Pridobivanje podatkov iz storitev Analysis Services

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Storitev Analysis Services ponuja dimenzijske podatke, ki so zelo primerni za raziskovanje podatkov v vrtilnih tabelah in poročilih Power View. Podatke storitve Analysis Services lahko dobite iz teh virov:

 • Kocke OLAP v večdimenzijskem strežniku storitve Analysis Services.

 • Tabelarni modeli v tabelarnem strežniku storitve Analysis Services.

 • Excelove delovne zvezke v strežniku SharePoint 2010 ali novejšo različico, če delovni zvezek vsebuje podatkovni model.

Podatke iz zunanjega vira storitve Analysis Services lahko analizirate s spletno povezavo. Ko uporabljate funkcije vrtenja, ustvarjanja rezin in filtriranja poročila, Excel v storitvi Analysis Services poizveduje po podatkih, ki ste zahtevali. Za analizo podatkov na ta način je potrebna spletna povezava z virom podatkov.

Druga možnost je delo brez povezave. Če želite delati brez povezave, uvozite podatke v delovni zvezek, tako da so ponazoritve podatkov in poročil samostojne in popolnoma prenosljive v eno datoteko. Če uvažate podatke, upoštevajte, da to pomeni nove zahteve, kot so dodatek Power Pivot, nekaj poznavanja jezika MDX in dovolj prostora na disku za shranjevanje večjih delovnih zvezkov. V tem članku je razloženo, kako uvozite podatke iz različnih virov podatkov storitve Analysis Services.

Excelove delovne zvezke, ki jih shranite v SharePointu ali storitvi Office 365 se lahko največja velikost datotek. S čarovnikom za uvoz tabele v Dodatku Power Pivot , lahko selektivno uvoz tabel, stolpcev in vrstic, da zmanjšate celotno velikost datoteke. Če je delovni zvezek prevelik za ogled v Excel Online, lahko odprete ga v programu Excel namesto tega.

Office 365 ne dovoljuje osveževanja podatkov glede na zunanje vire podatkov, vključno z rešitvami storitve Analysis Services, ki se izvajajo v strežnikih v omrežju. Če vaše zahteve vključujejo osvežite, izberite SharePoint ali namesto tega uporabite omrežno datoteko.

V tem članku

Zahteve

Povezovanje s kocko, tabelarnim modelom ali podatkovnim modelom dodatka Power Pivot

Uvoz podatkov iz kocke

Uvoz podatkov iz tabelarnega modela

Uvoz podatkov iz podatkovnega modela delovnega zvezka v SharePointu

Osveževanje podatkov iz zunanje zbirke podatkov storitve Analysis Services

Pogoji

Kocke storitev za analizo mora biti različica strežnika SQL Server 2005 ali novejša različica.

Zbirke podatkov tabelarnih modelov analitičnih storitev so le v SQL Server 2012 ali novejšo različico.

Vedeti morate, kako se povezati z zbirko podatkov storitve Analyses Services. Pri skrbniku zbirke podatkov storitve Analysis Services preverite imeni strežnika in zbirke podatkov in katere poverilnice je treba uporabiti.

Za uvoz podatkov v podatkovni model morate imeti dodatek Power Pivot, ki je vključen v Office Professional Plus. Morda boste morali vedeti, kako napisati poizvedbo MDX, da pridobite podatke, ki jih želite uporabiti. Namesto pisanja poizvedbe MDX lahko z graditeljem poizvedb izberete, katere mere, atribute dimenzij in hierarhije želite analizirati.

Če se želite interaktivno povezati z vrtilno tabelo ali vrtilnim grafikonom prek Excela, poznavanje jezika MDX ni potrebno. Excel se poveže s celotno kocko OLAP ali tabelarnim modelom.

Datoteke bodo večje, kot ste morda navajeni. Za primerjavo: delovni zvezek bo z uporabo podatkovne povezave zlahka manjši od 100 kilobajtov, medtem ko bo lahko isti delovni zvezek z uvoženimi podatki tudi desetkrat večji. Če na disku primanjkuje prostora, ga boste morali sprostiti za večje datoteke.

