Predstavitev podatkov v kolobarnem grafikonu

Program Microsoft Office Excel 2007 omogoča hiter prikaz podatkov v kolobarnem grafikonu, nove funkcije za oblikovanje besedila pa tudi njihovo preprosto branje. Če na primer dodaste legenda, Oznaka podatka in polje z besedilom, v katerih je navedeno, kaj predstavlja posamezen kolobar, lahko bralec hitro razume podatke v grafikonu.

Oblikovan kolobarni grafikon

Ko ustvarite kolobarni grafikon, lahko sukate rezine, tako da omogočite pogled iz različnih perspektiv, se osredotočite na določene rezine, tako da jih izvlečete iz grafikona, ali spremenite velikost celotnega grafikona in tako povečate ali zmanjšate velikost rezin.

Kaj želite narediti?

Več o izrisovanju podatkov v kolobarnem grafikonu

Ustvarjanje zapletenega kolobarnega grafikona

Sukanje rezin kolobarnega grafikona

Izvlačenje rezin kolobarnega grafikona

Spreminjanje velikosti luknje kolobarnega grafikona

Shranjevanje grafikona kot predloge

Več o izrisovanju podatkov v kolobarnem grafikonu

Podatke iz stolpcev ali vrstic, ki so le na delovnih listih, lahko izrišete še v kolobarnem grafikonu. Tako kot tortni grafikon tudi kolobarni prikazuje odnose med deli in celoto, vendar pa je v kolobarnem grafikonu lahko več kot en niz podatkov. Z vsakim nizom podatkov, ki ga izrišete v kolobarnem grafikonu, se v grafikon doda en obroč. Prvi niz podatkov je prikazan v središču grafikona.

Zaradi njihove okrogle oblike kolobarnih grafikonov ni preprosto brati, predvsem ko je prikazanih več nizov podatkov. Razmerja med zunanjimi in notranjimi obroči ne predstavljajo natančne velikosti podatkov   – podatkovne točke na zunanjih obročih so morda videti večje od tistih na notranjih obročih, medtem ko je njihova dejanska vrednost morda manjša. Prikaz vrednosti ali odstotkov v oznakah podatkov je v kolobarnem grafikonu zelo koristen, toda če želite primerjati podatkovne točke med seboj, uporabite raje naložen stolpčni ali naložen palični grafikon.

Razmislite o tem, da bi uporabili kolobarni grafikon, kadar:

 • Želite izrisati en ali več nizov podatkov.

 • Nobena od vrednosti, ki jih želite izrisati, ni negativna.

 • Nobena od vrednosti, ki jih želite izrisati, ni enaka nič (0).

 • Nimate več kot sedem zvrsti na niz podatkov.

 • Zvrsti so deli celote v posameznem obroču kolobarnega grafikona.

Ko ustvarjate kolobarni grafikon, lahko izberete eno od podzvrsti kolobarnega grafikona:

 • Kolobarni    V kolobarnih grafikonih so podatki prikazani v obročih. Vsak obroč predstavlja en niz podatkov. Če so odstotki prikazani v oznakah podatkov, je skupna vrednost vsakega obroča 100 %.

  Vrsta kolobarnega grafikona

 • Razkosan kolobarni grafikon    Skoraj tako kot v razkosanem tortnem grafikonu je tudi v razkosanem kolobarnem grafikonu ob poudarjenih posameznih vrednostih prikazan prispevek posamezne vrednosti k skupni vrednosti, vendar posamezne vrednosti vključujejo več nizov podatkov.

  Vrsta razkosanega kolobarnega grafikona

Kolobarni grafikoni in razkosani kolobarni grafikoni niso na voljo v obliki 3D, vendar lahko s 3D-oblikovanjem tem grafikonom omogočite 3D-videz.

Na vrh strani

Ustvarjanje zapletenega kolobarnega grafikona

Oblikovan kolobarni grafikon

Kako smo torej ustvarili ta kolobarni grafikon? S spodaj opisanim postopkom boste ustvarili podoben kolobarni grafikon. Za ta grafikon smo uporabili podatke z vzorčnega delovnega lista. V svoj delovni list kopirate te podatke ali pa uporabite svoje.

