Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona s koledarjem v Outlooku

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona s koledarjem v Outlooku

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Za izvajanje pomembnih osnovnih opravil lahko uporabite koledar v aplikaciji Outlook 2016 s tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona sistema Windows. Uporabite lahko tudi bralnik zaslona JAWS. Ustvarite lahko nove dogodke v koledarju, berete in odgovarjate na povabila na srečanja itd.

Opombe : 

V tej temi

Nastavitev pogleda koledarja

Koledar lahko nastavite tako, da prikazuje izbrano število dni, delovni teden, polni teden ali mesec – kar koli je vaš priljubljeni način dela.

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + 2. Zaslišali boste ime trenutnega pogleda, na primer »Pogled delovnega tedna«.

 2. Za izbiranje pogleda koledarja uporabite te bližnjice na tipkovnici:

  • Pritisnite Alt + tipko s številko, da prikažete število dni od 1 do 10, pri čemer začnete z današnjim dnem. Če želite npr. prikazati 10 dni, pritisnite Alt + 0.

  • Pritisnite Ctrl + Alt + 2, če želite prikazati pogled delovnega tedna.

  • Pritisnite Ctrl + Alt + 3, če želite prikazati pogled celotnega tedna.

  • Pritisnite Ctrl + Alt + 4, če želite prikazati mesečni pogled.

Branje in urejanje dogodkov v koledarju

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + 2. Zaslišali boste ime trenutnega pogleda, npr. »Pogled delovnega tedna«, ki mu sledi število dogodkov v pogledu.

 2. Če želite prebrskati dogodke v trenutnem pogledu, pritisnite Ctrl + pika (.). Za vsak dogodek slišite ime, čas in organizatorja dogodka. Pritisnite Ctrl + vejica (,), če se želite premakniti na prejšnji dogodek.

 3. Za pomikanje po koledarju uporabite te bližnjice na tipkovnici:

  • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji dan, pritisnite Ctrl + desno ali levo puščično tipko.

  • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji teden, pritisnite Alt + puščično tipko gor ali dol.

  • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji mesec, pritisnite Alt + stran gor ali dol.

 4. Če želite urediti trenutno izbrani dogodek, pritisnite Enter, nato pa uporabite te bližnjice na tipkovnici, da spremenite podrobnosti:

  • Pritisnite Alt + U, da premaknete fokus v polje Zadeva, in nato uporabite tipkovnico, da uredite besedilo.

  • Pritisnite Alt + I, da premaknete fokus v polje Mesto, in nato uporabite tipkovnico, da uredite besedilo.

  • Pritisnite Alt + T, da premaknete fokus v vrstico Začetni čas. Če želite spremeniti začetni čas, pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete datum za en dan naprej ali nazaj. Če želite spremeniti čas, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Start time« (Začetni čas), nato pa pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete čas za pol ure naprej ali nazaj.

  • Pritisnite Alt + D, da premaknete fokus v vrstico Končni čas. Če želite spremeniti končni čas, pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete datum za en dan naprej ali nazaj. Če želite spremeniti čas, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »End time« (Končni čas), nato pa pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete čas za pol ure naprej ali nazaj.

 5. Če želite urediti opis dogodka, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Message, editing« (Urejanje sporočila), nato pa uporabite tipkovnico za urejanje besedila. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Notes, edit« (Urejanje opomb).

 6. Če želite shraniti spremembe, pritisnite Alt + H in A ter nato V. Okno dogodka se zapre in fokus se vrne na koledar.

Branje in odgovarjanje na povabilo na srečanje

 1. Če želite odpreti pogled pošte v Outlooku, pritisnite Ctrl + 1.

 2. Na seznamu sporočil se pomaknite na povabilo na srečanje.

 3. Če želite prebrati povabilo na srečanje, pritisnite tipko F6. Fokus se premakne v podokno za branje. Pritisnite tipki Caps Lock + M, če želite slišati sporočilo, ki ga prebere Pripovedovalec. V bralniku zaslona JAWS pritisnite Insert + puščično tipko dol.

 4. Če želite sprejeti povabilo na srečanje, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Accept button« (gumb »Sprejmi«), nato pa pritisnite tipko Enter. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Toolbar, Accept button« (orodna vrstica, gumb »Sprejmi«). Povabilo lahko sprejmete na 3 različne načine:

  • Če želite pred pošiljanjem urediti odgovor, pritisnite tipko E. Zaslišali boste »Message compatibility mode, editing« (Urejanje sporočila v združljivostnem načinu). Vnesite odgovor in nato pritisnite Alt + S, da ga pošljete.

  • Če želite poslati odgovor brez urejanja, pritisnite tipko S.

  • Če ne želite poslati odgovora, pritisnite tipko D.

Namig : Če želite zavrniti povabilo na srečanje: ko zaslišite »Accept button« (gumb »Zavrni«), pritiskajte desno puščično tipko, dokler ne zaslišite »Decline button« (gumb »Zavrni«), nato pa pritisnite Enter. Na voljo so enake možnosti za odgovor.

Načrtovanje srečanja

Ko v Outlooku ustvarite srečanje, lahko preverite, ali so osebe, ki jih želite povabiti, na voljo ob izbranem času, tako da veste, ali je treba izbrati drug čas. Ustvarite lahko tudi ponavljajoče se srečanje, npr. izvajanje hitrega srečanja v zvezi s projektom vsak delavnik ob istem času.

Ustvarjanje novega srečanja

 1. Če želite povabilo na srečanje ustvariti kjer koli v Outlooku, pritisnite Ctrl + Shift + Q. Zaslišali boste »Untitled, meeting, to, Editing« (Brez naslova, srečanje, za, urejanje), fokus pa se premakne v polje Za v novem povabilu. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Untitled, dash, meeting, to edit« (Brez naslova, pomišljaj, srečanje, za urejanje).

 2. Če želite osebe povabiti v srečanje, vnesite njihove e-poštne naslove. Če želite povabiti več oseb, za ločevanje naslovov uporabite podpičje.

 3. Če želite preveriti, ali so osebe, ki ste jih povabili, na voljo, pritisnite Alt + H, nato pa pritisnite U, da odprete možnost Pomočnik za razporejanje. Zaslišite: »All attendees, list box« (polje s seznamom »Vsi udeleženci«). S puščičnima tipkama gor in dol prebrskajte udeležence in poslušajte njihove podatke o razpoložljivosti, npr. »Free« (Prost). Če želite vrniti fokus na povabilo na srečanje, ko preverite razpoložljivost, pritisnite Alt + H, P in nato znova P.

  Opombe : 

  • Če po naslovu udeleženca zaslišite »No information« (Ni informacij), to pomeni, da Outlook ne more pridobiti informacij iz koledarja te osebe. Do tega lahko pride, če je oseba član druge organizacije.

  • Možnost Pomočnik za razporejanje časa deluje le z bralnikom zaslona Pripovedovalec.

 4. Pritiskajte tabulatorko, da se premaknete v polje Zadeva, nato pa vnesite zadevo srečanja.

 5. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete v polje Mesto, nato pa vnesite mesto.

 6. Če želite določiti trajanje srečanja, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Start date« (Začetni datum), vnesite datum srečanja, npr. 15. junij 2017, nato pa pritisnite Enter.

  Opomba : Outlook morda potrebuje nekaj trenutkov, da pretvori datum, ki ste ga vnesli, v svojo obliko zapisa. Ko slišite »Start time« (Začetni čas), lahko nadaljujete.

 7. Vnesite začetni čas srečanja in nato pritisnite Enter. Če želite preskočiti možnost končnega datuma (ki je privzeto enak kot začetni datum srečanja), dvakrat pritisnite tabulatorko. Zaslišite »End time« (Končni čas).

 8. Vnesite končni čas srečanja in nato pritisnite Enter.

 9. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Message, editing« (Urejanje sporočila), nato pa uporabite tipkovnico, da sestavite povabilo. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Notes, edit« (Urejanje opomb).

