Polja, ki so na voljo

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Lahko dodate polja pogled, Tabelaali obrazec za prilagajanje vrst podatkov projekta prikaže ta Microsoft Office Project 2007 . Če ste programer, lahko uporabite tudi polja za spreminjanje Project 2007 potrebam organizacije.

Če želite polje dodati v pogled, kliknite Stolpec v meniju Vstavljanje.

V tem članku

Pregled polj

Polja z opravili

Polja časovno razporejenih opravil

Polja z viri

Polja časovno razporejenih virov

Polja z dodelitvami

Polja s časovno razporejenimi dodelitvami

Pregled polj

Polje vsebuje eno vrsto podatkov in je del Tabela, obrazec pogled ali časovno razporejeno območje uporaba pogleda. Project 2007 je več vrst polj:

  • Polja z opravili in polja s časovno razporejenimi opravili.

  • Polja z viri in polja s časovno razporejenimi viri.

  • Polja z dodelitvami in polja s časovno razporejenimi dodelitvami.

,

Opomba: Nekatera polja so na voljo le, če uporabljate Microsoft Office Project Professional 2007.

Polja z opravili in polja s časovno razporejenimi opravili

V poljih z opravili so prikazani podatki, ki so povezani z opravili, prikazati pa jih je mogoče v pogledih opravil, kot so pogledi »Ganttov grafikon«, »List opravil« in »Diagram omrežja«.

Polja s časovno razporejenimi opravili prikazujejo podatke o porazdelitvi opravila čez vse svoje trajanje. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba opravil«.

Polja z viri in polja s časovno razporejenimi viri

Polja z viri prikazujejo podatke za vsak vir, vključno s povzetkom podatkov o dodelitvah vseh opravil posameznim virom. Prikazati jih je mogoče v pogledih kot sta »List virov« in »Uporaba pogledov«.

Polja s časovno razporejenimi viri prikazujejo podatke o porazdelitvi vira čez trajanje njegove razpoložljivosti v projektu. Ta polja je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogleda »Uporaba virov«.

Polja z dodelitvami in polja s časovno razporejenimi dodelitvami

Polja z dodelitvami prikazujejo podatke o dodelitvah. Prikazati jih je mogoče na odseku lista v pogledu »Uporaba opravil« in »Uporaba virov« in na dnu pogleda »Obrazec opravil« in »Obrazec virov«. Polje z dodelitvami, ki se prikaže na dnu pogleda »Obrazec opravil« ali »Obrazec virov« lahko spremenite tako, da pokažete na Podrobnosti v meniju Oblika in kliknete ukaz.

Polja s časovno razporejenimi dodelitvami prikazujejo podatke o porazdelitvi dodelitve čez vse svoje trajanje. Polja s časovno razporejenimi dodelitvami je mogoče prikazati v časovno razporejenem delu pogledov »Uporaba virov« in »Uporaba opravil«.

Na vrh strani

Polja z opravili

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z opravili)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko trajanje (polje z opravili)

V polju »Dejansko trajanje« je prikazano trajanje dejanskega delovnega časa za opravilo do te točke, temelji pa na načrtovanem trajanju in trenutnem preostalem delu ali odstotku dokončanega.

Dejanski končni datum (polje z opravili)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z opravili)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z opravili)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z opravili)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Zakasnitev dodelitve (polje z opravili)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z opravili)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Novo
Po osnovnem načrtu zaključek izdelave izdelka (polje z opravili)

«Polje »zaključek izdelave izdelka po osnovnem načrtu «vsebuje datum načrtovani zaključek izdelave izdelka, shranjeni z osnovnim načrtom projekta.
Office Project Professional 2007 only

Novo
Po osnovnem načrtu začetek izdelave dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu polje vsebuje izvirno načrtovane izdelka začetni datum, ki je shranjena z osnovnim načrtom projekta.
Office Project Professional 2007 only

Trajanje po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Trajanje po osnovnem načrtu« je prikazan izvorni časovni razpon, načrtovan za dokončanje opravila.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Po osnovnem načrtu 1 – 10 zaključek izdelave izdelka (polja z opravili)

V poljih »Zaključek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu 1–10« so načrtovani datumi zaključka izdelave dobavljivega predmeta, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Novo
Po osnovnem načrtu 1 – 10 začetek izdelave dobavljivega predmeta (polja z opravili)

V poljih »Začetek izdelave dobavljivega predmeta po osnovnem načrtu 1–10« so načrtovani datumi začetka izdelave dobavljivega predmeta, shranjeni z ustreznimi osnovnimi načrti projekta.

Trajanje po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje po osnovnem načrtu 1–10« je shranjen načrtovan časovni razpon za dokončanje opravile.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi začetka dodelitev opravil v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju »PCOD« (predvidena cena opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z opravili)

V polju »PCND« (predvidena cena načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje z opravili)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje z opravili)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Dokončano prek (polje z opravili)

V polju »Dokončano prek« je prikazano napredovanje opravila v pogledu »Ganttov grafikon« in označuje točko, do katere je bilo sporočeno opravljeno delo za opravilo.

Potrjeno (polje z opravili)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Datum omejitve (polje z opravili)

V polju »Datum omejitve« je prikazan natančen datum, ki je povezan z določenimi vrstami omejitev, kot so »Mora se začeti na«, »Mora biti zaključeno do«, »Ne začni pred«, »Začni najpozneje do«, »Ne dokončaj pred« in »Dokončaj najpozneje do«.

Vrsta omejitve (polje z opravili)

Polje »Vrsta omejitve« nudi možnost izbire vrste omejitve, ki jo je mogoče uporabiti pri načrtovanju opravila.

Stik (polje z opravili)

V polju »Stik« je ime posameznika, ki je odgovoren za opravilo.

Stroški (polje z opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Tabela stroškov (polje z opravili)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z opravili)

V polju dodelitve »Odmik od stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

IUS (polje z opravili)

V polju »IUS« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški (ali stroški v osnovnem načrtu) opravljenega dela in dejanskimi stroški opravljenega dela do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Ustvarjeno (polje z opravili)

V polju »Ustvarjeno« sta datum in čas, ko je bilo opravilo dodano projektu.

Nujno (polje z opravili)

V polju »Nujno« je označeno, ali je v načrtu prostor za zamik opravila ali opravila dodelitve ali če je opravilo treba nujno dokončati.

OS (polje z opravili)

V polju OS (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med predvidenimi stroški in dejanskimi stroški, ki so potrebni za dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

OS % (polje z opravili)

V polju OS% (odstotek odmika stroškov) je prikazano razmerje med odmikom stroškov (OS) in predvideno ceno opravljenega dela (PCOD), izraženo v odstotkih.

Datum 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Rok (polje z opravili)

V polju »Rok« je prikazan datum, ki ste ga vnesli kot rok opravila. Rok je ciljni datum, ki označuje, kdaj želite, da bo opravilo dokončano.

