Predstavitev podatkov v stolpčnem grafikonu

S programom Microsoft Office Excel 2007 lahko ustvarite stolpčni grafikon in mu dodate nov, privlačen videz. Stolpčni grafikon je med najpogosteje uporabljenimi vrstami grafikonov, saj je namenjen primerjavi podatkovne točke iz enega ali več niz podatkov.

Oblikovan naložen stolpčni grafikon

Ko stolpčni grafikon ustvarite, lahko spremenite razmike med stolpci. Če v grafikonu niz podatkov skrijete, pa ustvarite plavajoč stolpčni grafikon.

V tem članku

Več o izrisovanju podatkov v stolpčnem grafikonu

Ustvarjanje izčrpnega stolpčnega grafikona

Spreminjanje razmika med stolpci

Simulacija plavajočega stolpčnega grafikona

Shranjevanje grafikona kot predloge

Več o izrisovanju podatkov v stolpčnem grafikonu

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v stolpčnem grafikonu. Stolpčni grafikoni prikazujejo spreminjanje podatkov v določenem časovnem obdobju ali primerjavo med elementi.

V teh grafikonih so kategorije navadno razvrščene ob vodoravni osi, vrednosti pa ob navpični.

Razvrstilni stolpčni grafikon v 3D

Stolpčni grafikon je primeren za uporabo, ko:

 • imate enega ali več nizov podatkov, ki jih želite izrisati;

 • podatki vsebujejo pozitivne in negativne vrednosti ter vrednost nič (0);

 • želite primerjati podatke iz več kategorij.

Ko ustvarite stolpčni grafikon, imate na voljo te podvrste:

 • Razvrstilni stolpčni grafikon in razvrstilni stolpčni grafikon v 3D    V razvrstilnih stolpčnih grafikonih je prikazana primerjava vrednosti med kategorijami, ki so navadno prikazane v navpičnih 2D-pravokotnikih. V razvrstilnem stolpčnem grafikonu 3D so podatki prikazani le v obliki 3D, vendar pri tem ni uporabljena os tretje vrednosti (os globine).

  Razvrstilni stolpčni grafikon in razvrstilni stolpčni grafikon v 3D

  Naložen stolpčni grafikon uporabite, ko imate kategorije, ki predstavljajo:

  • obsege vrednosti (na primer število elementov);

  • določene lestvice (na primer Likertovo lestvico z vnosi, kot so »popolnoma soglašam«, »soglašam«, »nevtralno«, »nasprotujem«, »popolnoma nasprotujem«);

  • imena, ki niso zapisana v vrstnem redu (na primer imena elementov, geografska imena ali imena ljudi).

   Opomba : Če želite podatke prikazati v obliki 3D s tremi osmi (vodoravno, navpično in globinsko), ki jih je mogoče spreminjati, uporabite podvrsto 3D-stolpčni grafikon.

 • Naložen stolpčni grafikon in naložen stolpčni grafikon v 3D    V naloženih stolpčnih grafikonih je prikazano razmerje med posameznimi elementi in celoto, torej primerja deleže, ki jih posamezna vrednost prispeva k skupni vrednosti kategorij. V tem grafikonu so vrednosti prikazane v navpičnih naloženih 2D-pravokotnikih. V naloženem stolpčnem grafikonu 3D so podatki prikazani le v obliki 3D, vendar pri tem ni uporabljena tretja os (os globine).

  Naložen stolpčni grafikon in naložen stolpčni grafikon v 3D

  Naložen stolpčni grafikon uporabite, ko imate več nizov podatkov in želite poudariti skupno vrednost.

 • 100-odstotno naložen stolpčni grafikon in 100-odstotno naložen stolpčni grafikon v 3D    100-odstotno naloženi stolpčni grafikoni in 100-odstotno naloženi stolpčni grafikoni v 3D primerjajo odstotne deleže, ki jih posamezne vrednosti prispevajo k skupni vrednosti kategorij. V 100-odstotno naloženem stolpčnem grafikonu so vrednosti prikazane v navpičnih 100-odstotno naloženih 2D-pravokotnikih. V 100-odstotno naloženem stolpčnem grafikonu v obliki 3D so podatki prikazani le v obliki 3D, vendar pri tem ni uporabljena tretja os (os globine).

  100-odstotno naložen stolpčni grafikon in 100-odstotno naložen stolpčni grafikon v 3D

  100-odstotno naložen stolpčni grafikon uporabite, ko imate tri nize podatkov ali več in želite poudariti, kolikšen del celote predstavlja posamezen element, še posebej, če je skupna vrednost v vseh kategorijah enaka.

 • 3D-stolpčni grafikon    3D-stolpčni grafikoni uporabljajo tri osi, ki jih je mogoče spreminjati (vodoravna, navpična in globinska os) in prikazujejo primerjavo med podatkovne točke na vodoravni in globinski osi.

