Omogočanje lažjega branja povzetih podatkov z navzkrižno poizvedbo

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Če želite omogočiti lažje branje povzetih podatkov, uporabite navzkrižno poizvedbo. Navzkrižna poizvedba izračuna vsoto, povprečje ali rezultat katere druge združevalne funkcije in nato združi rezultate po dveh naborih vrednosti – en nabor na strani podatkovnega lista, drugi pa v zgornjem delu (v glavi). Na traku kliknite Ustvarjanje, nato pa v skupini Poizvedbe kliknite Čarovnik za poizvedbe. V pogovornem oknu Nova poizvedba dvokliknite Čarovnik za navzkrižne poizvedbe.

Če so v enem naboru glav vrednosti za datum, vam čarovnim pomaga razvrstiti zapise po standardnih intervalih – na primer mesecih ali četrtletjih.

Opomba : Navzkrižne poizvedbe niso na voljo v programu za Access in so le delno podprte v spletni zbirki podatkov: jih ni mogoče uporabiti kateri koli spletni predmeti. Če želite uporabiti navzkrižne poizvedbe v spletni zbirki podatkov, odprite zbirko podatkov z dostopom. Če želite več informacij o programih za Access, si oglejte članek Ustvarjanje Accessovega programa. Če želite več informacij o spletnih zbirkah podatkov, si oglejte članek Urejanje ali objava spletne zbirke podatkov v strežniku SharePoint 2010.

V tem članku

Pregled

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe

Uporaba obsegov ali intervalov za glave

Poziv za parameter omeji glave vrstic

Zamenjava ničelne vrednosti z ničlami

Namigi za navzkrižno poizvedbo

Pregled

Navzkrižna poizvedba je vrsta poizvedba za izbiranje, ki se uporablja za razvrščanje povzetih podatkov – vsot, povprečij, števec in podobnih funkcij – v dve kategoriji shem, od katerih je ena pogosto časovno obdobje. Z navzkrižno poizvedbo lahko na primer prikažete skupno prodajo po regijah v enem mesecu. Zaradi načina razporeditve je branje rezultatov v navzkrižni poizvedbi enostavneje kot v preprosti poizvedbi za izbiranje, ki prikaže enake podatke, kot so prikazani v tem primeru.

Prikaz istih podatkov v poizvedbi za izbiranje in navzkrižni poizvedbi

1. Poizvedba za izbiranje zbere povzete podatke navpično po uslužbencu in kategoriji.

2. Ta navzkrižna poizvedba prikaže enake podatke, vendar jih zbere tako vodoravno kot tudi navpično.

Ko ustvarite navzkrižno poizvedbo, določite, katera polja vsebujejo glave vrstic, katero polje vsebuje glave stolpcev in katero polje vsebuje vrednosti, ki jih želite povzeti. Ko določate glave stolpcev in vrednosti, ki jih želite povzeti, lahko uporabite le eno polje. Ko določate glave vrstic, lahko uporabite največ tri polja.

Glave vrstic, glave stolpcev in vrednosti, ki jih želite povzeti, lahko določite tudi z izrazom.

Diagram navzkrižne poizvedbe

1. Eden, dva ali trije stolpci na tej strani vsebujejo glave vrstic. Imena polja, ki jih uporabite za glave stolpcev, se prikažejo v zgornji vrstici teh stolpcev.

2. Tu se prikažejo glave vrstic. Če uporabite več kot eno polje za glavo vrstice, se lahko število vrstic v navzkrižnem podatkovnem listu hitro poveča, ker je prikazana vsaka kombinacija glav vrstic.

3. Stolpci na tej strani vsebujejo glave stolpcev in vrednosti povzetka. Ime polja za glavo stolpca se na podatkovnem listu ne prikaže.

