Pregled formul v Excelu

Pregled formul v Excelu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če ste šele začeli uporabljati Excel, kmalu boste našli, da je več kot le mreže, v katero vnašate številke v stolpcih ali vrsticah. Seveda, lahko uporabite Excel za iskanje vsote v stolpcu ali vrstici s številkami, vendar lahko tudi izračuna plačilo hipoteke, rešite matematične ali inženirske težave ali pa poiščete najboljši primer na podlagi spremenljivk, jo priključite.

Excel izvede to dejanje z uporabo formul v celicah. Formula izvede izračune in druga dejanja na podatke na delovnem listu. Formule vedno se začne z enačajem (=), ki lahko sledi številke, matematične operatorje (kot je + ali - znak za seštevanje ali odštevanje), in vgrajene funkcije v Excelu, ki lahko zelo razširite power formule.

Ta formula na primer pomnoži 2 in 3, nato pa rezultatu prišteje 5, tako da znaša končni rezultat 11.

= 2 * 3 + 5

Tu so dodatni primer formul, ki jih lahko vnesete na delovni list.

 • =A1+A2+A3    Sešteje vrednosti v celicah A1, A2 in A3.

 • =Sum(a1:A10)    Vrne vsoto vrednosti v celici A1 do A10 uporablja funkcijo SUM .

 • =TODAY()    Vrne trenutni datum.

 • =Upper("Hello")     Pretvori besedilo »živijo« v »ŽIVIJO« s pomočjo funkcije UPPER.

 • = IF(A1>0)    Uporabi funkcijo IF če želite preskusiti celico A1, da določi, ali vsebuje vrednost, večjo od 0.

Formula lahko vsebuje tudi enega ali vse od tega: funkcije, sklici, operatorjiin konstante.

Deli formule   

Deli formule

1. funkcije: funkcija PI() vrne vrednost števila pi: 3.142...

2. sklici: A2 vrne vrednost v celici A2.

3. konstante: števila ali besedilne vrednosti, vnesene neposredno v formulo, na primer 2.

4. operatorjev: na ^ (strešica) pa število da na potenco in * (zvezdica) pomnoži števila.

Konstanta je vrednost, ki niso izračunane; vedno ostane enaka. Na primer datum 10/9/2008, številka 210 in besedilo »Četrtletni dobiček« so vse konstante. Za izraz ali vrednost, ki je rezultat izraza, ki ni konstanta. Če uporabljate konstant v formuli namesto sklicev na celice (na primer = 30 + 70 + 110), je rezultat spremeni le, če spremenite formulo. Na splošno, je najbolje, da konstante v posameznih celicah, kjer lahko preprosto spremenite, če je potrebno, potem sklicujejo na te celice v formulah.

Operatorji določajo vrsto izračuna, ki ga želite izvesti z elementi formule. Excel upošteva splošnih matematičnih pravil za izračune, ki je oklepaji, potence, množenje in deljenje, in seštevanja in odštevanjaali kratica PEMDAS (si oprostite moji dragi teta Sally). Uporaba oklepajev vam omogoča, da spremenite vrstni red to izračuna.

Vrste operatorjev. Obstajajo štiri različne vrste računskih operatorjev: aritmetični, primerjalni, besedilni operatorji spajanjain sklic.

 • Aritmetični operatorji

  Za izvajanje osnovnih matematičnih operacij, kot je na primer seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje, sestavljanje številskih vrednosti in ustvarjanje številskih rezultatov, uporabljajte te aritmetične operatorje.

  Aritmetični operator

  Pomen

  Primer

  + (znak plus)

  Seštevanje

  = 3 + 3

  - (znak minus)

  Odštevanje
  Negacija

  =3–3
  =-3

  * (zvezdica)

  Množenje

  = 3 * 3

  / (poševnica naprej)

  Deljenje

  = 3/3

  % (znak za odstotke)

  Odstotek

  30 %

  ^ (strešica)

  Potenciranje

  = 3 ^ 3

 • Operatorji primerjave

  Z naslednjimi operatorji lahko primerjate dve vrednosti. Dve vrednosti so v primerjavi z uporabo teh operatorjev, rezultat je logična vrednost, bodisi TRUE ali FALSE.

