Projectove funkcije za polja po meri

Projectove funkcije za polja po meri

S temi funkcijami znotraj formul lahko izračunate vrednosti za polja po meri.

Namig: Če želite vnesti formulo v polje po meri v programu Project 2007, v meniju Orodja pokažite na Prilagodi in kliknite Polja. V pogovornem oknu Polja po meri kliknite Formula. V programu Project 2010 kliknite zavihek Project in v skupini Lastnosti kliknite Polja po meri. V pogovornem oknu Polja po meri kliknite Formula.

Pregled Projectovih funkcij

Ko uporabljate Microsoft Project, boste morda morali delati z vrednostmi, ki niso neposredno v poljih. Formule vam omogočajo, da delate s polji in tako ustvarite te nove vrednosti.

Ti primeri prikazujejo, kako lahko uporabite formule s polji po meri:

 • Ko formulo spodaj dodate v polje s številom po meri, vrne številsko vrednost, ki označuje število dni med trenutnim datumom in končnim datumom opravil v načrtu:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Ko formulo spodaj dodate v polje z besedilom po meri, vrne vrednost »Brez osnovnega načrta«, »Nepredvideni stroški za 20 % ali več«, ali »V mejah proračuna«:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Funkcije za pretvorbo

Asc

Vrne podatkovni tip Celo število, ki predstavlja kodo znaka, ki ustreza prvi črki v nizu.

Sintaksa

Asc( niz )

niz  Kateri koli veljaven izraz niza.

CBool

Vsili izraz podatkovnemu tipu Logično.

Sintaksa

CBool( izraz )

izraz  Kateri koli veljaven niz ali številski izraz.

CByte

Vsili izraz podatkovnemu tipu Bajt.

Sintaksa

CByte( izraz )

izraz  Poljubno celo število med 0 in 255.

CCur

Vsili izraz podatkovnemu tipu Valuta.

Sintaksa

CCur( izraz )

izraz  Poljuben številski izraz med –922.337.203.685.477.5808 in 922.337.203.685.477.5807.

CDate

Vsili izraz podatkovnemu tipu Datum.

Sintaksa

CDate( izraz )

izraz  Kateri koli veljaven izraz.

CDbl

Vsili izraz podatkovnemu tipu Število z dvojno natančnostjo.

Sintaksa

CDbl( izraz )

izraz  Poljuben številski izraz med –1,79769313486232E308 in –4,94065645841247E-324 za negativne vrednosti; 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 za pozitivne vrednosti.

CDec

Vsili izraz podatkovnemu tipu Decimalno.

Sintaksa

CDec( izraz )

izraz  Poljuben številski izraz med +/–79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 za cela števila. To so števila, brez decimalnih mest. Za števila z 28. decimalnimi mesti, je obseg +/–7,9228162514264337593543950335. Najmanjše možno neničelno število je 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Vrne Niz z znakom, ki je povezan z navedeno kodo znaka.

Sintaksa

Chr( koda znaka )

koda znaka Dolgo celo število, ki označuje znak.

CInt

Vsili izraz podatkovnemu tipu Celo število.

Sintaksa

CInt( izraz )

izraz  Poljuben številski izraz med –32.768 in 32.767; ulomki se zaokrožijo.

CLng

Vsili izraz podatkovnemu tipu Dolgo celo število.

Sintaksa

CLng( izraz )

izraz  Poljuben številski izraz med –2.147.483.648 in 2.147.483.647; ulomki se zaokrožijo.

CSng

Vsili izraz podatkovnemu tipu Število z enojno vrednostjo.

Sintaksa

CSng( izraz )

izraz  Poljuben številski izraz med –3.402823E38 in –1.401298E-45 za negativne vrednosti; 1.401298E-45 in 3.402823E38 za pozitivne vrednosti.

CStr

Vsili izraz podatkovnemu tipu Niz.

Sintaksa

CStr( izraz )

izraz  Kateri koli veljaven niz ali številski izraz.

CVar

Vsili izraz podatkovnemu tipu Različica.

Sintaksa

CVar( izraz )

izraz  Enak obseg kot ga ima izraz Število z dvojno natančnostjo za števila in Niz za neštevila.

DateSerial

Vrne podatkovni tip Različica (datum) za navedeno leto, mesec in dan.

