Prilagajanje traku

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

S prilagoditvami lahko trak prilagodite svojim željam. Ustvarjate lahko na primer zavihke in skupine po meri, v katerih so pogosto uporabljeni ukazi.

Pomembno : Prilagoditve traku veljajo le v tistem programu sistema Microsoft Office, v katerem prilagajate trak. Prilagoditve ne bodo uporabljene v vseh programih sistema Office.

Vrstni red privzetih zavihkov in skupin, vgrajenih v sistem Microsoft Office 2010, lahko preimenujete in spremenite. Ne morete pa preimenovati privzetih ukazov, spreminjati ikon, povezanih s temi privzetimi ukazi, ali spremeniti vrstnega reda teh ukazov. Privzeti ukazi imajo sivo obarvano besedilo.

Če želite dodati ukaze skupini, morate dodati skupino po meri na privzeti zavihek ali nov zavihek po meri. Da lažje prepoznate zavihek ali skupino po meri in jo ločite od privzetega zavihka ali skupine, imajo zavihki in skupine po meri na seznamu Prilagajanje traku za imenom napis (Po meri); vendar ta napis ni prikazan na traku.

Ukazi, dodani v novo skupino na privzetem zavihku

1. privzeti zavihek in skupino, ki so ukazi, ki jih ni mogoče spremeniti

2. «skupina» po meri v privzeti zavihek, ki so novi ukazi, dodani. Te nove ukaze, ki jih je mogoče spreminjati.

Če želite začeti prilagajati trak, glejte spodnje korake.

Kaj želite narediti?

Ogled videoposnetkov s prikazom prilagajanja traku

Odpiranje okna »Prilagajanje traku«

Delo z zavihki

Dodajanje zavihka po meri

Preimenovanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

Skrivanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

Spreminjanje vrstnega reda privzetih zavihkov ali zavihkov po meri

Odstranjevanje zavihka po meri

Delo s skupinami

Dodajanje skupine po meri na zavihek

Preimenovanje privzete skupine ali skupine po meri

Spreminjanje vrstnega reda privzetih skupin in skupin po meri

Odstranjevanje privzete skupine ali skupine po meri

Zamenjava privzete skupine s skupino po meri

Delo z ukazi

Dodajanje ukazov v skupino po meri

Odstranjevanje ukaza iz skupine po meri

Preimenovanje ukaza, ki ste ga dodali v skupino po meri

Spreminjanje vrstnega reda ukazov v skupinah po meri

Ponastavitev traku

Ponastavitev traku na privzete nastavitve

Ponastavitev le izbranega zavihka

Izvoz prilagojenega traku

Uvoz prilagojenega traku

Ogled videoposnetkov s prikazom prilagajanja traku

Oglejte si niz videoposnetkov, ki prikazuje, kako prilagodite trak na videoposnetek: prilagajanje traku.

Na vrh strani

Odpiranje okna »Prilagajanje traku«

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. V razdelku Pomoč kliknite Možnosti.

 3. Kliknite Prilagodi trak.

Do okna Prilagajanje traku pridete tudi tako, da z desno tipko miške kliknete poljuben zavihek na traku in nato kliknete Prilagajanje traku.

Na vrh strani

Delo z zavihki

Dodajanje zavihka po meri

Ko kliknete Nov zavihek, dodate zavihek in skupino po meri. Ukaze lahko dodajate le v skupine po meri.

 1. V oknu Prilagajanje traku na seznamu Prilagajanje traku kliknite Nov zavihek.

Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 1. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Če želite dodati ukaze v skupino po meri, glejte razdelek Dodajanje ukazov v skupino po meri.

Na vrh strani

Preimenovanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki ga želite preimenovati.

Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 1. Kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

 2. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Skrivanje privzetega zavihka ali zavihka po meri

Skrijete lahko tako zavihke po meri kot tudi privzete zavihke, odstranite pa lahko le zavihke po meri.

Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku počistite potrditveno polje ob privzetem zavihku ali zavihku po meri, ki ga želite skriti.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda privzetih zavihkov ali zavihkov po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki ga želite premakniti.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavite želenega vrstnega reda.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Odstranjevanje zavihka po meri

Skrijete lahko tako zavihke po meri kot tudi privzete zavihke, odstranite pa lahko le zavihke po meri.

Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki ga želite odstraniti.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Odstrani.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Delo s skupinami

Dodajanje skupine po meri na zavihek

Skupino po meri lahko dodate na zavihek po meri ali privzeti zavihek.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek, ki mu želite dodati skupino.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Nova skupina.

 3. Če želite preimenovati skupino Nova skupina (po meri), z desno tipko miške kliknite skupino, kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

  Dodate lahko tudi ikona predstavlja skupino po meri, kliknite skupino po meri in nato kliknite Preimenuj. Če želite več informacij o tem, kaj je namenjena ikono, si oglejte zakaj se prikazuje zeleno rad na traku?.

 4. Če želite skriti oznake za ukaze, ki jih dodajate v to skupino po meri, z desno tipko miške kliknite skupino in nato kliknite Skrij oznake ukazov.

  Če želite prikazati oznake za ukaze v skupini po meri, ko ste jih skrili, z desno tipko miške kliknite skupino in nato kliknite Pokaži oznake ukazov.

 5. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Če želite dodati ukaze v skupino po meri, glejte razdelek Dodajanje ukazov v skupino po meri.

Na vrh strani

Preimenovanje privzete skupine ali skupine po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite zavihek ali skupino, ki jo želite preimenovati.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

  Pri preimenovanju skupine po meri lahko kliknete tudi ikono, ki naj predstavlja to skupino.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda privzetih skupin in skupin po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite skupino, ki jo želite premakniti.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavite želenega vrstnega reda.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Odstranjevanje privzete skupine ali skupine po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite skupino, ki jo želite odstraniti.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Odstrani.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Zamenjava privzete skupine s skupino po meri

Iz privzete skupine, ki je vgrajena v sistem Microsoft Office, ni mogoče odstraniti ukaza. Lahko pa ustvarite skupino po meri, v kateri so le želeni ukazi, in z njo nadomestite privzeto skupino.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite privzeti zavihek, kamor želite dodati skupino po meri.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Nova skupina.

 3. Z desno tipko miške kliknite novo skupino in nato kliknite Preimenuj.

 4. Vnesite ime nove skupine in izberite ikono, ki bo predstavljala novo skupino, ko bo velikost traku spremenjena.

 5. Na seznamu Ukaze izberite iz kliknite Glavni zavihki.

 6. Kliknite znak plus (+) zraven privzetega zavihka, na katerem je skupina, ki jo želite prilagoditi.

 7. Kliknite znak plus (+) zraven privzete skupine, ki jo želite prilagoditi.

 8. Kliknite ukaz, ki ga želite dodati v skupino po meri, in nato kliknite Dodaj.

Opomba : Ni vam treba dodati vseh ukazov. Dodate lahko le tiste, ki jih želite.

 1. Z desno tipko miške kliknite privzeto skupino in nato kliknite Odstrani.

Privzeto skupino lahko znova ponastavite, tako da ponastavite trak, toda če želite v prihodnje spet uporabljati skupino po meri, jo najprej izvozite.

Na vrh strani

Delo z ukazi

Ukaze je mogoče dodati le v skupino po meri, ki je pod zavihkom po meri ali privzetim zavihkom. Ukazov ni mogoče dodajati v privzeto skupino. Preimenovati je mogoče le ukaze, ki ste jih dodali v skupine po meri. Če želite videti, kako posodobite privzeto skupino, glejte razdelek Zamenjava privzete skupine s skupino po meri.

