Omogočanje lažjega branja povzetih podatkov z navzkrižno poizvedbo

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Ko želite prestrukturiranje povzetek podatkov za lažje branje in razumevanje, razmislite o uporabi navzkrižne poizvedbe.

Navzkrižne poizvedbe izračuna vsote, povprečje ali drugo združevalna funkcijain združi rezultate po dveh naborih vrednosti – ena strani podatkovnega lista in druge na vrhu.

V tem članku

Pregled

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe

Uporaba obsegov ali intervalov za glave

Poziv za parameter, naj omeji glave vrstic

Zamenjava vrednosti »null« z ničlami

Namigi za navzkrižno poizvedbo

Pregled

Navzkrižne poizvedbe je vrsta poizvedba za izbiranje. Ob zagonu navzkrižne poizvedbe, rezultate prikazati v podatkovnega lista, ki so različne strukture iz drugih vrst podatkovnih listih.

Struktura navzkrižne poizvedbe lahko lažje brati od preprostega izberite poizvedbe, ki prikazuje iste podatke, kot je prikazano na spodnji sliki.

Prikaz istih podatkov v poizvedbi za izbiranje in navzkrižni poizvedbi

1. Poizvedba za izbiranje zbere povzete podatke navpično po uslužbencu in kategoriji.

2. navzkrižne poizvedbe lahko prikažete iste podatke, vendar skupin podatkov, tako vodoravno in navpično tako, da podatkovni list je lahko več stisnjeni in lažje brati.

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe

Ko ustvarite navzkrižno poizvedbo, določite, katera polja vsebujejo glave vrstic, katero polje vsebuje glave stolpcev in katero polje vsebuje vrednosti, ki jih želite povzeti. Ko določate glave stolpcev in vrednosti, ki jih želite povzeti, lahko uporabite le eno polje. Ko določate glave vrstic, lahko uporabite največ tri polja.

Glave vrstic, glave stolpcev in vrednosti, ki jih želite povzeti, lahko določite tudi z izrazom.

Diagram navzkrižne poizvedbe

1. Eden, dva ali trije stolpci na tej strani vsebujejo glave vrstic. Imena polja, ki jih uporabite za glave stolpcev, se prikažejo v zgornji vrstici teh stolpcev.

2. Tu se prikažejo glave vrstic. Če uporabite več kot eno polje za glavo vrstice, se lahko število vrstic v navzkrižnem podatkovnem listu hitro poveča, ker je prikazana vsaka kombinacija glav vrstic.

3. Stolpci na tej strani vsebujejo glave stolpcev in vrednosti povzetka. Ime polja za glavo stolpca se na podatkovnem listu ne prikaže.

4. Tu se prikažejo vrednosti povzetka.

Načini za ustvarjanje navzkrižne poizvedbe

S čarovnikom za navzkrižne poizvedbe    Čarovnik za navzkrižne poizvedbe je po navadi najhitrejši in najlažji način za ustvarjanje navzkrižne poizvedbe. Omogoča večino dela za vas, vendar je na voljo nekaj možnosti, ki čarovnika ne ponujajo.

Čarovnika ima te prednosti:

 • Je enostavna za uporabo.    Za uporabo, zaženite čarovnika za in nato odgovori niz vodeni vprašanja.

 • Lahko samodejno Združevanje datumov v intervale.    Če uporabljate polje, ki vsebuje datum/čas podatkov za glave stolpcev, čarovnik tudi vam pomaga datumov v intervale, kot so meseci ali četrtletja.

  Namig : Če želite uporabiti vrednosti v polje» Datum/čas« za glave stolpcev, vendar želite Združevanje datumov v intervale, ki se čarovnik ne omogoča, na primer poslovno leto ali dveletja, ne uporabite čarovnika za ustvarjanje poizvedbe. Namesto tega ustvarite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta in uporaba izraza za ustvarjanje intervalih.

 • Ga lahko uporabite kot izhodišče.    Uporaba čarovnika za osnovno navzkrižno poizvedbo, ki jo želite ustvariti in nato natančno prilagodite načrt poizvedbe s pogledom načrta.

Vendar pa s čarovnikom, ne morete:

 • Uporabite več kot eno tabelo ali poizvedbo kot vir zapisov.

