Poskrbite za dostopnost zvezkov programa OneNote

Poskrbite za dostopnost zvezkov programa OneNote

V tem članku najdete navodila po korakih za ustvarjanje zvezkov OneNote, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Zvezek programa OneNote s stranjo projekta Contoso, v katerem sta prikazana seznam opravil in palični grafikon s pregledom mesečnih izdatkov.

Slepe ali slabovidne osebe bodo bolje razumele vaše zapiske, če boste pri ustvarjanju zvezkov programa OneNote upoštevali načela dostopnosti.

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje zvezkov programa OneNote 2016, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom.

Nadomestno besedilo lahko osebam, ki ne vidijo zaslona, pomaga razumeti, kaj je pomembno na slikah in drugih upodobitvah, na primer slikovnih izrezkih, grafikah SmartArt in oblikah.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik.

Dodajte nadomestno besedilo, ki opiše sliko osebam, ki je ne morejo videti. Besedilo naj bo kratko, vendar vključite opise pomembnih elementov na sliki.

Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v telesu besedila.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte pomenljivo besedilo za hiperpovezavo.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Vsem odsekom zvezka dodelite enolična imena in odstranite prazne odseke.

Bralniki zaslonov berejo zavihke odsekov, ki podajajo informacije o tem, kaj je na voljo v posameznem zvezku, to pa olajša razumevanje vsebine zvezka in krmarjenje po njem.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Brisanje zavihkov odsekov

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Če se želite temu izogniti, uporabite tudi druge načine za posredovanje informacij, npr. obliko ali oznako. Namesto senčenja z zeleno in rdečo uporabite na primer zeleno kljukico, da označite uspeh, in rdeči X, s katerim označite neuspeh.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v zvezkih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme olajšajo slabovidnim osebam razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne barve besedila

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in zadosten prazen prostor.

Osebe z disleksijo zaznavajo besedilo tako, da težko razlikujejo med črkami in besedami. Lahko se jim na primer zdi, da je ena vrstica besedila stisnjena s spodnjo vrstico ali pa so sosednje črke spojene skupaj.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Vključite dovolj velik razmik med vrsticami in odstavki.

 • Odstavke poravnajte levo in ne na sredino. S tem boste preprečili neenakomerne razmike med besedami, kar lahko ustvari vizualni učinek reke praznega prostora, ki teče čez odstavek.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporaba ustreznega razmika

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Programska oprema bralnika zaslona prepozna vgrajene sloge naslovov kot naslove, zato lahko naznani naslove poslušalcu. Programska oprema bralnika zaslona hkrati omogoča uporabnikom krmarjenje po naslovu. Če želite bralnikom zaslona olajšati branje zapiskov, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v OneNotu.

Poleg tega so osebe z motnjami branja, kot je disleksija, odvisne od naslovov, ki jim pomagajo strukturirati informacije in delijo informacije na manjše koščke, ki jih je preprosteje obdelati.

Če želite poenostaviti krmarjenje, organizirajte naslove v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2.

Informacije v zapiskih razvrstite v manjše logične koščke s pomočjo naslovov. V idealnem primeru bi posamezen naslov zajemal le nekaj odstavkov.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Za iskanje naslovov, ki niso v logičnem vrstnem redu, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Uporabite preprosto strukturo tabele in določite glavo stolpca.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena oziroma razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati uporabnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona mislijo, da v tabeli ni ničesar več. Bralniki zaslona uporabijo informacije v glavi za identifikacijo vrstic in stolpcev.

Uporaba glav tabele

Če želite zagotoviti, da v tabelah ne bo razdeljenih celic, spojenih celic, ugnezdenih tabel oziroma popolnoma praznih vrstic ali stolpcev, uporabite preverjevalnik dostopnosti.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnemu gradivu, kot so na primer slike, fotografije, grafični elementi, izrezki in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslonov preberejo opis slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v zvezku in izberite Nadomestno besedilo ... .

 2. V polji vnesite naslov in opis. Ta naj bo kratek, začnite z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko končate, kliknite V redu.

  Namig : Izpolnite obe polji Naslov in Opis, ker se način branja teh informacij lahko razlikuje od enega bralnika zaslona do drugega.

