Predstavitev podatkov v raztresenem oziroma črtnem grafikonu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Raztreseni in črtni grafikoni so zelo podobni, predvsem ko je raztreseni grafikon prikazan s povezanimi črtami. Vendarle se ti dve vrsti grafikonov med seboj močno razlikujeta, in sicer v tem, kako so v njih izrisani podatki ob vodoravni osi (ki je znana tudi kot os x) in navpični osi (znani tudi kot os y).

Oblikovan raztresen grafikon
V tem oblikovanem raztresenem grafikonu so prikazane številske vrednosti ob vodoravni in navpični osi. Vrednosti so združene v posamezne podatkovne točke, ki so prikazane v neenakomernih intervalih.
Oblikovan črtni grafikon
V tem oblikovanem črtnem grafikonu so podatki zvrsti (v tem primeru je to časovni interval) enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi, vsi podatki o številskih vrednostih pa vzdolž navpične osi.

Preden izberete eno ali drugo vrsto grafikona, bi morda želeli izvedeti več o razlikah med njima in kdaj je bolje namesto črtnega uporabiti raztreseni grafikon ali obratno.

V tem članku

Več o razlikah med raztreseni in Črtni grafikoni

Vem, kdaj uporabiti raztreseni in črtni grafikon

Raziščite raztreseni grafikon in črtni grafikon vrste

Ustvarjanje raztresenega grafikona

Ustvarjanje črtnega grafikona

Shranjevanje grafikona kot predlogo

Več o razlikah med raztresenim in črtnim grafikonom

Glavna razlika med raztresenim in črtnim grafikonom je način, kako v eni ali drugi vrsti grafikona izrišemo podatke na vodoravni osi. Kadar na primer uporabite te podatke z delovnega lista za ustvarjanje raztresenega in črtnega grafikona, lahko vidite, da so podatki porazdeljeni drugače.

Slika delovnega lista s podatki o dnevnih padavinah

V raztresenem grafikonu so vrednosti za dnevne padavine iz stolpca A prikazane na vodoravni osi x kot vrednosti x, vrednosti za delce iz stolpca B pa so kot vrednosti prikazane na navpični osi y. Čeprav ga pogosto imenujemo kar xy-grafikon, pa raztreseni grafikon nikoli ne prikazuje zvrsti na vodoravni osi.

Slika raztresenega grafikona

V raztresenem grafikonu sta vedno dve osi z vrednostmi, tako da prikazuje en niz številskih podatkov vzdolž vodoravne osi (z vrednostmi) in drugi niz številskih podatkov vzdolž navpične osi (z vrednostmi). Grafikon prikazuje točke na presekih številskih vrednosti x in y, tako da združi te vrednosti v posamezne podatkovne točke. Te podatkovne točke je mogoče enakomerno ali neenakomerno porazdeliti po vodoravni osi, odvisno od podatkov.

Prva podatkovna točka, ki se prikaže v raztresenem grafikonu, predstavlja vrednost y, ki je 137 (delci), in vrednost x, ki je 1,9 (dnevne padavine). Te številke predstavljajo vrednosti v celicah A9 in B9 na delovnem listu.

V črtnem grafikonu pa so iste vrednosti za dnevne padavine in delce prikazane z dvema podatkovnima točkama, ki sta enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi. To je zato, ker je v črtnem grafikonu le ena os z vrednostmi (navpična os). Vodoravna os v črtnem grafikonu prikazuje le enakomerno razmaknjene skupine (zvrsti) podatkov. Ker zvrsti niso bile omogočene v podatkih, so bile samodejno ustvarjene, na primer 1, 2, 3 in tako naprej.

To je dober primer za to, kdaj uporabiti črtni grafikon.

Slika črtnega grafikona

V črtnem grafikonu so podatki o zvrsteh enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi (za zvrsti), vsi številski podatki pa so porazdeljeni vzdolž navpične osi (za vrednosti).

Vrednost y za delce, 137 (celica B9), in vrednost x za dnevne padavine, 1,9 (celica A9), sta v črtnem grafikonu prikazani kot ločeni podatkovni točki. Nobena od njiju ni prva podatkovna točka, prikazana v grafikonu – namesto tega se prva podatkovna točka za posamezen niz podatkov nanaša na vrednosti v prvi podatkovni vrstici na delovnem zvezku (celici A2 in B2).

