Oris podatkov (skupine) na delovnem listu

Če imate seznam podatkov, ki jih želite združiti in povzemati, lahko ustvarite oris do osmih ravni, eno za vsako skupino. Vsaka notranja raven, ki jo predstavlja višje število v simboli orisa, prikaže podrobni podatki za prejšnjo zunanjo raven, ki jo predstavlja nižjo število v orisnih simbolih. S orisom lahko hitro prikažete vrstice ali stolpce s povzetki ali pa razkrijete podrobne podatke za vsako skupino. Ustvarite lahko oris vrstic (kot je prikazano v spodnjem primeru), oris stolpcev ali oris obeh vrstic in stolpcev.

Orisani seznam

1. Če želite prikazati vrstice za raven, kliknite ustrezne simbole orisa ena dve tri .

2.  Raven 1 vsebuje skupno prodajo za vse vrstice s podrobnostmi.

3.  Raven 2 vsebuje skupno prodajo za vsak mesec v vsaki regiji.

4. raven 3 vsebuje vrstice s podrobnostmi – v tem primeru vrstice od 11 do 13.

5. Če želite razširiti ali strniti podatke v orisu, kliknite simbole plus in minus orisa.

 1. Prepričajte se, da ima vsak stolpec s podatki, ki jih želite orisati, oznako v prvi vrstici, vsebuje podobna dejstva v posameznem stolpcu in da obseg nima praznih vrstic ali stolpcev.

 2. Preverite, ali so v vrsticah s podrobnostmi tudi vrstice s povzetki – Delna vsota. Naredite nekaj od tega:

  Vstavljanje vrstic s povzetki z ukazom Delna vsota    

  • Z ukazom Delna vsota vstavite funkcijo SUBTOTAL tik pod ali nad vsako skupino vrstic s podrobnostmi in samodejno ustvarite oris. Če želite več informacij o uporabi funkcije SUBTOTAL, glejte funkcija SUBTOTAL.

   Vstavljanje lastnih vrstic s povzetki    

  • Vstavite svoje vrstice s povzetki s formulami, neposredno pod ali nad vsako skupino vrstic s podrobnostmi. Na primer, pod (ali nad) vrstice podatkov o prodaji za marec in april, uporabite funkcijo sum , da Delna vsota prodaje za te mesece. V tabeli pozneje v tej temi je prikazan primer tega.

 3. Določite, ali so vrstice s povzetki spodaj ali nad vrsticami s podrobnostmi. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna» Oris «.
  V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

 4. Če so vaše vrstice s povzetki nad vrsticami s podrobnostmi, počistite potrditveno polje Povzemi vrstice pod podrobnostmi . V nasprotnem primeru pustite potrditveno polje samo.

 5. Orišete podatke. Naredite nekaj od tega:

  Samodejni oris podatkov

  1. Po potrebi izberite celico v obsegu celic, ki jih želite orisati.

  2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite puščico v razdelku skupinain nato kliknite Samodejni oris.

   Kliknite puščico pod možnostjo »Skupina« in nato »Počisti oris«

  Ročni oris podatkov

  Pomembno: Ko ročno združujete ravni orisa, je najbolje, da so vsi podatki prikazani , da ne bi napačno združili vrstic.

  1. Orišite zunanjo skupino.

   Kako orisati zunanjo skupino

   1. Izberite vse podrejene vrstice s povzetki in njihove sorodne vrstice s podrobnostmi.

    Na primer, v spodnjih podatkih vrstica 6 vsebuje delno vsoto za vrstice od 2 do 5, vrstica 10 pa vsebuje delno vsoto za vrstice od 7 do 9, vrstica 11 pa vsebuje skupno vsoto. Vse podrobne podatke za vrstico 11 združite tako, da izberete vrstice od 2 do 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Regija

    Mesec

    Prodaja

    2

    Vzhod

    Marec

    9.647 EUR

    3

    Vzhod

    Marec

    4.101 EUR

    4

    Vzhod

    Marec

    7.115 EUR

    5

    Vzhod

    Marec

    2.957 EUR

    6

    Vzhod

    Mar Skupaj

    23.820 EUR

    7

    Vzhod

    April

    4.257 EUR

    8

    Vzhod

    April

    1.829 EUR

    9

    Vzhod

    April

    6.550 EUR

    10

    Vzhod

    Apr Skupaj

    12.636 EUR

    11

    Vzhod Skupaj

    36.456 EUR

    Pomembno: V izbor ne vključujte vrstice s povzetkom (vrstica 11).