 10. Če želite dodati povezavo storitve Skype za podjetja do srečanja, pritisnite Alt + H, O in nato M. Povezava je vstavljena pod trenutni položaj kazalca.

  Opomba : Skype za podjetja se mora izvajati, preden lahko dodate povezavo.

 11. Če želite poslati povabilo na srečanje, pritisnite Alt + S. Okno se zapre, fokus pa se vrne na prejšnji pogled.

Poskrbite za ponavljanje srečanja

 1. Ko je povabilo na srečanje odprto, pritisnite Alt + H, E, da odprete pogovorno okno Ponavljanje sestanka. Zaslišite: »Appointment recurrence, start« (Začetek ponavljanja sestanka). Prav tako boste slišali začetni čas srečanja.

 2. Če želite premakniti fokus na območje Vzorec ponavljanja v pogovornem oknu Ponavljanje sestanka, trikrat pritisnite tabulatorko. Slišali boste ime izbranega vzorca, npr. »Weekly« (Tedensko).

 3. Za izbiro vzorca ponavljanja uporabite naslednje bližnjice na tipkovnici:

  • Če želite izbrati možnost Dnevno, pritisnite Alt + D. Če želite, da se srečanje ponavlja vsak delavnik, pritisnite Alt + K.

  • Če želite izbrati možnost Tedensko, pritisnite Alt + W.

  • Če želite izbrati možnost Mesečno, pritisnite Alt + M.

  • Če želite izbrati možnost Letno, pritisnite Alt + Y.

 4. Če želite zapreti pogovorno okno Ponavljanje sestanka, pritisnite Enter.

 5. Če želite poslati povabilo na srečanje, pritisnite Alt + S. Okno se zapre, fokus pa se vrne na prejšnji pogled.

Načrtovanje sestanka

Ustvarjanje novega sestanka

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + 2. Zaslišali boste ime trenutnega pogleda, npr. »Pogled delovnega tedna«, ki mu sledi število dogodkov v pogledu.

 2. Pritisnite Alt + H in nato N, da odprete prazno okno sestanka. V bralniku JAWS morate pritisniti 1, ko pritisnete N. Fokus je v polju Zadeva.

 3. Vnesite zadevo sestanka in pritisnite tabulatorko, da premaknete fokus v polje Mesto.

 4. Vnesite mesto sestanka in pritisnite tabulatorko, da premaknete fokus v polje Začetni datum.

 5. Če želite spremeniti začetni čas, pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete datum za en dan naprej ali nazaj. Če želite spremeniti čas, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Start time« (Začetni čas), nato pa pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete čas za pol ure naprej ali nazaj.

 6. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »End date« (Končni datum). Če želite spremeniti končni čas, pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete datum za en dan naprej ali nazaj. Če želite spremeniti čas, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »End time« (Končni čas), nato pa pritisnite puščično tipko dol ali gor, da premaknete čas za pol ure naprej ali nazaj.

 7. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Message, editing« (Urejanje sporočila), nato pa uporabite tipkovnico, da vnesete želene informacije za sestanek. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Notes, edit« (Urejanje opomb).

 8. Če želite shraniti sestanek, pritisnite Alt + H, A in nato V. Okno sestanka se zapre in fokus se vrne na koledar.

Sporočite drugim, kdaj ste na voljo

V sestanek lahko dodate indikator stanja, s čimer druge osebe obvestite o tem, kdaj ste na voljo. Če želi nekdo načrtovati sestanek z vami, bo na podlagi tega vedel, kdaj ste na voljo oz. zasedeni.

 1. Če je odprt sestanek, pritisnite Alt + H in B, da odprete meni Pokaži kot.

 2. Za brskanje po možnostih razpoložljivosti pritisnite puščično tipko gor ali dol:

  • Brezplačno

  • Na drugem delovnem mestu

  • Pogojno

  • Zaseden

  • Odsoten

  Če želite izbrati možnost in zapreti meni Pokaži kot, pritisnite Enter.

 3. Če želite shraniti spremembe, pritisnite Alt + H, A in nato V. Okno sestanka se zapre in fokus se vrne na koledar.

Tiskanje dogodka

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + 2. Zaslišali boste ime trenutnega pogleda, npr. »Pogled delovnega tedna«, ki mu sledi število dogodkov v pogledu.

 2. Če želite prebrskati dogodke v trenutnem pogledu, pritisnite Ctrl + pika (.). Za vsak dogodek slišite ime, čas in organizatorja dogodka. Pritisnite Ctrl + vejica (,), če se želite premakniti na prejšnji dogodek.

 3. Za pomikanje po koledarju uporabite te bližnjice na tipkovnici:

  • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji dan, pritisnite Ctrl + desno ali levo puščično tipko.

  • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji teden, pritisnite Alt + puščično tipko gor ali dol.

  • Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji mesec, pritisnite Alt + stran gor ali dol.

 4. Če želite odpreti trenutno izbrani dogodek, pritisnite Enter.

 5. Pritisnite Alt + F in nato P. Odpre se meni Natisni.

 6. Če želite izbrati tiskalnik, pritisnite I, s puščičnima tipkama gor in dol poiščite tiskalnik in nato pritisnite Enter.

 7. Če želite natisniti dogodek, pritisnite Alt + P in nato še enkrat P.

 8. Če npr. tiskate v datoteko, da pretvorite dogodek v obliko zapisa PDF, vnesite ime datoteke, nato pa pritisnite Enter, da ustvarite datoteko.

  Meni Natisni se zapre in fokus se vrne v okno dogodka.

Glejte tudi

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona z e-pošto v Outlooku

Bližnjice na tipkovnici za Outlook

Bližnjice na tipkovnici za krmarjenje po koledarju v Outlooku

Pomikanje po Outlooku s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Za izvajanje bistvenih osnovnih opravil uporabite koledar v aplikaciji Outlook 2016 for Mac z dodatkom VoiceOver, vgrajenim bralnikom zaslona za Mac OS. Ustvarite lahko nove dogodke v koledarju, berete in odgovarjate na povabila na srečanja itd.

Opombe : 

V tej temi

Nastavitev pogleda koledarja

Koledar lahko nastavite tako, da prikazuje izbrani dan, delovni teden, polni teden ali mesec – kar koli je vaš priljubljeni način dela.

 1. V Outlooku pritisnite Command (Ukaz) + 2, če želite odpreti koledar. Zaslišali boste prikazani časovni okvir.

 2. Za izbiranje pogleda koledarja uporabite te bližnjice na tipkovnici:

  • Če želite prikazati dnevni pogled, pritisnite Ctrl + Command (Ukaz) + 1.

  • Če želite prikazati pogled delovnega tedna, pritisnite Ctrl + Command (Ukaz) + 2.

  • Če želite prikazati pogled celotnega tedna, pritisnite Ctrl + Command (Ukaz) + 3.

  • Če želite prikazati mesečni pogled, pritisnite Ctrl + Command (Ukaz) + 4.

Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju

Če želite biti na tekočem glede polnega urnika, lahko hitro preberete in urejate podrobnosti dogodka.

Opomba : Urejate lahko le dogodke, ki ste jih ustvarili. Na primer, ne morete urejati povabil na srečanja, ki ste jih prejeli od nekoga drugega.

 1. V Outlooku pritisnite Command (Ukaz) + 2, če želite odpreti koledar. Zaslišali boste časovno obdobje, hkrati pa tudi, ali urnik vsebuje kakršne koli dogodke.

 2. Za pomikanje v koledarju glede na pogled naredite nekaj od tega:

  • Če se želite pomakniti na naslednji dan, teden ali mesec, pritisnite Command (Ukaz) + desno puščično tipko.

  • Če se želite pomakniti na prejšnji dan, teden ali mesec, pritisnite Command (Ukaz) + levo puščično tipko.

 3. Če želite v poljubnem pogledu prebrskati dogodke v prikazanem časovnem obdobju, pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Med premikanjem VoiceOver izgovori dogodke kot »<date>, <hours>, <event subject>, <event location>« (<datum>, <ure>, <zadeva dogodka>, <mesto dogodka>).