  Posnetek zaslona pogovornega okna z nadomestnim besedilom v programu OneNote z vzorčnim besedilom v poljih »Naslov« in »Opis«.

Omogočanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Ti postopki opisujejo, kako v OneNotovih zvezkih ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Besedilu dodajte opisno hiperpovezavo, tako da bodo uporabniki vedeli, kaj je za povezavo.

 1. Izberite del besedila, kateremu želite dodati hiperpovezavo.

 2. V meniju Vstavljanje na traku kliknite Povezava.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig : Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Dodajte URL hiperpovezave v polje Naslov.

  Namig : Če želite poiskati ciljno stran ali datoteko lahko naslov kopirate in prilepite ali uporabite gumbe v OneNotu Brskaj po spletu ali Poišči datoteko.

  Posnetek zaslona pogovornega okna povezave v programu OneNote. Vsebuje dve polji za izpolnitev: Besedilo za prikaz in naslov.
 5. Kliknite V redu.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Opisni in natančno naslovljeni zavihki odsekov so uporabnikom v pomoč pri iskanju ustreznega odseka.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite urediti in izberite Preimenuj.

 2. Vnesite novo ime.

  Posnetek zaslona priročnega menija z izbrano možnostjo »Preimenuj«.

Brisanje zavihkov odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene zavihke odsekov, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite odstraniti in izberite Izbriši.

  Posnetek zaslona priročnega menija za odstranjevanje razdelka
 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite oblikovati.

 2. V meniju Osnovno lahko na primer izberete večjo velikost pisave in vrsto pisave sans serif. Uporabite lahko tudi druge možnosti oblikovanja, npr. krepko pisavo za poudarek.

Uporaba dostopne barve besedila

Dober prikaz besedila v visokokontrastnem načinu zagotovite z uporabo nastavitve Samodejno za barve pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. V meniju Osnovno kliknite puščico dol poleg ikone Barva pisave in kliknite Samodejno.

  Posnetek zaslona možnosti barve pisave v meniju »Osnovno«.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Za oblikovanje orisa strani zvezka za bralnike zaslonov uporabite vgrajene sloge naslova. Bralniki zaslona dela besedila z veliko in krepko pisavo ne tolmačijo kot naslov, razen če niso uporabljeni vgrajeni slogi.

 1. Izberite besedilo za naslov.

 2. V meniju Osnovno izberite slog naslova, na primer Naslov 2.

  Posnetek zaslona izbire sloga naslova v meniju »Osnovno«.

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Postavite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Oznake.

 3. Če želite spremeniti slog oznake, kliknite puščico dol poleg ikone Oznake.

  Posnetek zaslona izbire elementa označenega seznama v meniju »Osnovno« .
 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig : Na koncu vsakega elementa seznama uporabite piko ali vejico, kjer naj bralniki zaslona naredijo premor.

Uporaba razporejenih seznamov

Ko je to mogoče, uporabite oštevilčene sezname, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Postavite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Oštevilčevanje.

 3. Če želite spremeniti slog oštevilčevanja, kliknite puščico dol poleg ikone Oštevilčevanje.

  Posnetek zaslona možnosti oštevilčenega seznama v meniju »Osnovno«.
 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Uporaba ustreznega razmika

Povečajte ali zmanjšajte prazen prostor med stavki in odstavki, da izboljšate berljivost.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite spremeniti.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Poravnava odstavka.

 3. Kliknite Možnosti razmika med odstavki ... in vnesite razmik, ki ga želite uporabiti.

  Opomba : Vrednosti razmika odstavkov v OneNotu se razlikujejo od vrednosti na primer v Wordu. V OneNotu morate vnesti skupno število (v točkah) tako za trenutno velikost pisave kot tudi za želeni razmik med vrsticami. Na primer, za dvojni razmik pisave Calibri velikosti 11 v polje Razmik vrstic je vsaj vnesite 27.

  Posnetek zaslona možnosti razmika med odstavki v meniju »Osnovno«.

Uporaba glav tabele

Dodajte glave tabelam da bralnikom zaslona olajšate pregled nad stolpci in vrsticami.

