Podatkovne povezave

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Podatkovna povezava je dinamična povezava med obrazcem programa Microsoft Office InfoPath in zunanjim virom podatkov, v kateri so shranjeni podatki in ki zagotavlja podatke za ta obrazce. Vir podatkov je zbirka polj in skupin, ki določajo podatke in v katerih so shranjeni podatki za ta obrazce. Kontrolniki so vezani na polja in skupine v viru podatkov, poleg tega pa uporabnikom prikažejo podatke.

Obrazec lahko ima eno primarno podatkovno povezavo – glavna podatkovna povezava – in več sekundarnih podatkovnih povezav. Glede na namen obrazca lahko podatkovna povezava izvede poizvedbo po podatkih v obrazcu ali pa jih pošlje v zunanji vir podatkov, na primer v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server ali spletno storitev.

V tem članku

Pregled podatkovnih povezav

Delo z glavno podatkovno povezavo

Delo z sekundarne podatkovne povezave

Shranjevanje podatkov za rabo brez povezave

Priporočila za povezovanje z zunanjimi viri podatkov

Pregled podatkovnih povezav

Podatkovna povezava je dinamična povezava med obrazcem in virom podatkov, ki shranjuje ali zagotavlja podatke za obrazec. Obrazec lahko ima eno primarno podatkovno povezavo, to je glavna podatkovna povezava, in več sekundarnih podatkovnih povezav. Glavna podatkovna povezava določa glavni vir podatkov obrazca. shema XML opisuje, kako so podatki shranjeni v glavnem viru podatkov obrazca. Obrazec lahko ima samo eno glavno podatkovno povezavo, ki se ustvari samodejno, ko ustvarite predlogo obrazca, ki temelji na zunanjem viru podatkov. Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko ustvarite poljubno število sekundarnih podatkovnih povezav.

Glede na namen obrazca lahko ustvarite glavno ali sekundarno podatkovno povezavo z zunanjim virom podatkov, na primer z zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server ali s spletno storitvijo. Zunanji vir podatkov je podatkovna shramba, ki prejme podatke iz obrazca, ki temelji na predlogi obrazca, ali jih vanj pošlje. InfoPath deluje s temi zunanjimi viri podatkov:

 • zbirka podatkov programa Microsoft Office Access,

 • zbirka podatkov strežnika Microsoft SQL Server,

 • spletna storitev,

 • knjižnica dokumentov ali seznam v strežniku s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services,

 • datoteka XML.

Ustvarite lahko tri vrste podatkovnih povezav z zunanjim virom podatkov: samo za poizvedbo po podatkih, samo za pošiljanje podatkov ali za oboje. Podatkovna povezava poizvedbe prejme podatke iz vira podatkov in jih shrani v obrazec. Podatkovna povezava za pošiljanje pošlje podatke iz obrazca v vir podatkov, program v spletnem strežniku, knjižnico dokumentov v strežniku s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services ali pa v e-poštnem sporočilu. Podatkovne povezave za poizvedbo in pošiljanje pa prejmejo podatke iz vira podatkov in jih vanj pošljejo. Ko ustvarite podatkovno povezavo, navedete želeno vrsto podatkovne povezave. Ustvarite lahko na primer podatkovno povezavo, ki naredi nekaj od tega:

 • izvede poizvedbo po podatkih v zbirki podatkov;

 • pošlje podatke iz obrazca v e-poštnem sporočilu;

 • pošlje podatke iz obrazca v program v spletnem strežniku;

 • pošlje podatke iz obrazca v program po meri, ki uporablja kontrolnik XmlFormView;

 • izvede poizvedbo po podatkih ali jih pošlje po programski kodi po meri, na primer C#, Microsoft Visual Basic .NET ali Microsoft JScript;

 • uporabi nastavitve povezave, ki so shranjene v knjižnici podatkovnih povezav v strežniku s storitvami Microsoft Office SharePoint Server 2007;

 • izvede poizvedbo po podatkih ali jih pošlje v storitve Human Workflow Services v strežniku Microsoft BizTalk Server 200 ali BizTalk Server 2006.