 4. Če si želite ogledati dodatne podrobnosti dogodka, pritisnite preslednico. Dogodek se prikaže v novem oknu. Če želite zapreti okno, pritisnite tipko Esc.

 5. Če želite odpreti in urediti dogodek, pritisnite Command (Ukaz) + O. Odpre se okno dogodka in slišite: »Now in <event subject>, <Appointment/Meeting>« (Zdaj v <zadeva dogodka>, <Sestanek/srečanje>).

 6. Če želite prebrskati podrobnosti dogodka in možnosti, pritiskajte tabulatorko. VoiceOver izgovori podrobnosti in možnosti, ko se premikate.

 7. Ko končate, naredite nekaj od tega:

  • Če urejate srečanje, pritisnite Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Send Update button« (gumb »Pošlji posodobitev«), nato pa pritisnite preslednico.

  • Če urejate sestanek, pritisnite Shift + tabulatorko, da zaslišite »Save and close button« (gumb »Shrani in zapri«), nato pa pritisnite preslednico.

 8. Dogodek je spremenjen, fokus pa se premakne v Koledar.

Branje in odgovarjanje na povabilo na srečanje

Povabilo lahko preprosto sprejmete, pogojno sprejmete ali zavrnete neposredno v možnosti Koledar v aplikaciji Outlook 2016 for Mac. VoiceOver prebere nova povabila na srečanje, ko prispejo.

 1. Premaknite se do srečanja, kot je navedeno v odseku Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju, nato pa pritisnite Command (Ukaz) + O.

 2. Če želite odgovoriti na povabilo, naredite nekaj od tega:

  • Če želite sprejeti, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Accept menu button« (menijski gumb »Sprejmi«), nato pa pritisnite preslednico.

  • Če želite zavrniti, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Decline menu button« (menijski gumb »Zavrni«), nato pa pritisnite preslednico.

  • Če niste prepričani, ali se lahko udeležite, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Tentative menu button« (menijski gumb »Pogojno«), nato pa pritisnite preslednico.

 3. Odpre se seznam možnosti odgovorov. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite odgovoriti s pripombami, pritisnite puščično tipko dol. Zaslišite: »Respond with comments« (Odgovori s pripombami). Nato pritisnite preslednico, da možnost izberete. Odpre se okno odgovora s fokusom v polju besedila pripombe. Vnesite pripombe in nato pritisnite Command (Ukaz) + Enter. Odgovor je poslan.

  • Če želite odgovoriti brez pripomb, pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Respond without comments« (Odgovori brez pripomb), nato pa pritisnite preslednico. Odgovor je poslan.

Načrtovanje novega sestanka ali srečanja

Pustite bralniku zaslona, da vam pomaga pri načrtovanju sestanka ali srečanja.

 1. V Outlooku pritisnite Control + Option (Možnost) + M. Zaslišite: »Menu bar, Apple« (menijska vrstica Apple). Pritiskajte desno puščično tipko, dokler ne zaslišite: »File« (Datoteka). Če želite odpreti meni Datoteka, pritisnite Control + Option (Možnost) + preslednico.

 2. Če želite odpreti podmeni Novo, pritisnite puščično tipko dol, nato pa pritisnite Control + Option (Možnost) + preslednico.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite ustvariti nov sestanek, pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Appointment« (Sestanek), in nato pritisnite Enter. Odpre se novo okno sestanka s fokusom v besedilnem polju Zadeva.

  • Če želite ustvariti novo srečanje, pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Meeting« (Srečanje), in nato pritisnite Enter. Odpre se novo okno srečanja s fokusom v besedilnem polju Za:.

 4. Če želite prebrskati možnosti sestanka ali srečanja, pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko.

  • Če ustvarjate srečanje, vnesite stike v besedilno polje Za:.

  • Če želite dogodek poimenovati, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Subject, edit text« (Zadeva, urejanje besedila), nato pa vnesite ime dogodka.

  • Če želite nastaviti mesto srečanja, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Location edit text« (Urejanje besedila možnosti »Mesto«), nato pa vnesite želeno mesto.

  • Če želite nastaviti začetni in končni datum ter čas dogodka, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite privzetih vrednosti. Če želite spremeniti vrednosti, vnesite nove vrednosti.

   Namig : Če želite ustvariti celodnevni dogodek, pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »All day event, unchecked checkbox« (počiščeno potrditveno polje »Celodnevni dogodek«), nato pa pritisnite preslednico.

  • Če želite nastaviti čas opomnika za dogodek, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Reminder pop-up button« (pojavni gumb »Opomnik«), nato pa pritisnite preslednico. Pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite želene možnosti, nato pa pritisnite preslednico.

  • Če želite dodati več informacij o dogodku, npr. dnevni red srečanja, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Document text« (Besedilo dokumenta), nato pa vnesite želene podrobnosti.

 5. Ko zaključite z dodajanjem podrobnosti o dogodku, naredite nekaj od tega:

  • Če ustvarjate sestanek, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Save and close button« (gumb »Shrani in zapri«), nato pa pritisnite preslednico.

  • Če ustvarjate srečanje, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«), nato pa pritisnite preslednico.

 6. Okno novega dogodka se zapre, fokus pa se premakne v prejšnji Outlookov pogled.

Poskrbite za ponavljanje

Če na primer načrtujete tedensko srečanje, ga lahko preprosto spremenite v ponavljajoče se srečanje. Tako vam srečanja ni treba dodajati za vsak teden posebej.

 1. V oknu dogodka pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Recurrence button« (gumb »Ponovitev«), nato pa pritisnite preslednico. Odpre se novo okno, v katerem lahko izberete možnosti za ponavljajoči se dogodek, pri čemer je fokus na pojavnem gumbu Ponovitve.

 2. Če želite izbrati pogostost srečanja, pritisnite preslednico, nato pa pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite pogostosti ponavljanja sestanka (Dnevno, Tedensko, Mesečno, Letno). Za izbiro pritisnite preslednico.

 3. Če želite prebrskati druge možnosti, pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Ko končate, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »OK default button« (privzeti gumb »V redu«), nato pa pritisnite preslednico.

Prikaz razpoložljivosti

V času trajanja dogodka pokažite drugim svojo razpoložljivost.

 1. V oknu dogodka pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite trenutnega stanja razpoložljivosti (npr. »Busy« (Zaseden)) in »Show as, pop-up button« (pojavni gumb »Pokaži kot«), nato pa pritisnite preslednico.

 2. Če želite izbrati razpoložljivost, pritisnite preslednico, nato puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite razpoložljivosti, ki jo želite prikazati. Za izbiro pritisnite preslednico.

Vabilo drugim osebam, da se pridružijo srečanju

Povabite druge, da se vam pridružijo in spremenite sestanek v srečanje.

 1. V oknu sestanka pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Invite button« (gumb »Povabilo«), nato pa pritisnite preslednico, da ga spremenite v srečanje.

 2. Fokus se premakne v na novo ustvarjeno besedilno polje Za, v katerega lahko vnesete stike, ki jih želite povabiti v srečanje.

 3. Ko končate, za pošiljanje povabil pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«), nato pa pritisnite preslednico.

Preverjanje razpoložljivosti povabljenca

Ko vnesete imena v povabilo na srečanje, lahko preverite, kdaj so osebe na voljo.

 1. V oknu srečanja pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Scheduling, unchecked checkbox« (počiščeno potrditveno polje »Razporejanje«), nato pa pritisnite preslednico, da odprete pogled Razporejanje.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Attendee status table, row 1 of (...), <organizer name>, <status>« (Tabela stanj udeležencev, vrstica 1 od (...), <ime organizatorja>). Če želite prebrskati stanje povabljenca, pritisnite puščično tipko dol. VoiceOver izgovori ime povabljenca in razpoložljivost, medtem ko se premikate.

