Prilagajanje pogledov podatkov in obrazcev s programom SharePoint Designer

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Pogled podatkov je dinamično, jo je mogoče prilagoditi pogled vira podatkov na SharePointovem mestu. SharePoint Designer 2010 pridobi podatke iz vira podatkov v obrazec za jezik XML (Extensible Markup) in prikaže oziroma ponuja vnosa podatkov z uporabo Extensible Stylesheet Language Transformacije (XSLT). Pogled podatkov lahko prikažete podatke iz različnih virov, vključno s SharePointovimi seznami in knjižnice, poizvedb zbirke podatkov, dokumenti XML, spletne storitve in strežniško skripte. Dodajanje in prilagajanje pogledov podatkov z uporabo SharePoint Designer 2010.

SharePoint Designer 2010 vključuje na voljo obogaten nabor orodij, ki jih lahko uporabite, če želite prilagoditi seznama in pogledi podatkov, kot je prikazano tukaj.

Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

WYSIWYG orodja v SharePoint Designer 2010 vstavite Extensible Stylesheet jezik (XSL) neposredno na stran tako, da vam ni treba vedeti XSL za ustvarjanje zmogljivih prilagojenih pogledov podatkov. Če želite prilagoditi kodo, lahko vedno uredite XSL neposredno v pogledu kode v SharePoint Designer 2010.

Obstaja več načinov, kako lahko ustvarite poglede in oblik v SharePoint Designer 2010. Ustvarite lahko pogleda seznama, ki je povezana s SharePointovega seznama ali knjižnice; ustvarite pogled podatkov in povezovanje z istega seznama ali drug vir podatkov; Ustvarite obrazec z dodajanjem pogled podatkov na stran, nato vstavite vsako polje, kot obrazec; in tako dalje. Več informacij o ustvarjanju pogledov in oblike v razdelku Glejte tudi.

Ta rezultat v kombinacijo pogledov seznama (XSLT seznam pogled spletnega gradnika) in pogledi podatkov (podatke iz spletnega gradnika) na strani in medtem ko so razlike med dvema jih prilagodite na podoben način. Ste dodajanje in odstranjevanje stolpcev, uporabite filtre, razvrščanje in združevanje polj, uporabite pogojno oblikovanje, in še več z orodji, ki so na voljo v SharePoint Designer 2010.

V tem članku je opisana najpogostejša prilagoditve, da boste na seznam ali pogledi podatkov z uporabo SharePoint Designer 2010.

V tem članku

Odpiranje seznama in pogledi podatkov

Dodajanje, odstranjevanje in preuredite stolpce

Razvrsti in združi

Filtriranje

Pogojno oblikovanje

Ostranjevanje

Omogočanje urejanja v vrstici

Omogoči asinhrone posodobitve

Dodajanje možnosti orodne vrstice

Uporaba slogov za pogled

Več možnosti prilagajanja

Odpiranje pogledov seznama in podatkov

Pogledi seznama in pogledi podatkov lahko ustvarite in odprli na številne načine, na SharePoint Designer 2010 (kot je razloženo v začetku tega članka). Odprete lahko, na primer v pogledu seznama iz seznama ali knjižnice, ki je trenutno povezano s, ali lahko odprete pogled podatkov na strani mesta, kjer se nahaja. Obe možnosti, ki so v meniju za krmarjenje. (Povezan s seznama ali knjižnice ali katero koli število virov podatkov. Uporabite enega od načinov spodaj za odpiranje pogleda seznama ali pogled podatkov v SharePoint Designer 2010.)

Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

Odpiranje pogleda seznama, povezanega s seznamom

 1. Odprite mesto v SharePoint Designer 2010.

 2. V podoknu Krmarjenje kliknite Seznami in knjižnice.

 3. Odprite seznam z vašim pogledom seznama.

 4. Kliknite zavihek Možnosti, nato pa z možnostmi za urejanje pogleda prilagodite pogled seznama.

  Opomba: Morda boste morali najprej kliknite znotraj pogled za prikaz v pogledu za urejanje možnosti v SharePoint Designer 2010

Odpiranje pogleda podatkov ali pogleda seznama s strani mesta

 1. Odprite mesto v SharePoint Designer 2010.

 2. V podoknu Krmarjenje kliknite Strani mesta.

 3. Odprite stran z vašim pogledom podatkov ali pogledom seznama.

 4. Kliknite zavihek Možnosti, nato pa z možnostmi za urejanje pogleda prilagodite pogled seznama ali podatkov.

  Opomba: Morda morali najprej kliknite znotraj pogled, če želite prikazati v pogledu za urejanje možnosti v SharePoint Designer 2010.

