Prilagajanje traku

S prilagoditvami lahko trak prilagodite svojim željam. Ustvarjate lahko na primer zavihke in skupine po meri, v katerih so pogosto uporabljeni ukazi.

Pomembno   Prilagoditve traku veljajo le v tistem programu sistema Microsoft Office, v katerem prilagajate trak. Prilagoditve ne bodo uporabljene v vseh programih sistema Office.

Vrstni red privzetih zavihkov in skupin, vgrajenih v sistem Microsoft Office 2010, lahko preimenujete in spremenite. Ne morete pa preimenovati privzetih ukazov, spreminjati ikon, povezanih s temi privzetimi ukazi, ali spremeniti vrstnega reda teh ukazov. Privzeti ukazi imajo sivo obarvano besedilo.

Če želite dodati ukaze skupini, morate dodati skupino po meri na privzeti zavihek ali nov zavihek po meri. Da lažje prepoznate zavihek ali skupino po meri in jo ločite od privzetega zavihka ali skupine, imajo zavihki in skupine po meri na seznamu Prilagajanje traku za imenom napis (Po meri); vendar ta napis ni prikazan na traku.

Ukazi, dodani v novo skupino na privzetem zavihku

1. Privzeti zavihek in skupina imata ukaze, ki jih ni mogoče spreminjati.

2. Skupina po meri na privzetem zavihku z dodanimi novimi ukazi. Te nove ukaze je mogoče spremeniti.

Če želite začeti prilagajati trak, glejte spodnje korake.

Kaj želite narediti?

Ogled videoposnetkov s prikazom prilagajanja traku

Prenos brezplačnih trakov po meri

Odpiranje okna »Prilagajanje traku«

Delo z zavihki

Dodajanje zavihka po meri

Preimenovanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

Skrivanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

Spreminjanje vrstnega reda privzetih zavihkov ali zavihkov po meri

Odstranjevanje zavihka po meri

Delo s skupinami

Dodajanje skupine po meri na zavihek

Preimenovanje privzete skupine ali skupine po meri

Spreminjanje vrstnega reda privzetih skupin in skupin po meri

Odstranjevanje privzete skupine ali skupine po meri

Zamenjava privzete skupine s skupino po meri

Delo z ukazi

Dodajanje ukazov v skupino po meri

Odstranjevanje ukaza iz skupine po meri

Preimenovanje ukaza, ki ste ga dodali v skupino po meri

Spreminjanje vrstnega reda ukazov v skupinah po meri

Ponastavitev traku

Ponastavitev traku na privzete nastavitve

Ponastavitev le izbranega zavihka

Izvoz prilagojenega traku

Uvoz prilagojenega traku

Ogled videoposnetkov s prikazom prilagajanja traku

Oglejte si niz videoposnetkov s prikazom, kako prilagodite trak, in sicer tukaj: Videoposnetek: Prilagajanje traku.

Na vrh strani

Prenos brezplačnih trakov po meri

Prenesite brezplačne trakove po meri za Microsoft Office 2010, s katerimi boste povečali svojo učinkovitost. Ti traki imajo nov zavihek po meri, imenovan Priljubljene. Zavihek Priljubljene smo ustvarili na podlagi povratnih informacij uporabnikov o tem, katere ukaze najpogosteje uporabljajo v programih sistema Microsoft Office. Te prilagojene trakove lahko uporabljate takšne, kot so, ali kot izhodišče za prilagajanje traku svojim željam.

Na vrh strani

Odpiranje okna »Prilagajanje traku«

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. V razdelku Pomoč kliknite Možnosti.

 3. Kliknite Prilagodi trak.

Namig   Do okna Prilagajanje traku pridete tudi tako, da z desno tipko miške kliknete poljuben zavihek na traku in nato kliknete Prilagajanje traku.

Na vrh strani

Delo z zavihki

Dodajanje zavihka po meri

Ko kliknete Nov zavihek, dodate zavihek in skupino po meri. Ukaze lahko dodajate le v skupine po meri.

