Podprte funkcije v obliki zapisa predstavitve OpenDocument (.odp)

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V spodnji tabeli je navedeno, katere PowerPointove funkcije so v oblika zapisa predstavitve OpenDocument (.odp) podprte v celoti, delno oziroma niso podprte.

 • Podprto     To funkcijo podpirata obe obliki zapisa predstavitev, PowerPoint in OpenDocument. Vsebina, oblikovanje in uporabnost ne bodo izgubljeni.

 • Delno podprto     To funkcijo podpirata obe obliki zapisa predstavitev, PowerPoint in OpenDocument, vendar pa lahko vpliva na oblikovanje in uporabnost. Besedilo ali podatki se ne izgubijo, oblikovanje in uporaba besedila ali grafike pa se lahko razlikujeta.

 • Ni podprto    Ta funkcija ni podprta v obliki zapisa OpenDocument. Če želite predstavitev shraniti v obliki zapisa OpenDocument, ne uporabljajte teh funkcij.

Območje

Podobmočje

Raven podpore

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010

PowerPoint 2013

PowerPoint 2016

Animacije

Vhodne/izhodne

animacije

Delno podprto

Animacije, ki jih oblika zapisa OpenDocument ne podpira, se spremenijo v animacijo, ki se pojavi ali izgine.

Delno podprto

Animacije, ki jih oblika zapisa OpenDocument ne podpira, se spremenijo v animacijo, ki se pojavi ali izgine.

Animacije

Barvne animacije

Ni podprto

Ni podprto

Animacije

Animacije za spreminjanje velikosti

Ni podprto

Ni podprto

Animacije detonacija, bliskavica, rast/skrčenje in navpična višina niso podprte.

Animacije

Zakasnitve animacij

Podprto

Funkcija je podprta

Animacije

Čas animacije

Podprto

Funkcija je podprta

Animacije

Animacije besedila

Podprto

Funkcija je podprta

Animacije

Sprožene animacije

Podprto

Funkcija je podprta

Animacije

Zvok

animacij

Ni podprto

Ni podprto

Animacije

Animacije predstavnosti

Podprto

Funkcija je podprta

Animacije

SmartArt

Ni podprto

Ni podprto

Animacije

Deli grafikona

Delno podprto

Animacije na delih grafikona se pretvorijo v animacije na celotnem grafikonu.

Delno podprto

Animacije na delih grafikona se pretvorijo v animacije na celotnem grafikonu.

Animacije

Animacije

dejanja OLE

Ni podprto

Ni podprto

Animacije

Animacije matrice/postavitve

Ni podprto

Ni podprto

Prehodi

Prehodi

Delno podprto

Ti prehodi niso podprti: žaluzije, izrez, trakovi, glavnik in novica.

Delno podprto

Ti prehodi niso podprti: žaluzije, izrez, trakovi, glavnik in novica.

Prehodi

Zvoki prehodov

Ni podprto

Ni podprto

Predstavnostna vsebina (filmi/zvoki)

Obrezovanje in dodajanje med priljubljene

Delno podprto

Delno podprto

Vsebina

Vdelava datotek WAV

Podprto

Podprta funkcija

Vsebina

OLE

Podprto

Podprta funkcija

Vsebina

kontrolniki ActiveX

Ni podprto

Ni podprto

Vsebina

Tabele

Delno podprto

Ko shranite predstavitev, v kateri so tabele, v obliki zapisa .odp, tabele postanejo slike in jih ni mogoče dodatno urejati.

Delno podprto

Ko shranite predstavitev, v kateri so tabele, v obliki zapisa .odp, tabele postanejo slike in jih ni mogoče dodatno urejati.

Vsebina

Glave/noge

Delno podprta funkcija

Ko shranite datoteko, v kateri so polja z glavami ali nogami, vključno s polji za datum/čas ali številko strani, v obliki zapisa .odp, postanejo glave in noge polja z besedilom.

Delno podprto

Ko shranite datoteko, v kateri so glave ali noge, v obliki zapisa .odp , glave in noge postanejo polja z besedilom.