 1. Odprite delovni list s podatki, ki jih želite izrisati v kolobarnem grafikonu, ali kopirajte podatke z vzorčnega delovnega lista na prazen delovni list.

  Kopiranje vzorčnih podatkov na delovnem listu

  1. Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

  2. Izberite primer v temi pomoči.

   Opomba: Ne izberite glav stolpcev ali vrstic.

   Izbiranje primera iz pomoči

   Izbiranje primera iz pomoči

  3. Pritisnite tipki CTRL+C.

  4. Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite tipki CTRL+V.

1

2

3

4

A

B

C

2005

2006

Evropa

12.704.714,00 €

17.987.034,00 €

Azija

8.774.099,00 €

12.214.447,00 €

ZDA

12.094.215,00 €

10.873.099,00 €

 1. Izberite podatke, ki jih želite izrisati v kolobarnem grafikonu.

 2. Na kartici Vstavljanje v skupini Grafikoni kliknite Drugi grafikoni.

  Skupina Grafikoni na Excelovem traku

 3. V razdelku Kolobarni kliknite Kolobarni.

 4. Kliknite risalna površina kolobarnega grafikona.

  Tako se prikaže možnost Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 5. Na kartici Načrt v skupini Postavitve grafikona izberite želeno postavitev.

  Slika Excelovega traku

  Namig: Za naš kolobarni grafikon smo uporabili Postavitev 6.

  Opomba: Postavitev 6 prikaže legendo. Če vaš kolobarni grafikon vključuje preveč elementov legende ali če jih ni preprosto razlikovati, boste podatkovnim točkam kolobarnega grafikona morda želeli dodati oznake podatkov, namesto da prikažete legendo (kartica Postavitev, skupina Oznake, gumb Oznake podatkov).

 6. Na kartici Načrt v skupini Slogi grafikona kliknite želeni slog.

  Slika Excelovega traku

  Namig: Za naš kolobarni grafikon smo uporabili Slog 26.

 7. Če želite spremeniti velikost grafikona, naredite tole:

  1. Kliknite grafikon.

  2. Na kartici Oblika v skupini Velikost vnesite želeni velikosti v polji Višina oblike in Širina oblike.

   Namig: Za naš kolobarni grafikon smo nastavili višino oblike na vrednost 10,1 cm in širino oblike na 12,7 cm.

 8. Če želite spremeniti velikost luknje kolobarnega grafikona, naredite tole:

  1. Kliknite niz podatkov ali ga izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Oblika, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

   Skupina Trenutni izbor na Excelovem traku

  2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

  3. Kliknite Možnosti nizov in nato v razdelku Velikost luknje kolobarja prilagodite velikost, tako da povlečete drsnik do želene velikosti ali v polje Odstotki vnesite vrednost v odstotkih od 10 do 90.

   Namig: Za naš kolobarni grafikon smo uporabili vrednost 20 %.

 9. Da bi oznake podatkov bolj izstopale, naredite tole:

  1. Če želite izbrati oznake podatkov za celoten niz podatkov, enkrat kliknite oznako podatkov ali pa jih izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Oblika, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

  2. Na kartici Oblika v skupini Slogi oblik kliknite Več Slika gumba in nato še slog oblike.

   Slogi oblik na Excelovem traku

   Namig: Za naš kolobarni grafikon smo uporabili Nežen učinek – Temno 1.

  3. Ponovite te korake in oblikujte oznake podatkov za vse nize podatkov v kolobarnem grafikonu.

 10. Če želite spremeniti in oblikovati naslov grafikona, naredite tole:

  1. Kliknite naslov grafikona ali ga izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Oblika, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

  2. Vnesite želeni naslov in nato pritisnite ENTER.

  3. Na kartici Oblika v skupini Slogi oblik kliknite Več Slika gumba in nato še slog oblike.

   Namig: Za naš kolobarni grafikon smo uporabili Zmeren učinek – Poudarek 1.

