Pretvorba Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Nekatere organizacije za zbiranje podatkov uporabite Microsoft Office Excelove delovne zvezke kot oblike. Ti delovni zvezki običajno vključuje prazne celice za uporabnike, če želite vnesti podatke. Delovni zvezek lahko pretvorite v Microsoft Office InfoPathovo predlogo obrazca s čarovnikom za uvoz v InfoPathu. Tako, da pretvorite delovni zvezek v predlogo obrazca, uporabniki lahko izkoristijo InfoPathove funkcije, kot je preverjanje veljavnosti sheme, dinamični nadzor, kot so ponavljajoče se odseke in poslovne logike, kot je preverjanje veljavnosti podatkov. Poleg tega lahko na voljo v predlogi obrazca širšemu občinstvu tako, da ustvarite predlogo obrazca, omogočena za brskalnik. Če želite ustvariti predlogo obrazca, omogočena za brskalnik, strežnik, v katerem se izvaja InfoPath Forms Servicesobjavite predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom. Obrazce, ki temeljijo na predlog obrazca, omogočena za brskalnik, ga je mogoče izpolniti z uporabo spletnega brskalnika.

Ko Excelov delovni zvezek pretvorite v InfoPathovo predlogo obrazca, tako da v čarovniku za uvoz uporabite privzeto nastavitev, ima nastala predloga obrazca postavitev Excelovega delovnega zvezka. Poleg tega se celice v Excelovem delovnem zvezku, ki izpolnjujejo določene pogoje, samodejno pretvorijo v kontrolnike polja z besedilom, v katere lahko uporabniki vnesejo podatke. Če je na primer celica oblikovana tako, da pokaže obrobo na vseh straneh, se ta celica v nastali predlogi obrazca pretvori v kontrolnik polja z besedilom. Če v čarovniku za uvoz ne želite uporabiti privzete nastavitve, se lahko odločite, da boste pri uvozu Excelovega delovnega zvezka vključili samo postavitev ali da boste v kontrolnik pretvorili samo določene vrste celic.

V tem članku sta razložena osnovni koncept in postopek pretvorbe Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca, skupaj s funkcijami in nastavitvami, ki v postopku pretvorbe niso podprte.

V tem članku

O pretvorbi Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca

Funkcije in nastavitve, ki med pretvorbo niso podprte v celoti

Pretvorba Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca

O pretvorbi Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca

Ko pretvorite Excelov delovni zvezek v InfoPathovo predlogo obrazca, se delovni zvezek uporabi kot načrt za ustvarjanje nove predloge obrazca. Zgradba tabele delovnega zvezka se v predlogi obrazca znova ustvari kot tabela postavitve. Če želite v pretvorbo delovnega zvezka vključiti celice, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov, so v predlogo obrazca, in sicer v celice tabele postavitve, ki ustrezajo mestu polj v delovnem zvezku, dodani kontrolniki polja z besedilom. V nastali predlogi obrazca se ohranijo velikost in položaj podprtih celic, obrobe celic, senčenje in vse spojene ali razdeljene celice.

Če je v delovnem zvezku več delovnih listov, se podatki in oblikovanje prvega delovnega lista dodajo privzetemu pogled v novi predlogi obrazca, dodatni delovni listi pa se pretvorijo v ustrezne poglede v predlogi obrazca. Naslovi posameznih dodatnih pogledov se ujemajo z naslovi delovnih listov.

Za lažje razumevanje relacije med delovnim zvezkom, ki ste ga pretvorili z InfoPathovim čarovnikom za uvoz, in nastalo predlogo obrazca, si predstavljajte, da ste zavarovalni zastopnik z delovnim zvezkom Zahtevki.xls, ki vsebuje dva delovna lista. Prvi delovni list se imenuje »Doma«, drugi pa »Avtomobil«. Na vsakem delovnem listu so med stolpci tudi takšni z glavami stolpcev: »Vrsta«, »Opis«, »Višina posojila« in »Nakupna cena«. Stolpca »Višina posojila« in »Nakupna cena« sta na vsakem delovnem listu oblikovana za uporabo podatkovnega tipa valute. Besedilo v glavah stolpcev je okrepljeno in modro. Delovni list »Doma« vsebuje formulo za izračun amortizacijskega načrta. Celica, ki ima obrobo na vseh straneh, je namenjena vnosu imena stranke.

