Pretvarjanje števil v druge številske sisteme

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Številski sistem je sistematičen način predstavitve števil s simbolnimi znaki in uporablja osnovno vrednost za ustrezno združevanje števil v strnjeni obliki. Najbolj pogost številski sistem je desetiški, ki ima snovno vrednost 10 in nabor znakov 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9. Poznamo pa tudi druge številske sisteme, ki so lahko v določenih primerih bolj učinkoviti. Računalniki na primer uporabljajo Boolovo logiko za računanje in operacije, zato uporabljajo dvojiški številski sistem, katerega osnovna vrednost je 2.

Microsoft Office Excel ima več funkcij, s katerimi lahko pretvorite številke v te številske sisteme in iz njih:

Številski sistem

Osnovna vrednost

Nabor znakov

Dvojiški

14

0,1

Osmiški

2,048

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Desetiški

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9

Šestnajstiški

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Kaj želite narediti?

Pretvori dvojiško število v desetiško.

Pretvori dvojiško število v šestnajstiško.

Pretvori dvojiško število v osmiško.

Pretvori desetiško število v dvojiško.

Pretvori desetiško število v šestnajstiško.

Pretvori desetiško število v osmiško.

Pretvori šestnajstiško število v dvojiško.

Pretvori šestnajstiško število v desetiško.

Pretvori šestnajstiško število v osmiško.

Pretvori osmiško število v dvojiško.

Pretvori osmiško število v desetiško.

Pretvori osmiško število v šestnajstiško.

Pretvarjanje dvojiškega števila v desetiško

Za to opravilo uporabite funkcijo BIN2DEC.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=BIN2DEC(1100100)

Pretvori dvojiško vrednost 1100100 v desetiško (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Pretvori dvojiško število 1111111111 v desetiško (-1)

Podrobnosti o funkciji

BIN2DEC

Na vrh strani

Pretvarjanje dvojiškega števila v šestnajstiško

Za to opravilo uporabite funkcijo BIN2HEX.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=BIN2HEX(11111011; 4)

Pretvori dvojiško število 11111011 v štirimestno šestnajstiško (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Pretvori dvojiško število 1110 v šestnajstiško (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Pretvori dvojiško število 1111111111 v šestnajstiško (FFFFFFFFFF)

Podrobnosti o funkciji

BIN2HEX

Na vrh strani

Pretvarjanje dvojiškega števila v osmiško

Za to opravilo uporabite funkcijo BIN2OCT.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=BIN2OCT(1001; 3)

Pretvori dvojiško število 1001 v trimestno osmiško (011)

=BIN2OCT(1100100)

Pretvori dvojiško število 1100100 v osmiško (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Pretvori dvojiško število 1111111111 v osmiško (7777777777)

Podrobnosti o funkciji

BIN2OCT

Na vrh strani

Pretvarjanje desetiškega števila v dvojiško

Za to opravilo uporabite funkcijo DEC2BIN.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=DEC2BIN(9; 4)

Pretvori desetiško število 9 v štirimestno dvojiško (1001)

=DEC2BIN(-100)

Pretvori desetiško število -100 v dvojiško (1110011100)

Podrobnosti o funkciji

DEC2BIN

Na vrh strani

Pretvarjanje desetiškega števila v šestnajstiško

Za to opravilo uporabite funkcijo DEC2HEX.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=DEC2HEX(100; 4)

Pretvori desetiško število 100 v štirimestno šestnajstiško (0064)

=DEC2HEX(-54)

Pretvori dvojiško število -54 v šestnajstiško (FFFFFFFFCA)

Podrobnosti o funkciji

DEC2HEX

Na vrh strani

Pretvarjanje desetiškega števila v osmiško

Za to opravilo uporabite funkcijo DEC2OCT.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=DEC2OCT(58; 3)

Pretvori desetiško število 58 v osmiško (072)

=DEC2OCT(-100)

Pretvori desetiško število -100 v osmiško (7777777634)

Podrobnosti o funkciji

DEC2OCT

Na vrh strani

Pretvarjanje šestnajstiškega števila v dvojiško

Za to opravilo uporabite funkcijo HEX2BIN.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=HEX2BIN("F"; 8)

Pretvori šestnajstiško število F v osemmestno dvojiško (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Pretvori šestnajstiško število B7 v dvojiško (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Pretvori šestnajstiško število FFFFFFFFFF v dvojiško (1111111111)

Podrobnosti o funkciji

HEX2BIN

Na vrh strani

Pretvarjanje šestnajstiškega števila v desetiško

Za to opravilo uporabite funkcijo HEX2DEC.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=HEX2DEC("A5")

Pretvori šestnajstiško število A5 v desetiško (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Pretvori šestnajstiško število FFFFFFFF5B v desetiško (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Pretvori šestnajstiško število 3DA408B9 v desetiško (1034160313)

Podrobnosti o funkciji

HEX2DEC

Na vrh strani

Pretvarjanje šestnajstiškega števila v osmiško

Za to opravilo uporabite funkcijo HEX2OCT.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=HEX2OCT("F"; 3)

Pretvori šestnajstiško število F v trimestno osmiško (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Pretvori šestnajstiško število 3B4E v osmiško (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Pretvori šestnajstiško število FFFFFFFF00 v osmiško (7777777400)

Podrobnosti o funkciji

HEX2OCT

Na vrh strani

Pretvarjanje osmiškega števila v dvojiško

Za to opravilo uporabite funkcijo OCT2BIN.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=OCT2BIN(3; 3)

Pretvori osmiško število 3 v trimestno dvojiško 3 (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Pretvori osmiško število 7777777000 v dvojiško (1000000000)

Podrobnosti o funkciji

OCT2BIN

Na vrh strani

Pretvarjanje osmiškega števila v desetiško

Za to opravilo uporabite funkcijo OCT2DEC.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=OCT2DEC(54)

Pretvori osmiško število 54 v desetiško (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Pretvori osmiško število 7777777533 v desetiško (-165)

Podrobnosti o funkciji

OCT2DEC

Na vrh strani

Pretvarjanje osmiškega števila v šestnajstiško

Za to opravilo uporabite funkcijo OCT2HEX.

Primer

Primer boste lažje razumeli, če ga boste kopirali na prazen delovni list.

Kopiranje primera

 1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 2. Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera v članku s pomočjo
  Izbiranje primera v članku s pomočjo
 3. Pritisnite tipki CTRL+C.

 4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

 5. Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vračajo rezultate, pritisnite tipki CTRL+` (krativec), ali pa na kartici Formule v skupini Nadzor formule kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

A

B

Formula

Opis (rezultat)

=OCT2HEX(100; 4)

Pretvori osmiško število 100 v štirimestno šestnajstiško 4 (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Pretvori osmiško število 7777777533 v šestnajstiško (FFFFFFFF5B)

Podrobnosti o funkciji

OCT2HEX

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×