4. Tu se prikažejo vrednosti povzetka.

Prednosti uporabe čarovnika za navzkrižne poizvedbe

 • Samodejno združevanje datumov v intervale     Če so v glavah stolpcev polja s podatki o datumu/času, vam čarovnik pomaga te datume zbrati v standardne intervale, kot so meseci ali četrtletja.

  Opomba : Če želite uporabiti intervale, da ne vidite v čarovniku (na primer poslovno leto ali dvoletno obdobje), nato pa čarovnik vas ne shranite morebitne pripombe. Za uporabo po meri intervale, Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe ročno v pogledu načrta, in uporaba izraza za ustvarjanje po meri intervalih.

 • Uporaba za izhodiščno točko    S čarovnikom lahko ustvarite želeno osnovno navzkrižno poizvedbo, nato pa načrt poizvedbe natančno prilagodite s pogledom načrta.

Navzkrižna funkcija, ki je na voljo v pogledu načrta

 • Poizvedba naj zahteva vnos (dodajte poziv parametra)    Ko dodate poziv parametra poizvedbe prikaže pogovorno okno in uporabi vnos, da določi, kateri podatki, če želite vključiti. Recimo, da imate navzkrižna polja, ki prikazuje četrtletno prodajo po kategorijah izdelkov –, vendar želite videti določeno regijo podatkov hkrati. Parameter lahko uporabite za poizvedba naj zahteva katere regije za uporabo.

 • Uporaba izrazov kot polja v poizvedbi    Včasih boste morali podrazličica izračune in drugimi funkcijami s podatki za polje. Na primer, če so ničelne vrednosti v vaših podatkih, rezultate navzkrižne morda ne bodo pravilno ali dokončano. Če želite odpraviti težavo, ki jih lahko uporabite funkcijo Nz v polje – zamenjate ničelne vrednosti z ničle.

 • Določanje seznam nespremenljivih vrednosti, če želite uporabiti kot glave stolpcev    Morda boste opazili, da želite zamenjava glav stolpcev z lastne vrednosti. Na primer, če imate intervalov za glave stolpcev, se morda ne bodo razvrstili tako, kot želite, da. Nič hudega – preprosto zamenjati z vrednostmi, ki bo pravilno razvrstite.

Če navzkrižno poizvedbo ustvarite v pogledu načrta, z vrsticama Vsota in Navzkrižna polja v pogledu načrta določite, katere vrednosti polja bodo postale glave vrstic in za katere vrednosti bo izračunana vsota, povprečje, števec ali pa bo izvedena drugačna vrsta izračuna.

Deli navzkrižne poizvedbe, prikazane v pogledu načrta

1. Z nastavitvami v teh vrsticah določite, ali je polje glava vrstice, glava stolpca ali vrednost povzetka.

2. Ta nastavitev vrednosti polja prikaže kot glave vrstic.

3. Ta nastavitev vrednosti polja prikaže kot glave stolpcev.

4. S temi nastavitvami se izračunajo vrednosti povzetka.

Na vrh strani

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe

Začnimo s čarovnikom za navzkrižne poizvedbe

Čarovnik za navzkrižne poizvedbe naredi lahko izberete eno tabele ali poizvedbe kot vir zapisov za navzkrižne poizvedbe. Če eno tabelo nima vse podatke, ki jih želite vključiti v navzkrižne poizvedbe, začnite tako, da ustvarite poizvedbo za izbiranje, ki vrne podatke, ki jih želite. Če želite več informacij o ustvarjanju poizvedbe za izbiranje, si oglejte Uvod v poizvedbe.

 1. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Poizvedba kliknite Čarovnik za poizvedbe.

 2. V pogovornem oknu Nova poizvedba kliknite Čarovnik za navzkrižne poizvedbe in nato še V redu.

  Zažene se čarovnik za navzkrižne poizvedbe.

 3. Na prvi strani čarovnika izberite tabelo ali poizvedbo, s katero želite ustvariti navzkrižno poizvedbo.

 4. Na naslednji strani izberite polje z vrednostmi, ki jih želite uporabiti kot glave vrstic.

  Kot vire za glave vrstic lahko izberete največ tri polja, vendar bo navzkrižni podatkovni list lažje brati, če boste izbrali manj glav vrstic.

