Povzetek možnosti seštevanja in štetja podatkov v Excelu

Povzetek možnosti seštevanja in štetja podatkov v Excelu

Štetje v primerjavi s seštevanjem
Seštevanje (seštevanje vrednosti) je osrednji del analize podatkov, ne glede na to, ali iščete delne vsote prodaje v regiji Severozahod ali pa iščete skupno delno vsoto tedenskih prihodkov. V Excelu je na voljo več tehnik, ki jih lahko uporabite za povzemanje podatkov.

Da boste lahko izbrali najboljšo rešitev, si v tem članku oglejte obsežen povzetek metod, podpornih informacij, ki vam pomagajo pri odločitvi o izbiri ustrezne tehnike, in povezav do podrobnejših člankov.

Ne zamenjujte povzemanja s štetjem. Če želite več informacij o štetju celic, stolpcev ali vrstic podatkov, glejte Štetje celic, vrstic ali stolpcev s podatki.

V tem članku

Preprosto seštevanje in odštevanje

Števila lahko seštevate in odštevate tako, da uporabite preprosto formulo, da kliknete gumb ali uporabite funkcijo delovnega lista.

Seštevanje vrednosti v celici s preprosto formulo

Če hitro potrebujete rezultat, lahko uporabite Excel kot mini kalkulator. To naredite tako, da za aritmetični operator uporabite znak plus (+). Če v celico na primer vnesete formulo =5+10, Excel kot rezultat prikaže 15.

Če želite več informacij o uporabi aritmetičnih operatorjev v formuli, si oglejte članek Uporaba Excela kot kalkulatorja.

Na vrh strani

Odštevanje vrednosti v celici s preprosto formulo

To naredite tako, da za aritmetični operator uporabite znak minus (-). Na primer formula =12-9 prikaže rezultat 3.

Če želite več informacij o uporabi aritmetičnih operatorjev v formuli, si oglejte članek Uporaba Excela kot kalkulatorja.

Na vrh strani

Seštevanje vrednosti v stolpcu ali vrstici z gumbom

S funkcijo »Samodejna vsota« lahko hitro seštejete obseg števil v stolpcu ali vrstici. Kliknite prazno celico pod stolpcem številk ali na desni strani vrstice številk, nato pa kliknite Samodejna vsota. Excel po svoji presoji izbere najverjetnejši obseg podatkov. Znova kliknite Samodejna vsota, da sprejmete obseg, ki ga Excel izbere, ali pa izberite svoj obseg in nato kliknite Samodejna vsota.

Uporaba samodejne vsote za hitro seštevanje vrstice podatkov

Če želite več informacij o uporabi samodejne vsote, si oglejte članek Uporaba Excela kot kalkulatorja.

Na vrh strani

Dodajanje vrednosti v obsegu s funkcijo

Funkcija SUM je uporabna, ko želite sešteti ali odšteti vrednosti iz različnih obsegov ali pa kombinirati vrednosti z obsegi števil. Uporabite funkcijo SUM, če želite dodati vse argumente, ki jih navedete znotraj začetnega in končnega oklepaja. Vsak argument je lahko obseg, sklic celice ali pozitivne ali negativne številske vrednosti.

Če želite vnesti preprosto formulo, v celico vnesite =SUM, temu pa naj sledi začetni oklepaj. Nato vnesite eno število ali več, sklic celice ali obsege celic, te pa naj bodo ločene z vejicami. Nato vnesite zaključni oklepaj in pritisnite ENTER, da prikažete rezultat. Lahko uporabite tudi miško in z njo izberete celice s podatki, ki jih želite povzeti.

1

2

3

A

Prisotnost

4823

12335

Če na primer uporabite podatke v prejšnji tabeli, vse naknadne formule uporabijo funkcijo SUM, vrnjena pa je enaka vrednost (17158):

 • =SUM(4823,12335)

 • =SUM(A2,A3)

 • =SUM(A2:A3)

 • =SUM(A2,12335)

Ta slika prikazuje formulo, ki uporablja funkcijo SUM za seštevanje vrednosti celice A2 in 12335. Zaslonski namig pod formulo nudi navodila za uporabo funkcije SUM.