 1. V tabeli postavite kazalec na mesto nekje v prvi vrstici.

 2. V meniju Orodja za tabele kliknite Vstavi zgoraj.

 3. Z desno tipko miške kliknite vstavljeno vrstico v tabeli in izberite Tabela. Preverite, ali je zbrana vrstica z glavo.

 4. Vrnite se v tabelo in vnesite naslove stolpcev.

Glejte tudi

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje zvezkov programa OneNote 2016, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom.

Nadomestno besedilo lahko osebam, ki ne vidijo zaslona, pomaga razumeti, kaj je pomembno na slikah in drugih upodobitvah, na primer slikovnih izrezkih, grafikah SmartArt in oblikah.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v telesu besedila. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko in njeno vsebino.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte pomenljivo besedilo za hiperpovezavo.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Vsem odsekom zvezka dodelite enolična imena in odstranite prazne odseke.

Bralniki zaslonov berejo zavihke odsekov, ki podajajo informacije o tem, kaj je na voljo v posameznem zvezku, to pa olajša razumevanje vsebine zvezka in krmarjenje po njem.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Brisanje zavihkov odsekov

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Če se želite temu izogniti, uporabite tudi druge načine za posredovanje informacij, kot je npr. uporaba krepke ali večje velikosti pisave. Barvno označeno besedilo hiperpovezave lahko na primer podčrtate, tako bodo uporabniki vedeli, da gre za besedilo povezave, čeprav ne vidijo barve.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v zvezkih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme osebam, ki so barvno slepe, olajšajo razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne barve besedila

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in zadosten prazen prostor.

Osebe z disleksijo lahko zaznavajo, da se besede na strani premikajo ali da se besedilo prekriva (vrstica besedila stiska s spodnjo vrstico). Besedilo je lahko spojeno ali kako drugače izkrivljeno.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Vključite dovolj velik razmik med vrsticami in odstavki.

 • Odstavke poravnajte levo, namesto na sredino. S tem boste preprečili velike razmike med besedami. Velike vrzeli lahko ustvarijo vizualni učinek reke praznega prostora, ki teče čez odstavek.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporaba ustreznega razmika

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Če želite bralnikom zaslona olajšati branje zapiskov, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v OneNotu.

Naslove na primer organizirajte v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2. Poleg tega organizirajte informacije v zapiskih v majhne dele. V idealnem primeru bi posamezen naslov zajemal le nekaj odstavkov.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Za iskanje naslovov, ki niso v logičnem vrstnem redu, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Uporabite preprosto strukturo tabele in določite glavo stolpca.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Če želite zagotoviti, da v tabelah ne bo razdeljenih celic, spojenih celic, ugnezdenih tabel oziroma popolnoma praznih vrstic ali stolpcev, uporabite preverjevalnik dostopnosti.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnemu gradivu, kot so na primer slike, fotografije, grafični elementi, izrezki in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslonov preberejo opis slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v zvezku in izberite Nadomestno besedilo ... .

 2. V polji vnesite naslov in opis. Ta naj bo kratek, začnite z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko končate, kliknite V redu.

  Namig : Izpolnite obe polji Naslov in Opis, ker se način branja teh informacij lahko razlikuje od enega bralnika zaslona do drugega.

  Pogovorno okno z nadomestnim besedilom za Mac Sierra.

Omogočanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Ti postopki opisujejo, kako v OneNotovih zvezkih ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Besedilu dodajte opisno hiperpovezavo, tako da bodo uporabniki vedeli, kaj je za povezavo.

 1. Izberite del besedila, kateremu želite dodati hiperpovezavo.

 2. V meniju Vstavljanje na traku kliknite Povezava.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig : Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Dodajte URL hiperpovezave v polje Naslov. Naslov lahko kopirate in ga prilepite s prvotne lokacije.

  Pogovorno okno s hiperpovezavo v računalniku Mac.
 5. Kliknite V redu.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Opisni in natančno naslovljeni zavihki odsekov so uporabnikom v pomoč pri iskanju ustreznega odseka.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite urediti in izberite Preimenuj.

 2. Vnesite novo ime.

  Kontekstni meni odseka z označeno možnostjo za preimenovanje odseka.

