Prilagajanje privzetih nastavitev za zbirke podatkov

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Različne nastavitve lahko prilagodite za Microsoft Access 2010 zbirke podatkov v kategoriji Nastavitve odjemalca od možnosti. Nastavitve, ki jih naredite v tej kategoriji bo veljala za vse datoteke zbirke podatkov Access, ki je v vašem računalniku. Te nastavitve bodo ne veljajo za spletne zbirke podatkov.

Možnosti nastavitve odjemalca

Kaj želite narediti?

Prilagajanje načina delovanja kazalca in tipke

Nastavitev možnosti prikaza funkcije

Spreminjanje možnosti tiskanja

Nastavitev skupnih možnosti za zbirko podatkov

Prilagajanje dodatnih možnosti za program

Nastavitev možnosti za določen jezik prikaza

Prilagajanje načina delovanja kazalca in tipke

Če želite nastaviti način delovanja kazalca, ko uporabljate nekatere tipke, uporabite spodnje možnosti. Več informacij o tem, kako nastavite način delovanja kazalca značilne za jezik, v razdelku premikanje kazalca na nastavitev možnosti za določen jezik prikaza.

Če želite nastaviti način delovanja kazalca, ko pritisnete tipko ENTER:

Možnost

Opis

Brez premika

Kazalec ohrani v trenutnem polju.

Naslednje polje

Kazalec premakne v naslednje polje. Naslednje polje je privzeto postavljeno desno ali levo od trenutnega polja, odvisno od nastavljene smeri besedila. Ta nastavitev je privzeta izbira.

Naslednji zapis

Premakne kazalec v trenutno polje naslednjega zapisa. Pri ogledu več zapisov je naslednji zapis neposredno pod trenutnim zapisom.

Z možnostmi v razdelku Način delovanja puščičnih tipk prilagodite način delovanja kazalca, kadar uporabljate puščične tipke:

izostri pogled možnosti premikanja puščične tipke

Možnost

Opis

Naslednje polje

Kazalec po pritisku puščične tipke desno ali puščične tipke levo premakne v naslednje ali prejšnje polje, in sicer v skladu z jezikovnimi nastavitvami.

Naslednji znak

Po pritisku puščične tipke desno ali puščične tipke levo premakne kazalec na naslednji ali prejšnji znak v polju.

Kazalec se ustavi v prvem/zadnjem polju

Če je ta možnost izbrana, puščični tipki desno in puščični tipki levo prepreči, da bi se kazalec premaknil iz prvega ali zadnjega polja na prejšnji oziroma naslednji zapis.

Če želite nastaviti način premikanja kazalca v obrazcih in na podatkovnih listih ob uporabi tipk ENTER, TAB in puščičnih tipk, izberite možnost v razdelku Način delovanja ob vnosu v polje:

Možnost

Opis

Izberi celo polje

Izbere celo polje, ko je kazalec v polju.

Pojdi na začetek polja

Premakne se na začetek polja, ko je kazalec v polju.

Pojdi na konec polja

Premakne se na konec polja, ko je kazalec v polju.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti prikaza funkcije

V kategoriji Prikaz lahko prilagodite spodaj navedene nastavitve, da prikažete nekatere uporabne funkcije, na primer animacije in vrstice stanja.

izostren pogled možnosti nastavitve prikaza

Možnost

Opis

Pokaži to število nedavnih dokumentov

Nastavi ali spremeni število nedavno uporabljenih datotek, ki so prikazane v podoknu Nedavna zbirka podatkov.

Vrstica stanja

Prikaže vrstico stanja na dnu Accessovega okna.

Pokaži animacije

Vklopi funkcije animacije, na primer animirano vstavljanje novih stolpcev na podatkovne liste.

Na vrh strani

Spreminjanje možnosti tiskanja

Privzete robove lahko nastavite z možnostmi v razdelku »Tiskanje«. Pred tiskanjem poročila ali podatkovnega lista lahko prilagodite tudi postavitev strani in možnosti tiskanja.

Možnost

Opis

Levi rob

Spremembe privzetih levi rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite zavihek Datoteka , kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Nastavi možnosti tiskanja pogovorno okno.

Desni rob

Spremembe privzetih desni rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Lahko spremenite robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite zavihek Datoteka , kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Priprava strani v pogovornem oknu Natisni .

Zgornji rob

Spremeni privzeto zgornji rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite izberite Datoteka kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Priprava strani v pogovornem oknu Natisni .