 3. Če se želite vrniti v pogled Sestanek, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Appointment, unchecked checkbox« (počiščeno potrditveno polje »Sestanek«), nato pa pritisnite preslednico.

Pretvorba v srečanje v Skypu

Svoje srečanje lahko preprosto spremenite v elektronsko srečanje v Skypu.

 1. V oknu srečanja pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Online meeting, menu button« (menijski gumb »Elektronsko srečanje«), nato pa pritisnite preslednico.

 2. Če želite ustvariti povezavo do srečanja v Skypu, pritisnite Control + Option (možnost) + preslednico.

 3. Outlook doda podrobnosti o elektronskem srečanju in povezavo v polje Opis.

Tiskanje koledarja

Natisnite izbrani dan, teden ali koledarski mesec v aplikaciji Outlook.

 1. V Outlooku pritisnite Command (Ukaz) + 2, če želite odpreti koledar. Zaslišali boste prikazano časovno obdobje, hkrati pa tudi, ali urnik vsebuje kakršne koli dogodke.

 2. Nastavite koledar tako, da prikazuje pogled, ki ga želite natisniti (Dan, Delovni teden, Teden ali Mesec). Nato se pomaknite na dan, teden ali mesec, ki ga želite vključiti v tiskanje.

 3. Pritisnite Command + P, da se odpre pogovorno okno za tiskanje. Pogovorno okno se odpre. Zaslišali boste ime privzetega tiskalnika.

 4. Če želite izbrati tiskalnik, pritisnite preslednico, nato pa pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite imena tiskalnika, ki ga želite uporabiti. Če želite tiskalnik izbrati, pritisnite preslednico.

 5. Če želite prebrskati druge možnosti tiskanja, pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Ko končate, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Print default button« (privzeti gumb »Natisni«), nato pa pritisnite preslednico. Koledar je natisnjen.

Glejte tudi

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona z e-pošto v Outlooku

Bližnjice na tipkovnici za Outlook za Mac

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Pomikanje po Outlooku s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Za izvajanje bistvenih osnovnih opravil uporabite koledar v aplikaciji Outlook za iOS z dodatkom VoiceOver, vgrajenim bralnikom zaslona za iOS. Ustvarite lahko nove dogodke v koledarju, berete in odgovarjate na povabila na srečanja itd.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona VoiceOver, ki je vgrajen v sistem iOS. Več informacij o uporabi bralnika zaslona VoiceOver najdete na spletnem mestu Apple Accessibility.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate iPhone. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za napravo iPad.

V tej temi

Nastavitev pogleda koledarja

Izbirate lahko med tremi možnostmi za ogled koledarja: pogledom Dnevni red, Dan ali 3-dnevni. Dnevni red je privzeta možnost.

 1. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite trenutni pogled, na primer »Agenda view« (pogled »Dnevni red«), nato pa dvotapnite zaslon.

 2. Odpre se seznam možnosti pogleda. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite želeno možnost, nato pa dvotapnite zaslon.

Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju

Če želite biti na tekočem glede polnega urnika, lahko hitro preberete in urejate podrobnosti dogodka.

Opomba : Urejate lahko le dogodke, ki ste jih ustvarili. Na primer, ne morete urejati povabil na srečanja, ki ste jih prejeli od nekoga drugega.

 1. V poljubnem pogledu podrsnite desno, dokler ne slišite prvega dogodka v dnevu. Če želite prebrskati druge dogodke v prihodnosti, podrsnite navzgor. VoiceOver izgovori naslov, datum in čas, mesto in trajanje dogodka, ko se pomikate po dogodkih.

 2. Če želite pregledati dodatne podrobnosti o dogodku, dvotapnite zaslon, ko ste na dogodku. Dogodek se prikaže v novem oknu.

 3. Če želite slišati podrobnosti o dogodku, podrsnite levo ali desno ali pa z enim prstom povlecite navzdol po oknu s podrobnostmi o dogodku.

 4. Če želite urediti dogodek, v oknu s podrobnostmi o dogodku podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Edit« (Uredi), nato pa dvotapnite zaslon. Odpre se okno Urejanje dogodka.

 5. Podrsnite desno, da zaslišite podrobnost o dogodku, ki jo želite urediti, nato pa dvotapnite zaslon in naredite želene spremembe.

 6. Ko končate, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Done« (Dokončano), nato pa dvotapnite zaslon.

Branje in odgovarjanje na povabilo na srečanje

Povabilo lahko preprosto sprejmete, pogojno sprejmete ali zavrnete neposredno v možnosti Koledar v aplikaciji Outlook za iOS. VoiceOver prebere nova povabila na srečanje, ko prispejo.

 1. Odprite in preberite dogodek, kot je opisano v odseku Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju.

 2. Če želite odgovoriti na povabilo, v oknu s podrobnostmi o dogodku podrsnite levo ali desno, da zaslišite »RSVP button« (gumb »RSVP«), nato pa dvotapnite zaslon. Odpre se seznam možnosti odgovorov.

 3. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite želeno možnost, nato pa dvotapnite zaslon.

 4. Če želite spremeniti odgovor, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Edit RSVP button« (gumb »Uredi RSVP«), nato pa dvotapnite zaslon. Podrsnite do nove možnosti, nato pa dvotapnite zaslon.

Načrtovanje novega sestanka ali srečanja

Pustite bralniku zaslona, da vam pomaga pri načrtovanju sestanka ali srečanja.

 1. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Create an event button« (gumb »Ustvari dogodek«), in nato dvotapnite zaslon. Odpre se okno Nov dogodek, fokus je v besedilnem polju Naslov in zaslonska tipkovnica je na spodnji polovici zaslona.

 2. Vnesite ime dogodka.

 3. Če želite nastaviti začetni in končni datum ter čas dogodka, podrsnite levo, da zaslišite privzete vrednosti. Če želite spremeniti vrednosti, dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, da zaslišite možnost, ki jo želite spremeniti, nato pa podrsnite gor ali dol, dokler ne zaslišite želene vrednosti. Če želite potrditi izbor, podrsnite levo, da zaslišite »Done button« (gumb »Dokončano«), in nato dvotapnite zaslon.

  Namig : Če želite ustvariti celodnevni dogodek, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »All-day, switch button, off« (izklopljeno stikalo »Ves dan«), nato pa dvotapnite zaslon.

 4. Če nastavljate mesto srečanja, podrsnite desno, da zaslišite »Location button« (gumb »Mesto«), nato pa dvotapnite zaslon. Začnite vnašati mesto. Med tipkanjem se posodablja seznam predlaganih mest. Če želite izbrati mesto, podrsnite desno, da zaslišite želeno mesto, in nato dvotapnite zaslon.

 5. Če nastavljate čas opozorila za dogodek, podrsnite desno, da zaslišite »Alert, <current alert value>« (Opozorilo, <trenutna vrednost opozorila>), nato pa dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, da zaslišite želeno možnost, in nato dvotapnite zaslon.

 6. Če želite dodati več informacij o dogodku, npr. dnevni red srečanja, podrsnite desno, da zaslišite »Description button« (gumb »Opis«), in nato dvotapnite zaslon. Zaslonska tipkovnica je v spodnji polovici zaslona. Vnesite podrobnosti in ko končate, podrsnite levo, da zaslišite »Done« (Dokončano), nato pa dvotapnite zaslon.

 7. Če ste končali dodajanje podrobnosti o dogodku, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Done button« (gumb »Dokončano«), nato pa dvotapnite zaslon.

Vabilo drugim osebam, da se pridružijo srečanju

Povabite druge, da se vam pridružijo in spremenite sestanek v srečanje.

 1. Ko urejate ali ustvarjate dogodek, v oknu Uredi dogodek ali Nov dogodek podrsnite desno, da zaslišite »People button« (gumb »Ljudje«), nato pa dvotapnite zaslon.

  Odpre se okno Ljudje, fokus je v besedilnem polju, ki ga je mogoče urejati, in zaslonska tipkovnica je na spodnji polovici zaslona.

