Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Excelu

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Excelu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

V programu Excel 2016 lahko uporabite tipkovnico in bralnik zaslona, kot je JAWS ali Pripovedovalec, vgrajeni bralnik zaslona v sistemu Windows, za osnovna opravila v programu Excel 2016. Zaženite program in ustvarite nov delovni zvezek, da vstavite podatke. Ustvarite preproste formule, razvrstite ali filtrirajte podatke in dodajte grafikone za prikaz pomena podatkov.

Opombe : 

V tej temi

Zagon Excela

Excel 2016 lahko zaženete na enega od teh načinov:

 • Pritisnite tipko z logotipom sistema Windows, vnesite Excel in pritisnite tipko Enter.

 • V napravi ali datotečni shrambi, ki jo uporabljate, se premaknite do delovnega zvezka programa Excel 2016, ki ga želite odpreti, in pritisnite tipko Enter. Delovni zvezek se odpre v programu Excel.

Ustvarjanje novega delovnega zvezka

Excel datoteke se imenujejo delovni zvezki. Vsak delovni zvezek ima liste, navadno imenovane preglednice ali delovni listi. V delovni zvezek lahko dodate poljubno število listov ali pa ustvarite nove delovne zvezke in hranite podatke ločeno.

 1. V Excel pritisnite Alt + F, N, da začnete z ustvarjanjem novega delovnega zvezka.

 2. Če želite odpreti prazen delovni zvezek, pritisnite L.

Vnašanje podatkov

Ko vnašate podatke v list, delate z vrsticami, stolpci in celicami. Sklici na celice so določeni z njihovim mestom v vrstici in stolpcu, tako da je celica A1 v prvi vrstici stolpca A. Na novem listu je celica A1 privzeta izbira.

 1. Če želite izbrati prazno celico, kjer želite začeti vnašati podatke, pritisnite puščične tipke. Ko se premikate na celice v delovnem zvezku, boste v JAWS slišali sklic na celico in vsebino celice. Ko izberete prazno celico, boste na primer slišali: »Prazna, G4.« V Pripovedovalcu boste slišali sklic na celico, ne pa tudi vsebine celice.

 2. V celico vnesite besedilo ali število.

 3. Če želite v celico vnesti vsebino in se pomakniti na naslednjo celico v stolpcu, pritisnite tipko Enter. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete do naslednje celice v vrstici. Uporabite lahko tudi puščične tipke.

Uporaba samodejne vsote za seštevanje podatkov

S funkcijo samodejne vsote lahko hitro dodate številke, ki ste jih vnesli v delovni list.

 1. Izberite celico, v katero želite vstaviti vsoto. To je običajno desno od števil, ki jih prištevate, ali pod njimi.

 2. Če želite vnesti funkcijo samodejne vsote v celico, pritisnite Alt+H, U, nato pa S.

  Namig : Spremenite lahko celice, ki so izbrane za funkcijo samodejne vsote. Če želite izbrati obseg celic, ki jih želite dodati, držite pritisnjeno tipko Shift in pritisnite puščične tipke.

 3. Ko potrdite, da funkcija samodejne vsote ustvarja formulo za celice, ki jih želite, pritisnite tipko Enter. Samodejna vsota sešteje števila v izbranih celicah in vsota gre v vašo izbrano celico.

 4. Če želite slišati rezultat izračuna samodejne vsote, se premaknite nazaj na celico s funkcijo samodejne vsote. Slišali boste število, dejstvo, da je ta rezultat formule, in sklic na celico, na primer »538, vsebuje formulo, G6.«

Ustvarjanje preproste formule

V svoj list lahko vnesete preproste formule za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje števil. Formulo ustvarite z združevanjem sklicev na celice (na primer B4 ali D6) s števili, ki jih želite izračunati z matematičnimi operatorji. Operatorji so znak plus (+) za seštevanje, minus (-) za odštevanje, zvezdica (*) za množenje in poševnica naprej (/) za deljenje.

 1. Izberite celico, v katero želite vstaviti rezultat formule. To je običajno desno od števil, s katerimi računate, ali pod njimi.