Brisanje zavihkov odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene zavihke odsekov, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite odstraniti, in izberite Izbriši odsek.

  Kontekstni meni odseka v računalniku Mac z označeno možnostjo za brisanje odseka.
 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite oblikovati.

 2. V meniju Osnovno lahko na primer izberete večjo velikost pisave in vrsto pisave sans serif. Uporabite lahko tudi druge možnosti oblikovanja, npr. krepko pisavo za poudarek.

Uporaba dostopne barve besedila

Dober prikaz besedila v visokokontrastnem načinu zagotovite z uporabo nastavitve Samodejno za barve pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. V meniju Osnovno kliknite puščico dol poleg ikone Barva pisave in kliknite Samodejno.

  Spustni meni za barvo pisave v programu OneNote for Mac.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Za oblikovanje orisa strani zvezka za bralnike zaslonov uporabite vgrajene sloge naslova. Bralniki zaslona dela besedila z veliko in krepko pisavo ne tolmačijo kot naslov, razen če niso uporabljeni vgrajeni slogi.

 1. Izberite besedilo za naslov.

 2. V meniju Osnovno izberite slog naslova, na primer Naslov 2.

  Meni za slog naslova v programu OneNote for Mac,

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Postavite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Oznake.

 3. Če želite spremeniti slog oznake, kliknite puščico dol poleg ikone Oznake.

 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Spustni meni z označenim seznamom v računalniku Mac.

  Namig : Na koncu vsakega elementa seznama uporabite piko ali vejico, kjer naj bralniki zaslona naredijo premor.

Uporaba razporejenih seznamov

Ko je to mogoče, uporabite oštevilčene sezname, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Postavite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Oštevilčevanje.

 3. Če želite spremeniti slog oštevilčevanja, kliknite puščico dol poleg ikone Oštevilčevanje.

  Spustni meni z oštevilčenim seznamom v računalniku Mac.
 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Uporaba ustreznega razmika

Povečajte ali zmanjšajte prazen prostor med stavki in odstavki, da izboljšate berljivost.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite spremeniti.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Poravnava odstavka.

 3. Kliknite želeno poravnavo.

  Spustni meni za poravnavo odstavka v računalniku Mac.

Glejte tudi

Opomba : V tej temi je predvideno, da uporabljate telefon iPhone. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze s prsti se morda razlikujejo za napravo iPad.

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje zvezkov programa OneNote for iOS, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom.

Nadomestno besedilo lahko osebam, ki ne vidijo zaslona, pomaga razumeti, kaj je pomembno na slikah in drugih upodobitvah, na primer slikovnih izrezkih, grafikah SmartArt in oblikah.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v telesu besedila. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko in njeno vsebino.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte pomenljivo besedilo hiperpovezave.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Povezave do besedila ne ustvarjajte z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Vsem odsekom zvezka dodelite enolična imena in odstranite prazne odseke.

Bralniki zaslonov berejo zavihke odsekov, ki podajajo informacije o tem, kaj je na voljo v posameznem zvezku, to pa olajša razumevanje vsebine zvezka in krmarjenje po njem.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Brisanje zavihkov odsekov

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Uporabite tudi druge načine posredovanja informacij, kot je uporaba pisave. Barvno označeno besedilo hiperpovezave lahko na primer podčrtate, da bodo uporabniki vedeli, da gre za besedilo povezave, čeprav ne vidijo barve.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Izogibajte se prekomerni uporabi različnih slogov oblikovanja besedila.

Ljudje z disleksijo lahko zaznavajo, da se besede na strani premikajo ali da se besedilo prekriva (vrstica besedila stiska s spodnjo vrstico). Besedilo je lahko spojeno ali kako drugače izkrivljeno.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in prekomerni uporabi ležečega ali podčrtanega oblikovanja.

 • Za odstavke ne uporabite obojestranske poravnave, ampak poravnavo na levo. S tem boste preprečili velike razmike med besedami. Velike vrzeli lahko ustvarijo vizualni učinek reke praznega prostora, ki teče čez odstavek.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporaba ustreznega razmika

Uporabite vgrajena orodja za oblikovanje.

Če želite bralnikom zaslona omogočiti lažje branje zapiskov, uporabite vgrajena orodja za oblikovanje v programu OneNote for iOS.