Uporaba funkcije SUM za dodajanje celice in vrednosti

Opombe : 

 • V Excelu ni na voljo funkcije SUBTRACT. Če želite odšteti vrednosti s funkcijo, uporabite negativne vrednosti s funkcijo SUM. Na primer formula =SUM(30,A3,-15,-B6) sešteje vrednost 30 in vrednost v celici A3, odšteje 15 ter odšteje tudi vrednost v celici B6.

 • V argumente funkcije SUM lahko vključite največ 255 številskih vrednosti oziroma sklicev na celico ali obseg v kateri koli kombinaciji.

Če želite več informacij, glejte članek Funkcija SUM.

Na vrh strani

Odštevanje vrednosti v obsegu s funkcijo

S funkcijo SUM lahko odštejete števila tako, da vnesete števila, ki jih želite odšteti, kot negativne vrednosti v formulo.

1

2

3

A

Prisotnost

29072

12335

Če na primer uporabite podatke v prejšnji tabeli, vse naknadne formule uporabijo funkcijo SUM, vrnjena pa je enaka vrednost (16737):

 • =SUM(29072,-12335)

 • =SUM(A2,-A3)

 • =SUM(A2,-12335)

 • =SUM(A2,(-1*(A3)))

Na vrh strani

Seštevanje podatkov z združevanjem in vrtenjem

Uporabite lahko oris ali poročilo vrtilne tabele in z njim združite in povzamete podatke.

Seštevanje vrednosti v stolpcu z orisom

Če so vaši podatki na seznamu in jih lahko logično zberete po vrednostih v stolpcu, lahko združite in povzamete podatke tako, da ustvarite oris. Z orisom lahko povzamete podatke tako, da vstavite delne in skupne vsote. Recimo, da ste prejeli te rezultate prodaje, razporejene po regiji in mesecu.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

C

Regija

Mesec

Prodaja

Vzhod

Jan

18.000 €

Vzhod

Feb

23.000 €

Vzhod

Mar

19.000 €

Zahod

Jan

17.000 €

Zahod

Feb

27.000 €

Zahod

Mar

21.000 €

Ta slika prikazuje oris z delnimi vsotami, združenimi po regiji, in skupno vsoto.

Oris z delnimi in skupnimi vsotami

Z ukazom Delna vsota (zavihki Podatki, skupina Oris) lahko ustvarite oris, delne vsote in skupno vsoto.

Izvirni podatki so vključevali tri vrstice podatkov za regijo Vzhod in tri vrstice podatkov za regijo Zahod (od vrstice 2 do 7). Ne pozabite, da je operacija delne vsote vstavila skupno vrednost za regijo Vzhod v vrstico 5 med zadnjo vrstico podatkov regije Vzhod in prvo vrstico podatkov za regijo Zahod.

Če kliknete celico A4 in nato ukaz Delna vsota, Excel ustvari oris in vstavi vrstice za Vsota – vzhod, Vsota – Zahod in Skupna vsota ter vnese informacije o vsotah v celice v stolpcu Prodaja.

Več informacij je na voljo v teh člankih:

Oris seznama podatkov na delovnem listu

Vstavljanje delnih vsot na seznam podatkov na delovnem listu

Na vrh strani

Seštevanje vrednosti na Excelovem listu ali v stolpcu s funkcijo

Na voljo je bolj prilagodljiva rešitev za ukaz Delna vsota. Uporabite lahko funkcijo SUBTOTAL in z njo izračunate delne vsote in skupne vsote na seznamih ali v Excelovih tabelah, v katerih so skrite vrstice ali stolpci. V funkciji SUBTOTAL lahko navedete argument, s katerim bodisi vključite ali pa ne vključite skrite vrednosti.

Opomba : S funkcijo SUBTOTAL lahko nadzorujete, ali so skrite vrstice vključene v rezultate ali ne, filtrirane vrstice pa so vedno prezrte.

Recimo, da želite izračunati delne vsote in skupno vsoto za podatke v celicah od C2 do C7, vendar pa želite prezreti skrite podatke v vrstici 3 in vrstici 6. Funkcija, ki jo uporabite, je videti tako:

= SUBTOTAL( 109,C2:C7)

Prvi argument (109) določa, da želite dodati vrednosti v obsegu in prezreti skrite vrednosti. Če želite vključiti skrite vrednosti, za prvi argument namesto tega uporabite 9.