 2. Vnesite enačaj (=). Excel Formula se vedno začne z enačajem.

 3. Če želite ustvariti formulo, vnesite kombinacijo sklicev na celice (na primer B4 ali D6) in matematičnih operatorjev. Na primer =B4 + B5, =B4 - B5, =B4 * B5 ali =B4 / B5.

  Namig : Hitre izračune lahko naredite tako, da namesto sklicev na celice vnesete številke v formulo, na primer, =20 + 10, =20 - 10, =20 * 10 ali =20 / 10.

 4. Pritisnite tipko Enter. Številke so izračunane in rezultat gre v vašo izbrano celico.

  Namig : Če želite, da kazalec ostane v aktivni celici, pritisnite Ctrl + Enter.

Uporaba oblike zapisa števil

Za razlikovanje med različnimi vrstami števil dodajte obliko zapisa števil, na primer valuto, odstotek ali datum.

 1. Izberite celice, ki vsebujejo števila, jih želite oblikovati.

 2. Če želite odpreti kombinirano polje oblike zapisa števil, pritisnite Alt + H, N.

 3. Če želite brskati po razpoložljivih oblikah zapisa števil, pritisnite puščico dol ali puščico gor.

  Namig : Če na tem seznamu ni želene oblike zapisa števil, na primer Posebno ali Po meri, pritisnite tipko Esc za izhod iz seznama oblik zapisa števil. Če želite odpreti zavihek Število v pogovornem oknu Oblikovanje celic, pritisnite Alt + H, O in nato E. Če želite brskati po seznamu razpoložljivih oblik zapisa števil, pritisnite tabulatorko in nato pritisnite puščico dol ali puščico gor.

 4. Če želite v izbranih celicah uporabiti izbrano obliko zapisa števil, pritisnite tipko Enter.

Filtriranje ali razvrščanje podatkov v tabeli

Ko ustvarite tabelo iz svojih podatkov na listu, lahko analizirate podatke na različne načine, vključno s hitrim filtriranjem ali razvrščanjem.

 1. Če želite izbrati skupino podatkov, ki jih želite analizirati kot tabelo, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke. Ko izberete skupino celic, boste slišali sklic na celico in vsebino prve celice v obsegu in nato sklic na celico in vsebino zadnje celice v obsegu. (V Pripovedovalcu boste slišali sklic na celico in vsebino prve celice v obsegu.)

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Tabele, pritisnite T.

 4. Če želite izbrati zavihek Tabela, pritisnite tabulatorko, nato pa še tipko Enter. Vaši izbrani podatki so oblikovani kot tabela. Glave stolpcev so dodane, vrstice pa so oblikovane v izmeničnih barvah.

 5. Filtrirajte tabelo po vsebini stolpca.

  1. Premaknite se na glavo stolpca, ki vsebuje podatke, po katerih želite filtrirati.

  2. Izberite puščico v glavi stolpca.

  3. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Izberi vse. Potrjeno.«

  4. Če želite počistiti potrditveno polje, pritisnite preslednico.

  5. Če želite brskati po izbirah filtra, pritisnite puščico dol, če pa želite izbrati potrditvena polja s podatki, po katerih želite filtrirati, pa pritisnite preslednico. Pritisnite tipko Enter.

  6. Če želite odstraniti filter in znova pokazati vse podatke, ponovite korake od a do c. Če želite potrditi potrditveno polje Izberi vse, pritisnite preslednico. Pritisnite tipko Enter.

 6. Razvrstite tabelo.

  1. Premaknite se na glavo stolpca, po katerem želite razvrstiti tabelo.

  2. Izberite puščico v glavi stolpca.

  3. Če želite izbrati Razvrsti od najmanjšega do največjega (za števila) ali Razvrsti od A do Ž (za besedilo), pritisnite S. Če želite izbrati Razvrsti od največjega do najmanjšega ali Razvrsti od Ž do A, pritisnite O.