Sintaksa

DateSerial (leto, mesec, dan)

Zahtevano je leto ; Celo število. Število med 100 in 9999 ali številski izraz.

Zahtevan je mesec ; Celo število. Poljuben številski izraz.

Zahtevan je dan ; Celo število. Poljuben številski izraz.

DateValue

Vrne podatkovni tip Različica (datum).

Sintaksa

DateValue( datum )

Zahtevan je datum ; po navadi je izraz niza, ki predstavlja datum med 1. januarjem 100 in 31. decembrom 9999. Toda datum je lahko kateri koli izraz, ki predstavlja datum ali čas oz. oboje v tem obsegu.

Day

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 1 in vključno 31, ki predstavlja dan v mesecu.

Sintaksa

Day( datum)

Zahtevan je datum ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Hex

Vrne Niz, ki predstavlja šestnajstiško vrednost števila.

Sintaksa

Hex( število )

Zahtevano je število ; vsak veljaven niz ali številski izraz.

Hour

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 0 in 23 (vključno s tema številoma). To število predstavlja ure v dnevu.

Sintaksa

Hour( čas )

Zahtevan je čas ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Minute

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 0 in 59 (vključno s tema številoma). To število predstavlja minute v uri.

Sintaksa

Minute( čas )

Zahtevan je čas ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Month

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 1 in 12 (vključno s tema številoma). To število predstavlja mesec v letu.

Sintaksa

Month( datum)

Zahtevan je datum ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja čas. Če je v datum vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Oct

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki predstavlja osmiško vrednost števila.

Sintaksa

Oct( število )

Zahtevano je število ; vsak veljaven niz ali številski izraz.

ProjDateConv

Pretvori vrednost v datum.

Sintaksa

ProjDateConv( izraz, oblika datuma )

Zahtevan je izraz ; Različica. Izraz, ki bo pretvorjen v datum.

Oblika datuma  je izbirna; Dolgo celo število. Privzeta oblika datuma je pjDateDefault, toda lahko nadomestite eno od teh konstant pjDateFormat (uporabljena oblika datuma 9/25/07):

 • pjDateDefault: privzeta oblika zapisa. To lastnost nastavite v pogovornem oknu Možnosti na zavihku Pogled (meni Orodja).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: september 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: september 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: september 25

 • pjDate_mmm_dd: sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: tor 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: tor 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: tor sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: tor 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: tor sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: tor 9/25

 • pjDate_ddd_dd: tor 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDurConv

Pretvori izraz v vrednost trajanja v navedenih enotah.

Sintaksa

ProjDurConv( izraz, enote trajanja )

Zahtevan je izraz ; Različica. Izraz, ki bo pretvorjen v trajanje.

Enote trajanja so izbirne; Dolgo celo število. Enote za izražanje trajanja. Če argument enote trajanja ni naveden, privzeto vrednost predstavlja vrsta enot, navedenih v pogovornem oknu Možnosti na zavihku Razpored pod možnostjo Trajanje je vneseno v (meni Orodja). Enota trajanja je lahko ena od teh konstant pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Vrne podatkovni tip Različica (celo število ), ki navede celo število med 0 in 59 (vključno s tema številoma). To število predstavlja sekunde v minuti.

Sintaksa

Second( čas )

Zahtevan je čas ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Str

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki predstavlja število.

Sintaksa

Str( število )

Zahtevano je število  ; Dolgo celo število ali poljuben veljaven številski izraz.

StrConv

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki je pretvorjen tako, kot navedete.

Sintaksa

StrConv( niz, pretvorba, LCID )

Zahtevan je niz ; izraz niza, ki bo pretvorjen.

Zahtevana je pretvorba ; Celo število. Vsota vrednosti, ki navaja vrsto izvedene pretvorbe.

Argument LCID  je izbiren; območna nastavitev se razlikuje od območne nastavitve sistema. (območne nastavitve sistema so nastavljene privzeto.)

TimeSerial

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki vsebuje čas z določeno uro, minuto in sekundo.

Sintaksa

TimeSerial( ura, minuta, sekunda)

Zahtevana je ura ; Različica (celo število). Število med 0 in vključno s 23 ali številski izraz.

