Office
Vpis
Pregled ali urejanje obstoječega projekta v programu Project 2016 z bralnikom zaslona

Pregled ali urejanje obstoječega projekta v programu Project 2016 z bralnikom zaslona

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Za delo z lokalnimi projekti in projekti v storitvi Project Online lahko v programu Project 2016 uporabite tipkovnico in Pripovedovalca, ki je vgrajeni bralnik zaslona za Windows. Uporabite lahko tudi bralnik zaslona JAWS.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Bližnjice na tipkovnici so naštete v članku Bližnjice na tipkovnici za Project 2016.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je opisano tudi delovanje programa JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Odpiranje projekta, s katerim ste nedavno delali

Ko zaženete Project 2016, program odpre seznam nedavno uporabljenih projektov in predlog projektov. Če želite odpreti nedavni projekt:

 1. Dvakrat pritisnite tipko Tab, da se premaknete do seznama projektov Nedavni. Če uporabljate Pripovedovalca, zaslišite »Nedavni«, nato pa še ime prvega projekta na seznamu.

 2. Po seznamu nedavnih datotek se premikate s puščičnima tipkama gor in dol. Ko zaslišite ime projekta, ki ga želite odpreti, pritisnite tipko Enter.

Delo s storitvijo Project Online

Če imate dostop do Project Online je delo na projektu v skupni rabi s sodelavci povsem enostavno.

Ustvarjanje računa za Project Online

 1. Pritisnite Alt+F, I, nato pritisnite še N, da odprete pogovorno okno Računi programa Project Web App.

 2. Pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Gumb 'Dodaj'«, in nato pritisnite preslednico. Odpre se pogovorno okno Lastnosti računa.

 3. Zaslišali boste: »Ime računa, urejanje«. Če uporabljate JAWS, zaslišite »Lastnosti računa«. Vnesite ime za račun, nato pa pritisnite tipko Tab.

 4. Vnesite celoten URL strežnika. Če ne poznate naslova strežnika URL, se obrnite na skrbnika strežnika.

  Opomba: URL se mora začeti s http:// ali https:// in mora vsebovati manj kot 129 znakov. Če uporabljate manj varno možnost http://, vas Project 2016 prosi, da potrdite URL.

 5. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »OK button« (gumb »V redu«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 6. Če želite potrditi, da ste izbrali model Izberite račun, pritiskajte tipki Shift+Tab, dokler ne zaslišite »Selected, Choose an account, radio button« (Izbrano, Izberi račun, izbirni gumb). Če zaslišite »Selected, Use my default account, radio button« (Izbrano, Izberi račun, izbirni gumb), enkrat pritisnite puščično tipko dol.

 7. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »OK button« (gumb »V redu«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 8. Če se želite vrniti v glavni pogled programa Project 2016, pritisnite tipko Esc.

 9. Če želite začeti uporabljati nov račun, zaprite in znova zaženite Project 2016. Če želite izvedeti, kako se vpišete v račun, glejte Vpis v račun za Project Online.

Vpis v račun za Project Online

V račun za Project Online se morate vpisati le enkrat. Project 2016 si zapomni vaše poverilnice.

 1. Ko zaženete program Project 2016, ko ustvarite račun za Project Online, zaslišite: »Login, Profile, Computer, editable combo box« (Prijava, profil, računalnik, kombinirano polje, ki ga je mogoče urejati). Pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite imena spletnega računa.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »OK button« (gumb »V redu«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 3. Ko prvič uporabite spletni račun, zaslišite: »Sign in, type the email of the account you would like to use to open pwa« (Vpis, vnesite e-poštni naslov računa, ki ga želite uporabiti za odpiranje pwa). Vnesite e-poštni naslov.

 4. Pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Fokus na gumbu 'Naprej'«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 5. Zaslišali boste: »Vpišite se v račun, vnesite geslo, urejanje.« Vnesite geslo.

 6. Pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Gumb 'Vpis', nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Počakajte.« Ko zaslišite »Gumb 'Prazen projekt'«, veste, da je postopek vpisa dokončan.