Izračun številk v tabeli

Z orodji za hitro analizo lahko hitro izračunate števila. Naj gre za vsoto, povprečje ali štetje, Excel prikaže rezultate izračuna pod vašimi števili ali zraven njih po vsej tabeli.

 1. Če želite izbrati skupino podatkov, ki jih želite izračunati kot tabelo, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke.

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Skupaj, pritisnite O, nato pa še tabulatorko.

 4. Če želite brskati po možnostih izračuna, ki vključujejo Vsoto, Povprečje, Štetje, % vsote in Izvaja za vodoravne ali navpične podatke, pritisnite puščico desno.

 5. Izberite eno od možnosti izračuna, nato pa pritisnite tipko Enter. Izbrana skupina podatkov je izračunana, kot je določeno.

 6. Če želite slišati rezultate, izberite celice s formulami, eno za drugo. Slišali boste rezultat formule, dejstvo, da celica vsebuje formulo, in sklic na celico.

Oblikovanje ali označevanje vaših podatkov v tabeli

S pogojnim oblikovanjem ali grafikoni sparkline je mogoče poudariti vaše najpomembnejše podatke ali prikazati podatkovne smernice. Orodje za hitro analizo lahko uporabite za hitro uporabo teh poudarkov.

 1. Če želite izbrati skupino podatkov, ki jih želite označiti s pogojnim oblikovanjem ali grafikoni sparkline, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke.

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Oblikovanje, pritisnite F. Če se želite premakniti na meni Grafikoni sparkline, pritisnite S. Če se želite premakniti na zavihek z možnostmi, pritisnite tabulatorko.

 4. Če želite brskati po možnostih oblikovanja ali grafikonov sparkline, pritisnite puščico desno ali puščico levo. Možnosti oblikovanja za števila vključujejo Podatkovne vrstice, Barvo, Nabor ikon in drugo. Možnosti oblikovanja besedil vključujejo Besedilo vsebuje, Podvojene vrednosti, Enolične vrednosti, Enako in Počisti oblikovanje. Možnosti grafikonov sparkline vključujejo Črto, Stolpec in Dobiček/izguba in so na voljo, samo ko so izbrane številke.

 5. Izberite možnost oblikovanja ali grafikonov sparkline in pritisnite tipko Enter. Vaša izbrana skupina podatkov je oblikovana, kot je določeno.

Prikazovanje podatkov v grafikonu

Orodje za hitro analizo priporoča določen grafikon in hitro ustvari vizualno predstavitev vaših podatkov.

 1. Če želite izbrati skupino števil in oznak, ki jih želite predstaviti kot grafikon, izberite prvo celico. Če se želite pomakniti na zadnjo celico s podatki (običajno v nasprotnem kotu skupine celic), držite pritisnjeno tipko Shift in pritiskajte puščične tipke.

 2. Če želite odpreti orodje za hitro analizo, pritisnite Ctrl + Q.

 3. Če se želite premakniti na zavihek Grafikoni, pritisnite C, nato pa še tabulatorko.

 4. Če želite brskati po možnostih grafikonov, pritisnite puščico desno ali puščico levo.

 5. Izberite želeno vrsto grafikona in pritisnite tipko Enter. Grafikon, ki predstavlja vašo izbrano skupino, je dodan na delovni list kot vdelan predmet.

Opomba : Več o drugih načinih Ustvarjanja grafikona v Excelu 2016 za Windows.

Shranjevanje dela

 1. Pritisnite Ctrl + S. Če prvič shranjujete delovni zvezek v pravkar odprtem pogledu »Backstage« Shrani kot, izberite mesto za shranjevanje in ga poimenujte.

 2. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete v izbire mesta Shrani kot.

 3. Če želite izbrati mesto za shranjevanje delovnega zvezka, na primer OneDrive ali ta računalnik, pritisnite puščico dol ali puščico gor. Če pa želite odpreti pogovorno okno Shrani kot se premaknite na Prebrskaj in pritisnite tipko Enter.