Informacije v zapiskih razvrstite v majhne logične koščke. Uporabite označene sezname elementov, ki niso v določenem vrstnem redu. Uporabite razporejene sezname elementov, ki so v določenem vrstnem redu.

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikam, kot so fotografije, grafika, slikovni izrezki in posnetki zaslonov, da lahko bralniki zaslonov preberejo opis slike.

 1. Tapnite in pridržite sliko v zvezku in v kontekstnem meniju podrsnite levo, nato pa tapnite Nadomestno besedilo.

 2. V polji vnesite naslov in opis. Ta naj bo kratek, začnite pa z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko končate, tapnite Dokončano.

  Namig : Izpolnite obe polji NASLOV in OPIS, saj se način branja teh informacij lahko razlikuje od enega bralnika zaslona do drugega.

  Pogovorno okno z nadomestnim besedilom v telefonu iPhone.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v zvezkih programa OneNote for iOS ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Opisnemu delu besedila dodajte hiperpovezavo, da bodo uporabniki vedeli, kaj je za povezavo.

 1. Izberite del besedila, ki mu želite dodati hiperpovezavo.

 2. V menijski vrstici podrsnite levo in tapnite gumb za vstavljanje povezave.

  Gumb za povezavo v menijski vrstici v telefonu iPhone.
 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju PRIKAZ. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig : Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Vnesite URL hiperpovezave v polje NASLOV.

  Namig : Naslov lahko tudi kopirate in prilepite.

 5. Tapnite Dokončaj.

  Pogovorno okno s hiperpovezavo v telefonu iPhone.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi zavihki lažje najdejo ustrezen odsek.

 1. V zvezku tapnite in pridržite zavihek odseka, ki ga želite preimenovati, nato v menijski vrstici tapnite gumb za preimenovanje.

  Gumb za preimenovanje odseka v menijski vrstici v telefonu iPhone.
 2. Vnesite novo ime, nato pa tapnite Dokončano.

Brisanje zavihkov odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene zavihke odsekov, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku tapnite in pridržite zavihek odseka, ki ga želite odstraniti, nato v menijski vrstici tapnite gumb za odstranjevanje.

  Gumb za odstranitev odseka v menijski vrstici v telefonu iPhone.
 2. V pogovornem oknu za potrditev tapnite Izbriši.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

Uporaba oblikovanja besedila

 1. Izberite del besedila, ki ga želite oblikovati.

 2. V menijski vrstici lahko izberete na primer krepko ali ležečo pisavo ali podčrtano besedilo, da poudarite posamezne elemente. Tapnite možnost, ki jo želite izbrati.

  Gumb za krepko besedilo v menijski vrstici v telefonu iPhone.

Spreminjanje vrste in velikosti pisave

 1. V pogledu Zvezki tapnite ikono nastavitev.

  Gumb za nastavitve v zvezkih v telefonu iPhone.
 2. V oknu Nastavitve tapnite Uredi in prikaži.

 3. Izberite večjo velikost pisave in vrsto pisave sans-serif.

  Možnosti spreminjanja vrste in velikosti pisave v oknu »Settings« (Nastavitve) v telefonu iPhone.

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite neprekinjeno besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Kazalec miške postavite na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V menijski vrstici tapnite gumb za označeni seznam.

  Gumb za označeni seznam v menijski vrstici v telefonu iPhone.
 3. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig : Na koncu vsakega elementa seznama uporabite piko ali vejico, kjer naj bralniki zaslona naredijo premor.

Uporaba razporejenih seznamov

Za zaporedje uporabite oštevilčen seznam, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Kazalec miške postavite na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V menijski vrstici tapnite gumb za oštevilčeni seznam.

  Gumb za urejeni seznam v menijski vrstici v telefonu iPhone.
 3. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Uporaba ustreznega razmika

Poravnajte odstavke levo, da se izognete velikim razmikom med besedami.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite spremeniti.

 2. V menijski vrstici tapnite gumb za levo poravnavo.

  Gumb za levo poravnavo v menijski vrstici v telefonu iPhone.

Glejte tudi

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje zvezkov programa OneNote za Windows 10, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom.

