Primeri splošnih formul

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Te primere lahko uporabite v izračunanih stolpcih seznama ali knjižnice. Primere, v katerih ni sklicev na stolpce, je mogoče uporabiti pri navajanju privzete vrednosti stolpca.

V tem članku

Pogojne formule

Datum in ura formul

Matematične formule

Besedilo formul

Pogojne formule

S temi formulami se preizkusi pogoj v izjavi in vrnjena je vrednost »Da« ali »Ne« ali preizkusi drugačne vrednosti na primer »V redu« ali »Ni v redu«. Vrnjen je lahko tudi presledek ali pomišljaj, kar predstavlja ničelno vrednost.

Preverjanje, ali je število večje ali manjše od drugega števila

Primerjavo izvedete s funkcijo IF.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

15.000

9000

=[Stolpec1]>[Stolpec2]

Ali je Stolpec1 večji kot Stolpec2? (Da)

15.000

9000

=IF([Stolpec1]<=[Stolpec2], "V redu", "Ni v redu")

Ali je Stolpec1 manjši ali enak kot Stolpec2? (Ni v redu)

Vrne logično vrednost po primerjavi vsebine stolpcev

Pri rezultatu, ki je logična vrednost (»Da« ali »Ne«), so uporabljene funkcije AND, OR in NOT.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (možen rezultat)

15

9

2,048

=AND([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3])

Ali je 15 večje kot 9 in manjše kot 8? (Ne)

15

9

2,048

=OR([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3])

Ali je 15 večje kot 9 ali manjše kot 8? (Da)

15

9

2,048

=NOT([Stolpec1]+[Stolpec2]=24)

Ali 15 plus 9 ni enako 24? (Ne)

Pri rezultatu za drug izračun ali drugo vrednost kot »Da« ali »Ne«, se uporablja funkcije IF, AND in OR.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (možen rezultat)

15

9

2,048

=IF([Stolpec1]=15, "V redu", "Ni v redu")

Če je vrednost v Stolpcu1 enaka 15, bo vrnjeno »V redu«. (V redu)

15

9

2,048

=IF(AND([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3]), "V redu", "Ni v redu")

Če je 15 več kot 9 in manj kot 8, vrne »V redu«. (Ni v redu)

15

9

2,048

=IF(OR([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]<[Stolpec3]), "V redu", "Ni v redu")

Če je 15 več kot 9 ali manj kot 8, vrne »V redu«. (V redu)

Prikaz ničel kot praznih celic ali črtic

Če želite prikazati ničlo, izvedite preprost izračun. Če želite prikazati presledek ali pomišljaj, uporabite funkcijo IF.

C olumn1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

10

10

=[Stolpec1]-[Stolpec2]

Druga številka se odšteje od prve (0)

15

9

=IF([Stolpec1]-[Stolpec2],"-",[Stolpec1]-[Stolpec2])

Vrne pomišljaj, ko je vrednost enaka nič (-).

Skrivanje vrednosti napak v stolpcih

Če želite, da je namesto napačne vrednosti prikazan pomišljaj, #N/A ali NA, uporabite funkcijo ISERROR.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

10

0

=[Stolpec1]/[Stolpec2]

Vrne napako (#DEL/0)

10

0

=IF(ISERROR([Stolpec1]/[Stolpec2]),"NA",[Stolpec1]/[Stolpec2])

Vrne vrednost NV, kadar je vrednost napaka

10

0

=IF(ISERROR([Stolpec1]/[Stolpec2]),"-",[Stolpec1]/[Stolpec2])

Vrne pomišljaj, kadar je vrednost napaka

Na vrh strani

Formule za datum in čas

S temi formulami lahko izvajate izračune na osnovi datumov in časa, na primer dodajanje dni, mesecev ali let k datumu, izračunavanje razlike med dvema datumoma in pretvarjanje časa v decimalno vrednost.

Vsi datumi

Če želite k datumu dodati dneve, uporabite operator za seštevanje (+).

