Organiziranje elementov na seznamu

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Način, da organizirate svoje sezname, ki temelji na potrebe vaše skupine in kako raje za shranjevanje in iskanje informacij.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 vsebuje nekaj seznamov in predlog za sezname, ki so pripravljeni za uporabo. Ti seznami in predloge so dobro začetno mesto za organizacijo elementov na seznamu.

V tem članku

Office SharePoint Server seznamov in seznam predlog

Načini organiziranja seznamov

Dodajanje stolpca na seznam

Ustvarjanje pogleda

Izberite drug pogled

Dodajanje mape na seznam

Seznami in predloge za sezname v programu Office SharePoint Server

Ko namestite Office SharePoint Server 2007, bo za vas ustvarjeno nekaj seznamov. Vsi seznami imajo skupne osnovne lastnosti, vendar je vsak od njih prilagojen posebnim potrebam organizacije. Seznam z vsebino, ki jo lahko znova uporabite, lahko na primer vsebuje elemente, ki vsebujejo HTML, ali besedilo, ki ga lahko vstavite na spletne strani. Vsebina, ki jo lahko znova uporabite, podpira tudi samodejne posodobitve, da se lahko spremembe na elementih v seznamu samodejno uveljavijo na vseh spletnih straneh, ki jih uporabljajo.

Predloge seznamov so tako da Office SharePoint Server 2007 vam pomaga, da za razporejanje dela. S predlogami seznamov, lahko preprosto ustvarite sezname, ki so namenjene podpira določene vrste elementov in omogočanje določen seznam funkcij. Če želite več informacij o Office SharePoint Server 2007 seznam predlog, glejte članek Predloge seznamov, ki so na voljo v programu Office SharePoint Server 2007.

Na vrh strani

Načini za organiziranje seznamov

Tu je nekaj nekaj načinov za organiziranje seznamov in elementov seznama:

 • Dodajanje stolpcev     Če želite združiti in poiskati najpomembnejše elemente, lahko na seznam dodate stolpce. Če želite zbrati dodatne informacije o vsakem elementu na seznamu, na primer o imenu oddelka ali imenu zaposlenega, boste morda želeli dodati več stolpcev.

  Če je na seznamu več elementov, razmislite o ustvarjanju kazal za nekatere stolpce, kar izboljša učinkovitost pri ogledovanju več elementov hkrati ali pri preklapljanju med pogledi. S tem ne spremenite načina organizacije elementov, vendar organizaciji omogočite lažje shranjevanje velikega števila elementov v seznamu. Ustvarjanje kazala pa lahko zasede več prostora v zbirki podatkov. Če želite več informacij, se obrnite na skrbnika.

 • Ustvarjanje pogledov     Poglede lahko uporabite, če si osebe v skupini pogosto ogledujejo podatke na določene načine. V pogledih so za razvrščanje, združevanje, filtriranje in prikazovanje podatkov uporabljeni stolpci. Izberete lahko tudi število hkrati prikazanih elementov v vsakem pogledu. Uporabniki lahko na primer brskajo po seznamu v nizih po 25 ali 100 elementov na eni strani, kar je odvisno od uporabniških nastavitev in hitrosti povezave.

  Pogledi vam omogočajo, da na seznam shranite veliko število elementov, vendar si lahko po želji ogledate samo izbrane podmnožice, ki jih trenutno želite, na primer samo letos izdane izvode ali samo trenutne dogodke na koledarju. Ustvarite lahko osebne poglede, ki so na voljo samo vam. Če pa imate dovoljenje za spreminjanje seznama, lahko ustvarite tudi javne sezname, ki so na voljo vsem uporabnikom.

 • Ustvarjanje map     Mape lahko dodate na večino seznamov, če lastnik seznama to dovoli. To je še posebej koristno, če je elemente seznama mogoče razdeliti na določen način, na primer po projektu ali po skupini. Mape uporabnikom omogočajo lažje pregledovanje in upravljanje elementov seznama. Office SharePoint Server 2007 vsebuje drevesni pogled, ki uporabnikom omogoča krmarjenje po mestih in mapah, kot krmarijo po mapah na trdem disku. Vsak oddelek ima lahko svojo mapo.

