Premikanje Accessovih podatkov v zbirko podatkov strežnika SQL Server s čarovnikom za prehod na SQL Server

Večina aplikacij zbirke podatkov se sčasoma poveča, postane bolj zapletena in mora podpirati več uporabnikov. V določenem trenutku življenjske dobe Microsoft Office Accessovega programa boste morda začeli razmišljati o selitvi programa v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server, da bi optimirali učinkovitost delovanja, prilagodljivost, razpoložljivost, zanesljivost in možnost obnovitve.

V tem članku

Prehod Microsoft Office Accessove zbirke podatkov na SQL Server

Uporaba čarovnika za prehod na SQL Server

Kako poteka prehod predmetov zbirke podatkov na SQL Server

Prehod Microsoft Office Accessove zbirke podatkov na SQL Server

Prehod je postopek selitve nekaterih ali vseh predmeti zbirke podatkov iz Accessove zbirke podatkov novo ali obstoječo zbirko podatkov strežnika SQL Server ali nov Microsoft Accessov projekt (.adp).

Prednosti prehoda zbirke podatkov na SQL Server

 • Visoka učinkovitost delovanja in prilagodljivost    V številnih primerih SQL Server zagotavlja boljšo učinkovitost delovanja kot Accessova zbirka podatkov. SQL Server zagotavlja tudi podporo za zelo velike, terabajtne zbirke podatkov, ki so mnogo večje od trenutne omejitve Accessove zbirke podatkov, ki je dva gigabajta. Nenazadnje pa SQL Server deluje izredno učinkovito, saj poizvedbe obdeluje vzporedno (uporabniške zahteve obravnava z več izvornimi nitmi v enem procesu) in v največji mogoči meri zmanjša zahteve po dodatnem pomnilniku, ko dodate več uporabnikov.

 • Povečana razpoložljivost    SQL Server omogoča postopno ali popolno dinamično varnostno kopiranje zbirke podatkov, ko je ta uporabi. Zato uporabnike ni treba prisiliti, da zaprejo zbirke podatkov, ker želite varnostno kopirati podatke.

 • Izboljšana varnost    SQL Server je mogoče z zaupanja vredno povezavo integrirati z varnostnim sistemom operacijskega sistema Windows in tako omogočiti en sam integriran dostop do omrežja ter zbirke podatkov in hkrati pri tem uporabiti najboljše elemente obeh varnostnih sistemov. Tako je mogoče veliko preprosteje upravljati zapletene varnostne sheme.

 • Možnost takojšnje obnovitve    Če pride do okvare sistema (če se operacijski sistem na primer zruši ali pride do izpada napajanja), je v strežniku SQL Server na voljo mehanizem za samodejno obnovitev, ki v le nekaj minutah obnovi zbirko podatkov na zadnje stanje doslednosti, tako da skrbniku zbirke podatkov sploh ni treba posredovati.

 • Obdelava v strežniku    Če SQL Server uporabljate v konfiguraciji odjemalec/strežnik, zmanjšate omrežni promet, saj so poizvedbe zbirke podatkov obdelane v strežniku, preden so odjemalcu poslani rezultati. Obdelava je po navadi mnogo učinkovitejša v strežniku, zlasti pri delu z velikimi nabori podatkov.

  Program lahko uporablja tudi uporabniško določena funkcija, Shranjena procedura in sprožilec, da namesto v odjemalcu v strežniku centralizira in da v skupno rabo programsko logiko, poslovna pravila in pravilnike, zapletene poizvedbe, preverjanje veljavnosti podatkov in kodo referenčne integritete.

Načini prehoda na SQL Server

Čarovnik za prehod na SQL Server premakne predmete zbirke podatkov in njihove podatke iz Accessove zbirke podatkov v novo ali obstoječo zbirko podatkov strežnika SQL Server.