Vrsta povezave, ki jo uporabljate, je odvisna od namena obrazca in vrste zunanjega vira podatkov, s katerim želite vzpostaviti povezavo.

Podatkovne povezave poizvedbe

Podatkovna povezava poizvedbe pridobiva podatke iz zunanjega vira podatkov in shrani podatke v polja v viru glavno ali sekundarni podatkov obrazca. Nato lahko vez kontrolnikov polja prikaza teh podatkov v obliki. Ustvarite lahko poizvedbo za podatkovno povezavo na te načine:

 • Načrtujete lahko predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, spletni storitvi ali nastavitvah, ki so shranjene v knjižnici povezav. Struktura zunanjega vira podatkov nato določi glavni vir podatkov obrazca.

 • Obstoječo predlogo obrazca lahko spremenite tako, da dodate sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po zbirki podatkov, spletni storitvi, SharePointovem seznamu ali knjižnici ali po datoteki XML.

Ko načrtujete novo predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, spletni storitvi ali nastavitvah v knjižnici povezav, ustvarite podatkovno povezavo poizvedbe, ki postane glavna podatkovna povezava za obrazce, ki temeljijo na tej predlogi obrazca. Kot glavno podatkovno povezavo za predlogo obrazca lahko določite samo eno podatkovno povezavo poizvedbe. Če želite izvesti poizvedbo po podatkih iz dodatnih virov podatkov, lahko ustvarite sekundarne podatkovne povezave, ki izvedejo poizvedbo po podatkih iz teh virov. Več o sekundarnih podatkovnih povezavah boste izvedeli v nadaljevanju članka.

Ko v predlogo obrazca dodate sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po podatkih, lahko navedete, ali naj InfoPath uporabi podatkovno povezavo vsakič, ko uporabnik odpre obrazec ali ko se med izpolnjevanjem obrazca zgodi določen dogodek, na primer klik gumba za prikaz seznama možnosti. Če želite uporabiti podatkovno povezavo, ko se zgodi določen dogodek, uporabite eno od teh metod:

 • vstavite kontrolnik gumba, ki osveži podatke v obrazcu,

 • dodajte pravilo za uporabo podatkovne povezave, ko je v obrazcu pogoj;

 • napišite kodo po meri za določene dogodke.

Podatkovne povezave za pošiljanje

Ko uporabniki pošljejo obrazec, se podatki v tem obrazcu pošljejo po podatkovni povezavi za pošiljanje v zunanji vir podatkov. Predlogo obrazca lahko konfigurirate tako, da uporabnikom omogočite pošiljanje podatkov v te vrste zunanjih virov podatkov:

 • zbirka podatkov programa Microsoft Office Access,

 • zbirka podatkov strežnika Microsoft SQL Server,

 • spletna storitev.

Dodate lahko tudi sekundarno podatkovno povezavo, ki podatke pošlje na te načine:

 • podatki iz obrazca so poslani v knjižnico dokumentov v strežniku s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services;

 • podatki iz obrazca so poslani v e-poštnem sporočilu;

 • podatki iz obrazca so poslani v program v spletnem strežniku.

Podatkovno povezavo za pošiljanje lahko ustvarite na ta načina:

 • Načrtujete lahko novo predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, spletni storitvi ali nastavitvah, ki so shranjene v knjižnici povezav v strežniku s storitvami Office SharePoint Server 2007. Struktura zunanjega vira podatkov nato določi glavni vir podatkov obrazca.

 • Obstoječo predlogo obrazca lahko spremenite tako, da dodate sekundarno podatkovno povezavo, predlogo obrazca pa nato konfigurirate tako, da uporabnikom omogočite pošiljanje obrazcev po tej sekundarni podatkovni povezavi.