Opomba: Ko upravljate datume, mora biti vrsta vrnjenega stolpca nastavljena na Datum in čas.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9.6. 2007

15

=[Stolpec1]+[Stolpec2]

K datumu so dodani 3 dnevi: 9.6. 2007 (12.6. 2007)

10.12. 2008

54

=[Stolpec1]+[Stolpec2]

K datumu je dodano 54 dni: 10.12. 2008 (2.2. 2009)

Če želite k datumu dodati mesece, uporabite funkcije DATE, YEAR, MONTH in DAY.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9.6. 2007

15

=DATE(YEAR([Stolpec1]),MONTH([Stolpec1])+[Stolpec2],DAY([Stolpec1]))

K datumu so dodani 3 meseci: 9.6. 2007 (9.9. 2007)

10.12. 2008

25

=DATE(YEAR([Stolpec1]),MONTH([Stolpec1])+[Stolpec2],DAY([Stolpec1]))

K datumu je dodanih 25 mesecev: 10.12. 2008 (10.1. 2011)

Če želite k datumu dodati leta, uporabite funkcije DATE, YEAR, MONTH in DAY.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

9.6. 2007

15

=DATE(YEAR([Stolpec1])+[Stolpec2],MONTH([Stolpec1]),DAY([Stolpec1]))

K datumu so dodana 3 leta: 9.6. 2007 (9.6. 2010)

10.12. 2008

25

=DATE(YEAR([Stolpec1])+[Stolpec2],MONTH([Stolpec1]),DAY([Stolpec1]))

K datumu je dodanih 25 let 10.12. 2008 (10.12. 2033)

Če želite k datumu dodati kombinacijo dni, mesecev in let, uporabite funkcije DATE, YEAR, MONTH in DAY.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

9.6. 2007

=DATE(YEAR([Stolpec1])+3,MONTH([Stolpec1])+1,DAY([Stolpec1])+5)

K datumu so dodana 3 leta, 1 mesec in 5 dni: 9.6. 2007 (14.7. 2010)

10.12. 2008

=DATE(YEAR([Stolpec1])+1,MONTH([Stolpec1])+7,DAY([Stolpec1])+5)

K datumu je dodano 1 leto, 7 mesecev in 5 dni: 10.12. 2008 (15.7. 2010)

Računanje razlike med dvema datumoma

Pri izračunu uporabite funkcijo DATEDIF.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATEDIF([Stolpec1], [Stolpec2],"d")

Vrnjeno je število dni med datumoma (1626)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATEDIF([Stolpec1], [Stolpec2],"ym")

Vrnjeno je število mesecev med datumoma, letni del se prezre (5)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATEDIF([Stolpec1], [Stolpec2],"yd")

Vrnjeno je število dni med datumoma, letni del se prezre (165)

Računanje razlike med dvema urama

Če želite, da je rezultat predstavljen v standardnem zapisu časa (ure:minute:sekunde), uporabite operator za odštevanje (-) in funkcijo TEXT. Če želite, da bo metoda delovala, ure ne smejo presegati števila 24, minute in sekunde pa ne 60.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

09.06. 2007 10:35 AM

09.06. 2007 3:30 PM

=TEXT([Stolpec2]-[Stolpec1],"h")

Ur med časoma (4)

09. 06. 2007 10:35 AM

09.06. 2007 3:30 PM

=TEXT([Stolpec2]-[Stolpec1],"h:mm")

Ur in minut med časoma (4:55)

09. 06. 2007 10:35 AM

09.06. 2007 3:30 PM

=TEXT([Stolpec2]-[Stolpec1],"h:mm:ss")

Ur, minut in sekund med časoma (4:55:00)

Če želite prikazati rezultat, ki je osnovan na eni časovni enoti, uporabite funkcijo INT ali funkcije HOUR, MINUTE ali SECOND.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

09.06. 2007 10:35 AM

10.06. 2007 3:30 PM

=INT(([Stolpec2]-[Stolpec1])*24)

Vseh ur med časoma (28)

09. 06. 2007 10:35 AM

10.06. 2007 3:30 PM

=INT(([Stolpec2]-[Stolpec1])*1440)

Vseh minut med časoma (1735)

09. 06. 2007 10:35 AM

10.06. 2007 3:30 PM

=INT(([Stolpec2]-[Stolpec1])*86400)

Vseh sekund med časoma (104100)

09. 06. 2007 10:35 AM

10.06. 2007 3:30 PM

=HOUR([Stolpec2]-[Stolpec1])

Ur med časoma, ko razlika ne presega 24 (4)

09.06. 2007 10:35 AM

10.06. 2007 3:30 PM

=MINUTE([Stolpec2]-[Stolpec1])