  Operator primerjave

  Pomen

  Primer

  = (enačaj)

  Enak kot

  = A1 = B1

  > (znak večji od)

  Večji kot

  = A1 > B1

  < (znak manjši od)

  Manjši kot

  = A1 < B1

  >= (znak večji ali enak)

  Večje od ali enako

  = A1 > = B1

  <= (znak manjši od ali enak)

  Manjše od ali enako

  = A1 < = B1

  <> (znak ni enako)

  Ni enako

  = A1 <> B1

 • Operator za spojitev besedila

  Uporabljajte znak »and« (&) za spajanje (združevanje) enega ali več besedilnih nizov, da ustvarite enotno besedilo.

  Besedilni operator

  Pomen

  Primer

  & (znak »in«)

  Poveže ali spoji dve vrednosti in ustvari eno povezano besedilno vrednost

  = Rezultati iz besed »severni« & »veter« »Severni« .
  Kjer je A1 vsebuje »Priimek« in B1 vsebuje »Ime« , = A1 & «, »& B1 z rezultati v »Priimek, ime« .

 • Operatorji sklicev

  Sestavljajo obsege celic za izračune z naslednjimi operatorji.

  Operator sklicev

  Pomen

  Primer

  : (dvopičje)

  Operator obsega, ki ustvari en sklic za vse celice med dvema sklicema, vključno med tema dvema sklicema.

  B5:B15

  , (vejica)

  Operator unije, ki združi več sklicev v en sklic

  =SUM(B5:B15,D5:D15)

  (presledek)

  Operator preseka, ki ustvari en sklic na celice, ki so skupne tema dvema sklicema

  B7:D7 C6:C8

Na vrh strani

V nekaterih primerih lahko vrstni red, po katerem se izvaja izračun, vpliva na vrnjeno vrednost formule, zato morate razumeti, kako je vrstni red določen in kako lahko spremenite ta vrstni red, da dobite želene rezultate.

 • Vrstni red izračunavanja

  Formule vrednosti računajo po določenem vrstnem redu. V programu Microsoft Excel se formula vedno prične z enačajem (=). Excel znake, ki sledijo enačaju, obravnava kot formulo. Za enačajem so elementi, ki bodo izračunani (operandi), na primer konstante in sklici na celice. Ločeni so z računskimi operatorji. Excel računa formule od leve proti desni glede na določen vrstni red posameznega operatorja v formuli.

 • Prednostni vrstni red operatorjev v Excelovih formulah

  Če združite več operatorjev v eno formulo, izvajanja operacij v vrstnem redu, ki so prikazani v tej tabeli. Če formula vsebuje z operatorji, na primer, če formula vsebuje tako množenje in deljenje operatorja – operatorje od leve proti desni.

  Operator

  Opis

  : (dvopičje)

  (presledek)

  ; (podpičje)

  Operatorji sklicev

  Negacija (kot pri -1)

  %

  Odstotek

  ^

  Potenciranje

  * in /

  Množenje in deljenje

  + in –

  Seštevanje in odštevanje

  &

  Združi dva niza besedila (povezava)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Primerjava

 • Uporaba oklepajev v Excelovih formulah

  Če želite spremeniti vrstni red preračunavanja, postavite del formule, ki naj se najprej izračuna, v oklepaje. Naslednja formula na primer izračuna vrednost 11, ker Excel izvede množenje pred seštevanjem. Formula zmnoži 2 in 3 in nato rezultatu doda 5.

  = 5 + 2 * 3

  Če z oklepaji spremenite sintakso formule, Excel najprej sešteje 5 in 2 ter nato rezultat pomnoži s 3, tako da je rezultat 21.

  = (5 + 2) * 3

  V tem primeru je Excel zaradi oklepajev, ki obdajajo prvi del formule, prisiljen, da najprej izračuna B4+25 in nato rezultat deli z vsoto vrednosti v celicah D5, E5 in F5.

  =(B4+25)/SUM(D5:F5)

  Na vrh strani

Funkcije so vnaprej določene formule za izvajanje izračunov z uporabo določenih vrednosti, imenovanih argumentov, v določenem vrstnem redu ali strukturi. Funkcije je mogoče preprosto ali zapleteno izračune. Vse funkcije v Excelu najdete na zavihku »formule« na traku:

Excelovih formul zavihek na traku
 • Sintaksa funkcije v Excelu

  Spodnji primer funkcije ROUND , ki zaokroži število v celici A10, prikazuje sintakso za funkcijo.

