Opisi grafik SmartArt

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Seznam

Ime postavitve

Opis

Slika

Seznam osnovnih blokov

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Seznam osnovnih blokov«

Seznam poudarkov upogibanja slike

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Male krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Dobra izbira za prikaz besedila na prvi in drugi ravni. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Seznam poudarkov upogibanja slike«

Neprekinjen seznam slik

Uporablja se za prikaz skupin medsebojno povezanih informacij. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Neprekinjen seznam slik«

Podroben proces

Uporablja se za prikaz napredka po stopnjah ob uporabi velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Podroben proces«

Seznam skupin

Uporablja se za prikaz skupin in podskupin informacij ali korakov in podkorakov opravila, procesa ali poteka dela. Besedilo na prvi ravni ustreza vodoravnim oblikam najvišje ravni, besedilo na drugi ravni pa navpičnim podkorakom pod vsako povezano obliko najvišje ravni. Dobra izbira za poudarjanje podskupin ali podkorakov in hierarhičnih informacij ali več seznamov informacij.

Slika postavitve »Seznam skupin«

Seznam hierarhije

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se razvijajo po skupinah. Uporablja se tudi za združevanje ali izpis informacij.

Slika postavitve »Seznam hierarhije«

Vodoravni seznam oznak

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih seznamov informacij. Dobra izbira za velike količine besedila. Vse besedilo je enako poudarjeno, smer pa ni nakazana.

Slika postavitve »Vodoravni seznam oznak«

Vodoravni seznam slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih informacij s poudarkom na povezanih slikah. Vrhnje oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Vodoravni seznam slik«

Seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz združenih ali povezanih informacij. Majhne oblike v zgornjih kotih so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Bolj poudari besedilo na drugi ravni kot besedilo na prvi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Seznam poudarkov slike«

Seznam napisov slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Vrhnje oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike, slike pa so poudarjene bolj kot besedilo. Dobra izbira za slike s kratkimi napisi.

Slika postavitve »Seznam napisov slik«

Seznam piramid

Uporablja se za prikaz proporcionalnih, povezanih ali hierarhičnih relacij. Besedilo se pojavi v pravokotnih oblikah na vrhu ozadja piramide.

Slika postavitve »Seznam piramid«

Segmentiran proces

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Poudari besedilo na drugi ravni, saj se vsaka vrstica pojavi v ločeni obliki.

Slika postavitve »Segmentiran proces«

Naložen seznam

Uporablja se za prikaz skupin informacij ali korakov opravila, procesa ali poteka dela. V krožnih oblikah je besedilo prve ravni, v ustreznih pravokotnikih pa besedilo druge ravni. Dobra izbira za številne podrobnosti in najkrajša besedila prve ravni.

Slika postavitve »Naložen seznam«

Hierarhija tabele

Uporablja se za prikaz skupin informacij od zgoraj navzdol in hierarhij znotraj vsake skupine. V postavitvi ni povezujočih črt.

Slika postavitve »Hierarhija tabele«

Seznam tabel

Uporablja se za združene ali povezane enakovredne informacije. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza obliki na najvišji ravni, besedilo na drugi ravni pa je uporabljeno za sezname, ki sledijo.

Slika postavitve »Seznam tabel«

Ciljni seznam

Uporablja se za prikaz medsebojno povezanih ali prekrivajočih se informacij. Vsaka od prvih sedmih vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v pravokotni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo na prvi in drugi ravni.

Slika podstavitve »Ciljni seznam«

Seznam trapezoidov

Uporablja se za prikaz združenih ali sorodnih informacij enake vrednosti. Dobra izbira za velike količine besedila.

Slika postavitve »Seznam trapezoidov«

Navpični seznam polj

Uporablja se za prikaz več skupin informacij, posebej skupin z veliko količino besedila druge ravni. Dobra izbira za označene sezname z informacijami.

Slika postavitve »Navpični seznam polj«

Navpični seznam blokov

Uporablja se za prikaz skupin informacij ali korakov opravila, procesa ali poteka dela. Ustreza velikim količinam besedila na drugi ravni. Dobra izbira za besedilo z glavno točko in več podtočkami.