Minut med časoma, ko razlika ne presega 60 (55)

09.06. 2007 10:35 AM

10.06. 2007 3:30 PM

=SECOND([Stolpec2]-[Stolpec1])

Sekund med časoma, ko razlika ne presega 60 (0)

Pretvorba ure

Če želite ure pretvoriti iz standardnega zapisa časa v decimalni zapis, uporabite funkcijo INT.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

10:35 AM

=([Stolpec1]-INT([Stolpec1]))*24

Število ur od 12:00 AM (10,583333)

12:15 PM

=([Stolpec1]-INT([Stolpec1]))*24

Število ur od 12:00 AM (12,25)

Če želite ure pretvoriti iz decimalnega zapisa v standarden zapis časa (ure:minute:sekunde), uporabite operator za deljenje in funkcijo TEXT.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

23:58

=TEXT(Stolpec1/24, "hh:mm:ss")

Ur, minut in sekund od 12:00 AM (00:59:55)

2:06

=TEXT(Stolpec1/24, "h:mm")

Ur in minut od 12:00 AM (0:05)

Vstavljanje julijanskih datumov

Julijanski datum se sklicuje na datumsko obliko, ki je kombinacija tekočega leta in števila dni od začetka leta. 1. januar, 2007 je prikazan kot 2007001 in 31 december, 2007, je prikazan kot 2007365. Ta oblika ni osnovana na julijanskem koledarju.

Če želite datum pretvoriti v julijanski datum, uporabite funkciji TEXT in DATEVALUE.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

23.6. 2007

=TEXT([Stolpec1],"yy")&TEXT(([Stolpec1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Stolpec1],"yy"))+1),"000")

Julijanska oblika datuma z dvema števkama za leto (07174)

23.6. 2007

=TEXT([Stolpec1],"yyyy")&TEXT(([Stolpec1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Stolpec1],"yy"))+1),"000")

Julijanska oblika datuma s štirimi števkami za leto (2007174)

Če želite datum pretvoriti v julijanski datum, ki se uporablja v astronomiji, uporabite konstanto 2415018,50. Formula deluje samo za datume po 1.3. 1901. Seveda, če uporabljate datumski sistem »1900«.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

23.6. 2007

=[Stolpec1]+2415018,50

Julijanska oblika datuma, ki se uporablja v astronomiji (2454274,50)

Prikaz datumov kot dni v tednu

Če želite datume pretvoriti v besedilo za dni v tednu, uporabite funkciji TEXT in WEEKDAY.

Stolpec1

Formula

Opis (možen rezultat)

19-feb-2007

=TEXT(WEEKDAY([Stolpec1]), "dddd")

Izračuna dan v tednu za datum in vrne polno ime dneva (ponedeljek)

3-jan-2008

=TEXT(WEEKDAY([Stolpec1]), "ddd")

Izračuna dan v tednu za datum in vrne skrajšano ime dneva (čet)

Na vrh strani

Matematične formule

S temi formulami lahko izvedete različna matematična izračunavanja, na primer seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje števil. Nadalje lahko izračunate mediano števil, zaokrožite število in preštejete vrednosti.

Seštevanje števil

Če želite dodati števila v dva ali več zaporednih stolpcev, uporabite operator za seštevanje (+) ali funkcijo SUM.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

18

17

16

=[Stolpec1]+[Stolpec2]+[Stolpec3]

Vrednosti doda v prve tri stolpce (15)

18

17

16

=SUM([Stolpec1],[Stolpec2],[Stolpec3])

Vrednosti doda v prve tri stolpce (15)

18

17

16

=SUM(IF([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]-[Stolpec2], 10), [Stolpec3])

Če je Stolpec1 večji kot Stolpec2, doda razliko in Stolpec3. Drugače doda 10 in Stolpec3 (5)

Odštevanje števil

Če želite odšteti števila v dveh ali več zaporednih stolpcih, uporabite operator za odštevanje (-) ali funkcijo SUM z negativnimi števili.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

15.000

9000

-8000

=[Stolpec1]-[Stolpec2]

Odšteje 9000 od 15000 (6000)

15.000

9000

-8000

=SUM([Stolpec1],[Stolpec2],[Stolpec3])