Preostanek članka predvideva, da ste izvedli te korake ali podobne korake, s katerimi ste odprli pogled za urejanje.

Na vrh strani

Dodajanje, odstranjevanje in prerazporejanje stolpcev

Pri prilagajanju pogleda podatkov po navadi najprej dodate ali odstranite stolpce. Ko v pogledu podatkov spreminjate stolpce, dodajate, odstranjujete ali razporejate polja, kot so prikazana v pogledu podatkov. S pogovornim oknom »Uredi stolpce« lahko dodate, odstranite in prerazporedite stolpce ter določite, ali so prikazane vrstice ali stolpci. Stolpce lahko spremenite tudi z ukazi za urejanje tabele na zavihku »Tabela«. Postavitev tabele je opisana v nadaljevanju članka.

Opomba: Urejanje stolpcev ukaz je na voljo le, ko pogled podatkov prikaže podatke v tabeli HTML.

Če želite v pogledu seznama ali podatkov dodati, odstraniti ali prerazporediti stolpce, sledite tem navodilom.

 1. Z pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek možnosti in nato kliknite Dodaj/odstrani stolpce Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 .

  Opomba: Ukaz urejanje stolpcev ni na voljo, če pogled podatkov v tabeli HTML, ki uporablja rowspan ali colspan atribute z vrednostjo, ki je večji od 1.

 2. Odpre se pogovorno okno Urejanje stolpcev .
  Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 3. Izvedite nekaj od tega:

  • Če želite dodati stolpec, izberite polje stolpca v razdelku polja so na voljo in nato kliknite Dodaj.

  • Če želite sočasno izbrati več polj, med klikanjem pridržite CTRL.

  • Če želite odstraniti obstoječi stolpec, izberite stolpec, v razdelku Prikazani stolpci in nato kliknite Odstrani.

  • Če želite sočasno izbrati več polj, med klikanjem pridržite CTRL.

  • Če želite prerazporediti stolpce, izberite stolpec v razdelku Prikazani stolpci in kliknite Premakni gor ali Premakni dol

 4. Kliknite V redu, da uporabite spremembe pogleda.

Opomba: Pogovorno okno Urejanje stolpci prikažejo le polja, ki so vključeni v poizvedbo vira podatkov za pogled podatkov. Vir v dejanskih podatkov lahko vsebuje dodatna polja. Če želite vključiti polja, morate posodobiti poizvedbo vira podatkov.

Več informacij o pogledih podatkov najdete v razdelku Glejte tudi.

Na vrh strani

Razvrščanje in združevanje

Ko razvrščate podatke v pogled podatkov, spremenite vrstni red, v katerem se prikaže podatke tako, da je lažje in obiskovalci vaše strani, če želite razumeti podatke. Vrstni red razvrščanja primeri po abecedi in numerične vrstnim redom. Ustvarite lahko dodatno razvrščanje naročila, v pogovornem oknu Napredno razvrščanje v SharePoint Designer 2010.

Poleg razvrščanja lahko podatke tudi združite. Pri združevanju podatkov lahko za skupino polj prikažete glavo ali nogo v vrstnem redu razvrščanja ter določite, ali je skupina privzeto razširjena ali strnjena. Med ostranjevanjem pogleda lahko skupine tudi obdržite skupaj in prikažete imena stolpcev ali skupno vsoto za vsako skupino.

Razvrščanje stolpcev v pogledu seznama ali podatkov

Z pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek možnosti in nato kliknite razvrščanje in združevanje Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 .

Odpre se pogovorno okno Razvrsti in združi .
Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 1. V razdelku polja so na voljo, kliknite polje, ki ga želite razvrstiti in nato kliknite Dodaj.

 2. V razdelku Razvrsti lastnosti izberite, kako želite razvrstiti polja, tako, da izberete Naraščajoče (od najnižjega do najvišjega) ali Padajoče (od najvišjega do najnižjega).

  Prav tako lahko spremenite v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu tako, da preprosto dvokliknete polje na seznamu vrstni red razvrščanja .