  Namig : Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na Office Accessovi ali SQL Serverjevi zbirki podatkov, InfoPath samodejno konfigurira podatkovno povezavo za pošiljanje, če zbirka podatkov izpolnjuje določene zahteve. Če želite več informacij o teh zahtevah, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi. Funkcijo pošiljanja lahko tudi onemogočite, če želite, da uporabniki izpolnjene obrazce pošljejo po drugi vrsti podatkovne povezave za pošiljanje.

V večini primerov boste nastavili ena povezava za pošiljanje podatkov kot glavni pošiljanje dejanje za predlogo obrazca. Vendar pa lahko načrtujete predlogo obrazca tako, da lahko uporabniki pošljejo izpolnjene obrazce na več mest z uporabo pravil ali kode po meri. Na primer, lahko konfigurirate v predlogi obrazca uporabnikom pošiljanje dokončana obrazcev za spletne storitve, kot tudi prek e-poštno sporočilo. Po navadi konfigurirate predloge obrazca za pošiljanje vse podatke v obliki. Če uporabljate kode po meri za pošiljanje podatkov obrazca ali konfigurirate predlogo obrazca, ki omogočajo obrazca za pošiljanje podatkov v spletno storitev, lahko pošljete del podatkov v obrazec.

Podatkovne povezave za poizvedbo in pošiljanje

Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov ali spletni storitvi, lahko ustvarite podatkovno povezavo, ki dobi podatke iz zbirke podatkov ali spletne storitve ali pa jih tja pošlje. Če načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, lahko podatkovna povezava dobi ali pošlje podatke. Če želite, da obrazci, ki temeljijo na tej predlogi obrazca, pošljejo podatke v zbirko podatkov, morajo biti izpolnjene te zahteve:

 • Ne načrtujte predloge obrazca, ki je združljiva z brskalnikom.

 • Vse tabele v glavni podatkovni povezavi morajo vsebovati primarni ključ, enolično omejitev ali enoličen indeks.

 • Vse tabele v poizvedbi morajo biti v preprosti in hierarhični relaciji.

 • Nobeno podatkovno polje v glavnem viru podatkov obrazca ne more shraniti velikega dvojiškega podatkovnega tipa.

Več o teh zahtevah priporočila za povezovanje z zunanjimi viri podatkov v nadaljevanju tega članka.

Podatkovna povezava, ki lahko dobi podatke iz spletne storitve ali jih tja pošlje, je takšna, kot bi bili v eno samo podatkovno povezavo združeni podatkovna povezava poizvedbe in podatkovna povezava za pošiljanje.

Na vrh strani

Delo z glavno podatkovno povezavo

Glavna podatkovna povezava vzpostavi povezavo z glavnim virom podatkov obrazca. Shema XML opisuje strukturo za shranjevanje podatkov v glavnem viru podatkov obrazca. Vir podatkov lahko načrtujete v podoknu opravil Vir podatkov ali pa InfoPathu dovolite, naj samodejno ustvari vir podatkov, ko v predlogo obrazca dodate kontrolnike. Lahko načrtujete tudi predlogo obrazca, ki temelji na zunanjem viru podatkov, ki določa strukturo glavnega vira podatkov. Predloga obrazca lahko ima samo eno glavno podatkovno povezavo.

Če je glavna podatkovna povezava povezana z zunanjim virom podatkov, je način dela z glavno podatkovno povezavo odvisen od vrste vira podatkov, s katerim je vzpostavljena povezava.

Zbirke podatkov    Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirko podatkov, InfoPath ustvari glavni podatkovno povezavo, ki poizvedbe in po želji pošlje podatke v tej zbirki podatkov. Če obrazec bo izpolniti le s programom InfoPath in zbirko podatkov izpolnjuje zahteve, navedene v razdelku priporočila za povezovanje z zunanjimi viri podatkov , InfoPath samodejno ustvari podatkovno povezavo za pošiljanje in konfigurira predlogo obrazca, če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje obrazcev. Če obrazec bo mogoče izpolniti z brskalnikom, InfoPath ne ustvarite povezavo za pošiljanje podatkov v zbirko podatkov. Podatkovne povezave, ki pošiljanje podatkov iz zbirke podatkov niso podprte v predlogah obrazca, združljiva z brskalnikom.