Nadomestno besedilo lahko osebam, ki ne vidijo zaslona, pomaga razumeti, kaj je pomembno na slikah in drugih upodobitvah, na primer slikovnih izrezkih, grafikah SmartArt in oblikah.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v telesu besedila. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko in njeno vsebino.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte pomenljivo besedilo hiperpovezave.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Povezave do besedila ne ustvarjajte z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Vsem odsekom zvezka dodelite enolična imena in odstranite prazne odseke.

Bralniki zaslonov berejo zavihke odsekov, ki podajajo informacije o tem, kaj je na voljo v posameznem zvezku, to pa olajša razumevanje vsebine zvezka in krmarjenje po njem.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Brisanje zavihkov odsekov

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Uporabite tudi druge načine posredovanja informacij, kot je uporaba pisave. Barvno označeno besedilo hiperpovezave lahko na primer podčrtate, da bodo uporabniki vedeli, da gre za besedilo povezave, čeprav ne vidijo barve.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Izogibajte se prekomerni uporabi različnih slogov oblikovanja besedila.

Ljudje z disleksijo lahko zaznavajo, da se besede na strani premikajo ali da se besedilo prekriva (vrstica besedila stiska s spodnjo vrstico). Besedilo je lahko spojeno ali kako drugače izkrivljeno.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in prekomerni uporabi ležečega ali podčrtanega oblikovanja.

 • Za odstavke ne uporabite obojestranske poravnave, ampak poravnavo na levo. S tem boste preprečili velike razmike med besedami. Velike vrzeli lahko ustvarijo vizualni učinek reke praznega prostora, ki teče čez odstavek.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporabite vgrajena orodja za oblikovanje.

Če želite bralnikom zaslona omogočiti lažje branje zapiskov, uporabite vgrajena orodja za oblikovanje v programu OneNote.

Informacije v zapiskih razvrstite v majhne logične koščke. Uporabite označene sezname elementov, ki niso v določenem vrstnem redu. Uporabite razporejene sezname elementov, ki so v določenem vrstnem redu.

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikam, kot so fotografije, grafika, slikovni izrezki in posnetki zaslonov, da lahko bralniki zaslonov preberejo opis slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v zvezku in nato kliknite Slika > Nadomestno besedilo.

 2. V polji vnesite naslov in opis. Ta naj bo kratek, začnite pa z najpomembnejšimi informacijami, s katerimi navedete vsebino in namen slike. Ko končate, kliknite Dokončano.

  Namig : Izpolnite obe polji Naslov in Opis, ker se način branja teh informacij lahko razlikuje od enega bralnika zaslona do drugega.

  Pogovorno okno nadomestnega besedila za dodajanje nadomestnega besedila v OneNotu za Windows 10.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v zvezkih programa OneNote ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Opisnemu delu besedila dodajte hiperpovezavo, da bodo uporabniki vedeli, kaj je za povezavo.

 1. Izberite del besedila, ki mu želite dodati hiperpovezavo.

 2. V meniju Vstavljanje na traku kliknite Povezava.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig : Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Vnesite URL hiperpovezave v polje Naslov.

  Namig : Naslov lahko tudi kopirate in prilepite.

 5. Kliknite Vstavi.

  Posnetek zaslona pogovornega okna za dodajanje povezave hiperbesedila v OneNotu za Windows 10.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi zavihki lažje najdejo ustrezen odsek.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite urediti, in izberite Preimenuj odsek.

  Posnetek zaslona priročnega menija za preimenovanje zavihka razdelka v OneNotu za Windows 10.
 2. Vnesite novo ime in pritisnite tipko Enter.

Brisanje zavihkov odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene zavihke odsekov, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite odstraniti, in izberite Izbriši odsek.

  Posnetek zaslona priročnega menija za brisanje zavihka razdelka v OneNotu za Windows 10.
 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Izbriši odsek.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite oblikovati.

 2. V meniju Osnovno lahko na primer izberete večjo velikost pisave in vrsto pisave sans-serif. Uporabite lahko tudi druge možnosti oblikovanja, npr. krepko pisavo za poudarek.

  Gumbi za oblikovanje besedila na traku menija »Osnovno« v OneNotu za Windows 10.