Vsebina

Podatkovna polja

Delno podprto

Vključene so vse vrste podatkov, vendar je možno, da bodo v drugih programih ODF pretvorjene v privzeto vrsto.

Delno podprto

Vključene so vse vrste podatkov, vendar je možno, da bodo v drugih programih ODF pretvorjene v privzeto vrsto.

Vsebina

Skrij obliko

Podprto

Podprta funkcija

Vsebina

Skrij diapozitiv

Podprto

Funkcija je podprta

Makri, možnost programiranja

Makri, predmetni model, možnost programiranja

Ni podprto

Ni podprto

Nastavitve predstavitve

Velikost strani

Delno podprto

Čeprav se velikost strani shrani s predstavitvijo, so nastavitve velikosti strani v pogovornem oknu »Priprava strani« nepravilne. Pogovorno okno poskuša nastaviti stran na privzeto velikost.

Delno podprto

Čeprav je velikost strani shranjena s predstavitvijo, so nastavitve velikosti strani v pogovornem oknu »Priprava strani« nepravilne. Pogovorno okno poskuša nastaviti stran na privzeto velikost.

Nastavitve predstavitve

Diaprojekcije po meri

Podprto

Funkcija je podprta

Nastavitve predstavitve

Zvočna spremljava/časi

Podprto

Funkcija je podprta

Nastavitve predstavitve

Nastavitve diaprojekcije

Delno podprto

Delno podprto

Nastavitve predstavitve

Nastavitve tiskanja

Ni podprto

Ni podprto

Nastavitve predstavitve

Nastavitve pogleda       

Ni podprto

Ni podprto

Sodelovanje

Komentarji

Ni podprto

Ni podprto

Grafikoni

Grafikoni

Delno podprto

Delno podprto

Oblika predstavitve

Matrice

Delno podprto

Podatki o temi so izgubljeni in premaknjeni na matrice/postavitve. Pisave, barve in učinki na novih oblikah se ne dedujejo več.

Ko odprete predstavitev, ki ste jo shranili v obliki zapisa .odp, je uporabljena privzeta tema, ki naj ne bi spremenila predstavitve. Povzroči pa, da so vsi prihodnji popravki narejeni, kot bi bila uporabljena privzeta tema.

Delno podprto

Podatki o temi so izgubljeni in premaknjeni na matrice/postavitve. Pisave, barve in učinki na novih oblikah se ne dedujejo več.

Ko odprete predstavitev, ki ste jo shranili v obliki zapisa .odp, je uporabljena privzeta tema, ki naj ne bi spremenila predstavitve. Povzroči pa, da so vsi prihodnji popravki narejeni, kot bi bila uporabljena privzeta tema.

Načrt predstavitve

Postavitve

Delno podprto

Če odpremo postavitve v drugih programih, ki podpirajo obliko zapisa OpenDocument, se te obravnavajo enako kot matrice. V programu PowerPoint 2007 SP2 postavitve deduje lastnosti ozadja in označbe mesta matrice diapozitiva. Podatki o temi se izgubijo in prihodnje spremembe postavitve se izvedejo, kot bi bila uporabljena privzeta tema.

Delno podprto

Če jih odpremo v drugih programih za obliko zapisa OpenDocument, se postavitve obravnavajo enako kot matrice.

Načrt predstavitve

Označbe mest

Delno podprto

Informacije o temi se izgubijo iz označb mest.

Delno podprto

Informacije o temi se izgubijo iz označb mest.