Namig : Če bo obrazec izpolnjen v brskalniku in če želite podatke poslati v zbirko podatkov, lahko to naredite tako, da ustvarite povezavo med obrazcem in spletno storitvijo, ki pošlje podatke v zbirko podatkov.

Spletna storitev    Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na spletni storitvi, lahko ustvarite glavno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po podatkih in jih pošlje ali izvede samo poizvedbo ali pa samo pošlje podatke. Če želite podatke poslati, InfoPath samodejno konfigurira predlogo obrazca tako, da uporabnikom omogoči pošiljanje obrazcev. Lahko določite, ali boste poslali samo nekatere ali vse podatke iz obrazca. Če boste poslali samo nekatere podatke, lahko glede na zahteve spletne storitve navedete polja v določeni skupina, ki vsebujejo podatke za pošiljanje.

Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov ali spletni storitvi, InfoPath ustvari glavni vir podatkov s polji v poizvedbi, podatkovnimi polji in skupinami, ki ustrezajo načinu shranjevanja podatkov v zbirko podatkov ali spletno storitev. Polje v poizvedbi vsebuje vrednost, ki se uporabi v poizvedbi za pridobivanje podatkov iz zbirke podatkov z uporabo podatkovne povezave poizvedbe. Rezultati poizvedbe so vneseni v podatkovna polja in uporabnik jih lahko uredi, ko odpre obrazec. Ko uporabnik pošlje obrazec, se podatki v podatkovnih poljih pošljejo po podatkovni povezavi za pošiljanje. Ker se morajo polja in skupine v glavnem viru podatkov ujemati z načinom shranjevanja podatkov v zunanjem viru podatkov, teh polj in skupin ne morete spremeniti. Lahko pa dodate polja in skupine v korensko polje v glavnem viru podatkov.

Če želite uporabnikom omogočiti ogled, izbiranje, urejanje ali pošiljanje podatkov v podatkovnih poljih, lahko kontrolnike, na primer polja z besedilom ali potrditvena polja, vežete na polja v obrazcu. Če želite izvesti poizvedbo po dodatnih vrednostih, ki jih uporabniki lahko izberejo kot izbiro, in jih prikazati, lahko kontrolnik, na primer polje s seznamom, vežete na polja v poizvedbi. Če želite, da uporabniki izberejo vrednost s seznama, lahko kontrolnik, na primer polje s seznamom, vežete na podatkovno polje in nato nastavite lastnosti kontrolnika za prikaz vrednosti iz sekundarnega vira podatkov ali ponavljajočega se polja v glavnem viru podatkov.

Na vrh strani

Delo s sekundarnimi podatkovnimi povezavami

Sekundarna podatkovna povezava vzpostavi povezavo med obrazcem in zunanjim virom podatkov. Sekundarne podatkovne povezave so uporabne, če želite izvesti poizvedbo po podatkih v obrazcu ali pa jih poslati v zunanji vir podatkov, ki ni enak temu v glavni podatkovni povezavi, ali če želite, da uporabniki pošljejo podatke v več zunanjih virov podatkov. Ustvarite lahko poljubno število sekundarnih podatkovnih povezav.

Sekundarna podatkovna povezava lahko izvede poizvedbo po podatkih ali jih pošlje v te vrste zunanjih virov podatkov:

 • zbirka podatkov programa Office Access,

 • zbirka podatkov strežnika SQL Server,

 • spletna storitev,

 • knjižnica dokumentov ali seznam v strežniku s storitvami Windows SharePoint Services,

 • datoteka XML.

Če uporabite sekundarno podatkovno povezavo, lahko uporabnikom tudi omogočite, da pošljejo podatke iz obrazca v program v spletnem strežniku, knjižnico dokumentov v strežniku s storitvami Windows SharePoint Services ali v e-poštnem sporočilu.

