Posodobitev podatkov v obstoječem grafikonu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ko ustvarite grafikon, boste morda morali spremeniti njegov vir podatkov na delovnem listu. Če želite vključiti te spremembe v grafikon, Microsoft Office Excel ponuja različne načine za posodobitev grafikona. Grafikon lahko takoj posodobite s spremenjenimi vrednostmi ali pa dinamično spremenite temeljne izvorne podatke. Grafikon lahko posodobite tudi tako, da dodate, spremenite ali odstranite podatke.

Spreminjanje temeljnih podatkov, na katerih temelji grafikon

Ko posodobite temeljne podatke grafikona, se spremenijo tudi podatki in videz grafikona. Obseg teh sprememb je odvisen od tega, kako določite vir podatkov grafikona. Lahko samodejno posodobite spremenjene vrednosti delovnega lista v grafikonu ali pa uporabite načine za dinamično spreminjanje temeljnega vira podatkov grafikona.

Samodejna posodobitev spremenjenih vrednosti delovnega lista v obstoječem grafikonu

Vrednosti v grafikonu so povezane s podatki na delovnem listu, s katerimi je ustvarjen grafikon. Če možnosti izračuna nastavite na »Samodejno« (zavihek Formule, skupina Izračun, gumb Možnosti izračuna), so spremembe, ki jih naredite v podatkih delovnega lista, samodejno prikazane v grafikonu.

Opomba : V Excel 2007, kliknite gumb »Microsoft Office « Podoba gumba > Excelove možnosti> formule > izračun > Možnosti izračuna.

 1. Odprite delovni list s podatki, ki so narisani na grafikonu.

 2. V celico z vrednostjo, ki jo želite spremeniti, vnesite novo vrednost.

 3. Pritisnite tipko ENTER.

Dinamično spreminjanje temeljnega vira podatkov obstoječega grafikona

Če želite dinamično rast vira podatkov grafikona, lahko uporabite dva načina. Grafikon lahko temelji na podatkih v Excelovi tabeli ali pa na opredeljenem imenu.

Grafikon, ki temelji na Excelovi tabeli

Če ustvarite grafikon, ki temelji na obseg celic, posodobitve podatkov v izvirnem obsegu so prikazane v grafikonu. Vendar razširite velikost v obsegu z dodajanjem vrstic in stolpcev, in spreminjanje podatkov v grafikonu in videz, morate ročno spremeniti izvirnega vira podatkov v grafikonu tako, da spremenite obseg celic, ki je grafikon, ki temelji na.

Če želite spremeniti podatke in videz grafikona, ko je razširjen vir podatkov, lahko uporabite Excelovo tabelo kot temeljni vir podatkov.

 1. Kliknite grafikon, za katerega želite spremeniti obseg celic vira podatkov.

  Prikazal se bo jeziček Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na kartici Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov upoštevajte mesto obsega podatkov in nato kliknite V redu.

 4. Pojdite na mesto obsega podatkov in kliknite katero koli celico v obsegu podatkov.

 5. Na kartici Vstavljanje v skupini Tabele kliknite Tabela.

  Slika Excelovega traku

  Bližnjica na tipkovnici: pritisnite CTRL + L ali CTRL + T.

Grafikon, ki temelji na opredeljenem imenu

Drug pristop k dinamičnemu spreminjanju podatkov in videza grafa, ko je razširjen vir podatkov, je uporaba opredeljenega imena s funkcijo OFFSET. Ta pristop je uporaben, ko potrebujete rešitev, ki deluje tudi v starejših Excelovih različicah.

Če želite več informacij, glejte Kako uporabljati določena imena, če želite samodejno posodobiti grafikon obsega v Excelu.

Dodajanje podatkov v obstoječi grafikon

Če želite vključiti dodaten vir podatkov v obstoječi grafikon, lahko uporabite enega od številnih načinov. Hitro lahko dodate drug niz podatkov, povlečete ročice za spreminjanje velikosti, da vključite podatke v grafikon, ki je vdelan v isti delovni list, ali kopirate dodatne podatke delovnega lista v vdelan grafikon ali v ločen list z grafikonom.