Slika postavitve »Navpični seznam blokov«

Navpični seznam oznak

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Dobra izbira za sezname z dolgimi naslovi ali informacije najvišje ravni.

Slika postavitve »Navpični seznam oznak«

Navpični seznam škarnic

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela in za poudarjanje gibanja in smeri. Bolj kot besedilo na prvi ravni poudari besedilo na drugi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Navpični seznam škarnic«

Navpični seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Mali krogi so zasnovani tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve Seznam poudarkov navpičnih slik«

Navpični seznam slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Male oblike na levi so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Navpični seznam slik«

Navpični seznam puščic

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela, ki so usmerjeni proti skupnemu cilju. Dobra izbira za označene sezname informacij.

Slika postavitve »Navpični seznam puščic«

Na vrh strani

Proces

Ime postavitve

Opis

Slika

Proces poudarka

Uporablja se za prikaz napredka, časovne premice ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za prikaz besedila na prvi in drugi ravni.

Slika postavitve »Proces poudarka»

Izmenični potek

Uporablja se za prikaz skupin informacij ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Poudari sodelovanje ali relacije med skupinami informacij.

Slika postavitve »Izmenični potek«

Trak puščice

Uporablja se za prikaz sorodnih ali nasprotujočih si konceptov, ki so povezani, na primer nasprotujoče si sile. Prvi dve vrstici besedila na prvi ravni sta uporabljeni za besedilo v puščicah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Trak puščice«

Proces osnovnega upogibanja

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Proces osnovnega upogibanja«

Osnovni proces škarnic

Uporablja se za prikaz napredovanja, časovne premice, zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela ali za poudarjanje gibanja ali smeri. Besedilo na prvi ravni se pojavi znotraj oblike puščice, medtem ko se besedilo na drugi ravni pojavi pod oblikami puščic.

Slika postavitve »Osnovni proces škarnic«

Osnovni proces

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela.

Slika postavitve »Osnovni proces«

Osnovna časovna premica

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov opravila, procesa, poteka dela ali za prikaz informacij časovne premice. Dobra izbira za besedila na prvi in drugi ravni.

Slika postavitve »Osnovna časovna premica«

Seznam škarnic

Uporablja se za prikaz napredka skozi več procesov, ki sestavljajo skupni potek dela. Uporablja se tudi za prikaz kontrastnih procesov. Besedilo na prvi ravni ustreza prvi obliki puščice na levi, besedilo na drugi ravni pa ustreza vodoravnim podkorakom za vsako obliko, v kateri je besedilo na prvi ravni.

Slika podstavitve »Seznam škarnic«

Proces krožnega upogibanja

Uporablja se za prikaz dolgega ali nelinearnega zaporedja ali korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Proces krožnega upogibanja«

Proces zaprtih škarnic

Uporablja se za prikaz napredka, časovne premice ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela ali za poudarjanje informacij v začetni obliki. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Proces zaprtih škarnic«

Proces z neprekinjenimi puščicami

Uporablja se za prikaz časovne premice ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za besedilo na prvi ravni, ker se vsaka vrstica besedila na prvi ravni pojavi znotraj oblike puščice, besedilo na drugi ravni pa se pojavi zunaj oblike puščice.

Slika postavitve »Proces z neprekinjenimi puščicami«

Proces z neprekinjenimi bloki

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za kratka besedila na prvi in drugi ravni.