Števila doda skupaj z negativnimi vrednostmi (16000) v prve tri stolpce

Izračun razlike med dvema številoma in prikaz razlike v obliki odstotka

Uporabite operatorja za odštevanje (-) in deljenje (/) ali funkcijo ABS.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

2342

2500

=([Stolpec2]-[Stolpec1])/ABS([Stolpec1])

Sprememba v odstotkih (6,75% ali 0,06746)

Množenje števil

Če želite števila v dveh ali več zaporednih stolpcih zmnožiti, uporabite operator za množenje (*) ali funkcijo PRODUCT.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

17

14

=[Stolpec1]*[Stolpec2]

Zmnoži števili v prvih dveh stolpcih (10)

17

14

=PRODUCT([Stolpec1], [Stolpec2])

Zmnoži števili v prvih dveh stolpcih (10)

17

14

=PRODUCT([Stolpec1],[Stolpec2],2)

Zmnoži števili v prvih dveh stolpcih in ju pomnoži s številom 2 (20)

Deljenje števil

Če želite števila v dveh ali več zaporednih stolpcih deliti, uporabite operator za deljenje (/).

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

15.000

12

=[Stolpec1]/[Stolpec2]

15000 deli z 12 (1250)

15.000

12

=([Stolpec1]+10000)/[Stolpec2]

Sešteje 15000 in 10000 in nato vsoto deli z 12 (2083)

Računanje povprečja števil

Povprečni vrednosti pravimo tudi aritmetična sredina. Če želite izračunati povprečno vrednost števil v dveh ali več zaporednih stolpcih, uporabite funkcijo AVERAGE.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

18

17

16

=AVERAGE([Stolpec1], [Stolpec2],[Stolpec3])

Povprečna vrednost števil v prvih treh stolpcev (5)

18

17

16

=AVERAGE(IF([Stolpec1]>[Stolpec2], [Stolpec1]-[Stolpec2], 10), [Stolpec3])

Če je Stolpec1 večji kot Stolpec2, izračunajte povprečno vrednost razlike in Stolpca3. Drugače izračunajte povprečje vrednosti 10 in Stolpca3 (2.5)

Računanje srednje vrednosti števil

Mediana je srednja vrednost urejenega obsega števil. S funkcijo MEDIAN lahko izračunate mediano skupine števil.

A

B

C

D

E

F

Formula

Opis (rezultat)

10

7

9

27

0

16

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Mediana števil v prvih šestih stolpcih (8)

Računanje najmanjšega ali največjega števila v obsegu

Če želite izračunati najmanjše ali največje število v dveh ali več zaporednih stolpcih, uporabite funkciji MIN in MAX.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

10

7

9

=MIN([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Najmanjše število (7)

10

7

9

=MAX([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Največje število (10)

Štetje vrednosti

Če želite prešteti številske vrednosti, uporabite funkcijo COUNT.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

Jablana

12.12. 2007

=COUNT([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Prešteje število stolpcev, v katerih so številske vrednosti. Izloči datumske in časovne, besedilne ter ničelne vrednosti (0)

€12

#DEL/0!

1,01

=COUNT([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Prešteje število stolpcev, v katerih so številske vrednosti, vendar izloči napačne in logične vrednosti (2)

Povečanje ali zmanjšanje števila za odstotek

Z operatorjem za odstotke (%) izvedite ta izračun.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

23

3%

=[Stolpec1]*(1+5%)

Poveča število v Stolpcu1 za 5% (24,15)

23

3%

=[Stolpec1]*(1+[Stolpec2])

Poveča število v Stolpcu1 za vrednost Stolpca2 v odstotkih: 3% (23,69)

23

3%

=[Stolpec1]*(1-[Stolpec2])

Zmanjša število v Stolpcu1 za vrednost Stolpca2 v odstotkih: 3% (22,31)

Potenciranje števila na potenco

Izračun izvedite z eksponentnim operatorjem (^) ali funkcijo POWER.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

17

14

=[Stolpec1]^[Stolpec2]

Izračuna pet na drugo potenco (25)

17

15

=POWER([Stolpec1], [Stolpec2])

Izračuna pet na tretjo potenco (125)

Zaokroževanje števila

Če želite število zaokrožiti, uporabite funkciji ROUNDUP, ODD ali funkcijo EVEN.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUNDUP([Stolpec1],0)

Zaokroži 20,3 navzgor do najbližjega celega števila (21)