   2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Združi, nato vrsticein nato še v redu.

    Kliknite »Vrstice« in nato »V redu«

    Na zaslonu se poleg skupine prikažejo orisni simboli.

  2. Po želji lahko orišite notranjo, ugnezdeno skupino – vrstice s podrobnostmi za navedeni odsek podatkov.

   Kako orisati notranje, ugnezdene skupine (skupine vrstic s podrobnostmi)

   1. Za vsako notranjo, ugnezdeno skupino izberite vrstice s podrobnostmi, ki so sosednje vrstici s povzetki.

    V spodnjem primeru, če želite združiti vrstice od 2 do 5, ki imajo vrstico s povzetki 6, izberite vrstice od 2 do 5. Če želite združiti vrstice od 7 do 9, ki imajo vrstico s povzetki 10, izberite vrstice od 7 do 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Regija

    Mesec

    Prodaja

    2

    Vzhod

    Marec

    9.647 EUR

    3

    Vzhod

    Marec

    4.101 EUR

    4

    Vzhod

    Marec

    7.115 EUR

    5

    Vzhod

    Marec

    2.957 EUR

    6

    Vzhod

    Mar Skupaj

    23.820 EUR

    7

    Vzhod

    April

    4.257 EUR

    8

    Vzhod

    April

    1.829 EUR

    9

    Vzhod

    April

    6.550 EUR

    10

    Vzhod

    Apr Skupaj

    12.636 EUR

    11

    Vzhod Skupaj

    36.456 EUR

    Pomembno: V izbor ne vključujte vrstice s povzetkom.

   2. Na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Združi.

    Kliknite »Skupina« na zavihku »Podatki«

    Na zaslonu se poleg skupine prikažejo orisni simboli.

   3. Nadaljujte z izbiranjem in združevanjem notranjih vrstic, dokler ne ustvarite vseh želenih ravni v orisu.

   4. Če želite razdružiti vrstice, izberite vrstice in nato na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

    Odseke orisa lahko razdružite tudi tako, da ne odstranite celotnega orisa. Pridržite tipko SHIFT, medtem ko kliknete Polje »Plus« ali Polje »inus« za skupino, nato pa na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

    Pomembno: Če ste razdružili oris in so bili podrobni podatki skriti, bodo morda vrstice s podrobnostmi ostale skrite. Če želite prikazati podatke, povlecite prek vidnih številk vrstic, ki so tik ob skritih vrsticah. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika, pokažite na Skrij in razkrij in nato kliknite Razkrij vrstice.

 1. Prepričajte se, da ima vsaka vrstica podatkov, ki jih želite orisati, oznako v prvem stolpcu, vsebuje podobna dejstva v vsaki vrstici in obseg nima praznih vrstic ali stolpcev.

 2. Vstavite lastne stolpce s povzetki s formulami neposredno levo ali desno od vsake skupine stolpcev s podrobnostmi. Tabela, navedena v koraku 4, prikazuje primer.

  Opomba: Če želite orisati podatke po stolpcih, je treba imeti stolpce s povzetkom, ki vsebujejo formule, ki se sklicujejo na celice v vsakem od stolpcev s podrobnostmi za to skupino.

 3. Navedite, ali je mesto stolpca s povzetkom desno ali levo od stolpcev s podrobnostmi. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna» Oris «.

  Kako določiti mesto stolpca s povzetki

  1. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna» Oris «.

   V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

  2. Če želite določiti stolpec za povzetek levo od stolpca s podrobnostmi, počistite potrditveno polje Povzemi stolpce desno od stolpcev s podrobnostmi. Če želite določiti stolpec za povzetek desno od stolpca s podrobnostmi, potrdite potrditveno polje Povzemi stolpce desno od stolpcev s podrobnostmi.