Power Pivot delovni zvezki, ki jo uporabite kot vire podatkov lahko objavite v programu SharePoint 2010 ali novejšo različico. Na SharePointovem mestu, morate imeti nameščen v drugem računalniku kot tisti, ki jo uporabljate, če želite ustvariti poročilo. Na SharePointovem mestu v poročilo in v delovnih zvezkih v SharePointu, morate imeti dovoljenja za ogled.

Povezovanje s kocko, tabelarnim modelom ali podatkovnim modelom dodatka Power Pivot

Najlažji način za analizo podatkov kocke ali modela v storitvi Analysis Services je vzpostavitev povezave z zunanjo zbirko podatkov. Vrtilna tabela ali poročilo bosta imela neposredno povezavo z virom podatkov. Vsakič, ko povlečete polje v območje »Vrednosti«, »Vrstice«, »Stolpci« ali »Filter« seznama polj, Excel ustvari poizvedbo in jo pošlje v storitev Analysis Services.

Neposredna povezava s podatki, ki jih analizirate, ima tudi slabosti. Izvedete lahko prostoročno analizo. Če vrtilni tabeli ali poročilu dodate poljubno polje, storitev Analysis Services vrne zahtevane podatke. Seznam polj, ki je povezan s storitvijo Analysis Services, vključuje vse predmete v kocki ali modelu, tako da za pridobitev želenih podatkov ni treba pisati v jeziku MDX.

Med slabostmi tega načina je odvisnost od povezave s strežnikom. Če strežnik neha delovati ali želite delati brez povezave, se interakcije s podatki popolnoma ustavi.

Na vrh strani

Uvoz podatkov iz kocke

Vse podatke iz zbirke podatkov v storitvi SQL Server Analysis Services lahko kopirate v podatkovni model v Excelu. Ekstrahirate lahko celotno dimenzijo ali njen del, dobite rezine in združene elemente iz kocke, na primer vsoto prodaje po mesecih, za trenutno leto.

Naslednji postopek prikazuje, kako z dodatkom in poizvedbo MDX pridobite podnabor podatkov iz tradicionalne kocke v primerku storitve Analysis Service. MDX se vedno uporablja pri izdelavi poizvedbe s dodatkom Power Pivot.

Ta postopek na primeru vzorčne zbirke podatkov Adventure Works DW Multidimensional 2012 prikazuje, kako uvoziti podnabor kocke. Če imate dostop do strežnika storitve Analysis Services z vzorčno zbirko podatkov Adventure Works DW Multidimensional 2012, se lahko naučite uvažati podatke iz storitve Analysis Services tako, da upoštevate ta navodila po korakih.

 1. V oknu dodatka Power Pivot kliknite Pridobi zunanje podatke > Iz zbirke podatkov > Iz storitve Analysis Services ali dodatka Power Pivot.

 2. V možnostih Povezava s storitvijo Microsoft SQL Server Analysis Services in Ime strežnika ali datoteke vnesite ime računalnika, v katerem se izvaja storitev Analysis Services.

 3. Kliknite puščico dol, ki je desno od seznama Ime zbirke podatkov, in na seznamu izberite zbirko podatkov storitev Analysis Services. Če imate na primer dostop do vzorčne zbirke podatkov Adventure Works DW Multidimensional 2012, izberete Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Kliknite Preskusi povezavo in preverite, ali je strežnik Analysis Services dosegljiv.

 5. Kliknite Naprej.

 6. Na strani Navedite poizvedbo MDX kliknite Oblika in odprite graditelja poizvedb MDX.

  V tem koraku v veliko območje za načrtovanje poizvedb povlecite vse mere, atribute dimenzij, hierarhije in izračunane člane, ki jih želite uvoziti.

  Izberite vsaj eno mero in eno ali več dimenzij.

  Če imate obstoječi stavek MDX, ki ga želite uporabiti, ga prilepite v besedilno polje ter kliknite gumb Preveri, da poskrbite, da bo stavek deloval. Če želite več informacij o uporabi načrtovalnika, glejte razdelek Načrtovalnik poizvedb MDX storitev Analysis Services (Power Pivot).