  Opomba : Če ste kot vir za glave vrstic določili več kot eno polje, je privzeti način razvrščanja rezultatov odvisen od vrstnega reda, po katerem ste izbirali polja.

 5. Na naslednji strani izberite polje z vrednostmi, ki jih želite uporabiti kot glave stolpcev.

  Na splošno velja, da bo podatke lažje brati, če izberete polje, v katerem je manj vrednosti. Bolj primerno je, da uporabite polje, v katerem je le nekaj možnih vrednosti (na primer spol), kot polje, v katerem je lahko veliko različnih vrednosti (na primer starost).

  Če ima polje, ki ste ga izbrali za glave stolpcev, vrsto podatkov za datum/čas, čarovnik doda korak, v katerem lahko določite, kako želite datume združiti v intervale, na primer v mesece ali četrtletja.

 6. Če za glavo stolpcev izberete polje »Datum/čas«, morate na naslednji strani čarovnika določiti interval, v katerem naj se datumi združijo. Določite lahko Leto, Četrtletje, Mesec, Datum ali Datum/čas. Če za glave stolpcev ne izberete polja »Datum/čas«, čarovnik to stran preskoči.

 7. Na naslednji strani izberite polje in funkcija uporabi za izračun vrednosti povzetka. Podatkovnega tipa polja, ki ste jih izbrali določi, katere funkcije so na voljo.

 8. Če želite vključiti ali izključiti vsote vrstic, na isti strani potrdite ali počistite polje Da, vključi vsote vrstic.

  Če vključite vsote vrstic, ima navzkrižna poizvedba dodatno glavo vrstice, ki uporablja enako polje in funkcijo kot vrednost polja. Če vključite vsoto vrstic, je vstavljen dodaten stolpec, v katerem so povzeti preostali stolpci. Če navzkrižna poizvedba izračuna na primer povprečno starost po mestu ali spolu (z glavami stolpcev s starostjo), dodaten stolpec izračuna povprečno starost po mestu za vse spole.

  Funkcijo, s katero je izračunana vsota vrstic, lahko spremenite tako, da navzkrižno poizvedbo uredite v pogledu načrta.

 9. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime za poizvedbo in nato določite, ali si želite ogledati rezultate ali spremeniti načrt poizvedbe.

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe ročno v pogledu načrta

 1. Na zavihku Ustvarjanje v skupini Poizvedbe kliknite Načrt poizvedbe.

 2. V pogovornem oknu Pokaži tabelo dvokliknite vsako tabelo ali poizvedbo, ki jo želite uporabiti kot vir zapisa.

  Če uporabljate več kot en vir zapisov, poskrbite, da tabele ali poizvedbe so uporabljeni za združevanje polja, ki jih imajo skupne. Če želite več informacij o pridruževanju tabel in poizvedb, si oglejte razdelek Glejte tudi .

 3. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Navzkrižno.

 5. V oknu z načrtom poizvedbe dvokliknite vsako polje, ki ga želite uporabiti kot vir za glave vrstic. Za glave vrstic lahko izberete največ tri polja.

 6. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Navzkrižna polja za vsako polje za glavo vrstice potrdite Glava vrstice.

  V vrstico Pogoj lahko vnesete izraz, s katerim omejite rezultate za to polje. Vrstni red razvrstitve za polje lahko določite tudi z vrstico Razvrsti.

 7. V oknu z načrtom poizvedbe dvokliknite vsako polje, ki ga želite uporabiti kot vir za glave stolpcev. Za glave stolpcev lahko izberete le eno polje.

 8. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Navzkrižna polja za polje za glavo stolpca potrdite Glava stolpca.