Slika postavitve »Proces z neprekinjenimi bloki«

Neprekinjen seznam slik

Uporablja se za prikaz skupin medsebojno povezanih informacij. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Neprekinjen seznam slik«

Enako usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki se stekajo v osrednjo točko. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enako usmerjeni puščici«

Podroben proces

Uporablja se za prikaz napredka po stopnjah ob uporabi velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Podroben proces«

Nasprotno usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki napredujejo iz osrednjega vira. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Nasprotno usmerjeni puščici«

Enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana po enačaju (=). Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enačba«

Lijak

Uporablja se za prikaz filtriranja informacij ali prikaz združevanja delov v celoto. Poudari končni rezultat. V njem so lahko do štiri vrstice besedila na prvi ravni, zadnja vrstica besedila na prvi ravni se pojavi pod lijakom, druge vrstice pa ustrezajo okrogli obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Lijak«

Mehanizem

Uporablja se za prikaz povezanih zamisli. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza obliki zobnika, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v pravokotnikih poleg oblike zobnika. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Mehanizem«

Nasprotujoči si puščici

Uporablja se za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali zamisli, ki se razhajajo iz osrednje točke. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza puščici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Nasprotujoči si puščici«

Proces s poudarkom slik

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Pravokotne oblike v ozadju so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Proces s poudarkom slik»

Puščice procesa

Uporablja se za prikaz informacij, ki označujejo proces ali potek dela. Besedilo na prvi ravni se pojavi v okroglih oblikah, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v oblikah puščic. Dobra izbira za kratka besedila in za poudarjanje gibanja ali smeri.

Slika postavitve »Puščice procesa«

Seznam procesov

Uporablja se za prikaz več skupin informacij ali korakov in podkorakov opravila, procesa ali poteka dela. Besedilo na prvi ravni ustreza zgornjim vodoravnim oblikam, besedilo na drugi ravni pa navpičnim podkorakom pod vsako povezano obliko najvišje ravni.

Slika postavitve »Seznam procesov«

Proces ponavljajočega se upogibanja

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Proces ponavljajočega se upogibanja«

Segmentiran proces

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Poudari besedilo na drugi ravni, saj se vsaka vrstica pojavi v ločeni obliki.

Slika postavitve »Segmentiran proces«

Porazdeljen proces

Uporablja se za prikaz upadanja po korakih. Vsaka od prvih petih vrstic besedila na prvi ravni ustreza pravokotniku. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Porazdeljen proces«

Puščica navzgor

Uporablja se za prikaz napredovanja ali korakov, ki se raztezajo navzgor v opravilu, procesu ali poteku dela. Vsaka od prvih petih vrstic besedila na prvi ravni ustreza točki na puščici. Dobra izbira za kratko besedilo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Puščica navzgor«

Navpični seznam puščic

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela, ki so usmerjeni proti skupnemu cilju. Dobra izbira za označene sezname informacij.

Slika postavitve »Navpični seznam puščic«

Proces navpičnega upogibanja

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike. Bolj poudari relacije med samimi oblikami, kot pa smer in gibanje.

Slika postavitve »Proces navpičnega upogibanja«

Navpični seznam škarnic

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela in za poudarjanje gibanja in smeri. Bolj kot besedilo na prvi ravni poudari besedilo na drugi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Navpični seznam škarnic«

Navpična enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana za puščico. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Navpična enačba«

Navpični proces

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela od zgoraj navzdol. Najbolj primeren je za besedilo na prvi ravni, ker je navpični prostor omejen.

Slika postavitve »Navpični proces«

Na vrh strani

Krog

La ime postavitve

Opis

Slika

Osnovni krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Bolj poudari stopnje ali korake kot pa puščice za povezovanje ali potek. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Osnovni krog«

Osnoven tortni grafikon

Uporablja se za prikaz, kako posamezni deli tvorijo celoto. Prvih sedem vrstic besedila na prvi ravni ustreza enakomerno razporejenim klinastim ali tortnim oblikam. Oblika besedila na prvi ravni se pojavi zunaj preostalega tortnega grafikona zaradi poudarka. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnoven tortni grafikon«

Osnovni radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, besedilo na drugi ravni pa ustreza krožnim oblikam, ki ga obkrožajo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnovni radialni grafikon«

Krog bloka

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Bolj poudari stopnje ali korake kot pa puščice za povezovanje in potek.