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite neprekinjeno besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Kazalec miške postavite na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Označen seznam.

  Izbran gumb »Seznam oznak« na traku menija »Osnovno« v OneNotu za Windows 10.
 3. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig : Na koncu vsakega elementa seznama uporabite piko ali vejico, kjer naj bralniki zaslona naredijo premor.

Uporaba razporejenih seznamov

Za zaporedje uporabite oštevilčen seznam, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Kazalec miške postavite na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Oštevilčevanje in izberite slog.

  Gumbi »Oštevilčen seznam« na traku menija »Osnovno« v OneNotu za Windows 10.
 3. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Glejte tudi

Ustvarjanje dostopnih Wordovih dokumentov

Ustvarjanje dostopne Outlookove e-pošte

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje zvezkov programa OneNote Online, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom.

Nadomestno besedilo lahko osebam, ki ne vidijo zaslona, pomaga razumeti, kaj je pomembno na slikah in drugih upodobitvah, na primer slikovnih izrezkih, grafikah SmartArt in oblikah.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le nadomestnega besedila slik. Če morate uporabiti sliko z besedilom, ponovite to besedilo v telesu besedila. V nadomestnem besedilu na kratko opišite sliko in njeno vsebino.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte pomenljivo besedilo za hiperpovezavo.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Vsem odsekom zvezka dodelite enolična imena in odstranite prazne odseke.

Bralniki zaslonov berejo zavihke odsekov, ki podajajo informacije o tem, kaj je na voljo v posameznem zvezku, to pa olajša razumevanje vsebine zvezka in krmarjenje po njem.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Brisanje zavihkov odsekov

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Če se želite temu izogniti, uporabite tudi druge načine za posredovanje informacij, kot je npr. uporaba krepke ali večje velikosti pisave. Barvno označeno besedilo hiperpovezave lahko na primer podčrtate, tako bodo uporabniki vedeli, da gre za besedilo povezave, čeprav ne vidijo barve.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v zvezkih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme osebam, ki so barvno slepe, olajšajo razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne barve besedila

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in zadosten prazen prostor.

Osebe z disleksijo lahko zaznavajo, da se besede na strani premikajo ali da se besedilo prekriva (vrstica besedila stiska s spodnjo vrstico). Besedilo je lahko spojeno ali kako drugače izkrivljeno.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Vključite dovolj velik razmik med vrsticami in odstavki.

 • Odstavke poravnajte levo, namesto na sredino. S tem boste preprečili velike razmike med besedami. Velike vrzeli lahko ustvarijo vizualni učinek reke praznega prostora, ki teče čez odstavek.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporaba ustreznega razmika

Uporabite vgrajene naslove in sloge.

Če želite bralnikom zaslona olajšati branje zapiskov, uporabite logično zaporedje naslovov in vgrajena orodja za oblikovanje v OneNotu.

Naslove na primer organizirajte v predpisanem logičnem vrstnem redu. Uporabite naslov 1, naslov 2 in nato naslov 3, ne pa naslov 3, naslov 1 in nato naslov 2. Poleg tega organizirajte informacije v zapiskih v majhne dele. V idealnem primeru bi posamezen naslov zajemal le nekaj odstavkov.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Uporaba označenih seznamov

Uporaba razporejenih seznamov

Za iskanje naslovov, ki niso v logičnem vrstnem redu, uporabite Preverjevalnik dostopnosti.

Uporabite preprosto strukturo tabele in določite glavo stolpca.

Bralniki zaslona spremljajo svoje mesto v tabeli tako, da preštejejo celice v tabeli. Če je tabela ugnezdena v drugi tabeli ali če je celica spojena ali razdeljena, bralnik zaslona izgubi štetje in od takrat dalje ne more posredovati koristnih informacij o tabeli. Zaradi praznih celic v tabeli lahko uporabniki bralnikov zaslona menijo, da v tabeli ni ničesar več.

Če želite zagotoviti, da v tabelah ne bo razdeljenih celic, spojenih celic, ugnezdenih tabel oziroma popolnoma praznih vrstic ali stolpcev, uporabite preverjevalnik dostopnosti.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnemu gradivu, kot so na primer slike, fotografije, grafični elementi, izrezki in posnetki zaslonov, tako da lahko bralniki zaslonov preberejo opis slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v zvezku in izberite Urejanje nadomestnega besedila ... .