Zahtevana je minuta ; Različica (celo število). Poljuben številski izraz.

Zahtevana je sekunda ; Različica (celo število). Poljuben številski izraz.

TimeValue

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki vsebuje čas.

Sintaksa

TimeValue( čas)

Zahtevan je čas ; po navadi izraz niza, ki predstavlja čas od 0:00:00 do vključno 23:59:59. Toda argument čas je lahko tudi poljuben izraz, ki predstavlja čas v tem obsegu. Če ima čas vrednost Nič, bo vrnjena vrednost Nič.

Val

Vrne števila v nizu kot številske vrednosti z ustreznim podatkovnim tipom.

Sintaksa

Val( niz )

Zahtevan je niz ; kateri koli veljaven izraz niza.

Weekday

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki vsebuje celo število. To število predstavlja dan v tednu.

Sintaksa

Weekday( datum[, prvi dan v tednu] )

Zahtevan je datum ; Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v argumentu datum vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Prvi dan v tednu  je izbiren; konstanta, ki določa prvi dan v tednu. Če ni določena, se domneva, da je to nedelja.

Year

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki vsebuje celo število. To število predstavlja leto.

Sintaksa

Year( datum )

Zahtevan je datum ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Funkcije datuma in časa

CDate

Vsili izraz podatkovnemu tipu Datum.

Sintaksa

CDate( izraz )

izraz  Kateri koli veljaven izraz.

Date

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki vsebuje trenutni sistemski datum.

Sintaksa

Date

DateAdd

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki vsebuje datum, kateremu je bil dodan določen časovni interval.

Sintaksa

DateAdd( interval, število, datum )

Zahtevan je interval ; izraz niza, ki je časovni interval, ki ga želite dodati, denimo »m« ali »d« .

Zahtevano je število ; številski izraz, ki je število intervalov, ki jih želite dodati. Lahko je pozitiven (če želite dobiti datume za prihodnost) ali negativen (če želite dobiti datume za preteklost).

Zahtevan je datum ; Različica (datum) ali dobesedni znak, ki predstavlja datum, kateremu je interval dodan.

DateDiff

Vrne podatkovni tip Različica (dolgo celo število), ki navaja število časovnih intervalov med dvema navedenima datumoma.

Sintaksa

DateDiff( interval, datum1, datum2[, prvi dan v tednu[, prvi teden v letu]] )

Zahtevan je interval ; izraz niza, ki je časovni interval, ki ga uporabite za izračun razlike med argumentoma datum1 in datum2.

Zahtevana sta datum1 in datum2 ; Različica (Datum). Dva datuma, ki ju želite uporabiti v izračunu.

Argument prvi dan v tednu  je izbiren; konstanta, ki navede prvi dan v tednu. Če ni določena, se domneva, da gre za nedeljo.

Prvi teden v letu  je izbiren; konstanta, ki določa prvi teden v letu. Če ni določena, se domneva, da je prvi teden tisti, v katerem je 1. januar.

DatePart

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki vsebuje navedeni del podanega datuma.

Sintaksa

DatePart( interval, datum[, prvi dan v tednu[, prvi teden v letu]] )

Zahtevan je interval ; izraz niza, ki je časovni interval, ki ga želite vrniti.

Zahtevan je datum ; vrednost Različica (datum), ki jo želite ovrednotiti.

Prvi dan v tednu  je izbiren; konstanta, ki določa prvi dan v tednu. Če ni določena, se domneva, da je to nedelja.

Prvi teden v letu  je izbiren; konstanta, ki določa prvi teden v letu. Če ni določena, se domneva, da je prvi teden tisti, v katerem je 1. januar.

DateSerial

Vrne podatkovni tip Različica (datum) za navedeno leto, mesec in dan.

Sintaksa

DateSerial (leto, mesec, dan)

Zahtevano je leto ; Celo število. Število med 100 in 9999 ali številski izraz.

Zahtevan je mesec ; Celo število. Poljuben številski izraz.

Zahtevan je dan ; Celo število. Poljuben številski izraz.

DateValue

Vrne podatkovni tip Različica (datum).