Slika postavitve »Krog bloka«

Neprekinjen krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Poudari povezavo med vsemi komponentami. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Neprekinjen krog«

Matrika kroga

Uporablja se za prikaz relacije z osrednjo zamislijo v krožnem napredovanju. Vsaka od prvih štirih vrstic besedila na prvi ravni ustreza klinasti ali tortni obliki, besedilo na drugi ravni se pojavi v pravokotni obliki na strani klinaste ali tortne oblike. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Matrika kroga«

Razmičen radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji krožni obliki. Kroge okoli besedila poudari bolj od osrednje zamisli. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Razmičen radialni grafikon«

Mehanizem

Uporablja se za prikaz povezanih zamisli. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza obliki zobnika, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v pravokotnikih poleg oblike zobnika. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Mehanizem«

Krog z več smermi

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov, ki se lahko zgodijo v kateri koli smeri.

Slika postavitve »Krog z več smermi«

Neusmerjen krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Vsaka oblika je na enaki ravni pomembnosti. Dobra izbira, ko smeri ni treba nakazati.

Slika postavitve »Neusmerjen krog«

Radialni krog

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli. Poudari informacije v osrednjem krogu in način, kako informacije v zunanjih krogih prispevajo k osrednji zamisli. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednjemu krogu, besedilo na drugi ravni pa ustreza zunanjim krogom. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni krog«

Radialni Vennov grafikon

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij in relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, vrstice besedila na drugi ravni pa ustrezajo krožnim oblikam v okolici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni Vennov grafikon«

Krog s segmenti

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Poudari medsebojno povezane dele. Vsaka od prvih sedmih vrstic besedila na prvi ravni ustreza klinasti ali tortni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Krog s segmenti«

Krog besedila

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Bolj poudari puščice in potek, kot pa stopnje ali korake. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Krog besedila«

Na vrh strani

Hierarhija

«Postavitev» ime

Opis

Slika

Hierarhija

Uporablja se za prikaz hierarhičnih odnosov od zgoraj navzdol.

Slika postavitve »Hierarhija«

Seznam hierarhije

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se razvijajo po skupinah. Uporablja se tudi za združevanje ali izpis informacij.

Slika postavitve »Seznam hierarhije«

Vodoravna hierarhija

Uporablja se za vodoravni prikaz hierarhičnih relacij. Dobra izbira za drevesa odločitev.

Slika postavitve »Vodoravna hierarhija«

Vodoravna označena hierarhija

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se nadaljujejo vodoravno in združujejo hierarhično. Poudari naslov ali besedilo na prvi ravni. Prva vrstica besedila na prvi ravni se pojavi v obliki na začetku hierarhije, druga in naslednje vrstice pa se pojavijo na vrhu pokončnih pravokotnikov.

Slika postavitve »Vodoravna označena hierarhija«

Označena hierarhija

Uporablja se za prikaz napredovanja hierarhičnih relacij od zgoraj navzdol in hierarhičnega združevanja. Poudari naslov ali besedilo na prvi ravni. Prva vrstica besedila na prvi ravni se pojavi v obliki na začetku hierarhije, vse naslednje vrstice besedila na prvi ravni pa se pojavijo na levi strani pokončnih pravokotnikov.

Slika postavitve »Označena hierarhija«

Organigram

Uporablja se za prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji. Oblika pomočnika in viseče postavitve organigrama so na voljo s to postavitvijo.

Slika postavitve »Organigram«

Hierarhija tabele

Uporablja se za prikaz skupin informacij od zgoraj navzdol in hierarhij znotraj vsake skupine. V postavitvi ni povezujočih črt.