  Rezultate za polje glave stolpca lahko omejite tako, da vnesete izraz v vrstico Pogoj. Vendar pa s pogojnim izrazom s poljem glave stolpca ne omejite števila stolpcev, ki jih vrne navzkrižna poizvedba. Z njim omejite, v katerih stolpcih bodo podatki. Vzemimo za primer, da imate polje glave stolpca, v katerem so tri mogoče vrednosti: rdeča, zelena in modra. Če za polje glave stolpca uporabite pogoj =»modra«, bo navzkrižna poizvedba kljub temu prikazala stolpec za rdečo in stolpec za zeleno, vendar bodo podatki le v stolpcu za modro.

  Če želite omejiti vrednosti, ki se prikažejo kot glave stolpcev, lahko določite seznam nespremenljivih vrednosti z uporabo lastnost poizvedbe Glave stolpcev . Če želite več informacij, glejte določanje nespremenljive vrednosti za glave stolpcev.

 9. V oknu z načrtom poizvedbe dvokliknite polje, s katerim želite izračunati vrednosti povzetka. Za vrednosti povzetka lahko izberete le eno polje.

 10. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Vsota za polje vrednosti povzetka izberite združevalno funkcijo, s katero želite izračunati vrednosti.

 11. V vrstici Navzkrižna polja za polje vrednosti povzetka izberite Vrednost.

  Za polje vrednosti povzetka ni mogoče določiti pogoja, prav tako polja ni mogoče razvrstiti.

 12. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Določanje nespremenljivih vrednosti za glave stolpcev

Če želite določiti nespremenljive vrednosti, ki jih želite nato uporabiti za glavne stolpcev, lahko nastavite lastnost poizvedbe Glave stolpcev.

 1. Odprite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta.

 2. Če list z lastnostmi ni viden, pritisnite F4, da ga prikažete.

 3. Na listu z lastnostmi, tik nad zavihkom Splošno, preverite, ali je Vrsta izbora nastavljena na Lastnosti poizvedbe. Če ni, kliknite prazno mesto nad mrežo načrta poizvedbe.

 4. Na listu z lastnostmi na zavihku Splošno v lastnost Glave stolpcev vnesite seznam lastnosti, ločen z vejico, ki jih želite uporabiti kot glave stolpcev.

  Opomba : Nekateri znaki niso dovoljeni v glavah stolpcev (na primer večina ločil). Če uporabite te znake na seznamu lastnosti, Access vsak tak znak zamenja s podčrtajem (_).

Na vrh strani

Uporaba obsegov ali intervalov za glave

Včasih morda želite združiti podatkovne vrednosti polja v obsege in nato uporabiti te obsege za glave vrstic ali stolpcev (namesto da bi vrednosti le uporabili). Vzemimo za primer, da uporabite polje »Starost« za glave stolpcev. Namesto da bi uporabili stolpec za vsako starost, lahko uporabite stolpce, ki predstavljajo starostni obseg – na primer, 40–49.

S funkcijo IIf v izrazu lahko ustvarite obsege, ki jih nato uporabite za glave vrstic ali stolpcev.

Namig : Če želite ustvariti intervale s poljem »Datum/čas«, bi bilo morda smiselno uporabiti čarovnika za navzkrižne poizvedbe. Čarovnik omogoča združevanje datumov v intervale Leto, Četrtletje, Mesec, Datum ali Datum/čas. Če med njimi ne najdete želenega intervala, ustvarite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta, nato pa ustvarite želene intervale s postopkom, opisanim v tem razdelku.

Delovanje funkcije IIf

Funkcija IIf deluje tako, da najprej ovrednoti izraz. Če je izraz resničen, vrne eno vrednost, če pa je izraz neresničen, vrne drugo vrednost. Če ugnezdite izjave IIf, lahko ustvarite logična zaporedja primerjav.Tako lahko s funkcijo IIf vrednosti številskih polj ločite v obsege.