 1. V oknu Prilagajanje traku na seznamu Prilagajanje traku kliknite Nov zavihek.

Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 1. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Če želite dodati ukaze v skupino po meri, glejte razdelek Dodajanje ukazov v skupino po meri.

Na vrh strani

Preimenovanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki ga želite preimenovati.

Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 1. Kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

 2. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Skrivanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

Skrijete lahko tako zavihke po meri kot tudi privzete zavihke, odstranite pa lahko le zavihke po meri.

Opomba   Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku počistite potrditveno polje ob privzetem zavihku ali zavihku po meri, ki ga želite skriti.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda privzetih zavihkov ali zavihkov po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki ga želite premakniti.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavite želenega vrstnega reda.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Odstranjevanje zavihka po meri

Skrijete lahko tako zavihke po meri kot tudi privzete zavihke, odstranite pa lahko le zavihke po meri.

Opomba   Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki ga želite odstraniti.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Odstrani.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Delo s skupinami

Dodajanje skupine po meri na zavihek

Skupino po meri lahko dodate na zavihek po meri ali privzeti zavihek.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki mu želite dodati skupino.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Nova skupina.

 3. Če želite preimenovati skupino Nova skupina (po meri), z desno tipko miške kliknite skupino, kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

  Opomba   Lahko dodate tudi ikono, ki naj predstavlja skupino po meri. Kliknite skupino po meri in nato kliknite Preimenuj. Če želite več informacij o tem, za kaj se ikona uporablja, glejte razdelek Zakaj vidim zeleno žogo na traku?.

 4. Če želite skriti oznake za ukaze, ki jih dodajate v to skupino po meri, z desno tipko miške kliknite skupino in nato kliknite Skrij oznake ukazov.

  Opomba   Če želite prikazati oznake za ukaze v skupini po meri, ko ste jih skrili, z desno tipko miške kliknite skupino in nato kliknite Pokaži oznake ukazov.

 5. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Če želite dodati ukaze v skupino po meri, glejte razdelek Dodajanje ukazov v skupino po meri.

Na vrh strani

Preimenovanje privzete skupine ali skupine po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek ali skupino, ki jo želite preimenovati.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

  Opomba   Pri preimenovanju skupine po meri lahko kliknete tudi ikono, ki naj predstavlja to skupino.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda privzetih skupin in skupin po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite skupino, ki jo želite premakniti.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavite želenega vrstnega reda.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Odstranjevanje privzete skupine ali skupine po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite skupino, ki jo želite odstraniti.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Odstrani.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Zamenjava privzete skupine s skupino po meri

Iz privzete skupine, ki je vgrajena v sistem Microsoft Office, ni mogoče odstraniti ukaza. Lahko pa ustvarite skupino po meri, v kateri so le želeni ukazi, in z njo nadomestite privzeto skupino.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite privzeti zavihek, kamor želite dodati skupino po meri.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Nova skupina.

 3. Z desno tipko miške kliknite novo skupino in nato kliknite Preimenuj.

 4. Vnesite ime nove skupine in izberite ikono, ki bo predstavljala novo skupino, ko bo velikost traku spremenjena.

 5. Na seznamu Ukaze izberite iz kliknite Glavni zavihki.

 6. Kliknite znak plus (+) zraven privzetega zavihka, na katerem je skupina, ki jo želite prilagoditi.

 7. Kliknite znak plus (+) zraven privzete skupine, ki jo želite prilagoditi.

 8. Kliknite ukaz, ki ga želite dodati v skupino po meri, in nato kliknite Dodaj.

Opomba   Ni vam treba dodati vseh ukazov. Dodate lahko le tiste, ki jih želite.

 1. Z desno tipko miške kliknite privzeto skupino in nato kliknite Odstrani.

Opomba   Privzeto skupino lahko znova ponastavite, tako da ponastavite trak, toda če želite v prihodnje spet uporabljati skupino po meri, jo najprej izvozite.