  Za ta postopek (v primeru je uporabljena vzorčna kocka Adventure Works) storite naslednje:

  1. V podoknu Metapodatki razširite Mere in Povzetek prodaje.

  2. Povlecite Povprečni znesek prodaje v veliko podokno za načrtovanje.

  3. V podoknu Metapodatki razširite dimenzijo Izdelek.

  4. Povlecite Kategorije izdelkov v levo od dimenzije Povprečni znesek prodaje v veliko območje za načrtovanje.

  5. V podoknu metapodatki razširite dimenzijo Date in nato razširite koledarja.

  6. Povlecite Date.Calendar Year levo od kategorij v veliko območje za načrtovanje.

  7. Če želite, dodajte filter za uvoz podnabor podatkov. V podoknu na vrhu desno od oblikovalca dimenzije, povlecite datum v polje dimenzije. V hierarhiji, izberite Date.Calendar Year; Operator, izberite Ni enako; Izraz Filter, kliknite puščico dol in izberite mesecev 2009 in 2010 mesecev.

   Tako boste ustvarili filter za kocko, s katerim boste izključili vrednosti za leto 2009.

 7. Kliknite V redu in si oglejte poizvedbo MDX, ki jo ustvaril načrtovalnik poizvedb.

 8. Vnesite prijazno ime za nabor podatkov. To ime bo uporabljeno kot ime tabele v podatkovnem modelu. Če ne dodelite novega imena, se rezultati poizvedbe privzeto shranijo v novo tabelo z imenom »Poizvedba«.

 9. Kliknite Dokončaj.

 10. Ko je nalaganje podatkov končano, kliknite Zapri.

Vsi podatki, ki jih uvozite iz zbirke podatkov kocke, so poenostavljeni. V modelu se podatki pokažejo kot ena tabela z vsemi stolpci, ki ste jih določili v poizvedbi. Če opredelite poizvedbo, ki pridobi mere skupaj z več dimenzijami, bodo podatki uvoženi tako, da bo vsaka dimenzija v ločenem stolpcu.

Po uvozu podatkov v podatkovni model boste morda želeli preveriti podatkovni tip za stolpce, ki vsebujejo številke ali finančne podatke. Če Power Pivot v stolpcu najde prazne vrednosti, spremeni podatkovni tip v »Besedilo«. Podatkovni tip lahko preverite in spremenite tako, da izberete posamezni stolpec in si ogledate Podatkovni tip v skupini Oblikovanje na traku. Če je številskim ali finančnim podatkov dodeljen napačen tip, ga lahko popravite, tako da uporabite možnost »Podatkovni tip«.

Za uporabo podatkov v vrtilni tabeli, preklopite nazaj v Excel:

 1. Kliknite Vstavljanje > Tabela > Vrtilna tabela.

 2. Kliknite Uporabi zunanje vire podatkov in kliknite Izberite povezave.

 3. Kliknite Tabele.

 4. V možnosti Ta podatkovni model delovnega zvezka, izberite pravkar uvoženo tabelo.

Na vrh strani

Uvoz podatkov iz tabelarnega modela

Naslednji postopek opisuje uvoz podatkov z uporabo primera tabelarne vzorčne zbirke podatkov. Za spremljanje postopka lahko uporabite vzorec, Adventure Works Tabular Model SQL 2012, ki se izvaja v tabelarnem strežniku storitve Analysis Services.

 1. Poskrbite, da tabelarna zbirka podatkov vsebuje vsaj eno mero. Uvoz ne bo uspel, če v zbirk podatkov ni mer. Če uporabljate vzorčno rešitev, ta vključuje mere.

 2. V oknu dodatka Power Pivot kliknite Pridobi zunanje podatke > Iz zbirke podatkov > Iz storitve Analysis Services ali dodatka Power Pivot.

 3. V možnostih Povezava s storitvijo Microsoft SQL Server Analysis Services in Ime strežnika ali datoteke vnesite ime računalnika, v katerem se izvaja storitev Analysis Services.

