Preklapljanje med jeziki z nastavljanjem jezika za preverjanje

Če ustvarjate dokumente v več jezikih, ki temeljijo na latinici, kot so angleščina, francoščina in nemščina, in med delom hitro preklapljate med jeziki, nastavite jezik za preverjanje besedila med vnašanjem, saj lahko tako po koncu dela z dokumentom preverite črkovanje besedila v jezikih, ki jih uporabljate.

Če želite vnašati besedilo v jeziku, ki ne temelji na latinici, kot je na primer arabščina ali kitajščina, ali če želite uporabiti razporeditev tipkovnice za vsak jezik, ki temelji na latinici, lahko preklapljate razporeditev tipkovnice z vrstico z jeziki. Če želite več informacij, glejte Preklapljanje med različnimi jeziki v vrstici z jeziki.

Kateri program sistema Office 2010 uporabljate?

Access

Spreminjanje jezika zbirke podatkov, tako da se ujema z jezikom zapisov in polj v zbirki podatkov

Excel

Spreminjanje jezika slovarja, tako da se ujema z jezikom besedila na delovnem listu

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath Editor

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Več informacij

Access

Če uporabljate razporeditev tipkovnice, v kateri so vsi znaki, ki jih potrebujete, ali če poznate kode ASCII za posebne znake, ki niso v razporeditvi tipkovnice, lahko vnesete želeno besedilo. Če želite nastaviti jezik v Accessu, lahko vnesete želeno besedilo, ga izberete in nato zanj nastavite jezik za preverjanje. Če želite preveriti črkovanje, preklopite jezik slovarja v ta jezik.

 1. Odprite Accessovo zbirko podatkov.

 2. Začnite vnašati besedilo.

  Opomba    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

Spreminjanje jezika zbirke podatkov, tako da se ujema z jezikom zapisov in polj v zbirki podatkov

Pomembno    Jezik za urejanje je uporabljen za celotno zbirko podatkov, ni pa ga mogoče določiti za posamezne zapise ali polja. Če želite več informacij o preverjanju črkovanja v različnih jezikih, glejte Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku.

Če želite spremeniti jezik zbirke podatkov, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. Odprite Accessovo zbirko podatkov.

 2. Kliknite zavihek Datoteka.

 3. V meniju Pomoč kliknite Možnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. V pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih nastavitev za Office na seznamu Jezik za urejanje izberite jezik za urejanje in nato kliknite Nastavi kot privzeto.

  Pomembno    S tem spremenite privzeti jezik za urejanje za vse Microsoft Officeove programe.

 6. Ko naslednjič preverjate črkovanje v zbirki podatkov, tako da na zavihku Osnovno kliknete Črkovanje, lahko v pogovornem oknu Črkovanje spremenite jezik slovarja, nato pa preverite zapise v zbirki podatkov za vsak jezik, ki je v zbirki podatkov. Ta korak morate ponoviti za vsak jezik v zbirki podatkov.

Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

Excel

Pomembno    Jezik za urejanje je uporabljen za celoten delovni zvezek, ni pa ga mogoče določiti za posamezne delovne liste ali celice. Če želite več informacij o preverjanju črkovanja v različnih jezikih, glejte Preverjanje črkovanja in slovnice v drugem jeziku.

Če želite nastaviti jezik v Excelu, vnesite jezik, ki ga želite uporabiti, nato pa med postopkom preverjanja črkovanja kliknite Jezik slovarja, da preklopite na slovar za ta jezik.

 1. Odprite Excelov delovni zvezek.

 2. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

Spreminjanje jezika slovarja, tako da se ujema z jezikom besedila na delovnem listu

Če želite spremeniti jezik delovnega zvezka, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. Odprite Excelov delovni zvezek.

 2. Kliknite zavihek Datoteka.

 3. V meniju Pomoč kliknite Možnosti.

 4. Kliknite Jezik.

 5. V pogovornem oknu Nastavitev jezikovnih nastavitev za Office na seznamu Jezik za urejanje izberite jezik za urejanje in nato kliknite Nastavi kot privzeto.

  Pomembno    S tem spremenite privzeti jezik za urejanje za vse Microsoft Officeove programe.

 1. Ko naslednjič preverjate črkovanje v delovnem zvezku, tako da na zavihku Osnovno kliknete Črkovanje, lahko v pogovornem oknu Črkovanje spremenite jezik slovarja, nato pa preverite, kateri jeziki so v delovnem zvezku. Ta korak morate ponoviti za vsak jezik v delovnem zvezku.

Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

InfoPath

InfoPath Designer

Pomembno    V programu InfoPath Designer je možnost Nastavi Jezik za preverjanje uporabljena za trenutni pogled obrazca. V obrazcih z več pogledi je za vsak pogled lahko uporabljen drugačen jezik za preverjanje. Jezik za preverjanje je uporabljen za celoten pogled. Celotno besedilo v pogledu je označeno kot isti jezik.