Dodajte v grafikon podatkovno serijo

 1. Kliknite grafikon, ki mu želite dodati drugo podatkovno serijo.

  Prikazal se bo jeziček Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na kartici Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov v razdelku Vnosi v legendi (niz) kliknite Dodaj.

 4. V pogovornem oknu Urejanje nizov naredite to:

  • V polje Ime niza vnesite ime, ki ga želite uporabiti za serijo, ali pa izberite ime na delovnem listu.

  • V polje Vrednosti niza vnesite sklic na obseg podatkov podatkovne serije, ki ga želite dodati, ali pa izberite obseg na delovnem listu.

   Lahko tudi kliknete gumb Strni pogovorno okno Slika gumba  na desni strani polja Ime niza ali Vrednosti niza in nato izberete obseg, ki ga želite uporabiti za tabelo na delovnem listu. Ko končate, znova kliknite gumb Strni pogovorno okno, da pogovorno okno prikažete v celoti.

   Če uporabljate puščične tipke, da kazalec postavite v položaj za vnos sklica, lahko pritisnete F2 in tako zagotovite, da ste v načinu urejanja. Če znova pritisnete F2, preklopite nazaj na točkovni način. V vrstici stanja lahko preverite trenutni način.

Povlecite ročice obsegov za spreminjanje velikosti za dodajanje podatkov v vdelan grafikon.

Če ste ustvarili vdelan grafikon iz sosednjih celic delovnega lista, lahko dodate podatke tako, da povlečete ročice za spreminjanje velikosti obsegov izvornih podatkov. Grafikon mora biti na istem delovnem listu kot podatki, ki ste jih uporabili za ustvarjanje grafikona.

 1. Na delovnem listu vnesite podatke in oznake, ki jih želite dodati v grafikon v celicah, ki so zraven obstoječih podatkov na delovnem listu.

 2. Kliknite grafikon, da prikažete ročice za spreminjanje velikosti okrog izvornih podatkov na delovnem listu.

 3. Na delovnem listu naredite nekaj od tega:

  • Če želite dodati nove kategorije in podatkovne serije v grafikon, povlecite modro ročico za spreminjanje velikosti, da vključite nove podatke in oznake v pravokotnik.

  • Če želite dodati samo nove podatkovne serije, povlecite zeleno ročico za spreminjanje velikosti, da vključite nove podatke in oznake v pravokotnik.

  • Če želite dodati nove kategorije in podatkovne točke, povlecite vijolično ročico za spreminjanje velikosti, da vključite nove podatke in kategorije v pravokotnik.

Kopiranje podatkov delovnega lista v grafikon

Če ste ustvarili vdelan grafikon iz nepriležnih izbir ali če je grafikon na ločenem listu grafikona, lahko kopirate dodatne podatke delovnega lista v grafikon.

 1. Na delovnem listu izberite celice s podatki, ki jih želite dodati v grafikon.

  Če želite oznake stolpcev in vrstic za nove podatke prikazati na grafikonu, v izbor vključite celice z oznakami.

 2. Na kartici Osnovno v skupini Odložišče kliknite Kopiraj Slika gumba .

  Slika Excelovega traku

  Bližnjica na tipkovnici: pritisnite CTRL + C.

 3. Kliknite list grafikona ali vdelan grafikon, v katerega želite prilepiti kopirane podatke.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite prilepiti podatke v grafikon, na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite Prilepi Slika gumba .

   Bližnjica na tipkovnici: pritisnite CTRL + V.

  • Če želite določiti, kako bodo kopirani podatki narisani v grafikonu, na zavihku Osnovno v skupini Odložišče kliknite puščico na gumbu Prilepi in nato Posebno lepljenje ter izberite želene možnosti.