 4. Če želite prebrskati mapo znotraj svojega izbranega mesta za shranjevanje, pritisnite tabulatorko. Če se želite premakniti v mapo, ki je višje v hierarhiji, izberite V nadrejeno mapo. Če se želite premakniti na seznam map, večkrat pritisnite tabulatorko. Za pomikanje po seznamu pritiskajte tabulatorko ali puščične tipke. Pritisnite tipko Enter, da izberete mapo.

 5. S tabulatorko se pomaknite na polje Tukaj vnesite ime datoteke in vnesite ime za svoj delovni zvezek.

 6. S tabulatorko se pomaknite na gumb Shrani in pritisnite tipko Enter.

Tiskanje dela

 1. Če želite odpreti Tiskanje v pogledu »Backstage«, pritisnite Ctrl + P.

 2. S tabulatorko se pomikajte po nastavitvah tiskanja, vključno z Lastnostmi tiskanja, Enostranskim tiskanjem, Pokončno usmeritvijo, Navadnimi robovi in Pripravo strani. Če želite izbrano nastavitev spremeniti, pritisnite tipko Enter. Če želite izbrati drugo nastavitev, pritisnite puščico dol ali puščico gor, nato pa pritisnite tipko Enter.

 3. Ko so nastavitve tiskanja takšne, kakršne želite, izberite Tiskanje tako, da pritiskate tipko Shift + tabulatorko, dokler ne slišite »Natisni.« Pritisnite tipko Enter. Vaš tiskalnik natisne delovni zvezek.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za ustvarjanje delovnega zvezka v Excelu

Uporaba bralnika zaslona za iskanje in zamenjavo podatkov v Excelu

Bližnjice na tipkovnici in funkcijske tipke za sistem Windows v Excelu

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Pomembno : Vsebina tega razdelka je še v razvoju. Nekatera vsebina je trenutno morda še nepopolna ali netočna. Kmalu znova obiščite to spletno mesto za ogled končne različice tega članka. Hvala.

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Z Excel Online z tipkovnice in govorca, vgrajeni bralnik zaslona Windows, lahko izvedete osnovna opravila, na primer ustvarite nov delovni zvezek, za urejanje delovnega zvezka in tiskanje dela.

Opombe : 

 • Če uporabljate Pripovedovalca s posodobitvijo Windows 10 Fall Creators Update, morate izklopiti način optičnega branja, če želite urejati dokumente, preglednice ali predstavitve s storitvijo Office Online. Če želite več informacij, glejte Izklop navideznega načina ali načina brskanja v bralnikih zaslona v posodobitvi Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Bližnjice na tipkovnici so navedene v članku Bližnjice na tipkovnici v storitvi Excel Online.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate Excel Online, priporočamo, da za spletni brskalnik uporabljate Microsoft Edge. Ker se storitev Excel Online izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v namiznem programu. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6, namesto F6. Poleg tega pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), veljajo v spletnem brskalniku, ne pa v programu Excel Online.

V tej temi

Odpri Excel Online

 1. Pojdite na https://www.office.com.

 2. Pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »Vpišite se v svoj račun« in nato pritisnite Enter. Odpre se okno Izberite račun .

 3. Pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite računa ali uporabniško ime, ki ga želite uporabiti za vpis, in nato pritisnite tipko Enter. Slišite: »vnesite geslo za urejanje. «

  Če ne slišite račun, ki ga želite, pritisnite tipko zavihek, dokler ne slišite »Uporabite drug račun, gumb« in nato pritisnite Enter. Vnesite e-pošte ali telefonsko številko računa in nato pritisnite tipko Enter.

 4. Vnesite geslo in nato pritisnite tipko Enter. Slišite: »Microsoft Office, domov. «

 5. Če želite odpreti Excel Online, pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »pojdite na Excelpovezavo, «in nato pritisnite tipko Enter. Odpre se Excel Online .

Odpiranje delovnega zvezka

Lahko odprete datoteko, da ste bili nedavno delali ali pojdite na želeno spletno skladišča na primer OneDrive in odpiranje datoteke od tam.