Novo
Zaključek izdelave izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje prikaže zaključek izdelave izdelka načrtovanega končni datum izdelave tega dobavljivega predmeta.
Office Project Professional 2007 only

Novo
GUID dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka, povezanih z njim, v polju GUID izdelka prikaže globalno Enolični identifikator (GUID) za to izdelka.
Office Project Professional 2007 only

Novo
Ime izdelka (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje »Ime izdelka «prikaže ime ali naslov, da izdelka.
Office Project Professional 2007 only

Novo
Začetek izdelave dobavljivega predmeta (polje z opravili)

Za vsako opravilo, ki so izdelka povezan, polje »začetek izdelave dobavljivega predmeta «prikaže Načrtovani začetni datum izdelave tega dobavljivega predmeta.
Office Project Professional 2007 only

Novo
Vrsta izdelka (polje z opravili)

V polju Vrsta izdelka je označeno, ali trenutnega opravila, ki je povezan izdelka, in ali je to izdelave izdelka je, ki nastanejo zaradi trenutnega opravila, ali s ločene projekta ali opravil, od katerega je odvisno trenutno opravilo.
Office Project Professional 2007 only

Trajanje (polje z opravili)

V polju »Trajanje« je prikazan celotni razpon aktivnega delovnega časa za opravila.

Odmik trajanja (polje z opravili)

V polju »Odmik trajanja« je razlika med trajanjem opravila po osnovnem načrtu in skupnim trajanjem opravila (trenutna ocena).

Trajanje 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

OKS (polje z opravili)

V polju »OKS« (ocena končnih stroškov) so prikazani pričakovani skupni stroški opravila glede na učinkovitost delovanja do datuma stanja.

Predčasni zaključek (polje z opravili)

V polju »Predčasni zaključek« je najzgodnejši datum, do katerega bi bilo mogoče zaključiti opravilo, temelji pa na datumih predčasnih zaključkov predhodnih in naslednjih opravil, drugih omejitvah in morebitni zakasnitvi izravnavanja.

Predčasni začetek (polje z opravili)

V polju »Predčasni začetek« je najzgodnejši datum, s katerim bi bilo mogoče začeti opravilo, temelji pa na datumih predčasnih začetkov predhodnih in naslednjih opravil in drugih omejitvah.

Metoda prislužene vrednosti (polje z opravili)

Polje »Metoda prislužene vrednosti« nudi možnost izbire ali naj se za izračun predvidene cene opravljenega dela uporabi polje »Odstotek dokončanega« ali polje »Fizični odstotek dokončanega«.

Časovno razporejeno (polje z opravili)

V polju »Časovno razporejeno« je označeno, ali je načrtovanje opravila časovno razporejeno načrtovanje.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z opravili)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z opravili)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z opravili)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z opravili)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – število 1 – 40 (polja z opravili)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje opravilo oris koda orisa 1 – 30 (polja z opravili)

Podjetje opravilo koda orisa 1 – podjetje opravilo oris Code30 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo opravil (na primer stroškov računovodstvo kode, ki so povezane z opravili).
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z opravili)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Office Project Professional 2007 le

Novo
Sporočilo o napaki (polje z opravili)

Polje za sporočilo o napaki se uporablja čarovnika za uvoz virov in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak na podlagi Microsoft Office Project Server 2007uvozite po podatke o viru in opravil.
Office Project Professional 2007 only

Predvideno (polje z opravili)

V polju »Predvideno« je označeno, ali je trajanje opravila z zastavico označeno kot predvideno.

Pričakovano trajanje (polje z opravili)

V polju »Pričakovano trajanje« je celoten razpon pričakovanega aktivnega delovnega časa za opravilo, torej čas od pričakovanega začetka do pričakovanega zaključka opravila.

Pričakovani zaključek (polje z opravili)

V polju »Pričakovani zaključek« je datum pričakovanega zaključka opravila.

Pričakovani začetek (polje z opravili)

V polju »Pričakovani začetek« je datum pričakovanega začetka opravila.

Zunanje opravilo (polje z opravili)

V polju »Zunanje opravilo« je označeno, ali je opravilo povezano iz drugega projekta ali izvira iz trenutnega projekta.

Zaključek (polje z opravili)

V polju »Končni datum« je prikazan datum načrtovanega zaključka opravila.

Časovna rezerva za zaključek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za zaključek« je trajanje med datumom predčasnega zaključka in datumom zamude pri zaključku.

Odmik zaključka (polje z opravili)

V polju »Odmik zaključka« je čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom opravila po osnovnem načrtu in njegovim trenutnim končnim datumom.

Zaključek 1 – 10 (polja z opravili)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Razmejitev nespremenljivih stroškov (polje z opravili)

V polju »Razmejitev nespremenljivih stroškov« lahko izberete kako in kdaj bodo nespremenljivi stroški zaračunani ali razmejeni od stroškov opravila.

Nespremenljivi stroški (polje z opravili)

V polju »Nespremenljivi stroški« so prikazani stroški opravila, ki niso povezani z viri.

Zastavica 1 – 20 (polja z opravili)

V poljih »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Prosta časovna rezerva (polje z opravili)

V polju »Prosta časovna rezerva« je količina časa, za katero je mogoče opravilo zakasniti, ne da bi zakasnili naslednja opravila.

Združi po povzetku (polje z opravili)

V polju »Združi po povzetku« je označeno, ali je ta vrstica na listu opravil ali virov vrstica povzetka za opravila ali vire, ki so združeni po določeni kategoriji.

Skrij stolpec (polje z opravili)

V polju »Skrij stolpec« je označeno, ali naj bodo Ganttovi trakovi in koledarske vrstice opravila skriti.

Hiperpovezava (polje z opravili)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z opravili)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z opravili)

«V polju »ID «je številka identifikatorja to Project 2007 samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru ko jih dodate v projekt.

Prezri koledar vira (polje z opravili)

V polju »Prezri koledar vira« je označeno, ali se pri načrtovanju opravila upošteva koledarje virov, ki so dodeljeni opravilu.

Indikatorji (polje z opravili)

V polju »Indikatorji« so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Zamuda pri zaključku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri zaključku« je zadnji datum, do katerega mora biti opravilo zaključeno, ne da bi zakasnilo zaključek projekta.

Zamuda pri začetku (polje z opravili)

V polju »Zamuda pri začetku« je zadnji datum, do katerega se mora opravilo začeti, ne da bi zakasnilo zaključek projekta.

Izravnava dodelitev (polje z opravili)

V polju »Izravnaj dodelitve« je označeno, ali lahko funkcija izravnavanja zakasni in razdeli posamezne dodelitve (namesto celotnega opravila) in s tem razreši čezmerne dodelitve.

Izravnavanje lahko razdeli (polje z opravili)

V polju »Izravnavanje lahko razdeli« je označeno, ali lahko funkcija izravnavanja virov razdeli preostalo delo v tem opravilu.

Zakasnitev izravnavanja (polje z opravili)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z opravili)

Povezana polja polje je označeno, ali obstajajo povezave OLE za opravilo, vir ali dodelitev, bodisi iz drugje v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Označeno (polje z opravili)

V polju »Označeno« je označeno, ali je opravilo označeno za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Mejnik (polje z opravili)

V polju »Mejnik« je označeno, ali je opravilo mejnik.