  3. Kliknite V redu.

 4. Če želite orisati podatke, naredite nekaj od tega:

  Samodejni oris podatkov

  1. Če je potrebno, izberite celico v obsegu.

  2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite puščico pod možnostjo Združi in kliknite Samodejni oris.

  Ročni oris podatkov

  Pomembno: Ko ročno združujete ravni orisa, je najbolje, da so vsi podatki prikazani , da se izognete nepravilnim združevanjem stolpcev.

  1. Orišite zunanjo skupino.

   Kako orisati zunanjo skupino (vse stolpce, razen skupne vsote)

   1. Izberite vse podrejene stolpce s povzetki in tudi z njimi povezane podrobne podatke.

    V spodnjem primeru, vsebuje stolpec E delne vsote za stolpce od B do D, stolpec I vsebuje delne vsote za stolpce od F do H, stolpec J pa vsebuje skupne vsote. Vse podrobne podatke za stolpec J združite tako, da izberete stolpce od B do I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Obm.

    jan

    feb

    mar

    Q1

    apr

    maj

    jun

    Q2

    H1

    2

    Vzhod

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Zahod

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Pomembno: V izbor ne smete vključiti stolpca s povzetki J (skupne vsote).

   2. Na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Združi.

    Kliknite »Skupina« na zavihku »Podatki«

    Na zaslonu se poleg skupine prikažejo orisni simboli.

  2. Po želji lahko orišite notranjo, ugnezdeno skupino (posamezne skupine stolpcev s podrobnostmi).

   Kako orisati notranjo, ugnezdeno skupino (skupine stolpcev s podrobnostmi)

   1. Za vsako notranjo, ugnezdeno skupino izberite stolpce s podrobnostmi, ki so sosednji stolpcu s povzetki.

    V spodnjem primeru, če želite združiti stolpce od B do D, ki imajo stolpec s povzetki E, izberite stolpce od B do D. Če želite združiti stolpce od F do H, ki imajo stolpec s povzetki I, izberite stolpce od F do H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Obm.

    jan

    feb

    mar

    Q1

    apr

    maj

    jun

    Q2

    H1

    2

    Vzhod

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Zahod

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Sever

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Jug

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Pomembno: V izbor ne vključujte stolpca s povzetkom za to skupino.

   2. Na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Združi.

    Kliknite »Skupina« na zavihku »Podatki«

    Na zaslonu se poleg skupine prikažejo orisni simboli.

 5. Nadaljujte z izbiranjem in združevanjem notranjih stolpcev, dokler ne ustvarite vseh želenih ravni v orisu.

 6. Če želite razdružiti stolpce, izberite stolpce in nato na zavihku Podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

Na zavihku »Podatki« kliknite »Razdruži«

Odseke orisa lahko razdružite tudi tako, da ne odstranite celotnega orisa. Pridržite tipko SHIFT, medtem ko kliknete Polje »Plus« ali Polje »inus« za skupino, nato pa na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži.

Če ste razdružili oris in so bili podrobni podatki pri tem skriti, bodo morda stolpci s podrobnostmi ostali skriti. Če želite prikazati podatke, povlecite prek glav vidnih črk stolpcev, ki ležijo tik ob skritih stolpcih. Na zavihku osnovno v skupini celice kliknite oblika, pokažete na Skrij & Razkrijin nato kliknite Razkrij stolpce

 1. Če ne vidite simbolov orisa ena dve tri , plus in minus , kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba »Office« in nato kliknite Excelove možnosti (Excel 2007) ali pa kliknite zavihek Datoteka (druge različice) in nato kliknite možnosti, nato kliknite dodatno kategorijo in nato v razdelku možnosti prikaza za ta odsek delovnega lista izberite delovni list in nato potrdite potrditveno polje Pokaži simbole orisa, če je oris uporabljen .

 2. Kliknite V redu.

 3. Naredite nekaj od tega:

  Pokažite ali skrijte podrobne podatke za skupino    

  • Če želite prikazati podrobne podatke znotraj skupine, kliknite plus za skupino.