Če datoteko Zahtevki.xls pretvorite v predlogo obrazca s čarovnikom za uvoz, ustvarite predlogo obrazca Zahtevki.xsn.

Excelov delovni zvezek pred pretvorbo v InfoPathovo predlogo obrazca in po njej.
Ob pretvorbi Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca se postavitev in drugi elementi ohranijo.

Nova predloga obrazca ima dva pogleda. Privzeti pogled »Doma (privzeto)« ima postavitev in oblikovanje delovnega zvezka »Doma«. Drugi pogled »Avtomobil« pa ima postavitev in oblikovanje delovnega zvezka »Avtomobil«. V vsakem pogledu je tabela z glavami stolpcev: »Vrsta«, »Opis«, »Višina posojila« in »Nakupna cena«, oblikovanimi s krepkim modrim besedilom kot v izvirnem delovnem zvezku. Vendar pa so nekatere funkcije v nastali predlogi obrazca odvisne od nastavitev, ki jih izberete v čarovniku za uvoz:

 • Če čarovnika za uvoz uporabite za pretvorbo datoteke Zahtevki.xls v predlogo obrazca in ohranite samo postavitev     Nastala predloga obrazca ima tabelo postavitve, ki ustreza tabeli v Excelovem delovnem zvezku. V predlogi obrazca ni kontrolnikov polja z besedilom.

 • Če čarovnika za uvoz uporabite za uvažanje datoteke Zahtevki.xls in ohranite postavitev ter pretvorite celice v kontrolnike     Nastala predloga obrazca ima ponavljajočo se tabelo. Celice, ki izpolnjujejo določene pogoje, na primer celice z obrobami na vseh straneh, in celice, ki vsebujejo formulo za izračun amortizacijskega načrta ali pa se sklicujejo nanjo, se pretvorijo v kontrolnike polja z besedilom.

  Opomba: Čeprav se celice, ki vsebujejo formule ali se sklicujejo nanje, pretvorijo v kontrolnike polja z besedilom, se formule v nastalih predlogah obrazcev ne ohranijo. Z ustreznimi funkcijami v InfoPathu morate znova ustvariti funkcionalnost formule.

Na vrh strani

Funkcije in nastavitve, ki med pretvorbo niso podprte v celoti

Nekatere nastavitve in oblikovanja v Excelovih delovnih zvezkih v InfoPathu niso podprta. Ko pretvorite delovni zvezek s takšnimi nastavitvami, v nastali InfoPathovi predlogi obrazca ni teh funkcij ali nastavitev. Če je na primer v glavi delovnega zvezka podoba, se ta ne ohrani v nastali predlogi obrazca v InfoPathu, ker InfoPath ne podpira podob v glavah in nogah.

Seznam funkcij in nastavitev, ki se ne ohranijo, ko Excelov delovni zvezek pretvorite v Infopathovo predlogo obrazca:

 • celice z oblikovanjem »Skrči, da ustreza«

 • podobe ozadja celice

 • vzorci ozadja celice

 • prehodi celic

 • pogojno oblikovanje

 • preverjanje veljavnosti podatkov

 • formule

 • makri

 • nastavitve tiskanja: spreminjanje velikosti papirja A4, črno-belo, usredinjenje na strani, številka prve strani, vrstni red strani, slike, tiskanje z mrežnimi črtami, kakovost tiskanja, glave vrstic in stolpcev, vrstice in stolpci na vsaki strani, spreminjanje merila in nastavitve območja tiskanja

 • navpična poravnava besedila

 • vrstice, ki so manjše od privzete višine pisave 10pt

 • WordArt

Na seznamu so opisane funkcije in nastavitve, ki so pri pretvorbi Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca delno podprte:

Celice z oblikovanjem podatkov     Slogi ali barve, uporabljeni v celicah z oblikovanjem podatkov, se ne pretvorijo. Če je na primer celica oblikovana tako, da prikaže negativna števila z rdečo barvo, se vrednost števila pretvori, oblikovanje besedila z rdečo barvo pa ne.