Ime (polje z opravili)

V polju »Ime« je ime opravila ali vira.

Negativna časovna rezerva (polje z opravili)

V polju »Negativna časovna rezerva« je prikazana količina negativne časovne rezerve za opravilo v pogledu »Ganttov grafikon« in označuje čas, ki ga je treba prihraniti, da ne bo prišlo do zakasnitve naslednjih opravil.

Opombe (polje z opravili)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z opravili)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z opravili)

V polju »Predmeti« je število predmetov, ki so priloženi opravilu ali povezani z virom.

Optimistično trajanje (polje z opravili)

V polju »Optimistično trajanje« je najboljša možnost za celoten razpon pričakovanega aktivnega delovnega časa za opravilo, torej čas od optimističnega začetka do optimističnega zaključka opravila.

Optimistično zaključek (polje z opravili)

V polju »Optimistični zaključek« je datum, ki predstavlja najbolj verjetni datum zaključka opravila.

Optimistično začetek (polje z opravili)

V polju »Optimistični začetek« je datum, ki predstavlja možnost najbolj verjetnega datuma začetka opravila.

Koda orisa 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Koda orisa 1–10« do »Koda orisa 10« je alfanumerična koda, ki jo določite in predstavlja hierarhično strukturo opravil ali virov.

Raven orisa (polje z opravili)

V polju »Raven orisa« je označen zamik opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Številka orisa (polje z opravili)

V polju »Številka orisa« je številka, ki predstavlja mesto opravila v hierarhični strukturi orisa.

Čezmerno dodeljeno (polje z opravili)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Odstotek (%) Dokončanje (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega« je trenutno stanje opravila, izraženo v odstotkih trajanja opravila, ki je že bilo opravljeno.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Pesimistično trajanje (polje z opravili)

V polju »Pesimistično trajanje« je najslabša možnost za celoten razpon pričakovanega aktivnega delovnega časa za opravilo, torej čas od pesimističnega začetka do pesimističnega zaključka opravila. Datum lahko vnesete kot del izračuna analize PERT.

Pesimistično zaključek (polje z opravili)

V polju »Pesimistični zaključek« je datum, ki predstavlja možnost najmanj verjetnega datuma zaključka opravila. Datum lahko vnesete kot del izračuna analize PERT.

Pesimistično začetek (polje z opravili)

V polju »Pesimistični začetek« je datum, ki predstavlja možnost najmanj verjetnega datuma začetka opravila. Datum lahko vnesete kot del izračuna analize PERT.

Fizični odstotek (%) Dokončanje (polje z opravili)

V polju »Fizični odstotek (%) dokončanega« je prikazana vnesena vrednost odstotka dokončanega, ki jo je mogoče uporabiti kot alternativo za izračun predvidene cene opravljenega dela (PCOD).

Prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila« je seznam ID številk prejšnjih opravil, od katerih je odvisno opravilo, preden ga je mogoče začeti ali zaključiti.

Vnaprej izravnani zaključek (polje z opravili)

V polju »Vnaprej izravnani zaključek« je končni datum opravila, preden je bilo narejeno izravnavanje virov.

Vnaprej izravnani začetek (polje z opravili)

V polju »Vnaprej izravnani začetek« je začetni datum opravila, preden je bilo narejeno izravnavanje virov.

Prioriteta (polje z opravili)

V polju »Prioriteta« je označena raven pomembnosti, ki jo določite opravilu, ta pa označuje raven izvedljivosti zakasnitve ali razdelitve opravila ali dodelitve med izravnavanjem virov.

Projekt (polje z opravili)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

Novo
objavi (polje z opravili)

Polje »objavi «je označeno, ali trenutnega opravila mogoče objaviti Project Server 2007 z preostali projekt. Privzeto polje nastavljena na da.
Office Project Professional 2007 only

Ponavljajoče se (polje z opravili)

V polju »Ponavljajoče se« je označeno, ali je opravilo del niza ponavljajočih se opravil.

Redno delo (polje z opravili)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z opravili)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostalo trajanje (polje z opravili)

V polju »Preostalo trajanje« je prikazan čas, ki je potreben za dokončanje nedokončanega dela opravila.

Preostali stroški nadur (polje z opravili)

V polju »Preostali stroški opravil« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z opravili)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z opravili)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Skupina virov (polje z opravili)

V polju »Skupina virov« so skupine, katerim viri pripadajo.

Začetnice vira (polje z opravili)

V polju »Začetnice vira« so prikazane okrajšave imen virov.

Imena virov (polje z opravili)

V polju »Imena virov« je seznam imen vseh virov, dodeljenih opravilu.

Fonetika virov (polje z opravili)

«Polje »fonetika virov «se uporablja le v japonski različici Project 2007.

Vrsta vira (polje z opravili)

V polju »Vrsta vira« je prikazano, ali so viri, ki so dodeljeni temu opravilu, delovni viri ali materialni viri.

Čakanje na odziv (polje z opravili)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Nadaljevanje (polje z opravili)

V polju »Nadaljevanje« je prikazan datum, s katerim se bo po načrtu nadaljevalo preostalo delo na opravilu, potem ko vnesete napredovanje, na primer odstotek dokončanega, odstotek dokončanega dela, dejansko delo, dejansko trajanje ali dejanski začetni datum.

Zbiranje (polje z opravili)

Pri podopravilih je v polju »Zbiranje« označeno, ali bodo podatki o podopravilih Ganttovih trakov zbrani v opravilno vrstico povzetka.

IUN (polje z opravili)

V polju »IUN« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvideno ceno opravljenega dela in predvideno ceno načrtovanega dela (PCOD/PCND).

Začetek (polje z opravili)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Časovna rezerva za začetek (polje z opravili)

V polju »Časovna rezerva za začetek« je trajanje med datumoma v poljih »Predčasni začetek« in »Zamuda pri začetku«.

Odmik začetka (polje z opravili)

V polju »Odmik začetka« je čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in njegovim trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1 – 10 (polja z opravili)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

Stanje (polje z opravili)

V polju »Stanje« je označeno trenutno stanje opravila: Dokončano, Po načrtu, Zamuja ali Prihodnje opravilo.

Indikator stanja (polje z opravili)

V polju »Indikator stanja« je prikazana ikona, ki predstavlja trenutno stanje opravila.

Novo
Upravitelj stanja (polje z opravili)

V polju upravitelj stanja ime vira podjetja, ki bo prejelo posodobitve stanja trenutnega opravila od virov, ki delajo v Microsoft Office Project Web Access.

Ustavitev (polje z opravili)

V polju »Ustavitev« je prikazan datum, ki predstavlja konec dejanskega dela opravila.

Datoteka podprojekta (polje z opravili)

V polju »Datoteka podprojekta« je ime projekta, ki je vstavljen v aktivno datoteko projekta.