  Struktura funkcije

  1. strukture. Struktura funkcije se začne z enačajem (=), ki mu sledi ime funkcije, oklepaj, argumenti za funkcijo, ločenih z vejicami in zaklepaj.

  2. ime funkcije. Za seznam funkcij, ki so na voljo, kliknite celico in pritisnite SHIFT + F3, ki bo začela pogovorno okno Vstavi funkcijo .

  Excelove formule - pogovornem oknu Vstavljanje funkcije

  3. argumentov. Argumenti so lahko števila, besedilo, logične vrednosti, na primer TRUE ali FALSE, polja, vrednosti napak, na primer # n/v ali sklice na celice. Argument, ki jih določite, mora imeti veljavno vrednost za ta argument. Argumenti so lahko tudi konstante, formule ali druge funkcije.

  4. opis argumentov. Opis s sintakso in argumenti se prikaže, medtem ko tipkate funkcijo. Na primer, vnesete = ROUND ( in je prikazan v opisu orodja. Opisi orodja se prikažejo le za vgrajene funkcije.

  Opomba : Ni treba vnesti funkcije v vse velike črke, kot so na primer = ROUND, kot je Excel bo samodejno piši z veliko začetnico imena funkcije za vas, ko pritisnete tipko vnesite. Če ste zapisali ime funkcije, kot so =SUME(A1:A10) namesto = SUM(A1:A10), potem Excel vrne na #NAME? Napaka.

 • Vnos Excelovih funkcij

  Ko ustvarite formulo, ki vsebuje funkcije, lahko uporabite v pogovornem oknu Vstavljanje funkcije lahko vnesete funkcij delovnega lista. Ko izberete funkcijo v pogovornem oknu Vstavljanje funkcije Excela zagnal čarovnik za funkcije, ki prikazuje ime funkcije, vsakega od argumentov, opis funkcije in vsak argument, trenutni rezultat funkcije in trenutni rezultat celotne formule.

  Čarovnik za funkcije Excela

  Za lažje ustvarjanje in urejanje formul in zmanjšanje tipkarske napake in skladnjo napake, uporabite Funkcijo Samodokončanje formul. Ko vnesete = (enačaj) in začetek črk funkcije, Excel prikaže dinamični spustnem seznamu veljaven funkcij, argumenti in imena, ki ustrezajo te črke. Nato lahko izberete eno od spustnega seznama in Excel vnese namesto vas.

  Excelove funkcije za samodokončanje formul

 • Gnezdenje Excelovih funkcij

  V nekaterih primerih, boste morali uporabiti funkcijo kot enega od argumentov druge funkcije. Na primer naslednja formula uporablja ugnezdene funkcije AVERAGE in primerja rezultat z vrednostjo 50.

  Ugnezdene funkcije

  1. Funkciji AVERAGE in SUM sta ugnezdeni v funkciji IF.

  Veljavni rezultati    Če se ugnezdena funkcija uporablja kot argument, mora vrniti isto vrsto vrednosti, kot jo uporablja argument. Če argument na primer vrne vrednost TRUE ali FALSE, mora tudi ugnezdena funkcija vrniti vrednost TRUE ali FALSE. Če se to ne zgodi, Excel prikaže vrednost napake #VREDN!.

  Gnezdenje omejitve ravni    Formula lahko vsebuje do sedem ugnezdenih ravni funkcij. Ko eno funkcijo (bomo klic to opravilo B), ki je uporabljena kot argument v drugo funkcijo (bomo klic ta funkcija je), funkcija B deluje kot druge ravni, funkcija. Funkcija AVERAGE in funkcija SUM so na primer obe funkciji druge ravni, če se uporabljajo kot argumenti funkcije IF. Ugnezdena v ugnezdene funkcije AVERAGE je nato funkcija tretje ravni in tako naprej.