 3. Če želite uporabiti naprednejše razvrščanje od naraščajoče ali padajoče, kliknite Uredi izraz za razvrščanje. Odpre se pogovorno okno Napredno razvrščanje , kjer lahko prilagodite vrstni red razvrščanja, ki se uporabijo izrazi XPath. Več informacij v dodatne seznam in pogled podatkov prilagajanje uporabijo izrazi XPath.

 4. Če želite postopek razvrščanja izvesti v več poljih, izberite več polj v razdelku Polja, ki so na voljo, nato pa jih dodajte v vrsti red.

  Če vrstnemu redu dodate več polj in želite spremeniti polje, ki je razvrščeno kot prvo, ga izberite na seznamu Vrstni red in kliknite Premakni gor ali Premakni dol.

  Kliknite V redu, da uporabite spremembe pogleda.

Združevanje stolpcev v pogledu seznama ali podatkov

Z pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek možnosti in nato kliknite razvrščanje in združevanje Razvrščanje in združevanje .

 1. Odpre se pogovorno okno Razvrsti in združi .
  Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 2. Na seznamu Vrstni red kliknite polje, po katerem želite razvrščati.
  Za vsako polje v vrstnem redu lahko veljajo posamezne lastnosti. Potrdite polje, ki ga želite, preden uporabite lastnosti skupine.

 3. Če želite na začetku vsake skupine pokazati glavo, v razdelku Lastnosti skupine potrdite polje Pokaži glavo skupine in naredite nekaj od tega:

  1. Če želite, da so skupine v pogledu privzeto prikazane kot razširjene, kliknite Privzeto razširi skupino.

  2. Če želite, da so skupine v pogledu podatkov privzeto prikazane kot strnjene, kliknite Privzeto strni skupino.

 4. Ostale možnosti veljajo le za poglede podatkov, ne veljajo pa za pogleda seznama. (Več informacij o razlikah med pogledi seznama in pogledi podatkov najdete v razdelku »Glejte tudi«.)

 5. Če želite na koncu vsake skupine pokazati nogo, v kateri je prikazano, koliko zapisov je v tej skupini, potrdite polje Pokaži nogo skupine.

 6. Ko izberete bodisi polje Pokaži glavo skupine bodisi Pokaži nogo skupine, postane na voljo gumb Dodatno združevanje.

 7. Kliknite Dodatno združevanje. (Ta možnost postane omogočena, ko potrdite možnost Pokaži glavo skupine ali Pokaži nogo skupine).

 8. Izvedite nekaj od tega:

  • Če želite skriti posamezne zapise na seznamu, potrdite polje Vedno skrij podrobnosti o skupini.

  • Če želite na eni strani pokazati vse elemente skupine, tudi če je skupno število večje od določenega števila elementov, ki so lahko prikazani na seznamu, potrdite polje Ohrani skupine pri ostranjevanju.

  • Če želite v vsako skupino vstaviti vrstico, ki prikazuje imena stolpcev, potrdite polje Pokaži imena stolpcev na skupino.

  • Če želite v vsako skupino vstaviti vrstico, ki prikazuje skupno število zapisov v posamezni skupini, potrdite polje Pokaži vsote stolpcev na skupino.

Če želite uporabnikom mesta dovoliti, da z brskalnikom razvrščajo ali združujejo podatke, lahko pogledu dodate orodno vrstico, kot je opisano v nadaljevanju članka.

Na vrh strani

Filter

Za pogled lahko uporabite filter, tako da so na seznamu ali pogledu podatkov prikazani le podatki, ki ustrezajo določenim pogojem. To je uporabno, ko imate pogled s stotinami ali tisoči zapisov in želite olajšati branje podatkov. Pri ustvarjanju filtra ustvarite enega ali več izrazov, ki so uporabljeni za podatke. Obstajajo trije osnovni deli: ime polja (ime polja, po katerem želite razvrščati), operator (pravilo, ki ga želite uporabiti za vrednost) in vrednost (podatki, ki jih iščete).

Če želite filtrirati pogled seznama ali podatkov, sledite tem navodilom.

 1. Z pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek možnosti in nato kliknite Filter Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 .

 2. Odpre se pogovorno okno Pogoje filtra .
  Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 3. V razdelku Ime polja kliknite polja z želenimi vrednostmi.

