Primeri upravljanje uporabnikov za Office 365 PowerShell

Uporaba scenarijev tehnologije PowerShell za hitro dodajanje uporabniških računov iz datoteke, dodeljevanje licenc, upravljanje članstva v skupini prejemnikov in nastavljanje gesel.

Avtomatizacija uvažanja več uporabnikov

Postopek uvažanja več uporabnikov v Office 365 lahko avtomatizirate in prihranite veliko časa. Če želite uvoziti veliko uporabnikov, morate najprej pripraviti datoteko z vrednostmi, ločenimi z vejico (CSV) z ustreznimi informacijami o uporabnikih. Minimalne informacije, zahtevane za ustvarjanje uporabniškega računa, sta »Prikazano ime« in »Primarno uporabniško ime (UPN)«.

UPN je ime uporabnika v obliki zapisa e-poštnega naslova. Uporabniškemu imenu sledi znak afna, temu pa ime internetne domene naročnine na Office 365. Primer imena UPN je majan@contoso.com. Navedete lahko tudi podatke za poljubne zapisljive lastnosti uporabniškega računa, na primer lokacija, številke za stik in naslovi.

Za osnovne lastnosti uporabniškega računa, kot so UPN in prikazano ime, pripravite datoteko CSV s tema glavama stolpcev:

 • GlavnoImeUporabnika,PrikazanoIme

Nato dodajte nov uporabniški račun v vsako vrstico datoteke CSV tako, da vnesete ime UPN in prikazano ime, ki sta ločena z vejico.

Opomba : Ker ne določate gesla za vsak nov račun, jih bo ustvarila storitev Office 365.

Datoteko CSV shranite na mesto, do katerega imate dostop, na primer C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Zdaj lahko začnete ustvarjati uporabniške račune.

Za začetek boste morali vzpostaviti povezavo s storitvijo Office 365 z modulom Windows Azure Active Directory za Windows PowerShell. Če želite navodila, glejte Povezovanje s storitvijo Office 365 PowerShell.

Nato vnesite pot in ime datoteke med dvojne narekovaje, pri tem pa odstranite besedilo navodila ter znaka < in >.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Zaženite nastale ukaze v oknu modula Windows Azure Active Directory za Windows PowerShell.

Če želite bolj podrobne informacije o uporabniškem računu, pripravite datoteko CSV s temi glavami stolpcev, nato pa vnesite poljubno število vrstic uporabnikov:

 • GlavnoImeUporabnika,PrikazanoIme,Ime,Priimek,Naziv,Geslo,LokacijaUporabe,Pisarna,Oddelek,MobilniTelefon,Ulica,Mesto,Država,PoštnaŠtevilka,Država

Opomba : V glavah stolpcev ne sme biti presledkov, saj se mora na vsakega sklicevati element $_. ukaza Import-Csv. Zahtevani sta samo polji GlavnoImeUporabnika in PrikazanoIme, prazne vrednosti pa bodo preskočene. Koda LokacijaUporabe je koda ISO z dvema znakoma za regijo uporabnika.

Datoteko CSV shranite na mesto, do katerega imate dostop, na primer C:\O365Admin\NewUsers.CSV. Zdaj jih lahko začnete vnašati kot uporabniške račune.

Vnesite ime datoteke za datoteko CSV, nato pa zaženite nastale ukaze.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Dodeljevanje licenc v storitvi Office 365

Uporabniki, ki nimajo polnega dostopa do storitve Office 365, potrebujejo licenco za Office 365. V tem scenariju dodelite licence uporabniškim računom.

Za začetek boste morali vzpostaviti povezavo s storitvijo Office 365 z modulom Windows Azure Active Directory za Windows PowerShell. Če želite navodila, glejte Povezovanje s storitvijo Office 365 PowerShell.

Preden lahko dodelite licenco uporabnikom, morate nastaviti lokacijo uporabe za ta uporabniški račun na podlagi kode ISO z dvema znakoma za regijo uporabnika. Lokacija uporabe določa državo, v kateri bo storitev uporabljena in določa, katere funkcije licence so na voljo za to regijo. US je na primer za Združene države Amerike. Tu je primer nastavitve za lokacijo uporabe na podlagi UPN-ja uporabniškega računa:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Če si želite ogledati seznam razpoložljivih licenc, številk SKU njihovih računov in preostalo količino za dodelitev, zaženite ta ukaz:

Get-MsolAccountSku

Vnesite licenco in UPN uporabniškega računa, nato pa zaženite nastale ukaze v oknu modula Windows Azure Active Directory za Windows PowerShell.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Dodeljevanje licenc več uporabnikom

V prejšnjem scenariju ste dodelili licenco enemu uporabniškemu računu. Če želite licence dodeliti več uporabnikom, morate izvesti nekaj dodatnih korakov, vendar bo to smiselno porabljen čas za veliko število uporabniških računov.

Za začetek boste morali vzpostaviti povezavo s storitvijo Office 365 z modulom Windows Azure Active Directory za Windows PowerShell. Če želite navodila, glejte Povezovanje s storitvijo Office 365 PowerShell.