Na vrh strani

Delo z ukazi

Ukaze je mogoče dodati le v skupino po meri, ki je pod zavihkom po meri ali privzetim zavihkom. Ukazov ni mogoče dodajati v privzeto skupino. Preimenovati je mogoče le ukaze, ki ste jih dodali v skupine po meri. Če želite videti, kako posodobite privzeto skupino, glejte razdelek Zamenjava privzete skupine s skupino po meri.

Dodajanje ukazov v skupino po meri

Opomba   Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite skupino po meri, ki ji želite dodati ukaze.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Na seznamu Ukaze izberite iz kliknite seznam, s katerega želite dodati ukaze, na primer Priljubljeni ukazi ali Vsi ukazi.

  Seznam »Ukaze izberite iz«

 3. Kliknite ukaz na seznamu, ki ste ga izbrali.

 4. Kliknite Dodaj.

 5. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Opomba   Ukaz lahko tudi preimenujete in dodate ikono, ki naj predstavlja ukaz. Kliknite ukaz in nato kliknite Preimenuj. Če želite več informacij o tem, za kaj se ikona uporablja, glejte razdelek Zakaj vidim zeleno žogo na traku?.

Na vrh strani

Odstranjevanje ukaza iz skupine po meri

Ukaze je mogoče odstraniti le iz skupine po meri.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite ukaz, ki ga želite odstraniti.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Odstrani.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Preimenovanje ukaza, ki ste ga dodali v skupino po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite ukaz, ki ga želite preimenovati.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

  Opomba   Pri preimenovanju ukaza, ki ste ga dodali v skupino po meri, lahko kliknete tudi ikono, ki naj predstavlja ta ukaz.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda ukazov v skupinah po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite ukaz, ki ga želite premakniti.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavite želenega vrstnega reda.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Ponastavitev traku

Vse zavihke na traku ali le izbrane zavihke lahko ponastavite na njihovo izvirno stanje. Pri ponastavitvi vseh zavihkov na traku ponastavite tudi orodno vrstico za hitri dostop, tako da so v njej prikazani le privzeti ukazi.

Ponastavitev traku na privzete nastavitve

Pomembno   Ko kliknete Ponastavi vse prilagoditve, ponastavite na privzete nastavitve tako trak kot orodno vrstico za hitri dostop.

 1. V oknu Prilagajanje traku kliknite Ponastavi.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Ponastavi vse prilagoditve.

Na vrh strani

Ponastavitev le izbranega zavihka

Na privzete nastavitve je mogoče ponastaviti le privzete zavihke.

 1. V oknu Prilagajanje traku izberite privzeti zavihek, ki ga želite ponastaviti na privzete nastavitve.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Ponastavi in nato Ponastavi le izbrani zavihek traku.

Na vrh strani

Izvoz prilagojenega traku

Prilagoditve traku in orodne vrstice za hitri dostop lahko izvozite v datoteko, ki jo lahko uvozi in uporablja sodelavec ali uporabnik drugega računalnika.

 1. V oknu Prilagajanje traku kliknite Uvozi/izvozi.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Izvozi vse prilagoditve.

Na vrh strani

Uvoz prilagojenega traku

Datoteke s prilagoditvami lahko uvozite, da zamenjate trenutno postavitev traku in orodne vrstice za hitri dostop. Ker lahko uvozite prilagoditve, lahko tako zagotovite enak videz programov sistema Microsoft Office pri sodelavcih ali v drugih računalnikih.

Pomembno   Če uvozite datoteko s prilagoditvami traku, izgubite vse prejšnje prilagoditve traku in orodne vrstice za hitri dostop. Če mislite, da boste morda želeli povrniti trenutne prilagoditve, jih izvozite, preden uvozite kakršne koli nove prilagoditve.

 1. V oknu Prilagajanje traku kliknite Uvozi/izvozi.

  Opomba   Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Uvozi datoteko s prilagoditvami.

Na vrh strani

Velja za: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Spremeni jezik