Pretvorba Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Čeprav lahko s programom Microsoft Office Word ustvarite dokument, ki je videti kot obrazec, se Word najbolje obnese kot program za obdelavo besed in ne za načrtovanje obrazca. Program Microsoft Office InfoPath pa je bil ustvarjen posebej za načrtovanje in izpolnjevanje elektronskih obrazcev. Obstoječe Wordove dokumente lahko pretvorite v InfoPathove obrazce z InfoPathovim čarovnikom za uvoz. Nato lahko uporabite dodeljene InfoPathove funkcije za načrtovanje, objavljanje in izpolnjevanje obrazcev. V predlogi obrazca za poročilo o prodaji lahko na primer s pogojno oblikovanje samodejno obarvate ozadje rdeče, če so številke nižje od načrta prodaje. V isti predlogi obrazca lahko uporabite pravilo, če želite uporabniku omogočiti pošiljanje obrazcev, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, kot prilogo v e-poštnem sporočilu. Poleg tega je lahko vaša predloga obrazca dostopna širšemu krogu uporabnikov, tako da ustvarite predloga obrazca, omogočena za brskalnik.

Ko Wordov dokument pretvorite v InfoPathovo predlogo obrazca, se nastala predloga obrazca močno ujema s postavitvijo Wordovega dokumenta. Poleg tega se elementi v Wordovem dokumentu, ki izpolnjujejo določene pogoje, samodejno pretvorijo v ustrezne kontrolnike, v katere uporabniki lahko vnesejo podatke. Če Wordov dokument vsebuje na primer oklepaj, ki zajema več presledkov, InfoPath predvidi prostor v oklepaju kot polje za vnos besedila in ga v nastali predlogi obrazca pretvori v kontrolnik s poljem z besedilom. Vsa polja Wordovega obrazca se v InfoPathu pretvorijo v ustrezne kontrolnike.

Z nastavitvami v pogovornem oknu Možnosti uvoza lahko spremenite možnosti pretvorbe Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca.

V tem članku sta razložena osnovni način in postopek pretvorbe Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca, skupaj s funkcijami in nastavitvami, ki pri pretvorbi niso podprte.

V tem članku

Pretvorba Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca

Wordove funkcije in nastavitve, ki med pretvorbo niso podprte v celoti

Pretvorba Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca

Spreminjanje tabele postavitve v ponavljajočo se tabelo

Spreminjanje potrditvenih polj v skupino izbirnih gumbov

Pregled težav ob pretvorbi v podoknu opravil preverjevalnika načrta

Pretvorba Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca

Ob pretvorbi Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca se dokument uporabi kot načrt za ustvarjanje nove predloge obrazca. V predlogi obrazca se skuša ohraniti osnovno strukturo dokumenta. V Wordovem dokumentu je »Polje obrazca« mesto, kjer so shranjeni določeni podatkovni tipi, na primer ime ali naslov. Če v pretvorbo dokumenta vključite polja Wordovega obrazca, so v InfoPathovo predlogo obrazca dodani kontrolniki: polje z besedilom, potrditvena polja in polja s spustnim seznamom, in sicer na mesto, ki ustreza mestu polj v Wordovem dokumentu. Poleg tega InfoPath samodejno zazna dele Wordovega dokumenta, ki bi se lahko obnesli kot ponavljajoče se tabele in polja z obogatenim besedilom, in jih pretvori v ustrezne kontrolnike. Če na primer dokument poročila o stroških vključuje prazno in podčrtano območje, kamor uporabniki lahko vnesejo opombe za določene stroške, InfoPath območje pretvori v polje z obogatenim besedilom. Nato uporabniki lahko vnesejo v polje z obogatenim besedilom več vrstic besedila in ga ustrezno oblikujejo.

Za boljše razumevanje razmerje med Wordov dokument, ki ste ga pretvorili z InfoPathovim čarovnikom za uvoz in rezultat je InfoPathovo predlogo obrazca, si zamislite, da zadnjih več let vaša organizacija ima za Wordov dokument, ki se imenuje PoročiloOStroških.doc Zberi podatke od zaposlenih. Oddelek za IT želi dokument pretvoriti v InfoPathovo predlogo obrazca, tako da podatkov iz obrazca lahko pošljete kot razširljivi označevalni jezik (XML) obveznosti sistem.