Odpiranje delovnega zvezka ob zagonu Excel Online

 1. Odpiranje in se vpišite v Excel Online. Odpre program in fokus je na novo možnost prazen delovni zvezek.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite odpreti nedavne datoteke, pritisnite tipki Shift + Tab, dokler slišite nedavne datoteke in nato pritisnite Enter. Datoteka se odpre v Pogledu za urejanje ali Pogledu za branje.

  • Odpiranje dokumenta iz spletne skladišča, pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »Odpreti iz < spletne skladišča > «in nato pritisnite tipko Enter. Poiščite želeno datoteko in nato pritisnite tipko Enter. Datoteka se odpre v Pogledu za branje.

Odpiranje delovnega zvezka, ko delate v Excel Online

Opomba : Če želite odpreti delovni zvezek že delajo v Excel Online, morate biti v Pogledu za urejanje. Možnost ni na voljo v Pogledu za branje. Če želite navodila o tem, kako v Pogledu za urejanje, pojdite na Preklopi v pogled za urejanje.

 1. Pritisnite tipko Alt + Windows. Se fokus premakne na traku.

 2. Če želite odpreti meni Datoteka , pritisnite F. Slišite: »Zapri meni, menijski element. « Če ne slišite, niste v Pogledu za urejanje.

 3. Če želite odpreti odpreti meni, pritisnite tipko O.

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite nedavnih dokumentov in nato pritisnite Enter. Datoteka se odpre v Pogledu za urejanje ali Pogledu za branje.

  • Odpiranje dokumenta iz spletne skladišča, pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »več o < spletne skladišče > «in nato pritisnite tipko Enter. Poiščite želeno datoteko in nato pritisnite tipko Enter. Datoteka se odpre v Pogledu za branje.

Preklopite v pogled za urejanje

Če ste odprli delovni zvezek v Pogledu za branjein urejanje datoteke, morate preklopiti v Pogled za urejanje.

 1. V Pogledu za branje, pritisnite Ctrl + F6, dokler ne slišite vaše ime ali uporabniško ime.

 2. Pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »urejanje delovnega zvezka, gumb strnjene. « Pritisnite Enter, da razširite meni.

 3. Pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite »Uredi v brskalniku« , in nato pritisnite tipko Enter. Datoteka se odpre v Pogledu za urejanje.

Ustvarjanje novega delovnega zvezka

Ustvarite lahko nov delovni zvezek iz predloge ali od začetka.

Ustvarjanje delovnega zvezka ob zagonu Excel Online

 1. Odpiranje in se vpišite v Excel Online. Odpre program in fokus je na novo možnost prazen delovni zvezek. To možnost, delovnega zvezka ne vsebuje vnaprej določeno oblikovanje.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite odpreti nov prazen delovni zvezek in začeli delati na to, pritisnite tipko Enter.

  • Do seznama razpoložljive predloge, pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite predloge in nato pritisnite Enter.

  Odpre nov delovni zvezek in se osredotoča na prvo celico na listu.

Ustvarjanje delovnega zvezka, ko delate v Excel Online

Opomba : Če želite ustvariti nov delovni zvezek, če že delate Excel Online, morate biti v Pogledu za urejanje. Možnost ni na voljo v Pogledu za branje. Če želite navodila o tem, kako v Pogledu za urejanje, pojdite na Preklopi v pogled za urejanje.

 1. Če že delate v delovnem zvezku in želite ustvariti novo eno, pritisnite tipko Alt + Windows. Se fokus premakne na traku.

 2. Če želite odpreti meni Datoteka , pritisnite F. Slišite: »Zapri meni, menijski element. « Če ne slišite, niste v Pogledu za urejanje.

 3. Če želite odpreti novo meni, pritisnite N.

 4. Pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite predlogo možnost in nato pritisnite Enter.

Urejanje delovnega zvezka

Če želite urediti delovni zvezek, morate biti v Pogledu za urejanje. Če želite navodila o tem, kako v Pogledu za urejanje, pojdite na Preklopi v pogled za urejanje.

