Preberite več informacij o hibridnem iskanju v oblaku za SharePoint

S hibridno rešitvijo iskanja v oblaku za SharePoint indeksirate vso preiskano vsebino, vključno z vsebino na mestu uporabe, v kazalu iskanja v Office 365. Ko uporabniki sprožijo poizvedbo v kazalu iskanja v storitvi Office 365, dobijo rezultate iskanja z mesta uporabe in vsebine storitve Office 365.

Na ilustraciji je prikazano iskanje v dveh okoljih s hibridnim iskanjem v oblaku ali brez njega.

Središče za iskanje prikaže in razvrsti rezultate kazala iskanja v storitvi Office 365 v enem bloku rezultatov ali izračuna razvrstitev ustreznosti iskanja ter natančneje določi vse rezultate ne glede na to, ali so rezultati pridobljeni na mestu uporabe ali vsebini storitve Office 365.

Na ilustraciji so prikazani rezultati iskanja s hibridnim iskanjem v oblaku ter s poenoteno razvrstitvijo.

Indeksiranje poteka na metapodatkih za vsebino. Ti podatki so šifrirani, ko se prenesejo v kazalo iskanja v storitvi Office 365, tako da ostane vsebina na mestu uporabe varna. Če ste sinhronizirali Imenik Active Directory (AD) med omrežjem na mestu uporabe (Windows Server Active Directory) in svojim najemnikom storitve Office 365 (Windows Azure Active Directory), Office 365 spremeni dovoljenja za dokument, ki se sklicujejo na uporabnike na mestu uporabe, tako da se nanašajo na ustrezne uporabnike storitve Office 365. Uporabniki vidijo samo rezultate iskanja za vsebino, do katere imajo dostop.

Več informacij:

Kakšne so prednosti?

Katere izkušnje iskanja lahko ponudite s hibridnim iskanjem v oblaku?

Kje upravljate hibridno iskanje v oblaku?

Kako deluje hibridno iskanje v oblaku?

Kakšne so prednosti?

 • Vaši uporabniki dobijo poenotene rezultate iskanja, stopnjo relevantnosti iskanja in natančnejše opredelitve, tudi če ima vaša organizacija vsebino na mestu uporabe in v storitvi Office 365.

 • Vaši uporabniki samodejno dobijo najnovejšo izkušnjo iskanja SharePoint Online, ne da bi morala vaša organizacija posodobiti svoje obstoječe strežnike SharePoint.

 • Ni vam treba več skrbeti glede velikosti kazala iskanja, ker je kazalo iskanja v Office 365. To pomeni, da je odtis vaše gruče iskanja v strežniku SharePoint Server manjši in je vaš skupni strošek lastništva za iskanje nižji.

 • SharePoint Server 2013 podpira iskanje po vsebini v obstoječem strežniku SharePoint Server 2007 in gručah vsebine SharePoint Server 2010.

 • SharePoint Server 2016 podpira iskanje po vsebini v obstoječem strežniku SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010 in gručah vsebine SharePoint Server 2013.

 • Kazala vsebine vam ni treba več seliti v novejšo različico strežnika SharePoint Server, ker se to v storitvi Office 365 izvede samodejno.

Katere izkušnje iskanja lahko ponudite s hibridnim iskanjem v oblaku?

Ko ste nastavili hibridno iskanje v oblaku in je iskanja po celotni vsebini na mestu uporabe dokončano, središče za iskanje v Office 365 samodejno prikaže hibridne rezultate iz vašega indeksa storitve Office 365.

Navpična iskanja – z navpičnim iskanjem zožite rezultate iskanja na določen nabor vsebine, na primer na prikaz le videov. Če trenutno uporabljate navpično iskanje v središču za iskanje v strežniku SharePoint Server, ga boste morali znova ustvariti v središču za iskanje v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Iskanje po mestu – obstoječe iskanje v knjižnicah dokumentov v strežniku SharePoint Server preneha vračati rezultate, ko premaknete kazalo iskanja v Office 365. Iskanje poteka hitreje, če uporabniki uporabijo središča za iskanje, ki so v istem okolju kot kazalo iskanja, zato iskanje iz središča za iskanje Office 365 nudi boljšo izkušnjo. Če potrebujejo uporabniki rezultate iz kazala iskanja storitve Office 365 na SharePointovih mestih na mestu uporabe, kot so na primer obstoječega mesta skupine v storitvi SharePoint Server 2010 ali SharePoint Server 2013, lahko nastavite iskanje v strežniku SharePoint Server, da prikažete hibridne rezultate iz kazala storitve Office 365. Ker storitev SharePoint Online v Office 365 obdela vaše poizvedbe, morajo uporabniki uporabiti sintakso poizvedbe, ki jo SharePoint Online podpira. Več informacij najdete v članku Prikaz rezultatov hibridnega iskanja v oblaku v strežniku SharePoint Server.