 • Za izraz uporabite, če želite ustvariti polja.

 • Dodajte poziv parametra.

 • Določanje seznam nespremenljivih vrednosti, če želite uporabiti kot glave stolpcev.

  V zadnjem koraku čarovnika, lahko spremenite poizvedbo v pogledu načrta. To vam omogoča, da dodati elemente načrta poizvedbe, ki se čarovnik ne podpira, na primer dodatne vire zapisov.

Delo v pogledu načrta     Pogled načrta vam omogoča več nadzora nad vaš načrt poizvedbe. Podpira funkcije, ki niso na voljo v čarovniku.

Uporabite pogled načrta, če želite ustvariti navzkrižno poizvedbo, če želite:

 • Imeti večji nadzor nad postopkom. Čarovnik omogoča nekatere odločitve za vas.

 • Uporabite več kot en tabele ali poizvedbe kot vir zapisa.

 • Dodajte poziv parametra poizvedbe.

 • Uporaba izrazov kot polja v poizvedbi.

 • Določanje seznam nespremenljivih vrednosti, če želite uporabiti kot glave stolpcev.

 • Vadite mreža načrta.

Pisanje poizvedbo v pogledu SQL    Če želite, lahko v pogledu SQL, pisanje navzkrižne poizvedbe. Vendar pa ne morete določiti podatkovne vrste parametra tako, da uporabite pogled SQL. Če želite uporabiti parameter navzkrižne poizvedbe, določite podatkovni tip parametrov tako, da spremenite poizvedbo v pogledu načrta.

Namig : Ne pozabite, niste omejeni na uporabo le en način za ustvarjanje navzkrižne poizvedbe. Uporaba čarovnika za ustvarjanje poizvedbe in nato uporabite pogled načrta, če želite spremeniti načrt poizvedbe.

Na vrh strani

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe s čarovnikom za navzkrižne poizvedbe

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe v pogledu načrta

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe v pogledu SQL

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe s čarovnikom za navzkrižne poizvedbe

S čarovnikom za navzkrižne poizvedbe zahteva, da uporabljate ene same tabele ali poizvedbe kot vir zapisov za navzkrižne poizvedbe. Če eno tabelo nima vse podatke, ki jih želite vključiti v navzkrižne poizvedbe, začnite tako, da ustvarite poizvedbo za izbiranje, ki vrne podatke, ki jih želite. Če želite več informacij o ustvarjanju poizvedbe za izbiranje, si oglejte razdelek Glejte tudi .

 1. Na zavihku Ustvari v skupini drugo kliknite Čarovnik za poizvedbe.

 2. V pogovornem oknu Nova poizvedba kliknite Čarovnik za navzkrižne poizvedbe in nato še V redu.

  Zažene se čarovnik za navzkrižne poizvedbe.

 3. Na prvi strani čarovnika izberite tabelo ali poizvedbo, s katero želite ustvariti navzkrižno poizvedbo.

 4. Na naslednji strani izberite polje z vrednostmi, ki jih želite uporabiti kot glave vrstic.

  Kot vire za glave vrstic lahko izberete največ tri polja, vendar bo navzkrižni podatkovni list lažje brati, če boste izbrali manj glav vrstic.

  Če ste kot vir za glave vrstic določili več kot eno polje, je privzeti način razvrščanja rezultatov odvisen od vrstnega reda, po katerem ste izbirali polja.

 5. Na naslednji strani izberite polje z vrednostmi, ki jih želite uporabiti kot glave stolpcev.

  Na splošno velja, da bo podatke lažje brati, če izberete polje, v katerem je manj vrednosti. Bolj primerno je, da uporabite polje, v katerem je le nekaj možnih vrednosti (na primer spol), kot polje, v katerem je lahko veliko različnih vrednosti (na primer starost).

  Če ima polje, ki ste ga izbrali za glave stolpcev, vrsto podatkov za datum/čas, čarovnik doda korak, v katerem lahko določite, kako želite datume združiti v intervale, na primer v mesece ali četrtletja.

 6. Če za glavo stolpcev izberete polje »Datum/čas«, morate na naslednji strani čarovnika določiti interval, v katerem naj se datumi združijo. Določite lahko Leto, Četrtletje, Mesec, Datum ali Datum/čas. Če za glave stolpcev ne izberete polja »Datum/čas«, čarovnik to stran preskoči.