 4. Kliknite polje Primerjava in nato želeni operator.

 5. Kliknite polje Vrednost in izberite ali vnesite želene pogoje.

 6. Če želite filtru dodati še en stavek, na koncu obstoječega stavka kliknite polje In/ali in nato:

  1. Kliknite In, da ustvarite filter, v skladu s katerim se morajo podatki ujemati s pogoji v obeh stavkih.

  2. Kliknite Ali, da ustvarite filter, v skladu s katerim se morajo podatki ujemati le s pogoji v enem stavku.

 7. Kliknite sporočilo Kliknite tukaj, če želite dodati nov stavek.

 8. Ponovite korake od 3 do 6, da ustvarite dodaten stavek za ta filter.

 9. Če delate s pogledi podatkov in želite uporabiti več naprednih pogojev, potrdite potrditveno polje Dodaj XSLT filtriranje in nato kliknite Uredi.
  Odpre pogovorno okno Dodatne pogoj , kjer lahko prilagodite vrstni red razvrščanja, ki se uporabijo izrazi XPath.

 10. Kliknite V redu.

Če želite uporabnikom mesta dovoliti, da z brskalnikom razvrščajo in združujejo podatke, lahko pogledu dodate orodno vrstico, kot je opisano v nadaljevanju članka. Ne pozabite, da filtriranje v brskalniku vpliva le na predstavitev podatkov, ne omejuje pa količine podatkov, ki so na voljo v pogledu.

Opomba: Filtriranje pogleda podatkov lahko vpliva na učinkovitost delovanja. Je pomembno, če želite filtrirati obvladljive nabor podatkov. Ko uporabite osnovno filtriranje v pogovornem oknu Filter pogojev, filter uporabljen, preden so podatki poslani. Če pa uporabite napredno filtriranje možnost (na voljo za poglede podatkov); filtriranje je uporabljen v predstavitvi XSLT, ko so podatki poslani

Na vrh strani

Pogojno oblikovanje

Za izbrano oznako HTML ali podatkovno vrednost, ko ta ustreza določenim pogojem, lahko s pogojnim oblikovanjem uporabite oblikovano besedilo, barve ozadja, ikone po meri in veliko drugega. Določite lahko tudi pogoje, ki določajo, ali naj bo oznaka HTML ali podatkovna vrednost prikazana ali skrita. Pogojno oblikovanje je zmogljiv način, kako označiti elemente v pogledu podatkov, ki od uporabnika zahtevajo določeno dejanje. Označite lahko na primer opravila s preteklim rokom, projekte, ki so presegli proračun, ali sredstva podjetja, ki jih primanjkuje.

Če želite za pogled seznama ali podatkov uporabiti pogojno oblikovanje, sledite tem navodilom.

Pogled odprta v SharePoint Designer 2010, kliknite v vrstici ali stolpcu, kjer želite, da uporabite pogojno oblikovanje.

 1. Kliknite zavihek možnosti , kliknite Filter Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 in izberite nekaj od tega:

 2. Pokaži vsebino, da prikažete podatke v pogledu, ki ustrezajo določenim pogojem.

 3. Skrij vsebino, da skrijete podatke v pogledu, ki ustrezajo določenim pogojem.

 4. Oblikuj vrstico, da uporabite oblikovanje za vrstico, ki ustreza določenim pogojem.

 5. Oblikuj stolpec, da uporabite oblikovanje za stolpec, ki ustreza določenim pogojem.

 6. Oblikuj izbrano, da uporabite oblikovanje za izbor, ki ustreza določenim pogojem. (Pred uporabo te možnosti morate najprej morate označiti del podatkov.)

  Pokaži in Skrij vsebine možnosti spremenite vidljivost izbrana HTML oznake ali podatkovnih vrednosti. Možnosti oblikovanja uporaba sloga za izbrano oznak HTML ali vrednosti podatkov.

 7. Odpre se pogovorno okno Pogoj pogojev .
  Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 8. V razdelku Ime polja kliknite polja z želenimi vrednostmi.

 9. Kliknite polje Primerjava in nato želeni operator.

 10. Kliknite polje Vrednost in izberite ali vnesite želene pogoje.

 11. Če želite uporabiti več naprednih pogojev v pogledu, kliknite dodatno.
  Odpre pogovorno okno Dodatne pogoj , kjer lahko prilagodite vrstni red razvrščanja, ki se uporabijo izrazi XPath.