Sintaksa

DateValue( datum )

Zahtevan je datum ; po navadi je izraz niza, ki predstavlja datum med 1. januarjem 100 in 31. decembrom 9999. Toda datum je lahko kateri koli izraz, ki predstavlja datum ali čas oz. oboje v tem obsegu.

Day

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 1 in vključno 31, ki predstavlja dan v mesecu.

Sintaksa

Day( datum)

Zahtevan je datum ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Hour

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 0 in 23 (vključno s tema številoma). To število predstavlja ure v dnevu.

Sintaksa

Hour( čas )

Zahtevan je čas ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

IsDate

Vrne logično vrednost, ki pove, ali je izraz mogoče pretvoriti v datum.

Sintaksa

IsDate( izraz )

Zahtevan je izraz ; poljubna Različica, ki vsebuje izraza datuma ali niza, ki prepozna datum ali čas.

Minute

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 0 in 59 (vključno s tema številoma). To število predstavlja minute v uri.

Sintaksa

Minute( čas )

Zahtevan je čas ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Month

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki navede celo število med 1 in 12 (vključno s tema številoma). To število predstavlja mesec v letu.

Sintaksa

Month( datum)

Zahtevan je datum ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja čas. Če je v datum vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Now

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki navede trenutni datum in čas na osnovi sistemskega datuma in časa računalnika.

Sintaksa

Now

ProjDateAdd

Datumu doda trajanje, da vrne nov datum.

Sintaksa

ProjDateAdd( datum, trajanje, koledar )

Zahtevan je datum ; Različica. Izvirni datum, kateremu je dodano trajanje.

Zahtevano je trajanje ; Različica. Trajanje, ki se ga doda datumu.

Koledar  je izbiren; Niz. Koledar, ki ga uporabite za izračun novega datuma. Če koledar ni naveden, je privzeta nastavitev za trenutni vir koledar vira ali za trenutno opravilo koledar opravila oz. standardni koledar, če koledar opravil ni na voljo. Za Project Server se uporabi standardni koledar, neglede na to, kateri koledar je naveden v nizu koledarja. Če uporabite to funkcijo v formuli, ustvarjeni v programu Project Web APP in jo primerjate z isto formulo, ustvarjeno v programu Project Professional, jo preskusite, da zagotovite pričakovane rezultate.

Opomba:  Če želite od navedenega datuma odšteti sedem dni, ta formula deluje pravilno v programu Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Toda če isto formulo zaženete v strežniku Project Server 2010, bo rezultat 9/24/2010 in ne 9/17/2010. Če želite, da formule enako delujejo v programu Project Professional 2010 in strežniku Project Server 2010, ne uporabljajte negativnih parametrov v funkcijah ProjDateAdd in ProjDateSub.

ProjDateConv

Pretvori vrednost v datum.

Sintaksa

ProjDateConv( izraz, oblika datuma )

Zahtevan je izraz ; Različica. Izraz, ki bo pretvorjen v datum.

Oblika datuma  je izbirna; Dolgo celo število. Privzeta oblika datuma je pjDateDefault, toda lahko nadomestite eno od teh konstant pjDateFormat (uporabljena oblika datuma 9/25/07):

 • pjDateDefault: privzeta oblika zapisa. To lastnost nastavite v pogovornem oknu Možnosti na zavihku Pogled (meni Orodja).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: september 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: september 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: september 25

 • pjDate_mmm_dd: sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: tor 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: tor 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: tor sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: tor 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: tor sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: tor 9/25

 • pjDate_ddd_dd: tor 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDateDiff

Vrne trajanje med dvema datumoma v minutah.

Sintaksa

ProjDateDiff( datum1, datum2, koledar )

Zahtevan je datum1 ; Različica. Datum, uporabljen za začetek trajanja.

Zahtevan je datum2 ; Različica. Datum, uporabljen za konec trajanja.

Koledar  je izbiren; Niz. Koledar, ki ga uporabite za izračun trajanja. Če koledar ni naveden, je privzeta nastavitev za trenutni vir koledar vira ali za trenutno opravilo koledar opravila oz. standardni koledar, če koledar opravil ni na voljo. Za Project Server se uporabi standardni koledar, neglede na to, kateri koledar je naveden v nizu koledarja. Če uporabite to funkcijo v formuli, ustvarjeni v programu Project Web APP in jo primerjate z isto formulo, ustvarjeno v programu Project Professional, jo preskusite, da zagotovite pričakovane rezultate.