Spreminjanje podatkov v obstoječem grafikonu

Obstoječi grafikon lahko spremenite tako, da spremenite obseg celic, na katerem temelji grafikon, ali pa tako, da uredite posamezne podatkovne serije, ki so prikazane v grafikonu. Spremenite lahko tudi oznake osi na vodoravni osi (kategorije).

Spreminjanje obsega celic, na katerem temelji grafikon

 1. Kliknite grafikon, za katerega želite spremeniti obseg celic vira podatkov.

  Prikazal se bo jeziček Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na kartici Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov se prepričajte, da je izbran celoten sklic v polju Obseg podatkov v grafikonu.

  Lahko tudi kliknete gumb Strni pogovorno okno Slika gumba  na desni strani polja Obseg podatkov v grafikonu in nato izberete obseg, ki ga želite uporabiti za tabelo na delovnem listu. Ko končate, znova kliknite gumb Strni pogovorno okno, da pogovorno okno prikažete v celoti.

 4. Na delovnem listu izberite celice s podatki, ki jih želite prikazati v grafikonu.

  Če želite oznake stolpcev in vrstic prikazati na grafikonu, vključite celice, ki jih vsebujejo, v izbor.

  Če uporabljate puščične tipke, da kazalec postavite v položaj za vnos sklica, lahko pritisnete F2 in tako zagotovite, da ste v načinu urejanja. Če znova pritisnete F2, preklopite nazaj na točkovni način. V vrstici stanja lahko preverite trenutni način.

Preimenovanje ali urejanje podatkovne serije, prikazane v grafikonu

Spremenite lahko ime in vrednosti obstoječe podatkovne serije, ne da bi vplivali na podatke na delovnem listu.

 1. Kliknite grafikon, ki vsebuje podatkovno serijo, ki jo želite spremeniti.

  Prikazal se bo jeziček Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na kartici Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov v razdelku Vnosi v legendi (niz) izberite podatkovno serijo, ki jo želite spremeniti, in nato kliknite Uredi.

 4. Če želite podatkovno serijo preimenovati, v polje Ime niza vnesite ime, ki ga želite uporabiti za serijo, ali pa izberite ime na delovnem listu. Ime, ki ga vnesete, je prikazano v legendi grafikona, vendar ni dodano na delovni list.

 5. Če želite spremeniti obseg podatkov za podatkovno serijo, v polje Vrednosti niza vnesite sklic na obseg podatkov podatkovne serije, ki ga želite dodati, izberite obseg na delovnem listu ali pa vnesite vrednosti v polja. Vrednosti, ki jih vnesete, niso dodane na delovni list.

  Če je grafikon vrste xy (raztreseni), sta prikazani polji Vrednosti serij X in Vrednosti serij Y, tako da lahko spremenite obseg podatkov za te vrednosti. Če je grafikon vrste mehurčni grafikon, so prikazana polja Vrednosti serij X, Vrednosti serij Y in Velikosti mehurčkov serije, tako da lahko spremenite obseg podatkov za te vrednosti.

Za posamezna polja serije lahko kliknete gumb Strni pogovorno okno Slika gumba  na desni strani polja Ime niza ali Vrednosti niza in nato izberete obseg, ki ga želite uporabiti za tabelo na delovnem listu. Ko končate, znova kliknite gumb Strni pogovorno okno, da pogovorno okno prikažete v celoti.

Če uporabljate puščične tipke, da kazalec postavite v položaj za vnos sklica, lahko pritisnete F2 in tako zagotovite, da ste v načinu urejanja. Če znova pritisnete F2, preklopite nazaj na točkovni način. V vrstici stanja lahko preverite trenutni način.

Spreminjanje vrstnega reda podatkovne serije

 1. Kliknite grafikon, ki vsebuje podatkovno serijo, ki jo želite spremeniti.

  Prikazal se bo jeziček Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na kartici Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov v razdelku Vnosi v legendi (niz) izberite podatkovno serijo, ki jo želite premakniti na drugo mesto v zaporedju.