Če s čarovnikom za uvoz pretvorite dokument PoročiloOStroških.doc v predlogo obrazca, InfoPath ustvari predlogo obrazca z imenom PoročiloOStroških.xsn. V tem primeru je tabela s podrobnostmi o stroških v Wordovem dokumentu pretvorjena v ponavljajočo se tabelo v nastali InfoPathovi predlogi obrazca. Ponavljajoča se tabela uporabnikom omogoči, da po potrebi vstavijo ali odstranijo stroške, tako da v priročnem meniju kliknejo ukaze.

Wordova tabela, ki je bila pretvorjena v InfoPathovo ponavljajočo se tabelo

Ob pretvorbi Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca se postavitev in drugi elementi ohranijo. Število praznih vrstic v InfoPathovi ponavljajoči se tabeli privzeto ustreza številu praznih vrstic v Wordovi tabeli. Kljub temu lahko v predlogi obrazca prihranite nekaj prostora, tako da privzeto prikažete samo eno ali dve vrstici.

Nova predloga obrazca vsebuje elemente, ki so podobni tistim v Wordovem dokumentu, na primer tabela za zbiranje informacij o stroških. Glede na nastavitve, ki ste jih izbrali v čarovniku za uvoz, pa se lahko nekatere funkcije v nastali tabeli razlikujejo v teh primerih:

 • Če s čarovnikom za uvoz uvozite Wordov dokument in ohranite samo postavitev    Nastala predloga obrazca vsebuje ponavljajočo se tabelo za vnašanje vrstičnih elementov v poročilo o stroških. Vsa polja obrazca v izvirnem dokumentu, na primer polje z besedilom »Ime«, spustni seznam »Oddelek« in potrditvena polja »Enota«, pa so v nastali predlogi obrazca zavrženi.

 • Če s čarovnikom za uvoz uvozite Wordov dokument, ohranite postavitev in pretvorite polja Wordovega obrazca v kontrolnike (privzeto)    Nastala predloga obrazca vsebuje ponavljajočo se tabelo za vnašanje vrstičnih elementov v poročilo o stroških. Vsa polja obrazca, na primer polje z besedilom »Ime«, spustni seznam »Oddelek« in potrditvena polja »Enota«, pa se pretvorijo v ustrezne InfoPathove kontrolnike.

 • Če s čarovnikom za uvoz uvozite Wordov dokument, ohranite postavitev in pretvorite polja obrazca v kontrolnike (privzeto)    Lahko določite polja, ki se pretvorijo ob uvažanju poročila o stroških. Lahko onemogočite na primer možnost za pretvorbo praznih celic tabele dokumenta v polja z besedilom nastale predlogi obrazca.

Na vrh strani

Wordove funkcije in nastavitve, ki med pretvorbo niso podprte v celoti

V InfoPathovih obrazcih nekatere nastavitve in oblikovanja niso podprta. Ko pretvarjate Wordov dokument s tovrstnimi nastavitvami, nastala predloga obrazca ne bo vsebovala teh funkcij ali nastavitev. Če so v Wordovem dokumentu revizijske oznake, bodo v nastali predlogi obrazca zavržene, ker InfoPath ne podpira te funkcije.

V način načrtovanja lahko s podoknom opravil Preverjevalnik načrta odkrijete težave ob pretvorbi. Nato lahko začnete težave odpravljati.

To je seznam funkcij in nastavitev, ki se ne ohranijo ob pretvorbi Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca. V nekaterih primerih se oblikovanje zavrže, osnovno besedilo pa se ohrani. Če imate na primer stolpce v slogu glasila, InfoPath zavrže stolpce, uvozi pa besedilo iz stolpcev.