Čarovnika za prehod na SQL Server je mogoče uporabljati na tri načine:

 • Vse predmete zbirke podatkov lahko preselite iz Accessove zbirke podatkov v Accessov projekt, da ustvarite odjemalski/strežniški program. Pri tem načinu je treba dodatno spremeniti program ter prilagoditi kodo in zapletene poizvedbe.

 • Iz Accessove zbirke podatkov lahko v zbirko podatkov strežnika SQL Server preselite le podatke ali definicije podatkov.

 • V fizični zbirki podatkov strežnika SQL Server ustvarite osnovno Accessovo zbirko podatkov, da ustvarite osprednji/zaledni program. Pri tem načinu programa ni treba spreminjati veliko, ker koda še vedno uporablja ACE.

Preden preselite Accessovo zbirko podatkov v strežnik SQL Server

Preden Accessovo zbirko podatkov preselite v zbirko podatkov strežnika SQL Server ali Accessov projekt, razmislite o teh ukrepih:

 • Ustvarite varnostno kopijo zbirke podatkov     Čeprav čarovnik za prehod na SQL Server ne odstrani nobenih podatkov ali predmetov zbirke podatkov iz Accessove zbirke podatkov, priporočamo, da ustvarite varnostno kopijo Accessove zbirke podatkov, preden jo preselite v strežnik SQL Server.

 • Preverite, ali je na disku dovolj nezasedenega prostora     V napravi, v kateri bo preseljena zbirka podatkov, mora biti na voljo dovolj nezasedenega prostora na disku. Čarovnika za prehod na SQL Server deluje najbolje, če je na disku voljo veliko nezasedenega prostora.

 • Ustvarite enolična kazala     Če želite omogočiti posodobitev povezane tabele v Accessu, mora ta imeti enolično kazalo. Čarovnik za prehod na SQL Server lahko preseli obstoječe enolično kazalo, vendar ne more ustvariti novega, če ne obstaja nobeno. Če želite posodabljati tabele, pred prehodom vsaki Accessovi tabeli dodajte enolično kazalo.

 • V zbirki podatkov strežnika SQL Server si dodelite si ustrezna dovoljenja

  • Če želite izvesti prehod na obstoječo zbirko podatkov, potrebujete dovoljenja CREATE TABLE in CREATE DEFAULT.

  • Če želite ustvariti novo zbirko podatkov, potrebujete dovoljenja za CREATE DATABASE in dovoljenja za SELECT v sistemskih tabelah glavne zbirke podatkov.

Čarovnika za prehod na SQL Server programa Access 2007 je mogoče uporabljati s strežnikoma Microsoft SQL Server 2000 in SQL Server 2005.

Na vrh strani

Uporaba čarovnika za prehod na SQL Server

 • Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Premakni podatke kliknite Strežnik SQL.

  Zažene se čarovnik za prehod na SQL Server.

1. korak: Izberite prehod na obstoječo ali novo zbirko podatkov

2. korak: Izberite tabele, ki jih želite preseliti

3. korak: Navedite atribute in možnosti, ki jih želite preseliti

4. korak: Izberite, kako želite preseliti program

1. korak: Izberite prehod na obstoječo ali novo zbirko podatkov

Na prvi strani čarovnika izberete, ali želite Accessovo zbirko podatkov preseliti v obstoječo zbirko podatkov strežnika SQL Server oziroma ustvariti novo zbirko podatkov strežnika SQL Server.

 • Uporabiti obstoječo zbirko podatkov    Če izberete to možnost in kliknete Naprej, Access prikaže pogovorno okno Izbira vira podatkov, v katerem ustvarite povezavo ODBC vir podatkov do obstoječe zbirke podatkov strežnika SQL Server.

  Viri podatkov ODBC

  Vir podatkov predstavlja vir podatkov in podatke o povezavi, ki jo potrebujete za dostop do teh podatkov. Primeri virov podatkov si Access, SQL Server, Oracle RDBMS, preglednica in besedilna datoteka. Primer podatkov o povezavi so mesto strežnika, ime zbirke podatkov, ID za prijavo, geslo in razne možnosti gonilnika ODBC, ki opisujejo, kako vzpostaviti povezavo z virom podatkov.

