Prenos glav in sporočil v e-poštne račune POP3

Ko uporabljate e-poštni računPOP3, lahko prenesete glava sporočila ali celotna sporočila s prilogami. Ko sporočilo prenesete iz e-poštnega strežnika, je privzeto nastavljeno, da se sporočilo v e-poštnem strežniku izbriše, kar sprosti prostor v e-poštnem računu, ki vam ga je dodelil ISP (Internet Service Provider).

Ko prejmete velika e-poštna sporočila, je koristno, če iz poštnega strežnika POP3 najprej prenesete samo glave. Glede na informacije v glavah lahko izberete, katere elemente želite prenesti. Ko na primer potujete s prenosnikom, morda uporabljate počasnejšo povezavo in ne želite prenesti velikih sporočil ali prilog, zato je koristno, če lahko prenesete samo glave.

V tem članku se predpostavlja, da ste e-poštni račun POP3 že dodali v program Microsoft Outlook. Če želite več informacij o dodajanju e-poštnih računov, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Kaj želite narediti?

Prenesite glave

Označevanje sporočil za prenos ali brisanje

Prenos sporočil

Brisanje sporočil iz e-poštnega strežnika

Prenesite glave

Glave e-poštnih sporočil ne vsebujejo telesa besedila. Prenesete lahko samo glave sporočil in nato izberete sporočila, ki jih želite takoj prenesti. Če prenesete samo glave in želena sporočila, skrajšate čas vzpostavljene povezave. Ko prenesete glave, lahko izberete, katera sporočila želite prenesti ali izbrisati iz e-poštnega strežnika.

 • Ročni prenos glav    

  • V meniju Orodja izberite Pošlji/Prejmi, pokažite na račun in kliknite Prenesi glave mape »Prejeto«.

 • Samodejni prenos glav    

  1. V meniju Orodja pokažite na Pošlji/Prejmi, nato še na Nastavitve pošiljanja/prejemanja in nato kliknite Definiraj skupine za pošiljanje/prejemanje.

  2. Pod Ime skupine izberite skupino, ki vsebuje vaš račun POP3.

   Opomba : Če niste ustvarili skupine za pošiljanje/prejemanje po meri, izberite skupino Vsi računi.

  3. Kliknite Urejanje.

  4. Pod Možnosti mape izberite Prenesi samo glave.

   Opomba : Če imate v skupini za pošiljanje/prejemanje več računov in želite, da nekateri računi prenesejo elemente v celoti, nekateri pa samo glave, ustvarite novo skupino za pošiljanje/prejemanje. V eno od skupin za pošiljanje/prejemanje vključite vse račune, ki naj prenesejo samo glave, v drugo skupino pa vključite račune, ki naj prenesejo vse elemente v celoti.

Ko prenesete glavo, se ob seznamu sporočil pojavi Header indicator .

Message header

Na vrh strani

Označevanje sporočil za prenos ali brisanje

Ko prenesete glave, lahko z njimi naredite nekaj od tega:

 • Sporočilo označite za prenos in brisanje iz e-poštnega strežnika.

 • Sporočilo označite za kopiranje (v strežniku ostane kopija).

 • Sporočilo izbrišite iz strežnika, ne da bi ga prenesli.

Ko prenesete sporočila, se ta privzeto odstranijo iz e-poštnega strežnika. Ko prekopirate sporočila, se v računalnik prenese kopija sporočila, sporočilo pa ostane v strežniku, tako da ga je mogoče prenesti v drug računalnik. Ko izbrišete sporočila v Outlooku, se odstranijo iz računalnika in strežnika.

 • Označevanje glav sporočil za prenos in brisanje iz poštnega strežnika    

  • V mapi Prejeto z desno miškino tipko kliknite glavo in nato v priročnem meniju kliknite Označi sporočila za prenos.

   Ko označite glavo za prenos sporočila, se pojavi ikona, ki sporoča, da se bo sporočilo ob naslednjem pošiljanju/prejemanju preneslo in izbrisalo iz poštnega strežnika.

 • Označevanje glav sporočil za kopiranje iz strežnika    

  • V mapi Prejeto z desno tipko miške kliknite glavo sporočila in v priročnem meniju kliknite Označi za prenos kopije sporočila.

   Download message copy

   Ko označite glavo za prenos kopije sporočila, se pojavi ikona Marked to download message copy .

   Ikona sporoča, da se bo kopija e-poštnega sporočila ob naslednjem pošiljanju/prejemanju prenesla v računalnik.