-5,9

=ROUNDUP([Stolpec1],0)

-5,9 zaokroži navzgor na najbližje celo število (-5)

12,5493

=ROUNDUP([Stolpec1],2)

Zaokroži 12,5493 navzgor do najbližje stotine, na dve decimalni mesti (12,55)

20,3

=EVEN([Stolpec1])

Zaokroži 20,3 navzgor do najbližjega sodega števila (22)

20,3

=ODD([Stolpec1])

Zaokroži 20,3 navzgor do najbližjega lihega števila (21)

Če pa želite število zaokrožiti navzdol, uporabite funkcijo ROUNDDOWN.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUNDDOWN([Stolpec1],0)

20,3 zaokroži navzdol na najbližje celo število (20)

-5,9

=ROUNDDOWN([Stolpec1],0)

-5,9 zaokroži navzdol na najbližje celo število (-6)

12,5493

=ROUNDDOWN([Stolpec1],2)

12,5493 zaokroži navzdol na dve decimalni mesti (12,54)

Če želite število zaokrožiti na najbližje število ali ulomek, uporabite funkcijo ROUND.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

20,3

=ROUND([Stolpec1],0)

20,3 zaokroži navzdol. ker je ulomljeni del manjši kot ,5 (20)

5,9

=ROUND([Stolpec1],0)

5,9 zaokroži navzgor, ker je ulomljeni del večji kot ,5 (6)

-5,9

=ROUND([Stolpec1],0)

-5,9 zaokroži navzdol, ker je ulomljeni del manjši kot -,5 (-6)

1,25

=ROUND([Stolpec1], 1)

Zaokroži število na najbližjo desetino (eno decimalno mesto). Ker je del, ki naj bi bil zaokrožen, enak 0,05 ali večji, se število zaokroži navzgor (rezultat: 1,3)

30,452

=ROUND([Stolpec1], 2)

Zaokroži število na najbližjo stotino (dve decimalni mesti). Ker je del, ki naj bi bil zaokrožen, enak 0,002 ali manjši kot 0,005, se število zaokroži navzdol (rezultat: 30,45)

Če želite število zaokrožiti na pomembno števko večjo kot 0, uporabite funkcije ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT in LEN.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

5492820

=ROUND([Stolpec1],3-LEN(INT([Stolpec1])))

Število zaokroži na 3 pomembne števke (5490000)

22230

=ROUNDDOWN([Stolpec1],3-LEN(INT([Stolpec1])))

Zaokroži najnižje število navzdol na 3 pomembne števke (22200)

5492820

=ROUNDUP([Stolpec1], 5-LEN(INT([Stolpec1])))

Zaokroži najvišje število navzgor na 5 pomembnih števk (5492900)

Na vrh strani

Formule za besedilo

S temi formulami lahko upravljate besedilo na primer združevanje ali nizanje vrednosti iz več stolpcev, primerjanje vsebine stolpcev, odstranjevanje znakov ali presledkov in ponavljanje znakov.

Spreminjanje velikih in malih črk

Če želite spremeniti velike ali male črke besedila, uporabite funkcijo UPPER, LOWER, ali PROPER.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

tina Makovec

=UPPER([Stolpec1])

Besedilo spremeni v velike črke (TINA MAKOVEC)

tina Makovec

=LOWER([Stolpec1])

Besedilo spremeni v male črke (tina makovec)

tina Makovec

=PROPER([Stolpec1])

Besedilo spremeni na velikost črk za naslov (Tina Makovec)

Kombiniranje imen in priimkov

Če želite združiti ime in priimek, uporabite operator et (&) ali funkcijo CONCATENATE.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

Rok

Palčič

=[Stolpec1]&[Stolpec2]

Združi oba niza (RokPalčič)

Rok

Palčič

=[Stolpec1]&" "&[Stolpec2]

Združi oba niza in ju loči s presledkom (Rok Palčič)

Rok

Palčič

=[Stolpec2]&", "&[Stolpec1]

Združi oba niza, ločena z vejico in presledkom (Palčič, Rok)

Rok

Palčič

=CONCATENATE([Stolpec2], ",", [Stolpec1])

Združi oba niza in ju loči z vejico (Palčič,Rok)

Kombinacija besedila in številk iz različnih stolpcev

Če želite združiti besedilo in števila, uporabite funkcijo CONCATENATE, operator et (&), ali pa uporabite funkcijo TEXT in operator et.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

Cajhen

28

=[Stolpec1]&" je prodal "&[Stolpec2]&" enot."