Vrsta osi in razlike zaradi spreminjanja merila

Ker je vodoravna os v raztresenem grafikonu vedno os vrednosti, lahko prikazuje številske ali datumske vrednosti (kot so dnevi ali ure), ki so predstavljene kot številske vrednosti. Če želite prikazati številske vrednosti vzdolž vodoravne osi z večjo prilagodljivostjo, spremenite možnosti spreminjanja merila na tej osi, tako kot spremenite možnosti spreminjanja merila na navpični osi.

Ker je vodoravna os v črtnem grafikonu os zvrsti, je lahko le besedilna ali podatkovna os. Besedilna os prikazuje le besedilo (podatke, ki niso številski, ali številske zvrsti, ki niso vrednosti), in sicer v enakomerno porazdeljenih intervalih. Podatkovna os prikazuje datume v kronološkem vrstnem redu v določenih intervalih ali osnovnih enotah, kot so število dni, mesecev ali let, tudi če ti dnevi na delovnem listu niso porazdeljeni v vrstnem redu ali v isti osnovni enoti.

Možnosti spreminjanja merila so za os zvrsti omejene v primerjavi z istimi možnostmi za os vrednosti. Možnosti spreminjanja merila, ki so na voljo, so odvisne tudi od uporabljene vrste osi.

Na vrh strani

Kdaj uporabiti raztreseni in kdaj črtni grafikon?

Raztresene grafikone pogosto uporabljamo za prikaz in primerjavo številskih vrednosti, kot so znanstveni, statistični in inženirski podatki. Ti grafikoni so uporabni za prikaz razmerij med številskimi vrednostmi v nekaj nizih podatkov in omogočajo izrisovanje dveh skupin številk v enem nizu koordinat xy.

Črtni grafikoni lahko prikazujejo neprekinjene podatke v časovnem obdobju v primerjavi s pogostim merilom in so zato najprimernejši za prikazovanje podatkovnih trendov v enakih intervalih ali časovnem obdobju. V črtnem grafikonu so podatki o zvrsteh enakomerno porazdeljeni vzdolž vodoravne osi, vsi podatki za vrednosti pa vzdolž navpične osi. Na splošno velja, da je treba uporabiti črtni grafikon, kadar so podatki, ki jih imate, vrednosti x, ki niso številske   – za številske vrednosti x pa je po navadi bolje uporabiti raztreseni grafikon.

Uporabite raje raztreseni grafikon namesto črtnega, kadar želite:

 • Spremeniti merila vodoravne osi.    Ker je vodoravna os raztresenega grafikona os vrednosti, je na voljo več možnosti spreminjanja merila.

 • Uporabiti logaritmično merilo na vodoravni osi.    Vodoravno os lahko spremenite v logaritmično merilo.

 • Prikaz podatkov na delovnem listu, na katerem so pari ali skupine nizov vrednosti.    V raztresenem grafikonu je mogoče prilagoditi neodvisna merila osi, tako da razkrivajo več informacij o združenih vrednostih.

 • Prikaz vzorcev v velikih nizih podatkov.    Raztreseni grafikoni so uporabni, kadar želite ponazoriti vzorce v podatkih, na primer tako da pokažete linearne ali nelinearne trende, gruče in netipične vrednosti.

 • Primerjati veliko število podatkovnih točk ne glede na čas.    Več kot je podatkov v raztresenem grafikonu, boljše so primerjave, ki jih lahko naredite.

Uporabite raje črtni grafikon namesto raztresenega, kadar želite:

 • Uporabiti oznake z besedilom vzdolž vodoravne osi.    Te oznake z besedilom predstavljajo enakomerno porazdeljene vrednosti, kot so meseci, četrtletja ali fiskalna leta.

 • Manjše število oznak s številskimi vrednostmi vzdolž vodoravne osi.    Če uporabite nekaj enakomerno porazdeljenih oznak s številskimi vrednostmi, ki predstavljajo časovni interval, kot so leta, uporabite črtni grafikon.

 • Uporabiti časovno merilo vzdolž vodoravne osi.    Če želite prikazati datume v kronološkem zaporedju v določenih intervalih ali osnovnih enotah, kot je število dni, mesecev ali let, tudi če datumi na delovnem listu niso v vrstnem redu ali v isti osnovni enoti, uporabite črtni grafikon.

Na vrh strani

Pregled po vrstah raztresenih in črtnih grafikonov

Med raztresenimi grafikoni so te podvrste.