  Na vrh strani

Sklic določa celico ali obseg celic na delovnem listu in pove Excelu, kje iskati vrednosti ali podatke, ki jih želite uporabiti v formuli. S sklici lahko podatke, ki so v različnih delih delovnega lista, uporabite v eni formuli ali pa uporabite vrednost ene celice v več formulah. Prav tako se lahko sklicujete na celice na drugih listih istega delovnega zvezka in na druge delovne zvezke. Sklici na celice v drugih delovnih zvezkih se imenujejo povezave ali zunanji sklici.

 • Slog sklicevanja A1

  Excel privzeto uporablja slog sklicevanja A1, ki se sklicuje na stolpce s črkami (A do XFD, skupaj 16.384 stolpcev), se nanaša na vrstice s številkami (1 do 1.048.576). Te črke in številke se imenujejo glave vrstic in stolpcev. Če se želite sklicevati na celico, vnesite črko stolpca, ki ji sledi številka vrstice. Na primer B2 se sklicuje na celico v preseku stolpca B in vrstice 2.

  Za sklicevanje na

  Uporabi

  Celico v stolpcu A in vrstici 10

  A10

  Obseg celic v stolpcu A in vrsticah od 10 do 20

  A10:A20

  Obseg celic v vrstici 15 in stolpcih od B do E

  B15:E15

  Vse celice v vrstici 5

  5:5

  Vse celice v vrsticah od 5 do 10

  5:10

  Vse celice v stolpcu H

  H:H

  Vse celice v stolpcih od H do J

  H:J

  Obseg celic v stolpcih od A do E in vrsticah od 10 do 20

  A10:E20

 • Sklicevanje na celico ali obseg celic na drugem delovnem listu v istem delovnem zvezku

  V naslednjem primeru je funkcija AVERAGE izračuna povprečno vrednost za obseg B1: B10 na delovnem listu imenovanem» trženje« v istem delovnem zvezku.

  Primer sklicevanja na list

  1. Sklicuje se na delovni list »Trženje«

  2. se sklicuje na obseg celic od B1 do B10

  3. klicaja (!) Loči sklic na delovni list v sklicu na obseg celic

  Opomba : Če, na katerega se sklicuje delovni list vsebuje presledkov ali številke v njem, nato pa se boste morali dodati Opuščaji (') pred in za imenom delovnega lista, na primer = '123'! A1 ali = 'Januar prihodek'! A1.

 • Razlika med absolutnimi, relativnimi in mešanimi sklici

  1. Relativni sklici    Relativni sklic v formuli, kot je A1, temelji na relativnem položaju celice, ki vsebuje formulo in celico, na katero se sklic nanaša. Če se mesto celice, ki vsebuje formulo, spremeni, se spremeni tudi sklic. Če formulo kopirate ali zapolnite prek vrstic ali stolpcev, bo sklic samodejno prilagojen. Nove formule privzeto uporabljajo relativni sklic. Če na primer kopirate ali zapolnite relativni sklic celice B2 v B3, bo samodejno prilagojen iz =A1 v =A2.

   Kopirana formula z relativnim sklicem   

   Prekopirana formula z relativnim sklicem

  2. Absolutni sklici    Absolutni sklic na celico v formuli, kot je $A$1, se vedno sklicuje na celico na določenem mestu. Če se mesto celice, ki vsebuje formulo, spremeni, absolutni sklic ostane nespremenjen. Če formulo kopirate ali zapolnite prek vrstic ali stolpcev, absolutni sklic ne bo prilagojen. Nove formule privzeto uporabljajo relativni sklic, zato jih boste morda morali zamenjati z absolutnim sklicem. Če na primer kopirate ali zapolnite absolutni sklic celice B2 v B3, ostane v obeh celicah nespremenjen =$A$1.

   Kopirana formula z absolutnim sklicem   

   Prekopirana formula z absolutnim sklicem
  3. Mešani sklici    Mešani sklic vsebuje absolutni stolpec in relativno vrstico ali absolutno vrstico in relativen stolpec. Sklic na absolutni stolpec uporablja oblike $A1, $B1 itd. Sklic na absolutno vrstico uporablja oblike A$1, B$1 itd. Če se mesto celice, ki vsebuje formulo, spremeni, se relativni sklic spremeni, medtem ko se absolutni sklic ne. Če formulo kopirate ali zapolnite prek vrstic in stolpcev, bo relativni sklic samodejno prilagojen, absolutni pa ne. Če na primer kopirate ali zapolnite mešani sklic iz celice A2 v B3, bo prilagojen iz =A$1 v =B$1.