Vsebino zgoraj združi v izrek (Cajhen je prodal 28 enot.)

Stražar

40%

=[Stolpec1]&" je prodal "&TEXT([Stolpec2],"0%")&" od skupne prodaje."

Vsebino zgoraj združi v izrek (Stražar je prodal 40% od skupne prodaje.)

Opomba: Funkcija TEXT priloži oblikovano vrednost Stolpca2 namesto temeljne vrednosti, ki je ,4.

Cajhen

28

=CONCATENATE([Stolpec1]," je prodal ",[Stolpec2]," enot.")

Vsebino zgoraj združi v izrek (Cajhen je prodal 28 enot.)

Kombinacija besedila z datumom ali uro

Če želite združiti besedilo z datumom ali časom, uporabite funkcijo TEXT in operator et (&).

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (rezultat)

Datum obračuna

5-jun-2007

="Datum računa: "&TEXT([Stolpec2], "d-mmm-yyyy")

Besedilo združi z datumom (Datum računa: 5-jun-2007)

Datum obračuna

5-jun-2007

=[Stolpec1]&" "&TEXT([Stolpec2], "mmm-dd-yyyy")

Besedilo in datume iz različnih stolpcev združi v en stolpec (Datum zaračunavanja 05-jun-2007)

Primerjava vsebin stolpcev

Če želite primerjati stolpec z drugim stolpcem ali s seznamom vrednosti, uporabite funkciji EXACT in OR.

Stolpec1

Stolpec2

Formula

Opis (možen rezultat)

BD122

BD123

=EXACT([Stolpec1],[Stolpec2])

Primerja vsebino prvih dveh stolpcev (Ne)

BD122

BD123

=EXACT([Stolpec1], "BD122")

Primerja vsebino Stolpca1 in niza »BD122« (Da)

Preverjanje, ali se vrednost stolpca ali del stolpca ujema s specifičnim besedilom

Če želite preveriti ali se vrednost stolpca ali njen del ujema z navedenim besedilom, uporabite funkcije IF, FIND, SEARCH in ISNUMBER.

Stolpec1

Formula

Opis (možen rezultat)

Makovec

=IF([Stolpec1]="Makovec", "V redu", "Ni v redu")

Preveri, ali je Stolpec1 Makovec (V redu)

Makovec

=IF(ISNUMBER(FIND("v",[Stolpec1])), "V redu", "Ni v redu")

Preveri, če je v Stolpcu1 črka »v« (V redu)

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Stolpec1]))

Preveri, ali je v Stolpcu1 BD (Da)

Štetje nepraznih stolpcev

Če želite prešteti stolpce, ki niso prazni, uporabite funkcijo COUNTA.

Stolpec1

Stolpec2

Stolpec3

Formula

Opis (rezultat)

Prodaja

19

=COUNTA([Stolpec1], [Stolpec2])

Prešteje število stolpcev, ki niso prazni (2)

Prodaja

19

=COUNTA([Stolpec1], [Stolpec2], [Stolpec3])

Prešteje število stolpcev, ki niso prazni (2)

Odstranjevanje znakov iz besedila

Če želite znake odstraniti iz besedila, uporabite funkcije LEN, LEFT in RIGHT.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

Vitamin A

=LEFT([Stolpec1],LEN([Stolpec1])-2)

Vrne 7 (9-2) znakov z začetkom na levi (Vitamin)

Vitamin B1

=RIGHT([Stolpec1], LEN([Stolpec1])-8)

Vrne 2 (10-8) znaka z začetkom na desni (B1)

Odstranjevanje presledkov z začetka ali konca stolpca

Če želite iz stolpca odstraniti presledke, uporabite funkcijo TRIM.

Stolpec1

Formula

Opis (rezultat)

 Pozdravljeni!

=TRIM([Stolpec1])

Odstrani presledke na začetku in koncu (Pozdravljeni!)

Ponovitev znaka v stolpcu

Če želite v stolpcu znak ponoviti, uporabite funkcijo REPT

Formula

Opis (rezultat)

=REPT(".",3)

Piko ponovi trikrat (...)

=REPT("-",10)

Pomišljaj ponovi desetkrat (----------)

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×