  V zgradbi ODBC program (na primer Access ali program Microsoft Visual Basic program) vzpostavi povezavo z upraviteljem gonilnika ODBC, ki izmenično uporablja gonilnik ODBC (na primer gonilnik Microsoft SQL ODBC) za vzpostavitev povezave z virom podatkov (v tem primeru z zbirko podatkov strežnika SQL Server). V Accessu uporabljate vire podatkov ODBC za vzpostavitev povezave z viri podatkov, ki niso v Accessu in nimajo vgrajenih gonilnikov.

  Povezavo s temi viri podatkov vzpostavite tako:

  • V računalnik, v katerem je vir podatkov, namestite ustrezni gonilnik ODBC.

  • Navedite ime vira podatkov (DSN), tako da uporabite možnost Skrbnik vira podatkov ODBC za shranjevanje podatkov o povezavi v register sistema Microsoft Windows ali datoteko DSN oziroma niz za povezavo v kodi Visual Basic za posredovanje podatkov o povezavi neposredno upravitelju gonilnika ODBC.

   Računalnikovi vir podatkov

   Računalnikovi viri podatkov shranjujejo podatke o povezavi v register sistema Windows v določeni računalnik z uporabniško določenim imenom. Računalnikove vire podatkov je mogoče uporabljati le v računalniku, v katerem so določeni. Na voljo sta dva računalnikova vira podatkov – uporabniški in sistemski. Uporabniške vire podatkov lahko uporablja le trenutni uporabnik, prikazani pa so le temu uporabniku. Sistemske vire podatkov lahko uporabljajo vsi uporabniki računalnika, prikazani pa so vsem uporabnikom računalnika in storitvam v celotnem sistemu. Računalnikov vir podatkov je še posebej uporaben, če želite zagotoviti izboljšano varnost, ker si le prijavljeni uporabniki lahko ogledajo računalnikov vir podatkov, oddaljeni uporabniki pa ga ne morejo kopirati v drug računalnik.

   Datotečni viri podatkov

   Datotečni viri podatkov (imenovani tudi datoteke DSN) shranjujejo podatke o povezavi v besedilno datoteko in ne v register sistema Windows ter po navadi omogočajo prilagodljivejšo uporabo kot računalnikovi viri podatkov. Datotečni vir podatkov lahko na primer kopirate v kateri koli računalnik s pravilnim gonilnikom ODBC, tako da se vaš program lahko zanese na dosledne in točne podatke o povezavi v vseh računalnikih, ki jih uporablja. Datotečni vir podatkov lahko celo shranite v en sam strežnik, omogočite njegovo skupno rabo v številnih računalnikih in preprosto vzdržujete podatke o povezavi na enem mestu.

   Datotečnega vira podatkov ni treba dati v skupno rabo. Datotečni vir podatkov, ki ni v skupni rabi, je shranjen v enem samem računalniku in kaže na računalnikov vir podatkov. Datotečne vire podatkov, ki niso v skupni rabi, je mogoče uporabljati za dostop do obstoječih računalnikovih virov podatkov iz datotečnih virov podatkov.

   Nizi za povezavo

   V modulu lahko določite oblikovani niz za povezavo, ki navaja podatke o povezavi. Niz za povezavo posreduje podatke o povezavi neposredno upravitelju gonilnika ODBC in poenostavlja program, saj skrbniku sistema ali uporabniku pred uporabo zbirke podatkov ni treba najprej ustvariti datotečnega vira podatkov.

 • Ustvariti novo zbirko podatkov    Če izberete to možnost in kliknete Naprej, Access prikaže stran, na kateri vnesete informacije o novi zbirki podatkov strežnika SQL Server.

  • Kateri SQL Server želite uporabiti za to zbirko podatkov?     Vnesite ime strežnika, ki ga želite uporabljati.