  4. Če želite spremeniti postavitev naslova, ga povlecite na želeno mesto.

 11. Če želite spremeniti obliko legende, jo kliknite in nato na kartici Slogi oblik izberite želeni slog (kartica Oblika, skupina Slogi oblik, gumb Več Slika gumba ).

 12. Če želite dodati oznake z besedilom s puščicami, ki kažejo proti obročem kolobarja, naredite tole:

  1. Na kartici Postavitev v skupini Vstavi kliknite Polje z besedilom.

  2. Kliknite grafikon, kamor želite postaviti polje z besedilom, vnesite želeno besedilo in nato pritisnite ENTER.

  3. Izberite polje z besedilom in nato na kartici Oblika v skupini Slogi oblik kliknite zaganjalnik pogovornega okna Slika gumba .

  4. Kliknite Polje z besedilom in nato v razdelku Samoprilagodi izberite potrditveno polje Spremeni velikost oblike, da bo ustrezala besedilu, nato kliknite V redu.

  5. V skupini Slogi oblik izberite želeni slog.

  6. Na kartici Postavitev v skupini Vstavi kliknite Oblike.

  7. V razdelku Črte kliknite Puščica.

  8. Na grafikonu narišite puščico od kota polja z besedilom do obroča kolobarja, kamor naj puščica kaže.

  9. Če želite spremeniti obliko polja z besedilom, ga kliknite in nato v skupini Slogi oblik izberite želeni slog (kartica Oblika, skupina Slogi oblik).

   Ponovite te korake za vse obroče kolobarja v grafikonu.

 13. Če želite spremeniti ozadje grafikona, naredite tole:

  1. Kliknite območje grafikona ali ga izberite na seznamu elementov grafikona (kartica Oblika, skupina Trenutni izbor, polje Elementi grafikona).

  2. Na kartici Oblika v skupini Slogi oblik kliknite Več Slika gumba in nato še slog oblike.

   Namig: Za naš kolobarni grafikon smo uporabili Nežen učinek – Poudarek 3.

 14. Če želite zaokrožiti kote ozadja grafikona, naredite tole:

  1. Na kartici Oblika v skupini Slogi oblik kliknite zaganjalnik pogovornega okna Slika gumba .

  2. Kliknite Slogi obrobe in nato izberite potrditveno polje Zaobljeni koti.

 15. Če želite uporabiti barve tem, ki se razlikujejo od privzete teme v vašem delovnem zvezku, naredite tole:

  1. Na kartici Postavitev strani v skupini Teme kliknite Teme.

   Skupina »Teme« na Excelovem traku

  2. V razdelku Vgrajeno kliknite želeno temo.

   Namig: Za naš kolobarni grafikon smo uporabili temo Apex.

Na vrh strani

Sukanje rezin kolobarnega grafikona

Vrstni red, v katerem so niz podatkov v kolobarnem grafikonu izrisani v programu Office Excel 2007, je določen z vrstnim redom podatkov na delovnem listu. Če želite drugačno perspektivo, lahko rezine kolobarnega grafikona zasukate za 360 stopinj v krogu kolobarnega grafikona.

Zasukan kolobarni grafikon

 1. V kolobarnem grafikonu kliknite niz podatkov ali podatkovno točko oziroma naredite tole, če ga želite izbrati na seznamu elementov grafikona.

  1. Kliknite grafikon.

   S tem prikažete Orodja za grafikon s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona, nato kliknite želeni niz podatkov ali podatkovno točko.

   Skupina Trenutni izbor na Excelovem traku

 2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. Pod poljem Kot prve rezine povlecite drsnik do želene stopinje zasuka ali vnesite vrednost od 0 (nič) do 360 in določite kot, pod katerim naj se prikaže prva rezina.

Na vrh strani

Izvlačenje rezin kolobarnega grafikona

Če želite poudariti posamezne rezine kolobarnega grafikona, pri ustvarjanju grafikona lahko uporabite razkosan kolobarni grafikon. Razkosani kolobarni grafikoni prikazujejo prispevek posamezne vrednosti k skupni vrednosti, pri čemer je poudarjena posamezna vrednost. Nastavitve eksplozije kolobarnega grafikona lahko spremenite za vse ali za posamezne rezine.