Če ustvarite sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po podatkih, jo obrazec privzeto uporabi, ko ga odprete. To podatkovno povezavo lahko uporabite tudi tako, da predlogo obrazca konfigurirate na te načine:

 • V predlogo obrazca dodajte gumb »Osveži«, ki ga uporabnik klikne, če želi poslati poizvedbo.

 • V predlogo obrazca dodajte pravilo za izvajanje poizvedbe po viru podatkov s to podatkovno povezavo.

 • V predlogo obrazca dodajte kodo po meri, ki pošlje poizvedbo.

Ko obrazcu dodate sekundarno podatkovno povezavo, InfoPath samodejno ustvari sekundarni vir podatkov s podatkovnimi polji in skupinami, ki se ujemajo z načinom shranjevanja podatkov v zunanjem viru podatkov. To pomaga zagotoviti integriteto podatkov. Polj in skupin v sekundarnem viru podatkov ne morete spremeniti.

Na vrh strani

Shranjevanje podatkov za uporabo brez povezave

Ko dodate sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po podatkih iz zunanjega vira podatkov, lahko povezavo konfigurirate za shranjevanje rezultatov poizvedbe v uporabnikov računalnik. Tako zagotovite, da bodo uporabniki lahko izpolnili obrazec, če povezava med računalnikom in omrežjem ne bo vzpostavljena. To je delo brez povezave.

Če sekundarno podatkovno povezavo konfigurirate na ta način, je poizvedba poslana v zunanji vir podatkov, ko je med uporabnikovim računalnikom in omrežjem vzpostavljena povezava. Rezultati poizvedbe se nato shranijo v sekundarni vir podatkov obrazca in se pojavijo v obrazcu, ko ga uporabnik izpolnjuje. Podatki se shranijo v predpomnilnik vsakič, ko uporabnik izvede novo poizvedbo, da so podatki čim bolj posodobljeni.

InfoPath med odločanjem, ali shranjeni podatki ustrezajo poizvedbi, upošteva parametre poizvedbe. Ko ustvarite podatkovno povezavo, lahko v primeru, da vir podatkov ni na voljo, izberete, ali želite prikazati privzeti nabor shranjenih podatkov v obrazcu. Razmislite, ali podatki poizvedbe ustrezajo vsem uporabnikom ali naj obrazec prikaže določene podatke za vsakega uporabnika. Če na primer podatki, ki jih je vrnila poizvedba, temeljijo na uporabnikovi identiteti ali vlogi in če namesto rezultatov poizvedbe uporabite privzet nabor podatkov, ki je bil konfiguriran med načrtovanjem, so lahko podatki za tega uporabnika nepravilni.

Na vrh strani

Pomisleki o vzpostavljanju povezave z zunanjimi viri podatkov

InfoPath podpira podatkovne povezave s temi vrstami zunanjih virov podatkov:

 • zbirka podatkov programa Office Access,

 • zbirka podatkov strežnika SQL Server,

 • spletna storitev,

 • knjižnica dokumentov ali seznam v strežniku s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services,

 • datoteka XML.

V teh odsekih so navedeni informacije in pomisleki o povezavi z vsakim od teh zunanjih virov podatkov.

Zbirka podatkov programa Microsoft Office Access ali strežnika SQL Server

InfoPath podpira podatkovne povezave z Accessovimi in SQL Serverjevimi zbirkami podatkov. Če želite podatkovno povezavo povezati z drugo zbirko podatkov, lahko uporabite spletno storitev, ki deluje s to zbirko podatkov.

Obrazec lahko izvede poizvedbo po podatkih iz zbirke podatkov po glavni ali sekundarni podatkovni povezavi, za povezavo pa lahko izberete poljubno število tabel zbirke podatkov. Prva tabela, ki jo izberete, je primarna tabela. Vse tabele, ki jih izberete pozneje, morajo vsebovati polje, ki je povezano s primarno tabelo. InfoPath skuša to relacijo nastaviti tako, da polja v tabelah poimenuje enako. Lahko uporabite to relacijo ali pa dodate svojo relacijo tabele, ko ustvarite podatkovno povezavo.