Načrt predstavitve

Opombe

Podprto

Funkcija je podprta

Načrt predstavitve

Matrice opomb

Podprto

Funkcija je podprta

Načrt predstavitve

Matrice izročkov

Podprto

Funkcija je podprta

Šifriranje

Šifriranje

Ni podprto

Ni podprto

Zaščita

Zaščita

Ni podprto

Ni podprto

Besedilo

Mednarodno oblikovanje besedila

Delno podprto

Nepodprte funkcije so:

 • Kinsoku

 • Navpično vrtenje besedila (270, naloženo)

 • Vzhodnoazijski prelom vrstic

 • Kumimoji

 • Nekateri mednarodni številski sistemi so preslikani v oznake ali zahodno številčenje

 • Porazdeljena poravnava

Delno podprto

Nepodprte funkcije so:

 • Kinsoku

 • Navpično vrtenje besedila (270, naloženo)

 • Vzhodnoazijski prelom vrstic

 • Kumimoji

 • Nekateri mednarodni številski sistemi so preslikani v oznake ali zahodno številčenje

 • Porazdeljena poravnava

Besedilo

Poravnava

Delno podprto

Porazdeljena poravnava ni podprta.

Mogoče je opaziti nekatere vizualne razlike v poravnavi, sidranju ali oblivanju z besedilom v drugi programih za obliko zapisa predstavitve OpenDocument.

Delno podprto

Porazdeljena poravnava ni podprta.

Mogoče je opaziti nekatere vizualne razlike v poravnavi, sidranju ali oblivanju z besedilom v drugi programih za obliko zapisa predstavitve OpenDocument.

Besedilo

Stolpci

Ni podprto

Ni podprto

Besedilo

Vrtenje besedila

Delno podprto

Vrtenje za 270 stopinj in naloženo besedilo niso podprti.

Delno podprto

Vrtenje za 270 stopinj in naloženo besedilo niso podprti.

Besedilo

Hiperpovezave

Delno podprto

Navadne hiperpovezave so podprte, hiperpovezave z lebdečim besedilom pa ne.

Delno podprto

Navadne hiperpovezave so podprte, hiperpovezave z lebdečim besedilom pa ne.

Besedilo

Seznami

Funkcija je podprta

Drugi programi za obliko zapisa OpenDocument lahko spremenijo številčenje/označevanje oziroma ga sploh ne podpirajo.

Funkcija je podprta

Drugi programi za obliko zapisa OpenDocument lahko spremenijo številčenje/označevanje oziroma ga sploh ne podpirajo.

Besedilo

Osnovno oblikovanje

Podprto

V programih za obliko zapisa OpenDocument je podprto ležeče, krepko, podčrtano in prečrtano besedilo.

Podprte so različne pisave ali velikosti.

Funkcija je podprta

V programih za obliko zapisa OpenDocument je podprto ležeče, krepko, podčrtano in prečrtano besedilo.

Podprte so različne pisave ali velikosti.

Besedilo

Dodatno oblikovanje/grafični učinki

Delno podprto

Nepodprte funkcije so:

 • Slika s polnilom, preliv s polnilom, vzorec s polnilom ali besedilo brez polnila.

 • Nekateri učinki zunanje sence na besedilo.

 • Besedilo s sliko, prelivom, vzorcem ali orisi brez polnila.

 • Orisi besedila ne morajo biti drugače barve kot polnilo.

Delno podprto

Nepodprte funkcije so:

 • Slika s polnilom, preliv s polnilom, vzorec s polnilom ali besedilo brez polnila.

 • Nekateri učinki zunanje sence na besedilo.

 • Besedilo s sliko, prelivom, vzorcem ali orisi brez polnila.

 • Orisi besedila ne morajo biti drugače barve kot polnilo.

Besedilo

Samoprilagodi

Ni podprto

Ni podprto

Besedilo

Prelivanje

Funkcija je podprta

Prelivanje v različnih programih za obliko zapisa OpenDocument lahko izgleda različno.

Podprta funkcija

Prelivanje v različnih programih za obliko zapisa OpenDocument lahko izgleda različno.

Grafični elementi

V spodnji tabeli je navedeno, katere PowerPointove grafične funkcije programa so v celoti ali delno podprte oziroma niso podprte v oblikah zapisa predstavitve OpenDocument (.odp).

Osnovne oblike

Raven podpore

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013,

PowerPoint 2016

Oblike

Podprto

Podprto

Polja z besedilom

Podprto

Predmeti v poljih z besedilom so izpuščeni, ko odprete datoteko v obliki zapisa OpenDocument.