Razkosan kolobarni grafikon

Rezine lahko izvlečete tudi ročno.

Kolobarni grafikon z izvlečeno rezino

Spreminjanje nastavitev rezin v razkosanem kolobarnem grafikonu

 1. V razkosanem kolobarnem grafikonu kliknite niz podatkov ali podatkovno točko oziroma naredite tole, če želite izbrati niz podatkov na seznamu elementov grafikona:

  1. Kliknite grafikon.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato niz podatkov.

   Skupina Trenutni izbor na Excelovem traku

 2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V razdelku Eksplozija kolobarja povlecite drsnik in povečajte oziroma zmanjšajte odstotek ločevanja ali v poljeOdstotki vnesite želeno vrednost.

Kako ročno izvlečete rezine iz kolobarnega grafikona?

Kliknite kolobarni grafikon in naredite nekaj od tega:

 • Če želite izvleči rezine kolobarnega grafikona, jih povlecite stran od središča grafikona.

 • Če želite izvleči posamezno rezino kolobarnega grafikona, kliknite rezino, ki jo želite izvleči, in jo povlecite stran od središča grafikona.

Na vrh strani

Spreminjanje velikosti luknje kolobarnega grafikona

S povečanjem ali zmanjšanjem luknje kolobarnega grafikona povečate ali zmanjšate širino rezin. Želite na primer prikazati širše rezine in tako bolje namestiti oznake podatkov z dolgimi imeni nizov ali zvrsti oziroma kombinacijo imen, vrednosti in odstotkov.

 1. V kolobarnem grafikonu kliknite niz podatkov ali naredite tole, če želite izbrati niz na seznamu elementov grafikona:

  1. Kliknite grafikon.

   S tem prikažete Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico poleg polja Elementi grafikona in nato še niz podatkov.

   Skupina Trenutni izbor na Excelovem traku

 2. Na kartici Oblika v skupini Trenutni izbor kliknite Izbor oblike.

 3. V razdelku Velikost luknje kolobarja povlecite drsnik, tako da dosežete želeno velikost ali v polje Odstotek vnesite vrednost od 0 do 90.

Na vrh strani

Shranjevanje grafikona kot predloge

Če želite ustvariti še en podoben grafikon, lahko grafikon shranite kot predlogo, ki jo uporabite kot osnovo za druge podobne grafikone.

 1. Kliknite grafikon, ki ga želite shraniti kot predlogo.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta kliknite Shrani kot predlogo.

  Skupina »Vrsta« na Excelovem traku

 3. V polje Ime datoteke vnesite ime predloge.

  Namig: Če ne določite druge mape, bo datoteka s predlogo (.crtx) shranjena v mapo Grafikoni, predloga pa bo na voljo v razdelku Predloge pogovornega okna Vstavi grafikon (zavihek Vstavljanje, skupina Grafikoni, zaganjalnik pogovornega okna Slika gumba ) in pogovornega okna Spreminjanje vrste grafikona (zavihekNačrt, skupina Vrsta, Spremeni vrsto grafikona).

  Če želite več informacij o uporabi predloge grafikona, glejte Vnovična uporaba priljubljenega grafikona s predlogo grafikona.

Opomba: V predlogo grafikona je vključeno oblikovanje grafikona, v njej pa so shranjene tudi barve, ki jih uporabljate, kadar shranite grafikon kot predlogo. Kadar s predlogo grafikona ustvarite grafikon v drugem delovnem zvezku, nov grafikon uporabi barve iz predloge grafikona – in ne barv teme dokumenta, ki je trenutno uporabljena v delovnem zvezku. Če želite namesto barv v predlogi grafikona uporabiti barve tem dokumenta, z desno tipko miške kliknite območje grafikona in nato v priročnem meniju kliknite Ponastavi na ujemanje sloga.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×