 • Raztreseni grafikon z oznakami, le    Ta vrsta grafikona v primerjavi z parov vrednosti. Uporabite raztreseni grafikon z oznakami podatkov, vendar brez črt, ko uporabljate veliko podatkovnih točk in povezujoče črte bi podatke težje prebrati. Ta vrsta grafikona lahko uporabite tudi, ko ni potrebe za prikaz povezljivosti podatkovnih točk.

  Raztreseni grafikon samo z oznakami

 • Raztreseni grafikon z zglajenimi črtami in raztreseni grafikon z zglajenimi črtami in oznakami    Ta vrsta grafikona prikazuje zglajeno krivuljo, s katero so povezane podatkovne točke. Zglajene črte so prikazane z oznakami ali brez njih. Če imate veliko podatkovnih točk, uporabite zglajeno črto brez oznak.

  Raztreseni grafikoni z zglajenimi črtami z oznakami ali brez njih

 • Raztreseni grafikon z ravnimi črtami in raztreseni grafikon z ravnimi črtami in oznakami    Ta vrsta grafikona prikazuje ravne povezujoče črte med podatkovnimi točkami. Ravne črte so prikazane z oznakami ali brez njih.

  Raztreseni grafikoni z ravnimi črtami z oznakami ali brez njih

Med črtnimi grafikoni so te podvrste.

 • Črtni grafikon in črtni grafikon z oznakami    Črtni grafikoni z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih so uporabni za prikaz trendov v časovnem obdobju ali razvrščenih zvrsteh, predvsem kadar imate veliko podatkovnih točk in je pomemben vrstni red njihovega prikaza. Če imate veliko zvrsti ali so vrednosti približne, uporabite črtni grafikon brez oznak.

  Črtni grafikoni z oznakami ali brez njih

 • Naložen črtni grafikon in naložen črtni grafikon z oznakami    Naloženi črtni grafikoni z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih so uporabni, kadar želite prikazati trend prispevka posamezne vrednosti v časovnem obdobju ali razvrščenih zvrsteh; ker pa ni preprosto videti, da so črte naložene, uporabite raje drugačno vrsto črtnega grafikona ali naložen ploščinski grafikon.

  Naloženi črtni grafikoni z oznakami in brez njih

 • 100-odstotno naložen črtni grafikon in 100-odstotno naložen črtni grafikon z oznakami    100-odstotno naloženi črtni grafikoni z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih so uporabni, kadar želite prikazati trend odstotka, ki ga posamezna vrednost prispeva v časovnem obdobju ali po razvrščenih zvrsteh. Če imate veliko zvrsti ali so vrednosti približne, uporabite 100-odstotno naložen črtni grafikon brez oznak.

  Namig : Če želite bolje predstaviti to vrsto podatkov, uporabite raje 100-odstotno naložen ploščinski grafikon.

  100-odstotno naloženi črtni grafikoni z oznakami in brez njih

 • 3D-črtni    3D-črtni grafikoni prikazujejo posamezno podatkovno vrstico ali stolpec kot 3D-trak. 3D-črtni grafikon ima vodoravne, navpične in globinske osi, ki jih je mogoče prilagajati.

  3D-črtni grafikon

Na vrh strani

Ustvarjanje raztresenega grafikona

Oblikovan raztresen grafikon

Kako smo torej ustvarili ta raztreseni grafikon? S spodnjimi postopki boste ustvarili podoben raztreseni grafikon. Za naš grafikon smo uporabili podatke z vzorčnega delovnega lista. Na svoj delovni list kopirate te podatke ali pa uporabite svoje.

 1. Kopirajte podatke z vzorčnega delovnega lista na prazen delovni list ali odprite delovni list s podatki, ki jih želite izrisati v raztresenem grafikonu.

  Kopiranje vzorčnih podatkov na delovnem listu

  1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

  2. Izberite primer v temi pomoči.

   Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

   Izbiranje primera v članku s pomočjo
   Izbiranje primera v članku s pomočjo
  3. Pritisnite tipki CTRL+C.

  4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

10

A

B

Dnevni Rainfal l

Particulat e

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Izberite podatke, ki jih želite izrisati v raztresenem grafikonu.