Odpiranje projekta v storitvi Project Online

Ko se enkrat vpišete, je odpiranje spletnih projektov tako enostavno, kot bi bili shranjeni v računalniku. Če želite izvedeti, kako se vpišete v spletni račun, glejte Vpis v račun za Project Online.

 1. Ko zaženete program Project 2016, zaslišite: »Login, Profile, Computer, editable combo box« (Prijava, profil, računalnik, kombinirano polje, ki ga je mogoče urejati). Pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite imena spletnega računa, ki ga želite uporabiti.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »OK button« (gumb »V redu«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 3. Zaslišite: »Blank Project button« (Gumb »Prazen projekt«). Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Open other projects, hyperlink« (Odprite druge projekte, hiperpovezava), nato pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Recent projects, list updated« (Nedavni projekti, posodobljen seznam).

  Namig: Zgoraj navedeno velja, če ste ravnokar odprli Project 2016. Če želite pozneje odpreti spletni projekt, pritisnite Alt+F, O, Y, 1, nato pa nadaljujte s 3. korakom.

 4. Pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Element zavihka »Nedavno«, nato pritisnite puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite »Project Web App«, čemur sledi še ime preskusnega računa.

 5. Pritiskajte tipko Tab, dokler ne zaslišite »Project Wb App«, nato pa pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Lupinski pogled mape, tabela, pokaži mi seznam vseh projektov.«

 6. Pritisnite preslednico, nato pa tipko Enter. Zaslišali boste: »Lupinski pogled mape, tabela«, čemur sledi ime prvega projekta na seznamu in število projektov, na primer »1 od 10.«

 7. S puščičnima tipkama gor in dol poiščite projekt, ki ga želite odpreti, nato pritisnite tipko Enter.

Opomba: Ko odprete spletni projekt, vas Project 2016 lahko pozove, da izberete Da ali Ne. To pomeni, da projekt, ki ste ga odprli, uporablja valuto, ki se razlikuje od tiste, ki je določena s strežnikom. Če želite prepisati valuto v projektu z valuto iz strežnika, izberite gumb Da, sicer izberite Ne. S tipko Tab se premikajte med gumbi, nato pa pritisnite Enter, da potrdite izbor.

Dodajanje novega stolpca v gantogram

Projekt se odpre v pogledu gantograma, ki je najbolj preprost za uporabo. Fokus je v zgornjem levem kotu grafikona. V številnih projektih privzeti stolpci ne zadostujejo. Če želite dodati nov stolpec:

 1. Pritisnite puščični tipki levo in desno in poiščite stolpec, ki je desni strani mesta, kamor želite dodati stolpec. Bralnik zaslona prebere, kar je bilo zapisano v trenutni celici, čemur sledi ime stolpca.

 2. Pritisnite Alt+J in nato pritisnite F, da preklopite na trak Oblikovanje.

 3. Pritisnite U, da vstavite nov stolpec na levo stran trenutno izbranega stolpca. Pritisnite puščični tipki dol in gor, da poiščete želeno ime stolpca, nato pritisnite Enter, da ga dodate v grafikon. S Pripovedovalcem lahko vnesete ime le delno in se nato s puščičnima tipkama gor in dol premaknete do ujemajočih se vnaprej določenih imen stolpcev. Če na primer vnesete dejanski, Project 2016 predlaga Dejanski stroški, Dejansko trajanja in tako naprej.

Opomba: Namesto da bi izbrali vnaprej določeno ime stolpca, lahko vnesete svoje. Če uporabljate JAWS, morate uporabiti to možnost, saj JAWS ne prebere imena stolpca, dokler ga ne dodate.

Dodajanje opravil na časovnico

 1. če se želite premakniti v pogled Časovnica, pritisnite Alt+H, G, nato pritisnite še L.