ProjDateSub

Vrne datum, ki je za določeno trajanje pred drugim datumom.

Sintaksa

ProjDateSub( datum, trajanje, koledar )

Zahtevan je datum ; Različica. Izvirni datum, od katerega je odšteto trajanje.

Zahtevano je trajanje ; Različica. Trajanje, ki se ga odšteje datumu.

Koledar  je izbiren; Niz. Koledar, ki ga uporabite za razlike v datumu. Če koledar ni naveden, je privzeta nastavitev za trenutni vir koledar vira ali za trenutno opravilo koledar opravila (oz. standardni koledar, če koledar opravil ni na voljo). Za Project Server se uporabi standardni koledar, neglede na to, kateri koledar je naveden v nizu koledarja. Če uporabite to funkcijo v formuli, ustvarjeni v programu Project Web APP in jo primerjate z isto formulo, ustvarjeno v programu Project Professional, jo preskusite, da zagotovite pričakovane rezultate.

Opomba:  Če želite od navedenega datuma odšteti sedem dni, ta formula deluje pravilno v programu Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Toda če isto formulo zaženete v strežniku Project Server 2010, bo rezultat 9/24/2010 in ne 9/17/2010. Če želite, da formule enako delujejo v programu Project Professional 2010 in strežniku Project Server 2010, ne uporabljajte negativnih parametrov v funkcijah ProjDateAdd in ProjDateSub.

ProjDateValue

Vrne vrednost datuma izraza.

Sintaksa

ProjDateValue( izraz )

Zahtevan je izraz ; Različica. Izraz, ki bo predstavljen kot datum.

ProjDurConv

Pretvori izraz v vrednost trajanja v navedenih enotah.

Sintaksa

ProjDurConv( izraz, enote trajanja )

Zahtevan je izraz ; Različica. Izraz, ki bo pretvorjen v trajanje.

Enote trajanja so izbirne; Dolgo celo število. Enote za izražanje trajanja. Če argument enote trajanja ni naveden, privzeto vrednost predstavlja vrsta enot, navedenih v pogovornem oknu Možnosti na zavihku Razpored pod možnostjo Trajanje je vneseno v (meni Orodja). Enota trajanja je lahko ena od teh konstant pjFormatUnit:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Vrne število minut trajanja.

Sintaksa

ProjDurValue( trajanje )

Zahtevano je trajanje ; Različica. Trajanje, ki je izraženo v minutah.

Second

Vrne podatkovni tip Različica (celo število ), ki navede celo število med 0 in 59 (vključno s tema številoma). To število predstavlja sekunde v minuti.

Sintaksa

Second( čas )

Zahtevan je čas ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Time

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki pokaže trenutni sistemski čas.

Sintaksa

Time

Timer

Vrne podatkovni tip Število z enojno natančnostjo, ki predstavlja število sekund, ki so pretekle od polnoči.

Sintaksa

Timer

TimeSerial

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki vsebuje čas z določeno uro, minuto in sekundo.

Sintaksa

TimeSerial( ura, minuta, sekunda)

Zahtevana je ura ; Različica (celo število). Število med 0 in vključno s 23 ali številski izraz.

Zahtevana je minuta ; Različica (celo število). Poljuben številski izraz.

Zahtevana je sekunda ; Različica (celo število). Poljuben številski izraz.

TimeValue

Vrne podatkovni tip Različica (datum), ki vsebuje čas.

Sintaksa

TimeValue( čas)

Zahtevan je čas ; po navadi izraz niza, ki predstavlja čas od 0:00:00 do vključno 23:59:59. Toda argument čas je lahko tudi poljuben izraz, ki predstavlja čas v tem obsegu. Če ima čas vrednost Nič, bo vrnjena vrednost Nič.

Weekday

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki vsebuje celo število. To število predstavlja dan v tednu.

Sintaksa

Weekday( datum[, prvi dan v tednu] )

Zahtevan je datum ; Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v argumentu datum vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Prvi dan v tednu  je izbiren; konstanta, ki določa prvi dan v tednu. Če ni določena, se domneva, da je to nedelja.

Year

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki vsebuje celo število. To število predstavlja leto.