Podprojekt samo za branje (polje z opravili)

V polju »Podprojekt samo za branje« je označeno, ali je podprojekt v tem opravilu projekt samo za branje.

Naslednja opravila (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila« je seznam številk ID-jev za naslednja opravila.

Povzetek (polje z opravili)

V polju »Povzetek« je označeno, ali je opravilo opravilo povzetka.

Napredovanje povzetka (polje z opravili)

V polju »Napredovanje povzetka« je prikazano napredovanje opravila povzetka, ki temelji na napredovanju njegovih podopravil in na tem, kam so bila ta podopravila načrtovana.

OON (polje z opravili)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OON (polje z opravili)

V polju »Odstotek (%) OON« (odstotek odmika od načrta) je prikazano razmerje med odmikom od načrta (OON) in predvideno ceno načrtovanega dela (PCND), izraženo v odstotkih.

Koledar opravil (polje z opravili)

V polju »Koledar opravil« je seznam vseh koledarjev, ki so na voljo in jih je mogoče uporabiti za opravilo.

Novo
GUID koledarja opravil (polje z opravili)

V polju »GUID koledarja opravil« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar opravil v projektu. Vsak koledar opravil ima svoj GUID koledarja opravil.

Novo
GUID opravila (polje z opravili)

V polju »GUID opravila« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsako opravilo v projektu.

IUD (polje z opravili)

V polju »IUD« (indeks uspešnopsti dokončanja) je prikazano razmerje med preostalim delom in sredstvi, ki jih je še mogoče porabiti, od datuma stanja.

Čakanje na stanje skupine (polje z opravili)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo zgoraj (polje z opravili)

V polju »Besedilo zgoraj« je označeno, kje bo ob zbiranju v opravilno vrstico povzetka prikazano besedilo na podopravilih Ganttovih trakov.

Besedilo 1 – 30 (polja z opravili)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Skupna časovna rezerva (polje z opravili)

V polju »Skupna časovna rezerva« je količina časa, za katero je mogoče končni datum opravila zakasniti, ne da bi s tem zakasnili končni datum projekta.

Vrsta (polje z opravili)

Polje »Vrsta« nudi možnosti, s katerimi je mogoče nadzirati učinek urejanja, enot dodelitev ali trajanja na izračune v ostalih dveh poljih.

Enolični ID (polje z opravili)

«V polju »Enolični ID «je število, ki Project 2007 samodejno določi vedno, kadar novo opravilo, vir ali dodelitev je ustvarjena v trenutnem projektu.

Enolični ID prejšnja opravila (polje z opravili)

V polju »Prejšnja opravila z enoličnim ID-jem« je seznam številk prejšnjih opravil z enoličnim ID-ema, od katerih je odvisno opravilo, preden ga je mogoče začeti ali zaključiti.

Enoličnim ID-jem (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila z enoličnim ID-jem« je seznam enoličnih številk ID-jev za naslednja opravila določenega opravila.

Potrebna je posodobitev (polje z opravili)

Posodobitev, po potrebi polje je označeno, ali je Project Server 2007 posodobitev poslano članom skupine dodeljene zaradi sprememb začetnega datuma za opravila, končni datum ali dodelitve.

OOZ (polje z opravili)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

SČD (polje z opravili)

V polju »SČD« so kode strukturirane členitve dela (SČD).

Prejšnja opravila v SČD-ju (polje z opravili)

V polju »Predhodna opravila v SČD-ju« je seznam kod strukturirane členitve dela (SČD), ki so povezane s prejšnjimi opravili, od katerih je odvisen začetek ali zaključek opravila.

SČD naslednja opravila (polje z opravili)

V polju »Naslednja opravila v SČD-ju« je seznam kod strukturirane členitve dela (SČD), ki so povezani z naslednjimi opravili.

Delo (polje z opravili)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovni profil (polje z opravili)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z opravili)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Polja s časovno razporejenimi opravili

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejanski nespremenljivi stroški« so prikazani dejanski časovno razporejeni stroški opravil brez virov, ki se skozi čas spreminjajo glede na izbrano metodo razmejevanja stroškov.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih opravil)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »PCOD« (predvidena cena opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »PCND« (predvidena cena načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

IUS (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »IUS« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvidenimi stroški (ali stroški v osnovnem načrtu) opravljenega dela in dejanskimi stroški opravljenega dela do datuma stanja projekta ali današnjega datuma.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativni odstotek (%) Dokončanje (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativni odstotek (%) dokončanega« so prikazane vrednosti kumulativnega odstotka dokončanega opravila razporejenega skozi čas.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

OS % (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju OS% (odstotek odmika stroškov) je prikazano razmerje med odmikom stroškov (OS) in predvideno ceno opravljenega dela (PCOD), izraženo v odstotkih.

Nespremenljivi stroški (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Nespremenljivi stroški« so prikazani stroški opravila, ki niso povezani z viri.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Odstotek (%) Dokončanje (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Odstotek (%) dokončanega« je trenutno stanje opravila, izraženo v odstotkih trajanja opravila, ki je že bilo opravljeno.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

IUN (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »IUN« (indeks uspešnosti načrta) je prikazano razmerje med predvideno ceno opravljenega dela in predvideno ceno načrtovanega dela (PCOD/PCND).

OON (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Odstotek (%) OON (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Odstotek (%) OON« (odstotek odmika od načrta) je prikazano razmerje med odmikom od načrta (OON) in predvideno ceno načrtovanega dela (PCND), izraženo v odstotkih.

Delo (polje s časovno razporejenimi opravili)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Na vrh strani

Polja z viri

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Razmejitev pri (polje z viri)

Polje »Razmejitev pri« nudi možnosti izbire kako in kdaj bodo standardni in nadurni stroški vira zaračunani ali razmejeni od stroškov opravila.

Dejanski stroški (polje z viri)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski končni datum (polje z viri)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z viri)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z viri)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z viri)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z viri)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z viri)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Dodelitev (polje z viri)

V polju »Dodelitev« je označeno, da je to vrstica dodelitve in ne vrstica opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z viri)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Enote dodelitev (polje z viri)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Na voljo od (polje z viri)

V polju »Na voljo od« je prikazan začetni datum, od katerega je vir na voljo za delo po enotah, določenih za trenutno obdobje.

Na voljo do (polje z viri)

V polju »Na voljo do« je prikazan končni datum, do katerega je vir na voljo za delo po enotah, določenih za trenutno obdobje.

Osnovni koledar (polje z viri)

V polju »Osnovni koledar« je označeno, kateri koledar je osnovni koledar vira.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi začetka dodelitev opravil v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju »PCOD« (predvidena cena opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z viri)

V polju »PCND« (predvidena cena načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
proračun (polje z viri)

Polje »Proračun« je namenjeno za ogledovanje ali spreminjanje nastavitve, s katero je delovni, materialni ali stroškovni vir predvideni vir, se pravi vir, katerega delo, material ali stroške je treba spremljati v projektu.