 • Zaznamki

 • Animirano besedilo

 • Teme

 • Vodni žigi

 • Oštevilčenje vrstic

 • Obrobe strani

 • Sprotne in končne opombe

 • Postavitve stolpcev v slogu glasila

 • Datotečne priloge

 • Povezani ali vdelani predmeti, na primer delovni listi programa Microsoft Office Excel in risbe programa Microsoft Office Visio

 • Risani predmeti (vključno s samooblikami, krivuljami, črtami in WordArtom)

 • Razmik med znaki (vključno s spreminjanjem merila, razširjenim ali stisnjenim razmikom, dviganjem ali spuščanjem besedila in spodsekavanjem pisav)

 • Kontrolniki ActiveX

 • Komentarji in sledene spremembe (vključno z vstavljanjem in brisanjem ter oblikovanjem sprememb)

 • Nekatere funkcije, ki so značilne za Microsoft Office Word 2007 (vključno z gradniki in kontrolniki vsebine)

 • Nekatere nastavitve tiskanja (vključno z različnim oblikovanjem znakov v glavah in nogah, različnimi lihimi in sodimi glavami in nogami, različnimi glavami in nogami za prvo stran, nastavitvami roba za vezavo, negativnimi vrednostmi za zgornji in spodnji rob, različnimi usmerjenostmi strani in nastavitvami posameznih odsekov)

Opomba: Nekateri Wordovi dokumenti ni mogoče spreminjati brez gesla. Če je to velja za vaš dokument, ne boste mogli uspešno uvoziti v InfoPathu. Če želite odpraviti težavo, poskusite odstranjevanje zaščite z geslom iz dokumenta, preden ga uvozite. Poleg tega nekateri dokumenti omejiti uporabnike na določene vrste dejanja, na primer za vnos podatkov v obliki polj za urejanje. Če je to velja za vaš dokument, ne boste mogli uspešno uvoziti v InfoPathu. Če želite odpraviti to težavo, poskusite odstraniti omejitve urejanja dokumenta, preden uvozite to.

Na tem seznamu so funkcije in nastavitve, ki so delno podprte ob pretvorbi Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca:

Navpično besedilo    InfoPath ohrani oblikovanje navpičnega besedila v Wordovem dokumentu, če je navpično besedilo znotraj celice tabele. InfoPath ob pretvorbi zavrže oblikovanje navpičnega besedila, če je navpično besedilo zunaj celice tabele v drugem delu Wordovega dokumenta.

Polja z besedilom    Polja z besedilom so v Wordovih dokumentih vsebniki za besedilo, ki jih je mogoče postaviti na stran ali prilagoditi. Če Wordov dokument vsebuje polje z besedilom, se to polje v nastali predlogi obrazca pretvori v celico tabele. Besedilo v polju z besedilom se v nastali predlogi obrazca pojavi v celici tabele.

Podčrtano besedilo    V InfoPathovih predlogah obrazca je podčrtavanje podprto. Toda okrasno in dvojno podčrtavanje v Wordovem dokumentu se v nastali InfoPathovi predlogi obrazca pretvori v enojno podčrtavanje.

Hiperpovezave, ki se sklicujejo na nepodprte protokole    Vse hiperpovezave se pretvorijo, toda hiperpovezava, ki ne uporablja protokolov HTTP, HTTPS, FILE, FTP ali MAILTO, ne bo delovala, ko bo uporabnik kliknil povezavo v nastali predlogi obrazca.

Slogi znakov in besedilni učinki    Med pretvorbo se slogi oblikovanja nadpisano, podpisano in prečrtano ohranijo. Drugi slogi oblikovanja in učinki, na primer očrtano besedilo, skrito besedilo in senčenje, se med pretvorbo zavržejo. Izbočeno ali vrezano besedilo se v nastali predlogi obrazca pretvori v sivo besedilo.

Nastavitve odseka    V Wordu se z odseki spreminja postavitev dokumenta znotraj strani ali med stranmi. InfoPath ne podpira teh vrst odseka, zato so med pretvorbo zavrženi. Vse nastavitve, ki veljajo za prvi odsek v Wordovem dokumentu, veljajo za nastalo InfoPathovo predlogo obrazca.