Sintaksa

Year( datum )

Zahtevan je datum ; poljubna Različica, številski izraz, izraz niza ali katera koli kombinacija lahko predstavlja datum. Če je v datumu vrednostNull, je vrnjen rezultat Null.

Splošne funkcije

Choose

Izbere in vrne vrednost s seznama argumentov .

Sintaksa

Choose( indeks, izbira-1[, izbira-2, ... [, izbira-n]])

Zahtevan je indeks ; številski izraz ali polje, ki ima vrednost med 1 in številom razpoložljivih izbir.

Zahtevana je izbira ; izraz Različice z eno od verjetnih izbir.

IIf

Vrne enega od dveh delov, kar je odvisno od ovrednotenega izraza .

Sintaksa

IIf( izraz, resnični del, neresnični del )

Zahtevan je izraz ; izraz Različica, ki jo želite ovrednotiti.

Zahtevan je resničen del ; vrednost ali izraz, ki se vrne, če je ustrezni izraz resničen.

Zahtevan je neresničen del; vrednost ali izraz, ki se vrne, če je ustrezni izraz neresničen.

IsNumeric

Vrne logično vrednost, ki pove, ali je izraz mogoče ovrednotiti kot število.

Sintaksa

IsNumeric( izraz)

Zahtevan je izraz ; Različica, ki vsebuje številski izraz ali izraz niza.

IsNull

Vrne logično vrednost, ki pove, ali v izrazu ni veljavnih podatkov (Null).

Sintaksa

IsNull( izraz )

Zahtevan je izraz ; Različica, ki vsebuje številski izraz ali izraz niza.

Switch

Ovrednoti seznam izrazov in vrne vrednost podatkovnega tipa Različica ali izraz, ki je povezan s prvim izrazom na seznamu, ki je resničen .

Sintaksa

Switch( izraz-1, vrednost-1[, izraz-2, vrednost-2, ... [, izraz-n,vrednost-n]] )

Matematične funkcije

Abs

Vrne vrednost iste vrste, kot je bila vnesena, in navede absolutno vrednost števila.

Sintaksa

Abs( število )

Zahtevano je število ; vsak veljaven številski izraz. Če število vsebuje Null, se vrne vrednost Null; če je neinicializirana spremenljivka, je vrnjena ničelna vrednost.

Atn

Vrne podatkovni tip Število z dvojno natančnostjo, ki navaja arkus tangens števila.

Sintaksa

Atn( število )

Zahtevano je število  ; Število z dvojno natančnostjo ali poljuben veljaven številski izraz.

Cos

Vrne podatkovni tip Število z dvojno natančnostjo, ki navaja kosinus kota.

Sintaksa

Cos( število )

Zahtevano je število ; Število z dvojno natančnostjo ali kateri koli veljaven številski izraz, ki izraža kot v radianih.

Exp

Vrne podatkovni tip Število z dvojno natančnostjo, ki navede e (osnovo naravnih algoritmov) na potenco.

Sintaksa

Exp( število )

Zahtevano je število  ; Število z dvojno natančnostjo ali poljuben veljaven številski izraz.

Fix

Vrne cele dele števila. Če je število negativno, vrne prvo negativno celo število, ki je enako ali večje od števila.

Sintaksa

Fix( število )

Zahtevano je število  ; Število z dvojno natančnostjo ali poljuben veljaven številski izraz. Če je v argumentu število vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

Int

Vrne cele dele števila. Če je število negativno, vrne prvo negativno celo število, ki je manjše ali enako številu.

Sintaksa

Int( število )

Zahtevano je število  ; Število z dvojno natančnostjo ali poljuben veljaven številski izraz. Če je v argumentu število vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

Log

Vrne podatkovni tip Število z dvojno natančnostjo, ki navaja naravni logaritem števila.

Sintaksa

Log( število )

Zahtevano je število ; Število z dvojno natančnostjo ali poljuben veljaven številski izraz, ki je večji od nič.

Rnd

Vrne podatkovni tip Število z enojno natančnostjo, ki vsebuje naključno število.

Sintaksa

Rnd( število )

Zahtevano je število ; Število z enojno natančnostjo ali poljuben veljaven številski izraz.

Sgn

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki pokaže znak števila.