Iskanje z e-odkrivanjem – morda boste morali nastaviti e-odkrivanje ločeno v strežniku SharePoint Server in storitvi SharePoint Online v Office 365.

Iskanje z objavljanjem na več spletnih mestih – objavljanje na več spletnih mestih ni na voljo v hibridnem iskanju v oblaku.

Predogledi – če uporabnik pomakne kazalec miške na rezultat iskanja, ki prihaja iz Office 365, se prikažejo informacije o vsebini in predogled vsebine. Informacije o vsebini rezultatov iskanja, ki prihajajo z mesta uporabe, so prikazane samodejno, vendar morate za to vsebino nastaviti prikaz predogledov.

Varnostno rezanje po meri – varnostno rezanje po meri ni na voljo s hibridnim iskanjem v oblaku, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira varnostnega rezanja po meri.

Najverjetnejše možnosti – najverjetnejša možnost je funkcija SharePoint Server 2010. Namesto tega uporabite pravila poizvedbe v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Obsegi iskanja po meri – obseg iskanja po meri je funkcija SharePoint Server 2010. Namesto tega raje uporabite vire rezultatov v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Povišanje/ponižanje rezultatov iskanja – povišanje/ponižanje rezultatov iskanja je funkcija SharePoint Server 2010. Namesto tega raje uporabite vire rezultatov v storitvi SharePoint Online v Office 365.

Odstranjevanje rezultatov iskanja na mestu uporabe – v osrednjem skrbništvu v strežniku SharePoint Server lahko izberete storitveni programa za iskanje in z možnostjo »Ponastavitev kazala« odstranite vso vsebino iz kazala iskanja. Ta možnost ne deluje za hibridno iskanje v oblaku, ker ni neposredne komunikacije med storitvenim programom za iskanje v oblaku v strežniku SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016 in kazalom iskanja v Office 365. Če želite le odstraniti nekatere metapodatke na mestu uporabe iz kazal iskanja v storitvi Office 365, odstranite ta vir vsebine na mestu uporabe ali ustvarite pravilo plazenja, ki ne preišče URL-ja datoteke. Če morate odstraniti vse metapodatke iz vsebine na mestu uporabe iz kazala iskanja v Office 365, odprite vstopnico z Microsoftovo podporo.

Poročila o uporabi – poročila o uporabi temeljijo na informacijah o preiskani vsebini in dejanjih uporabnikov na spletnem mestu SharePoint. Storitveni program za iskanje v oblaku v strežniku SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016 ne komunicira z analitiko uporabe v SharePoint Online, zato poročila o uporabi v SharePoint Online ne vsebujejo informacije o dejanjih uporabnikov na spletnih mestih v SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016.

Več najemnih razmerij v gruči strežnika SharePoint Server 2013 ali SharePointServer 2016 – ena gruča strežnika SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016 se lahko priloži le enemu najemniku v SharePoint Online v storitvi Office 365, zato SharePoint Online ne more ohraniti osamitve najemnika v gruči z več najemnimi razmerji v strežniku SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016.

Pridobivanje identitet po meri – pridobivanje entitet po meri ni na voljo za hibridno iskanje v oblaku, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira pridobivanja entitet po meri.

Spletna storitev za obogatitev vsebine – klicanje spletne storitve za obogatitev vsebine ni na voljo za hibridno iskanje v oblaku, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira spletne storitve za obogatitev vsebine.

Slovar sopomenk – črkovalniki niso na voljo z s hibridnim iskanjem v oblaku, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira slovarja sopomenk.

Kje upravljate hibridno iskanje v oblaku?

Iskanje po vsebini na mestu uporabe nastavite v osrednjem skrbništvu v gruči strežnika SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016.

Vse druge nastavitve upravljate v skrbništvu iskanja v storitvi SharePoint Online v Office 365.

S hibridnim iskanjem v oblaku lahko iskalnik preišče iste vire vsebine in uporabi iste iskalne priključke kot v starejših različicah strežnika SharePoint Server. To vam omogoča, da iščete in potisnete vsebino iz gruč strežnikov SharePoint Server 2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 in SharePoint Server 2016 v kazalo iskanja v storitvi Office 365. Ne morete pa indeksirati vsebine, ki zahteva varnostno rezanje po meri, ker SharePoint Online v Office 365 ne podpira dodajanja varnostnih prirezovalnikov po meri.

