Preklapljanje med uporabniškim vmesnikom Skypa za podjetja in Lyncovega odjemalca

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Za organizacije Skypa za podjetja Online lahko z oddaljeno sejo PowerShell v storitvi Office 365 omogočite uporabnikom Skypa za podjetja uporabo odjemalca za Skype za podjetja ali uporabniškega vmesnika odjemalca za Skype za podjetja (Lync). Privzeto je nastavljeno, da uporabniki uporabijo uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja. Če bi raje uporabili izkušnjo odjemalca za Lync, lahko upravljate delovanje odjemalca ob prvem zagonu in prikažete uporabniški vmesnik Lynca, tako da upoštevate korake v nadaljevanju te teme.

Opomba : Izkušnja z odjemalcem za Lync 2013 ni možna za različice odjemalca za Skype za podjetja Business 2016. Preden poskusite konfigurirati okolje odjemalca za uporabo odjemalca za Lync 2013, preverite različico odjemalca in se prepričajte, da se ne začne s številko 16. Na primer: 16.x.x.x.

Namig : Če želite preprosto preklopiti uporabniški vmesnik in postopka ne želite opraviti ročno, si lahko opravilo olajšate s skriptom PowerShell v Microsoftovem centru za prenose.

Preklop uporabniškega vmesnika Skypa za podjetja za uporabnike

Modul Windows PowerShell za Skype za podjetja Online omogoča ustvarjanje oddaljene seje Windows PowerShell, ki se poveže s Skypom za podjetja Online. Ta modul, ki je podprt le v 64-bitnih računalnikih, lahko prenesete iz Microsoftovega centra za prenose na spletnem mestu Modul Windows PowerShell za Skype za podjetja Online. Če želite več informacij, glejte Konfiguriranje računalnika za upravljanje Skypa za podjetja Online.

Pomembno : Nastavitev pravilnika Global za preklop uporabniškega vmesnika ne bo veljala za uporabnika, za katerega že velja pravilnik po meri. Če želite spremeniti uporabniški vmesnik, boste morali za vsakega uporabnika, za katerega velja pravilnik po meri, zagnati to:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Pozor : Pravilnik ClientPolicyEnableSkypeUI bo nadomestil obstoječo nastavitev pravilnika po meri za uporabnika.

Če želite vsem uporabnikom v svoji organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja, odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Če ste pravilno nastavili pravilnik, boste videli:

PowerShell: UVSkypaOmogočen

Če želite vsem uporabnikom v vaši organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja (Lync), odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Če ste pravilno nastavili pravilnik, boste videli:

PowerShell: UVSkypaOnemogočen

Če želite le enemu uporabniku v vaši organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja, odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Če ste pravilno nastavili pravilnik, boste videli:

Skype za podjetja Online – omogoči UV

Če želite le enemu uporabniku v vaši organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja (Lync), odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Če ste pravilno nastavili pravilnik, boste videli:

Skype za podjetja Online – UV je onemogočen

Če želite več uporabnikom v vaši organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja, odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Če želite več uporabnikom v vaši organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja (Lync), odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Če želite skupini uporabnikom v vaši organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja, odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Če želite skupini uporabnikom v vaši organizaciji omogočiti uporabo odjemalca za Skype za podjetja (Lync), odprite oddaljeno sejo PowerShell in vnesite to:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Opombe : Uporabniško ime je ime računa uporabnika, kateremu mora biti pravilnik dodeljen. Ime računa uporabnika lahko vnesete v eni od teh oblik:

 • Naslov SIP uporabnika

 • Glavno uporabniško ime (UPN) uporabnika

 • Domena\uporabniško ime uporabnika

 • Prikazano ime imenika Active Directory uporabnika

Uporaba modula Windows PowerShell za upravljanje storitve Lync Online.

Nastavitve pravilnika Skypa za podjetja Online

V tej tabeli je prikazana izkušnja uporabnika, ko je pravilnik prvič uporabljen za uporabnike:

Nastavitev pravilnika skrbnika

Prikazan uporabniški vmesnik

Pravilnik ni nastavljen.