  • Uporaba seznamov dosledno na več mestih    Če vaša skupina dela z več vrst seznamov, lahko dodate doslednosti več seznamov z vrstami vsebine, Stolpci mesta in predloge. Te funkcije omogočajo, da znova uporabite nastavitve in seznam struktura učinkovit način. Ustvarite lahko na primer vrsto vsebine za stranke storitve težavo, ki določa nekatere stolpce (na primer stranka stik) in poslovnih procesov za vrsto vsebine. Še en primer je ustvarite stolpec mesta za oddelek imena, ki so spustni seznam oddelkov. Stolpec v več seznamov, če želite zagotoviti, da vedno so prikazana imena na enak način kot v vsakem seznamu lahko znova uporabite.

   Povezave do informacij o vrstah vsebine, stolpcih mest in predlogah sezamov najdete v razdelku Glejte tudi.

Funkcije seznama lahko uporabite na več načinov, vendar je način uporabe odvisen od velikosti in števila seznamov ter potreb organizacije.

Shranjevanje več elementov na en seznam

Morda želite, da bi en velik seznam lahko uporabili za različne namene. Morda morate slediti velikemu številu tehničnih zadev v organizaciji, zadeve pa so uporabljene v več projektih in skupinah.

En seznam uporabite v teh primerih:

 • Vaša skupina si mora ogledati informacije povzetka o elementih ali različne poglede istega nabora elementov. Vodja na primer želi videti napredek vseh tehničnih zadev v organizaciji ali pa vse zadeve, ki so bile registrirane v istem časovnem obdobju.

 • Osebe želijo brskati ali poiskati zadeve na isti lokaciji na mestu.

 • Za elemente seznama želite uporabiti iste nastavitve, na primer sledenje različicam ali zahtevo za odobritev.

 • Skupine, ki delajo na seznamu, imajo skupne značilnosti, na primer iste ravni dovoljenja. Enolično dovoljenje je mogoče uporabiti za določene elemente seznama, če pa se ravni dovoljenja močno razlikujejo, razmislite o več seznamih.

 • Analizirati želite informacije o seznamih ali prejemati usklajene posodobitve za sezname. Ko so elementi seznama spremenjeni, lahko prejmete opozorilo ali pa si spremembe ogledate z uporabo tehnologije RSS. Viri RSS članom delovne skupine omogočijo, da si lahko ogledajo usklajen seznam spremenjenih informacij.

Ustvarjanje več seznamov

Ko se elementi, ki jih želite upravljati, ali skupine oseb, s katerimi želite delati, med seboj razlikujejo, morda želite imeti več seznamov.

Več seznamov uporabite v teh primerih:

 • Ne pričakujete, da bodo osebe potrebovale povzetke elementov.

 • Skupine oseb, ki delajo z informacijami, so različne in imajo različne ravni dovoljenj.

 • Uporabiti želite različne nastavitve za več naborov elementov, na primer določanje različic ali odobritev.

 • Elementov ni treba analizirati hkrati ali pa ni treba prejeti usklajenih posodobitev seznamov.

Na vrh strani

Dodajanje stolpca na seznam

Informacije na seznamih so shranjene v stolpcih, na primer »Naziv«, »Priimek« ali »Podjetje«. Če morate o elementih seznama shraniti še dodatne informacije, lahko dodate stolpce, s katerimi si boste pomagali pri razvrščanju, združevanju in ustvarjanju več pogledov seznama. Seznam lahko na primer razvrstite po roku ali pa združite elemente glede na ime oddelka.

Za vrsto stolpca, ki ga ustvarite, je na voljo več možnosti, vključno z eno vrstico besedila, spustnim seznamom možnosti, številom, ki je izračunano iz drugih stolpcev ali celo imenom ali sliko osebe na vašem mestu.