 2. Pritisnite Alt+J, F in nato še X. Zaslišite: »Dodajanje opravila na časovnico,« čemur sledi še ime projekta. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Zapiranje menijev, dodajanje opravil na časovnico, pogovorno okno.«

 3. Fokus je na opravilu, ki je najvišje, kar vključuje celoten projekt. Če želite izbrati opravila, ki jih želite dodati na Časovnico, se s puščičnima tipkama gor in dol premikajte med opravili, nato pa pritisnite preslednico, da dodate trenutno izbrano opravilo.

 4. Ko izberete vsa želena opravila, pritisnite Enter, da zaprete pogovorno okno Dodajanje opravil na časovnico. Časovnica se posodobi z izbranimi posodobitvami.

Uporaba opravil povzetka

Opravila lahko zamaknete, da prikažete hierarhijo, kar pomeni, da iz seznama opravil ustvarite oris projekta. Zamaknjeno opravilo postane podopravilo opravila nad njim, to pa postane opravilo povzetka.

Namig: Nalogam s povzetkom ne dodeljujte virov. Namesto tega jih dodelite podopravilom, sicer morda ne boste mogli razrešiti čezmerne dodelitve virov.

 1. Če se želite premakniti v pogled Gantogram, pritisnite Alt+H, G, nato pritisnite še G.

 2. S puščičnimi tipkami poiščite ustrezno opravilo v stolpcu Ime opravila. Bralnik zaslona prebere, kar je bilo zapisano v trenutni celici, čemur sledi ime stolpca.

 3. Pritisnite Alt+Shift+puščična tipka desno, da zamaknete trenutno opravilo in ga pretvorite v podopravilo. S tem opravilo zgoraj postane opravilo povzetka. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Raven 2.«

  Opomba: Če uporabljate pripovedovalca, zaslišite le »Razširjeno« ali »Strnjeno«, ko je fokus na opravilu povzetka. Pogledu Gantogram lahko dodate stolpec WBS, da je hierarhija opravila jasnejša. Stolpec WBS prikazuje število vrstic za vsako opravilo, medtem ko je oštevilčevanje podopravil drugačno. Če je na primer opravilo povzetka številka 7, so njegova podopravila 7.1, 7.2 in tako naprej. Če želite izvedeti, kako dodate stolpec, preberite članek Dodajanje novega stolpca v gantogram.

 4. Če želite opravilu povzetka dodati še eno podopravilo, se s puščično tipko dol premaknite do naslednje vrstice v stolpcu Ime opravila in nato pritisnite Alt+Shift+puščična tipka desno.

 5. Če morate podopravilo spremenite spet v oparvilo, pritisnite Alt+Shift+puščična tipka levo. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite »Raven 1«.

Namig: Podopravilo lahko v pogledu skrijete tako, da na številski tipkovnici pritisnete Alt+Shift+znak minus. Zaslišali boste: »Odštej.« Če želite znova razširiti opravilo povzetka, pritisnite Alt+Shift+znak plus.

Glejte tudi

Ustvarjanje novega projekta v programu Project 2016

Bližnjice na tipkovnici za Project 2016

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Preberite, kako se pomikate po programu Outlook 2016 s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Če želite pregledati in urediti projekt, uporabite Project Online s tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona sistema Windows.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Bližnjice na tipkovnici so navedene v članku Bližnjice na tipkovnici v storitvi Project Online.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate Project Online, priporočamo, da za spletni brskalnik uporabljate Microsoft Edge. Ker se storitev Project Online izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v namiznem programu. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6, namesto F6. Poleg tega pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), veljajo v spletnem brskalniku, ne pa v storitvi Project Online.

V tej temi

Rezervacija projekta

V pogledu projekta pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Edit button« (gumb »Uredi«), nato pa pritisnite tipko Enter.

Branje in urejanje podrobnosti o projektu

 1. V pogledu projekta pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Project details« (Podrobnosti o projektu), nato pa pritisnite tipko Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Project tab« (zavihek »Projekt«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 3. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Edit button« (gumb »Uredi«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 4. Pritiskajte tabulatorko, da se pomikate po poljih s podrobnostmi o projektu, in jih urejajte s tipkovnico.