   Kopirana formula z mešanim sklicem   

   Prekopirana formula z mešanim sklicem

 • 3-D slog sklicevanja

  Preprosto sklicevanje na več delovnih listov    Če želite analizirati podatke v isti celici ali obsegu celic na več delovnih listih v delovnem zvezku, uporabite 3-D sklic. 3-D sklic vključuje sklic celice ali obsega, pred katerim je zapisan obseg imen delovnih listov. Excel uporablja katere koli delovne liste, shranjene med začetnim in končnim imenom sklica. =SUM(List2:List13!B5) na primer sešteje vse vrednosti v celici B5 na vseh delovnih listih med in na List2 in List13.

  • 3-D sklice lahko uporabljate za sklicevanje na celice na drugih delovnih listih, določanje imen in ustvarjanje formul s temi funkcijami: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA, and VARPA.

  • 3-D sklicev ni mogoče uporabiti v matričnih formulah.

  • 3-D sklicev ne morete uporabljati z operatorjem preseka (presledek) ali v formulah z implicitnim presekom.

  Kaj se zgodi, ko premikate, kopirate, vstavljate ali brišete delovne liste    Naslednji primeri pojasnjujejo, kaj se zgodi, ko premikate, kopirate, vstavljate ali brišete delovne liste, ki so vključeni v 3-D sklic. V primerih je uporabljena formula za seštevanje celic od A2 do A5 na delovnih listih od List2 do List6 [=SUM(List2:List6!A2:A5)].

  • Vstavljanje ali kopiranje    Če vstavite liste ali jih kopirate med List2 in List6 (končni meji izbora v tem primeru), Excel vključi vse vrednosti v celicah od A2 do A5 na dodane liste v izračun.

  • Brisanje     Če izbrišete liste med List2 in List6, Excel odstrani njihove vrednosti iz izračuna.

  • Premikanje    Če premaknete liste, ki so v obsegu listov od List2 do List6, na mesto, ki ni v obsegu sklica, Excel odstrani njihove vrednosti iz izračuna.

  • Premikanje končne točke    Če premaknete List2 ali List6 na drugo mesto v delovnem zvezku, Excel prilagodi izračun tako, da bo upošteval nov obseg listov med njima.

  • Brisanje končne točke    Če izbrišete List2 ali List6, Excel prilagodi izračun novemu obsegu listov.

 • Slog sklicevanja R1C1

  Prav tako lahko uporabljate slog sklicevanja, kjer so na delovnem listu oštevilčene tako vrstice kot stolpci. Slog sklicevanja R1C1 je uporaben za računanje postavitve vrstice in stolpca v makrih. V slogu R1C1 Excel pokaže mesto celice s črko »R«, ki ji sledi številka vrstice, in s črko »C«, ki ji sledi vrstica stolpca.

  Sklic

  Pomen

  R[-2]C

  relativni sklic na celico, ki je dve vrstici višje v istem stolpcu kot celica s formulo

  R[2]C[2]

  Relativni sklic na celico, ki je dve vrstici navzdol in dva stolpca v desno kot celica s formulo

  R2C2

  Absolutni sklic na celico v drugi vrstici in v drugem stolpcu

  R[-1]

  Relativni sklic na celotno vrstico nad aktivno celico

  R

  Absolutni sklic na vrstico, v kateri je celica s formulo

  Kadar snemate makro, Excel posname nekatere ukaze s slogom sklicevanja R1C1. Če na primer snemate ukaz, kot je klik gumba Samodejna vsota, s katerim vstavite formulo, ki sešteje obseg celic, Excel posname formulo s sklici sloga R1C1 in ne sloga A1.

  Slog sklicevanja R1C1 vklopite ali izklopite tako, da v pogovornem oknu Možnosti v kategoriji Formule v razdelku Delo s formulami potrdite ali počistite potrditveno polje Slog sklicevanja R1C1. Če želite prikazati to pogovorno okno, kliknite zavihek Datoteka.

