Office
Vpis

Priprava atributov imenika za sinhronizacijo s storitvijo Office 365 z orodjem IdFix.

V tej temi najdete podrobna navodila za zagon orodja, pogoste napake, na katere boste naleteli, predloge za popravke, primere in najboljše prakse v primeru velikega števila napak.

Popravljanje napak v imeniku z grafičnim uporabniškim vmesnikom orodja IdFix

Zaženite orodje Office 365 IdFix, da poiščete težave v imeniku in nato popravite napake v grafičnem uporabniškem vmesniku, kakor je opisano v tej temi. Če orodje vrne prazno tabelo, pomeni, da ni bila najdena nobena napaka. Če je v imeniku veliko napak, je pregled napak lahko otežen, ko orodje vrne napake. Tega se lahko lotite tako, da najprej odpravite vse napake ene vrste in se nato lotite napak druge vrste.

 1. Preden začnete vnašati spremembe, si oglejte priporočila orodja IdFix.

  Preglejte seznam napak, ki jih je vrnilo orodje IdFix. Napake lahko razvrstite po vrsti napake tako, da pri vrhu stolpca s seznamom vrst napak kliknete NAPAKA. Če je z enim samim atributom povezanih več napak, so napake združene v eni vrstici. Kjer je mogoče, orodje IdFix v stolpcu POSODOBITEV navede priporočilo za popravek. Popravek temelji na pregledu drugih atributov, povezanih s predmetom. Čeprav so ti po navadi boljši od tistega, kar že obstaja v imeniku, lahko pravilno odločitev sprejmete le vi.

  Če orodje IdFix ponudi popravek za napako podvojevanja, je popravek označen z eno od treh zastavic na začetku vrednosti v stolpcu POSODOBITEV, na primer [E]john.doe@contoso.com. Če ob vnosu spremembe sprejmete predlog, zastavica ne bo vstavljena v imenik. Uporabljena bo le vrednost, ki sledi zastavici predloga, na primer john.doe@contoso.com. Če želite sprejeti predlog, v stolpcu DEJANJE izberite ustrezno dejanje. Zastavice označujejo spodaj navedena dejanja:

  • [D]    Predlagano dejanje DOKONČAJ. Vrednosti ni treba urejati.

  • [U]    Predlagano dejanje UREDI. Vrednost je treba spremeniti, da ne pride do spora z drugo vrednostjo v imeniku.

  • [O]    Predlagano dejanje ODSTRANI. Vrednost je proxy za SMTP za predmet, ki ne podpira pošte, in jo je verjetno mogoče varno odstraniti.

 2. Ko ste pregledali napake in se z njimi seznanili, posodobite vnos v stolpcu POSODOBI s spremembami, nato pa v stolpcu DEJANJE izberite dejanje, ki naj ga izvede orodje IdFix, da uveljavi spremembo. Pri dveh uporabnikih je lahko na primer proxyAddress označen kot dvojnik. proxyAddress lahko za dostavo pošte uporabi le en uporabnik. To napako odpravite tako, da označite stolpec DEJANJE z DOKONČAJ za uporabnika s pravilno vrednostjo, za drugega uporabnika pa stolpec DEJANJE označite z ODSTRANI. S tem odstranite atribut proxyAddress z uporabnika, ki mu ta proxyAddress ne pripada, pri čemer se za uporabnika, za katerega je ta proxyAddress pravilen, ne spremni ničesar.

 3. V spodnji tabeli so opisane napake, ki jih je zaznalo orodje IdFix, poleg tega so navedeni najpogostejši predlagani popravki orodja in v nekaterih primerih primeri za odpravo napak.

  Pogoste napake in popravki, ki jih zazna IdFix

  NAPAKA

  Opis vrste napake

  Predlagani popravek

  Primer

  character (znak)

  Neveljavni znaki Vrednost vsebuje neveljaven znak.

  Predlagani popravek za napako, prikazano v stolpcu POSODOBITEV, prikazuje vrednost, kjer je neveljaven znak odstranjen.

  Končni presledek na koncu veljavnega poštnega naslova je neveljaven znak, na primer:

  »user@contoso.com «

  Začetni presledek na začetku veljavnega poštnega naslova je neveljaven znak, na primer:

  » user@contoso.com«

  Znak ú je neveljaven znak.

  duplicate (podvojitev)

  Podvojen vnos. Vrednost je v obsegu poizvedbe podvojena. Vse podvojene vrednosti bodo prikazane kot napake.