 4. Kliknite puščici Premakni navzgor ali Premakni navzdol za premikanje podatkovne serije.

 5. Ponovite koraka 3 in 4 za vse podatkovne serije, ki jih želite premakniti.

Spreminjanje oznak vodoravne osi (kategorija)

Ko spremenite oznake vodoravne osi (kategorija), se spremenijo vse oznake vodoravne osi. Ne morete spreminjati oznak posameznih vodoravnih osi.

 1. Kliknite grafikon, ki vsebuje oznake vodoravne osi, ki jih želite spremeniti.

  Prikazal se bo jeziček Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

 2. Na kartici Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

  Slika Excelovega traku

 3. V polju Oznake vodoravne osi (Kategorija) kliknite Uredi.

 4. V polje Obseg oznake osi vnesite sklic na obseg podatkov podatkovne serije, ki ga želite uporabiti za oznake vodoravne osi, ali pa izberite obseg na delovnem listu.

  Lahko tudi kliknete gumb Strni pogovorno okno Slika gumba  na desni strani polja Ime niza ali Vrednosti niza in nato izberete obseg, ki ga želite uporabiti za tabelo na delovnem listu. Ko končate, znova kliknite gumb Strni pogovorno okno, da pogovorno okno prikažete v celoti.

  Če uporabljate puščične tipke, da kazalec postavite v položaj za vnos sklica, lahko pritisnete F2 in tako zagotovite, da ste v načinu urejanja. Če znova pritisnete F2, preklopite nazaj na točkovni način. V vrstici stanja lahko preverite trenutni način.

Odstranjevanje podatkov iz grafikona

Z možnostmi izračunavanja, nastavljen na samodejno, bodo podatki, ki je izbrisan iz delovnega lista samodejno odstranjena iz grafikona. Lahko tudi odstranite podatkov iz grafikona, ne da bi vplivali na vir podatkov na delovnem listu.

Brisanje vira podatkov na delovnem listu

 • Na delovnem listu izberite celico ali obseg celic s podatki, ki jih želite odstraniti iz grafikona, in nato pritisnite tipko DELETE.

  • Če odstranite podatke iz izbranih celic, so na grafikonu narisane prazne celice. Način risanja praznih celic lahko spremenite tako, da z desno tipko miške kliknete grafikon in nato izberete Skrite in prazne celice.

  • Če izbrišete stolpec, je celotna podatkovna serija odstranjena iz grafikona. Če izbrišete vrstico, boste morda prejeli sporočilo o napaki. Ko kliknete »V redu«, lahko grafikon prikaže eno podatkovno točko podatkovne serije ali več, ki ste jih izbrisali. Te podatkovne točke lahko kliknete in nato pritisnete tipko DELETE.

Odstranjevanje podatkovne serije iz grafikona

 1. Kliknite grafikon ali podatkovno serijo, ki jo želite odstraniti, ali po spodnjem postopku izberite grafikon ali podatkovno serijo na seznamu elementov grafikona:

  1. Kliknite grafikon.

   Prikazal se bo jeziček Orodja za grafikone s karticami Načrt, Postavitev in Oblika.

  2. Na zavihku oblika v skupini Trenutni izbor kliknite puščico ob polju Območje grafikona in nato kliknite želeni element grafikona, ki ga želite uporabiti.

   Skupina »Trenutni izbor« na zavihku »Postavitev« (orodja za grafikone)

 2. Naredite nekaj od tega:

  1. Če ste izbrali grafikon, naredite to:

   1. Na zavihku Načrt v skupini Podatki kliknite Izberi podatke.

    Slika Excelovega traku

   2. V pogovornem oknu Izbira vira podatkov v razdelku Vnosi v legendi (niz) izberite podatkovno serijo, ki jo želite odstraniti, in nato kliknite Odstrani.

  2. Če ste izbrali podatkovno serijo v grafikonu, pritisnite tipko DELETE.

Potrebujete dodatno pomoč?

Lahko vedno prosite strokovnjaka v Excelu Tech Skupnosti, Pridobite podporo v Skupnosti odgovoreali Predlagaj novo funkcijo ali Izboljšana Excel uporabnik glas.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×