Če želite podrobne informacije, glejte članke Funkcija SUBTOTAL in Seštevanje podatkov v Excelovi tabeli.

Na vrh strani

Povzemanje podatkov in ogled rezultatov z drugačnega vidika

Ko delovni list vsebuje na stotine ali celo tisoče vrstic s podobnimi podatki, je včasih težko izluščiti bistvo. V Excelu lahko iz teh podatkov ustvarite poročilo vrtilne tabele, ki prikazuje delne vsote in skupne vsote, poročilo pa lahko tudi povzame podatke na podlagi kategorij, ki jih določite.

Vrtilno tabelo lahko hitro ustvarite tako, da izberete celico v obsegu podatkov ali Excelovo tabelo in nato na zavihku Vstavljanje v skupini Tabele kliknete Vrtilna tabela.

Ena od prednosti vrtilne tabele je dokazana tudi v tem primeru, ko podatki o prodaji vsebujejo veliko vrstic (dejansko gre za 40 vrstic podatkov, a je na grafu prikazan le en del). Podatki niso povzeti, zato delna vsota ali skupna vsota ne obstaja.

Podatki, uporabljeni v poročilu vrtilne tabele

Poročilo vrtilne tabele na osnovi istih podatkov prikaže delne vsote in skupno vsoto ter ustvari kratek in pregleden povzetek.

Podatki, povzeti in sešteti v poročilu vrtilne tabele

Ustvarjanje in delo z vrtilnimi tabelami lahko zahtevata nekaj začetnih priprav podatkov in poznavanje konceptov.

Če želite podrobnejše informacije za lažji začetek dela, si oglejte te članke:

Izračun vrednosti v poročilu vrtilne tabele

Polja z delnimi vrednostmi in polja s skupni vrednosti v poročilu vrtilne tabele

Na vrh strani

Povzemanje podatkov na podlagi enega ali več pogojev

S funkcijami delovnih listov lahko uporabite pogoje (imenovane tudi merila), tako da seštejete le podatke, ki izpolnjujejo navedene pogoje.

Seštevanje vrednosti v obsegu na podatki enega pogoja z eno funkcijo ali s kombinacijo funkcij

Uporabite funkcijo SUMIF ali pa funkcijo SUM ugnezdite v funkcijo IF.

Števila lahko seštejete na podlagi enega pogoja tako, da uporabite funkcijo SUMIF ali s kombinacijo funkcij SUM in IF.

Formula =SUMIF(A2:A6,">20") na primer sešteje le števila v obsegu od A2 do A6, ki so večja od 20.

Opomba : Podatki v tem članku so malce bolj tehnične narave, vendar jih je vredno prebrati.

Če funkcija SUMIF ne bi obstajala, bi lahko isti rezultat dobili tudi s kombinacijo funkcij IF in SUM. Kombiniranje funkcij se imenuje tudi »gnezdenje«, saj je ena funkcija uporabljena v drugi funkciji.

Če želite ustvariti formulo, ki oponaša funkcijo SUMIF, vnesite formulo, ki obseg od A2 do A6 obravnava kot vrednost s polji, kar pomeni, da je obseg obravnavan kot ena entiteta s pet celicami.

Vaša formula je videti tako: {=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))}. Zaviti oklepaji, ki obdajajo formulo, označujejo, da gre za formulo s polji. Formula s polji zahteva poseben pristop: Namesto da bi zavite oklepaje vnašali sami, morate namesto tega pritisniti CTRL+SHIFT+ENTER  – Excel nato formulo obda z zavitimi oklepaji =SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6)). Če zavite oklepaje vnesete sami, ne ustvarite formule s polji.

Poskusite narediti to!    

Kopirajte podatke iz te tabele na delovni list v celico A1. Ko podatke prilepite, boste videli, da je v celici A10 napaka #VALUE!. To pomeni, da morate celico A10 pretvoriti v formulo s polji. To naredite tako, da pritisnete F2, nato pa še CTRL+SHIFT+ENTER. Excel prikaže rezultat (65) v celici A8 in A10.