Spodnji rob

Spremembe privzetih spodnji rob za podatkovne liste, moduli in nove obrazce in poročila. Uporabite lahko vrednosti od 0 širino ali višino natisnjene strani. Če želite spremeniti robove v obstoječih obrazcev in poročil, kliknite izberite Datoteka kliknite Natisni, znova kliknite Natisni in nato Priprava strani v pogovornem oknu Natisni .

Na vrh strani

Nastavitev skupnih možnosti za zbirko podatkov

Če želite prilagoditi način delovanja Accessa med izvajanjem nekaterih pogostih opravil, uporabite katero koli od teh možnosti:

Možnost

Opis

Prikaži napake uporabniškega vmesnika dodatka

Ta možnost je v razdelku Splošno in je lahko uporabna za razvijalce. Izberite to možnost, če želite, da Access prikaže napake v kodi prilagoditve uporabniškega vmesnika.

Zagotovi povratno informacijo z zvokom

Ima na voljo zvoke, ki so povezani z Microsoft Office Professional 2010 programski dogodki, na primer odpiranje, shranjevanje, tiskanje datotek in prikaz sporočila o napakah. Zvok, ki so povezani z različnimi dogodki, lahko spremenite v pogovornem oknu lastnosti zvokov v nadzorni plošči sistema Windows. Če potrdite ali počistite potrditveno polje zvočni v enem Officeovem programu povratna, ga je tudi vklopite ali izklopite za vse Officeove programe. Če želite spremeniti zvok, ki je povezan z dogodka, odprite mapo zvoki na nadzorni plošči sistema Windows. Računalnik, potrebujete zvočno kartico želite predvajati zvok večina.

Ko se Access zažene, odpri nazadnje uporabljeno zbirko podatkov

Ko je ta možnost izbrana, Access odpre zadnje uporabljeno zbirko podatkov namesto prikaz strani Microsoft Access . Obstajata dva načina odpiranja zadnje uporabljeno zbirko podatkov: v skupni rabi se odpre zadnje uporabljeno zbirko podatkov za v skupni rabi uporabite. To je privzeta nastavitev. Izključno odpre zadnje uporabljeno zbirko podatkov izključno za enega uporabnika.

Privzeto zaklepanje zapisov

Ni zaklepanja Pusti zapise v taki obliki, da jih je mogoče urediti.

Vsi zapisi Zaklene vse zapise v odprtem obrazcu ali na podatkovnem listu in zaklene zapise v vseh temeljnih tabelah. Zapisi ostanejo zaklenjeni, dokler so predmeti odprti.

Urejen zapis Zaklene le zapis, ki ga urejate.

Uporabi štirimestno oblikovanje zapisa letnice

Za to zbirko podatkov Nastavi privzeto obliko letnice za trenutno odprto zbirko podatkov na štirimestno število (llll).

Opomba :  Ta nastavitev je zamenjala nastavitev Za vse zbirke podatkov za trenutno odprto zbirko podatkov.

Za vse zbirke podatkov Nastavi privzeto obliko letnice za vse zbirke podatkov na štirimestno število (llll).

Na vrh strani

Nastavitev možnosti za dejanja iskanja in zamenjave

S spodnjimi možnostmi lahko nastavite način delovanja funkcij »Najdi« in »Najdi/zamenjaj«:

Možnost

Opis

Hitro iskanje

Pregleda trenutno polje in preveri ujemanje celega polja z iskalnim nizom.

Splošno iskanje

Pregleda vsa polja in preveri ujemanje katerega koli dela polja.

Začetek iskanja v polju

Pregleda trenutno polje in preveri ujemanje začetnih znakov v polju.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti prikaza potrditvenih sporočil

Za uporabnike je lahko uporabno, če si lahko ogledajo potrditvena sporočila ob zaključku določenih dejanj. S spodnjimi možnostmi lahko nastavite, katero sporočilo se prikaže:

Možnost

Opis

Spremembe zapisa

Prikaže potrditveno sporočilo, ko spremenite zapis.

Brisanje dokumentov

Prikaže potrditveno sporočilo, ko izbrišete predmet zbirke podatkov.

Poizvedbe za dejanja

Prikaže potrditveno sporočilo, ko v Accessovi zbirki podatkov zaženete poizvedbe za dejanja (dodajanje, posodabljanje, brisanje ali ustvarjanje tabele).