 7. Na naslednji strani izberite polje in funkcija uporabi za izračun vrednosti povzetka. Podatkovnega tipa polja, ki ste jih izbrali določi, katere funkcije so na voljo.

 8. Če želite vključiti ali izključiti vsote vrstic, na isti strani potrdite ali počistite polje Da, vključi vsote vrstic.

  Če vključite vsote vrstic, ima navzkrižna poizvedba dodatno glavo vrstice, ki uporablja enako polje in funkcijo kot vrednost polja. Če vključite vsoto vrstic, je vstavljen dodaten stolpec, v katerem so povzeti preostali stolpci. Če navzkrižna poizvedba izračuna na primer povprečno starost po mestu ali spolu (z glavami stolpcev s starostjo), dodaten stolpec izračuna povprečno starost po mestu za vse spole.

  Funkcijo, s katero je izračunana vsota vrstic, lahko spremenite tako, da navzkrižno poizvedbo uredite v pogledu načrta.

 9. Na naslednji strani čarovnika vnesite ime za poizvedbo in nato določite, ali si želite ogledati rezultate ali spremeniti načrt poizvedbe.

Na vrh strani

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe v pogledu načrta

S pogledom načrta za ustvarjanje navzkrižne poizvedbe, lahko uporabite poljubno število virov zapisov (tabel in poizvedb), kot želite. Vendar pa lahko ohranite načrta preprosto tako, da najprej ustvarite poizvedbo za izbiranje, ki vrne vse podatke, ki ga želite, in nato uporabite to poizvedbo kot vir le zapisov navzkrižne poizvedbe. Če želite več informacij o ustvarjanju poizvedbe za izbiranje, si oglejte razdelek Glejte tudi .

Če navzkrižno poizvedbo ustvarite v pogledu načrta, z vrsticama Vsota in Navzkrižna polja v pogledu načrta določite, katere vrednosti polja bodo postale glave vrstic in za katere vrednosti bo izračunana vsota, povprečje, števec ali pa bo izvedena drugačna vrsta izračuna.

Deli navzkrižne poizvedbe, prikazane v pogledu načrta

1. Z nastavitvami v teh vrsticah določite, ali je polje glava vrstice, glava stolpca ali vrednost povzetka.

2. Ta nastavitev vrednosti polja prikaže kot glave vrstic.

3. Ta nastavitev vrednosti polja prikaže kot glave stolpcev.

4. S temi nastavitvami se izračunajo vrednosti povzetka.

Ustvarjanje poizvedbe

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 2. V pogovornem oknu Pokaži tabelo dvokliknite vsako tabelo ali poizvedbo, ki jo želite uporabiti kot vir zapisa.

  Če uporabljate več kot en vir zapisov, poskrbite, da tabele ali poizvedbe so uporabljeni za združevanje polja, ki jih imajo skupne. Če želite več informacij o pridruževanju tabel in poizvedb, si oglejte razdelek Glejte tudi .

 3. Zaprite pogovorno okno Pokaži tabelo.

 4. Na zavihku Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Navzkrižno.

 5. V oknu z načrtom poizvedbe dvokliknite vsako polje, ki ga želite uporabiti kot vir za glave vrstic. Za glave vrstic lahko izberete največ tri polja.

 6. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Navzkrižna polja za vsako polje za glavo vrstice potrdite Glava vrstice.

  V vrstico Pogoj lahko vnesete izraz, s katerim omejite rezultate za to polje. Vrstni red razvrstitve za polje lahko določite tudi z vrstico Razvrsti.

 7. V oknu z načrtom poizvedbe dvokliknite vsako polje, ki ga želite uporabiti kot vir za glave stolpcev. Za glave stolpcev lahko izberete le eno polje.

 8. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Navzkrižna polja za polje za glavo stolpca potrdite Glava stolpca.