Oblikovanje glave in noge    Besedilo glave in noge v Wordovem dokumentu se pretvori v besedilo glave in noge v nastali InfoPathovi predlogi obrazca. Med pretvorbo bodo nekateri slogi oblikovanja znakov morda zavrženi. Če ste v glavi Wordovega dokumenta uporabili na primer krepki in ležeči slog, bo InfoPath v nastali predlogi obrazca uporabil prvi zaznani slog oblikovanja in opustil druge sloge oblikovanja. Nastavitve, ki veljajo za prvi odsek glave ali noge v Wordovem dokumentu, veljajo tudi za nastalo besedilo glave ali noge v InfoPathovi predlogi obrazca.

Pretvorba pisave    Čeprav InfoPath pri ustvarjanju nove predloge obrazca uvozi pisavo iz Wordovega dokumenta, bo za predlogo obrazca samodejno izbrana druga pisava, če v računalniku, v katerega uvažate, pisava v dokumentu ni na voljo.

Negativni robovi strani    Negativni zgornji in spodnji robovi so uvoženi kot 0.

Negativni rob, odmik in nastavitve zamika    Negativni rob, odmik in nastavitve zamika so uvoženi kot 0.

Na vrh strani

Pretvorba Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca

 1. Če je Wordov dokument, ki ga želite uvoziti, odprt, ga zaprite.

 2. V načinu načrtovanja v meniju Datoteka kliknite Uvozi obrazec.

 3. V čarovniku za uvoz kliknite InfoPathov uvoznik za Wordove dokumente in nato še Naprej.

 4. Kliknite Prebrskaj.

 5. Poiščite in kliknite Wordov dokument, ki ga želite pretvoriti, in nato kliknite Odpri.

  Opomba: Ko uvažate Wordov dokument z omejenim dovoljenjem, morate imeti do dokumenta dostop s polnim nadzorom. Če imate do dokumenta samo dostop za branje in spreminjanje, se pri poskusu uvoza pojavi sporočilo o napaki.

 6. Če želite spremeniti privzeto obnašanje pri uvažanju, kliknite Možnosti in izberite želene možnosti.

 7. Kliknite Dokončaj.

Na vrh strani

Spreminjanje tabele postavitve v ponavljajočo se tabelo

Če Wordov dokument vključuje tabelo, jo InfoPath v nastali predlogi obrazca lahko pretvori v tabela postavitve ali ponavljajočo se tabelo. Vrsta izbrane tabele je odvisna od sprejetih odločitev glede načrtovanja v Wordovem dokumentu. S tem postopkom lahko pretvorjeno tabelo postavitve hitro spremenite v ponavljajočo se tabelo.

Ponavljajoče se tabele lahko uporabite za ponujanje uporabnikom dodatno stopnjo prilagodljivosti pri izpolnjevanje obrazcev. Če uporabljate ponavljajoče se tabele, v predlogi obrazca nima za prikaz številne prazne vrstice, ko uporabnik prvič odpre. Namesto tega uporabniki običajno videli samo eno vrstico in le dodati več ko in če jih potrebujejo. Tako prihranite prostor v obliki in omogoča uporabnikom dodatno stopnjo individualno prilagajanje.

 1. V predlogi obrazca, z desno tipko miške kjer koli v tabeli postavitve, ki ga želite pretvoriti.

 2. V priročnem meniju pokažite na Spremeni vin nato kliknite Ponavljajočo se tabelo.

 3. V pogovornem oknu Spremeni v ponavljajočo se tabelo naredite nekaj od tega:

  • Če želite določiti naslovne vrstice za ponavljajočo se tabelo, vnesite vrednost v polje Število vrstic, ki naj se obdržijo kot glava tabele. Naslovno vrstico ponavadi uporabljate za naslove stolpcev.

  • Če želite določiti vrstice noge za ponavljajočo se tabelo, vnesite vrednost v polje Število vrstic, ki naj se obdržijo kot noge tabele. Mnogo tabel ne vsebuje noge vrstic.