Na vrh strani

Prilagajanje dodatnih možnosti za program

Možnost

Opis

Odpri zbirke podatkov z uporabo zaklepanja na ravni zapisa

Naredi zaklepanje na ravni zapisa za privzeto izbiro za trenutno odprto zbirko podatkov. Če počistite to potrditveno polje, naredite zaklepanje na ravni strani za privzeto izbiro za odprto zbirko podatkov. Možnost, ki jo izberete, velja za podatke na obrazcih, podatkovnih listih in kodo, ki uporablja predmet množice zapisov za ponavljanje skozi zapise. Ta možnost ne velja za poizvedbe za dejanja ali za kodo, ki izvaja množične operacije z izjavami SQL.

Časovna omejitev OLE/DDE (s): Določa dolžino intervala, po katerem Access znova poskusi izvesti neuspeli poskus OLE ali DDE. Veljavne vrednosti: 0-300. Privzeta vrednost: 30.

Interval osveževanja (s): število sekund, po katerem Access samodejno posodobi zapise v pogled podatkovnega lista ali obrazca. Veljavne vrednosti: 0-32, 766. Privzeta vrednost: 60. Vrednost 0, da bi posodobitve.

Število ponovitev posodobitev: kolikokrat Access poskusi shraniti spremenjen zapis, ki je zaklenjena, drugega uporabnika. Veljavne vrednosti: 0-10. Privzeta vrednost: 2.

ODBC interval osveževanja (s): interval, po katerem Access samodejno osveži podatke zbranih prek povezave ODBC. Ta nastavitev začne veljati le, ko je zbirka podatkov v skupni rabi v omrežju. Veljavne vrednosti: 0-32, 766. Privzeta vrednost: 1500. Vrednost nič, da bi posodobitve.

Posodobitev znova intervala (MS): število milisekund, po katerem Access poskusi shraniti spremenjen zapis, ki je zaklenjena, drugega uporabnika. Veljavne vrednosti: 0-1, 000. Privzeta vrednost: 250.

Operacije DDE

Prezri zahteve DDE Accessu omogoči, da prezre zahteve DDE iz drugih programov.

Omogoči osveževanje DDE Omogoči Accessovo posodabljanje povezav DDE v intervalu, določenem v polju Interval osveževanja (s).

Argumenti ukazne vrstice

Vnesite argumente, ki se zaženejo ob zagonu Accessa ali odpiranju Accessove zbirke podatkov.

Na vrh strani

Nastavitev možnosti za prikaz za posamezni jezik

Možnost

Opis

Privzeta smer

Od leve proti desni: Nastavi prikaz novih predmetov v smeri od leve proti desni, običajni za angleško govoreče uporabnike in uporabnike, ki uporabljajo druge evropske jezike. Nastavitev na primer prikaže prvo polje v tabeli, ki se začne v skrajnem levem stolpcu, in doda nova polja desno od stolpca ter postavi polje s številko zapisa in gumbe za krmarjenje v pogledu podatkovnega lista v spodnji levi kot.

Od desne proti levi: Nastavi prikaz novih predmetov v smeri od desne proti levi, običajni za uporabnike jezikov na Bližnjem vzhodu. Nastavitev na primer prikaže prvo polje v tabeli, ki se začne v skrajnem desnem stolpcu, in doda nova polja levo od stolpca ter postavi polje s številko zapisa in gumbe za krmarjenje v pogledu podatkovnega lista v spodnji desni kot.

Uporabi islamski koledar

Če je na voljo, lahko izberete možnost uporabe datumov, ki se ravnajo po luninem koledarju. Če ta možnost ni izbrana, zbirka podatkov uporablja gregorijanski koledar.

Opomba : Dostop do priporoča, da izberete vrsto koledarja, ko prvič ustvarite zbirko podatkov in ne spremenite te nastavitve.

Premikanje kazalca

Vidno: Nastavi premikanje kazalca po dvosmernem besedilu tako, da se kazalec premakne do naslednjega vidnega sosednjega znaka. Če na primer uporabljate puščične tipke za premikanje od desne proti levi po arabskem besedilu in nato po angleškem v istem stavku, se mesto vstavljanja premika v smeri od desne proti levi po arabskem besedilu in nato nadaljuje pri skrajno desnem znaku angleške besede ter nadaljuje premikanje v smeri od desne proti levi.

Logično: Nastavi premikanje kazalca, da se premika po dvosmernem besedilu glede na smer jezika, na katerega naleti. Če na primer uporabljate puščične tipke za premikanje po arabskem besedilu in nato po angleškem v istem stavku, se mesto vstavljanja premika v smeri od desne proti levi po arabskem besedilu in nato začne pri skrajno levem znaku angleške besede ter nadaljuje premikanje v smeri od leve proti desni.

Privzeta tema

Kliknite Prebrskaj in izberite privzeto temo, temo pisav ali barv za zbirko podatkov.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×