 5. Če želite spremeniti datum začetka projekta, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Select a date from the calendar button« (gumb »Izberite datum v koledarju«), nato pa pritisnite tipko Enter. Odpre se pojavno okno koledarja. Izberite datum s puščičnima tipkama levo in desno, nato pa pritisnite tipko Enter.

 6. Če želite shraniti spremembe, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Save button « (gumb »Shrani«), nato pritisnite tipko Enter.

 7. Pritiskajte tabulatorko, dokler na slišite »Close, button« (gumb »Zapri«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 8. Odpre se pogovorno okno Zapri z vprašanjem, ali želite sprostiti projekt. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite sprostiti projekt, pritisnite tipko Enter.

  • Če želite ohraniti projekt rezerviran, pritisnite Ctrl+Tab. Zaslišali boste: »Do you want to check your project in? Selected, check it in, radio button« (Ali želite sprostiti projekt? Izbrano, sprostitev, izbirni gumb). Pritisnite R, da se pomaknete na naslednji izbirni gumb. Zaslišali boste: »Not selected, keep it checked out, radio button« (Ni izbrano, ohrani rezervirano, izbirni gumb). Pritisnite tipko Enter, da izberete izbirni gumb, pritisnite tabulatorko, da označite gumb V redu, nato pa pritisnite Enter, da zaprete pogovorno okno.

Dodajanje opravil na časovnico

 1. V pogledu projekta pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Task schedule tools group« (Skupina orodij za razporejanje opravil), nato pa pritisnite tipko Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Table« (Tabela). Po vrsticah tabele se lahko pomikate tako, da pritiskate tipke Ctrl+Alt+puščica gor ali dol, po stolpcih tabele pa tako, da pritiskate tipke Ctrl+Alt+puščica levo ali desno. Ko najdete opravilo, ki ga želite dodati na tipkovnico, pritisnite tipko Enter, da ga izberete.

 3. Pritisnite Ctrl+F6, da zaprete tabelo.

 4. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Add to timeline button« (gumb »Dodaj na časovnico«), nato pa pritisnite tipko Enter, da dodate opravilo na časovnico.

Uporaba opravil povzetka

Opravila lahko zamaknete, da prikažete hierarhijo, kar pomeni, da iz seznama opravil ustvarite oris projekta. Zamaknjeno opravilo postane podopravilo opravila nad njim, to pa postane opravilo povzetka.

 1. V pogledu projekta pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Task schedule tools group« (Skupina orodij za razporejanje opravil), nato pa pritisnite tipko Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Table« (Tabela). Po vrsticah tabele se lahko pomikate tako, da pritiskate tipke Ctrl+Alt+puščica gor ali dol, po stolpcih tabele pa tako, da pritiskate tipke Ctrl+Alt+puščica levo ali desno. Ko najdete opravilo, ki ga želite zamakniti, pritisnite tipko Enter, da ga izberete.

 3. Pritisnite Ctrl+F6, da zaprete tabelo.

 4. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Indent button (gumb »Zamik«), nato pritisnite tipko Enter.

Shranjevanje in objavljanje sprememb in sprostitev

Shranjevanje sprememb v projektu

V pogledu projekta pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Save button« (gumb »Shrani«), nato pa pritisnite tipko Enter.

Objavljanje načrta projekta

 1. V pogledu projekta pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Task schedule tools group« (Skupina orodij za razporejanje opravil), nato pa pritisnite tipko Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Publish button« (gumb »Objavi«), nato pa pritisnite tipko Enter.

Zapiranje in sprostitev projekta

 1. V pogledu projekta pritiskajte tabulatorko, dokler na zaslišite »Close button« (gumb »Zapri«), nato pa pritisnite tipko Enter.

 2. Odpre se pogovorno okno Zapri z vprašanjem, ali želite sprostiti projekt. Pritisnite tipko Enter, da sprostite projekt.

Glejte tudi

Ustvarjanje novega projekta v Projectu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje skupine v Projectu z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici v storitvi Project Online

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Raziskovanje in pomikanje v Projectu z bralnikom zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×