Vnašanje podatkov

 1. Če želite preklopiti med celicami, pritisnite puščične tipke. Bralnik zaslona prijava celice, ko se premikate z njihovim mestom vrstic in stolpcev na delovnem listu. Je celica A1 v prvi vrstici stolpca A. Če je v celici besedilo v njej, bralnik zaslona zapisano besedilo.

 2. Če želite vnesti ali zamenjati besedilo v celici, vnesite besedilo, število ali formulo.

 3. Če se želite premakniti na naslednjo celico, pritisnite tipko Enter ali tabulatorko.

Uporaba samodejne vsote za seštevanje števil

Seštevanje števil v list.

 1. Premakniti celico na desni strani ali pod števili, ki jih želite sešteti.

 2. Pritisnite Alt + tipka Windows, H, U, S. Če želite izvesti izračun, pritisnite tipko Enter.

  Excel Online sešteje številke in postavi rezultat v celici, ki ste ga izbrali.

Ustvarjanje preproste formule

Ustvarite lahko preproste formule za seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje števil.

 1. Premaknite se v celico na desni strani ali tik pod števili, ki jih želite izračunati.

 2. Vnesite enačaj (=). Slišite: »Urejanje, enačaj. «

 3. Če želite ustvariti formulo, vnesite kombinacijo števil in računskih operatorjev, kot so znak plus (+) za seštevanje, minus (-) za odštevanje, zvezdica (*) za množenje ali poševnica naprej (/) za deljenje. Na primer, vnesete nekaj od tega:

  • Če želite dodati številke, vnesite = 2 + 4.

  • Odštevanje števil, vnesite = 4-2.

  • Za množenje števil, vnesite = 2 * 4.

  • Deljenje števil, vnesite = 4/2.

 4. Za izračun pritisnite tipko Enter.

Excel Online se izvaja izračuna in prikaže rezultat v celici.

Uporaba oblike zapisa števil

Različnimi vrstami števil v Excel Online lahko prikažete tako, da uporabite obliko, na primer valuto, odstotekali datum.

 1. Izberite celico ali celice, ki jih želite oblikovati. Če želite izbrati več sosednjih celic, pritisnite Shift + puščične tipke.

 2. Če želite odpreti priročni meni, pritisnite Shift + F10. Slišite »Izreži, menijski element. «

 3. Pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite »Obliko zapisa števila« in nato pritisnite tipko Enter. Slišite: »Pogovorno okno, oblika zapisa števila. «

 4. Če želite izbrati obliko, pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite v obliko zapisa, na primer »Valuta« ali »Datum« in nato pritisnite tipko Enter, da izberete.

Ustvarjanje tabele iz podatkov

Iz podatkov lahko ustvarite tabelo, tako da lahko, na primer hitro filtriranje ali razvrščanje podatkov.

 1. Izberite celice, ki jih želite vključiti v tabelo. Če želite izbrati več sosednjih celic, pritisnite Shift + puščične tipke.

 2. Če želite odpreti pogovorno okno Oblikuj kot tabelo , pritisnite Alt + tipka Windows, T, L. Slišite: »Pogovorno okno, Oblikuj kot tabelo. «

 3. Pritisnite tipki Shift + Tab. Slišite »moja tabela ima glave, «in če je potrjeno potrditveno polje, ali ne. Če želite spremeniti izbor, pritisnite preslednico.

  Opomba : Uporabite glavami tabele bolj dostopen za uporabnike bralnik zaslona. Bralniki zaslona uporabite informacije v glavi razumeti, kako najti celice v tabeli.

 4. Če želite ustvariti tabelo, pritisnite tipko Enter.

Razvrščanje ali filtriranje podatkov v tabeli

 1. V tabeli, ki ga želite razvrščanje ali filtriranje, premakniti celico z Razvrsti in Filtriraj spustnega menija. Slišite celico podrobnosti, ki sledi »Ima razvrščanje in filtriranje spustni meni. «

 2. Če želite odpreti spustni meni, pritisnite Alt + puščica dol puščično tipko.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite razvrstiti podatke, pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite »Razvrsti naraščajoče« ali »Razvrsti padajoče« in nato pritisnite tipko Enter.