   Message to be downloaded

 • Označevanje glav sporočil za brisanje iz poštnega strežnika    

  • V mapi Prejeto kliknite element, ki ga želite izbrisati, in pritisnite DELETE. Pojavi se rdeč X, besedilo v prvi vrstici glave pa je prečrtano.

   Opomba : Več elementov za brisanje lahko izberete tako, da držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite želena sporočila. Nato pritisnite DELETE.

Opomba : Če glavo ali s pravilom ali ročno premaknete v drugo mapo in jo šele nato označite, glava ne bo obdelana, ko boste kliknili Obdelaj označene glave. Obdelane bodo samo glave v mapi Prejeto.

Na vrh strani

Prenos sporočil

Naredite nekaj od tega:

 • Ročno pridobivanje novih sporočil    

  • V meniju Orodja izberite Pošlji/Prejmi, pokažite na račun in kliknite Prejeto.

 • Samodejno pridobivanje novih sporočil    

  1. V meniju Orodja pokažite na Pošlji/Prejmi, nato še na Nastavitve pošiljanja/prejemanja in kliknite Definiraj skupine za pošiljanje/prejemanje.

  2. Pod Ime skupine izberite skupino, ki vsebuje vaš e-poštni račun POP3, in nato pod Nastavitev za skupino ime potrdite polje Razporedi samodejno pošiljanje/prejemanje vsakih n minut, kamor vnesete število med 1 in 1440.

   Opomba : Če niste ustvarili skupine za pošiljanje/prejemanje po meri, izberite skupino Vsi računi.

   E-poštni strežnik POP3 se bo preverjal po razporedu, ki ste ga izbrali. Skladno z razporedom se bodo prenesla tudi nova sporočila.

Ko dodate račun POP3, Outlook privzeto prenese celotne elemente s prilogami in nato izbriše elemente iz strežnika. Če ste nastavitev spremenili na prenos samo glav, jo lahko znova spremenite na prenos celotnih elementov.

 1. V meniju Orodja pokažite na Pošlji/Prejmi, nato še na Nastavitve pošiljanja/prejemanja in kliknite Definiraj skupine za pošiljanje/prejemanje.

 2. Pod Ime skupine izberite skupino, ki vsebuje vaš e-poštni račun POP3.

  Opomba : Če niste ustvarili nobene skupine za pošiljanje/prejemanje po meri, izberite skupino Vsi računi.

 3. Kliknite Urejanje.

 4. Pod Možnosti mape izberite Prenesi celoten element, vključno s prilogami.

Na vrh strani

Brisanje sporočil iz e-poštnega strežnika

Ko je sporočilo preneseno iz e-poštnega strežnika POP3, se iz njega privzeto izbriše. Če pa prenesete samo glave sporočil ali imate vklopljeno možnost Pusti kopijo sporočil v strežniku, sporočilo ostane v poštnem strežniku.

Če želite izvedeti več o možnosti Pusti kopijo sporočil v strežniku, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Če želite sporočilo izbrisati iz strežnika, ga ni treba prej prenesti. Glavo sporočila lahko označite tako, da se bo sporočilo izbrisalo iz e-poštnega strežnika. To je koristno, če želite e-poštno sporočilo izbrisati kar na osnovi pregleda njegove glave. V odseku Označevanje sporočil za prenos ali brisanje tega članka je razloženo, kako označiti glave, ki jih želite izbrisati.

Ko označite glavo, ki jo želite izbrisati, naredite nekaj od tega:

 1. Brisanje sporočil iz računalnika in strežnika    

  • V mapi Prejeto kliknite element, ki ga želite izbrisati, in pritisnite DELETE. Pojavi se rdeč X, besedilo v prvi vrstici glave pa je prečrtano.

   Opomba : Več elementov za brisanje lahko izberete tako, da držite pritisnjeno tipko CTRL in kliknite želena sporočila. Nato pritisnite DELETE.

 2. V meniju Orodja pokažite na Pošlji/Prejmi, nato še na račun in kliknite Obdelaj označene glave.

Ko izbrišete glave sporočil, se iz računalnika izbrišejo glave, iz poštnega strežnika pa celotna sporočila. V tem primeru drugi računalniki in profili, ki jih uporabljate, ne bodo mogli pridobiti sporočil iz e-poštnega strežnika.

Opomba : Če glavo ali s pravilom ali ročno premaknete v drugo mapo in jo šele nato označite, glava ne bo obdelana, ko boste kliknili Obdelaj označene glave. Obdelane bodo samo glave v mapi Prejeto.

Na vrh strani

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×