  Rezultate za polje glave stolpca lahko omejite tako, da vnesete izraz v vrstico Pogoj. Vendar pa s pogojnim izrazom s poljem glave stolpca ne omejite števila stolpcev, ki jih vrne navzkrižna poizvedba. Z njim omejite, v katerih stolpcih bodo podatki. Vzemimo za primer, da imate polje glave stolpca, v katerem so tri mogoče vrednosti: rdeča, zelena in modra. Če za polje glave stolpca uporabite pogoj =»modra«, bo navzkrižna poizvedba kljub temu prikazala stolpec za rdečo in stolpec za zeleno, vendar bodo podatki le v stolpcu za modro.

  Če želite omejiti vrednosti, ki se prikažejo kot glave stolpcev, lahko s pogojem poizvedbe Glave stolpcev določite seznam nespremenljivih vrednosti. Več informacij najdete v razdelku Določanje nespremenljivih vrednosti za glave stolpcev.

 9. V oknu z načrtom poizvedbe dvokliknite polje, s katerim želite izračunati vrednosti povzetka. Za vrednosti povzetka lahko izberete le eno polje.

 10. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Vsota za polje vrednosti povzetka izberite združevalno funkcijo, s katero želite izračunati vrednosti.

 11. V vrstici Navzkrižna polja za polje vrednosti povzetka izberite Vrednost.

  Za polje vrednosti povzetka ni mogoče določiti pogoja, prav tako polja ni mogoče razvrstiti.

 12. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

Določanje nespremenljivih vrednosti za glave stolpcev

Če želite določiti nespremenljive vrednosti, ki jih želite nato uporabiti za glavne stolpcev, lahko nastavite lastnost poizvedbe Glave stolpcev.

 1. Odprite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta.

 2. Če list z lastnostmi ni viden, pritisnite F4, da ga prikažete.

 3. Na listu z lastnostmi, tik nad zavihkom Splošno, preverite, ali je Vrsta izbora nastavljena na Lastnosti poizvedbe. Če ni, kliknite prazno mesto nad mrežo načrta poizvedbe.

 4. Na listu z lastnostmi na zavihku Splošno v lastnost Glave stolpcev vnesite seznam lastnosti, ločen z vejico, ki jih želite uporabiti kot glave stolpcev.

  Nekateri znaki niso dovoljeni v glavah stolpcev (na primer večina ločil). Če uporabite te znake na seznamu lastnosti, Access vsak tak znak zamenja s podčrtajem (_).

Na vrh strani

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe v pogledu SQL

Sintaksa SQL za navzkrižne poizvedbe

Navzkrižne poizvedbe je izražena v SQL kot izjava TRANSFORM. Izjava TRANSFORM ima to sintakso:

Pretvorba aggfunction
izjavi za izbiro
PIVOT polja vrtilne tabele [v (vrednost1[, vrednost2[;...]])]

Izjava TRANSFORM je sestavljena iz teh delov:

Del

Opis

aggfunction

Združevalno funkcijo SQL, deluje na izbrane podatke.

izjavi za izbiro

Izjava SELECT.

polja vrtilne tabele

Nastavite polje ali izraz , ki ga želite uporabiti za ustvarjanje stolpcev v rezultatih poizvedbe.

vrednost1; vrednost2

Nespremenljive vrednosti, ki se uporablja za ustvarjanje stolpcev.

Pogled SQL ne omejite število tabel ali poizvedb, ki jih lahko uporabite kot vir zapisov za navzkrižne poizvedbe. Vam lahko pomaga ohraniti načrta preprosto tako, da ustvarite poizvedbo za izbiranje, ki vrne vse podatke, ki ga želite uporabiti v navzkrižne poizvedbe in nato uporabite, izberite poizvedbe kot vir zapisov. Če želite več informacij o ustvarjanju poizvedbe za izbiranje, si oglejte razdelek Glejte tudi .

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

 2. Zaprite pogovorno polje Pokaži tabelo.

 3. Na zavihku načrt v skupini pogledi kliknite pogledin nato še Pogled SQL.

 4. Na zavihku predmeta SQL vnesite ali prilepite to SQL:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. V prvi vrstici, ko pretvorite, vnesite izraz za izračun vrednosti povzetka; na primer Sum([Amount]).

  Če uporabljate več kot en tabele ali poizvedbe kot vir zapisov, vključite ime tabele ali poizvedbe kot del vsakega ime polja; na primer, Sum ([strošek]. [ Znesek]).