Novo
Predvideni stroški (polje z viri)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje z viri)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Izravnava (polje z viri)

V polju »Izravnava je mogoča« je označeno, ali je izravnava vira mogoče

Koda (polje z viri)

V polju »Koda« je kode, okrajšave ali številke, ki jih želite vnesti kot del podatkov o viru.

Potrjeno (polje z viri)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Stroški na uporabo (polje z viri)

Pri delovnih virih (ljudje in oprema) so v polju »Stroški na uporabo« prikazani stroški, ki se zaračunajo ob vsaki uporabi vira. Polje je dodano vsakokrat, ko je opravilu dodeljena enota delovnega vira.

Tabela stroškov (polje z viri)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z viri)

V polju »Odmik stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

Novo
ustvarjeno (polje z viri)

V polju »Ustvarjeno« sta datum in ura, ko je bil vir dodan projektu.

OS (polje z viri)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Datum 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Novo
Privzeti lastnik dodelitve (polje z viri)

V polju privzeti lastnik dodelitve ime podjetja uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja navedene dodelitve.
Office Project Professional 2007 only

Trajanje 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

E-poštni naslov (polje z viri)

V polju »E-poštni naslov« je e-poštni naslov vira.

Podjetje (polje z viri)

V polju »Podjetje« je prikazano, ali je vir iz zaloge virov podjetja (Da) ali iz zaloge lokalnih virov (Ne).

Osnovni koledar podjetja (polje z viri)

V polju »Osnovni koledar podjetja« je označeno, ali je vir dodeljen osnovnemu koledarju iz globalne predloge podjetja.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z viri)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z viri)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z viri)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z viri)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – število 1 – 40 (polja z viri)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Zahtevane vrednosti podjetja (polje z viri)

Polje »zahtevane vrednosti podjetja «je označeno, ali vir vsebuje ustrezne zahtevane vrednosti za Project Server 2007.

Enterprise Resource orisa 1 – 29 (polja z viri)

Enterprise Resource koda orisa 1 – Enterprise Resource oris Code29 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali delo kode).
Office Project Professional 2007 only

Član skupine podjetja (polje z viri)

Ko je odprtih več projektov podjetja, so v pogledih virov prikazani vsi viri iz vseh odprtih projektov iste različice (na primer vse objavljene različice odprtih projektov).

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z viri)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Office Project Professional 2007 le

Enolični ID podjetja (polje z viri)

Viri podjetja so na voljo vsem projektom v Project Server 2007.

Novo
Sporočilo o napaki (polje z viri)

Polje za sporočilo o napaki se uporablja tako, da čarovnik za uvoz vire in čarovnik za uvoz projektov za prikaz napak na podlagi Project Server 2007uvozite po podatke o viru in opravil.
Office Project Professional 2007 only

Zaključek 1 – 10 (polja z viri)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Končni datum (polje z viri)

V polju »Dokončano« je prikazan datum, ko mora vir dokončati delo na vseh dodeljenih opravilih.

Zastavica 1 – 20 (polja z viri)

V polju »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Splošno (polje z viri)

V polju »Splošno« je označeno, ali je vir splošen ali ne.

Skupine (polje z viri)

V polju »Skupina« je ime skupine, kateri vir pripada.

Združi po povzetku (polje z viri)

V polju »Združi po povzetku« je označeno, ali je ta vrstica na listu opravil ali virov vrstica povzetka za opravila ali vire, ki so združeni po določeni kategoriji.

Hiperpovezava (polje z viri)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z viri)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

ID (polje z viri)

«V polju »ID «je številka identifikatorja to Project 2007 samodejno dodeli vsakemu opravilu ali viru ko jih dodate v projekt.

Novo
uvoz (polje z viri)

«Polje »Uvozi «določa, ali naj bo vir uvoženi v Project Server 2007 kot vir podjetja. To je del čarovnika za uvoz virov.
Office Project Professional 2007 only

Neaktivno (polje z viri)

Viri podjetja niso izbrisani. Namesto tega lahko uporabnik s skrbniškimi pravicami njihovo stanje spremeni v neaktivno.

Indikatorji (polje z viri)

V polju »Indikatorji« so prikazani indikatorji, ki dajejo različne vrste informacij o opravilu ali viru.

Začetnice (polje z viri)

V polju »Začetnice« je prikazana okrajšava imena vira.

Zakasnitev izravnavanja (polje z viri)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z viri)

Povezana polja polje je označeno, ali obstajajo povezave OLE za opravilo, vir ali dodelitev, bodisi iz drugje v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Oznaka materiala (polje z viri)

V polju »Oznaka materiala« je merska enota, ki jo vnesete za materialne vire, na primer tone, škatle ali kubični metri.

Največje dovoljeno število enot (polje z viri)

V polju »Največ enot« je največji odstotek ali število enot, ki predstavljajo največjo zmogljivost, za katero je vir na voljo in lahko dokonča opravilu med trenutnim obdobjem.

Ime (polje z viri)

V polju »Ime« je ime opravila ali vira.

Opombe (polje z viri)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z viri)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Predmeti (polje z viri)

V polju »Predmeti« je število predmetov, ki so priloženi opravilu ali povezani z virom.

Koda orisa 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Koda orisa 1–10« do »Koda orisa 10« je alfanumerična koda, ki jo določite in predstavlja hierarhično strukturo opravil ali virov.

Čezmerno dodeljeno (polje z viri)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z viri)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Tarifa za nadure (polje z viri)

V polju »Tarifa za nadure« so prikazane tarife za plačilo nadur, ki jih vir opravi.

Nadurno delo (polje z viri)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedeno (polje z viri)

V polju »Najbolj zasedeno« je najvišji odstotek ali število enot, za katere je vir dodeljen opravilu ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z viri)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Fonetika (polje z viri)

«Polje »fonetika «se uporablja le v japonski različici Project 2007.

Projekt (polje z viri)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z viri)

V polju »SČV« je strukturirana členitev virov, poznana tudi pod imenom strukturirana členitev uporabnikov.

Redno delo (polje z viri)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z viri)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z viri)

V polju »Preostali stroški opravil« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z viri)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z viri)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Novo
UUID koledar vira (polje z viri)

V polju »GUID koledarja vira« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak koledar vira v projektu. Noben koledar virov si ne deli z drugim istega GUID-a koledarja vira.

Novo
UUID vira (polje z viri)

V polju »UUID vira« so ustvarjene enolične identifikacijske kode za vsak vir v projektu. Noben vir si ne deli z drugim istega UUID-a vira.

Čakanje na odziv (polje z viri)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Standardna tarifa (polje z viri)

V polju »Standardna tarifa« so prikazane tarife za plačilo rednega nenadurnega dela, ki ga vir opravi.

Začetek (polje z viri)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Začetek 1 – 10 (polja z viri)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

Novo
Povzetek (polje z viri)

V polju »Povzetek« je označeno, ali so podatki o dodelitvah za vire, uporabljeni v trenutnem projektu, iz trenutno odprtega projekta ali iz drugega projekta, ki uporablja iste vire.