  • Če želite določiti število podatkovnih vrstic, ki jih želite uporabiti, vnesite vrednost v polje Število ponavljajočih se vrstic, ki naj bodo vključene pri izpolnjevanju obrazca. Podatkovna vrstica je vrstica, ki se lahko v obrazcu »ponovi« tolikokrat, kot je potrebno

 4. V meniju Vstavljanje kliknite Dodatni kontrolniki ali pritisnite tipki ALT+I, C.

 5. Vstavljanje kontrolnikov, ki jih želite v celicah tabele.

Na vrh strani

Spreminjanje potrditvenih polj v skupino izbirnih gumbov

Če ste v Wordovi datoteki uporabili več potrditveni polj, jih InfoPath v nastalo predlogo obrazca uvozi kot potrditvena polja. Če bi raje uporabili skupino izbirnih gumbov, sledite tem korakom in potrditvena polja v predlogi obrazca pretvorite v izbirne gumbe.

Če želite uporabnikom omogočiti, da samo en izbor iz omejen nabor možnosti, lahko uporabite skupino izbirnih gumbov v predlogi obrazca programa Microsoft Office InfoPath.

 1. V predlogi obrazca kliknite eno od potrditvenih polj, ki ga želite pretvoriti, nato pa pridržite tipko CTRL in kliknite vsa dodatna potrditvena polja, ki jih želite pretvoriti.

 2. V meniju Urejanje pokažite na Spremeniin nato kliknite Gumb možnosti.

  Skupino izbirnih gumbov je zdaj prikazan namesto potrditvena polja v predlogi obrazca. Vsak izbirni gumb, ki je vezan na isto polje v viru podatkov. Ko uporabnik klikne izbirni gumb, je vrednost, ki je povezan z ta izbirni gumb shranjene v polju.

Na vrh strani

Pregled težav ob pretvorbi v podoknu opravil preverjevalnika načrta

Včasih se elementi iz izvirnega Wordovega dokumenta ne pojavijo v nastali InfoPathovi predlogi obrazca v skladu s pričakovanji ali pa so med pretvorbo odstranjeni. InfoPath na primer ne podpira Wordove funkcije WordArt in v nastali predlogi obrazca WordArtove predmete zamenja s podobami ograde.

Če InfoPath med pretvorbo zazna težavo, se podokno opravil Preverjevalnik načrta samodejno odpre, ko zaprete čarovnika za uvoz. V podoknu opravil lahko pregledate seznam težav in naredite vse potrebno, da jih odpravite.

 1. Če podokno opravil Preverjevalnik načrta ni vidno, v meniju Orodja kliknite Preverjevalnik načrta.

  Če se v predlogi obrazca pojavijo težave, se v podoknu opravil prikažejo sporočila.

 2. V podoknu opravil Preverjevalnik načrta kliknite besedilo sporočila, ki ga želite pregledati.

  V pogovornem oknu so prikazane dodatne informacije o težavi.

  Opomba: Če Wordov dokument vsebuje predmet, ki ga InfoPath ne podpira, na primer Wordov risan predmet, potem InfoPath v nastalo predlogo obrazca doda podobo ograde, ki nakazuje prvotno mesto predmeta v Wordovem dokumentu. Če želite izvedeti več o predmetu, v predlogi obrazca z desno miškino tipko kliknite podobo ograde in nato v priročnem meniju kliknite Več podrobnosti.

 3. Po potrebi odpravite težave v predlogi obrazca. Morda želite na primer izbrisati podobe ograde, ki jih ne nameravate uporabiti v dokončani predlogi obrazca.

Opomba: Morda boste opazili, da v podoknu opravil Preverjevalnik načrta vsebuje gumb Osveži . Sporočila, ki so prikazani kot rezultat uvozite v Wordovem dokumentu InfoPath ne bo posodobil, da kliknete gumb Osveži . Če želite odstraniti uvoz sporočila v podoknu opravil Preverjevalnik načrta , morate odpreti pogovorno okno Datoteke sredstev (meniOrodja ) in nato odstraniti datoteko, imenovano ImportErrors.xml. Datoteka se ustvari samodejno, ko uvozite v Wordov dokument v InfoPathu. Ko odstranite datoteko ImportErrors.xml, v podoknu opravil Preverjevalnik načrta , če želite trajno izbrisati sporočila o uvozu kliknite Osveži . Datoteko ImportErrors.xml ni potrebno za predlogo obrazca, da bo deloval pravilno. V resnici iz varnostnih razlogov je dobre prakse, če želite odstraniti te datoteke, preden objavite predlogo obrazca.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×