Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami dostopnosti

Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami dostopnosti

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Aplikacija To-Do za Android deluje s funkcijami dostopnosti v telefonu s sistemom Android, kot sta bralnik zaslona TalkBack in poteza za povečavo. Če želite izvedeti, kako konfigurirate nastavitve in omogočite preprostejšo uporabo aplikacije To-Do z vgrajenimi funkcijami dostopnosti, preberite Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Spoznajte postavitev aplikacije To-Do za Android

Pogled Moj dan

Ko prvič odprete To-Do, je prikazan pogled Moj dan. V zgornjem levem kotu pogleda je gumb Stranska vrstica. V zgornjem desnem kotu je gumb Predlogi.

Pod gumbi je prikazan mehurček z obvestilom Predlogi, če imate na primer opravila, ki zapadejo danes ali so ostala od včeraj. Če želite preveriti opravila, podrsnite desno, da zaslišite »Review« (Pregled), in nato dvotapnite zaslon.

Če ni nobenega obvestila, je prikazana vrstica z naslovom Moj dan, ki je ni mogoče urediti. Pod naslovom je prikazan trenutni datum.

Pod datumom večino prostora na zaslonu zavzame območje z glavno vsebino. V njem so prikazani vaši današnji opravki. Po seznamu se premikate s podrsavanjem levo ali desno. Funkcija TalkBack napove elemente na seznamu in njihovo stanje. Če želite element označiti kot dokončan, podrsnite desno, dokler ne slišite »Not completed to-do item button« (gumb Nedokončan opravek); nato dvotapnite zaslon.

V spodnjem desnem kotu pogleda Moj dan je gumb Dodaj opravek. Če želite dodati element, dvotapnite zaslon.

Pogled predlogov

Če želite odpreti pogled Predlogi, podrsnite levo ali desno, dokler ne slišite »Suggestions button« (gumb Predlogi); nato dvotapnite zaslon. Po seznamu predlogov se pomikate s podrsavanjem levo ali desno. TalkBack oznani stanje vsakega elementa na seznamu. Če želite več informacij o možnostih v pogledu Predlogi, preberite Delo s predlogi aplikaciji To-Do z bralnikom zaslona.

Pogled stranske vrstice

Če želite odpreti pogled Stranska vrstica, v pogledu Moj dan ali Seznam opravil podrsnite levo, dokler ne zaslišite: »Sidebar button« (gumb Stranska vrstica); nato dvotapnite zaslon. Odpre se meni s seznamom vseh opravil. Po meniju se premikate s podrsavanjem levo ali desno. Seznam izberete tako, da dvotapnete zaslon. Če želite dodati nov seznam, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »New list« (Nov seznam), in dvotapnite zaslon. Če želite izvedeti več o seznamih, preberite Delo s seznami v aplikaciji To-Do z bralnikom zaslona.

Pogled seznama opravil

Če želite odpreti pogled Seznam opravil, v pogledu Stranska vrstica podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga želite urediti; nato dvotapnite zaslon.

V zgornjem levem kotu pogleda seznama je gumb Stranska vrstica. V zgornjem desnem kotu je gumb Več možnosti.

Pod gumbi je naslovna vrstica z imenom seznama.

Pod vrstico naslova na glavno vsebino zavzema največji del prostora na zaslonu. Vse svoje zadolžitve ali opravila, so prikazani na tem seznamu. Za pomikanje po opravila, povlecite levo ali desno. TalkBack prijava opravila in njihovih stanj. Če želite odpreti podrobnosti o opravilu, dvotapnite zaslon. Če želite označiti opravilo dokončati, podrsnite desno, dokler se ne slišite »ni dokončana opravila element gumb« in nato dvakrat tapnite zaslon. Če želite izvedeti več o opravilih, preberite delo z opravili v zadolžitev z bralnikom zaslona.

Na dnu pogleda seznama je gumb Dodaj opravek. Če želite dodati element, dvotapnite zaslon.

Krmarjenje z dotikom

Oglejte si nekaj koristnih potez za krmarjenje v aplikaciji To-Do z dotikom:

 • Če se želite premikati med elementi in mejniki na zaslonu ali seznamu, z enim prstom podrsnite levo ali desno.

 • Če želite izbrati element ali dejanje, dvotapnite zaslon.

 • Če želite odpreti globalni priročni meni za možnosti orodja TalkBack, najprej podrsnite od vrha zaslona navzdol in nato desno.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Aplikacija To-Do za Windows 10 deluje s funkcijami dostopnosti v telefonu Windows Phone, kot sta bralnik zaslona Pripovedovalec in lupa.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Uvod v postavitev aplikacije To-Do za Windows 10

Pogled Moj dan

Ko prvič odprete To-Do, je prikazan pogled Moj dan. V zgornjem levem kotu pogleda je gumb Krmarjenje. V zgornjem desnem kotu je gumb Predlogi.