 2. Začnite vnašati ime stika. Med tipkanjem se posodablja seznam predlaganih stikov. Če želite izbrati stik, podrsnite desno, da zaslišite želeno ime, nato pa dvotapnite zaslon. To ponovite za vse stike, ki jih želite povabiti.

 3. Ko končate, podrsnite levo, da zaslišite »Done« (Dokončano), in nato dvotapnite zaslon.

Pretvorba v srečanje v Skypu

Svoje srečanje lahko preprosto spremenite v elektronsko srečanje v Skypu.

 1. Ko urejate ali ustvarjate dogodek, v oknu Uredi dogodek ali Nov dogodek podrsnite desno, da zaslišite »Skype call, switch button, off« (izklopljeno stikalo »Klic Skype«), nato pa dvotapnite zaslon.

 2. Če želite shraniti spremembe, podrsnite levo, da zaslišite »Done« (Dokončano), in nato dvotapnite zaslon.

  Outlook doda podrobnosti o elektronskem srečanju in povezavo v polje Opis.

 3. Če se želite pridružiti srečanju v Skypu, odprite dogodek in nato podrsnite desno, da zaslišite »Join button« (gumb »Pridruži se«), nato pa dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona z e-pošto v Outlooku

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Naučite so pomikati po Outlooku z dostopnimi funkcijami

Za izvajanje bistvenih osnovnih opravil uporabite koledar v aplikaciji Outlook za Android z dodatkom TalkBack, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Android. Ustvarite lahko nove dogodke v koledarju, berete in odgovarjate na povabila na srečanja itd.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Nastavitev pogleda koledarja

Izbirate lahko med tremi možnostmi za ogled koledarja: pogledom Dnevni red, Dan ali 3 dnevi. Dnevni red je privzeta možnost.

 1. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Switch away from <current view>« (Preklopi iz <trenutni pogled>), in nato dvotapnite zaslon.

 2. Odpre se seznam možnosti pogleda. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite želeno možnost, nato pa dvotapnite zaslon.

Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju

Če želite biti na tekočem glede polnega urnika, lahko hitro preberete in urejate podrobnosti dogodka.

Opomba : Urejate lahko le dogodke, ki ste jih ustvarili. Na primer, ne morete urejati povabil na srečanja, ki ste jih prejeli od nekoga drugega.

 1. V poljubnem pogledu povlecite z enim prstom po zaslonu, da zaslišite naslov dogodka, ki ga želite odpreti, nato pa dvotapnite zaslon. Dogodek se odpre v novem oknu, v katerem so prikazane podrobnosti o dogodku.

 2. Če želite slišati naslov dogodka, dan, datum, čas, mesto in druge informacije, podrsnite levo ali desno ali pa z enim prstom povlecite navzdol v oknu s podrobnostmi o dogodku.

 3. Če želite urediti dogodek, v oknu s podrobnostmi o dogodku podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Edit« (Uredi), nato pa dvotapnite zaslon. Odpre se okno Uredi dogodek s prikazano zaslonsko tipkovnico.

  Podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite podrobnosti o dogodku, ki jo želite urediti, nato pa dvotapnite zaslon. Vnesite želene spremembe. Ko končate, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Save« (Shrani), nato pa dvotapnite zaslon.

 4. Če želite zapreti okno s podrobnostmi o dogodku, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Back button« (gumb »Nazaj«), nato pa dvotapnite zaslon.

Branje in odgovarjanje na povabilo na srečanje

Povabilo lahko preprosto sprejmete, pogojno sprejmete ali zavrnete neposredno v možnosti Koledar v aplikaciji Outlook za Android. Ko prejmete novo povabilo na srečanje, zaslišite zvok.

 1. Odprite in preberite dogodek, kot je opisano v odseku Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju.

 2. Če želite odgovoriti na povabilo, v oknu s podrobnostmi o dogodku podrsnite levo ali desno, da zaslišite »RSVP button« (gumb »RSVP«), nato pa dvotapnite zaslon. Odpre se seznam možnosti odgovorov.

 3. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite želeno možnost, nato pa dvotapnite zaslon.

 4. Če želite spremeniti odgovor, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Edit RSVP button« (gumb »Uredi RSVP«), nato pa dvotapnite zaslon. Podrsnite do nove možnosti, nato pa dvotapnite zaslon.

Načrtovanje novega sestanka ali srečanja

Pustite bralniku zaslona, da vam pomaga pri načrtovanju sestanka ali srečanja.

 1. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Add new event button« (gumb »Dodaj nov dogodek«), nato pa dvotapnite zaslon. Odpre se okno Nov dogodek, fokus je v besedilnem polju Naslov in zaslonska tipkovnica je na spodnji polovici zaslona.

 2. Vnesite ime dogodka.

 3. Če želite nastaviti začetni in končni datum ter čas dogodka, podrsnite levo, da zaslišite privzete vrednosti. Če želite spremeniti vrednosti, dvotapnite zaslon, podrsnite levo ali desno, da zaslišite želeno možnost, nato pa znova dvotapnite zaslon. Če želite potrditi izbor, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »OK button« (gumb »V redu«), nato pa dvotapnite zaslon.

  Namig : Če želite ustvariti celodnevni dogodek, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »All day event« (Celodnevni dogodek), nato pa dvotapnite zaslon.

 4. Če želite izbrati mesto srečanja, podrsnite desno, da zaslišite »Location« (Mesto), in nato dvotapnite zaslon. Če želite vnesti ime mesta, ki ga želite uporabiti, dvotapnite zaslon in začnite tipkati. Med tipkanjem se posodablja seznam predlaganih mest. Če želite izbrati mesto, podrsnite desno, da zaslišite želeno mesto, in nato dvotapnite zaslon.

 5. Če uporabljate več koledarjev, lahko določite, v kateri koledar bo novi dogodek dodan. Podrsnite desno, da zaslišite »Calendar, <the current calendar account>« (Koledar, <trenutni račun koledarja>), nato pa dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, da zaslišite želeni koledar, nato pa dvotapnite zaslon.

 6. Če nastavljate čas opozorila za dogodek, podrsnite desno, da zaslišite »Alert, <current alert value>« (Opozorilo, <trenutna vrednost opozorila>), nato pa dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, da zaslišite želeno možnost, in nato dvotapnite zaslon.

 7. Če želite dodati več informacij o dogodku, npr. dnevni red srečanja, podrsnite desno, da zaslišite »Description« (Opis), in nato dvotapnite zaslon. Zaslonska tipkovnica je prikazana na spodnji polovici zaslona. Vnesite podrobnosti in ko končate, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Done« (Dokončano), nato pa dvotapnite zaslon.

 8. Če želite končati dodajanje podrobnosti o dogodku, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Save« (Shrani), nato pa dvotapnite zaslon.

Vabilo drugim osebam, da se pridružijo srečanju

Povabite druge, da se vam pridružijo in spremenite sestanek v srečanje.

 1. Ko urejate ali ustvarjate dogodek, v oknu Uredi dogodek ali Nov dogodek podrsnite desno, da zaslišite »People« (Ljudje), nato pa dvotapnite zaslon.

  Odpre se okno Dodajanje oseb, fokus je v besedilnem polju, ki ga je mogoče urejati, in zaslonska tipkovnica je na spodnji polovici zaslona.

 2. Začnite vnašati ime stika. Med tipkanjem je posodobljen seznam predlaganih stikov. Če želite izbrati stik, podrsnite desno, da zaslišite želeno ime, nato pa dvotapnite zaslon. To ponovite za vse stike, ki jih želite povabiti.

 3. Ko končate, podrsnite levo ali desno, dokler ne zaslišite »Done« (Dokončano), nato pa dvotapnite zaslon.

Pretvorba v srečanje v Skypu

Svoje srečanje lahko preprosto spremenite v elektronsko srečanje v Skypu.

 1. Ko urejate ali ustvarjate dogodek, v oknu Uredi dogodek ali Nov dogodek podrsnite desno, da zaslišite »Skype«, »Skype meeting« (Srečanje v Skypu) ali »Off switch« (stikalo »Izklop«), nato pa dvotapnite zaslon.

