Pregled ocene selitve: dolgi URL-ji storitve OneDrive

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Oglejte si navodila, kako odpravite težave z URL-ji do storitve OneDrive med selitvijo.

Pregled

Pri premikanju mesta storitve OneDrive iz izvornega okolja v ciljnega URL storitve OneDrive spremeni obliko. Na izvorni platformi so mesta OneDrive v obliki https://onedrive.contoso.com/personal/uporabnik_domene. Na ciljni platformi se del naslova »Uporabnik_domene« spremeni v glavno ime uporabnika. To je videti nekako takole: https://onedrive.contoso.com/personal/uporabnik_contoso_com.

Primer:

Če ste uporabili to datoteko:

https://OneDrive.contoto.com/personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Ime imenika datoteke bo:

 • Personal/contoso_bobsmith/Dokumenti/Mapa1/Mapa2

Opomba : V SharePointu je pot do imenika datoteke omejena na 256 znakov.

Po selitvi bo pot do datoteke videti tako.

Personal/bobsmith_contoso_com/Dokumenti/Mapa1/Mapa2

Upoštevajte, da je URL zdaj daljši od prejšnjega za štiri znake. Odvisno od tega, kako so glavna imena uporabnikov oblikovana v vašem podjetju, bo dolžina morda še večja.

Če je bila prejšnja datoteka v izvornem okolju 255 znakov, bo dolžina po selitvi 259 znakov, kar je nad omejitvijo, ki jo podpira zbirka podatkov. To bi povzročilo neuspešno selitev vsebine.

Identificirali smo štiri različna mesta, kjer je verjetno, da bi prišlo do napak zaradi predolgih URL-jev. Posledično imamo štiri različna poročila, ki se nanašajo na dolge URL-je. V razdelku Poročila rezultatov pregleda se obravnava vsako poročilo s popravki, ki jih je treba izvesti.

Selitev podatkov

Selitev izvorne vsebine s predolgim URL-jem ne bo uspela. Selitev ne bo uspela, zaradi česar bi se po nepotrebnem podaljšal čas selitve.

Pomembno : Vsa mesta, konfigurirana v SharePointu kot »Brez dostopa« (Zaklenjeno), bodo preskočena. Če si želite ogledati seznam zaklenjenih zbirk mest, glejte izpis pregleda zaklenjenih mest.

Priprava na selitev

Preglejte poročila in sledite priporočenim popravkom za vsako poročilo. Na splošno popravek vključuje premik vsebine bliže korenu zbirke mest.

Po selitvi

Preverite, ali je bila vsebina preseljena.

Poročila rezultatov pregleda

Ta pregled vrne štiri izhodne datoteke. Vsaka datoteka je za določen predolg URL, zaradi katerega selitev ne bo uspela. LongODBUrl-AllDocs-detail.csv    Obstajata dve omejitvi, povezani z dolžino poti do določene datoteke:

 • Relativna pot strežnika do mape, ki vsebuje datoteko, ima lahko največ 256 znakov. Če uporabimo to vzorčno datoteko:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Dokumenti/Mapa1/Mapa2/ProjectA.docx

  bo ime imenika: Personal/contoso_bobsmith/Dokumenti/Mapa1/Mapa2

  Po selitvi bo pot do datoteke videti tako. Upoštevajte, da je URL zdaj daljši kot je bil prej. Personal/bobsmith_contoso_com/Dokumenti/Mapa1/Mapa2

 • Relativna pot strežnika do datoteke ali mape vsebuje skupaj največ 260 znakov. Če uporabimo to vzorčno datoteko:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Dokumenti/Mapa1/Mapa2/ProjectA.docx

  Relativna pot strežnika do datoteke bo videti nekako tako: Personal/contoso_bobsmith/Dokumenti/Mapa1/Mapa2/ProjectA.docx

Če so v tem poročilu navedene datoteke, morajo lastniki datotek skrajšati poti ali izbrisati datoteke. Na primer, datoteko ProjectA.docx lahko premaknejo do mape neposredno pod mapo Dokumenti, ali pa izbrišejo datoteko, če je ne potrebujejo več.

Stolpec

Opis

SiteId

Enolični identifikator zadevne zbirke mest.

SiteURL

URL do zadevne zbirke mest.

SiteOwner

Lastnik zbirke mest.

SiteAdmins

Seznam oseb, ki so navedene kot skrbniki zbirke mest.