  Uredite ali odstranite vrednosti, da se izognete podvojevanju. Orodje ne bo ponudilo predlaganega popravka za dvojnike. Namesto tega se morate odločiti, kateri od dveh ali več dvojnikov je pravilen, podvojene vnose pa morate izbrisati.

  format (oblikovanje)

  Napaka oblikovanja Vrednost krši zahteve, povezane z oblikovanjem, za uporabo atributov.

  Predlagana posodobitev bo prikazala vrednost, iz katere so odstranjeni vsi morebitni neveljavni znaki. Če ni nobenega neveljavnega znaka, bosta »posodobitev« in »vrednost« prikazani enaki. Ugotoviti morate, kaj želite v resnici imeti v »posodobitvi«. Orodje ne bo ponudilo predlaganega popravka za vse napake oblikovanja.

  Naslovi SMTP morajo na primer biti skladni s standardom RFC 2822 in poštni vzdevek se ne sme začeti ali končati s piko. Če želite več informacij o zahtevah, povezanih z oblikovanjem atributov imenika, glejte »Priprava predmeta in atributa imenika« v članku Priprava na omogočanje uporabnikov prek sinhronizacije imenika s storitvijo Office 365.

  topleveldomain (domena najvišje ravni)

  Domena najvišje ravni. To velja za vrednosti, ki so predmet oblikovanja RFC 2822. Če domena najvišje ravni ni usmerljiva prek interneta, je to prepoznano kot napaka. Na primer naslov SMTP, ki se konča z .local, ni usmerljiv prek interneta, zato povzroči to napako.

  Spremenite vrednost v domeno, usmerljivo prek interneta, kot je .com ali .net.

  Spremenite myaddress@fourthcoffee.local v fourthcoffee.com ali drugo domeno, usmerljivo prek interneta.

  Če potrebujete navodila, glejte Kako pripraviti neusmerljivo domeno (kot je domena .local) za sinhronizacijo imenika.

  domainpart (domenski del)

  Napaka, povezana z domenskim delom. To velja za vrednosti, ki so predmet oblikovanja RFC 2822. Če je domenski del vrednosti neveljaven in ni v skladu s standardom RFC 2822, se generira ta napaka.

  Spremenite vrednost tako, da bo v skladu s standardom RFC 2822. Na primer, prepričajte se, da ne vsebuje nobenega presledka ali neveljavnega znaka.

  Spremenite myaddress@fourth coffee.com v myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart (domenskidel_del za»local«)

  Napaka, povezana z delom za »Local«. To velja za vrednosti, ki so predmet oblikovanja RFC 2822. Če je del za »local« vrednosti neveljaven in ni v skladu s standardom RFC 2822, se generira ta napaka.

  Spremenite vrednost tako, da bo v skladu s standardom RFC 2822. Na primer, prepričajte se, da ne vsebuje nobenega presledka ali neveljavnega znaka.

  Spremenite my”work”address@fourthcoffee.com v myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length (dolžina)

  Napaka, povezana z dolžino. Vrednost presega omejitev dolžine, ki velja za atribut. Do te napake največkrat pride ob spremembi sheme imenika.

  Posodobitev, ki jo predlaga IdFix, prireže vrednost do sprejemljive dolžine.

  Ne spreglejte, da lahko s tem dobite neželene rezultate. Preden kliknete Uporabi, morate preveriti predlagani popravek in ga po potrebi spremeniti.

  blank (prazno)

  Napaka »blank« ali »null«. Vrednost krši omejitev »null« za atribute za sinhronizacijo. Le nekaj atributov mora vsebovati vrednost.

  Če je mogoče, predlagana posodobitev izkoristi vrednosti drugih atributov, da bi generirala primerno zamenjavo.

  mailmatch (ujemanje pošte)

  To velja le za namenski Office 365. Vrednost se ne ujema z atributom pošte.

  Predlagana posodobitev bo atribut pošte s predpono »SMTP:«.

 4. Napako odpravite tako, da na spustnem seznamu DEJANJE izberete možnost.

  V spodnji tabeli so opisani postopki za DEJANJE, ki jih lahko z orodjem IdFix izvedete za atribute. Če stolpec DEJANJE pustite prazen, orodje IdFix ne izvede nobenega dejanja za določeno napako v imeniku.