Sintaksa

Sgn( število )

Zahtevano je število ; vsak veljaven številski izraz.

Vrne te vrednosti:

 • Če je število večje od nič, funkcija Sgn vrne 1.

 • Če je število enako nič, funkcija Sgn vrne 0.

 • Če je število manjše od nič, funkcija Sgn vrne –1

Sin

Vrne podatkovni tip Število z dvojno natančnostjo, ki navaja sinus kota.

Sintaksa

Sin( število )

Zahtevano je število ; Število z dvojno natančnostjo ali kateri koli veljaven številski izraz, ki izraža kot v radianih.

Sqr

Vrne podatkovni tip Število z dvojno natančnostjo, ki navaja kvadratni koren števila.

Sintaksa

Sqr( število )

Zahtevano je število ; Število z dvojno natančnostjo ali poljuben veljaven številski izraz, ki je enak ali večji od nič.

Tan

Vrne podatkovni tip Število z dvojno natančnostjo, ki navaja tangens kota.

Sintaksa

Tan( število )

Zahtevano je število ; Število z dvojno natančnostjo ali kateri koli veljaven številski izraz, ki izraža kot v radianih.

Besedilne funkcije

Asc

Vrne podatkovni tip Celo število, ki predstavlja kodo znaka, ki ustreza prvi črki v nizu.

Sintaksa

ASC ( niz )

Niz  Kateri koli veljaven izraz.

Chr

Vrne Niz z znakom, ki je povezan z navedeno kodo znaka.

Sintaksa

Chr( koda znaka )

koda znaka Dolgo celo število, ki označuje znak.

Format

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje izraz, oblikovan v skladu z navodili v izrazu oblikovanja.

Sintaksa

Format( izraz[, oblika zapisa[, prvi dan v tednu[, prvi dan v letu]]] )

Zahtevan je izraz ; poljuben veljaven izraz.

Oblika zapisa  je izbirna; veljaven izraz z imenom ali izraz oblike zapisa, ki ga je določil uporabnik.

Prvi dan v tednu  je izbiren; konstanta, ki določa prvi dan v tednu.

Prvi teden v letu  je izbiren; konstanta, ki določa prvi teden v letu.

Instr

Vrne podatkovni tip Različica (Dolgo celo število), ki navaja mesto, kjer se en niz prvič pojavi v drugem nizu.

Sintaksa

Instr( [začni, ]niz1, niz2[, primerjaj] )

Začni  je izbiren; Številski izraz , ki nastavi začetno mesto za vsako iskanje. Če je argument izpuščen, se iskanje začne pri prvem znaku. Če argument začni vsebuje vrednost Null, pride do napake. Argument začni je potreben, če je naveden argument primerjaj.

Zahtevan je niz1 ; izraz niza, ki ga iščete.

Zahtevan je niz2 ; izraz niza, ki ga iščete.

Argument primerjaj  je izbiren; določa vrsto primerjave nizov. Če ima argument primerjaj vrednost Null, pride do napake. Če argument primerjaj izpustite, nastavitev primerjavamožnosti določa vrsto primerjave.

LCase

Vrne podatkovni tip Niz, ki je bil pretvorjen v male črke.

Sintaksa

LCase( niz )

Zahtevan je argument niz  ; kateri koli veljaven izraz niza. Če je v argumentu niz vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

Left

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje navedeno število znakov na levi strani niza.

Sintaksa

Left( niz, dolžina )

Zahtevan je niz . Izraz niza, iz katerega se vrnejo skrajno levi znaki. Če je v nizu vrednost Null, je vrnjena vrednostNull.

Zahtevana je dolžina ; Različica (dolgo celo število). Številski izraz, ki označuje, koliko znakov je treba vrniti. Če je število 0, je vrnjen niz z ničelno dolžino (""). Če je dolžina večja ali enaka številu znakov v nizu, je vrnjen celotni niz.

Len

Vrne podatkovni tip Dolgo celo število, ki vsebuje število znakov v nizu ali število bajtov, ki so zahtevani za shranjevanje spremenljivke.