Pod gumbi je prikazan mehurček z obvestilom Predlogi, če imate na primer opravila, ki zapadejo danes ali so ostala od prejšnjega dne. Če želite preveriti opravila, podrsnite desno, da zaslišite »Review« (Pregled), in nato dvotapnite zaslon.

Če ni nobenega obvestila, je prikazana vrstica z naslovom Moj dan, ki je ni mogoče urediti. Pod naslovom je prikazan trenutni datum.

Pod datumom večino prostora na zaslonu zavzame območje z glavno vsebino. V njem so prikazani vaši današnji opravki. Po seznamu se premikate s podrsavanjem levo ali desno. Pripovedovalec napove elemente na seznamu in njihovo stanje. Če želite element označiti kot dokončan, podrsnite desno, dokler ne slišite »Not completed to-do item button« (gumb Nedokončan opravek); nato dvotapnite zaslon.

V spodnjem desnem kotu pogleda Moj dan je gumb Dodaj opravek. Če želite dodati element, dvotapnite zaslon.

Pogled predlogov

Če želite predloge pogled, podrsnite levo ali desno, dokler slišite »Predloge gumb« in nato dvakrat tapnite zaslon. Če se želite premakniti na seznamu predloge, povlecite levo ali desno. Pripovedovalec prijava stanja vsak element na seznamu. Za več informacij o tem, kaj lahko naredite s predlogi, glejte delo s predlogi v zadolžitev z bralnikom zaslona.

Pogled stranske vrstice

Če se želite pomakniti pogledu stranske vrstice v pogledu Moje dan ali Seznam opravil , podrsajte levo, dokler slišite »Gumb za krmarjenje« in nato dvakrat tapnite zaslon. Odpre se meni, ki prikazuje vse svoje sezname. Če se želite premakniti v meniju, podrsnite levo ali desno. Če želite izbrati seznam, dvakrat tapnite zaslon. Če želite dodati nov seznam, podrsnite desno, dokler ne slišite »Nov seznam gumba« in nato dvakrat tapnite zaslon. Če želite izvedeti več o seznamih, preberite delo s seznami v zadolžitev z bralnikom zaslona.

Pogled seznama opravil

Če želite krmariti v pogledu Seznam opravil, v pogledu Stranska vrstica podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga želite urediti; nato dvotapnite zaslon.

V zgornjem levem kotu pogleda seznamov je gumb Krmarjenje.

Na levi strani pod gumbom je naslovna vrstica, ki prikazuje ime seznama; desno sta gumba Razvrščanje in Urejanje seznama.

Pod vrstico naslova na glavno vsebino zavzema največji del prostora na zaslonu. Vse svoje zadolžitve ali opravila, so prikazani na tem seznamu. Za pomikanje po opravila, povlecite levo ali desno. Pripovedovalec prijava opravila in njihovih stanj. Če želite odpreti podrobnosti o opravilu, dvotapnite zaslon. Če želite označiti opravilo dokončati, podrsnite desno, dokler se ne slišite »ni dokončana opravila element gumb« in nato dvakrat tapnite zaslon. Če želite izvedeti več o opravilih, preberite delo z opravili v zadolžitev z bralnikom zaslona.

Na dnu pogleda seznama je gumb Dodaj opravek. Če želite dodati element, dvotapnite zaslon.

Krmarjenje z dotikom

Oglejte si nekaj koristnih potez za krmarjenje v aplikaciji To-Do z dotikom:

 • Če se želite premikati med elementi in mejniki na zaslonu ali seznamu, z enim prstom podrsnite levo ali desno.

 • Če želite izbrati dejanje, dvotapnite zaslon.

 • Če želite hitro urediti opravilo, trikrat tapnite zaslonu, da izberete opravilo. Ko je opravilo izbrano, z dvema prstoma dvotapnite zaslon. Odpre se priročni meni. V meniju podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite možnosti, ki jo želite izbrati, nato pa dvotapnite zaslon.

 • Če si želite ogledati, kaj je na zaslonu, položite prst na zaslon in z njim počasi vlecite po površini zaslona. Medtem ko se premikate, Pripovedovalec napoveduje elemente. Ko zaslišite ime elementa, ki ga želite izbrati, dvignite prst in dvotapnite.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Aplikacija To-Do za splet deluje z brskalnikom in funkcijami dostopnosti v napravi, kot je bralnik zaslona.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate To-Do za splet, priporočamo, da kot spletni brskalnik uporabljate Microsoft Edge. Ker se aplikacija To-Do za splet izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v programu za namizne računalnike. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa za aplikacijo To-Do za splet.