Obrazec lahko pošlje podatke zbirki podatkov prek glavne podatkovne povezave obrazca, če predloga obrazca, na kateri temelji obrazec, in zbirka podatkov izpolnjujeta naslednje zahteve:

 • Predloga obrazca, ki je ne predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom    InfoPath ne boste ustvarili povezave za pošiljanje podatkov v glavno podatkovno povezavo, če načrtujete predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom. Če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje podatkov iz obrazca, ki temelji na predlogi obrazca, združljiva z brskalnikom, uporabite spletne storitve, ki deluje z zbirko podatkov.

 • Leva tabela v vsak par povezanih tabelah v glavni vir podatkov je primarni ključ    Vključevati vsaj eno od relacij za vsak par tabel v relaciji primarni ključ iz tabele levo.

 • Brez podatkovnih polj v glavnem viru podatkov obrazca shrambe velikega dvojiškega podatkovnega tipa    InfoPath onemogoči Pošlji podatkovne povezave, če je poizvedba vsebuje polja, ki jih lahko shranite veliko binarne podatkovni tip, kot so slike, slike, OLE predmetov, datotečnih prilog, Office Access Zapisek podatkovni tip ali SQL besedilo podatkovni tip.

Če predloga obrazca in zbirka podatkov izpolnjujeta vse te zahteve, InfoPath ustvari podatkovno povezavo za pošiljanje in predlogo obrazca konfigurira tako, da uporabnikom omogoči pošiljanje obrazcev. Če želite, da uporabniki pošljejo podatke v obrazcu po drugi podatkovni povezavi, lahko v glavni podatkovni povezavi onemogočite podatkovno povezavo za pošiljanje.

Ko načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zbirki podatkov, InfoPath ustvari glavni vir podatkov, ki vsebuje polja v poizvedbi in podatkovna polja, ki se ujemajo z načinom shranjevanja podatkov v zbirki podatkov. InfoPath v privzeti pogled predloge obrazca doda tudi gumba Zaženi poizvedbo in Nov zapis. Ko uporabnik klikne gumb Zaženi poizvedbo, InfoPath pošlje poizvedbo s podatki iz polja v poizvedbi v zbirko podatkov. Gumb Nov zapis počisti vse podatke, ki so trenutno v obrazcu, in nastavi kontrolnike, ki so vezani na podatkovna polja, na privzeto vrednost podatkovnega polja. Ko uporabnik pošlje podatke v zbirko podatkov, vse spremembe podatkov v podatkovnih poljih spremenijo ustrezne zapise v zbirki podatkov. Če uporabnik izbriše podatke v podatkovnem polju, se ustrezen zapis izbriše tudi v zbirki podatkov. Nato podatki, ki so bili dodani v podatkovna polja, posodobijo ustrezna polja ali pa dodajo ustrezne zapise v zbirko podatkov.

Če želite ustvariti povezavo med obrazcem in zbirko podatkov, glavna podatkovna povezava za obrazec pa je že bila ustvarjena, lahko dodate sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po zbirki podatkov. Ko dodate sekundarno podatkovno povezavo, InfoPath ustvari sekundarni vir podatkov s polji v poizvedbi, podatkovnimi polji in skupinami, ki se ujemajo s polji v tabelah zbirke podatkov. Izberete lahko več tabel zbirke podatkov in vzpostavite relacije tabele, kot bi to naredili za glavno podatkovno povezavo.

Ko ustvarite sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po podatkih, lahko povezavo konfigurirate tako, da pošlje poizvedbo vsakič, ko uporabnik odpre obrazec. Če želite poslati poizvedbo, lahko naredite tudi nekaj od tega:

 • Dodajte gumb, ki ga uporabniki kliknejo, če želijo osvežiti podatke v podatkovni povezavi.