Sintaksa funkcije IIf

IIf( expr, truepart, falsepart )

V sintaksi funkcije IIf ima te argumente:

Argument

Opis

izraz

Obvezno. Izraz, ki ga želite ovrednotiti.

truepart

Zahtevano. Vrednost ali izraz vrne, Če je izraz resničen.

falsepart

Zahtevano. Vrednost ali izraz vrne, če izraz ni pravilen.

Ustvarjanje obsegov z izrazom

 1. Odprite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta.

 2. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Polje z desno tipko miške kliknite prazen stolpec, nato pa v priročnem meniju kliknite Povečava.

 3. V polje Povečava vnesite vzdevek polja, ki ji sledi dvopičje (:).

 4. Vnesite IIf().

 5. Znotraj oklepajev, ki sledita IIf, vnesite izraz za primerjavo, s katerim je določen prvi obseg vrednosti polja.

  Vzemimo za primer, da želite ustvariti obsege za polje »Starost«, vsak obseg pa naj bo dvajset let. Izraz za primerjavo za prvi obseg je [Age]<21.

 6. Za izrazom za primerjavo vnesite vejico, nato pa vnesite ime obsega in ga obdajte z narekovajema. Ime, ki ga posredujete, je glava navzkrižne poizvedbe za vrednosti, ki sodijo znotraj obsega.

  Na primer, po [starost] < 21, vnesite vejico in nato še »0-20 let«.

 7. Za imenom obsega vnesite vejico (zunaj narekovajev), nato pa naredite nekaj od tega:

  • Če želite ustvariti drug obseg, vnesite IIf() in nato ponovite korake od 5, 6 in 7.

  • Za zadnji obseg vnesite le ime obsega.

   Popoln ugnezden izraz IIf, ki polje »Starost« razdeli v obsege po dvajset let, je lahko videti tako (vrstice so prelomljene zaradi lažje berljivosti):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Opomba : Če Access med vrednotenjem izraza naleti na primer, ko je vrednost enega od izrazov IIf resnična, preneha vrednotiti. Ni treba določati nižjega konca posameznega obsega, saj je vsaka vrednost, ki sodi pod nižji konec danega obsega, že ovrednotena kot resnična.

 8. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Vsota izberite Združi po.

 9. V vrstici Navzkrižna polja določite, ali želite obsege uporabiti kot glave vrstic ali stolpcev. Določite lahko od ene do treh glav vrstice in eno glavo stolpca.

Na vrh strani

Poziv za parameter, naj omeji glave vrstic

Morda boste želeli, da navzkrižna poizvedba ob zagonu prikaže poziv za vnos. Vzemimo za primer, da uporabljate več glav vrstic, ena od njih pa je »Država/regija«. Namesto da bi vedno prikazovali podatke za vsako državo ali regijo, lahko poizvedba prikaže poziv za ime, nato pa prikaže rezultate glede na vnos uporabnika.

Poziv za parameter je mogoče dodati kateremu koli polju glave.

Opomba : Poziv parametra lahko dodate tudi tako, da v polje naslov stolpca, vendar ne bo omejitev stolpcev, ki se prikažejo. Če želite več informacij o omejevanje stolpce, ki se prikažejo, v razdelku določanje nespremenljive vrednosti za glave stolpcev.

 1. Odprite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta.

 2. V vrstico Pogoj vnesite besedilo vprašanja, obdanega z oglatimi oklepaji, za polje glave vrstice, pri katerem želite uporabniku prikazati poziv za vnos. Ko bo uporabnik zagnal poizvedbo, se bo besedilo vprašanja prikazalo kot poziv.

  Če v vrstico Pogoj na primer vnesete [Katera država ali regija?], ko se zažene poizvedba, se prikaže pogovorno okno z vprašanjem »Katera država ali regija?«, polje za vnos in gumb V redu.

