni dostop ni mogoče prilagoditi ali izbrisati.

Opomba: Te ravni dovoljenja ni mogoče dodeliti uporabnikom ali SharePointovim skupinam. Namesto tega je v storitvah Windows SharePoint Services 3.0 ta raven dovoljenja samodejno dodeljena uporabnikom in SharePointovim skupinam, ko jim dodelite dostop do predmeta na mestu, ki zahteva, da imajo dostop do predmeta višje ravni, za katerega pa nimajo dovoljenj. Če uporabnikom na primer dodelite dostop do elementa na seznamu, pri tem pa uporabniki nimajo dostopa do samega seznama, jim Windows SharePoint Services 3.0 samodejno dodelijo omejeni dostop za seznam, po potrebi pa tudi za mesto.

Na vrh strani

Dovoljenja za seznam, za mesto in osebna dovoljenja

V storitvah Windows SharePoint Services 3.0 je na voljo 33 dovoljenj, ki se uporabljajo za pet privzetih ravni dovoljenj. Spremenite lahko nastavitev, ki določa, katera dovoljenja so dodeljena določeni ravni dovoljenja (razen za ravni dovoljenj za omejeni dostop in za poln nadzor), ali pa ustvarite novo raven dovoljenja z določenim naborom dovoljenj, ki jih navedete.

Dovoljenja so razvrščena v dovoljenja za seznam, dovoljenja za mesto in osebna dovoljenja, glede na predmete, za katere jih je mogoče uporabiti. Dovoljenja za mesto se na primer uporabljajo za določeno mesto, dovoljenja za seznam se uporabljajo samo za sezname in knjižnice, osebna dovoljenja pa se uporabljajo samo za stvari, kot so osebni pogledi, zasebni spletni gradniki in drugo. V teh tabelah so prikazana dovoljenja in ravni dovoljenj, ki so jim dovoljenja privzeto dodeljena.

Dovoljenja za seznam

Dovoljenje

Poln nadzor

Načrt

Prispevki

Branje

Omejeni dostop

Upravljanje seznamov

X

X

Preglasitev rezervacije

X

X

Dodajanje elementov

X

X

X

Urejanje elementov

X

X

X

Brisanje elementov

X

X

X

Ogled elementov

X

X

X

X

Odobritev elementov

X

X

Odpiranje elementov

X

X

X

X

Ogled različic

X

X

X

X

Brisanje različic

X

X

X

Ustvarjanje opozoril

X

X

X

X

Ogled strani programa

X

X

X

X

X

Dovoljenja za mesto

Dovoljenje

Poln nadzor

Načrt

Prispevki

Branje

Omejeni dostop

Upravljanje dovoljenj

X

Ogled podatkov o uporabi

X

Ustvarjanje podmest

X

Upravljanje spletnih mest

X

Dodajanje in prilagajanje strani

X

X

Uporaba tem in obrob

X

X

Uporaba seznamov slogov

X

X

Ustvarjanje skupin

X

Brskanje po imenikih

X

X

X

Uporaba samopostrežnega ustvarjanja mest

X

X

X

X

Ogled strani

X

X

X

X

Oštevilčevanje dovoljenj

X

Brskanje po uporabniških informacijah

X

X

X

X

X

Upravljanje opozoril

X

Uporaba oddaljenih vmesnikov

X

X

X

X

X

Uporaba funkcij integracije odjemalca

X

X

X

X

X

Odpiranje

X

X

X

X

X

Urejanje osebnih uporabniških informacij

X

X

X

Osebna dovoljenja

Dovoljenje

Poln nadzor

Načrt

Prispevki

Branje

Omejeni dostop

Upravljanje osebnih pogledov

X

X

X

Dodajanje/odstranjevanje zasebnih spletnih gradnikov

X

X

X

Posodabljanje osebnih spletnih gradnikov

X

X

X

Na vrh strani

Odvisnosti in opisi

Veliko dovoljenj je odvisnih od drugih dovoljenj. Ob izbiri dovoljenja, ki je odvisno od drugega dovoljenja, je samodejno izbrano tudi odvisno dovoljenje. Če počistite dovoljenje, od katerega so odvisna tudi druga dovoljenja, se počistijo tudi odvisna dovoljenja. V teh tabelah je opisan namen uporabe za vsako posamezno dovoljenje, navedena pa so tudi odvisna dovoljenja, če se uporabljajo.

Dovoljenja za seznam

Dovoljenje

Opis

Odvisna dovoljenja

Upravljanje seznamov

Ustvarjanje in brisanje seznamov, dodajanje ali odstranjevanje stolpcev na seznamu ter dodajanje ali odstranjevanje javnih pogledov seznama.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje, upravljanje osebnih pogledov

Preglasitev rezervacije

Zavračanje ali sproščanje dokumenta, ki je rezerviran za drugega uporabnika.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Dodajanje elementov

Dodajanje elementov na sezname, dodajanje dokumentov v knjižnice dokumentov in dodajanje komentarjev spletnih razprav.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Urejanje elementov

Urejanje elementov na seznamih, urejanje dokumentov v knjižnicah dokumentov, urejanje komentarjev spletnih razprav v dokumentih in prilagajanje strani s spletnimi gradniki v knjižnicah dokumentov.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Brisanje elementov

Brisanje elementov s seznama, dokumentov iz knjižnice dokumentov in komentarjev spletnih razprav v dokumentih.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Ogled elementov

Ogledovanje elementov na seznamih, dokumentov v knjižnicah dokumentov in komentarjev spletnih razprav.