 4. Kliknite puščico dol, ki je desno od seznama Ime zbirke podatkov in na seznamu izberite zbirko podatkov storitve Analysis Services. Če imate na primer dostop do vzorčne zbirke podatkov AW Internet Sales Tabular Model, izberite Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Kliknite Preskusi povezavo in preverite, ali je strežnik Analysis Services dosegljiv.

 6. Kliknite Naprej.

 7. Na strani Navedite poizvedbo MDX kliknite Oblika in odprite graditelja poizvedb MDX.

  V tem koraku v veliko območje za načrtovanje poizvedb povlecite vse mere, stolpce in hierarhije, ki jih želite uvoziti.

  Če imate obstoječi stavek MDX, ki ga želite uporabiti, ga prilepite v besedilno polje ter kliknite gumb Preveri, da poskrbite, da bo stavek deloval. Če želite več informacij o načrtovalniku, glejte Načrtovalnik poizvedb MDX storitve Analysis Services (Power Pivot).

  Za ta postopek z uporabo vzorčnega modela kot primera naredite to:

  1. V podoknu Metapodatki razširite Mere in nato razširite Internetna prodaja.

  2. Povlecite Skupna internetna prodaja v veliko podokno za načrtovanje.

  3. Razširite tabelo Izdelek.

  4. Pomaknite se na dno seznama in povlecite kategorije na levi strani Skupna internetna prodaja v veliko območje za načrtovanje. To je hierarhijo, tako da bo vrne vsa polja v hierarhiji.

  5. Razširite tabelo Datum.

  6. Povlecite koledarsko leto levo od kategorij v veliko območje za načrtovanje.

  7. Razširite Prodajno območje.

  8. Povlecite Regija prodajnega območja v območju filtra na vrhu načrtovalnika. V izrazu filtra izberite Avstralija.

   Poizvedba MDX za vzorčno tabelarno zbirko podatkov

 8. Kliknite V redu in si oglejte poizvedbo MDX, ki jo ustvaril načrtovalnik poizvedb.

 9. Vnesite prijazno ime za nabor podatkov. To ime bo uporabljeno kot ime tabele v podatkovnem modelu. Če ne dodelite novega imena, se rezultati poizvedbe privzeto shranijo v novo tabelo z imenom »Poizvedba«.

 10. Kliknite Dokončaj.

 11. Ko je nalaganje podatkov končano, kliknite Zapri.

Po uvozu podatkov v podatkovni model boste morda želeli preveriti podatkovni tip za stolpce, ki vsebujejo številke ali finančne podatke. Če Power Pivot v stolpcu najde prazne vrednosti, spremeni podatkovni tip v »Besedilo«. Podatkovni tip lahko preverite in spremenite tako, da izberete posamezni stolpec in si ogledate Podatkovni tip v skupini Oblikovanje na traku. Če je številskim ali finančnim podatkov dodeljen napačen tip, ga lahko popravite, tako da uporabite možnost »Podatkovni tip«.

Za uporabo podatkov v vrtilni tabeli, preklopite nazaj v Excel:

 1. Kliknite Vstavljanje > Tabela > Vrtilna tabela.

 2. Kliknite Uporabi zunanje vire podatkov in kliknite Izberite povezave.

 3. Kliknite Tabele.

 4. V možnosti Ta podatkovni model delovnega zvezka, izberite pravkar uvoženo tabelo.

Na vrh strani

Uvoz podatkov iz podatkovnega modela delovnega zvezka v SharePointu

SharePoint morda potrebovali dodatno programsko opremo za nalaganje podatkov. Če uporabljate SharePoint 2010, morate imeti Power Pivot za SharePoint 2010. V nasprotju SharePoint 2013 ali novejšo različico vključuje vgrajeno možnost za nalaganje in poizvedovanje podatkovni model. Če uporabljate SharePoint, prosite skrbnika SharePointa ali storitve Excel Services omogočene in konfiguriran za BI delovnih obremenitev.