SiteSizeInMB

Velikost zbirke mesta v megabajtih (MB)

NumOfWebs

Število spletnih mest v zbirki mest.

ContentDBName

Ime zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

ContentDBServerName

Strežnik SQL, ki gosti zbirko podatkov vsebine.

ContentDBSizeInMB

Velikost zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

LastContentModifiedDate

Datum/čas zbirke mest je vsebina spremenjena.

TotalItemCount

Skupno število elementov v zbirki mest.

Zadetkov

Število zahtev prijavljeni za zbirko mest. Se sklicuje na podatke iz uporabe storitve za pisanje dnevnika. Če je onemogočena uporaba pisanja dnevnika storitev ta vrstica prikaže n/v.

DistinctUsers

Število različni uporabniki, ki so dostopne zbirke mest. Se sklicuje na podatke iz uporabe storitve za pisanje dnevnika. Če je onemogočena uporaba pisanja dnevnika storitev ta vrstica prikaže n/v.

DaysOfUsageData

Število dni, uporaba pisanja dnevnika storitev ohrani podatke. To so kontekst za zadetkov in DistinctUsers. Na primer, če je to 14 dni, zadetkov in DistinctUsers podatkov je zadnjih 14 dni.

UPN

Glavno ime uporabnika, ki je bilo uporabljeno za ugotavljanje razlike v dolžini URL-ja. Če je UPN "****", to označuje, da lastnik ni imel nastavljen atribut UserPrincipalName v SharePointovem profilu. Zaradi tega je bila uporabljena povprečna dolžina vrednosti UserPrincipalName v shrambi SharePointovih profilov.

URLLengthDifference

URL se podaljša s preimenovanjem mesta.

File

Datoteka, ki jo je treba popraviti.

ScanID

Enolični identifikator, dodeljen za določeno izvajanje SharePointovega orodja za ocenjevanje selitve.

LongODBUrl-NavNodes-detail.csv    Vozlišča za krmarjenje imajo omejitev dolžine URL-ja 260 znakov. To lahko povzroči preseganje največje dolžine polja URL-ja.

Na primer, imate spletno mesto storitve OneDrive na naslovu: https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. To spletno mesto ima povezavo v vrstici za hitri zagon, imenovano »Poročila«, in URL povezave kaže na https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/dokumenti/mapa1/...mapaN/Poročila. Med selitvijo SharePoint posodobi URL, da kaže na /bobsmith_contoso_com /. Dodatna dolžina, dodana v URL, lahko povzroči, da bo dolžina daljša od 260 znakov, zaradi česar selitev ne bo uspela.

Za odpravo te težave premaknite mapo poročila bliže korenu knjižnice /dokumenti/ in posodobite povezavo za hitri zagon. Druga možnost je, da odstranite povezavo za hitri zagon.

Stolpec

Opis

SiteId

Enolični identifikator zadevne zbirke mest.

SiteURL

URL do zadevne zbirke mest.

SiteOwner

Lastnik zbirke mest.

SiteAdmins

Seznam oseb, ki so navedene kot skrbniki zbirke mest.

SiteSizeInMB

Velikost zbirke mesta v megabajtih (MB)

NumOfWebs

Število spletnih mest v zbirki mest.

ContentDBName

Ime zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

ContentDBServerName

Strežnik SQL, ki gosti zbirko podatkov vsebine.

ContentDBSizeInMB

Velikost zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

UPN

Glavno ime uporabnika, ki je bilo uporabljeno za ugotavljanje razlike v dolžini URL-ja. Če je UPN "****", to označuje, da lastnik ni imel nastavljen atribut UserPrincipalName v SharePointovem profilu. Zaradi tega je bila uporabljena povprečna dolžina atributa UserPrincipalName v shrambi SharePointovih profilov.

URLLengthDifference

URLLengthDifference URL se podaljša s preimenovanjem mesta.

WebURL

URL do spletnega mesta, ki ima vozlišča za krmarjenje.

NavigationNodeLocation

Naslovi vozlišč za krmarjenje, kjer so vozlišča za krmarjenje. Imate lahko več ravni vozlišč za krmarjenje in tako boste lažje poiskali poškodovano vozlišče.

NavigationNodeTitle

Naslov zadevnega vozlišča za krmarjenje.

NavigationNodeURL

URL, ki je predolg po preimenovanju mesta.

ScanID

Enolični identifikator, dodeljen za določeno izvajanje SharePointovega orodja za ocenjevanje selitve.