  • Uporabi zaupanja vredno povezavo     Uporabite lahko zaupanja vredno povezavo in strežniku SQL Server omogočite integracijo z varnostnim sistemom operacijskega sistema Windows, tako da se lahko hkrati prijavite tako v omrežje kot tudi zbirko podatkov.

  • Prijavni ID in geslo     Če ne uporabljate zaupanja vredne povezave, vnesite ID za prijavo in geslo računa, ki ima v strežniku pravice CREATE DATABASE.

  • Kako želite poimenovati novo zbirko podatkov SQL Serverja?     Vnesite ime nove zbirke podatkov strežnika SQL Server. Access pregleda ime in tako zagotovi, da ni v sporu z obstoječim imenom zbirke podatkov, ter doda oštevilčeno pripono (na primer mojazbirkapodatkov1).

Na vrh odseka

2. korak: Izberite tabele, ki jih želite preseliti

V tem koraku izberete Accessove tabele, ki jih želite preseliti v zbirko podatkov strežnika SQL Server. Izberite tabele, ki jih želite preseliti, in jih nato s puščičnimi gumbi premaknite na seznam Izvozi v SQL Server. Tabelo lahko z enega seznama premaknete na drugega tudi tako, da jo dvokliknete.

Na seznamu Tabele, ki so na voljo so prikazane vse povezane tabele, razen tabel strežnika SQL Server, ki so že v zbirki podatkov strežnika SQL Server. Povezane tabele, ki kažejo na zbirko podatkov strežnika SQL Server, ki ste jo izbrali za prehod, se samodejno prikažejo v polju seznamom Izvozi v SQL Server in jih ni mogoče odstraniti. Izključene so tudi tabele, ki trenutno niso prikazane v Podokno za krmarjenje, vključno s skritimi in sistemskimi tabelami.

Namig : Na seznam tabel, ki so na voljo, ni vključena nobena tabela, katere ime se konča z »_local«. Tako je mogoče preprečiti selitev še preseljenih tabel. Če teh tabel ne želite preseliti znova, jih pred zagonom čarovnika za prehod na SQL Server preimenujete tako, da odstranite pripono »_local«.

Na vrh odseka

3. korak: Navedite atribute in možnosti, ki jih želite preseliti

V tem koraku izberete atribute tabel, ki jih želite preseliti v zbirko podatkov strežnika SQL Server. Privzeto so za prehod izbrani vsi atributi.

Opomba : Čarovnik za prehod na SQL Server privzeto pretvori vsa Accessova imena polj v pravilna imena polja strežnika SQL Server, Accessove podatkovne tipe pa v ustrezne podatkovne tipe strežnika SQL Server.

Katere atribute tabele želite nadgraditi?

V spodnji tabeli so navedeni atributi, ki jih je mogoče preseliti, in opisi, kako čarovnik za prehod na SQL Server obravnava posamezen atribut:

Atribut

Dejanje, če izberete atribut

Kazala

Čarovnik za prehod na SQL Server preseli vsa kazala.

Čarovnik za prehod na SQL Server pretvori Accessove primarne ključe v kazala strežnika SQL Server in jih označi kot primarne ključe strežnika SQL Server. Če želite povezati preseljeno tabelo strežnika SQL Server z Accessovo zbirko podatkov, čarovnik za prehod na SQL Server imenu kazala doda tudi predpono »aaaaa«. Access namreč za primarni ključ izbere kazalo, ki je po abecedi prvo na seznamu razpoložljivih kazal, predpona »aaaaa« pa zagotovi, da Access izbere pravo kazalo.

Vsa druga kazala ohranijo svoja imena, razen v primerih, ko so neveljavni znaki zamenjani z znakom »_«. Enolična in neenolična Accessova kazala postanejo enolična in neenolična kazala strežnika SQL Server.

Če želite omogočiti posodobitev povezane tabele v Accessu, mora ta imeti enolično kazalo. Čarovnik za prehod na SQL Server lahko preseli obstoječe enolično kazalo, vendar ne more ustvariti novega, če ne obstaja nobeno. Če želite omogočiti posodobitev podatkov v tabelah, ko jih preselite, pred selitvijo vsaki Accessovi tabeli dodajte enolično kazalo.