  Postopki, ki jih lahko izvedete z orodjem IdFix

  DEJANJE

  Opis dejanja

  Primer

  DOKONČAJ

  Originalna vrednost je sprejemljiva in je ne smete spremeniti, čeprav je zaznana kot napaka.

  Za dva uporabnika je bila vrednost »naslovProxyja« zaznana kot podvojena vrednost. To vrednost lahko za dostavo pošte uporabi le en uporabnik. Označite uporabnika s pravilno vrednostjo kot DOKONČAJ.

  ODSTRANI

  Vrednost atributa bo izbrisana iz izvornega predmeta. Če gre za atribut, ki vsebuje več vrednosti, na primer proxyAddresses, bo izbrisana le posamezna vrednost, ki je prikazana.

  Za dva uporabnika je bila vrednost »naslovProxyja« zaznana kot podvojena vrednost. To vrednost lahko za dostavo pošte uporabi le en uporabnik. Označite uporabnika s podvojeno vrednostjo kot ODSTRANI.

  UREDI

  Informacije v stolpcu POSODOBITEV bodo uporabljene za spreminjanje vrednosti atributa. Če je orodje IdFix predlagalo veljavno POSODOBITEV, v stolpcu DEJANJE izberite UREDI in pojdite na naslednjo napako. Če vam predlog ni všeč, v stolpec POSODOBITEV vnesite nov predlog in nato v stolpcu DEJANJE izberite UREDI.

  RAZVELJAVI

  Ta možnost je na voljo le, če ste izvedli obnovitev iz dnevnika transakcije. Če izberete RAZVELJAVI, bo za vrednost atributa obnovljena originalna vrednost.

  NI USPELO

  Ta vrednost se vrne le, če vrednost POSODOBITEV vključuje neznan spor s pravili AD DS. V tem primeru lahko znova uredite vrednost v stolpcu POSODOBITEV, če veste, kje je napaka. Morda je treba analizirati vrednosti v predmetu z urejevalnikom ADSI Edit. Če želite več informacij, glejte ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Ko za napako ali paket napak izberete DEJANJE, kliknite Uporabi. Ko kliknete Uporabi, orodje naredi spremembe v imeniku. Preden kliknete Uporabi, lahko popravite več napak, orodje IdFix pa jih bo spremenilo sočasno.

 6. Znova zaženite orodje IdFix in poskrbite, da zaradi popravkov, ki ste jih vnesli, ne pride do novih napak. Te korake lahko poljubno pogosto ponovite. Priporočamo, da pred sinhronizacijo nekajkrat ponovite postopek.

Spreminjane nabora pravil, ki ga uporablja IdFix

IdFix privzeto uporabi pravilo več najemnikov, ki je nastavljeno tako, da preizkusi vnose v imeniku. To pravilo je primerno za večino uporabnikov storitve Office 365. Če pa ste stranka storitve Office 365 Dedicated ali ITAR (mednarodnimi predpisi za trgovanje z orožjem), lahko IdFix konfigurirate tako, da namesto tega uporabi dodeljen nabor pravil. Če niste prepričani, katera vrsta stranke ste, lahko ta korak brez skrbi preskočite. Če želite nabor pravil nastaviti na dodeljeni, kliknite ikono zobnika v menijski vrstici, nato pa izberite Dodeljeno.

Spreminjanje obsega iskanja, ki ga uporablja IdFix

Orodje IdFix privzeto išče v celotnem imeniku. Če želite, pa lahko orodje konfigurirate tako, da išče v določenem poddrevesu. To naredite tako, da v menijski vrstici kliknete ikono filtra in vnesete veljavno poddrevo.

Razveljavitev sprememb z orodjem IdFix GUI

Vsakič, ko kliknete Uporabi, da uveljavite spremembe, orodje IdFix ustvari ločeno datoteko, ki se imenuje transakcijski dnevnik, v katerem so navedene spremembe, ki ste jih pravkar naredili. Če ste se zmotili, lahko transakcijski dnevnik uporabite za razveljavitev le tistih sprememb, ki so v najnovejšem dnevniku. Če se zmotite med posodabljanjem, lahko spremembe, ki ste jih nazadnje naredili, razveljavite tako, da kliknete Razveljavi. Če kliknete Razveljavi, orodje IdFix uporabi transakcijski dnevnik, da razveljavite le tiste spremembe, ki so navedene v najnovejšem transakcijskem dnevniku. Če želite več informacij o uporabi transakcijskega dnevnika, glejte Sklic: transakcijski dnevnik orodja IdFix za Office 365

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×