 • Ustvarite pravilo, ki pošlje poizvedbo po podatkovni povezavi.

 • Napišete kodo po meri, ki ob zagonu pošlje poizvedbo.

Spletna storitev

Obrazec lahko izvede poizvedbo po podatkih ali jih pošlje v spletno storitev po glavni ali sekundarni podatkovni povezavi. InfoPath ustreza tem standardom za povezave s spletnimi storitvami:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)    SOAP je komunikacijski protokol, ki določa sporočila XML, ki se uporabljajo za komunikacijo s spletno storitvijo.

 • WSDL (Web Services Description Language)    WSDL je standardna shema XML, ki opiše mesto, komunikacijske protokole in vmesnike s spletno storitvijo. InfoPath lahko sprejme samo spletne storitve z dokumentnim/dobesednim slogom.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDD je imeniška storitev, ki opisuje spletne storitve podjetja.

Ko načrtujete novo predlogo obrazca, ki temelji na spletni storitvi, InfoPath ustvari glavno podatkovno povezavo s spletno storitvijo in nato še glavni vir podatkov, ki vsebuje polja v poizvedbi, podatkovna polja in skupine, ki se ujemajo s shemo XML spletne storitve.

Če predlogo obrazca konfigurirate za uporabo druge operacije v isti spletni storitvi ali če želite uporabiti drugo spletno storitev, lahko v predlogo obrazca dodate sekundarne podatkovne povezave. Ko dodate sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po podatkih, InfoPath ustvari sekundarno podatkovno povezavo s polji in skupinami, ki se ujemajo s shemo spletne storitve. Če dodate sekundarno podatkovno povezavo za pošiljanje podatkov, lahko povezavo glede na parametre v spletni storitvi konfigurirate za pošiljanje vseh ali samo nekaterih podatkov iz obrazca.

Ko ustvarite glavno ali sekundarno podatkovno povezavo s spletno storitvijo, lahko navedete, ali naj povezava izvede samo poizvedbo po podatkih, samo pošlje podatke ali pa naredi oboje. Če povezava izvede poizvedbo po podatkih, InfoPath v predlogo obrazca doda gumb Zaženi poizvedbo. Ko uporabnik klikne gumb Zaženi poizvedbo, InfoPath pošlje poizvedbo s podatki iz polj v poizvedbi v spletno storitev. Če povezava podatke pošlje, InfoPath v obrazcu omogoči funkcijo pošiljanja. Ko konfigurirate podatkovno povezavo za pošiljanje, InfoPath določi, katere podatke zahteva spletna storitev. Na osnovi teh informacij lahko navedete, katera polja v predlogi obrazca bodo poslala podatke v spletno storitev.

Knjižnica dokumentov ali seznam na SharePointovem mestu

Obrazec lahko izvede poizvedbo po podatkih po sekundarni podatkovni povezavi s knjižnico dokumentov ali seznamom v strežniku s storitvami Windows SharePoint Services. Obrazec lahko v knjižnico dokumentov v strežniku tudi pošlje podatke. Povezave s knjižnico ali seznamom ne morete vzpostaviti po glavni podatkovni povezavi.

Če ustvarite sekundarno podatkovno povezavo, ki izvede poizvedbo po podatkih v knjižnici dokumentov ali na seznamu, InfoPath ustvari sekundarni vir podatkov za obrazec, ki se ujema s stolpci v knjižnici dokumentov ali na seznamu.

Če ustvarite sekundarne podatkovne povezave, ki pošlje podatke v knjižnici dokumentov in želite, da ta povezava za pošiljanje podatkov za glavne pošiljanje dejanje za predlogo obrazca, morate omogočiti funkcijo Pošlji za predlogo obrazca in povezati s podatkovno povezavo, v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja (meniOrodja , ukaz Možnosti pošiljanja ). Privzeto vse podatke v obliki pošljete prek Pošlji podatkovne povezave. Če želite poslati le nekatere podatke, lahko to storite tako, da pisanje kode po meri za predlogo obrazca.