 12. Če želite pogoju za pogoj dodati še en stavek, na koncu obstoječega stavka kliknite polje In/ali in nato:

  • Kliknite In, da ustvarite pogoj za pogoj, v skladu s katerim se morajo podatki ujemati s pogoji v obeh stavkih.

  • Kliknite Ali, da ustvarite pogoj za pogoj, v skladu s katerim se morajo podatki ujemati le s pogoji v enem stavku.

 13. Pod obstoječim stavkom kliknite sporočilo Kliknite tukaj, če želite dodati nov stavek.

 14. Ponovite korake od 4 do 6, da ustvarite dodaten stavek za ta pogoj za pogoj.

 15. Če prikazujete ali skrivate podatke s pogojem, kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno. Če želite za pogoj uporabiti posebno oblikovanje, kliknite Nastavi slog.

 16. Odpre se pogovorno okno za Spreminjanje sloga .
  Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 17. Izberite možnosti oblikovanja, ki jih želite uporabiti za pogled podatkov.
  Če želite, da je besedilo prikazano v krepki pisavi z rumenim ozadjem, v meniju Debelina pisave izberite Krepko. Nato kliknite kategorijo Ozadje in v meniju Barva ozadja vnesite rumena ali izberite različico rumene.

 18. Kliknite V redu.

Ker pogled seznama in pogled podatkov prikazujeta podatke v živo, je pogojno oblikovanje takoj uporabljeno v pogledu načrta.

Na vrh strani

Ostranjevanje

Z ostranjevanjem lahko spremenite število zapisov, ki so prikazani na posamezni strani pogleda seznama ali pogleda podatkov. Pogled lahko nastavite tako, da so prikazani elementi v naborih po 5, 10 ali po poljubnem številu. Uporabniki mesta v brskalniku vidijo povezavi za nazaj in naprej, s katerima krmarijo pogled. Lahko tudi določite mejo za največje število elementov, ki so lahko prikazani v pogledu, ki je lahko 5, 10 ali katero koli drugo število.

Če želite za pogled seznama ali podatkov uporabiti vrednost ostranjevanja, sledite tem navodilom.

Z pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek možnosti in nato kliknite Ostranjevanje Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 .

 1. Izberite eno od teh možnosti ostranjevanja:

  1. Prikaži nabor elementov: Izberite, ali želite prikazati elemente v naborih po 1, 5, 10 ali 30.

   Če izberete to možnost prikaže povezave za krmarjenje v pogledu, ko skupno število zapisov preseže število, določeno v to možnost.

  2. Omeji na elemente: Izberite največje število elementov, ki jih želite prikazati v pogledu, ki je lahko 1, 5, 10 ali 30.

 2. Če želite določiti vrednost za ostranjevanja pogleda podatkov po meri, izberite Več možnosti ostranjevanja.

 3. Odpre se pogovorno okno Lastnosti pogleda podatkov .
  Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 4. Na zavihku Ostranjevanje izberite eno od teh možnosti:

  • Izberite Prikaži elemente v naborih te velikosti in v prikazanem polju določite želeno število.
   Če je v pogledu več kot 25 zapisov, je privzeta vrednost v tej možnosti 10, če pa je zapisov manj od 25, je privzeta vrednost 6.

  • Izberite Skupno število prikazanih elementov omeji na in v polju, ki je na voljo, določite želeno število.
   Privzeta vrednost v tem polju je nastavljena na 100.

 5. Kliknite V redu.

Poleg spremenite število zapisov, ki se prikažejo za ogled na spletni strani, lahko spremenite število zapisov, ki so prikazani v pogledu načrta SharePoint Designer 2010. Lahko to naredite, če si želite ogledati, kako bo pogled upodobitev z določeno število zapisov. Če želite spremeniti število zapisov v pogledu načrta, kliknite zavihek načrt in v skupini Predogled izberite eno od možnosti, ki so na voljo predogled pogleda podatkov.

Na vrh strani

Omogočanje urejanja v vrstici

Ko je omogočeno urejanje v vrstici, lahko obiskovalci mesta preprosto uredijo posamezni zapis v kontekstu pogleda, pri tem pa jim ni treba zapustiti strani ali odpreti novega okna. Preprosto kliknejo gumb za urejanje ob stolpcu ali vrstici v pogledu podatkov, polje pa je nato mogoče urejati. Za vsak zapis so na voljo polja z besedilom, meniji in kontrolniki polja, enako kot so na voljo v novih obrazcih in obrazcih za urejanje elementa. Urejanje v vrstici na enem mestu združuje najboljše lastnosti pogleda in obrazca.

