Povezovanje oblik z uporabo samodejnega povezovanja ali orodja »Povezovalnik«

Z uporabo samodejnega povezovanja lahko hitro dodate povezane oblike diagramu in se vam ni treba za vsako obliko posebej vračati v okno Oblike. Vsaka oblika, ki jo izberete, je dodana s skladnimi presledki in enakomerno poravnana.

Ko postavite kazalec na puščico za samodejno povezovanje oblike, se poleg kazalca prikaže mini orodna vrstica.

Puščice in orodna vrstica funkcije samodejnega povezovanja v Visiu

V orodni vrstici so prvi štirje elementi s področja aktivne šablone za hitre oblike (ali, če je šablona Hitre oblike aktivna, prvi štirje elementi iz skupine, v kateri je izbrana oblika), brez enodimenzionalnih oblik. Kliknite obliko v mini orodni vrstici, če jo želite dodati na stran.

Če so oblike, ki jih želite povezati, že na strani, lahko povezovalnik iz puščice za samodejno povezovanje ene oblike povlečete na drugo obliko.

Kaj želite narediti?

Samodejno dodajanje povezanih oblik na stran

Povezovanje oblik, ki so že na strani

Vklop ali izklop samodejnega povezovanja

Samodejno dodajanje povezanih oblik na stran

 1. Če na strani še ni nobenih oblik, povlecite začetno obliko iz okna Oblike na stran.

 2. Kazalec držite nad začetno obliko, dokler se okoli nje ne prikažejo modre puščice za samodejno povezovanje.

 3. Kazale držite nad puščico v smeri, kamor želite dodati obliko.

  Prikaže se mini orodna vrstica, v kateri so prve štiri hitre oblike, ki so trenutno v šabloni Hitre oblike. Na strani se prikaže predogled (v živo) oblike, izbrane v šabloni.

 4. Če si na strani želite ogledati predogled vsake oblike v živo, pomaknite kazalec na štiri oblike v mini orodni vrstici.

 5. Kliknite obliko, ki jo želite dodati.

Če želite drugo obliko, pomaknite kazalec stran od puščice za samodejno povezovanje in predogledi bodo izginili. Želeno obliko lahko nato povlečete iz okna Oblike.

Hitra opravila

Opravilo

Dejanje

Spremenite hitre oblike za za šablono

Odprite šablono in povlecite hitre oblike v želeno zaporedje. Oblike lahko povlečete v področje hitrih oblik ali iz njega.

Določite, katere oblike naj se prikažejo v mini orodni vrstici.

Na šabloni Hitre oblike iz skupine hitrih oblik izberite tisto, ki jo želite prikazati v mini orodni vrstici. Skupina z izbranimi oblikami se prikaže v mini orodni vrstici.

Lahko pa tudi povlečete šablono, na kateri so oblike, ki jih želite prve prikazati, in jo spustite tik pod naslovno vrstico Hitre oblike. Vrstni red drugih šablon lahko spremenite tako, da jih povlečete višje ali nižje v oknu Oblike; na šabloni Hitre oblike se prikažejo v enakem vrstnem redu.

Na vrh strani

Povezovanje oblik, ki so že na strani

Povezovanje oblik z uporabo samodejnega povezovanja

 1. Kazalec držite nad obliko, dokler se okoli nje ne prikažejo modre puščice za samodejno povezovanje.

 2. Kliknite in povlecite iz puščice samodejnega povezovanja na drugo obliko ter spustite končno točko povezovalnika na sredino oblike za dinamično povezavo ali na določeno točko povezave za točkovno povezavo.

  Predogled oblike v živo se prikaže, če kazalec zadržite nad modro puščico, vendar lahko obliko spregledate; če kazalec odmaknete, izgine.

Povezovanje oblik z orodjem »Povezovalnik«

 1. Na zavihku Osnovno v skupini Orodja kliknite Povezovalnik.

 2. Kliknite obliko in povezovalnik povlecite na drugo obliko.

Če želite, da je povezovalnik še naprej prilepljen na določeno točko oblike, povlecite iz točke povezave na prvi obliki do točke povezave na drugi obliki. Ko sta obliki povezani, se končni točki povezovalnika rdeče obarvata. To se imenuje točkovna povezava.

Če želite omogočiti, da se povezovalnik premika po obliki, ko se premika tudi sama oblika, orodje »Povezovalnik« postavite na sredino prve oblike, dokler se okoli nje ne prikaže rdeč okvir. Držite tipko miške in povlecite do sredine druge oblike. Ko se okoli druge oblike prikaže rdeč okvir, spustite tipko miške. To se imenuje dinamična povezava.

Hitra opravila

Opravilo

Dejanje

Določite, ali naj bo povezovalnik pod pravim kotom, raven ali ukrivljen.

Z desno tipko miške kliknite povezovalnik, nato pa kliknite vrsto povezovalnika v priročnem meniju.

Poravnajte in razporedite oblike tako, da bodo povezovalniki urejeni.

Izberite vse oblike, ki jih želite poravnati, in na zavihku Osnovno kliknite Samodejna poravnava in razmik. Več oblik lahko izberete tako, da držite tipko CTRL in kliknete vse naenkrat, ali pa uporabite eno od možnosti za izbiranje.

Spremenite povezavo iz dinamične v točkovno ali iz točkovne v dinamično.

Izberite povezovalnik in nato povlecite končno točko povezovalnika stran od oblike. Za točkovno povezavo spustite povezovalnik na določeno točko za točkovno povezavo, za dinamično povezavo pa na sredino oblike.

Na vrh strani

Vklop ali izklop samodejnega povezovanja

V vseh risbah Visio ali le v aktivni risbi lahko vklopite ali izklopite funkcijo samodejnega povezovanja.

Vklop ali izklop samodejnega povezovanja v aktivnem diagramu

 • Na zavihku Pogled v skupini Vidna pomoč potrdite ali počistite potrditveno polje Samodejno povezovanje.

Če potrditveno polje Samodejno povezovanje ni na voljo, upoštevajte naslednja navodila, da preverite, ali je bilo samodejno povezovanje izklopljeno za vse diagrame.

V vseh diagramih vklopite ali izklopite samodejno povezovanje.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Na zavihku Visio kliknite Možnosti.

 3. Kliknite kategorijo Dodatno.

 4. Če želite vklopiti samodejno povezovanje, v razdelku Možnosti urejanja potrdite polje Omogoči samodejno povezovanje. Če želite izklopiti samodejno povezovanje, počistite potrditveno polje.

Na vrh strani

Daj v skupno rabo Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Vam je bila informacija v pomoč?

Odlično! Imate morda še druge povratne informacije?

Kako lahko to izboljšamo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×