  Na vrh strani

Ustvarite lahko definirana imena, ki predstavljajo celice, obseg celic, formule, konstante ali tabele Excela. Ime je pomenska okrajšava, ki omogoči lažje razumevanje namena sklica na celico, konstante, formule ali tabele, kar je na prvi pogled težko ugotoviti. Te informacije prikazujejo pogoste primere imen in kako njihova uporaba v formulah lahko izboljša jasnost ter naredi formule bolj razumljive.

1. primer

Vrsta primera

Primer, v katerem so namesto imen uporabljeni obsegi

Primer, v katerem so uporabljena imena

Sklic

=SUM(A16:A20)

=SUM(Prodaja)

Konstanta

=PRODUCT(A12; 9,5 %)

=Product(Price,TaxRate)

formula

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16; A20); A16:B20; 2; FALSE); "m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodaja),Informacije o prodaji,2,FALSE),"m/dd/yyyy")

Tabela

A22:B25

=PRODUCT(Cena,Tabela1[@Stopnja davkov])

2. primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Opomba : V formulah v stolpcih C in D se določeno ime »Prodaja« zamenja s sklicem na (obseg) A9: A13 in ime »Informacije o prodaji« z obsegom A9: B13. Če ne ustvarite ta imena v delovnem zvezku preskus, bodo formule v D2:D3 nazaj na #NAME? Napaka.

Vrsta primera

Primer, brez uporabe imena

Primer, z uporabo imena

Formula in rezultat, z uporabo imena

Sklic

'=SUM(A9:A13)

'=SUM(Prodaja)

=SUM(Prodaja)

formula

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(A9:13); A9:B13; 2; FALSE); "m/dd/yyyy")

'=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodaja); Informacije o prodaji; 2; FALSE),"m/dd/yyyy")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Prodaja); Informacije o prodaji; 2; FALSE); "m/dd/yyyy")

Cena

995 €

Prodaja

Datum prodaje

249 €

17. 3. 2011

399 €

2. 4. 2011

643 €

23. 4. 2011

275 €

30. 4. 2011

447 €

4. 5. 2011

 • Vrste imen

  Obstaja več vrst imen, ki jih lahko ustvarite in uporabite

  • Definirano ime    Ime, ki predstavlja celico, obseg celic, formulo ali konstantno vrednost. Ustvarite lahko lastno definirano ime. Prav tako Excel včasih sam ustvari definirano ime namesto vas, na primer, ko določite območje tiskanja.

  • Ime tabele    Ime Excelove tabele, ki je zbirka podatkov o določenem predmetu, ki so shranjeni v zapisih (vrsticah) in poljih (stolpcih). Excel ustvari privzeto ime Excelove tabele »Tabela1«, »Tabela2«, in tako naprej, vsakič ko vstavite Excelovo tabelo, vendar lahko ta imena spremenite tako, da bodo bolj smiselna. Če želite več informacij o Excelovih tabelah, si oglejte Uporaba sestavljenih sklicev v Excelovih tabelah.

   Če želite več informacij o Excelovih tabelah, si oglejte Uporaba sestavljenih sklicev v Excelovih tabelah.

 • Ustvarjanje in vnašanje imen

  Ime ustvarite tako, da uporabite:

  • Polje z imenom v vnosni vrstici     Ta način je najprimernejši za ustvarjanje imena na ravni delovnega zvezka za izbrani obseg.

  • Ustvarjanje imena iz izbora     Imena lahko preprosto ustvarite iz obstoječih oznak vrstic in stolpcev, tako da uporabite izbrane celice na delovnem listu.

  • Pogovorno okno Novo ime    Ta način je najprimernejši, ko potrebujete več prilagodljivosti pri ustvarjanju imen, na primer ko določate obseg na ravni lokalnega delovnega lista ali ustvarjate opombo imena.

  Opomba : Imena privzeto uporabljajo absolutne sklice na celice.

  Ime vnesete tako, da:

  • Ga vtipkate    Vnesite ime, na primer kot argument formule.

  • Uporaba funkcije »Samodokončanje formul«    Uporabite spustni seznam »Samodokončanje formul«, kjer so veljavna imena samodejno navedena.

  • Ga izberete iz ukaza »Uporabi v formulah«    Izberite določeno ime na seznamu, ki je na voljo v ukazu Uporabi v formulah v skupini Določena imena na zavihku Formula.