OON (polje z viri)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Skupina za skupinske dodelitve (polje z viri)

Skupina za skupinske dodelitve polju je prikazano, ali je trenutni vir skupine virov.
Office Project Professional 2007 only

Ime povzetka opravila (polje z viri)

V polju »Ime povzetka opravila« so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

Čakanje na stanje skupine (polje z viri)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo 1 – 30 (polja z viri)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Vrsta (polje z viri)

Polje »Vrsta« nudi možnosti, s katerimi je mogoče nadzirati učinek urejanja, enot dodelitev ali trajanja na izračune v ostalih dveh poljih.

Enolični ID (polje z viri)

«V polju »Enolični ID «je število, ki Project 2007 samodejno določi vedno, kadar novo opravilo, vir ali dodelitev je ustvarjena v trenutnem projektu.

Potrebna je posodobitev (polje z viri)

Posodobitev, po potrebi polje je označeno, ali je Project Server 2007 posodobitev poslano članom skupine dodeljene zaradi sprememb začetnega datuma za opravila, končni datum ali dodelitve.

OOZ (polje z viri)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

Uporabniški račun sistema Windows (polje z viri)

V polju »Uporabniški račun sistema Windows« je uporabniško ime za sistem Microsoft Windows, ki ga vnesete za delovni vir.

Delo (polje z viri)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovna skupina (polje z viri)

Polje »Delovna skupina« nudi možnosti izbire načina elektronskega posodabljanja, s katero komunicirate in sodelujete z vsakim delovnim virom v skupini projekta.

Delovni profil (polje z viri)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z viri)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Polja s časovno razporejenimi viri

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih virov)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »PCOD« (predvidena cena opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »PCND« (predvidena cena načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Predvideni vir

Stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedene enote (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Najbolj zasedene enote« je odstotek ali število enot, ki jim je vir kadarkoli dodeljen za opravilo in so razporejene skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Odstotek (%) dodelitve« je odstotek, ki predstavlja skupno kapaciteto vira, ki je dodeljena opravilom.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Preostala razpoložljivost« je preostali čas, v katerem bo vir na voljo za delo.

OON (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Razpoložljivost enote (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Razpoložljivost enote« je odstotek ali število enot, ki jih lahko vir opravi na katerem koli opravilu med določenim obdobjem in so razporejeni v določenem obdobju.

Delo (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Razpoložljivost dela (polje s časovno razporejenimi viri)

V polju »Razpoložljivost dela« je največja količina časa, v katerem je delovni vir na voljo za načrtovanje dela med katerim koli določenim obdobjem in je razporejen skozi čas.

Na vrh strani

Polja z dodelitvami

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Polje

Opis

Dejanski stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejanski končni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski končni datum« je prikazan datum in čas dokončanja opravila ali dodelitve.

Dejanski stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški nadur« so prikazani stroški, ki so nastali zaradi nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili.

Dejansko nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejanski začetni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Dejanski začetek« sta prikazana datum in čas, ko se je opravilo ali dodelitev dejansko začela, na podlagi vnesenih podatkov o napredku.

Dejansko delo (polje z dodelitvami)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje z dodelitvami)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Dodelitev« je označeno, da je to vrstica dodelitve in ne vrstica opravila ali vira.

Zakasnitev dodelitve (polje z dodelitvami)

V polju »Zakasnitev dodelitve« je prikazan čas, ki mora preteči, preden lahko vir začne z delom na dodelitvi. V poljih »Zakasnitev dodelitve« podatki niso dejansko prikazani, ampak le omogočajo razpoložljivost podatkov v ustreznih poljih »Zakasnitev dodelitve«.

Novo
Lastnik dodelitve (polje z dodelitvami)

«Polje »lastnik dodelitve «vsebuje ime uporabnika, ki je odgovoren za vnos stanja v Office Project Web Access za trenutno dodelitev.
Office Project Professional 2007 only

Enote dodelitev (polje z dodelitvami)

V polju »Enote dodelitev« je prikazano, v kolikšni meri so dodeljeni viri razporejeni opravilu.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Zaključek po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Zaključek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum zaključka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Začetek po osnovnem načrtu« je prikazan načrtovani datum začetka opravila ali dodelitve v času shranjevanja osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Zaključek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zaključek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi zaključka dodelitev opravil ali virov v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Začetek po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Začetek po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni načrtovani datumi začetka dodelitev opravil v času shranjevanja ustreznega osnovnega načrta.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje z dodelitvami)

V polju »PCOD« (predvidena cena opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje z dodelitvami)

V polju »PCND« (predvidena cena načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje z dodelitvami)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo (polje z dodelitvami)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Potrjeno (polje z dodelitvami)

V polju »Potrjeno« je označeno, ali so viri, dodeljeni opravilom, sprejeli ali zavrnili svoje dodelitve opravil.

Stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Tabela stroškov (polje z dodelitvami)

Polje »Tabela stroškov« nudi možnost izbire tabele stroškov za vire, dodeljeno opravilu.

Odmik stroškov (polje z dodelitvami)

V polju dodelitve »Odmik od stroškov« so prikazane razlike med stroški po osnovnem načrtu in skupnimi stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Stroški 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Stroški 1–10« je mogoče shraniti podatke o stroških po meri za opravila, vire ali dodelitve.

Nujno (polje z dodelitvami)

V polju »Nujno« je označeno, ali je v načrtu prostor za zamik opravila ali opravila dodelitve ali če je opravilo treba nujno dokončati.

OS (polje z dodelitvami)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Datum 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o datumih opravil, virov ali dodelitev.

Trajanje 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Trajanje 1–10« so shranjeni podatki o trajanju opravil, virov ali dodelitev.

Podjetje – stroški 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Podjetje stroški 1 – 10 Enterprise polja lahko shranite vse opravila po meri, vir ali dodelitev podatke o stroških, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – datum 1 – 30 (polja z dodelitvami)

Podjetje – datum 1 Enterprise Date30 polja do lahko shranite informacije o kateri koli datum opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – trajanje 1 – 10 (polja z dodelitvami)

Podjetje – trajanje 1 – Enterprise 10 polja lahko shranite informacije o kateri koli trajanje opravila, vira ali dodelitve po meri, kot ga določa skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – zastavica 1 – 20 (polja z dodelitvami)

Podjetje zastavica 1 – 20 podjetje polja lahko shranite informacije o kateri koli zastavico opravila, vira ali dodelitve po meri, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – število 1 – 40 (polja z dodelitvami)

Število1 projekta podjetja skozi Enterprise Project Number40 polja lahko shraniti projektu število podatke, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja.
Office Project Professional 2007 only

Enterprise Resource orisa 1 – 29 (polja z dodelitvami)

Enterprise Resource koda orisa 1 – Enterprise Resource oris Code29 polja vsebujejo alfanumerična koda, ki predstavlja enostavno seznama ali hierarhično strukturo virov (na primer kode znanj ali delo kode).
Office Project Professional 2007 only

Podjetje – besedilo 1 – 40 (polja z dodelitvami)

Podjetje – besedilo 1 – podjetje Text40 polja lahko shraniti podatke besedilo po meri za opravila, viri ali dodelitve, kot je določeno z skrbnika za upravljanje projekta ali drugi uporabniki, ki imajo skrbniška dovoljenja
Office Project Professional 2007 le

Končni datum (polje z dodelitvami)

V polju »Končni datum« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir dokončati delo na opravilu.

