Pridruževanje spletnemu srečanju pri uporabi Skypa za podjetja z bralnikom zaslona

Pridruževanje spletnemu srečanju pri uporabi Skypa za podjetja z bralnikom zaslona

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Pomembno : Vsebina tega razdelka je še v razvoju. Nekatera vsebina je trenutno morda še nepopolna ali netočna. Kmalu znova obiščite to spletno mesto za ogled končne različice tega članka. Hvala.

Običajno se lahko srečanju v aplikaciji Skype za podjetja preprosto pridružite tako, da v svojem koledarju izberete povezavo do srečanja in pritisnete Enter. Včasih pa se boste srečanju morda morali pridružiti na drugačen način. Z uporabo tipkovnice in pripovedovalca, vgrajenega bralnika zaslona sistema Windows, se lahko srečanjem pridružite neposredno iz aplikacije Skype za podjetja.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Za informacije o bližnjicah na tipkovnici pojdite v razdelek Bližnjice na tipkovnici za Skype za podjetja.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Pridruževanje spletnemu srečanju

V pogledu Srečanja v Skypu je prikazan seznam srečanj za določen dan. Srečanju v Skypu se lahko pridružite neposredno z zavihka Srečanja.

Namig : Pripovedovalec med izvajanjem privzeto zniža glasnost drugih zvočnih virov. To pomeni, da je glasnost med klici in srečanji v aplikaciji Skype za podjetja lahko prenizka, da bi razločno slišali zvok. Če želite izklopiti to nastavitev, pritisnite tipko z logotipom sistema Windows + I, da odprete Nastavitve sistema Windows, nato pa v iskalno polje vnesite Narrator (Pripovedovalec) in pritiskajte tipko s puščico dol, dokler ne zaslišite: »Narrator settings« (Nastavitve Pripovedovalca). Pritisnite Enter, nato pa pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite: »On, Lower the volume of other apps when Narrator is running, toggle switch« (Vklopljeno, Zmanjšaj glasnost drugih aplikacij, ko je zagnan Pripovedovalec, preklopno stikalo). Nato pritisnite preslednico, da vklopite ali izklopite nastavitev.

 1. V glavnem oknu v aplikaciji Skype za podjetja pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Contacts« (Stiki), »Conversations« (Pogovori), »Chat rooms« (Sobe za klepet) (na voljo le za nekatere račune Skype za podjetja), »Phone« (Telefon) ali »Meetings« (Srečanja). Kar boste zaslišali, je odvisno od trenutno izbranega zavihka.

 2. Pritiskajte tipko s puščico levo ali desno, dokler ne zaslišite »Meetings« (Srečanja), nato pritisnite Enter. Odpre se zavihek Srečanja.

 3. Pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite: »Today« (Danes). Pritisnite tipko s puščico dol, da se pomaknete po seznamu srečanj za določen dan. Ko se pomikate, zaslišite čas in zadevo vsakega srečanja.

 4. Če se želite pridružiti trenutno izbranemu srečanju, pritisnite Enter.

 5. Če se prikaže pogovorno okno Pridruževanje srečanju z zvokom, izberite želeno možnost zvoka in pritisnite Enter.

 6. Če niste organizator srečanja, se bo zvok vašega mikrofona morda samodejno izklopil, ko se pridružite srečanju. Če želite vklopiti zvok mikrofona, pritisnite tipko z logotipom sistema Windows + F4 ali pritiskajte tipko Tab, dokler ne najdete gumba Vklopi zvok, in nato pritisnite Enter.

 7. Med srečanjem so na voljo naslednje možnosti:

  • Za začetek klepeta pritisnite Ctrl + W in vnesite sporočilo. Za pošiljanje sporočila pritisnite Enter.

  • Za vklop videa pritisnite Ctrl + Shift + Enter.

  • Za izklop zvočnika pritisnite tipko Windows in F4.

  • Za dodajanje udeležencev pritisnite Alt + V. Odpre se okno Povabi po imenu ali telefonski številki. Vnesite stik in nato pritisnite Enter.

  • Za dostop do številčnice pritisnite Ctrl + Shift + D. Zaslišite »Skype call out« (Klicanje s Skypom).

  • Za skupno rabo vsebine, kot je vaš zaslon ali diapozitivi programa PowerPoint, pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Share content button« (Gumb za skupno rabo vsebine), nato pritisnite Enter.

  • Za dostop do dodatnih možnosti, na primer za začetek snemanja klica, pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »More options button« (Gumb za več možnosti), nato pritisnite Enter.

Izhod iz spletnega srečanja

 1. Spletno srečanje zapustite tako, da pritisnete Alt + Q. Odpre se pogovorno okno Kakšna je bila kakovost klica?. Zaprete ga tako, da pritisnete tipko Esc.

 2. Fokus se premakne na okno Pogovor. Če se želite znova pridružiti klicu, pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Rejoin Skype Meeting button« (Gumb »Znova se pridruži srečanju v Skypu«), nato pritisnite Enter. Če se ne želite znova pridružiti klicu, okno Pogovor zaprete tako, da pritisnete Esc.

Glejte tudi

Opravljanje ali prejemanje klica v Skypu za podjetja z bralnikom zaslona

Dodajanje ljudi v stike s Skypom za podjetja z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici za Skype za podjetja

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

S Skypom za podjetja so vaša srečanja lahko dostopnejša

Pomembno : Vsebina tega razdelka je še v razvoju. Nekatera vsebina je trenutno morda še nepopolna ali netočna. Kmalu znova obiščite to spletno mesto za ogled končne različice tega članka. Hvala.