Kako kopirati vzorčne podatke delovnega lista

 • Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 • Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera iz pomoči
  Izbiranje primera iz pomoči
 • Pritisnite CTRL + C.

 • Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL + V.

 • Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in ogledom formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite CTRL+` (krativec).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Debelina

18

29

36

11

16

Uporaba funkcije SUMIF

=SUMIF(A2:A6,">20")

Uporaba funkcij SUM in IF

=SUM(IF(A2:A6>20,A2:A6))

Glejte tudi članek v zbirki znanja XL: Kdaj uporabiti funkcijo SUM(IF()) namesto funkcije CountBlank(), v katerem so dodatna navodila, kdaj lahko uporabite funkcijo SUMIF.

Na vrh strani

Seštevanje vrednosti v stolpcu na podlagi enega pogoja ali več pogojev s funkcijo

Funkcijo DSUM lahko uporabite takrat, ko želite sešteti števila v polju (stolpec) poročil na seznamu ali v zbirki podatkov, ki se ujema z navedenimi pogoji (imenovanimi tudi merila).

Funkcijo DSUM uporabite takrat, ko imate seznam stolpcev in vam je lažje določiti pogoje v ločenem obsegu celic, namesto da bi uporabljali ugnezdeno funkcijo.

Če želite več informacij, preberite članek o funkciji DSUM.

Na vrh strani

Seštevanje vrednosti v obsegu na podlagi več pogojev s čarovnikom (samo za Excel 2007)

S čarovnikom za pogojno vsoto (Formule > Rešitve >Pogojna vsota ) lahko seštevate vrednosti, ki temeljijo na več pogojih.

Pomembno : Čarovnik za pogojno vsoto je na voljo le v programu Excel 2007 in starejših različicah. Več informacij najdete v članku Kaj se je zgodilo z dodatkom »Čarovnik za pogojno vsoto«?

Če ta ukaz ni na voljo (zatemnjena je lahko tudi skupina Rešitve), namestite in naložite dodatek orodij za analizo.

Kako naložiti orodja za analizo

Kliknite gumb za Microsoft Office Podoba gumba , Možnosti za Excel, nato pa kliknite kategorijo Dodatki.

 1. Na seznamu Upravljaj izberite Excelovi dodatki in kliknite Pojdi.

 2. Na seznamu Dodatki, ki so na voljo potrdite polje Orodja za analizo in kliknite V redu.

 3. Če je čarovnik prikazan na seznamu Neaktivni dodatki aplikacije, izberite čarovnika, nato pa kliknite Pojdi, da ga aktivirate.

 4. Če je potrebno, sledite navodilom v namestitvenem programu.

Če želite uporabiti čarovnika za pogojno vsoto, izberite svoj obseg podatkov in kliknite ukaz Pogojna vsota (skupina Rešitve na zavihku Formule). Upoštevajte navodila v korakih od 1 do 4, da dokončate čarovnika. Ta slika prikazuje korak 2 čarovnika, v katerem je en pogoj: Vrednosti, ki jih želite povzeti, morajo biti večje od 100.

Čarovnik za pogojno vsoto: korak 2 od 4

Na vrh strani

Seštevanje vrednosti v obsegu na podatki enega pogoja z eno funkcijo ali s kombinacijo funkcij

Uporaba funkcije SUMIFS. Vnesite obseg, ki ga želite povzeti, obseg, v katerem so pogoji, in pogoje, ki so uporabljeni za obseg pogojev. Kot nadomestno rešitev lahko ugnezdite funkciji SUM in IF.

Če želite več informacij, glejte članek Funkcija SUMIFS.

Dodatne informacije najdete tudi v člankih v zbirkah znanja:

Na vrh strani

Povzemanje kvadriranih vrednosti in vrednosti s polji

S funkcijami delovnega lista lahko seštejete vrednosti v dveh ali več stolpih, ki se ujemajo drug z drugim. Ta postopek je lahko preprost, kot je na primer določanje uravnoteženega povprečja (glejte ta primer, v katerem je izračunana povprečna ocena), lahko pa je zahtevno, kot so na primer statistične ali inženirske kalkulacije.