Odmik zaključka (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik zaključka« je čas, ki predstavlja razliko med končnim datumom opravila po osnovnem načrtu in njegovim trenutnim končnim datumom.

Zaključek 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V polja »Končni datum 1–10« je mogoče shraniti podatke o končnem datumu katerega koli opravila, vira ali dodelitve.

Zastavica 1 – 20 (polja z dodelitvami)

V poljih »Zastavica 1–20« je označeno, ali so opravilo, vir ali dodelitev označeni za dodatno dejanje ali določeno identifikacijo.

Hiperpovezava (polje z dodelitvami)

V polju »Hiperpovezava« sta prikazana naslov ali pojasnjevalno besedilo hiperpovezave, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Naslov hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Naslov hiperpovezave« je naslov za hiperpovezavo, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Sklic hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Sklic hiperpovezave« je kombinacija ali spoj polj »Naslov hiperpovezave« in »Podnaslov hiperpovezave«, ki sta povezani z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Podnaslov hiperpovezave (polje z dodelitvami)

V polju »Podnaslov hiperpovezave« je določeno mesto v dokumentu v hiperpovezavi, ki je povezana z opravilom, virom ali dodelitvijo.

Zakasnitev izravnavanja (polje z dodelitvami)

V polju »Zakasnitev izravnavanja« je čas zakasnitve opravila ali dodelitve od datuma predčasnega začetka zaradi izravnavanja virov.

Povezana polja (polje z dodelitvami)

Povezana polja polje je označeno, ali obstajajo povezave OLE za opravilo, vir ali dodelitev, bodisi iz drugje v tej datoteki projekta, iz druge datoteke Project 2007 ali iz drugega programa.

Opombe (polje z dodelitvami)

V polje »Opombe« lahko vnesete komentarje o opravilu, viru ali dodelitvi.

Število 1 – 20 (polja z dodelitvami)

V polja »Števila 1–20« je mogoče shraniti številčne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Raven orisa (polje z dodelitvami)

V polju »Raven orisa« je označeno mesto opravila ali dodelitve v hierarhiji orisa projekta.

Čezmerno dodeljeno (polje z dodelitvami)

V polju »Čezmerno dodeljeno« je označeno, ali je viru dodeljenega več dela na določenem opravilu ali vseh opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Stroški nadur« so prikazani stroški nadur za opravilo, za vir na vseh dodeljenih opravilih ali za dodelitev vira.

Nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedeno (polje z dodelitvami)

V polju »Najbolj zasedeno« je najvišji odstotek ali število enot, za katere je vir dodeljen opravilu ob določenem času.

Odstotek (%) Dokončanega dela (polje z dodelitvami)

V polju »Odstotek (%) dokončanega dela« je trenutno stanje opravila, vira ali dodelitve, izraženo v odstotkih že dokončanega dela.

Prioriteta (polje z dodelitvami)

V polju »Prioriteta« je označena raven pomembnosti, ki jo določite opravilu, ta pa označuje raven izvedljivosti zakasnitve ali razdelitve opravila ali dodelitve med izravnavanjem virov.

Projekt (polje z dodelitvami)

V polju »Projekt« je prikazano ime podprojektov, iz katerih izvirajo opravila, viri ali dodelitve.

SČV (polje z dodelitvami)

V polju »SČV« je strukturirana členitev virov, poznana tudi pod imenom strukturirana členitev uporabnikov.

Redno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostali stroški (polje z dodelitvami)

V polju »Preostali stroški« so prikazani preostali načrtovani stroški, ki bodo nastali pri dokončanju preostalega načrtovanega dela.

Preostali stroški nadur (polje z dodelitvami)

V polju »Preostali stroški opravil« so prikazani preostali načrtovani stroški nadur za opravilo, vir ali dodelitev.

Preostalo nadurno delo (polje z dodelitvami)

V polju »Preostalo nadurno delo« je prikazana količina preostalega načrtovanega nadurnega dela.

Preostalo delo (polje z dodelitvami)

V polju »Preostalo delo« je prikazan čas, na primer delavske ure ali dnevi, ki je še potreben za dokončanje opravila ali niza opravil.

Zahteva/povpraševanje (polje z dodelitvami)

Polje »Zahteva/Povpraševanje« nudi možnosti izbire načina dodeljevanja virov s čarovnikom za nadomeščanje virov.

Skupina virov (polje z dodelitvami)

V polju »Skupina virov« so skupine, katerim viri pripadajo.

ID vira (polje z dodelitvami)

«V polju »ID vira «je številka identifikatorja da Project 2007 dodeli posameznemu viru.

Začetnice vira (polje z dodelitvami)

V polju »Začetnice vira« so prikazane okrajšave imen virov.

Ime vira (polje z dodelitvami)

V polju »Ime vira« je ime vira, ki mu dodelitev pripada.

Vrsta vira (polje z dodelitvami)

V polju »Vrsta vira« je označeno, ali je vir za to dodelitev delovni vir ali materialni vir.

Čakanje na odziv (polje z dodelitvami)

V polju »Čakanje na odziv« je prikazano, ali so člani skupine, ki so dodeljeni opravilom, poslali potrditev.

Začetek (polje z dodelitvami)

V polju »Začetek« je prikazan datum, s katerim bi moral po načrtu dodeljeni vir začeti delo na opravilu.

Odmik začetka (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik začetka« je čas, ki predstavlja razliko med začetnim datumom opravila ali dodelitve po osnovnem načrtu in njegovim trenutno načrtovanim začetnim datumom.

Začetek 1 – 10 (polja z dodelitvami)

V poljih »Začetni datum 1–10« so prikazani podatki o začetnem datumu določenega opravila, vira ali dodelitve, ki jih želite vnesti in ločeno shraniti v projektu.

OON (polje z dodelitvami)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

ID opravila (polje z dodelitvami)

«V polju »ID opravila «vsebuje število da Project 2007 dodeli posameznemu opravilu, ko ga dodate v projekt.

Ime opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Ime opravila« je ime opravila, ki mu dodelitve pripada.

Številka orisa opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Številka orisa opravila« je število, ki predstavlja mesto povezanih opravil v hierarhični okvirni strukturi.

Ime povzetka opravila (polje z dodelitvami)

V polju »Ime povzetka opravila« so imena opravil povzetka za opravilo, ki je povezano z dodelitvijo vira.

Čakanje na stanje skupine (polje z dodelitvami)

V polju »Čakanje na stanje skupine« je označeno, ali ste prejeli odgovor na zahtevo o napredovanju dodeljenih opravil, ki ste jo poslali viru.