Če želite za pogled seznama ali pogled podatkov omogočiti urejanje v vrstici, sledite tem navodilom.

Z pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek možnosti in nato kliknite Urejanje v vrstici Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 .
Za pogledov seznama, to omogočajo nove in urejanje povezav, ki jih obiskovalci mesta uporabite za ustvarjanje in urejanje zapisov.

 1. Za poglede podatkov izberite enega ali vse od teh možnosti urejanja v vrstici:

  1. Pokaži povezave za urejanje elementa: Omogoči povezavo za urejanje, ki jo kliknejo uporabniki, ki želijo zapis urediti v vrstici.

  2. Pokaži povezave za vstavljanje elementa: Omogoči povezavo za vstavljanje, ki jo kliknejo uporabniki, ki želijo v vrstici ustvariti nove zapise.

  3. Pokaži povezave za brisanje elementa: Omogoči povezavo za brisanje, ki jo kliknejo uporabniki, ki želijo v vrstici izbrisati zapise.

 2. Shranite spremembe seznama ali pogleda podatkov.

Za pogledov seznama, ko naslednjič odprete pogleda v brskalniku in premaknite kazalec miške nad vrstico ali stolpec, vidite Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 gumba za Urejanje. Za poglede podatkov, se prikaže povezava za Urejanje ob vsaki vrstici ali stolpcu.

Če želite začeti urejati vrstico ali stolpec zapisov v vrstici, kot je prikazano spodaj, kliknite povezavo.

Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

Na vrh strani

Omogočanje asinhronih posodobitev

Asinhrone posodobitve so jedrne komponente platforme ASP.NET AJAX, na mestu pa jih lahko omogočite za seznam ali poglede podatkov. Ko omogočite asinhrone posodobitve, seznam ali pogled podatkov pridobi podatke iz strežnika v realnem času in jih upodobi v brskalniku, uporabniku pa pri tem ni treba osveževati strani. Seznam in pogledi podatkov z asinhronimi posodobitvami so najbolj primerne za dinamične spletne strani in nadzorne plošče z veliko podatki.

Opomba: Asinhrone posodobitve lahko onemogočite v osrednjem skrbništvu, torej če ta možnost ni na voljo, posvetujte s skrbnikom strežnika

.

Če želite za pogled seznama ali pogled podatkov omogočiti asinhrone posodobitve, sledite tem navodilom.

Pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek možnosti in nato potrdite potrditveno polje Asinhrone posodobitve .
Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

 1. Če želite dodati gumb Osveži na stran, potrdite polje Gumb Osveži .
  To omogoča obiskovalci, da kliknete Osveži gumb Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 ročno osvežite stran.

 2. Izberite interval osveževanja: 15 sekundah, 30 sekund ali 60 sekund.

 3. Shranite spremembe seznama ali pogleda podatkov.

Na vrh strani

Dodajanje možnosti orodne vrstice

Če sta v predogledu kot vir podatkov uporabljena seznam ali knjižnica, lahko pogledu dodate orodno vrstico SharePointovega seznama, tako da lahko uporabniki bolj učinkovito delajo s temeljnim seznamom ali knjižnico. Orodna vrstica SharePointovega seznama je menijska vrstica na vrhu seznama ali knjižnice, ki ponuja različne možnosti dela s seznamom ali knjižnico. Dodate lahko dve vrsti orodnih vrstic:

 • SharePointova orodna vrstica ponuja možnosti za urejanje seznama, na primer dodajanje novih elementov, ustvarjanje pogledov in stolpcev ter urejanje lastnosti seznama.

 • Orodna vrstica združevanja ponuja možnosti za ogled seznama, na primer spremembo filtriranja, razvrščanje in združevanje.

Če želite pogledu seznama ali pogledu podatkov dodati orodno vrstico, sledite tem navodilom.

Z pogled odpreti v SharePoint Designer 2010, kliknite zavihek načrt in nato kliknite možnosti Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 .

 1. Če želite dodati celotno orodno vrstico z možnostmi urejanja, kliknite SharePointova orodna vrstica.

 2. Če želite dodati orodno vrstico z možnostmi ogleda seznama, kliknite Orodna vrstica združevanja.