Veljavnostna pravila

Čarovnik za prehod na SQL Server preseli te elemente kot posodobitev in vstavi sprožilec:

 • Vse lastnosti Zahtevano polja

 • Veljavnostna pravila za tabele

 • Veljavnostna pravila za zapise

 • Veljavnostna pravila za polja

Sprožilec je niz izjav »Transakcija SQL-a«, ki je povezan s tabelo strežnika SQL Server. Tabela ima lahko tri sprožilce, enega za vsak ukaz, ki lahko spremeni podatke v tabeli: ukaze UPDATE, INSERT in DELETE. Sprožilec se izvede samodejno, ko izvršite ukaz. Čarovnik za prehod na SQL Server namesto pravil strežnika SQL Server uporablja sprožilce za preverjanje veljavnosti na ravni polja, ker pravila strežnika SQL Server ne omogočajo prikaza sporočil o napakah po meri.

Posamezno veljavnostno pravilo morda nima točne ustreznice s sprožilcem. Posamezno veljavnostno pravilo lahko postne del več sprožilcev, vsak sprožilec pa lahko vsebuje kodo za emuliranje funkcionalnosti več veljavnostnih pravil.

Če lastnost Zahtevano Accessovega polja nastavitve na vrednost »true«, uporabnik ne more vstaviti zapisa ali pustiti zahtevanega polja praznega (če ni privzete vezave s poljem) oziroma pri posodobitvi polja spremeniti polja v ničelno vrednost. Zahtevana polja so preseljena v polja, k v strežniku SQL Server ne omogočajo vrednosti Null.

Veljavnostno besedilo

Lastnost Veljavnostno besedilo Accessove zbirke podatkov je pretvorjena v lastnost Veljavnostno besedilo Accessovega projekta. To omogoča prikaz Accessovih prijaznih sporočil o napakah, če v času zagona pride do kršitve omejitve.

Privzeto

Čarovnik za prehod na SQL Server preseli vse lastnosti Privzeta vrednost v privzete predmete nabor znakov ANSI.

Relacije tabele

Čarovnik za prehod na SQL Server preseli vse relacije tabele.

Način selitve relacij tabele in referenčnih integritet lahko izberete sami, in sicer s sprožilci za posodobitev, vstavljanje ali brisanje oziroma z DRI-jem (deklarirana referenčna integriteta). DRI deluje enako kot Accessova referenčna integriteta in določi omejitve primarnega ključa za osnovno tabelo (stran »ena« v odnosu »ena proti mnogo«) in omejitve tujega ključa za tuje tabele (po navadi stran »mnogo« v odnosu »ena proti mnogo«).

 • Uporabi DRI     Izberite Relacije tabele in Uporabi DRI, če želite z DRI-jem vsiliti referenčno integriteto. Preverjanje veljavnosti stolpcev v Accessovi zbirki podatkov je pretvorjeno v preverjanje omejitev DRI strežnika SQL Server z veljavnostnim sporočilom, kot je prikazano v tej tabeli.

Relacija v Accessovi zbirki podatkov

Tuji ključ v strežniku SQL Server

Veljavnostno besedilo

Kaskadna posodobitev

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

»Zapisa ni mogoče izbrisati, ker tabela <tuja tabela> vsebuje zapise, ki so v relaciji.«

Kaskadno brisanje

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

»Zapisa ni mogoče dodati ali ga spremeniti, ker je zapis v relaciji potreben v tabeli <primarna tabela>.«

Kaskadna posodobitev
in kaskadno brisanje

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Vrednost ni nastavljena.

Brez DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Tega zapisa ni mogoče dodati, spremeniti ali ga izbrisati zaradi omejitev relacije med tabelama <primarna tabela> in <tuja tabela>.