Spletnemu srečanju se lahko pridružite z aplikacijo Skype za podjetja za Mac, tipkovnico in funkcijo VoiceOver, ki je bralnik zaslona v sistemu Mac OS.

Opombe : 

V tej temi

Pridružitev srečanju iz pogleda »Srečanja«

V pogledu Srečanja v Skypu lahko hitro preverite prihajajoča srečanja za določen dan. V pogledu Srečanja se lahko celo pridružite srečanju v Skypu, če je srečanje načrtoval organizator v vašem podjetju.

Namig : Če se pri zadnji uporabi aplikacije Skype za podjetja za Mac niste izpisali, se aplikacija odpre brez poziva k vpisu.

 1. Če želite vklopiti VoiceOver, pritisnite Command + F5.

 2. V glavnem oknu v aplikaciji Skype za podjetja za Mac pritisnite Control + Option + Shift + tipko s puščico dol, s tem odprete skupino glavnih elementov za krmarjenje.

 3. Pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Meetings, button« (Srečanja, gumb), nato pa pritisnite Control + Option + preslednico.

 4. Pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Meetings, table« (Srečanja, tabela), in nato pritisnite Control + Option + tipko s puščico desno, da se pomaknete po seznamu srečanj. Ko izberete posamezno srečanje, zaslišite čas in zadevo srečanja.

 5. Če se želite pridružiti trenutno izbranemu srečanju, pritisnite preslednico.

Namig : Ko se pridružite srečanju, se bo zvok vašega mikrofona morda samodejno izklopil. Če želite vklopiti zvok mikrofona, pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Muted, Unmute button« (Zvok je izklopljen, gumb »Vklopi zvok«), in nato pritisnite Control + Option + preslednico.

Izhod iz spletnega srečanja

Za hiter izhod iz srečanja pritisnite Command + W.

Glejte tudi

Opravljanje ali prejemanje klica v Skypu za podjetja z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici v Skypu za podjetja

Uvod v uporabo bralnika zaslona s Skypom za podjetja

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Pomikanje po Skypu za podjetja s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Spletnemu srečanju se lahko pridružite z aplikacijo Skype za podjetja za Android in funkcijo TalkBack, ki je bralnik zaslona v sistemu Android.

Opombe : 

V tej temi

Pridruževanje spletnemu srečanju

 1. Odprite Skype za podjetja za Android in se po potrebi vpišite.

  Namig : Če se nazadnje, ko ste uporabljali Skype za podjetja, niste izpisali, se aplikacija odpre, ne da bi vas pozvala k vpisu. Če potrebujete pomoč pri vpisu, glejte Uvod v uporabo bralnika zaslona TalkBack s Skypom za podjetja za Android.

 2. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite »View meeting list« (Prikaz seznama srečanj), nato pa dvotapnite zaslon.

 3. Na seznamu Srečanja podrsnite desno, dokler ne zaslišite srečanja, ki se mu želite pridružiti. TalkBack prebere podrobnosti o srečanju in to, da gre za spletno srečanje. Dvotapnite zaslon. Odpre se okno s podrobnostmi o srečanju. Zaslišite: »Skype for Business« (Skype za podjetja).

  Namig : Če potrebujete koledar programa Outlook, da poiščete sestanek, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Open calendar« (Odpri koledar), nato dvotapnite zaslon. V koledarju z enim prstom podrsnite navzdol, dokler ne zaslišite srečanja, nato dvotapnite zaslon. Za navodila o branju vabil na srečanja preberite Osnovna opravila z bralnikom zaslona v Outlooku.

 4. V oknu s podrobnostmi o srečanju podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Join meeting« (Pridruži se sestanku) in nato dvotapnite zaslon. Zaslišite: »Skype for Business« (Skype za podjetja). Zdaj ste vključeni v srečanje.

 5. Ko se pridružite sestanku, je zvok vašega mikrofona samodejno izklopljen, če niste organizator srečanja. Za vklop mikrofona podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Checked, audio is muted, switch« (Izbrano, zvok izklopljen, preklopni gumb) in dvotapnite zaslon.

 6. Med srečanjem so na voljo naslednje možnosti:

  • Za začetek klepeta podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite »Chat button« (Gumb za klepet), nato dvotapnite zaslon.

  • Za vklop videa podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Not checked, preview video is off, switch« (Ni izbrano, predogled videa izklopljen, preklopni gumb), nato pa dvotapnite zaslon.

  • Za izklop zvočnika podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite »Checked, speaker, switch« (Izbrano, zvočnik, preklopni gumb), nato dvotapnite zaslon.

  • Za dodajanje udeležencev podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite »Add participants button« (Gumb za dodajanje udeležencev)«, nato dvotapnite zaslon.

  • Za dostop do številčnice in glasovne pošte podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite »View dialpad and voicemail button« (Gumb za številčnico in glasovno pošto), nato dvotapnite zaslon.

  • Za dostop do dodatnih možnosti, npr. za prikaz predstavitve v programu PowerPoint ali če želite dati klic na čakanje, podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite »More options button« (Gumb za več možnosti), nato dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite želene možnosti, nato dvotapnite zaslon.

Izhod iz spletnega srečanja

 1. Za izhod iz spletnega srečanja podrsnite desno, dokler ne slišite: »End call, button« (Končaj klic, gumb).

 2. Dvotapnite zaslon. Slišali boste: »Call ended« (Klic je končan). Fokus se vrne v okno za pogovor.

Glejte tudi

Opravljanje klicev v Skypu za podjetja za Android z bralnikom zaslona TalkBack

Uvod v uporabo bralnika zaslona TalkBack s Skypom za podjetja za Android

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Pomikanje po Skypu za podjetja s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×