Povzemite vrednost ustreznih vrednosti v enem polju ali več

Uporaba funkcije SUMPRODUCT. Izračunate lahko na primer povprečno oceno študenta tako, da uporabite funkcijo SUMPRODUCT in delite rezultat s številom ocen,kot prikazuje ta slika.

Množenje ustreznih vrednosti v dveh poljih

Formula =SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)/SUM(B2:B6) pomnoži dobljeno oceno za vsako predavanje z doseženim rezultatom, sešteje te izdelke (61,3), deli to vrednost s skupno doseženim rezultatom (18) in dobi povprečno oceno (3,41). Ta način se imenuje tudi uravnoteženo povprečje.

Funkcijo SUMPRODUCT lahko uporabite tudi v bolj naprednih matematičnih postopkih tako, da množite več vrednosti s polji.

Funkcija SUMPRODUCT je preprosta za uporabo s polji, ki imajo enake dimenzije, funkcijo SUM pa lahko uporabite tudi kot del matrična formula, če potrebujete več prilagodljivosti.

Če želite podrobne informacije, glejte članek Funkcija SUMPRODUCT.

Te štiri funkcije so običajno uporabljene samo pri naprednih statističnih ali zahtevnih matematičnih aplikacijah, zato je naveden le kratek opis. Če želite več informacij, kliknite ime funkcije, da se premaknete neposredno na zadevno temo.

 • Funkcija SUMSQ  Vrne seštevek kvadratov seznama števil ali vrednosti v obsegu. Na primer SUMSQ(2,3) vrne 13.

 • Funkcija SUMX2PY2  Sešteje vsoto kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

 • Funkcija SUMX2MY2  Vrne vsoto razlike kvadratov ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

 • SUMXMY2 function  Vrne vsoto kvadratov razlike ustreznih vrednosti v dveh matrikah.

Na vrh strani

Posebni primeri (sprotna skupna vsota, enolične vrednosti)

S funkcijami delovnega lista lahko ustvarite vsote, ki so samodejno posodobljene, ko dodate podatke v obseg ali tabelo, lahko pa seštejete tudi enolične vrednosti, ki jih najdete v obsegu ali tabeli.

Ustvarjanje sprotne skupne vsote s funkcijo

Uporaba funkcije SUM. Ustvarite lahko na primer glave stolpcev na delovnem listu, imenovane Pologi, Dvigi in Stanje.

 1. V prvi celici pod stolpcem Stanje vnesite začetno bilanco.

 2. V celico neposredno pod bilanco (v tem primeru C3) vnesite formulo, ki sešteje vrednost iz stolpca Pologi v isti vrstico in odšteje vrednost iz stolpca Dvigi (=SUM(C2,A3,-B3).

 3. Povlecite formulo dol v morebitne nove vrstice, ki jih dodate. V tem primeru je formula povlečena v vrstico 4.

  Primer boste lažje razumeli, če ga kopirate na prazen delovni list.

  Kako kopirati primer

  • Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

  • Izberite primer v temi pomoči.

   Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

   Izbiranje primera iz pomoči

   Izbiranje primera v članku s pomočjo

  • Pritisnite CTRL + C.

  • Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL + V.

  • Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite tipki CTRL + ` (krativec) ali na zavihku Formule v skupini Nadzor formul kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

A

B

C

Pologi

Dvigi

Stanje

500

1000

625

=SUM(C2,A3,-B3)

1000

740

=SUM(C3,A4,-B4)

Stanje tekoče vsote lahko uporabite tako, ko bi uporabljali blagajno za spremljanje vrednosti elementov, kako se povečujejo ali zmanjšujejo, kot dodajate nove elemente in vrednosti.

Če želite več informacij, preberite članek Računanje tekoče vsote.

Na vrh strani

Seštevanje enoličnih vrednosti v obsegu s sestavljeno formulo

V stolpcu vnesite seznam vrednosti z dvojniki, nato pa uporabite kombinacijo funkcij SUM, IF in FREQUENCY, da dodate le enolične vrednosti, ki jih najdete v obsegu.

Na vrh strani

Vključevanje vrednosti iz drugih delovnih zvezkov v formuli

Seštevate ali odštevate lahko celice ali obsege s podatki iz drugih delovnih listov ali delovnih zvezkov v formuli tako, da vključite referenco do njih. Če želite vključiti referenco do celice ali obsega v drugem delovnem listu ali zvezku, uporabite navodila v tej tabeli.