Besedilo 1 – 30 (polja z dodelitvami)

V polja »Besedilo 10« do »Besedilo 30«je mogoče shraniti besedilne podatke, ki jih želite vključiti v projekt in ki so povezani z opravili, viri ali dodelitvami.

Enolični ID (polje z dodelitvami)

«V polju »Enolični ID «je število, ki Project 2007 samodejno določi vedno, kadar novo opravilo, vir ali dodelitev je ustvarjena v trenutnem projektu.

Potrebna je posodobitev (polje z dodelitvami)

Posodobitev, po potrebi polje je označeno, ali je Project Server 2007 posodobitev poslano članom skupine dodeljene zaradi sprememb začetnega datuma za opravila, končni datum ali dodelitve.

OOZ (polje z dodelitvami)

V polju »OOZ« je prikazan odmik ob zaključku (OOZ), ki je razlika med stroški ob zaključku (SOB) ali stroški po osnovnem načrtu in oceno končnih stroškov (OKS) opravila, vira ali dodelitve opravilu.

SČD (polje z dodelitvami)

V polju »SČD« so kode strukturirane členitve dela (SČD), ki so alfanumerične kode, s katerimi lahko predstavite mesto povezanega opravila v hierarhični strukturi projekta.

Delo (polje z dodelitvami)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Delovni profil (polje z dodelitvami)

Polje »Delovni profil« nudi možnosti izbire oblike obrisa za vire, dodeljene opravilu.

Odmik dela (polje z dodelitvami)

V polju »Odmik dela« je razlika med delom po osnovnem načrtu za opravilo, vir ali dodelitev in trenutno načrtovanim delom.

Na vrh strani

Polja s časovno razporejenimi dodelitvami

Novo pomeni, da je polje novo v Project 2007.

Dejanski stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejanski stroški« so prikazani stroški, ki so nastali za delo, ki so ga viri že opravili s svojimi opravili, skupaj z ostalimi zapisanimi stroški, ki so povezani z opravilom.

Dejansko nadurno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejansko nadurno delo« je dejanska količina nadurnega dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene v določenem obdobju.

Dejansko delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Dejansko delo« je prikazana količina dela, ki so ga opravilom dodeljeni viri že opravili. Časovno razporejene različice teh polj prikazujejo vrednosti, porazdeljene skozi čas.

DSOD (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju DSOD (dejanski stroški opravljenih del) so prikazani stroški dela, ki je bilo pri opravilu do datuma stanja projekta ali današnjega datuma že opravljeno.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« je prikazan izvirno načrtovan proračun za predvidene stroške vira. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Predvideno delo po osnovnem načrtu« je prikazana izvirno načrtovana količina dela za za predvideno delo in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Stroški po osnovnem načrtu« so prikazani skupni načrtovani stroški za opravilo, za vir za vsa dodeljena opravila ali za delo, ki ga bo na opravilu vir še opravil.

Delo po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Delo po osnovnem načrtu« je prikazano skupno število načrtovanih delavskih ur za opravilo, vir ali dodelitev.

Novo
Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenih stroškov za stroškovne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Novo
Predvideno delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Predvideno delo po osnovnem načrtu 1–10« so shranjene izvirno načrtovane količine predvidenega dela za delovne in materialne vire, ki so natančno določeni kot predvideni viri.

Stroški po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Stroški po osnovnem načrtu 1–10« so shranjeni skupni načrtovani stroški za opravilo, vir ali dodelitev.

Delo po osnovnem načrtu 1 – 10 (polja časovno razporejenih dodelitev)

V poljih »Delo po osnovnem načrtu 1–10« je shranjeno skupno število načrtovanih delavskih ur, ki so načrtovane za opravilo, vir ali dodelitev.

PSOD (Prislužena vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »PCOD« (predvidena cena opravljenega dela) je kumulativna vrednost odstotka dokončanega dela za opravila, vire ali dodelitve, pomnoženo s časovno razporejenimi stroški osnovnega načrta.

PSND (načrtovana vrednost ali PV) (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »PCND« (predvidena cena načrtovanega dela) so kumulativni časovno razporejeni stroški osnovnega načrta do datuma stanja ali današnjega datuma.

Novo
Predvideni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Predvideni stroški« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenih stroškov za predvidene stroškovne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Novo Predvideno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Polja »Predvideno delo« so namenjena za vnašanje ali pregledovanje predvidenega dela za predvidene delovne in materialne vire. Proračunski viri se dodelijo le opravilom povzetka projekta.

Stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Stroški« so prikazani skupni načrtovani ali predvideni stroški opravila, vira ali dodelitve, ki temeljijo na že nastalih stroških dela, ki so ga opravili viri, dodeljeni opravilom, in načrtovanih stroških preostalega dela.

Kumulativni stroški (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Kumulativni stroški« so prikazani načrtovani kumulativni časovno razporejeni stroški opravila, vira ali dodelitve do današnjega datuma.

Kumulativno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Kumulativno delo« je čas, ki je načrtovan za vse vire dodeljene opravilom in ki se je zbral skozi čas.

OS (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »OS« (odmik od stroškov prislužene vrednosti) je prikazana razlika med tem, koliko naj bi stalo in tem, koliko je stalo dokončanje trenutne ravni do datuma stanja ali današnjega dne.

Čezmerna dodelitev (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Čezmerna dodelitev« je označeno, ali je kateremu od opravilu dodeljenih virov dodeljenega več dela, ali če je viru dodeljenega več dela na vseh dodeljenih opravilih, kot ga je mogoče opraviti v okviru normalnih delovnih zmogljivosti.

Nadurno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Nadurno delo« je količina načrtovanega nadurnega dela, ki ga morajo opraviti vsi viri, ki so dodeljeni opravilu, ki mora biti opravljeno na vseh opravilih, ki so dodeljena viru ali pa jih mora opraviti vir na opravilu, zaračunano pa je po tarifah nadurnega dela udeleženih virov.

Najbolj zasedene enote (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Najbolj zasedene enote« je odstotek ali število enot, ki jim je vir kadarkoli dodeljen za opravilo in so razporejene skozi čas.

Odstotek (%) Dodelitev (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Odstotek (%) dodelitve« je odstotek, ki predstavlja skupno kapaciteto vira, ki je dodeljena opravilom.

Redno delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Redno delo« je prikazana skupna količina nenadurnega dela, ki ga morajo po načrtu opraviti viri.

Preostala razpoložljivost (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Preostala razpoložljivost« je preostali čas, v katerem bo vir na voljo za delo.

OON (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »OON« (odmik od načrta prislužene vrednosti) je prikazana razlika v stroških med trenutnim napredovanjem in osnovnim načrtom opravila, vseh dodeljenih opravil vira ali za dodelitev do datuma stanja ali današnjega datuma.

Delo (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

V polju »Delo« je prikazana skupni čas, ki je opravilu načrtovan za vse dodeljene vire, skupni čas, ki je viru načrtovan za vsa dodeljena opravila, ali skupni čas, ki je viru načrtovan za opravilo.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×