 • Uporabi sprožilce     Če ste v relacijah Accessove tabele določili kaskadne posodobitve ali brisanja in želite ohraniti ta način delovanja v preseljenih tabelah, izberite Relacije tabele in Uporabi sprožilce. Tako preselite kaskadne posodobitve ali brisanja kot sprožilce in vsilite referenčno integriteto.

  Relacija tabele morda nima točne ustreznice s sprožilcem. Posamezna relacija lahko postne del več sprožilcev, vsak sprožilec pa lahko vsebuje kodo za emuliranje funkcionalnosti več referenčnih integritet. Sprožilci za vstavljanje se uporabljajo v podrejenih tabelah, sprožilci za brisanje pa v nadrejenih.

  Opomba : Access potrebuje DRI za branje diagram zbirke podatkov zbirke podatkov strežnika SQL Server. Čarovnik za prehod na SQL Server postavi DRI v relacije, vendar izklopi preverjanje omejitev tujih ključev in tako Accessu omogoči branje diagrama zbirke podatkov ter hkrati vsiliti referenčno integriteto.

Katere možnosti podatkov želite vključiti?

 • Ali naj v tabele dodam polja s časovnimi žigi    SQL Server v polju s časovnim žigom prikaže, da je bil zapis spremenjen (vendar ne prikaže, kdaj je bil spremenjen), tako da ustvari polje z enolično vrednostjo in ga nato posodobi ob vsaki posodobitvi polja. Access uporabi to vrednost za povezano tabelo v poljih s časovnimi žigi, da pred posodobitvijo polja ugotovi, ali je bilo polje spremenjeno. Na splošno polje s časovnim žigom zagotavlja najboljšo učinkovitost delovanja in zanesljivost. Če ne uporabite polja s časovnim žigom, mora SQL Server preveriti vsa polja v zapisu, da ugotovi, ali je bilo polje spremenjeno, s čimer je učinkovitost delovanja slabša.

  V spodnji tabeli so opisane nastavitve, ki so na voljo na tem seznamu:

Nastavitev

Opis

Da, naj se čarovnik odloči

Če je v izvirni Accessovi tabeli plavajoča vejica (enojna ali dvojna), polje Podatkovni tip »Memo« ali Predmet OLE, čarovnik za prehod na SQL Server ustvari nova polja s časovnimi žigi v tabelah strežnika SQL Server za ta polja.

Da, vedno

Čarovnik za prehod na SQL Server ustvari polje s časovnim žigom za vse preseljene tabele ne glede na vrste polj, ki so v teh tabelah. Tako se izboljša učinkovitost delovanja preseljenih Accessovih tabel, v katerih morda ni polj »Zapisek« ali »Predmet OLE« oziroma polj s plavajočimi vejicami, vendar druge vrste polj.

Ne, nikoli

Čarovnik za prehod na SQL Server ne doda polj s časovnim žigom v tabele.

Pomembno : Access v povezanih tabelah strežnika SQL Server ne preverja, ali so bila polja »Zapisek« ali »Predmet OLE« spremenjenja, ker je velikost teh polj lahko več megabajtov, primerjava pa bi lahko porabila preveč omrežne pasovne širine in časa. Če je bilo spremenjeno le polje z besedilom ali sliko in ni polja s časovnim žigom, Access zato prepiše spremembo. Če je videti, da je bila vrednost polja s plavajočo vejico spremenjena, čeprav ni bila, in če ni polja s časovnim žigom, Access lahko ugotovi, da je bil zapis spremenjen, čeprav v resnici ni bil.

 • Ustvari samo zgradbo tabele, ne nadgradi nobenih podatkov    Čarovnik za prehod na SQL Server privzeto preseli vse podatke v strežnik SQL Server. Če potrdite polje Ustvari samo zgradbo tabele, ne nadgradi nobenih podatkov, bo preseljena le zgradba podatkov.