  Opomba: V orodni vrstici uporabi filtriranja v predstavitvi pogleda in ne na ravni poizvedbe. Kot tako zanašajte na tem ko ste primarni sredstvo za filtriranje pogleda. Za to, morate uporabiti filtriranja, kot je opisano v tem članku.

 3. Če želite odstraniti orodno vrstico, kliknite Brez.

 4. Shranite spremembe seznama ali pogleda podatkov.

Ko odprete pogled v brskalniku, vidite orodno vrstico na vrhu strani. Če omogočite tako SharePointovo orodno vrstico kot tudi orodno vrstico za združevanje, vidite te možnosti na vrhu pogleda.

Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

Na vrh strani

Uporaba slogov pogleda

Ko ustvarite seznam ali pogled podatkov, so podatki privzeto prikazani v osnovni postavitvi tabele. Postavitev pogleda lahko hitro in preprosto spremenite tako, da uporabite drugačen slog pogleda. Osnovno postavitev tabele pogleda lahko na primer spremenite na takšno, ki prikazuje obrobe, stolpce ali označene sezname.

Preden za seznam ali pogled podatkov uporabite slog pogleda, ne pozabite, da bodo pri tem odstranjene vse prejšnje prilagoditve in povezave spletnih gradnikov.

Če želite za pogled seznama ali podatkov uporabiti slog pogleda, sledite tem navodilom.

V pogledu, ki je odprt v SharePoint Designer 2010kliknite zavihek načrt in nato kliknite enega od slogov pogled, glede na opis predogled in hover besedila.

Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010

Opomba: Videli boste drug pogled sloge, ki so na voljo, odvisno od tega, ali ste jih uporabi pogleda seznama ali pogled podatkov. Poleg števila slogov odvisna tisto, kar je bila prenesena v galeriji slogov v zbirki mest.

 1. Če si želite ogledati več slogov, kliknite več Odpiranje mesta v programu SharePoint Designer 2010 v spodnjem desnem kotu v skupini Slogi pogled .

 2. Prikaže se opozorilno sporočilo z obvestilom, da bodo oblikovanje po meri in povezave spletnih gradnikov odstranjene, če spremenite slog pogleda. Če želite nadaljevati, kliknite Da.

  Opomba: Če izberete slog, ki prikazuje manj polja kot izvirni pogled, polja so odstranjeni iz pogleda.

 3. Shranite spremembe seznama ali pogleda podatkov.

Na vrh strani

Več možnosti prilagajanja

Poleg zgornjih prilagoditev lahko seznam ali pogled podatkov prilagodite tudi tako:

 • Ustvarjanje formule stolpca     , se prikaže rezultat izračun drugih stolpcev v pogledu. To je podobno kot v preglednici programa uporabite formule. Morda, na primer pomnožiti cene na enoto za izdelek, ki ga je število enot na zalogi za prikaz skupne vrednosti elementov v ločenem stolpcu.

 • Prikaz podatkov iz več virov     v enem pogledu. To je močno način za združevanje virov podatkov na enem mestu. Kategorijah izdelkov v en seznam in informacije o izdelku na drugem seznamu lahko prikažete na primer v enem pogledu.

 • Parametri Dodaj     na seznam ali pogled podatkov. Lahko, na primer želite prenesti parameter iz drugega v meniju pogled podatkov in filtriranje podatkov tako, da vrednost parametra.

 • Dodajanje kontrolnikov strežnika     na seznam ali pogled podatkov. Lahko vežejo SharePointovi kontrolniki, kontrolniki ASP.NET in še več z virom podatkov in jih dodajte v pogled za ustvarjanje bogate in interaktivne podatkov vmesnikov za uporabnike.

 • Spreminjanje pisave in oblikovanje     za seznam ali pogled podatkov. Spremenite lahko velikost pisave, barvo pisave, družina pisave in več stolpcev in polj. Lahko naredite to ročno WYSIWYG orodji v SharePoint Designer 2010 ali pa uporabite slogi CSS do teh elementov na strani.

 • Prilagodite postavitev tabele     , seznam ali pogled podatkov. Ste lahko dodajanje in odstranjevanje celic v tabeli, spremenite širino ali višino vrstice ali stolpca, prikažete ali skrijete obrobe ali senčenje in še veliko več z uporabo možnosti urejanja tabele v SharePoint Designer 2010.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×