 2. Na kartici Vstavljanje v skupni Grafikoni kliknite Raztreseni.

  Slika Excelovega traku

 3. Kliknite Raztreseni grafikon samo z oznakami.

  Namig : Če želite videti ime posameznega grafikona, s kazalcem pokažite na njegovo slikico.

 4. Kliknite območje grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 5. Na kartici Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slogi grafikonov na Excelovem traku

  Za naš raztreseni grafikon smo uporabili Slog 26.

 6. Kliknite naslov grafikona in vnesite želeno besedilo.

  Za naš raztreseni grafikon smo vnesli Ravni delcev v padavinah.

 7. Če želite zmanjšati velikost naslova grafikona, z desno tipko miške kliknite naslov in nato v priročnem meniju v polje Velikost pisave vnesite želeno velikost.

  Za naš raztreseni grafikon smo uporabili vrednost 14.

 8. Kliknite območje grafikona.

 9. Na kartici Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslovi osi in naredite to:

  1. Če želite dodati naslov vodoravne osi, kliknite Naslov primarne vodoravne osi in nato Naslov pod osjo.

  2. Če želite dodati naslov navpične osi, kliknite Naslov primarne navpične osi in nato želeno vrsto naslova navpične osi.

   Za naš raztreseni grafikon smo uporabili vrednost Zavrten naslov.

   Slika Excelovega traku

  3. Kliknite posamezen naslov, vnesite želeno besedilo in pritisnite tipko ENTER.

   Za naš raztreseni grafikon smo za naslov vodoravne osi vnesli Dnevne padavine, za naslov navpične osi pa Raven delcev.

 10. Kliknite risalna površina grafikona ali na seznamu elementov grafikona izberite Risalna površina (kartica Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 11. Na zavihku oblika v skupini Slogi oblike kliknite več gumb Slika gumba in nato kliknite želeni učinek, ki ga želite uporabiti.

  Za naš raztreseni grafikon smo uporabili Nežen učinek – Poudarek 3.

  Skupina Slogi oblik na Excelovem traku

 12. Kliknite območje grafikona.

 13. Na zavihku oblika v skupini Slogi oblike kliknite več gumb Slika gumba in nato kliknite želeni učinek, ki ga želite uporabiti.

  Za naš raztreseni grafikon smo uporabili Nežen učinek – Poudarek 1.

 14. Če želite uporabiti barve tem, ki se razlikujejo od privzete teme v vašem delovnem zvezku, naredite tole:

  1. Na kartici Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Slika Excelovega traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite želeno temo.

   Za naš raztreseni grafikon smo uporabili temo Pisarna.

Na vrh strani

Ustvarjanje črtnega grafikona

Oblikovan črtni grafikon

Kako smo torej ustvarili ta črtni grafikon? S spodaj opisanim postopkom boste ustvarili podoben črtni grafikon. Za ta grafikon smo uporabili podatke z vzorčnega delovnega lista. V svoj delovni list kopirate te podatke ali pa uporabite svoje.

 1. Kopirajte podatke z vzorčnega delovnega lista na prazen delovni list ali odprite delovni list s podatki, ki jih želite izrisati v črtnem grafikonu.

  Kopiranje vzorčnih podatkov na delovnem listu

  1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

  2. Izberite primer v temi pomoči.

   Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

   Izbiranje primera v članku s pomočjo
   Izbiranje primera v članku s pomočjo
  3. Pritisnite tipki CTRL+C.

  4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

1

2

3

4

5

18

7

2,048

9

10

A

B

C

Datum

Dnevni Rainfal l

Particulat e

1. 1. 2007

4,1

122

1. 2. 2007

4,3

117

1. 3. 2007

5,7

112

1. 4. 2007

5,4

114

1. 5. 2007

5,9

110

1. 6. 2007

5,0

114

1. 7. 2007

3,6

128

1. 8. 2007

1,9

137

1. 9. 2007

7,3

104

 1. Izberite podatke, ki jih želite izrisati v črtnem grafikonu.

 2. Na kartici Vstavljanje v skupini Grafikoni kliknite Črtni.

  Slika Excelovega traku

 3. Kliknite Črtni grafikon z oznakami.

 4. Kliknite območje grafikona.

  S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 5. Na kartici Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slogi grafikonov na Excelovem traku

  Za naš črtni grafikon smo uporabili Postavitev 2.