Na vrh odseka

4. korak: Izberite, kako želite preseliti program

Na naslednji strani čarovnika lahko izberete enega od treh načinov za selitev programa Accessove zbirka podatkov. V razdelku Katere spremembe želite narediti v aplikaciji? izberite eno od teh možnosti:

 • Ustvariti novo Accessovo aplikacijo za strežnik/odjemalca    Če izberete to možnost, čarovnik za prehod na SQL Server ustvari nov Microsoft Accessov projekt. Čarovnik za prehod na SQL Server vas pozove, da vnesite ime, za katerega privzeto izbere ime trenutne Accessove zbirke podatkov, doda pripono »CS« in shrani projekt na isto mesto kot obstoječo Accessovo zbirko podatkov.

  Čarovnik za prehod na SQL Server ustvari datoteko z Accessovim projektom in nato preseli vse predmete zbirke podatkov iz Accessove zbirke podatkov v Accessov projekt. Če ne shranite gesla in ID-ja uporabnika, se v Accessu, ko boste prvič odprli Accessov projekt, prikaže pogovorno okno Lastnosti podatkovne povezave, tako da lahko vzpostavite povezavo z zbirko podatkov strežnika SQL Server.

 • Povezati tabele SQL Serverja z obstoječo aplikacijo    Če izberete to možnost, čarovnik za prehod na SQL Server spremeni Accessov zbirko podatkov tako, da poizvedbe, obrazci, poročila in strani za dostop do podatkov namesto podatkov v Accessovi zbirki podatkov uporabljajo podatke v novi zbirki podatkov strežnika SQL Server. Čarovnik za prehod na SQL Server preimenuje Accessove tabele, ki jih preselite, s pripono »_local«. Če na primer preselite tabelo z imenom »Zaposleni«, je tabela v Accessovi zbirki podatkov preimenovana v »Zaposleni_local«. Čarovnik za prehod na SQL Server nato ustvari povezano tabelo strežnika SQL Server z imenom »Zaposleni«.

  Opomba : Ko je selitev dokončana, tabele, preimenovane s pripono »_local«, ne bodo več uporabljene. Vendar pa priporočamo, da ohranite lokalne tabele, dokler ne preverite, ali je bila selitev uspešna. Pozneje lahko izbrišete lokalne tabele, da zmanjšate velikost Accessove zbirke podatkov. Preden izbrišete katero koli tabelo, ne pozabite varnostno kopirati zbirke podatkov.

  Poizvedbe, obrazci, poročila in strani za dostop do podatkov, ki temeljijo na izvirni tabeli »Zaposleni«, bodo zdaj uporabljali povezano tabelo »Zaposleni« strežnika SQL Server. Nova lokalna tabela podeduje številne lastnosti polj v izvirni lokalni tabeli, med drugim tudi lastnosti Opis, Napis, Oblika zapisa, InputMask in DecimalPlaces.

 • Brez sprememb aplikacije    To možnost izberite, če želite le kopirati podatke v zbirko podatkov strežnika SQL Server in ne želite kakor koli drugače spreminjati obstoječega programa Accessove zbirke podatkov.

Shrani geslo in ID uporabnika    Čarovnik za prehod na SQL Server privzeto ustvari povezane tabele v obstoječem programu ali Accessov projekt, ne da bi shranil uporabniško ime in geslo. Uporabniki morajo zato vnesti uporabniško ime in geslo vsakič, ko se prijavijo v zbirko podatkov strežnika SQL Server.

Če izberete Shrani geslo in ID uporabnika, uporabniki lahko vzpostavijo povezavo z zbirko podatkov strežnika SQL Server, ne da bi se prijavili. Če izberete Ustvari novo Accessovo aplikacijo za strežnik/odjemalca, Accessov projekt shrani uporabniško ime in geslo v niz za povezavo OLE DB.

Opomba : Ta možnost je onemogočena za Brez sprememb aplikacije, če je povezana tabela strežnika SQL Server konfigurirana s tabelo MSysConf, ki onemogoča shranjevanje gesel.