  3D-stolpčni grafikon

  3D-stolpčni grafikon uporabite, ko želite primerjati podatke tako med kategorijami kot med nizi. V tem grafikonu so namreč kategorije prikazane na vodoravni in globinski osi, vrednosti pa na navpični osi.

 • Valjni, stožčni in piramidni grafikoni    Tako kot pravokotni stolpčni imajo tudi ti grafikoni na voljo različne podvrste (razvrstilni, naloženi, 100-odstotno naloženi in v obliki 3D), enako pa prikazujejo in primerjajo tudi podatke. Razlikujejo se le v tem, da so namesto pravokotnikov prikazani valji, stožci in piramide.

  Valjni, stožčni in piramidni grafikoni

Na vrh strani

Ustvarjanje izčrpnega stolpčnega grafikona

Oblikovan naložen stolpčni grafikon

Kako smo torej ustvarili ta stolpčni grafikon? Če želite ustvariti podobnega, sledite spodnjemu postopku. Za ta grafikon smo uporabili podatke z vzorčnega delovnega lista, ki jih lahko kopirate na svoj delovni list ali pa uporabite svoje.

 1. Podatke z vzorčnega delovnega lista kopirajte na prazen delovni list ali odprite delovni list s podatki, ki jih želite izrisati v stolpčnem grafikonu.

  Kopiranje vzorčnih podatkov na delovnem listu

  1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

  2. Izberite primer v temi pomoči.

   Opomba : Ne izberite glav stolpcev ali vrstic.

   Izbiranje primera v članku s pomočjo

   Izbiranje primera iz pomoči

  3. Pritisnite tipki CTRL+C.

  4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

Prodajno območje

1. četrtletje

2. četrtletje

3. četrtletje

4. četrtletje

Severozahod

3.767.341

3.298.694

2.448.772

1.814.281

Severovzhod

2.857.163

3.607.148

1.857.156

1.983.931

Osrednje območje

3.677.108

3.205.014

2.390.120

1.762.757

Jugozahod

4.351.296

3.366.575

2.828.342

1.851.616

Jugovzhod

2.851.419

3.925.071

1.853.422

2.158.789

 1. Izberite podatke, ki jih želite izrisati v stolpčnem grafikonu.

 2. Na kartici Vstavljanje v skupini Grafikoni kliknite Stolpčni.

  Slika Excelovega traku

 3. V razdelku 3D-stolpčni izberite Naložen stolpčni grafikon v 3D.

 4. Kliknite območje grafikona.

  Prikažejo se Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 5. Na kartici Načrt v skupini Postavitve grafikona izberite želeno postavitev.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Za ta stolpčni grafikon smo uporabili Postavitev 3.

 6. Na kartici Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slika Excelovega traku

  Namig : Za ta stolpčni grafikon smo uporabili Slog 34.

 7. Kliknite naslov grafikona in vnesite želeno besedilo.

  Namig : V tem stolpčnem grafikonu smo uporabili naslov Prodaja po regijah v Sloveniji.

 8. Kliknite navpično os (os vrednosti) ali jo izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Oblika, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 9. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 10. Pod možnostjo Možnosti osi v polju Enote prikaza kliknite Milijoni in nato Zapri.

 11. Kliknite niz podatkov v grafikonu ali ga izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Oblika, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 12. Na kartici Oblika v skupini Slogi oblik kliknite Učinki oblik in nato še Poševno.

  Skupina Slogi oblik na Excelovem traku

 13. Kliknite 3D-možnosti in nato v razdelku Poševno še želeni možnosti za poševno Zgoraj in Spodaj.

  Namig : Za ta stolpčni grafikon smo uporabili slog Mehko zaobljeno.

 14. V polji Širina in Višina za možnosti poševno Zgoraj in Spodaj vnesite želeno velikost v pikah.

  Namig : V tem stolpčnem grafikonu smo za širino zgoraj uporabili vrednost 12 pt, za višino zgoraj 4 pt, za širino spodaj 6 pt in za višino spodaj 6 pt.

 15. V razdelku Površina kliknite Material in nato želeno možnost za material.

  Namig : V tem stolpčnem grafikonu smo uporabili material Plastika.

 16. Kliknite drug niz podatkov v grafikonu in ponovite korake od 13 do 16.

 17. Ko končate z oblikovanjem nizov podatkov, naj podatkovni niz ostane izbran in pogovorno okno odprto. V pogovornem oknu Oblikuj nize podatkov kliknite Možnosti nizov.

 18. Pod možnostjo Širina vrzeli povlecite drsnik do želene širine.

  Namig : V tem stolpčnem grafikonu smo drsnik povlekli do možnosti Brez vrzeli (0 %).