  • Če želite skriti podrobne podatke za skupino, kliknite minus za skupino.

   Razširite ali strnite celoten oris na določeno raven    

  • V simbolih orisa ena dve tri kliknite želeno število želenih ravni. Nato se podrobni podatki na nižjih ravneh skrijejo.

   Če ima oris npr. štiri ravni, lahko skrijete četrto raven med prikazovanjem preostalih ravni tako, da kliknete tri .

   Pokažite ali skrijte vse orisane podrobne podatke    

  • Če želite prikazati vse podrobne podatke, kliknite najnižjo raven v ena dve tri orisnih simbolih. Če je na primer na voljo tri ravni, kliknite tri .

  • Če želite skriti vse podrobne podatke, kliknite ena .

Za orisane vrstice uporablja Microsoft Excel sloge, kot sta RowLevel_1 in RowLevel_2. Za orisne stolpce Excel uporablja sloge, kot sta »RavenSto_1« in »RavenSto_2«. Ti slogi uporabljajo krepko pisavo, ležečo pisavo in druge besedilne oblike za razlikovanje vrstic ali stolpcev s povzetki od drugih podatkov. S spreminjanjem vsakega od teh slogov lahko dodajate različna oblikovanja besedilu in celicam in tako prilagodite videz orisa. Slog lahko uporabite na orisu, ko ustvarite oris, ali po tem.

Naredite nekaj od tega:

Samodejno uporabite slog na vrstici ali stolpcu s povzetkom    

 1. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna» Oris «.

  V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

 2. Potrdite polje Samodejni slogi.

Uporabite slog v obstoječi vrstici ali stolpcu s povzetkom    

 1. Izberite celice, v katerih želite uporabiti sloge orisov.

 2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite zaganjalnik pogovornega okna» Oris «.

  V skupini »Oris« kliknite zaganjalnik pogovornega okna

 3. Potrdite polje Samodejni slogi.

 4. Kliknite Uporabi sloge.

Orisane podatke lahko oblikujete tudi s funkcijami samooblikovanja.

 1. Če ne vidite simbolov orisa ena dve tri , plus in minus , kliknite gumb» Microsoft Office « Slika gumba »Office« in nato kliknite Excelove možnosti (Excel 2007) ali zavihek» Datoteka «(druge različice) in nato kliknite možnosti, kliknite kategorijo dodatno in nato v razdelku možnosti prikaza za ta odsek delovnega lista izberite delovni list in nato potrdite potrditveno polje Pokaži simbole orisa, če je oris uporabljen .

 2. Če želite skriti podrobne podatke, ki jih ne želite kopirati, uporabite orisne simbole ena dve tri , minus in plus .

  Če želite več informacij, si oglejte poglavje Prikazovanje ali skrivanje orisanih podatkov.

 3. Izberite obseg povzemanja vrstic.

 4. Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Najdi in izberi in nato Pojdi v.

  Kliknite »Poišči in izberi« in nato »Pojdi na«

 5. Kliknite Pojdi na posebno.

 6. Kliknite Samo vidne celice.

 7. Kliknite V redu in nato kopirajte podatke.

Opomba: Ko skrijete ali odstranite oris, se ne izbrišejo nobeni podatki.

Skrivanje orisa

 • (Excel 2007) Kliknite gumb» Microsoft Office « Slika gumba »Office« in nato kliknite Excelove možnosti ali zavihek» Datoteka «(druge različice), nato pa kliknite možnosti, kliknite kategorijo dodatno in nato v razdelku možnosti prikaza za ta delovni list . Izberite delovni list, ki vsebuje oris, ki ga želite skriti, in počistite potrditveno polje Pokaži simbole orisa, če je oris uporabljen .