Poročilo čarovnika za prehod na SQL Server

Ko kliknete Dokončaj, čarovnik za prehod na SQL Server ustvari poročilo, v katerem najdete podroben opis vseh ustvarjenih predmetov in vse napake, do katerih je prišlo med postopkom. Čarovnik za prehod na SQL Server prikaže poročilo v predogledu tiskanja, poročilo pa lahko natisnete ali shranite, na primer kot datoteko XPS ali PDF. Ko zaprete okno s predogledom tiskanja, poročilo ni shranjeno kot Accessov predmet.

V čarovniku za prehod na SQL Server so informacije o:

 • parametrih prehoda, vključno z atributi tabele, i ste jih izbrali za prehod, in načinom prehoda;

 • podatkih o tabeli, vključno s primerjavo Accessovih vrednosti in vrednosti strežnika SQL Server za imena, podatkovne tipe, kazala, veljavnostna pravila, privzete vrednosti, sprožilce in informacij o tem, ali ste dodali časovne žige; in

 • vseh napakah, do katerih je prišlo, na primer zaradi polne zbirke podatkov ali dnevnika transakcij, neprimernih dovoljenj, manjkajoče naprave ali zbirke podatkov, preskočene tabele, privzete vrednosti ali veljavnostnega pravila, nevsiljene relacije, preskočene poizvedbe (ker je ni mogoče prevesti v sintakso strežnika SQL Server), in napakah pri pretvorbi kontrolnik ter vir zapisov v obrazcih in poročilih.

Na vrh odseka

Na vrh strani

Kako poteka prehod predmetov zbirke podatkov na SQL Server

Preseljeni so ti podatki in predmeti zbirke podatkov:

 • Podatki in podatkovni tipi    Vsi podatkovni tipi Accessove zbirke podatkov so pretvorjeni v svoje ustreznice v strežniku SQL Server. Čarovnik pretvori besedilo Accessove zbirke podatkov v Unicode tako, da vsem vrednostim niza doda identifikator niza, vsem podatkovnim tipom pa Unicode predpono n.

 • Poizvedbe    

  • Poizvedbe za izbiranje, ki nimajo stavka ORDER BY ali parametrov, so pretvorjene v poglede.

  • Poizvedbe za dejanja so pretvorjene v shranjene poizvedbe za dejanje procedure. Access doda SET NOCOUNT ON za kodo deklaracije parametra in tako zagotovi, da se proceduro izvede.

  • Poizvedbe za izbiranje, ki se sklicujejo le na tabele (imenovane tudi osnovne poizvedbe) in uporabljajo parametre ali stavek ORDER BY, so pretvorjene v uporabniško določene funkcije. Po potrebi je poizvedbi s stavkom ORDER BY dodan stavek TOP 100 PERCENT.

  • Poizvedbe za parametre, ki uporabljajo imenovane parametre, ohranijo izvirno ime besedila, ki je uporabljeno v Accessovi zbirki podatkov, in so pretvorjene v shranjene procedure ali uporabniško določene funkcije v vrstici.

   Opomba : Poizvedbe, ki jih ni bilo mogoče preseliti, boste morda morali pretvoriti ročno. Med te poizvedbe spadajo prepustna poizvedba, poizvedba za definicijo podatkov in navzkrižna poizvedba strežnika SQL. Prav tako boste morda morali ročno preseliti pregloboko ugnezdene poizvedbe.

 • Obrazci, poročila in kontrolniki    Izjave SQL v lastnostih RecordSource, ControlsSource in RowSource za obrazce, poročila ali kontrolnike niso preseljene in niso pretvorjene v shranjene procedure ali uporabniško določene funkcije.

 • Lastnosti zagona    Čarovnik za prehod na SQL Server preseli te lastnosti zagona:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduli in makri    Čarovnik za prehod na SQL Server ne spremeni modulov ali makrov. Če želite v celoti izkoristiti funkcije strežnika SQL Server, boste morda morali spremeniti svoj program. Če želite več informacij, si na spletnem mestu MSDN oglejte članek z naslovom Optimiranje Microsoft Office Accessovih programov, povezanih s strežnikom SQL (v angleščini).

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×