V tej temi

Uvod v postavitev aplikacije To-Do za splet

Na levi strani zaslona je stranska vrstica, ki je prikazana v vseh pogledih. V stransko vrstico se premaknete s tabulatorko. Na vrhu stranske vrstice je gumb Prijavljeni kot s sliko in imenom vašega računa. Če si želite ogledati možnosti za prijavo, pritisnite tipko Enter. Na desni strani gumba je gumb Išči. Pod gumboma so prikazani vsi seznami, vključno s seznamom Moj dan. Če želite izbrati seznam, pritisnite tipko Enter. Pod seznami je gumb Nov seznam.

Če želite izvedeti več o seznamih, preberite delo s seznami v zadolžitev z bralnikom zaslona.

Pogled Moj dan

Ko prvič odprete To-Do, je desno od stranske vrstice prikazan pogled Moj dan.

Če imate na primer opravila, ki zapadejo danes ali so ostala od včeraj, je na vrhu pogleda Moj dan prikazan mehurček z obvestilom Predlogi. Če si želite ogledati opravila, pritiskajte tabulatorko, dokler ga zaslišite »Review« (Pregled), nato pa pritisnite tipko Enter.

Če ni nobenega obvestila, je prikazana vrstica z naslovom Moj dan, ki je ni mogoče urediti. Pod naslovom je prikazan trenutni datum. Skrajno desno od datuma je gumb Predlogi.

Pod datumom večino prostora na zaslonu zavzame območje z glavno vsebino. Tukaj so prikazani vaši današnji opravki ali opravila. Po seznamu se pomikate s tabulatorko. Bralnik zaslona napove elemente na seznamu in njihovo stanje. Če želite element označiti kot dokončan, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Unchecked, Marked as not completed check box« (nepotrjeno, potrditveno polje Označeno kot dokončano), in pritisnite Enter. Če želite odpreti pogled Podrobnosti opravila, pritisnite preslednico ali Enter.

Pod seznamom opravil je polje Dodaj opravek. Če želite dodati element, vnesite vsebino opravila, nato pa pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Add button« (gumb Dodaj), in pritisnite tipko Enter.

Pogled predlogov

Če želite predloge pogled, pritisnite tabulatorko slišite »Dostop do predlaganih zadolžitve čez »predloge« «in nato pritisnite tipko Enter. Če želite premakniti na seznamu predloge, pritisnite tipko Tab. Bralnik zaslona prijava stanja vsak element na seznamu. Za več informacij o tem, kaj lahko naredite s predlogi, glejte delo s predlogi v zadolžitev z bralnikom zaslona.

Pogled seznama opravil

Če želite odpreti pogled Seznam opravil, v stranski vrstici pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga želite urediti; nato pritisnite Enter.

Na levi strani je prikazana stranska vrstica. Na desni strani je naslovna vrstica Seznam opravil. Na desni strani naslova sta gumba Razvrsti opravke in Možnosti seznama.

Pod datumom, v območju z glavno vsebino zavzema največji del prostora na zaslonu. Zadolžitve ali opravila, ki se prikaže v določen seznam. Pomaknite se po seznamu in pritisnite tipko Tab. Bralnik zaslona prijava elementov na seznamu in njihovih stanj. Če želite označiti element dokončana, pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »Nepreverjeni, označena kot ni dokončana potrditveno polje« in pritisnite tipko Enter. Če želite odpreti pogled podrobnosti o opravilu, pritisnite tipko preslednica ali Enter. Če želite izvedeti več o opravilih, preberite delo z opravili v zadolžitev z bralnikom zaslona.

Pod seznamom opravil je polje Dodaj opravek. Če želite dodati element, vnesite vsebino opravila, nato pa pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Add button« (gumb Dodaj), in pritisnite tipko Enter.

Pogled podrobnosti

Če želite odpreti pogled Podrobnosti opravila, v pogledu Seznam opravil ali Moj dan pritisnite tipko Enter, ko ste na opravilu. Pogled se odpre na desni strani zaslona. V tem pogledu lahko na primer nastavite opomnike ali zabeležite zapiske v opravilo. Med polji v pogledu se premikate s tabulatorko ali Shift+tabulatorko. Če želite zapreti pogled Podrobnosti, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Hide detail view button« (gumb Skrij pogled podrobnosti), in pritisnite tipko Enter.

Krmarjenje s tipkovnico

Tukaj je nekaj koristnih bližnjic za krmarjenje v aplikaciji To-Do s tipkovnico:

 • Če se želite premikati med elementi in mejniki na zaslonu ali seznamu, pritisnite Ctrl+F6, tabulatorko ali Shift+tabulatorko.

 • Če se želite premikati v seznamih, pritisnite tabulatorko, Shift+tabulatorko ali puščični tipki gor ali dol.

 • Če želite izbrati element ali dejanje, pritisnite tipko Enter ali preslednico.

 • Če želite zapreti pojavno skupino z možnostmi, pritisnite tipko Esc.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×