Sintaksa

Len( niz, ime spremenljivke )

Zahtevan je argument niz ; kateri koli veljaven izraz niza. Če je v argumentu niz vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

ime spremenljivke  Poljubno ime spremenljivke. Če je v argumentu ime spremenljivke vrednost Null, je vrnjena vrednost Null. Če je ime spremenljivke vrsta podatkovnega tipa Različica, jo funkcija Len obravnava enako kot niz in vedno vrne število znakov, ki jih vsebuje.

LTrim

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje kopijo niza brez vodilnih presledkov.

Sintaksa

LTrim( niz )

Zahtevan je niz ; kateri koli veljaven izraz niza. Če je v nizu vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

Mid

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje navedeno število znakov v nizu.

Sintaksa

Mid( niz, začni[, dolžina] )

Zahtevan je niz ; izraz niza, iz katerega se vrnejo znaki. Če je v nizu vrednost Null, je vrnjena vrednostNull.

Zahtevan je niz začni ; Dolgo celo število. Mesto znaka v argumentu niz, ki predstavlja začetno točko za funkcijo. Če je niz začni večji od števila znakov v argumentu niz, Mid vrne niz z ničelno dolžino ("").

Argument dolžina  je izbiren; Različica (celo dolgo število). Število znakov, ki bodo vrnjeni. Če je argument dolžina izpuščen ali če je v besedilu manj znakov, kot jih določa argument (vključno z znaki v argumentu začni), se vrnejo vsi znaki od začetnega mesta argumenta začni do konca niza.

Right

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje navedeno število znakov na desni strani niza.

Sintaksa

Right( niz, dolžina )

Zahtevan je niz ; izraz niza, iz katerega se vrnejo skrajno desni znaki. Če je v nizu vrednost Null, je vrnjena vrednostNull.

Zahtevana je dolžina ; Različica (dolgo celo število). Številski izraz, ki označuje, koliko znakov je treba vrniti. Če je število 0, je vrnjen niz z ničelno dolžino (""). Če je dolžina enaka ali večja od števila znakov v nizu, je vrnjen celotni niz.

RTrim

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje kopijo navedenega niza brez končnih presledkov.

Sintaksa

RTrim( niz )

Zahtevan je niz ; kateri koli veljaven izraz niza. Če je v nizu vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

Space

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje navedeno število presledkov.

Sintaksa

Space( število )

Zahtevan je argument število ; število presledkov, ki jih želite v nizu.

StrComp

Vrne podatkovni tip Različica (celo število), ki pokaže rezultat primerjave niza.

Sintaksa

StrComp( niz1, niz2[, primerjaj] )

Zahtevan je argument niz1 ; poljuben veljaven izraz niza.

Zahtevan je argument niz2 ; poljuben veljaven izraz niza.

Argument primerjaj  je izbiren; določa vrsto primerjave niza. Če ima argument primerjaj vrednost Null, pride do napake.

StrConv

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki je pretvorjen tako, kot navedete.

Sintaksa

StrConv( niz, pretvorba, LCID )

Zahtevan je niz ; izraz niza, ki bo pretvorjen.

Zahtevana je pretvorba ; Celo število. Vsota vrednosti, ki navaja vrsto izvedene pretvorbe.

Argument LCID  je izbiren; območna nastavitev se razlikuje od območne nastavitve sistema. (območne nastavitve sistema so nastavljene privzeto.)

String

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje ponavljajoči se niz znakov navedene dolžine.

Sintaksa

String( število, znak )

Zahtevan je argument število ; Dolgo celo število. Dolžina vrnjenega niza. Če je v argumentu število vrednost Null, je vrnjena vrednost Null.

Zahtevan je argument niz ; Različica. Koda znaka, ki določa znak ali izraz niza, katerega prvi znak bo tvoril vrnjeni niz. Če je v argumentu znak vrednost Null, je vrnjena vrednost Null.

Trim

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje kopijo niza brez vodilnih ali končnih presledkov.

Sintaksa

Trim( niz )

Zahtevan je niz ; kateri koli veljaven izraz niza. Če je v nizu vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

UCase

Vrne podatkovni tip Različica (niz), ki vsebuje naveden niz, ki bo pretvorjen v velike črke.

Sintaksa

UCase( niz )

Zahtevan je niz ; kateri koli veljaven izraz niza. Če je v nizu vrednost Null, bo vrnjena vrednost Null.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×