Opomba : Ta postopek se za seznam, na katerega želite dodati stolpec, začne na strani s seznamom. Če seznam še ni odprt, kliknite njegovo ime v hitrem zagonu. Če se ime seznama ne prikaže, kliknite Ogled celotne vsebine mesta in nato še ime seznama.

 1. V meniju Nastavitve v meniju nastavitve kliknite Ustvari stolpec.

 2. V razdelek Ime in vrsta vnesite ime, ki ga želite prikazati v polju Ime stolpca.

 3. V razdelku Vrsta podatkov v tem stolpcu je izberite vrsto podatkov, ki naj bodo prikazani v stolpcu.

 4. V razdelek Dodatne nastavitve stolpca vnesite opis v polje Opis. Tako bodo uporabniki lažje razumeli namen stolpca in katere podatke vsebuje. Opis je izbiren.

 5. Odvisno od izbrane vrste stolpca, so v razdelku Dodatne nastavitve stolpcev prikazane še dodatne možnosti. Izberite želene dodatne nastavitve.

 6. Če želite dodati stolpec privzeti pogled, ki osebe na spletnem mestu samodejno prikaže, ko jih najprej odprite seznam ali knjižnico, kliknite Dodaj v privzeti pogled.

 7. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje pogleda

Poglede lahko uporabite za ogled najpomembnejših ali najuporabnejših elementov na seznamu. Ustvarite lahko na primer poglede za nedavno ustvarjene elemente, elemente iz določenih oddelkov ali elemente, ki jih je ustvarila določena oseba.

Pogledi v meniju »Pogled«

Pri ogledu večine seznamov jih lahko večino začasno razvrstite ali filtrirate tako, da pokažete na ime stolpca in kliknete puščico ob imenu stolpca. To je uporabno, če si morate občasno ogledati elemente seznama na določen način, vendar morate ob naslednjem ogledu seznama postopek ponoviti.

Razvrščanje elementov v seznamu ali knjižnici

Če ste pričakovali, če si želite ogledati seznam določeno pot pogosto, lahko ustvarite pogled. Uporabite lahko ta pogled kadar koli delate s seznamom. Ko ustvarite pogled, je dodan meni pogled Meni »Pogled« seznama.

Seznami imajo lahko osebne in javne poglede. Osebni pogled lahko ustvari vsakdo, ki si želi sezname ogledati na določen način ali filtrirati samo tiste elemente seznama, ki jih želi uporabiti. Če imate dovoljenje za ustvarjanje mesta, lahko ustvarite javni pogled, ki ga lahko uporabi vsakdo, ki si ogleduje seznam. Javni pogled lahko nastavite kot privzeti pogled, tako da lahko osebe samodejno vidijo seznam v tem pogledu.

Poleg tega pri oblikovanju spletnega mesta, lahko povežete različne poglede ali načrt strani s spletnimi gradniki, ki uporabljajo različne poglede. Primer skupine morda želite ustvariti povezavo pogleda seznama, ki prikazuje le dokumente, ki so bili ustvarjeni z članom svoje skupine.

Če si bodo člani skupine seznam ogledovali na mobilni napravi, lahko ustvarite poglede za mobilne naprave, ki postavljajo omejitve (Prikaže se na primer samo določeno število elementov, ki je optimalno za pasovno širino in omejitve naprave). Če želite poiskati povezave do več informacij o ustvarjanju pogledov, si oglejte odsek Glejte tudi.

 1. Če seznam še ni odprt, v možnosti »Hitri zagon« kliknite njegovo ime.

  Če se ime seznama ne prikaže, kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in nato še ime svojega seznama.

 2. V meniju Nastavitve v meniju nastavitve kliknite Ustvari pogled.

 3. Pod Izberi obliko pogleda kliknite vrsto pogleda, ki ga želite ustvariti. V veliko situacijah boste ustvarili Standardni pogled, vendar lahko izbirate med več vrstami pogledov, ki so namenjeni določenim situacijam, na primer ustvarjanju koledarja ali Ganttovega pogleda.