S tem ukazom najprej prikažite seznam razpoložljivih licenc, številke SKU njihovih računov in preostalo količino za dodelitev:

Get-MsolAccountSku

Če želite prikazati seznam nelicenciranih uporabnikov, uporabite ta ukaz:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Če želite shraniti seznam nelicenciranih uporabnikov v datoteko CSV, v kateri lahko izberete uporabniške račune, katerim želite dodeliti licence, vnesite po in ime datoteke, nato pa zaženite nastale ukaze.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Uporabite lahko tudi ukaz Kje in prikažete seznam nelicenciranih uporabniških računov na podlagi bolj specifičnih pogojev, na primer računi iz ZDA. Tu je primer:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Z ukazi lahko določite lastnost uporabniškega računa in registrirano vrednost, prikažete določen nabor nelicenciranih uporabnikov, nato pa zaženete nastale ukaze:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Če želite dobiti seznam lastnosti uporabniških računov, vnesite poljuben UPN uporabniškega računa, nato pa zaženite nastale ukaze.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Ta primer prikaže vse nelicencirane uporabnike v Londonu:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Ko določite nabor uporabniških računov, ga kombinirate z ukazom »cmdlet« Set-MsolUserLicense, da vsakemu od njih dodelite licence. Vnesite licenco, ime lastnosti in njegovo vrednost, nato pa zaženite nastale ukaze.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Tu je primer, s katerim licenco podjetja Contoso Office 365 E5 dodelite vsem nelicenciranim uporabniškim računom v Londonu:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Upravljanje prejemnikov skupine prejemnikov

Skupine prejemnikov lahko uporabite za ustvarjanje skupin prejemnikov e-poštnih sporočil. Skupine prejemnikov lahko uporabite le z e-poštnimi aplikacijami, kot sta Microsoft Outlook, za pošiljanje e-poštnih sporočil zbirkam uporabnikov. V tem primeru uporabite PowerShell za upravljanje prejemnikov skupine prejemnikov.

Za začetek morate ustvariti povezavo s storitvijo Exchange Online. Navodila za vzpostavljanje povezave s storitvijo Exchange Online z uporabniškim imenom in geslom za račun najdete v članku Vzpostavljanje povezave s storitvijo Exchange Online PowerShell. Navodila za namestitev modula Microsoft Exchange Online Remote PowerShell in povezovanje z večkratnim preverjanjem pristnosti najdete v članku Vzpostavljanje povezave z modulom Exchange Online PowerShell z večkratnim preverjanjem pristnosti.

Če želite dodati prejemnika v skupino prejemnikov, vnesite ime skupine prejemnikov in UPN uporabniškega računa, nato pa zaženite nastale ukaze.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Če želite odstraniti prejemnika v skupino prejemnikov, vnesite ime skupine prejemnikov in UPN uporabniškega računa, nato pa zaženite nastale ukaze.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Nastavitev gesel za več uporabniških računov

S tem scenarijem lahko nastavite geslo za skupino uporabniških računov. Imate lahko na primer novo skupino prostovoljcev, ki vas obiščejo enkrat na teden in vam pomagajo ali pa morda prikazujete predstavitev za konferenco.

Množično spreminjanje gesel lahko pride prav za redno ponastavljanje gesel za račune za večkratno uporabo. Ko dodelite skupino uporabnikov po oddelku ali drugem pogoju, lahko množično ponastavite gesla na podlagi teh pogojev. Najprej morate imena uporabniških računov za Office 365 izvoziti v datoteko CSV.

Če želite seznam na podlagi lastnosti uporabniškega računa in določene vrednosti izvoziti v datoteko CSV, vnesite ime lastnosti, njeno vrednost in ime datoteke CSV, nato pa zaženite nastale ukaze.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Tu je primer, ki izvozi vse člane oddelka »Prostovoljci« v datoteko, imenovano c:\O365admin\volunteerslist.csv:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Preglejte imena v datoteki CSV in preverite, ali ste identificirali ustrezne uporabnike, preden ponastavite morebitna gesla. Ko prejmejo preverjen seznam uporabnikov v obliki zapisa CSV, so na voljo trije preprosti načini za ustvarjanje in dodeljevanje gesel novemu uporabniku.

 1. Določite novo geslo in dodelite isto geslo vsem uporabnikom v datoteki CSV.

  Vnesite novo geslo in ime datoteke CSV, nato pa zaženite nastale ukaze.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. Ročno določite novo geslo za posameznega uporabnika v datoteki CSV.

  Za to možnost morate spremeniti datoteko CSV. Dodajte stolpec ob geslo z oznako GlavnoImeUporabnika, nato pa dodelite geslo vsem uporabnikom na seznamu. Vnesite ime datoteke CSV, nato pa zaženite nastale ukaze.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Office 365 naj samodejno ustvari geslo za vsak uporabniški račun v datoteki CSV.

  Vnesite ime datoteke CSV, nato pa zaženite nastale ukaze.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Opomba : Vse tri možnosti zahtevajo spremembo gesla, ko se uporabnik prvič vpiše z uporabniškim računom. Če želite to preprečiti, odstranite možnost -ForceChangePassword $True iz ukaza Set-MSolUserPassword.

Glejte tudi

Skrbniki za PowerShell za Office 365

Scenariji za PowerShell za Office 365

Scenariji nastavitve za PowerShell za Office 365

Scenariji poročanja za PowerShell za Office 365

Scenariji povečane funkcionalnosti za PowerShell za Office 365

Viri skupnosti za PowerShell za Office 365

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×