Če želite spremeniti jezik obrazca, naredite to:

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite puščico pod gumbom Črkovanje in nato kliknite Nastavi jezik za preverjanje Slika gumba.

 2. V pogovornem oknu Jezik kliknite želeni jezik.

 3. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 4. Lahko tudi preverite črkovanje.

  Opombe   

InfoPath Editor

Pomembno    V programu InfoPath Editor je možnost Nastavi Jezik za preverjanje uporabljena za celoten obrazec. Jezik za preverjanje je uporabljen za celoten pogled. Celotno besedilo v pogledu je označeno kot isti jezik.

Če želite preveriti črkovanje v obrazcu, naredite to:

 1. Na zavihku Osnovno kliknite puščico pod gumbom Črkovanje in nato kliknite Nastavi jezik za preverjanje Slika gumba.

 2. V pogovornem oknu Jezik kliknite želeni jezik.

 3. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 4. Lahko tudi preverite črkovanje.

  Opombe   

Na vrh strani

OneNote

Če želite spremeniti jezik zvezka, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. V datoteki premaknite kazalec na mesto, kjer želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če pa ste besedilo že vnesli, ga izberite.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Jezik kliknite Jezik in nato še Nastavitev jezika za preverjanje.

 3. V podoknu Jezik za urejanje izberite želeni jezik.

 4. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 5. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite naslednji jezik.

 6. Lahko tudi preverite črkovanje.

  Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

Outlook

Če želite spremeniti jezik e-poštnega sporočila, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. V e-pošti premaknite kazalec na mesto, kjer želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če pa ste besedilo že vnesli, ga izberite.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Jezik kliknite puščico pod gumbom Jezik in nato kliknite Nastavi jezik za preverjanje Slika gumba.

 3. V pogovornem oknu Jezik izberite želeni jezik.

 4. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 5. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite naslednji jezik.

 6. Lahko tudi preverite črkovanje in slovnico.

  Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

PowerPoint

Če želite spremeniti jezik diapozitiva, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. V datoteki premaknite kazalec na mesto, kjer želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če pa ste besedilo že vnesli, ga izberite.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Jezik kliknite puščico pod možnostjo Jezik in nato še Nastavitev jezika za preverjanje.

 3. V pogovornem oknu Jezik izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

 4. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 5. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite naslednji jezik.

 6. Lahko tudi preverite črkovanje in slovnico.

  Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

Publisher

Če želite spremeniti jezik publikacije, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. V datoteki premaknite kazalec na mesto, kjer želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če pa ste besedilo že vnesli, ga izberite.

 2. Na zavihku Osnovno kliknite puščico pod gumbom Črkovanje in nato kliknite Nastavi jezik za preverjanje Slika gumba.

 3. V pogovornem oknu Jezik izberite želeni jezik.

 4. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 5. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite naslednji jezik.

 6. Lahko tudi preverite črkovanje.

  Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

Visio

Če želite spremeniti jezik diagrama, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. V datoteki premaknite kazalec na mesto, kjer želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če pa ste besedilo že vnesli, ga izberite.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Jezik kliknite Nastavitev jezika za preverjanje.

 3. V pogovornem oknu Jezik izberite želeni jezik.

 4. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 5. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite naslednji jezik.

 6. Lahko tudi preverite črkovanje.

  Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

Word

Če želite spremeniti jezik dokumenta, da preverite črkovanje, naredite to:

 1. V datoteki premaknite kazalec na mesto, kjer želite začeti vnašati besedilo v drugem jeziku. Če pa ste besedilo že vnesli, ga izberite.

 2. Na zavihku Pregled v skupini Jezik kliknite Nastavitev jezika za preverjanje.

 3. V pogovornem oknu Jezik izberite želeni jezik.

 4. Začnite vnašati besedilo.

  Opombe    Če želite vnesti znake, kot je preglas v nemščini (ö), tilda v španščini (n), sedij (Ç) v turščini ali celo simbol, kot je kljukica, naredite nekaj od tega:

 5. Če želite preklopiti nazaj v izvirni jezik ali preklopiti na drug jezik, ponovite korake od 1 do 3. V 3. koraku izberite naslednji jezik.

 6. Lahko tudi preverite črkovanje in slovnico.

  Opomba    Če v vaši različici sistema Office 2010 orodja za preverjanje, kot je črkovalnik, za želeni jezik niso na voljo, boste morda potrebovali jezikovni paket. Če želite dodatne informacije, glejte Ugotavljanje, ali potrebujete jezikovni paket ali paket z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Na vrh strani

Več informacij

Velja za: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Spremeni jezik