 6. Na kartici Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslov grafikona in nato Nad grafikonom.

  Slika Excelovega traku

 7. Kliknite naslov grafikona in vnesite želeno besedilo.

  Za naš črtni grafikon smo vnesli Ravni delcev v padavinah.

 8. Če želite zmanjšati velikost naslova grafikona, z desno tipko miške kliknite naslov in nato v priročnem meniju v polje Velikost vnesite želeno velikost.

  Za naš črtni grafikon smo uporabili vrednost 14.

 9. V grafikonu kliknite legendo ali jo izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 10. Na kartici Postavitev v skupini Oznake kliknite Legenda in nato želeni položaj.

  Za naš črtni grafikon smo uporabili Pokaži legendo zgoraj.

 11. Če želite izrisati en niz podatkov vzdolž sekundarne vodoravne osi, kliknite niz podatkov za padavine ali ga izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 12. Na kartici Postavitev v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  Skupina Trenutni izbor na Excelovem traku

 13. V razdelku Možnosti nizov izberite Sekundarna os in nato kliknite Zapri.

 14. Na kartici Postavitev v skupini Oznake kliknite Naslovi osi in naredite to:

  1. Če želite dodati naslov primarne navpične osi, kliknite Naslov primarne navpične osi in nato želeno vrsto naslova navpične osi.

   Za naš črtni grafikon smo uporabili vrednost Zavrten naslov.

  2. Če želite dodati naslov sekundarne navpične osi, kliknite Naslov sekundarne navpične osi in nato želeno vrsto naslova navpične osi.

   Za naš črtni grafikon smo uporabili vrednost Zavrten naslov.

  3. Kliknite posamezen naslov, vnesite želeno besedilo in pritisnite tipko ENTER.

   Za naš črtni grafikon smo za naslov primarne navpične osi vnesli Raven delcev, za naslov sekundarne navpične osi pa Dnevne padavine.

 15. Kliknite risalna površina grafikona ali jo izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Postavitev, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

 16. Na zavihku oblika v skupini Slogi oblike kliknite več gumb Slika gumba in nato kliknite želeni učinek, ki ga želite uporabiti.

  Za naš črtni grafikon smo uporabili Nežen učinek – Temno 1.

  Skupina Slogi oblik na Excelovem traku

 17. Kliknite območje grafikona.

 18. Na zavihku oblika v skupini Slogi oblike kliknite več gumb Slika gumba in nato kliknite želeni učinek, ki ga želite uporabiti.

  Za naš črtni grafikon smo uporabili Nežen učinek – Poudarek 3.

 19. Če želite uporabiti barve tem, ki se razlikujejo od privzete teme v vašem delovnem zvezku, naredite tole:

  1. Na kartici Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Slika Excelovega traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite želeno temo.

   Za naš raztreseni grafikon smo uporabili temo Pisarna.

Na vrh strani

Shranjevanje grafikona kot predloge

Če želite ustvariti še en podoben grafikon, lahko grafikon shranite kot predlogo, ki jo uporabite kot osnovo za druge podobne grafikone.

 1. Kliknite grafikon, ki ga želite shraniti kot predlogo.

 2. Na kartici Načrt v skupini Vrsta kliknite Shrani kot predlogo.

  Slika Excelovega traku

 3. V polje Ime datoteke vnesite ime predloge.

  Namig : Če ne navedete druge mape, bo datoteka s predlogo (.crtx) shranjena v mapo Grafikoni, predloga pa bo na voljo v razdelku Predloge v pogovornih oknih Vstavljanje grafikona (zavihek Vstavljanje, skupina Grafikoni, Zaganjalnik pogovornega okna Slika gumba ) in Spreminjanje vrste grafikona (zavihek Načrt, skupina Vrsta, Spremeni vrsto grafikona).

  Če želite več informacij o uporabi predloge grafikona, glejte Vnovična uporaba priljubljenega grafikona s predlogo grafikona.

Opomba : V predlogi grafikona so oblikovanje in barve, ki so uporabljene v grafikonu, ko ga shranite kot predlogo. Če predlogo uporabite za ustvarjanje grafikona v drugem delovnem zvezku, bodo v novem grafikonu uporabljene barve iz predloge in ne barve iz teme, ki je trenutno uporabljena v delovnem zvezku. Če želite namesto barv iz predloge uporabiti barve iz teme, z desno tipko miške kliknite območje grafikona in nato v priročnem meniju kliknite Ponastavi na ujemanje sloga.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×