Za sklicevanje na:

Vnesite to

Primeri

Celica ali obseg na drugem delovnem listu v istem delovnem zvezku

Ime delovnega lista, temu pa naj sledi klicaj in sklic celice ali ime obsega.

Sheet2!B2:B4
Sheet3!SalesFigures

Celica ali obseg v drugem delovnem zvezku, ki je trenutno odprt

Ime datoteke delovnega zvezka v oklepajih ([]) in ime delovnega lista, temu pa naj sledi klicaj in sklic celice ali ime obsega.

[MyWorkbook.xlsx]Sheet1!A7

Celica ali obseg v drugem delovnem zvezku, ki trenutno ni odprt

Polna pot in ime datoteke delovnega zvezka v oklepajih ([]) in ime delovnega lista, temu pa naj sledi klicaj in sklic celice ali ime obsega. Če so v polni poti presledki, obdajte začetek poti in konec imena delovnega lista z enojnimi narekovaji (glejte primer).

['C:\My Documents\[MyWorkbook.xlsx]Sheet1'!A2:A5

Na vrh strani

Povzemanje in odštevanje vrednosti podatkov datuma in ure

Uporabite lahko funkcije datume in ure in celo preprosta seštevanja in odštevanja ter tako izračunate pretekel čas, ocenjen datum dokončanja za projekte in veliko drugega. V tej tabeli so prikazane formule, ki izračunajo potekel čas in dni. Če odštejete datum ali uro, kar privede do negativne vrednosti, Excel v celici s formulo prikaže znake ###.

Primer boste lažje razumeli, če ga kopirate na prazen delovni list.

Kako kopirati primer

 • Ustvarite prazen delovni zvezek ali delovni list.

 • Izberite primer v temi pomoči.

  Opomba : Ne izberite glav vrstic ali stolpcev.

  Izbiranje primera iz pomoči

  Izbiranje primera v članku s pomočjo

 • Pritisnite CTRL + C.

 • Na delovnem listu izberite celico A1 in pritisnite CTRL + V.

 • Če želite preklopiti med ogledom rezultatov in formul, ki vrnejo rezultate, pritisnite tipki CTRL + ` (krativec) ali na zavihku Formule v skupini Nadzor formul kliknite gumb Pokaži formule.

1

2

3

4

5

A

B

C

Čas začetka

Čas konca

Formula poteklega časa

Opis (rezultat)

11:55:24 AM

2:48:13 PM

=B2-A2

Prikaže potekel čas v urah, minutah in sekundah. V tem primeru Excel prikaže rezultat (2:52:49 AM), v obliki zapisa »AM«, ker je razlika manj kot 12 ur. Če je razlika 12 ur ali več, prikaže Excel obliko »PM«.

Začetni datum

Končni datum

Formula pteklih dni

Opis (rezultat)

28. 5. 2008

03. 6. 2008

=B5-A5

Prikaže potekle dni kot število (6).

Pri delu z datumskimi in časovnimi vrednostmi lahko pride do nepričakovanih rezultatov, zato bodite previdni.

Na vrh strani

Prikaz izračunov v Excelovi vrstici stanja

Za hiter pregled skupnih vsot celic, ki so izbrani na delovnem listu, si oglejte Excelovo vrstico stanja (vrstica stanja je na dnu okna dokumenta).

Ko je izbranih več celic, so informacije o podatkih v teh celicah prikazane v Excelovi vrstici stanja. Če so na primer izbrane štiri celice na delovnem listu, ki vključujejo vrednosti 2, 3, besedilni niz (na primer »oblak«) in 4, so lahko vse te vrednosti hkrati prikazane v vrstici stanja: Povprečje, Seštevek, Številsko štetje, Min, Maks in Vsota. Z desno tipko miške kliknite vrstico stanja, da prikažete ali skrijete nekatere ali vse te vrednosti. Te vrednosti so prikazane na sliki v nadaljevanju.

Vrstica stanja, ki prikazuje izračune in štetja za izbrane celice

Na vrh strani

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×