 4. V polje Ime pogleda vnesite ime pogleda, na primer razvrstitev po priimku.

 5. Če želite, da bo ta privzeti pogled, izberite potrditveno polje tako, da privzeti pogled . Lahko naredite to privzeti pogled le, če je javni pogled, in če imate dovoljenje za spreminjanje načrta na seznamu.

 6. V razdelku Občinstvo pod možnostjo Ogled občinstva izberite, ali želite ustvariti osebni pogled, ki ga boste uporabljali lahko le vi, ali javni pogled, ki ga bodo lahko uporabljali tudi drugi.

 7. V razdelku Stolpci lahko prikažete ali skrijete stolpce tako, da potrdite ustrezna potrditvena polja. Zraven imena stolpca vnesite število za vrstni red stolpcev v pogledu.

 8. V odseku Razvrsti izberite, ali želite elemente seznama razvrstiti in kako. Za razvrščanje lahko uporabite dva stolpca, na primer razvrščanje po priimku in razvrščanje po imenu.

 9. V odseku Filter izberite, ali želite elemente seznama filtrirati in kako. Filtrirani pogled prikaže manjši izbor seznama, na primer samo elemente, ki so bili ustvarjeni v določenem oddelku, ali elemente z odobrenim stanjem.

 10. V razdelku Združi po lahko združujete elemente z enakimi vrednostmi v njihovih razdelkih, kot je razširljiv razdelek za dokumente določenega avtorja.

 11. V razdelku Skupaj lahko prikažete število elementov v stolpcu, kot je skupno število zadev. V nekaterih primerih lahko delate povzetke ali izpeljete dodatne informacije, kot je na primer povprečje.

 12. V razdelku Slog izberite želeni slog pogleda, kot je na primer zasenčeni pogled, v katerem je vsaka druga vrstica zasenčena.

 13. Če ima seznam mape, lahko ustvarite pogled, v katerem mape niso prikazane – včasih se tak pogled imenuje nerazdelan pogled. Če si želite vse elemente seznama ogledati na isti ravni, kliknite Prikaži vse elemente brez map.

 14. Omejite lahko število elementov, ki jih je mogoče videti na seznamu in število elementov, ki jih je mogoče videti na isti strani. Te nastavitve so še posebej pomembne, če ustvarjate pogled za prenosno napravo. V odseku Omejitev elementov izberite želene možnosti.

 15. Če si nameravate seznam ogledati na prenosni napravi, izberite želene možnosti v odseku Mobilno.

 16. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Izbiranje drugega pogleda

Nekateri seznami imajo več pogledov, lahko pa ustvarite tudi dodatne poglede. Če so na voljo različni pogledi, lahko med pogledi preklapljate z uporabo menija Pogled.

 1. Če seznam še ni odprt, v možnosti »Hitri zagon« kliknite njegovo ime.

  Če se ime seznama ne prikaže, kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in nato še ime svojega seznama.

 2. V meniju pogled Meni »Pogled« kliknite pogled, ki ga želite.

  Namig : Če želite spremeniti obstoječi pogled, kliknite meni Pogled in nato še Spremeni ta pogled.

Na vrh strani

Dodajanje mape na seznam

Če imate več vrst elementov seznama, lahko dodate mape, ki vam bodo v pomoč pri organiziranju seznama.

 1. Če seznam še ni odprt, v možnosti »Hitri zagon« kliknite njegovo ime.

  Če se ime seznama ne prikaže, kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in nato še ime svojega seznama.

 2. V meniju novo Meni »Novo« kliknite Nova mapa.

  Ukaz Nova mapa ni na voljo, če je oseba, ki je ustvarila seznam, navedla, da ustvarjanje map na seznamu ni mogoče.

 3. Vnesite ime mape in kliknite V redu.

Namig : Če imate več seznamov z mapami ali če osebe v skupini želijo brskati po seznamu tako, kot brskajo po trdem disku, boste morda želeli omogočiti pogled drevesa. S pogledom drevesa lahko razširite, strnite in preprosto krmarite po mapah.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×