Iskalnik lahko preišče iste privzete vrste datotek kot v starejših različicah SharePoint Server. Če želite iskati po vsebini v drugih vrstah datotek na mestu uporabe, preprosto dodajte v gručo strežnika SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016 iFiltre. Iz gruče strežnika SharePoint Server 2013ali SharePoint Server 2016 lahko spremenite tudi, katere vrste datotek naj preišče iskalnik in jih vključi v kazalo iskanja v Office 365.

Če želite upravljati shemo iskanja v SharePoint Online, glejte Upravljanje središča za iskanje v SharePoint Onlineu.

Privzete preslikave med preiskanimi in upravljanimi lastnostmi v shemi iskanja v storitvi Office 365 veljajo tudi za vsebino na mestu uporabe. Dokler ne odstranite obstoječega standarda SSA, lahko še vedno nastavite shemo iskanja v SharePoint Server, vendar ta shema iskanja ne bo uporabljena za vsebino na mestu uporabe, po kateri išče oblak s standardom SSA.

V uporabniškem vmesniku za upravljanje sheme iskanja v SharePoint Online ne morete videti razlik med izvorom lastnosti, na primer kategorijami, preiskanimi lastnostmi in samodejno ustvarjenimi upravljanimi lastnostmi.

Za vsebino, ki je shranjena v Office 365, lahko prilagodite shemo iskanja pri najemniku in na ravni zbirke mesta. Za vsebino, ki je shranjena na mestu uporabe, lahko prilagodite le shemo iskanja na ravni najemnika. V kazalu iskanja je upravljana lastnost IsExternalContent metapodatkov za vsebino, ki je shranjena na mestu uporabe, nastavljena na vrednost true.

Rezultati iskanja so zmanjšani iz varnostnih razlogov glede na uporabnikovo identiteto v storitvi Office 365. Razvrstitev ne razlikuje med vsebino na mestu uporabe in vsebino v storitvi Office 365 in podrobnejše opredelitve v središču za iskanje prikazujejo vsebino v storitvi Office 365 in vsebino na mestu uporabe. Vendar pa obstaja nekaj razlik:

 • Odpiranje povezave iz rezultata iskanja. Če želite odpreti povezavo iz rezultatov iskanja, ki prihajajo iz vsebine na mestu uporabe, morajo imeti uporabniki vzpostavljeno povezavo z intranetom na mestu uporabe prek navideznega zasebnega omrežja (VPN) ali pa morajo biti prijavljeni v storitvi, kjer je vsebina shranjena. Lahko pa uporabnikom omogočite, da odprejo povezave tako, da namestite obratno proxy napravo za SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016.

 • Predogledi. Če premakne uporabnik kazalec miške na rezultat iskanja, ki prihaja iz Office 365, se prikažejo informacije o vsebini in predogled vsebine. Informacije o vsebini rezultatov iskanja, ki prihajajo z mest uporabe, so prikazane samodejno, vendar morate nastaviti možnost prikazovanja predogledov za to vsebino.

Kako deluje hibridno iskanje v oblaku?

Ključen element je storitveni programa za iskanje v oblaku (SSA). Nastavite SharePointovo gručo, v kateri se izvaja SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016, in ustvarite oblak SSA v tej gruč. Podprt le en oblak SSA na gručo SharePoint Server.

To naredite tako:

Na ilustraciji so prikazani gruča vsebine strežnika SharePoint Server, strežnik SharePoint Server s SSA-jem oblaka in storitev Office 365. Informacije so poslane iz vsebine na mestu uporabe prek SSA-ja oblaka v kazalo iskanja v storitvi Office 365.
 • Iskalnik išče po vsebini na mestu uporabe (1) v oblaku SSA (2) in jo potisne v kazalo iskanja v Office 365 (3).

 • Uporabniki vnesejo poizvedbe (4) v središču za iskanje v storitvi SharePoint Online, poizvedba je posredovana v kazalo vsebine v Office 365 (3), rezultati pa se vrnejo v središče za iskanje SharePoint Online (4).

 • Po potrebi lahko nastavite iskanja na mestu v SharePoint Server 2013 ali SharePoint Server 2016, da dobite rezultate iskanja iz kazala iskanja v Office 365. Uporabniki vnesejo poizvedbo v iskalno polje mesta na mestu uporabe (5) in poizvedba je poslana prek strežnika z oblakom SSA (2) v kazalo iskanja v Office 365 (3). Rezultati se vrnejo prek strežnika z oblakom SSA (2) v iskalno polje mesta na mestu uporabe (5).

Glejte tudi

Načrtovanje hibridnega iskanja v oblaku za SharePoint

Konfiguriranje hibridnega iskanja v oblaku s strežnikom SharePoint Server 2013

Konfiguriranje hibridnega iskanja v oblaku s strežnikom SharePoint Server 2016

Hibridno iskanje v SharePointu

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×