 2. Če želite shraniti spremembe, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Save« (Shrani), nato pa dvotapnite zaslon.

  Outlook doda podrobnosti o elektronskem srečanju in povezavo v polje Opis.

 3. Če se želite pridružiti srečanju v Skypu, odprite dogodek in nato podrsnite desno, da zaslišite opis in nato URL srečanja v Skypu, ter dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Oblikovanje besedila z bralnikom zaslona v e-poštnem sporočilu v Outlooku

Vstavljanje podobe ali slike v Outlooku z bralnikom zaslona

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona z e-pošto v Outlooku

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Naučite se pomikati po Outlooku z dostopnimi funkcijami

Za izvajanje bistvenih osnovnih opravil lahko uporabite Outlookov koledar s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona sistema Windows. Ustvarite lahko nove dogodke v koledarju, berete in odgovarjate na povabila na srečanja itd.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Nastavitev pogleda koledarja

Izbirate lahko med petimi možnostmi za ogled koledarja: pogledom Dnevni red, Dan, Teden, Mesec ali Leto. Dnevni red je privzeta možnost.

 1. Po zaslonu povlecite z enim prstom gor ali dol, da zaslišite »Items« (Elementi), nato pa podrsnite levo ali desno, da zaslišite »View button collapsed« (strnjeni gumb »Pogled«), in nato dvotapnite zaslon.

 2. Odpre se seznam možnosti pogleda. Podrsnite desno, da zaslišite želeno možnost, in nato dvotapnite zaslon.

Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju

Če želite biti na tekočem glede polnega urnika, lahko hitro preberete in urejate podrobnosti dogodka.

Opomba : Urejate lahko le dogodke, ki ste jih ustvarili. Na primer, ne morete urejati povabil na srečanja, ki ste jih prejeli od nekoga drugega.

 1. V pogledu Dnevni red povlecite z enim prstom po zaslonu gor ali dol, da zaslišite »Items« (Elementi), nato pa podrsnite desno ali levo, da zaslišite prvi dogodek. Če se želite pomakniti na druge dogodke v prihodnosti, podrsnite desno. Pripovedovalec izgovori naslov, datum in čas, mesto in organizatorja dogodka, ko se pomikate po dogodkih.

 2. Če želite pregledati dodatne podrobnosti o dogodku, dvotapnite zaslon, ko ste na dogodku. Dogodek se prikaže v novem oknu.

 3. Če želite slišati podrobnosti o dogodku, podrsnite desno ali levo.

 4. Če želite urediti dogodek, v oknu s podrobnostmi o dogodku podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Edit button« (gumb »Uredi«), nato pa dvotapnite zaslon. Podrsnite levo, da zaslišite podrobnost o dogodku, ki jo želite urediti, nato pa dvotapnite zaslon in naredite želene spremembe.

 5. Ko končate, naredite nekaj od tega:

  • Če urejate srečanje, podrsnite desno, da zaslišite »Send update button« (gumb »Pošlji posodobitev«), nato pa dvotapnite zaslon.

  • Če urejate sestanek, podrsnite desno, da zaslišite »Save and close button« (gumb »Shrani in zapri«), nato pa dvotapnite zaslon.

 6. Dogodek je spremenjen, okno dogodka se zapre, fokus pa se premakne v pogled Dnevni red.

Branje in odgovarjanje na povabilo na srečanje

Povabilo lahko preprosto sprejmete, pogojno sprejmete ali zavrnete neposredno v možnosti Outlookov koledar.

 1. Odprite in preberite dogodek, kot je opisano v odseku Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju.

 2. Če želite odgovoriti na povabilo, naredite nekaj od tega:

  • Če želite povabilo sprejeti, podrsnite desno, da zaslišite »Accept button collapsed« (strnjeni gumb »Sprejmi«), in nato dvotapnite zaslon.

  • Če želite povabilo zavrniti, podrsnite desno, da zaslišite »Decline button collapsed« (strnjeni gumb »Zavrni«), in nato dvotapnite zaslon.

  • Če niste prepričani, ali se lahko dogodka udeležite, podrsnite desno, da zaslišite »Tentative button collapsed« (strnjeni gumb »Pogojno«), in nato dvotapnite zaslon.

 3. Če želite poslati odgovor, podrsnite desno, da zaslišite »Send the response now« (Pošlji odgovor zdaj), in nato dvotapnite zaslon.

 4. Odgovor je poslan, okno dogodka se zapre, fokus pa se premakne v pogled Dnevni red.

Načrtovanje novega sestanka ali srečanja

Pustite bralniku zaslona, da vam pomaga pri načrtovanju sestanka ali srečanja.

 1. V katerem koli pogledu povlecite z enim prstom po zaslonu gor ali dol, da zaslišite »Items« (Elementi), nato pa podrsnite desno ali levo, da zaslišite »New button« (gumb »Novo «), in nato dvotapnite zaslon. Odpre se okno novega dogodka.

 2. Če želite poimenovati dogodek, podrsnite desno, da zaslišite »Event name« (Ime dogodka), dvotapnite zaslon, nato pa vnesite ime dogodka z uporabo zaslonske tipkovnice.

  Namig : Tipkovnico najdete tudi tako, da raziščete elemente na zaslonu. Za raziskovanje položite prst na zaslon in ga povlecite naokrog. Pripovedovalec napove elemente, ko se premaknete nanje. Če želite izbrati element, dvignite prst in dvotapnite zaslon.

 3. Če želite nastaviti mesto srečanja, podrsnite desno, da zaslišite »Location editable text« (Besedilo o mestu, ki ga je mogoče urejati), dvotapnite zaslon, nato pa vnesite mesto z zaslonsko tipkovnico.

 4. Če želite nastaviti začetni in končni datum ter čas dogodka, podrsnite levo, da zaslišite privzeti datum ali čas. Če želite spremeniti vrednosti, dvotapnite zaslon. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite želenega datuma ali ure, nato pa dvotapnite zaslon, da izberete vrednost.

  Namig : Če želite ustvariti celodnevni dogodek, podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Unchecked All-day checkbox« (počiščeno potrditveno polje »Ves dan«), nato pa dvotapnite zaslon.

 5. Če želite dodati več informacij o dogodku, podrsnite desno, da zaslišite »Event description, editable text« (uredljivo besedilo »Opis dogodka«), in nato dvotapnite zaslon. Nato z zaslonsko tipkovnico vnesite dodatne informacije.

 6. Če ustvarjate srečanje in želite povabiti osebe, podrsnite desno, da zaslišite »Invite someone, editable text« (uredljivo besedilo »Povabi osebo«), nato pa dvotapnite zaslon. Če želite dodati stik, vnesite stik z zaslonsko tipkovnico, nato podrsnite desno, da zaslišite »Enter«, in dvotapnite zaslon.

 7. Če želite nastaviti čas opozorila za dogodek, podrsnite desno, da zaslišite »More options button collapsed« (strnjeni gumb »Več možnosti«), nato pa dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, da zaslišite »Reminder button« (gumb »Opomnik«), dvotapnite zaslon, nato pa podrsnite desno ali levo, da zaslišite želeno možnost. Za izbiro dvotapnite zaslon.

 8. Ko zaključite z dodajanjem podrobnosti o dogodku, naredite nekaj od tega:

  • Če ustvarjate sestanek, podrsnite desno, da zaslišite »Save and close button« (gumb »Shrani in zapri«), nato pa dvotapnite zaslon.

  • Če ustvarjate srečanje, pritisnite in podrsnite desno, da zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«), nato pa dvotapnite zaslon.

 9. Okno novega dogodka se zapre, fokus pa se vrne v pogled koledarja.

Poskrbite za ponavljanje

Če na primer načrtujete tedensko srečanje, ga lahko preprosto spremenite v ponavljajoče se srečanje. Tako vam srečanja ni treba dodajati za vsak teden posebej.