 1. V oknu dodatka Power Pivot kliknite Pridobi zunanje podatke > Iz zbirke podatkov > Iz storitve Analysis Services ali dodatka Power Pivot.

 2. Na strani Vzpostavite povezavo s storitvami Microsoft SQL Server Analysis Services za Prijazno ime povezave vnesite opisno ime podatkovne povezave. Če za povezavo uporabite opisno ime, si boste lažje zapomnili, za kaj se povezava uporablja.

 3. V polje Ime strežnika ali datoteke vnesite naslov URL objavljene datoteke .xlsx. Primer: http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Opomba : Kot vir podatkov ni mogoče uporabiti lokalnega delovnega zvezka programa Excel; delovni zvezek mora biti objavljen na spletnem mestu SharePoint.

 4. Kliknite Preskusi povezavo in preverite, ali je delovni zvezek na spletnem mestu SharePoint na voljo.

 5. Kliknite Naprej.

 6. Kliknite Načrt.

 7. Zgradite poizvedbo tako, da povlečete mere, atribute dimenzij ali hierarhije v veliko območje za načrtovanje. Če želite, lahko za izbiro podnabora podatkov za uvoz uporabite podokno za filtriranje, ki je v zgornjem desnem kotu.

 8. Kliknite V redu.

 9. Kliknite Preveri.

 10. Kliknite Dokončaj.

Podatki iz orodja Power Pivot se kopirajo v podatkovni model in shranijo v stisnjeni obliki zapisa. Po uvozu podatkov se povezava z delovnim zvezkom prekine. Če želite izvesti vnovično poizvedbo izvornih podatkov, lahko delovni zvezek v Excelu osvežite.

Na vrh strani

Osveževanje podatkov iz zunanje zbirke podatkov storitve Analysis Services

Če želite znova vzpostaviti povezavo z zbirko podatkov v storitvi Analysis Services in osvežiti podatke v delovnem zvezku, v Excelu kliknite Podatki > Povezave > Osveži vse.

Z osveževanjem boste posodobili posamezne celice in dodali vrstice, ki so bile vpeljane v zunanjo zbirko podatkov od zadnjega uvoza. Osvežijo se le vrstice in obstoječi stolpci. Če želite v podatkovni model dodati nov stolpec, ga boste morali uvoziti po korakih, ki smo jih opisali na začetku članka.

Z osveževanjem znova zaženete poizvedbo, s katero ste uvozili podatke. Če vir podatkov ni več na istem mestu, če ste premaknili ali preimenovali tabele ali stolpce, osveževanje ne bo uspelo, še vedno pa boste imeli podatke, ki ste jih pred tem uvozili. Če si želite ogledati poizvedbo, ki ste jo uporabili med osveževanjem podatkov, kliknite Power Pivot > Upravljanje da se odpre okno Power Pivot. Če si želite ogledati poizvedbo, kliknite Načrt > Lastnostni tabele.

Storitev Analysis Services uporablja za branje podatkov iz svojih zbirk podatkov vaš uporabniških račun sistema Windows. Preden lahko podatke uvozite, mora skrbnik zbirke podatkov dodeliti vašemu uporabniškemu računu sistema Windows dovoljenja za branje zbirke podatkov. Ta dovoljenja se uporabljajo tudi za osveževanje podatkov. Če želijo drugi ljudje osvežiti podatke, prav tako potrebujejo dovoljenja za branje zbirke podatkov.

Ne pozabite, da kako daste delovni zvezek bo določalo, ali se lahko pojavijo osveževanja podatkov. V storitvi Office 365 ni mogoče osvežiti podatke v delovnem zvezku, ki je shranjen v storitvi Office 365. V strežniku SharePoint Server 2013 ali novejšo različico, lahko urnik osveževanja nenadzorovanega podatkov v strežniku, vendar bi tako zahteva, da Power Pivot za SharePoint je namestili in konfigurirali v okolje SharePoint. Se obrnite na skrbnika SharePointa, če želite izvedeti, če je načrtovano osveževanje podatkov je na voljo.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×