Ogled strani, odpiranje

Odobritev elementov

Odobritev podrazličice seznama ali dokumenta.

Urejanje elementov, ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Odpiranje elementov

Ogledovanje vira dokumentov s programi za obravnavo datotek na strani strežnika.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Ogled različic

Ogledovanje preteklih različic elementa seznama ali dokumenta.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Brisanje različic

Brisanje preteklih različic elementa seznama ali dokumenta.

Ogled elementov, ogled različic, ogled strani, odpiranje

Ustvarjanje opozoril

Ustvarjanje e-poštnih opozoril.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Ogled strani programa

Ogledovanje dokumentov in pogledov na seznamu ali v knjižnici dokumentov.

Odpiranje

Dovoljenja za mesto

Dovoljenje

Opis

Odvisna dovoljenja

Upravljanje dovoljenj

Ustvarjanje in spreminjanje ravni dovoljenj na spletnem mestu in dodeljevanje dovoljenj uporabnikom in skupinam.

Odobritev elementov, oštevilčevanje dovoljenj, odpiranje

Ogled podatkov o uporabi

Ogled poročil o uporabi spletnih mest.

Odobritev elementov, odpiranje

Ustvarjanje podmest

Ustvarjanje podmest, na primer mest ekip, mest z delovnim prostorom za srečanja in mest z delovnim prostorom za dokumente.

Ogled strani, odpiranje

Upravljanje spletnih mest

Izvajanje vseh skrbniških opravil za spletno mesto ter upravljanje vsebine.

Ogled strani, odpiranje

Dodajanje in prilagajanje strani

Dodajanje, spreminjanje ali brisanje strani HTML ali strani s spletnimi gradniki in urejanje spletnega mesta, tako da uporabite urejevalnik, združljiv s storitvami Windows SharePoint Services.

Ogled elementov, brskanje po imenikih, ogled strani, odpiranje

Uporaba tem in obrob

Uporaba teme ali obrob za celotno spletno mesto.

Ogled strani, odpiranje

Uporaba seznamov slogov

Uporaba seznama slogov (datoteka .css) za spletno mesto.

Ogled strani, odpiranje

Ustvarjanje skupin

Ustvarjanje skupine uporabnikov, ki jo je mogoče uporabiti kjer koli v zbirki mest.

Ogled strani, odpiranje

Brskanje po imenikih

Oštevilčevanje datotek in imenikov na spletnem mestu, tako da uporabite vmesnik, na primer SharePoint Designer ali Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Ogled strani, odpiranje

Uporaba samopostrežnega ustvarjanja mest

Ustvarjanje spletnega mesta, tako da uporabite samopostrežno ustvarjanje mest.

Ogled strani, odpiranje

Ogled strani

Ogledovanje strani na spletnem mestu.

Odpiranje

Oštevilčevanje dovoljenj

Oštevilčevanje dovoljenj na spletnem mestu, seznamu, v mapi, dokumentu ali elementu seznama.

Ogled elementov, odpiranje elementov, ogled različic, brskanje po imenikih, ogledovanje strani, odpiranje

Brskanje po uporabniških informacijah

Ogledovanje informacij o uporabnikih spletnega mesta.

Odpiranje

Upravljanje opozoril

Upravljanje opozoril za vse uporabnike spletnega mesta.

Ogled elementov, ustvarjanje opozoril, ogled strani, odpiranje

Uporaba oddaljenih vmesnikov

Uporaba vmesnikov SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV ali SharePoint Designer, če želite pridobiti dostop do spletnega mesta.

Odpiranje

Odpiranje

Odpiranje spletnega mesta, seznama ali mape, če želite pridobiti dostop do elementov v vsebniku.

Ni odvisnih dovoljenj

Urejanje osebnih uporabniških informacij

Omogočanje možnosti za uporabnika, s katero lahko spremeni lastne uporabniške informacije, na primer dodajanje slike.

Brskanje po informacijah o uporabniku, odpiranje

Osebna dovoljenja

Dovoljenje

Opis

Odvisna dovoljenja

Upravljanje osebnih pogledov

Ustvarjanje, spreminjanje in brisanje osebnih pogledov seznama.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Dodajanje/odstranjevanje zasebnih spletnih gradnikov

Dodajanje ali odstranjevanje zasebnih spletnih gradnikov na strani s spletnimi gradniki.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje, posodabljanje osebnih spletnih gradnikov

Posodabljanje osebnih spletnih gradnikov

Posodabljanje spletnih gradnikov, če želite prikazati prilagojene informacije.

Ogled elementov, ogled strani, odpiranje

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×