 1. V oknu dogodka podrsnite desno ali levo, da zaslišite »More options button collapsed« (strnjeni gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, da zaslišite »Off, repeat button« (gumb za ponovitev je izklopljen), in nato dvotapnite zaslon. Odpre se nov zavihek, na katerem lahko izberete možnosti za ponavljajoči se dogodek.

 2. Če želite izbrati pogostost srečanja, podrsnite desno, da zaslišite »Repeat pattern weekly« (Ponavljaj vzorec tedensko). Če želite spremeniti pogostost Tedensko, dvotapnite zaslon in nato podrsnite desno ali levo, da zaslišite pogostost, ki jo želite uporabiti za srečanje. Za izbiro dvotapnite zaslon.

 3. Če želite prebrskati druge možnosti, podrsnite desno ali levo. Pripovedovalec med pomikanjem prebere možnosti.

Prikaz razpoložljivosti

V času trajanja dogodka pokažite drugim svojo razpoložljivost.

 1. V oknu dogodka podrsnite desno ali levo, da zaslišite »More options button collapsed« (strnjeni gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon. Podrsnite desno, da zaslišite »Show as button« (gumb »Pokaži kot«), in nato dvotapnite zaslon. Odpre se meni Pokaži kot.

 2. Če želite izbrati razpoložljivost, podrsnite desno ali levo, da zaslišite razpoložljivost, ki jo želite prikazati. Za izbiro dvotapnite zaslon.

Vabilo drugim osebam, da se pridružijo srečanju

Povabite druge, da se vam pridružijo in spremenite sestanek v srečanje.

 1. Ko urejate ali ustvarjate dogodek, podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Invite someone, editable text« (uredljivo besedilo »Povabi osebo«), nato pa dvotapnite zaslon.

 2. Če želite dodati stik, vnesite stik z zaslonsko tipkovnico, nato podrsnite desno, da zaslišite »Enter«, in dvotapnite zaslon. Če želite dodati več stikov, ponovite korak za druge povabljence.

 3. Če želite poslati povabila, podrsnite desno, da zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«), nato pa dvotapnite zaslon.

Tiskanje koledarja

Natisnite izbrani dan, teden ali koledarski mesec v aplikaciji Outlookov koledar.

 1. V katerem koli pogledu koledarja povlecite z enim prstom po zaslonu gor ali dol, da zaslišite »Items« (Elementi), nato pa podrsnite desno ali levo, da zaslišite »More options button collapsed« (strnjeni gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, da zaslišite »Print button» (gumb »Natisni«), in dvotapnite zaslon. Odpre se pogovorno okno Pogled tiskanja s fokusom na možnosti pogleda tiskanja. Zaslišali boste: »<current view selection>, read-only combobox« (kombinirano polje samo za branje <izbrani trenutni pogled>).

 3. Če želite izbrati pogled tiskanja, dvotapnite zaslon, nato podrsnite desno, da zaslišite želeni pogled, in nato dvotapnite za izbiro.

 4. Če želite izbrati datume za začetek pogleda, podrsnite desno, da zaslišite »From« (Od) in privzeti datum, nato pa dvotapnite zaslon, da odprete spustni koledar. Podrsnite levo ali desno, da poiščite datume, in nato dvotapnite zaslon za izbiro.

 5. Če želite odpreti pogovorno okno tiskanja, podrsnite desno, da zaslišite »Preview« (Predogled), nato pa dvotapnite zaslon.

 6. Če želite prebrskati možnosti tiskanja, podrsnite desno. Ko končate, podrsnite desno, da zaslišite »Print button« (gumb »Natisni«), nato pa dvotapnite zaslon. Koledar je natisnjen.

Glejte tudi

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona z e-pošto v Outlooku

Naučite se pomikati po Outlooku z dostopnimi funkcijami

Za izvajanje pomembnih osnovnih opravil uporabite koledar v aplikaciji Outlook v spletu s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona sistema Windows. Ustvarite lahko nove dogodke v koledarju, berete in odgovarjate na povabila na srečanja itd.

Opombe : 

 • Nove funkcije storitve Office 365 so izdane postopoma za naročnike na Office 365, zato te funkcije v vašem programu morda še niso na voljo. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije pridobite hitreje, si oglejte Kako pridobim najnovejše funkcije sistema Office 2016 za Office 365?

 • Bližnjice na tipkovnici najdete v članku Bližnjice na tipkovnici v programu Outlook v spletu.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Uvod v Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ker se Outlook v spletu izvaja v spletnem brskalniku, se bližnjice na tipkovnici razlikujejo od bližnjic v namiznem programu. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite Ctrl + F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa za Outlook v spletu.

V tej temi

Nastavitev pogleda koledarja

Koledar lahko nastavite tako, da prikazuje izbrani dan, delovni teden, polni teden ali mesec – kar koli je vaš priljubljeni način dela.

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + Shift + 2. Pripovedovalec napove: »Loaded <number of events> events in one selected calendar.« (V enem izbranem koledarju je naloženih toliko dogodkov: <število dogodkov>.)

 2. Za izbiranje pogleda koledarja uporabite te bližnjice na tipkovnici:

  • Če želite prikazati dnevni pogled, pritisnite Shift + Alt + 1.

  • Če želite prikazati pogled delovnega tedna, pritisnite Shift + Alt + 2.

  • Če želite prikazati pogled polnega tedna, pritisnite Shift + Alt + 3.

  • Če želite prikazati mesečni pogled, pritisnite Shift + Alt + 4.

Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju

Če želite biti na tekočem glede polnega urnika, lahko hitro preberete in urejate podrobnosti dogodka.

Opomba : Urejate lahko le dogodke, ki ste jih ustvarili. Na primer, ne morete urejati povabil na srečanja, ki ste jih prejeli od nekoga drugega.

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + Shift + 2. Zaslišite: »Loaded <number of events> events in one selected calendar.« (V enem izbranem koledarju je naloženih toliko dogodkov: <število dogodkov>.)

 2. Za pomikanje v koledarju glede na pogled naredite nekaj od tega:

  • Če se želite pomakniti na naslednji dan, teden ali mesec, pritisnite Ctrl + Shift + desno puščično tipko.

  • Če se želite pomakniti na prejšnji dan, teden ali mesec, pritisnite Ctrl + Shift + levo puščično tipko.

 3. Če želite v poljubnem pogledu prebrskati dogodke v prikazanem časovnem obdobju, pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Med premikanjem Pripovedovalec izgovori dogodke kot »Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>« (Dogodek od <datum>, <ure>, <naslov dogodka>, <mesto dogodka>, <organizator>).

 4. Če želite pregledati dodatne podrobnosti o dogodku ali odpreti dogodek za urejanje, pritisnite Enter. Odpre se okno dogodka Podrobnosti. Zaslišite: »Add a title for the event« (Dodaj naslov dogodka).

 5. Če želite prebrskati podrobnosti o dogodku in možnosti, pritisnite tabulatorko. Pripovedovalec med pomikanjem prebere podrobnosti in možnosti.

 6. Ko končate, naredite nekaj od tega:

  • Če urejate srečanje, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«), nato pa pritisnite Enter.

  • Če urejate sestanek, pritisnite Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Save button« (gumb »Shrani«), nato pa pritisnite preslednico.

   Če v dogodku niste spremenili ničesar, pritisnite Esc, da zaprete dogodek Podrobnosti.

 7. Dogodek je spremenjen, fokus pa se premakne v Koledar.

Branje in odgovarjanje na povabilo na srečanje

Povabilo lahko preprosto sprejmete, pogojno sprejmete ali zavrnete neposredno v možnosti Koledar v aplikaciji Outlook v spletu.

 1. Premaknite se do srečanja, kot je navedeno v odseku Odpiranje, branje in urejanje dogodkov v koledarju, nato pa pritisnite Enter. Odpre se okno srečanja Podrobnosti.