  • Če želite uporabiti preprost filter, pritisnite puščično tipko dol, dokler slišite »Filter« in nato pritisnite tipko Enter. Odpre se pogovorno okno Filter . Pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite, možnosti in nato pritisnite preslednico, če želite označiti ali preklicati izbor možnosti. Če želite uporabiti filter, pritisnite tipko Enter.

  • Uporabiti zapletene filtra, pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite »Besedilni filtri« in nato pritisnite tipko puščica desno. Odpre se meni filtri. Pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite, možnosti in nato pritisnite tipko Enter. Odpre se pogovorno okno. Vnesite vrednosti želite, in nato pritisnite tipko Enter.

  • Če želite počistiti filter, pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite »Počisti filter, «, ki ji sledi ime filtrirane celice in nato pritisnite Enter.

Prikaz izračunov številk

 1. V celico, v kateri želite prikazati skupno vsoto, vnesite enačaj (=).

 2. Vnesite ime formula ali funkcija, ki jo želite uporabiti kot vsota ali povprečje. Seznam funkcij, ki se odpre in je posodobljen, medtem ko tipkate. Slišite prvo opravilo na seznamu.

 3. Pritisnite puščično tipko dol, dokler ne slišite funkcije in nato pritisnite tipko Tab, da jo izberete.

 4. Vnesite obseg celic ali druge številke, ki jo želite uporabiti funkcijo, ki ji sledi zaklepaj, in nato pritisnite tipko Enter.

Shranjevanje dela

Excel Online samodejno shranjuje vaše delo, vendar lahko spremenite mesto ali ime datoteke in lahko prenesete kopijo datoteke.

Shranite kopijo v spletu

 1. V Pogledu za urejanje, pritisnite Alt + tipko Windows, F, A, A. Odpre se pogovorno okno Shrani kot .

 2. Vnesite novo ime datoteke.

 3. Pritisnite tipko Tab. Slišite »Zamenjati obstoječo datoteko, potrdite polje« , in če je potrjeno potrditveno polje. Če želite spremeniti izbor, pritisnite preslednico.

 4. Če želite shraniti kopijo spletu, pritisnite tipko Enter.

Preimenovanje delovnega zvezka

 1. V Pogledu za urejanje, pritisnite Alt + tipko Windows, F, A, R. Odpre se pogovorno okno preimenovanje .

 2. Vnesite novo ime datoteke.

 3. Pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »V redu, gumb« , in nato pritisnite tipko Enter.

Shranite kopijo v lokalnem računalniku

 1. V Pogledu za urejanje, pritisnite Alt + tipko Windows, F, A, C. Se fokus premakne aktivni zavihek na delovni zvezek.

 2. Pritisnite Ctrl + F6, dokler ne slišite »Izbran« , ki ji sledi ime trenutnega zavihka.

 3. Pritisnite Caps Lock + puščica desno ali puščico levo tipko, dokler se ne slišite: »obvestilo besedilo, kaj želite narediti s < ime datoteke >. «

 4. Pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »Shrani «» «, in nato pritisnite tipko Enter. Datoteka je prenesena Prenesite datoteko v vašem računalniku.

Tiskanje dela

 1. V Pogledu za urejanje, pritisnite Alt + tipko Windows, F, P, P. Odpre se pogovorno okno Nastavitve tiskanja .

 2. Če želite natisniti uporabi privzetih nastavitev, pritisnite tipko Tab, dokler ne slišite »Natisni «» «, in nato pritisnite tipko Enter.

Za navodila po korakih za naprednejše tiskanja opravila, preberite Uporaba bralnika zaslona za tiskanje Excelovega delovnega zvezka.

Glejte tudi

Dodajanje opomb na delovni list aplikacije Excel Online z bralnikom zaslona

Uporaba bralnika zaslona za tiskanje Excelovega delovnega zvezka

Bližnjice na tipkovnici za Excel Online

Naučite se krmariti po Excelu z dostopnimi funkcijami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×