 6. V drugi vrstici, ko IZBERETE, vnesite seznam polja ali polj izraze, ki ga želite uporabiti za glave vrstic. Ločite elemente seznama z uporabo vejice; na primer [proračun]. [Dept_ID], [Strošek]. [Vrsta].

 7. V tretji vrstici, ko iz, vnesite seznam tabel ali poizvedb, ki jih uporabljate kot vire zapisov; na primer, proračun, stroški.

 8. V vrstici četrtega po GROUP BY, vnesite istega seznama polj, ki ste jih uporabili v stavku SELECT v koraku 6.

 9. V peto vrstico po PIVOT, vnesite ime polja ali izraz, ki ga želite uporabiti za glave stolpcev; na primer PIVOT [proračun]. [ Year].

Dodajanje vrstni red razvrščanja v polju glave

Če želite dodati vrstni red razvrščanja navzkrižno poizvedbo v pogledu SQL, uporabite v stavku ORDER BY.

 1. Vstavljanje vrstice med stavek GROUP BY in PIVOT stavek.

 2. Na novo vrstico vnesite Vrstnem redu tako, da sledi presledek.

 3. Vnesite ime polja ali izraz, ki ga želite razvrstiti; na primer ORDER BY [strošek]. [Expense_Class]

  Privzeto je stavek ORDER BY razvrsti vrednosti v naraščajočem vrstnem redu. Če želite razvrstiti podatke v padajočem vrstnem redu, vnesite DESC po ime polja ali izraz.

 4. Če želite razvrščati na dodatna polja ali izraz, vnesite vejico in nato vnesite ime dodatna polja ali izraz. Razvrščanje, se pojavi v vrstni red prikaza polj ali izrazov v stavek ORDER BY.

Omejite vrednosti, ki se uporablja za glave vrstic ali stolpcev

Če želite določiti seznam vrednosti, če želite uporabiti kot glave stolpcev in dodate pogoje, da vrstico naslova, lahko uporabite postopkov. Te postopke predvidevamo, da so vaše navzkrižne poizvedbe, odprite v pogledu SQL.

Določanje nespremenljivih vrednosti, če želite uporabiti kot glave stolpcev

 • Na koncu stavka PIVOT vnesite v, sledi, ločenimi z vejico seznam vrednosti (obdajte z oklepaji), če želite uporabiti kot glave stolpcev. Na primer v (2007, 2008, 2009, 2010) ustvari štirih stolpcev: 2007, 2008, 2009, 2010.

Če določite nespremenljivih vrednosti, ki ne ustreza vrednosti polja iz polja vrtilne tabele, ki je določena vrednost postane glavo stolpca za prazen stolpec.

Dodajanje pogojev poizvedbe, da omeji glave vrstic

 1. Stavek FROM vstaviti novo vrstico.

 2. Vrsta kjer sledi polje pogoja.

  Če želite uporabiti dodatne pogoje, uporabite funkciji AND in ali operaterji za razširitev vašega stavek WHERE. Uporabite lahko tudi oklepaji in skupino pogojev v logične nabore.

Na vrh strani

Uporaba obsegov ali intervalov za glave

Včasih, namesto vsake vrednosti polja za glave vrstic ali stolpcev, želite združiti vrednosti polja v obsege po in nato uporabite teh obsegov za glave vrstic ali stolpcev. Recimo, da v polje »Starost« uporabite za glave stolpcev. Namesto stolpca za vsako starost, morda raje stolpce, ki predstavljajo starost obsegov.

S funkcijo IIf v izrazu lahko ustvarite obsege, ki jih nato uporabite za glave vrstic ali stolpcev.

Namig : Če želite ustvariti intervale s poljem »Datum/čas«, bi bilo morda smiselno uporabiti čarovnika za navzkrižne poizvedbe. Čarovnik omogoča združevanje datumov v intervale Leto, Četrtletje, Mesec, Datum ali Datum/čas. Če med njimi ne najdete želenega intervala, ustvarite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta, nato pa ustvarite želene intervale s postopkom, opisanim v tem razdelku.