Datoteka XML

Obrazec lahko pošlje podatke po sekundarni podatkovni povezavi v datoteko XML. Delovni list programa Microsoft Office Excel lahko shranite na primer kot datoteko XML in nato uporabite sekundarno podatkovno povezavo za izvajanje poizvedbe po podatkih v tej datoteki v obrazcu in za njihov prikaz. Sekundarno podatkovno povezavo lahko uporabite tudi za izvajanje poizvedbe po podatkih v datoteki XML, če želite pridobiti podatke iz programa v spletnem strežniku, ki vrne XML, na primer iz programa Microsoft ASP.NET, skripta CGI (Common Gateway Interface) ali programa, ki uporablja ISAPI (Internet Server Application Programming Interface).

Program v spletnem strežniku

Ustvarite lahko sekundarne podatkovne povezave, ki pošilja podatke programa na spletni strežnik, na primer program ASP.net, skript CGI ali program, ki uporablja ISAPI. Pošiljanje podatkov v program v spletnem strežniku, morate konfigurirati predloge obrazca, če želite uporabnikom omogočiti pošiljanje svojih podatkov iz obrazca in nastavite možnosti pošiljanja za povezavo podatkov tako, da izberete spletni strežnik (HTTP) v pogovornem oknu Možnosti pošiljanja (meniOrodja , ukaz Možnosti pošiljanja ).

Opomba : Obrazec lahko ima samo eno podatkovno povezavo, ki pošlje podatke v program v spletnem strežniku. Predloge obrazca ne morete konfigurirati tako, da obrazcem omogočite uporabo pravila za pošiljanje podatkov v program v spletnem strežniku.

Nastavitve povezave v knjižnici podatkovnih povezav

Če več obrazcev uporablja iste ali podobne podatkovne povezave, morda želite nastavitve za vsako podatkovno povezavo shraniti v datoteko podatkovne povezave v knjižnici podatkovnih povezav v strežniku s storitvami Office SharePoint Server 2007. Datoteka podatkovne povezave je datoteka XML, ki vsebuje informacije o povezavi za en zunanji vir podatkov in ima pripono imena datoteke .xml ali .udcx. Ko uporabnik odpre obrazec, ki je povezan z datoteko podatkovne povezave, InfoPath uporabi nastavitve v tej datoteki za vzpostavitev povezave z zunanjim virom podatkov. Prednosti uporabe datotek podatkovnih povezav:

 • Več obrazcev lahko uporablja isto datoteko podatkovne povezave, ki je ni treba vedno znova ustvariti za vsako predlogo obrazca.

 • Če se spremeni mesto ali nastavitve povezave za zunanji vir podatkov, vam ni treba posodobiti vseh predlog obrazcev, ampak samo datoteko podatkovne povezave.

 • Datoteka podatkovne povezave lahko vsebuje nadomestne informacije o preverjanju pristnosti, ki jih uporabi strežnik, ko uporabnik izpolnjuje obrazec v brskalniku.

 • Obrazci, ki so izpolnjeni v brskalniku brez varnostne ravni popolnega zaupanja, lahko vzpostavijo povezavo z računalnikom v drugi domeni, če vse podatkovne povezave v obrazcu uporabljajo datoteke podatkovnih povezav.

Če želite ustvariti povezavo med obrazcem in datoteko podatkovne povezave, naj bo datoteka shranjena v knjižnici podatkovnih povezav v strežniku s storitvami Office SharePoint Server 2007 in naj ustreza obliki datoteke univerzalne podatkovne povezave (UDC) različice 2.0.

Opomba : Oblika datoteke UDC 2.0 je nadmnožica oblike različice 1.0, ki jo uporablja program Microsoft Office FrontPage. InfoPath ne more uporabiti datoteke podatkovne povezave v obliki različice 1.0. Če želite več informacij o knjižnicah in datotekah podatkovnih povezav, si oglejte povezave v odseku Glejte tudi.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×