Dodajanje ukazov v skupino po meri

Opomba : Na seznamu Prilagajanje traku imajo zavihki in skupine po meri za svojim imenom oznako (Po meri), vendar se ta oznaka ne prikaže na traku.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite skupino po meri, ki ji želite dodati ukaze.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Na seznamu ukaze izberite iz kliknite seznam, ki ga želite dodati ukaze iz, na primer Priljubljeni ukazi ali Vsi ukazi.

  Seznam »Ukaze izberite iz«

 3. Kliknite ukaz na seznamu, ki ste ga izbrali.

 4. Kliknite Dodaj.

 5. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Lahko tudi preimenovanje ukaza in dodajte ikona predstavlja ukaz tako, da kliknete ukaz, in nato kliknite Preimenuj. Če želite več informacij o tem, kaj je namenjena ikono, si oglejte zakaj se prikazuje zelen rad na traku?.

Na vrh strani

Odstranjevanje ukaza iz skupine po meri

Ukaze je mogoče odstraniti le iz skupine po meri.

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite ukaz, ki ga želite odstraniti.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Odstrani.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Preimenovanje ukaza, ki ste ga dodali v skupino po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite ukaz, ki ga želite preimenovati.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Preimenuj in vnesite novo ime.

  Pri preimenovanju ukaza, ki ste ga dodali v skupino po meri, lahko kliknete tudi ikono, ki naj predstavlja ta ukaz.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda ukazov v skupinah po meri

 1. V oknu Prilagajanje traku pod seznamom Prilagajanje traku kliknite ukaz, ki ga želite premakniti.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite puščico Navzgor ali Navzdol, dokler ne nastavite želenega vrstnega reda.

 3. Če si želite ogledati prilagoditve in jih shraniti, kliknite V redu.

Na vrh strani

Ponastavitev traku

Vse zavihke na traku ali le izbrane zavihke lahko ponastavite na njihovo izvirno stanje. Pri ponastavitvi vseh zavihkov na traku ponastavite tudi orodno vrstico za hitri dostop, tako da so v njej prikazani le privzeti ukazi.

Ponastavitev traku na privzete nastavitve

Pomembno : Ko kliknete Ponastavi vse prilagoditve, ponastavite na privzete nastavitve tako trak kot orodno vrstico za hitri dostop.

 1. V oknu Prilagajanje traku kliknite Ponastavi.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Ponastavi vse prilagoditve.

Na vrh strani

Ponastavitev le izbranega zavihka

Na privzete nastavitve je mogoče ponastaviti le privzete zavihke.

 1. V oknu Prilagajanje traku izberite privzeti zavihek, ki ga želite ponastaviti na privzete nastavitve.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Ponastavi in nato Ponastavi le izbrani zavihek traku.

Na vrh strani

Izvoz prilagojenega traku

Prilagoditve traku in orodne vrstice za hitri dostop lahko izvozite v datoteko, ki jo lahko uvozi in uporablja sodelavec ali uporabnik drugega računalnika.

 1. V oknu Prilagajanje traku kliknite Uvozi/izvozi.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Izvozi vse prilagoditve.

Na vrh strani

Uvoz prilagojenega traku

Datoteke s prilagoditvami lahko uvozite, da zamenjate trenutno postavitev traku in orodne vrstice za hitri dostop. Uvozite lahko prilagoditve, zato bo videz programov sistema Microsoft Office enak kot pri vaših sodelavcih ali v več računalnikih.

Pomembno : Če uvozite datoteko s prilagoditvami traku, izgubite vse prejšnje prilagoditve traku in orodne vrstice za hitri dostop. Če mislite, da boste morda želeli povrniti trenutne prilagoditve, jih izvozite, preden uvozite kakršne koli nove prilagoditve.

 1. V oknu Prilagajanje traku kliknite Uvozi/izvozi.

  Če želite priti do okna Prilagajanje traku, glejte razdelek Odpiranje okna »Prilagajanje traku«.

 2. Kliknite Uvozi datoteko s prilagoditvami.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×