Uporabnik bo še naprej uporabljal uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Uporabnik bo še naprej uporabljal uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Uporabnik bo moral preklopiti na uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja (Lync). Preklopijo lahko pozneje.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Uporabnik bo uporabljal uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Uporabnik bo moral preklopiti na uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja (Lync). Pozneje lahko skrbnik spremeni nastavitev tako, da bodo uporabniki preklopili na uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

V tej tabeli je prikazana izkušnja uporabnika po spremembi pravilnika:

Nastavitev pravilnika skrbnika

Uporabniški vmesnik Skypa za podjetja (Lync)

Uporabniški vmesnik Skypa za podjetja

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Uporabnik bo moral preklopiti na uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

Uporabnik bo še naprej uporabljal uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Uporabnik bo še naprej uporabljal vmesnik Skypa za podjetja (Lync).

Uporabnik bo moral preklopiti na uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja (Lync).

Pravilnik ni nastavljen.

Uporabniki ne bodo nikoli videli uporabniškega vmesnika odjemalca za Skype za podjetja (Lync), če pravilnik ni nastavljen. Vedno bodo uporabljali uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

Uporabnik bo še naprej uporabljal uporabniški vmesnik odjemalca za Skype za podjetja.

V tej tabeli so prikazani vsi spletni pravilniki po meri, ki so na voljo. Ustvarjeni so bili novi pravilniki, ki skrbnikom omogočajo prilagodljivost pri ohranjanju starega pravilnika po meri, medtem ko se izvaja preklapljanje med zastavicami OmogočiUVSkypa. Uporabite zgornje ukaze »cmdlet«, da uporabnikom zagotovite enega od spodnjih pravilnikov.

Ime pravilnika

OmogočiUVSkypa

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

Če želite začeti uporabljati Windows PowerShell, si oglejte te teme:

Delovanje odjemalca ob prvem zagonu

Privzeto uporabniki ob prvem zagonu Skype za podjetja vedno vidijo uporabniški vmesnik Skype za podjetja --tudi če ste izbrali izkušnjo odjemalca za Lync tako, da ste nastavili pravilnik odjemalca na izkušnjo odjemalca za Lync (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI), kot je bilo opisano. Po nekaj minutah bodo uporabniki morali preklopiti na način Lync.

Če želite prikazati uporabniški vmesnik Lynca, ko uporabniki prvič zaženejo Skype za podjetja, sledite tem korakom pred prvim zagonom odjemalca po posodobitvi:

 1. Sledite korakom, opisanim na začetku te teme, in potrdite, da je pravilnik odjemalca nastavljen tako, da onemogoči uporabniški vmesnik Skype za podjetja.

 2. Posodobite sistemski register v uporabnikovem računalniku. To morate storiti, preden uporabnik prvič zažene odjemalca za Skype za podjetja, in to naredite samo enkrat. Če želite izvedeti, kako ustvarite predmet pravilnika skupine, da posodobite register v računalniku, ki je pridružen domeni, preberite razdelek v nadaljevanju teme.

  V ključu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    ustvarite novo binarno vrednost.

  Ime vrednosti mora biti OmogočiUVSkypa   , Podatki o vrednosti pa morajo biti nastavljeni na 00 00 00 00   .

  Ključ naj bi bil videti tako:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Uporabniški vmesnik Lynca bo prikazan, ko bodo uporabniki prvič zagnali odjemalca za Skype za podjetja.

Nadzor nad prikazovanjem pozdravnega zaslona vadnice

Ko uporabniki odprejo odjemalca za Skype za podjetja, je privzeto prikazan pozdravni zaslon, ki vključuje 7 hitrih namigov, po katerih večina ljudi sprašuje. Prikaz pozdravnega zaslona lahko izklopite, vendar uporabnikom še vedno omogočite dostop do vadnice, tako da v odjemalski računalnik dodate to vrednost registra:

V ključu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    ustvarite novo vrednost DWORD (32-bitna)   . Ime vrednosti    mora biti ToJeOsnovnaVadnica,KiJoVidiUporabnik   , Podatki o vrednosti    pa morajo biti nastavljeni na 1   .

Ključ naj bi bil videti tako:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Izklopite vadnico odjemalca

Če ne želite uporabnikom omogočiti dostopa do vadnice, lahko izklopite vadnico odjemalca s to vrednostjo registra:

V ključu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    ustvarite novo vrednost DWORD (32-bitna)   . Ime vrednosti    mora biti DelovanjeVadniceOmogočeno   , Podatki o vrednosti    pa morajo biti nastavljeni na 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Vadnico lahko vklopite nazaj tako, da nastavite polje Podatki o vrednosti    na 1   .