 19. Pogovorno okno pustite odprto in kliknite območje grafikona.

 20. V pogovornem oknu kliknite Slogi obrobe in potrdite polje Zaobljeni koti.

 21. Če želite uporabiti barve tem, ki se razlikujejo od privzete teme v vašem delovnem zvezku, naredite tole:

  1. Na kartici Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Slika Excelovega traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite želeno temo.

   Namig : Za ta stolpčni grafikon smo uporabili temo Sredinsko.

Na vrh strani

Spreminjanje razmika med stolpci

V stolpčnem grafikonu lahko povečate ali zmanjšate razmik med podatkovna oznaka ali stolpci. V 2D-stolpčnem grafikonu se stolpci lahko celo prekrivajo.

 1. V grafikonu kliknite niz podatkov, ki ga želite spremeniti, ali po spodnjem postopku izberite niz podatkov na seznamu elementov grafikona:

  1. Kliknite grafikon.

   Prikažejo se Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico zraven polja Elementi grafikona in nato še niz podatkov.

   slika Excelovega traku

 2. Namig : Izberite le en niz, tudi če želite spremeniti razmik med vsemi nizi podatkov v isti vrsti grafikona.

 3. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 4. Pod možnostjo Možnosti niza naredite nekaj od tega:

  1. Če želite spremeniti prekrivanje stolpcev v 2D-stolpčnem grafikonu, povlecite drsnik do želenega odstotka prekrivanja ali v polje Prekrivanje niza vnesite vrednost odstotka med -100 in 100.

   Namig : Višja je vrednost, večje bo prekrivanje znotraj kategorij.

  2. Če želite spremeniti razmik med kategorijami podatkovnih oznak v stolpčnem grafikonu oblike 2D ali 3D, povlecite drsnik do želenega odstotka razmika ali v polje Širina vrzeli vnesite vrednost med 0 (nič) in 500.

   Namig : Višja je vrednost, večji bo razmik med stolpci.

  3. Če želite spremeniti razmik med nizi podatkov v 3D-stolpčnem grafikonu, v polje Globina vrzeli vnesite vrednost med 0 (nič) in 500.

   Namig : Višja je vrednost, večja bo razdalja med stolpci.

Na vrh strani

Simulacija plavajočega stolpčnega grafikona

Plavajoče grafikone uporabite, ko želite s stolpci prikazati najmanjše in največje vrednosti. V Excelu plavajočega stolpčnega grafikona ni na voljo, toda ko ustvarite naložen stolpčni grafikon z najmanj dvema nizoma podatkov, lahko izberete, da je prvi niz neviden. Tako drugi niz dobi učinek plavajočega stolpčnega grafikona.

Plavajoč stolpčni grafikon

 1. Na delovnem listu izberite podatke, ki jih želite vrisati v plavajoč stolpčni grafikon.

 2. Na kartici Vstavljanje v skupini Grafikoni kliknite Stolpčni.

  Slika Excelovega traku

 3. Pod možnostjo 2D-stolpčni kliknite Naložen stolpčni grafikon.

  Namig :  Če želite 3D-učinke, pod možnostjo 3D-stolpčni grafikon kliknite Naložen stolpčni v 3D.

 4. Kliknite prvi niz podatkov v grafikonu ali ga izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Oblika, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 5. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  slika Excelovega traku

 6. Kliknite Polnilo in nato Brez polnila.

Na vrh strani

Shranjevanje grafikona kot predloge

Če želite ustvariti še en podoben grafikon, lahko grafikon shranite kot predlogo, ki jo uporabite kot osnovo za druge podobne grafikone.

 1. Kliknite grafikon, ki ga želite shraniti kot predlogo.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta kliknite Shrani kot predlogo.

  Slika Excelovega traku

 3. V polje Ime datoteke vnesite ime predloge.

  Namig : Če ne določite druge mape, bo datoteka s predlogo (.crtx) shranjena v mapo Grafikoni, predloga pa bo na voljo v razdelku Predloge pogovornega okna Vstavi grafikon (zavihek Vstavljanje, skupina Grafikoni, zaganjalnik pogovornega okna Slika gumba ) in pogovornega okna Spreminjanje vrste grafikona (zavihekNačrt, skupina Vrsta, Spremeni vrsto grafikona).

  Če želite več informacij o uporabi predloge grafikona, glejte Vnovična uporaba priljubljenega grafikona s predlogo grafikona.

Opomba : V predlogo grafikona je vključeno oblikovanje grafikona, v njej pa so shranjene tudi barve, ki jih uporabljate, kadar shranite grafikon kot predlogo. Kadar s predlogo grafikona ustvarite grafikon v drugem delovnem zvezku, nov grafikon uporabi barve iz predloge grafikona – in ne barv teme dokumenta, ki je trenutno uporabljena v delovnem zvezku. Če želite namesto barv v predlogi grafikona uporabiti barve tem dokumenta, z desno tipko miške kliknite območje grafikona in nato v priročnem meniju kliknite Ponastavi na ujemanje sloga.

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×