 2. Če želite odgovoriti na povabilo, naredite nekaj od tega:

  • Če želite sprejeti, pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Accept button collapsed« (strnjeni gumb »Sprejmi«), nato pa pritisnite preslednico. Pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Send the response now« (Pošlji odgovor zdaj), nato pritisnite preslednico.

  • Če želite povabilo zavrniti, pritiskajte Shift + tabulatorko in nato pritisnite desno puščično tipko, dokler ne zaslišite »Decline button collapsed« (strnjeni gumb »Zavrni«). Za izbiro pritisnite preslednico. Nato pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Send the response now« (Pošlji odgovor zdaj), in pritisnite preslednico.

  • Če niste prepričani, ali se lahko dogodka udeležite, pritisnite Shift + tabulatorko in nato desno puščično tipko. Zaslišite: »Tentative button collapsed« (strnjeni gumb »Pogojno«). Za izbiro pritisnite preslednico. Nato pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Send the response now« (Pošlji odgovor zdaj), in nato pritisnite še preslednico.

  • Če želite poslati povabilo z več podrobnostmi, pritiskajte Shift + tabulatorko in nato pritisnite desno puščično tipko, da zaslišite »Reply button collapsed« (strnjeni gumb »Odgovori«). Za izbiro pritisnite preslednico. Odpre se okno odgovora, pri čemer je fokus v besedilnem polju v telesu sporočila. Vnesite sporočilo, ki ga želite poslati, nato pa pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«), in pritisnite preslednico.

 3. Odgovor je poslan, fokus pa se vrne na Koledar.

Načrtovanje novega sestanka ali srečanja

Pustite bralniku zaslona, da vam pomaga pri načrtovanju sestanka ali srečanja.

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + Shift + 2. Zaslišali boste »Loaded <number of events> events in one selected calendar« (V enem izbranem koledarju je naloženih toliko dogodkov: <število dogodkov>).

 2. Če želite ustvariti nov dogodek, pritisnite tipki Ctrl + N. Odpre se okno novega dogodka Podrobnosti, pri čemer je fokus v besedilnem polju naslova dogodka. Zaslišite: »Add a title for the event« (Dodaj naslov dogodka).

 3. Če želite prebrskati možnosti dogodka, pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko.

  • Če želite poimenovati dogodek, vnesite ime v besedilno polje naslova dogodka.

  • Če ustvarjate srečanje, pritisnite tabulatorko. Zaslišite: »Add people, editing« (Dodajanje oseb, urejanje). Če želite dodati stik, vnesite stik in pritisnite Enter.

  • Če želite nastaviti mesto srečanja, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Editing« (Urejanje), nato pa vnesite želeno mesto.

  • Če želite nastaviti začetni in končni datum ter čas dogodka, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite privzetih vrednosti. Če želite spremeniti datum, ko ste na začetnem ali končnem datumu, pritisnite preslednico, da odprete spustni koledar, nato pa uporabite puščične tipke za brskanje po spustnem koledarju in pritisnite Enter, da izberete možnost. Če želite spremeniti ure, vnesite nove vrednosti.

  • Če želite dodati več informacij o dogodku, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Event body, editing« (Urejanje telesa dogodka), nato pa vnesite želene podrobnosti.

 4. Ko končate, pritisnite Shift + tabulatorko, da zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«) (za srečanje) ali »Save button« (gumb »Shrani«) (za sestanek), nato pa pritisnite preslednico.

 5. Okno novega dogodka se zapre, fokus pa se premakne na Koledar.

Vabilo drugim osebam, da se pridružijo srečanju

Povabite druge, da se vam pridružijo in spremenite sestanek v srečanje.

 1. V oknu sestanka Podrobnosti pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko, da zaslišite: »Add people, editing« (Dodajanje oseb, urejanje).

 2. Če želite dodati stik, vnesite ali prilepite e-poštni naslov udeleženca, nato pa pritisnite Enter. Postopek ponovite še za druge udeležence.

Preverjanje razpoložljivosti povabljenca

Ko vnesete imena v povabilo na srečanje, vam Outlook pomaga izbrati čas, ko so vsi povabljenci na voljo.

 1. V oknu srečanja Podrobnosti pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko, da zaslišite predlog časa srečanja. Pripovedovalec napove: »Suggested meeting time on <event date>, from <hours>« (Predlagani čas srečanja <datum dogodka>, od <ure>).

 2. Če želite prebrskati več predlogov časov, pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite predlaganega želenega časovnega okvirja. Medtem ko se premikate, Pripovedovalec izgovori predlagane čase. Če želite izbrati čas, pritisnite preslednico.

 3. Če za določeni dan ne morete najti razpoložljivega časa, lahko preverite razpoložljivost povabljenca ob drugih dneh. Če želite prebrskati druge dneve, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Open month picker, button collapsed« (strnjeni gumb »Odpri izbirnik meseca«), in nato pritisnite preslednico Pritiskajte Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite trenutno izbranega dneva, nato pa uporabite puščične tipke za brskanje po dnevih. Če želite izbrati dan, pritisnite Enter.

Pretvorba v srečanje v Skypu

Svoje srečanje lahko preprosto spremenite v elektronsko srečanje v Skypu.

 1. V oknu srečanja Podrobnosti pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko, da zaslišite »Send button« (gumb »Pošlji«).

 2. Pritiskajte desno puščično tipko, dokler ne zaslišite: »Add Skype meeting button« (gumb »Dodaj srečanje v Skypu«). Če želite ustvariti srečanje v Skypu, pritisnite preslednico.

 3. Outlook doda podrobnosti o elektronskem srečanju in povezavo v telo dogodka, ko je povabilo poslano.

Nastavitev možnosti za koledar

V nastavitvah koledarja lahko spreminjate videz koledarja ali izberete, če želite prejemati obvestila. Spreminjate lahko tudi sporočila ob odsotnosti in nastavite, kako jih želite poslati.

 1. V Outlooku za odpiranje podokna Nastavitve pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Use the Down arrow to use the Setting pane« (Za uporabo podokna »Nastavitve« uporabite puščico dol), nato pa pritisnite puščično tipko dol.

 2. Za premikanje med razpoložljivimi nastavitvami v podoknu pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Pripovedovalec bere nastavitve, medtem ko se premikate po podoknu.

 3. Če želite izbrati nastavitev ali odpreti dodatne možnosti v nastavitvi, pritisnite Enter. Če se želite premikati med nastavitvami, pritiskajte tabulatorko ali Shift + tabulatorko.

 4. Ko končate, za izhod iz podokna Nastavitve pritisnite Esc.

Tiskanje koledarja

Natisnite izbrani dan, teden ali koledarski mesec v aplikaciji Outlook.

 1. Če želite odpreti koledar, v Outlooku pritisnite Ctrl + Shift + 2.

 2. Izberite pogled koledarja, ki ga želite natisniti.

 3. V glavnem oknu Koledar pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko, da zaslišite: »New button collapsed« (strnjeni gumb »Novo«). Nato pritiskajte desno puščično tipko, dokler ne zaslišite »Print button« (gumb »Natisni«), in pritisnite preslednico. Odpre se predogled tiskanja in zaslišite: »Print« (Natisni).

 4. Če želite odpreti pogovorno okno tiskanja, pritisnite preslednico. Odpre se pogovorno okno s fokusom v kombiniranem polju Tiskalnik.

 5. Če želite izbrati tiskalnik, pritisnite preslednico, nato pa pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite imena tiskalnika, ki ga želite uporabiti. Če želite tiskalnik izbrati, pritisnite preslednico.

 6. Če želite prebrskati druge možnosti tiskanja, pritisnite tabulatorko ali Shift + tabulatorko. Ko končate, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Print button« (gumb »Natisni«), nato pa pritisnite preslednico. Koledar je natisnjen.

Glejte tudi

Preverjanje črkovanja in slovnice v Outlooku z bralnikom zaslona

Oblikovanje besedila z bralnikom zaslona v e-poštnem sporočilu v Outlooku

Bližnjice na tipkovnici v Outlooku v spletu

Naučite se pomikati po Outlooku z dostopnimi funkcijami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×