Slika postavitve »Hierarhija tabele«

Na vrh strani

Relacija

Ime postavitve

Opis

Slika

Trak puščice

Uporablja se za prikaz sorodnih ali nasprotujočih si konceptov, ki so povezani, na primer nasprotujoče si sile. Prvi dve vrstici besedila na prvi ravni sta uporabljeni za besedilo v puščicah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Trak puščice«

Ravnovesje

Uporablja se za primerjavo ali prikaz relacij med dvema zamislima. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza besedilu na vrhu ene strani središčne točke. To poudari besedilo na drugi ravni, ki je omejeno na štiri oblike na vsaki strani središčne točke. Ravnovesje se nagiba na stran, saj je v večini oblik besedilo na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Ravnovesje«

Osnoven tortni grafikon

Uporablja se za prikaz, kako posamezni deli tvorijo celoto. Prvih sedem vrstic besedila na prvi ravni ustreza enakomerno razporejenim klinastim ali tortnim oblikam. Oblika besedila na prvi ravni se pojavi zunaj preostalega tortnega grafikona zaradi poudarka. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnoven tortni grafikon«

Osnovni radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, besedilo na drugi ravni pa ustreza krožnim oblikam, ki ga obkrožajo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnovni radialni grafikon«

Osnovni cilj

Uporablja se za prikaz vsebine, razmerij ali hierarhičnih relacij. Prvih pet vrstic besedila na prvi ravni je povezanih s krogom. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnovni cilj«

Osnovni Vennov diagram

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se ali medsebojno povezanih relacij. Prvih pet vrstic besedila na prvi ravni je povezanih s krogom. Če so na prvi ravni štiri vrstice besedila ali manj, je besedilo v krogih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnovni Vennov diagram«

Neprekinjen seznam slik

Uporablja se za prikaz skupin medsebojno povezanih informacij. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Neprekinjen seznam slik«

Enako usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki se stekajo v osrednjo točko. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enako usmerjeni puščici«

Stikajoč se radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacij ali konceptov do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji krožni obliki, vrstice besedila na drugi ravni pa ustrezajo pravokotnim oblikam v okolici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Stikajoč se radialni grafikon«

Puščici nasprotnega ravnotežja

Uporablja se za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza puščici in je dobra izbira za besedilo na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Matrika kroga

Uporablja se za prikaz relacije z osrednjo zamislijo v krožnem napredovanju. Vsaka od prvih štirih vrstic besedila na prvi ravni ustreza klinasti ali tortni obliki, besedilo na drugi ravni se pojavi v pravokotni obliki na strani klinaste ali tortne oblike. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Matrika kroga«

Nasprotno usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki napredujejo iz osrednjega vira. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Nasprotno usmerjeni puščici«

Razmičen radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji krožni obliki. Kroge okoli besedila poudari bolj od osrednje zamisli. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Razmičen radialni grafikon«

Enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana po enačaju (=). Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enačba«

Lijak

Uporablja se za prikaz filtriranja informacij ali prikaz združevanja delov v celoto. Poudari končni rezultat. V njem so lahko do štiri vrstice besedila na prvi ravni, zadnja vrstica besedila na prvi ravni se pojavi pod lijakom, druge vrstice pa ustrezajo okrogli obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Lijak«

Mehanizem

Uporablja se za prikaz povezanih zamisli. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza obliki zobnika, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v pravokotnikih poleg oblike zobnika. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Mehanizem«

Seznam skupin

Uporablja se za prikaz skupin in podskupin informacij ali korakov in podkorakov opravila, procesa ali poteka dela. Besedilo na prvi ravni ustreza vodoravnim oblikam najvišje ravni, besedilo na drugi ravni pa navpičnim podkorakom pod vsako povezano obliko najvišje ravni. Dobra izbira za poudarjanje podskupin ali podkorakov in hierarhičnih informacij ali več seznamov informacij.

Slika postavitve »Seznam skupin«

Seznam hierarhije

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se razvijajo po skupinah. Uporablja se tudi za združevanje ali izpis informacij.

Slika postavitve »Seznam hierarhije«

Linearni Vennov diagram

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij v zaporedju. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Linearni Vennov diagram«

Ugnezdeni cilj

Uporablja se za prikaz relacij vsebine. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza zgornjemu levemu besedilu v oblikah, besedilo na drugi ravni pa ustreza manjšim oblikam. Dobra izbira za majhne količine besedila na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Ugnezdeni cilj«

Neusmerjen krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Vsaka oblika je na enaki ravni pomembnosti. Dobra izbira, ko smeri ni treba nakazati.