Delovanje funkcije IIf

Funkcija IIf deluje tako, da vrednotenju izraza in nato vrne eno vrednost, če je izraz resničen ali nadomestna vrednost, če izraz ni pravilen. Lahko ugnezdite funkcije IIf izjav za ustvarjanje logičnem zaporedju s primerjavo. Zato lahko uporabite funkcije IIf ločili številsko polje vrednosti v obsegih.

Sintaksa funkcije IIf

IIf ( izraz , resničnidel , neresničnidel )

V sintaksi funkcije IIf ima te argumente:

Argument

Opis

izraz

Obvezno. Izraz, ki ga želite ovrednotiti.

truepart

Obvezno. Vrnjena vrednost ali izraz, če je exprresničen.

falsepart

Zahtevano. Vrnjena vrednost ali izraz, če je exprneresničen.

Ustvarjanje obsegov z izrazom

 1. Odprite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta.

 2. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Polje z desno tipko miške kliknite prazen stolpec, nato pa v priročnem meniju kliknite Povečava.

 3. V polje Povečava vnesite vzdevek polja, ki ji sledi dvopičje (:).

 4. Vnesite IIf().

 5. Znotraj oklepajev, ki sledita IIf, vnesite izraz za primerjavo, s katerim je določen prvi obseg vrednosti polja.

  Vzemimo za primer, da želite ustvariti obsege za polje »Starost«, vsak obseg pa naj bo dvajset let. Izraz za primerjavo za prvi obseg je [Age]<21.

 6. Za izrazom za primerjavo vnesite vejico, nato pa vnesite ime obsega in ga obdajte z narekovajema. Ime, ki ga posredujete, je glava navzkrižne poizvedbe za vrednosti, ki sodijo znotraj obsega.

  Na primer, po [starost] < 21, vnesite vejico in nato še »0-20 leti«.

 7. Za imenom obsega vnesite vejico (zunaj narekovajev), nato pa naredite nekaj od tega:

  • Če želite ustvariti drug obseg, vnesite IIf(), nato pa ponovite korake 5, 6 in 7.

  • Za zadnji obseg vnesite le ime obsega.

   Popoln ugnezden izraz IIf, ki polje »Starost« razdeli v obsege po dvajset let, je lahko videti tako (vrstice so prelomljene zaradi lažje berljivosti):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Opomba : Če Access med vrednotenjem izraza naleti na primer, ko je vrednost enega od izrazov IIf resnična, preneha vrednotiti. Ni treba določati nižjega konca posameznega obsega, saj je vsaka vrednost, ki sodi pod nižji konec danega obsega, že ovrednotena kot resnična.

 8. V mreži načrta poizvedbe v vrstici Vsota izberite Združi po.

 9. V vrstici Navzkrižna polja določite, ali želite obsege uporabiti kot glave vrstic ali stolpcev. Določite lahko od ene do treh glav vrstice in eno glavo stolpca.

Na vrh strani

Poziv za parameter, naj omeji glave vrstic

Morda boste želeli, da navzkrižna poizvedba ob zagonu prikaže poziv za vnos. Vzemimo za primer, da uporabljate več glav vrstic, ena od njih pa je »Država/regija«. Namesto da bi vedno prikazovali podatke za vsako državo ali regijo, lahko poizvedba prikaže poziv za ime, nato pa prikaže rezultate glede na vnos uporabnika.

Poziv za parameter je mogoče dodati kateremu koli polju glave.

Opomba : Poziv za parameter je mogoče dodati tudi polju za glavo stolpca, vendar to ne omeji število stolpcev, ki se prikažejo. Več informacij o omejevanju stolpcev, ki se prikažejo, najdete v razdelku Določanje nespremenljivih vrednosti za glave stolpcev.

 1. Odprite navzkrižno poizvedbo v pogledu načrta.

 2. V vrstico Pogoj vnesite besedilo vprašanja, obdanega z oglatimi oklepaji, za polje glave vrstice, pri katerem želite uporabniku prikazati poziv za vnos. Ko bo uporabnik zagnal poizvedbo, se bo besedilo vprašanja prikazalo kot poziv.

  Če v vrstico Pogoj na primer vnesete [Katera država ali regija?], ko se zažene poizvedba, se prikaže pogovorno okno z vprašanjem »Katera država ali regija?«, polje za vnos in gumb V redu.