  Namig : Če želite, da je parameter prilagodljiv, združite izraz z nadomestnimi znaki tako, da uporabite operator Like. Namesto pogoja [Katera država ali regija?] lahko uporabite Like [Katera država ali regija?]&»*«. Na ta način se lahko parameter ujema z večjim obsegom vnosa. Če uporabite operater Like, s tem ne spremenite videza poziva za parameter.

 3. Na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Parametri.

 4. V pogovornem oknu Parametri poizvedbe v stolpec Parametri vnesite poziv za parameter, ki ste ga uporabili v vrstici Pogoj. Vključite oglate oklepaje, ne vključujte pa združenih nadomestnih znakov ali operaterja Like.

 5. V stolpcu Vrsta podatkov izberite vrsto podatkov za parameter. Vrsta podatkov bi se morala ujemati z vrsto podatkov polja za glavo vrstice.

Na vrh strani

Zamenjava vrednosti »null« z ničlami

Če so v polju, s katerim izračunate vrednosti povzetka v navzkrižni poizvedbi, vrednosti »null«, funkcije združevanja, ki jih uporabite, te vrednosti prezrejo. Pri nekaterih funkcijah združevanja lahko to vpliva na prikazane rezultate. Če na primer računate povprečje, dodate vse vrednosti in delite rezultat s številom vrednosti. Toda če so v polju le vrednosti »null«, se te ne štejejo kot del števila vrednosti.

V nekaterih primerih je morda bolj smiselno morebitne vrednosti »null« zamenjati z ničlami, tako da so med izvajanjem funkcij združevanja štete tudi te vrednosti. Vrednosti »null« lahko zamenjate z ničlami s funkcijo Nz.

Sintaksa funkcije NZ

Nz ( različica [valueifnull ] )

Sintaksa funkcije Nz ima te argumente:

Argument

Opis

podatkovni tip različica

Obvezen. Spremenljivka podatkovni tip Variant.

valueifnull

Izbiren (razen v primeru, ko je v rabi v poizvedbi). Različica, ki posreduje vrednost, ki je nato vrnjena, če je argument različiceNull. Ta argument omogoča, da je vrnjena vrednost, ki ni »null« ali niz dolžine nič.

Opomba : Če funkcijo Nz uporabite v izrazu v poizvedbi, ne da bi uporabili argument valueifnull, bodo rezultati v poljih, v katerih je vrednost »null«, niz dolžine nič.

 1. Ko je poizvedba odprta v pogledu načrta, v mreži načrta poizvedbe z desno tipko miške kliknite polje Vrednost.

 2. V priročnem meniju kliknite Povečava.

 3. V polju Povečava ime polja ali izraz obdajte z oklepaji in pred levi oklepaj vnesite Nz .

 4. Vnesite 0 samo znotraj desni oklepaj.

  Če ste na primer s funkcijo Nz v polju, imenovanim »Izgubljene ure«, vrednosti »null« pretvorili v ničle, bi moral biti končni izraz tak:

Nz([Hours Lost], 0)

Na vrh strani

Namigi za navzkrižno poizvedbo

 • Poizvedba naj bo preprosta    Ko se veča število kombinacij vrstic, je navzkrižne poizvedbe vse težje brati. Uporabite le toliko glav vrstic, kot jih potrebujete.

 • Navzkrižno poizvedbo ustvarjajte po korakih    Pri ustvarjanju ne uporabljajte le tabel. Pogosto lahko začnete tako, da najprej ustvarite poizvedba za povzetek, nato pa to poizvedbo uporabite kot vir zapisa za navzkrižno poizvedbo.

 • Bodite previdni pri izbiri polja za glavo stolpca    Na splošno velja, da je navzkrižne tabele lažje brati, če je število glav stolpcev razmeroma nizko. Ko določite polja, ki jih želite uporabiti kot glave, za izdelavo glav stolpcev izberite polje, ki ima najmanj enoličnih vrednosti. Na primer, če s poizvedbo izračunate vrednost po starosti in spolu, za glave stolpcev uporabite spol, saj je vrednost spola navadno manjša od vrednosti za starost.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×