 2. V polje vnesite opis. Ta naj bo kratek, začnite z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko končate, kliknite V redu.

  Pogovorno okno z nadomestnim besedilom za OneNote Online.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v zvezkih programa OneNote Online ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Besedilu dodajte opisno hiperpovezavo, tako da bodo uporabniki vedeli, kaj je za povezavo.

 1. Izberite del besedila, kateremu želite dodati hiperpovezavo.

 2. V meniju Vstavljanje na traku kliknite Povezava.

 3. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Lahko ga spremenite, če je treba.

  Namig : Ne uporabljajte »kliknite tukaj« ali podobnih opisnih izrazov. Povezava naj vsebuje natančen in kratek opis ciljne strani.

 4. Dodajte URL hiperpovezave v polje Naslov.

  Pogovorno okno s hiperpovezavo za OneNote Online.
 5. Kliknite Vstavi.

Preimenovanje zavihkov odsekov

Uporabniki lahko z opisnimi in natančno naslovljenimi zavihki lažje najdejo ustrezen odsek.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite urediti in izberite Preimenuj ....

 2. Vnesite novo ime.

  Možnost za preimenovanje odseka v storitvi OneNote Online.

Brisanje zavihkov odsekov

Če želite bralnikom zaslona in uporabnikom omogočiti, da hitro najdejo pomembne informacije, odstranite vse neuporabljene zavihke odsekov, ki ne vsebujejo informacij.

 1. V zvezku z desno tipko miške kliknite zavihek odseka, ki ga želite odstraniti in izberite Izbriši ....

  Menijska možnost za brisanje odseka v storitvi OneNote Online.
 2. V pogovornem oknu za potrditev kliknite Da.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite oblikovati.

 2. V meniju Osnovno lahko na primer izberete večjo velikost pisave in vrsto pisave sans serif. Uporabite lahko tudi druge možnosti oblikovanja, npr. krepko pisavo za poudarek.

Uporaba dostopne barve besedila

Dober prikaz besedila v visokokontrastnem načinu zagotovite z uporabo nastavitve Samodejno za barve pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. V meniju Osnovno kliknite puščico dol poleg ikone Barva pisave in kliknite Samodejno.

  Menijske možnosti za barvo pisave v storitvi OneNote Online.

Uporaba vgrajenih slogov naslova

Za oblikovanje orisa strani zvezka za bralnike zaslonov uporabite vgrajene sloge naslova. Bralniki zaslona dela besedila z veliko in krepko pisavo ne tolmačijo kot naslov, razen če niso uporabljeni vgrajeni slogi.

 1. Izberite besedilo za naslov.

 2. V meniju Osnovno izberite slog naslova, na primer Naslov 2.

  Možnosti slogov naslovov v storitvi OneNote Online.

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Postavite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Oznake.

 3. Če želite spremeniti slog oznake, kliknite puščico dol poleg ikone Oznake.

  Meni z označenim seznamom v storitvi OneNote Online.
 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig : Na koncu vsakega elementa seznama uporabite piko ali vejico, kjer naj bralniki zaslona naredijo premor.

Uporaba razporejenih seznamov

Ko je to mogoče, uporabite oštevilčene sezname, ker je spremljanje teh lažje od neprekinjenega bloka besedila.

 1. Postavite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v zvezku, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Oštevilčevanje.

 3. Če želite spremeniti slog oštevilčevanja, kliknite puščico dol poleg ikone Oštevilčevanje.

  Menijske možnosti za označeni seznam v storitvi OneNote Online.
 4. Po potrebi vnesite elemente seznama.

Uporaba ustreznega razmika

Povečajte ali zmanjšajte prazen prostor med stavki in odstavki, da izboljšate berljivost.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite spremeniti.

 2. V meniju Osnovno kliknite ikono Poravnava odstavka.

 3. Izberite želeno možnost.

  Menijske možnosti za poravnavo odstavka v storitvi OneNote Online.

Glejte tudi

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×