Hiperpovezave, ki se sklicujejo na nepodprte protokole     Pretvorijo se vse hiperpovezave, vendar hiperpovezava, ki ne uporablja protokolov http:, https:, ftp: ali mailto:, ne deluje, ko uporabnik klikne povezavo.

Poravnava in oblikovanje glave in noge     Glava ali noga v Excelovem delovnem zvezku lahko vsebuje levi, srednji ali desni odsek. Po uvozu v InfoPath se ti odseku združijo. Delovni zvezek, ki ima na primer levo glavo z imenom »Tina Makovec«, srednjo glavo z naslovom »Poročilo o stanju« in desno glavo z datumom »13. oktober 2007«, se pretvori v InfoPathovo predlogo obrazca, ki ima samo eno glavo s tem besedilom: »Tina MakovecPoročilo o stanju13. oktober 2007.« Če samo en odsek v glavi ali nogi delovnega zvezka vsebuje besedilo, je nastalo besedilo v predlogi obrazca ustrezno poravnano. Če na primer samo desni odsek glave v delovnem zvezku vsebuje besedilo, je besedilo v predlogi obrazca desno poravnano. Sicer je ob uvozu vse besedilo v glavi ali nogi levo poravnano. Nastavitev pisave v prvem odseku glave ali noge v delovnem zvezku velja v nastali InfoPathovi predlogi obrazca za celo glavo ali nogo.

Pretvorba pisave    Čeprav InfoPath med ustvarjanjem nove predloge obrazca uvozi pisave iz delovnega zvezka, je za predlogo obrazca samodejno izbrana druga pisava, če v računalniku, v katerega uvažate, pisava v delovnem zvezku ni na voljo.

Izrecno spojene celice    Če v Excelu vnesete v trenutno celico več besedila, kot ga je mogoče vnesti vanjo, se besedilo pojavi na vrhu naslednje celice, kot da bi bili celici spojeni. InfoPath ne podpira te funkcije. Če pretvorjena celica vsebuje več besedila, kot ga omogoča širina celice, se besedilo v InfoPathu prelomi v naslednjo vrstico. Če želite to preprečiti, pred uvozom delovnega zvezka izberite celico in toliko naslednjih celic, da zajamete besedilo, ter spojite celice, da bo besedilo znotraj spojenih celic.

Poročila vrtilne tabele     Poročila vrtilne tabele se pretvorijo kot tabele postavitve.

Zelo velike tabele     InfoPath podpira tabele, ki obsegajo do 63 stolpcev in 999 vrstic. Če Excelov delovni zvezek presega te omejitve, se pretvori samo prvih 63 stolpcev in 999 vrstic.

Opomba: Nekaterih Excelovih delovnih zvezkov, ni mogoče odpreti brez gesla. Če je to na primer z delovnim zvezkom, ne boste mogli uspešno uvoziti v InfoPathu. Če želite odpraviti težavo, odstranite geslo zahteve za delovni zvezek pred uvozom to. Poleg tega je nekaj delovnih zvezkov so namenjene uporabnikom, premikanje, brisanje, skrivanje ali spreminjanje imena delovnih listov in spreminjanje drugih strukturnih elementov v delovnem zvezku. Če je to v primeru z delovnega lista, ne boste mogli uspešno uvoziti v InfoPathu. Če želite odpraviti to težavo, poskusite odstraniti strukturne urejanje omejitve delovnega zvezka, preden jo uvozite.

Na vrh strani

Pretvorba Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca

 1. V meniju Datoteka kliknite Uvozi obrazec.

 2. V pogovornem oknu Čarovnik za uvoz kliknite InfoPathov uvoznik za Excelove delovne zvezke in nato še Naprej.

 3. Kliknite Prebrskaj.

 4. Najdite in kliknite Excelov delovni zvezek, ki ga želite pretvoriti, in nato kliknite Odpri.

 5. Če želite spremeniti privzeto obnašanje uvažanja, kliknite Možnosti in nato izberite želeno možnost.

 6. Kliknite Dokončaj.

  Opomba: Glede na postavitev in zapletenost Excelov delovni zvezek, nekatere postavitve elementov ali kontrolniki morda ne bodo prikazani kot ste pričakovali v nastalem InfoPathovo predlogo obrazca. Kot rezultat, boste morali prilagajate novo predlogo obrazca, ko ga pretvorite.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×