Slika postavitve »Neusmerjen krog«

Nasprotujoči si puščici

Uporablja se za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali zamisli, ki se razhajajo iz osrednje točke. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza puščici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Nasprotujoči si puščici«

Seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz združenih ali povezanih informacij. Majhne oblike v zgornjih kotih so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Bolj poudari besedilo na drugi ravni kot besedilo na prvi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Seznam poudarkov slike«

Radialni krog

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli. Poudari informacije v osrednjem krogu in način, kako informacije v zunanjih krogih prispevajo k osrednji zamisli. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednjemu krogu, besedilo na drugi ravni pa ustreza zunanjim krogom. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni krog«

Seznam radialnih grafikonov

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli v krogu. Osrednja oblika ima lahko sliko. Besedilo na prvi ravni se pojavi v manjših krogih, sorodno besedilo na drugi ravni pa se pojavi ob manjših krogih.

Slika postavitve »Seznam radialnih grafikonov«

Radialni Vennov grafikon

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij in relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, vrstice besedila na drugi ravni pa ustrezajo krožnim oblikam v okolici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni Vennov grafikon«

Segmentirana piramida

Uporablja se za prikaz vsebovalnih, proporcionalnih ali povezanih relacij. Prvih devet vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v trikotnih oblikah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Segmentirana piramida«

Naložen Vennov diagram

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij. Dobra izbira za poudarjanje rasti ali postopnih sprememb. Najbolj primeren je za besedilo samo na prvi ravni. Prvih sedem vrstic besedila na prvi ravni ustreza krožni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Naložen Vennov diagram«

Hierarhija tabele

Uporablja se za prikaz skupin informacij od zgoraj navzdol in hierarhij znotraj vsake skupine. V postavitvi ni povezujočih črt.

Slika postavitve »Hierarhija tabele«

Ciljni seznam

Uporablja se za prikaz medsebojno povezanih ali prekrivajočih se informacij. Vsaka od prvih sedmih vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v pravokotni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo na prvi in drugi ravni.

Slika podstavitve »Ciljni seznam«

Navpična enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana za puščico. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Navpična enačba«

Na vrh strani

Matrika

Ime postavitve

Opis

Slika

Osnovna matrika

Uporablja se za prikaz odnosa komponent do celote v kvadrantih. Prve štiri vrstice besedila na prvi ravni se pojavijo v kvadrantih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnovna matrika«

Matrika mreže

Uporablja se za prikaz postavitev konceptov vzdolž dveh osi. Poudari posamezne komponente in ne celote. Prve štiri vrstice besedila na prvi ravni se pojavijo v kvadrantih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Matrika mreže«

Imenovana matrika

Uporablja se za prikaz odnosa štirih kvadrantov do celote. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, prve štiri vrstice besedila na drugi ravni pa se pojavijo v kvadrantih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Imenovana matrika«

Na vrh strani

Piramidni

Ime postavitve

Opis

Slika

Osnovna piramida

Uporablja se za prikaz proporcionalnih, medsebojno povezanih ali hierarhičnih relacij z največjo komponento na dnu, ki se oži navzgor. Besedilo na prvi ravni se pojavi v segmentih piramide, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v oblikah vzdolž vsakega segmenta.

Slika postavitve »Osnovna piramida«

Preobrnjena piramida

Uporablja se za prikaz proporcionalnih ali medsebojno povezanih ali hierarhičnih relacij z največjo komponento na vrhu, ki se oži navzdol. Besedilo na prvi ravni se pojavi v segmentih piramide, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v oblikah vzdolž vsakega segmenta.

Slika postavitve »Preobrnjena piramida«

Seznam piramid

Uporablja se za prikaz proporcionalnih, povezanih ali hierarhičnih relacij. Besedilo se pojavi v pravokotnih oblikah na vrhu ozadja piramide.

Slika postavitve »Seznam piramid«

Segmentirana piramida

Uporablja se za prikaz vsebovalnih, proporcionalnih ali povezanih relacij. Prvih devet vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v trikotnih oblikah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Segmentirana piramida«

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×