Če želite več informacij, glejte določanje in uporaba imen v formulah.

Na vrh strani

Formula polja lahko izvede več izračunov hkrati in nato vrne en sam rezultat ali več rezultatov. Formule polja se izvajajo v enem ali več naborih vrednosti, ki se imenujejo konstante polja. Vse konstante polja morajo imeti enako število vrstic in stolpcev. Formule polja ustvarite enako kot druge, le da za vnos formule pritisnete tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Nekatere vgrajene funkcije so formule polja in jih je treba vnesti kot polja, da dobite pravilne rezultate.

Konstante polja lahko uporabite namesto sklica, ko ne želite vnašati vsake konstante v svojo celico na delovnem listu.

Z matrično formulo za izračun eno in več rezultatov

Opomba : Ko vnesete v matrična formula, Excel samodejno postavi formulo med {} (zavita). Če želite vnesti zavite oklepaje sami, Excel prikaže formulo kot besedilo.

 • Matrična formula, ki vrne en rezultat    Ta vrsta formule polja lahko poenostavi model delovnega lista tako, da nadomestite več različnih formul z eno matrično formulo.

  Ta primer izračuna skupno vrednost matrike cen delnic in obveznic brez uporabe vrstice celic za izračun in prikaz posameznih vrednosti delnic.

  Formula polja, ki vrne en rezultat

  Ko vnesete formulo ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kot formulo polja, ta zmnoži polji »Delež« in »Cena« za vsako delnico in nato sešteje rezultate teh izračunov.

 • Matrična formula, ki vrne več rezultatov    Nekatere funkcije delovnega lista vračajo matrike vrednosti ali zahtevajo polje vrednosti kot argument. Izračun več rezultatov s formulo polja, morate vnesti polja v obsegu celic, ki ima enako število vrstic in stolpcev kot argumenti matrike.

  Na primer glede na vrsto treh zneskih prodaje (v stolpcu B) za niz treh mesecev (v stolpcu A), funkcija TREND določa linearno vrednosti za prodajne številke. Če želite prikazati rezultate formule, ga vnesete v treh celic v stolpcu C (C1:C3).

  Formula polja, ki vrne več rezultatov

  Ko vnesete formulo =TREND(B1:B3;A1:A3) kot formulo polja, ta vrne tri ločene rezultate (22.196, 17.079 in 11.962), ki temeljijo na treh obsegih prodaje in treh mesecih.

Uporaba konstant polja

V navadno formulo lahko vnesete sklic na celico, ki vsebuje vrednost, ali pa vnesete vrednost, ki se imenuje konstanta. Podobno lahko v formulo polja vnesete sklic na matriko ali pa vnesete matriko vrednosti, ki so v celicah, ki se imenujejo konstante polja. Formule polja sprejmejo konstante enako kot formule, ki niso formule polja, vendar morate vnesti konstante polja v določeni obliki zapisa.

V konstantah polja so lahko števila, besedilo, logične vrednosti (TRUE ali FALSE) ali vrednosti napak, na primer #N/V. Različne vrste vrednosti so lahko v isti konstanti polja – na primer {1,3,4;TRUE,FALSE,TRUE}. Števila v konstantah polja so lahko v celoštevilski, decimalni ali znanstveni obliki. Besedilo mora biti navedeno v dvojnih narekovajih, na primer "torek".

Konstante polja ne smejo vsebovati sklicev na celice, stolpcev ali vrstic neenakih dolžin, formul, posebnih znakov $ (znak za dolar), oklepajev ali % (znak za odstotek).

Ko oblikujete konstante polja, se prepričajte, da:

 • jih vnesete med zavite oklepaje ({ }).

 • vrednosti v različnih stolpcih ločite s podpičjem (;). Tako na primer za predstavitev vrednosti 10, 20, 30 in 40 vnesite {10; 20; 30; 40}. Taka konstanta polja je matrika velikosti 1 krat 4 in je enakovredna sklicu na obseg razsežnosti 1 vrstica krat 4 stolpci.

 • boste vrednosti v različnih vrsticah ločili s podpičji (;). Tako na primer za predstavitev vrednosti 10, 20, 30 in 40 v eni vrstici ter 50, 60, 70 in 80 v vrstici, ki je takoj pod njo, vnesite konstanto polja 2 krat 4: {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80}.