  Namig : Če želite, da vaš parametra prožnosti, spoji izraz z nadomestnimi znaki, tako, da uporabite Like operator. Primer namesto [kateri državi ali region?] kot svoje merilo, lahko uporabite kot [kateri državi ali region?] & »* « da parameter, ki ustrezajo večji obseg vnosa. Uporaba kot ne spremeni videz poziv parametra.

 3. Na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Parametri.

 4. V pogovornem oknu Parametri poizvedbe v stolpec Parametri vnesite poziv za parameter, ki ste ga uporabili v vrstici Pogoj. Vključite oglate oklepaje, ne vključujte pa združenih nadomestnih znakov ali operaterja Like.

 5. V stolpcu Vrsta podatkov izberite vrsto podatkov za parameter. Vrsta podatkov bi se morala ujemati z vrsto podatkov polja za glavo vrstice.

Na vrh strani

Zamenjava vrednosti »null« z ničlami

Če so v polju, s katerim izračunate vrednosti povzetka v navzkrižni poizvedbi, vrednosti »null«, funkcije združevanja, ki jih uporabite, te vrednosti prezrejo. Pri nekaterih funkcijah združevanja lahko to vpliva na prikazane rezultate. Če na primer računate povprečje, dodate vse vrednosti in delite rezultat s številom vrednosti. Toda če so v polju le vrednosti »null«, se te ne štejejo kot del števila vrednosti.

V nekaterih primerih je morda bolj smiselno morebitne vrednosti »null« zamenjati z ničlami, tako da so med izvajanjem funkcij združevanja štete tudi te vrednosti. Vrednosti »null« lahko zamenjate z ničlami s funkcijo Nz.

Sintaksa funkcije NZ

Nz ()spremenljivko [, valueifnull ] )

Sintaksa funkcije Nz ima te argumente:

Argument

Opis

variant

Obvezen. Spremenljivka podatkovni tip Variant.

valueifnull

Izbiren (razen v primeru, ko je v rabi v poizvedbi). Različica, ki posreduje vrednost, ki je nato vrnjena, če je argument različiceNull. Ta argument omogoča, da je vrnjena vrednost, ki ni »null« ali niz dolžine nič.

Opomba : Če funkcijo Nz uporabite v izrazu v poizvedbi, ne da bi uporabili argument valueifnull, bodo rezultati v poljih, v katerih je vrednost »null«, niz dolžine nič.

 1. Ko je poizvedba odprta v pogledu načrta, v mreži načrta poizvedbe z desno tipko miške kliknite polje Vrednost.

 2. V priročnem meniju kliknite Povečava.

 3. V polju Povečava ime polja ali izraz obdajte z oklepaji, nato pa pred levi oklepaj vnesite Nz.

 4. Znotraj oklepajev, tik ob desnem oklepaju, vnesite , 0.

  Če ste na primer s funkcijo Nz v polju, imenovanim »Izgubljene ure«, vrednosti »null« pretvorili v ničle, bi moral biti končni izraz tak:

Nz([Hours Lost], 0)

Na vrh strani

Namigi za navzkrižno poizvedbo

 • Poizvedba naj bo preprosta    Ko se veča število kombinacij vrstic, je navzkrižne poizvedbe vse težje brati. Uporabite le toliko glav vrstic, kot jih potrebujete.

 • Navzkrižno poizvedbo ustvarjajte po korakih    Pri ustvarjanju ne uporabljajte le tabel. Pogosto lahko začnete tako, da najprej ustvarite poizvedba za povzetek, nato pa to poizvedbo uporabite kot vir zapisa za navzkrižno poizvedbo.

 • Bodite previdni pri izbiri polja za glavo stolpca    Na splošno velja, da je navzkrižne tabele lažje brati, če je število glav stolpcev razmeroma nizko. Ko določite polja, ki jih želite uporabiti kot glave, za izdelavo glav stolpcev izberite polje, ki ima najmanj enoličnih vrednosti. Na primer, če s poizvedbo izračunate vrednost po starosti in spolu, za glave stolpcev uporabite spol, saj je vrednost spola navadno manjša od vrednosti za starost.

 • Uporaba podpoizvedbe v stavku WHERE    Podpoizvedbo lahko uporabite kot del WHERE v navzkrižne poizvedbe.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×