Ustvarjanje predmeta pravilnika skupine za spreminjanje registra v računalniku, ki je pridružen domeni

Register za prikaz izkušnje odjemalca za Lync, ko uporabnik prvič zažene odjemalca za Skype za podjetja, naj bi se posodobil le enkrat. Če želite s predmetom pravilnika skupine posodobiti register, morate določiti predmet za ustvarjanje nove vrednosti, ne pa posodobiti podatkov za vrednost. Ko uporabite predmet pravilnika skupine in če nova vrednost ne obstaja, jo bo predmet pravilnika skupine ustvaril in nastavil podatke za vrednost na 0.

V tem postopku je opisano, kako je treba spremeniti register, da se prikaže izkušnja odjemalca za Lync, ko uporabnik prvič zažene Skype za podjetja. Ta postopek lahko uporabite tudi za posodobitev registra, če želite onemogočiti pozdravni zaslon vadnice, kot je opisano zgoraj.

Ustvarjanje predmeta pravilnika skupin
 1. Zaženite konzolo za upravljanje pravilnika skupin.

  Če želite več informacij o uporabi konzole za upravljanje pravilnika skupin, glejte Konzola za upravljanje pravilnika skupin.

 2. Z desno tipko miške kliknite vozlišče Predmeti pravilnika skupin in v meniju izberite Novo.

 3. V pogovornem oknu Nov predmet pravilnika skupin vnesite ime za predmet pravilnika skupin, na primer NajBoLyncPrivzetUV, in nato kliknite V redu.

 4. Z desno tipko miške kliknite nov predmet pravilnika skupin, ki ste ga pravkar ustvarili, nato pa v meniju izberite Urejanje.

 5. V urejevalniku za upravljanje pravilnika skupin razširite Uporabniška konfiguracija, razširite Nastavitve, razširite Nastavitve sistema Windows, in nato izberite vozlišče Register.

 6. Z desno tipko miške kliknite vozlišče Register in nato izberite Novo > Element registra.

 7. V pogovornem oknu Nove lastnosti registra posodobite to:

  Polje

  Vrednost, ki jo morate izbrati ali vnesti

  Dejanje

  Ustvarjanje

  Panj

  HKEY_CURRENT_USER

  Pot ključa

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Ime vrednosti

  OmogočiUVSkypa

  Vrsta vrednosti

  REG_BINARY

  Podatki za vrednost

  00000000

 8. Kliknite V redu, če želite shraniti spremembe, in nato zaprite predmet pravilnika skupin.

Zdaj boste morali povezati predmet pravilnika skupin, ki ste ga ustvarili, s skupino uporabnikov, kateri želite dodeliti pravilnik, na primer organizacijski enoti.

Uporaba predmeta pravilnika skupin za dodelitev pravilnika
 1. V konzoli za upravljanje pravilnika skupin z desno tipko miške kliknite organizacijsko enoto, kateri želite dodeliti pravilnik, nato pa izberite Poveži z obstoječim predmetom pravilnika skupin.

 2. V pogovornem oknu Izbira predmeta pravilnika skupin izberite predmet pravilnika skupin, ki ste ga ustvarili, in nato kliknite V redu.

 3. V računalniku ciljnega uporabnika odprite ukazni poziv in vnesite ta ukaz:

  gpupdate /target:user   

  Pojavi se sporočilo »Posodobitev pravilnika ...«, medtem ko se predmet pravilnika skupin uporabi. Ko je postopek končan, se pojavi sporočilo »Pravilnik uporabnika je bil uspešno posodobljen«.

 4. V ukazni poziv vnesite ta ukaz:

  gpresult/r   

  Prikazati se mora »Dodeljeni predmeti pravilnika skupin« z imenom predmeta pravilnika skupin, ki sta ga ustvarili, prikazanim spodaj.

Prav tako lahko preverite, ali je predmet pravilnika skupin uspešno posodobil register v uporabnikovem računalniku, tako da pregledate register. Odprite urejevalnik registra in se pomaknite na ključ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Če je predmet pravilnika skupin uspešno posodobil register, boste videli vrednost, imenovano OmogočiUVSkypa, z vrednostjo 0.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×