Na vrh strani

Ko izbrišete formulo, je izbrisan tudi izračunane vrednosti formule. Pa lahko odstranite le formulo in pustite rezultat formule, ki je prikazana v celici.

 • Če želite izbrisati formule skupaj z izračunanimi vrednostmi, naredite to:

  1. Izberite celico ali obseg celic, v katerem je formula.

  2. Pritisnite tipko DELETE.

 • Če želite izbrisati formule brez odstranitve izračunane vrednosti, naredite to:

  1. Izberite celico ali obseg celic, v katerem je formula.

   Če je formula formula polja, izberite obseg celic, v katerem je formula polja.

   Kako izbrati obseg celic, ki vsebuje formulo polja

   1. Kliknite celico v formuli polja.

   2. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Najdi in izberi in nato Pojdi v.

   3. Kliknite Posebno.

   4. Kliknite gumb Trenutno matriko.

  2. Zavihek osnovno , v skupini Odložišče kliknite Kopiraj Slika gumba .
   Slika Excelovega traku

   Bližnjica na tipkovnici    pritisnete lahko tudi CTRL + C.

  3. Zavihek osnovno , v skupini Odložišče kliknite puščico pod možnostjo Prilepi Slika gumba in nato kliknite Prilepi vrednosti.

Na vrh strani

V spodnji tabeli so povzete nekatere najbolj pogoste napake, ki jih lahko naredite, ko vnesete formulo in kako se izogniti napak v formuli:

Prepričajte se, da ...

Več informacij

Ujemanje vseh oklepajev in zaklepajev v formuli   

Vsi oklepaji, ki so del zaklepaja v formulah. Ko ustvarjate formulo, Excel prikaže oklepajev v barvi, kot so vpisani.

Uporaba dvopičja za označevanje obsega, ki ga vnesete v formuli   

Dvopičje (:), ki se uporabljajo za ločevanje sklic na prvo in zadnjo celico v obsegu. Na primer A1:A5.

Vnos vseh zahtevanih argumentov    

Funkcije lahko imajo zahtevano in izbirno argumenti (nakazana z oglatimi oklepaji v sintakso). Vse zahtevane, je treba vnesti argumenti. Prav tako se prepričajte, da niste vnesli preveč argumentov.

Ne ugnezdite največ 64 funkcij v formuli   

Gnezdenje funkcije znotraj formule je omejeno na 64 ravni.

Postavitev imen delovni zvezek ali delovni list v enojne narekovaje   

Ko se sklicuje na vrednosti ali celice na drugih delovnih listih ali delovnih zvezkov, ki imajo abecede in njihova imena, imena med enojne narekovaje ( ').

Vključitev poti do zunanjih delovnih zvezkov    

Zunanji sklici mora vsebovati ime delovnega zvezka in pot do delovnega zvezka.

Vnos števil brez oblikovanja.    

Številke, ki jih vnesete v formulo ne želite oblikovati z decimalno vejico ali znak za dolar ($) ker vejice so že v uporabi kot argument ločila v formulah in znak za dolar se uporablja za označevanje absolutni sklici. Namesto vnašanja višini 1.000 €, vnesite primer 1000 v formuli.

Na vrh strani

Pomembno : Med izračunanimi rezultati formul in nekaterimi Excelovimi funkcijami delovnih listov lahko pride do manjših razlik, in sicer glede na to, ali uporabljate računalnik s sistemom Windows z arhitekturo x86 ali x86-64 oz računalnik s sistemom Windows RT z arhitekturo ARM. Več informacij o razlikah.

Ali imate vprašanje o določeni funkciji?

Objavite vprašanje v forumu skupnosti za Excel

Pomagajte nam izboljšati Excel

Ali imate predloge za izboljšanje naslednje različice Excela? Če jih imate, si oglejte teme na spletnem mestu Excel UserVoice.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Glejte tudi

Pregled formul v Excelu

Kako se izogniti nedelujočim formulam

Iskanje in popravljanje napak v formulah

Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke za Excel

Excelove funkcije (po abecedi)

Excelove funkcije (po kategoriji)

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×