Podprto

Predmeti v poljih z besedilom so izpuščeni, ko odprete datoteko v obliki zapisa OpenDocument.

WordArt

Delno podprto

Oblika zapisa ODF ne podpira možnosti WordArt. Besedilo in osnovna barva besedila se ohranita, učinki in oblikovanje WordArt pa se ne shranijo.

Delno podprto

Oblika zapisa ODF ne podpira možnosti WordArt. Besedilo in osnovna barva besedila se ohranita, učinki in oblikovanje WordArt pa se ne shranijo.

Možnosti 3D-oblik

Ni podprto

Ni podprto

Slike

Podprto

Funkcija je podprta, vendar pa oblika zapisa OpenDocument ne podpira vstavljanja in povezav.

Podprta funkcija

Funkcija je podprta, vendar pa oblika zapisa OpenDocument ne podpira vstavljanja in povezav.

Diagrami SmartArt

Podprta funkcija

Pretvorjeno v skupino oblik.

Podprta funkcija

Pretvorjeno v skupino oblik.

Kontrolniki ActiveX

Ni podprto

Ni podprto

Predmeti v grafikonih

Podprto

Pretvorjeno v skupino z grafikonom in predmeti.

Podprta funkcija

Pretvorjeno v skupino z grafikonom in predmeti.

Pripomba s črnilom

Podprta funkcija

Pripomba s črnilom je pretvorjena v prostoročno obliko.

Podprta funkcija

Pripomba s črnilom je pretvorjena v izboljšano slikovno metadatoteko.

Skupina predmetov

Podprto

Funkcija je podprta

Vidnost predmetov

Podprto

Podprto

Obrobe predmeta

Podprto

Vsi slogi obrob niso podprti. Nepodprti slogi se shranijo kot privzeti slog obrobe (črna, neprekinjena črta).

Podprto

Vsi slogi obrob niso podprti. Slogi, ki niso podprti, se shranijo kot privzeti slog obrobe (črna, neprekinjena črta).

Polnila predmeta

Podprto

Podprto razen za polnilo ozadja diapozitiva.

Polnila s prelivom z več kot dvema postankoma izgubijo vse postanke, ki sledijo prvima dvema.

Podprto

Podprto razen za polnilo ozadja diapozitiva.

Polnila s prelivom z več kot dvema postankoma izgubijo vse postanke, ki sledijo prvima dvema.

Oblikovanje črt

Podprto

Vsi slogi črt in koncev črt v obliki zapisa OpenDocument niso podprti. Tisti, ki niso podprti, se shranijo kot privzeti, in sicer kot črna neprekinjena črta ali odprta puščica.

Podprta funkcija

Vsi slogi črt in koncev črt v obliki zapisa OpenDocument niso podprti. Tisti, ki niso podprti, se shranijo kot privzeti, in sicer kot črna neprekinjena črta ali odprta puščica.

Obrezovanje slike

Podprto

Obrezovanje slike z obliko ni podprto.

Podprto

Obrezovanje slike z obliko ni podprto.

Prebarvanje slike

Delno podprto

Za prebarvanje slike v obliki zapisa OpenDocument obstajajo nekatere enakovredne funkcije, na primer črno in belo. Za preostale funkcije prebarvanja ni enakovrednih funkcij, zato se barve izravnajo. Slika je videti enako, vendar pa prebarvanja ni več mogoče spreminjati.

Delno podprto

Za prebarvanje slike v obliki zapisa OpenDocument obstajajo nekatere enakovredne funkcije, na primer črno-belo. Za preostale funkcije prebarvanja pa ni enakovrednih funkcij, zato se barve izravnajo. Slika je videti enako, vendar pa prebarvanja ni več mogoče spreminjati.

Možnosti 3D-slik

Ni podprto

Ni podprto

Slogi slik

Delno podprto

Obrobe so delno podprte, vendar bodo morda videti drugače.

Delno podprto

Obrobe so delno podprte, vendar bodo morda videti drugače.

Teme

Ni podprto

Ni podprto

Hiperpovezava v obliki

Ni podprto

Ni podprto

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×