LongODBUrl-Perms-detail.csv    Dovoljenja, nastavljena na predmetu v SharePointu, so sledena v URL-ju tega predmeta. Če nastavite dovoljenja za mapo, SharePoint shrani relativno pot do mape. Če nastavite dovoljenja za element, SharePoint shrani relativno pot do elementa.

URL-ji, povezani z dovoljenji, se zato pri selitvi posodobijo. Zaradi tega lahko pride do napak, če je nov URL predolg.

To lahko popravite tako, da zadevni predmet premaknete bliže korenu zbirke mest. Druga možnost je, da odstranite ustrezna dovoljenja iz elementov v poročilu.

Stolpec

Opis

SiteId

Enolični identifikator zadevne zbirke mest.

SiteURL

URL do zadevne zbirke mest.

SiteOwner

Lastnik zbirke mest.

SiteAdmins

Seznam oseb, ki so navedene kot skrbniki zbirke mest.

SiteSizeInMB

Velikost zbirke mesta v megabajtih (MB)

NumOfWebs

Število spletnih mest v zbirki mest.

ContentDBName

Ime zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

ContentDBServerName

Strežnik SQL, ki gosti zbirko podatkov vsebine.

ContentDBSizeInMB

Velikost zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

UPN

Glavno ime uporabnika (UserPrincipalName), ki je bilo uporabljeno za ugotavljanje razlike v dolžini URL-ja. Če je UPN "****", to označuje, da lastnik ni imel nastavljen atribut UserPrincipalName v SharePointovem profilu. Zaradi tega je bila uporabljena povprečna dolžina atributa UserPrincipalName v shrambi SharePointovih profilov.

URLLengthDifference

URL se podaljša s preimenovanjem mesta.

WebURL

URL do spletnega mesta, ki gosti zaščiteni predmet.

SecuredObject

To je URL do zaščitenega predmeta, ki bo predolg po preimenovanju mesta. Če ste dodali dovoljenja za datoteko, je to relativna pot strežnika do datoteke. Če ste nastavili dovoljenja za mapo, je to relativna pot strežnika do mape.

ScanID

Enolični identifikator, dodeljen za določeno izvajanje SharePointovega orodja za ocenjevanje selitve.

LongODBUrl-Deps-detail.csv    Določene datoteke imajo lahko dodatne odvisnosti. Te odvisnosti so sledene v URL-ju. Če so pri selitvi informacije o odvisnosti predolge, selitev ne bo uspela.

Upoštevajte naslednji dve omejitvi v tem poročilu:

 • FullURL je omejen na 260 znakov. To je datoteka z odvisnostmi. Da odpravite težavo s predolgim atributom FullURL, odstranite datoteko ali pa jo premaknite na mesto, bliže korenu zbirke mest.

 • Atribut DependencyDescription je omejen na 270 znakov. To je odvisnost, ki je povezana z atributom FullURL. Da odpravite težavo z atributom DependencyDescription, odstranite odvisnost ali jo premaknite bliže korenu zbirke mest.

Stolpec

Opis

SiteId

Enolični identifikator zadevne zbirke mest.

SiteURL

URL do zadevne zbirke mest.

SiteOwner

Lastnik zbirke mest.

SiteAdmins

Seznam oseb, ki so navedene kot skrbniki zbirke mest.

SiteSizeInMB

Velikost zbirke mesta v megabajtih (MB)

NumOfWebs

Število spletnih mest v zbirki mest.

ContentDBName

Ime zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

ContentDBServerName

Strežnik SQL, ki gosti zbirko podatkov vsebine.

ContentDBSizeInMB

Velikost zbirke podatkov vsebine, ki gosti zbirko mest.

UPN

Glavno ime uporabnika, ki je bilo uporabljeno za ugotavljanje razlike v dolžini URL-ja. Če je UPN "****", to označuje, da lastnik ni imel nastavljen atribut UserPrincipalName v SharePointovem profilu. Zaradi tega je bila uporabljena povprečna dolžina atributa UserPrincipalName v shrambi SharePointovih profilov.

URLLengthDifference

URL se podaljša s preimenovanjem mesta.

FullURL

URL do datoteke, ki ima odvisnosti

DependencyDescription

Opis, povezan z odvisnostjo. To je lahko URL, ki se preimenuje.

ScanID

Enolični identifikator, dodeljen za določeno izvajanje SharePointovega orodja za ocenjevanje selitve.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×