Odstranjevanje orisa

 1. Kliknite delovni list.

 2. Na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži in kliknite Počisti Oris.

  Kliknite »Razdruži« in nato »Počisti oris«

  Pomembno: Če ste odstranili oris in so bili podrobni podatki pri tem skriti, bodo morda vrstice ali stolpci s podrobnostmi ostali skriti. Če želite prikazati podatke, povlecite prek glav vidnih številk vrstic ali črk stolpcev, ki so tik ob skritih vrsticah in stolpcih. Na zavihku Osnovno v skupini Celice kliknite Oblika, pokažite na Skrij in razkrij in nato kliknite Razkrij vrstice ali Razkrij stolpce.

Predstavljajte si, da želite ustvariti poročilo s povzetkom podatkov, ki prikazuje le vsote, ki jih spremlja grafikon teh vsot. Naredite lahko naslednje:

 1. Ustvarjanje poročila s povzetkom

  1. Orišete podatke.

   Če želite več informacij, si oglejte poglavje Ustvarjanje orisa vrstic ali Ustvarjanje orisa stolpcev.

  2. Podrobnosti skrijete tako, da kliknete orisne simbole ena dve tri , plus in minus , da prikažete le skupne vsote, kot je prikazano v naslednjem primeru orisa vrstice:

   Orisani seznam, ki ima prikazane samo vrstice

  3. Če želite več informacij, si oglejte poglavje Prikazovanje ali skrivanje orisanih podatkov.

 2. Grafikon povzetka poročila

  1. Izberite povzetek podatkov, ki ga želite prikazati v grafikonu.

   Če želite na primer prikazati le vsote» Buchanan «in» Zajc «, ne pa tudi skupne vsote, izberite celice od a1 do C11, kot je prikazano v zgornjem primeru.

  2. Ustvarite grafikon. Na primer na zavihku Vstavljanje v skupini grafikoni kliknite Priporočeni grafikoniali pa izberite drugo vrsto grafikona.

   Če na primer ustvarite grafikon s čarovnikom za grafikone, bi bil grafikon podoben tistemu v naslednjem primeru.

   Grafikon, ustvarjen iz podatkov delnih vsot

   Če pokažete ali skrijete podrobnosti na orisanem seznamu podatkov, bo tudi grafikon posodobljen in bo pokazal ali skril podatke.

V Excel Online lahko združite ali orišite vrstice in stolpce.

Opomba: Čeprav lahko v podatke dodate vrstice s povzetki (s funkcijami, kot je SUM ali DELNa vsota), ne morete uporabiti slogov ali nastaviti mesta za vrstice s povzetki in stolpce v Excel Online.

Ustvarjanje orisa vrstic

 1. Prepričajte se, da ima vsak stolpec s podatki, ki jih želite orisati, oznako v prvi vrstici, vsebuje podobna dejstva v posameznem stolpcu in da obseg nima praznih vrstic ali stolpcev.

 2. Izberite podatke (vključno z vsemi vrsticami s povzetki).

 3. Na zavihku podatki v skupini oris kliknite Združi > vrstic skupine.

 4. Če želite orisati notranjo, ugnezdeno skupino – izberite vrstice znotraj orisanega obsega podatkov.

 5. Ponovite korak 3.

  Nadaljujte z izbiranjem in združevanjem notranjih vrstic, dokler ne ustvarite vseh želenih ravni v orisu.

Ustvarjanje orisa stolpcev

 1. Prepričajte se, da ima vsak stolpec s podatki, ki jih želite orisati, oznako v prvi vrstici, vsebuje podobna dejstva v posameznem stolpcu in da obseg nima praznih vrstic ali stolpcev.

 2. Izberite podatke (vključno s stolpci s povzetkom).

 3. Na zavihku podatki v skupini oris kliknite Združi > stolpce skupine.

 4. Če želite orisati notranjo, ugnezdeno skupino – izberite stolpce v orisanem obsegu podatkov.

 5. Ponovite korak 3.

  Nadaljujte z izbiranjem in združevanjem notranjih stolpcev, dokler ne ustvarite vseh želenih ravni v orisu.

Razdruževanje vrstic ali stolpcev

 • Če želite razdružiti, izberite vrstice ali stolpce in nato na zavihku podatki v skupini Oris kliknite Razdruži in izberite ustrezno možnost.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Glejte tudi

Združevanje ali razdruževanje podatkov v vrtilni tabeli

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×